SSDB Paralog Search Result

KEGG ID :fsy:FsymDg_4467 (423 a.a.)
Definition:Aspartate transaminase; K14260 alanine-synthesizing transaminase
Update status:T01530
Show : Best-best Best Paralogs Gene clusters
Threshold:
  

Search Result : 7 hits

         Entry                    KO   len  SW-score(margin) bits identity overlap best(all)
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
fsy:FsymDg_3978 Aspartate transaminase               402   484 (  -)   116  0.290  389   -> 
fsy:FsymDg_0888 Kynurenine--oxoglutarate transaminase  K10907   485   390 (  -)   95  0.299  388   -> 
fsy:FsymDg_0843 succinyldiaminopimelate transaminase        489   280 (  -)   70  0.263  418   -> 
fsy:FsymDg_0633 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synth      435   279 (  -)   69  0.267  359   -> 
fsy:FsymDg_2501 Histidinol-phosphate aminotransferase  K00817   442   191 (  -)   49  0.254  366   -> 
fsy:FsymDg_2095 Glutamine--scyllo-inositol transaminase      424   136 (  -)   37  0.301  156   -> 
fsy:FsymDg_3176 ABC-2 type transporter         K01992   302   102 (  -)   29  0.315  130   -> 

[ SSDB | GENES | KEGG2 | KEGG | GenomeNet ]