KEGG Abscisic acid biosynthesis, beta-carotene => abscisic acid
[ Module menu | Module entry | KO/Compound list | Help ]
Entry M00372
Name Abscisic acid biosynthesis, beta-carotene => abscisic acid
Definition (K15746,K15747) K09838 -K14594 K09840 K09841 K09842
Type Pathway module
Pathway map00906 map01100 map01110
Reaction R07558 C02094 -> C08591
R07559 C08591 -> C06098
R06946 C06098 -> C08579
R06947 C08579 -> C08614
R06950 C08614 -> C13433
R06953 C13433 -> C13453
R06948 C08614 -> C08606
R06949 C08606 -> C13431
R06952 C13431 -> C13453
R06954 C13453 -> C13455
R06957 C13455 -> C06082
MODULE IMAGE MODULE-REACTION IMAGE