KEGG    Network variation - Galactose degradation
[ Network menu | Network entry | Edit Network | Help ]
ENTRYnt06023
NameGalactose degradation
CategoryEndocrine and metabolic diseases
Pathwayhsa00052
Modulehsa_M00632
DiseaseH00070 Galactosemia
Display reference network   variant network   drug-target relation   disease type
N00847   
N00848    Galactosemia III
N00849    Galactosemia I
N00850    Galactosemia II
N01333    Galactosemia IV