KEGG    Network variation - N-Glycan biosynthesis
[ Network menu | Network entry | Edit Network | Help ]
ENTRYnt06015
NameN-Glycan biosynthesis
CategoryEndocrine and metabolic diseases
Pathwayhsa00510 hsa00520
Modulehsa_M00055 hsa_M00073 hsa_M00075
DiseaseH00118 Congenital disorders of glycosylation type I (CDG-I)
H00119 Congenital disorders of glycosylation type II (CDG-II)
Display reference network   variant network   drug-target relation   disease type
N00675   
N00676    CDG-Im
N00677    CDG-Iq
N01335    CDG-Ibb
N00678    CDG-Iaa
 
N00653   
N00662    CDG-Ip
N00663    CDG-Ii
N00664    CDG-Ik
N00665    CDG-Is
N00666    CDG-Ij
 
N00667   
N00668    CDG-Ie
N00669    CDG-Iu
N00670    CDG-Io
N00671    CDG-Ia
N00672    CDG-Ib
 
N00830   
N00831    CDG-In
 
N00680   
N00660    CDG-Ig
N00659    CDG-IL
N00661    CDG-Id
N00673   
N00674    CDG-It
N00682   
 
N00681   
N00654    CDG-Iw
N00655    CDG-Ix
N00656    CDG-Ir
N00657    CDG-Ih
N00658    CDG-Ic
 
N00820   
N00821    CDG-IId
N00822    CDG-IIa
N00823    CDG-IIb
 
N00824   
N00825    CDG-IIc
 
N00826   
N00827    CDG-IIm
 
N00828   
N00829    CDG-IIf