SSDB Paralog Search Result

KEGG ID :fsy:FsymDg_1332 (570 a.a.)
Definition:Glycerol-3-phosphate dehydrogenase; K00111 glycerol-3-phosphate dehydrogenase
Update status:T01530
Show : Best-best Best Paralogs Gene clusters
Threshold:
  

Search Result : 28 hits

         Entry                    KO   len  SW-score(margin) bits identity overlap best(all)
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
fsy:FsymDg_1329 Glycerol-3-phosphate dehydrogenase   K00111   579   1081 (  -)   252  0.420  524   -> 
fsy:FsymDg_1440 glycine oxidase ThiO          K03153   421   233 (  -)   59  0.285  421   -> 
fsy:FsymDg_0145 geranylgeranyl reductase              460   178 (  -)   46  0.295  275   -> 
fsy:FsymDg_0675 tRNA(Ile)-lysidine synthase       K00760   620   160 (  -)   42  0.258  512   -> 
fsy:FsymDg_2652 FAD dependent oxidoreductase      K00313   483   148 (  -)   40  0.301  229   -> 
fsy:FsymDg_3125 Methyltransferase type 12             254   133 (  -)   36  0.327  208   -> 
fsy:FsymDg_2819 Trp biosynthesis associated, transmembr      239   124 (  -)   34  0.314  229   -> 
fsy:FsymDg_1156 Diaminopimelate epimerase        K01778   332   122 (  -)   34  0.306  124   -> 
fsy:FsymDg_3775 Methionine synthase vitamin-B12 indepen      342   119 (  -)   33  0.306  186   -> 
fsy:FsymDg_0801 hypothetical protein                182   115 (  -)   32  0.340  94    -> 
fsy:FsymDg_4091 hypothetical protein                419   113 (  -)   32  0.326  144   -> 
fsy:FsymDg_1185 Urease accessory protein ureG      K03189   344   110 (  -)   31  0.319  188   -> 
fsy:FsymDg_2666 Sulfate-transporting ATPase            954   110 (  -)   31  0.321  168   -> 
fsy:FsymDg_3375 HI0933 family protein               565   109 (  -)   31  0.327  147   -> 
fsy:FsymDg_1861 thioester reductase domain protein         966   108 (  -)   30  0.311  206   -> 
fsy:FsymDg_0947 hypothetical protein                375   106 (  -)   30  0.325  83    -> 
fsy:FsymDg_2875 Alcohol dehydrogenase GroES domain prot      309   106 (  -)   30  0.318  170   -> 
fsy:FsymDg_4031 cytochrome c-type biogenesis protein Cc      425   106 (  -)   30  0.340  162   -> 
fsy:FsymDg_1376 major facilitator superfamily MFS_1        518   105 (  -)   30  0.314  229   -> 
fsy:FsymDg_2826 protein serine/threonine phosphatase        378   105 (  -)   30  0.303  155   -> 
fsy:FsymDg_4268 Lactate utilization protein B/C     K00782   263   105 (  -)   30  0.309  188   -> 
fsy:FsymDg_3585 putative DNA-binding protein            414   104 (  -)   30  0.348  92    -> 
fsy:FsymDg_3907 hypothetical protein                396   104 (  -)   30  0.364  77    -> 
fsy:FsymDg_3116 UDP-N-acetylmuramoyl-L-alanyl-D-glutama K01928   575   103 (  -)   29  0.319  163   -> 
fsy:FsymDg_2143 Dephospho-CoA kinase          K00859   199   102 (  -)   29  0.319  135   -> 
fsy:FsymDg_2791 Cysteine desulfurase          K04487   397   102 (  -)   29  0.307  88    -> 
fsy:FsymDg_3218 dihydrolipoamide dehydrogenase     K00382   460   102 (  -)   29  0.435  46    -> 
fsy:FsymDg_0943 hypothetical protein                150   100 (  -)   29  0.313  163   -> 

[ SSDB | GENES | KEGG2 | KEGG | GenomeNet ]