KEGG Aurachin biosynthesis, anthranilate => aurachin A
[ Module menu | Module entry | KO/Compound list | Help ]
Entry M00848
Name Aurachin biosynthesis, anthranilate => aurachin A
Definition K09460 K02078+K14245+K14246+K22798 K22799 K22800 K21272 K21271 K22801 K22802
Type Pathway module
Pathway map00998 map01100 map01110
Reaction R00982 C00108 -> C02247
R12049 C02247 -> C21873
R12050 C21873 -> C10641
R12051 C10641 -> C21330
R11382,R11383 C21330 -> C21141
R11149 C21141 -> C21140
R12052,R12053 C21140 -> C21874
R12054 C21874 -> C21875
MODULE IMAGE MODULE-REACTION IMAGE