KEGG Biphenyl degradation, biphenyl => 2-oxopent-4-enoate + benzoate
[ Module menu | Module entry | KO/Compound list | Help ]
Entry M00543
Name Biphenyl degradation, biphenyl => 2-oxopent-4-enoate + benzoate
Definition K08689+K15750+K18087+K18088 K08690 K00462 K10222
Type Pathway module
Pathway map00621 map01220 map01100 map01120
Reaction R05263,R05264 C06588 -> C06589
R05239 C06589 -> C02526
R03462 C02526 -> C01273
R02606 C01273 -> C00596 + C00180
R05261,R05262 C06584 -> C06585
R05241 C06585 -> C06586
R05245 C06586 -> C06587
R05359 C06587 -> C00596 + C02370
RModule RM004 Dihydroxylation of aromatic ring, type 1 (dioxygenase and dehydrogenase reactions)
RM010 Dihydroxylation and meta-cleavage of aromatic ring, type 1
MODULE IMAGE MODULE-REACTION IMAGE