KEGG   ENZYME: 5.3.3.10
Entry
EC 5.3.3.10                 Enzyme                                 

Name
5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate Delta-isomerase;
CHM isomerase;
5-carboxymethyl-2-hydroxymuconic acid isomerase
Class
Isomerases;
Intramolecular oxidoreductases;
Transposing C=C bonds
Sysname
5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate Delta2,Delta4-2-oxo,Delta3-isomerase
Reaction(IUBMB)
5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate = (3E,5R)-5-carboxy-2-oxohept-3-enedioate [RN:R04379]
Reaction(KEGG)
R04379;
(other) R04482
Substrate
5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate [CPD:C04186]
Product
(3E,5R)-5-carboxy-2-oxohept-3-enedioate
Comment
Part of the homoprotocatechuate degradation pathway in Escherichia coli C.
History
EC 5.3.3.10 created 1984
Pathway
ec00350  Tyrosine metabolism
ec01100  Metabolic pathways
ec01120  Microbial metabolism in diverse environments
Orthology
K01826  5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate isomerase
Genes
EOI: ECO111_5211(hpaF)
EOJ: ECO26_5554(hpaF)
EOH: ECO103_5133(hpaF)
ECOO: ECRM13514_5605
ECOH: ECRM13516_5319
ECOA: APECO78_02905
ECX: EcHS_A4581(hpcD)
ECY: ECSE_4626
ECR: ECIAI1_4572(hpaF)
EUM: ECUMN_4972(hpaF)
EBR: ECB_04227(hpaF)
EBL: ECD_04227(hpaF)
EBE: B21_04193(ybl225)
EBD: ECBD_3669
EKF: KO11_23390(hpaF)
ELW: ECW_m4710(hpaF)
ELL: WFL_22945(hpaF)
EFE: EFER_3065(hpaF)
STY: STY1138(hpcD)
STT: t1815(hpcD)
STM: STM1104(hpaF)
SEO: STM14_1253(hpaF)
SEY: SL1344_1043(hpaF)
SEJ: STMUK_1073(hpaF)
SEB: STM474_1096(hpcD)
SEF: UMN798_1146(hpcD)
SENR: STMDT2_10401(hpcD)
SEND: DT104_10861(hpcD)
SENI: CY43_05640
SPT: SPA1746(hpcD)
SEK: SSPA1623
SEI: SPC_2646(hpcD)
SEC: SCH_1054(hpaF)
SEH: SeHA_C1214(hpcD)
SHB: SU5_01735
SEE: SNSL254_A1199(hpcD)
SEW: SeSA_A1168(hpcD)
SEA: SeAg_B1063(hpcD)
SENS: Q786_04935
SED: SeD_A1179(hpcD)
SEG: SG0993(hpaF)
SEL: SPUL_1953(hpaF)
SEGA: SPUCDC_1939(hpaF)
SET: SEN0968(hpaF)
SENA: AU38_04995
SENO: AU37_04985
SENV: AU39_04985
SENQ: AU40_05600
SENL: IY59_05085
SEEP: I137_08875
SENB: BN855_10590(hpcD)
SENE: IA1_05435
SBG: SBG_0950(hpcD)
SBZ: A464_1044
SFL: SF4381(hpaF)
SFX: S4651(hpaF)
SFV: SFV_4381(hpaF)
SFE: SFxv_4775
SFN: SFy_6286
SFS: SFyv_6357
SFT: NCTC1_04757(hpcD)
SSN: SSON_4496(hpaF)
SBO: SBO_4409(hpaF)
SBC: SbBS512_E4887(hpcD)
ENC: ECL_00755
ECLX: LI66_03045
ECLY: LI62_03515
ECLZ: LI64_03020
ECLO: ENC_44690
EEC: EcWSU1_00554(hpcD)
KPN: KPN_04785(hpaF)
KPU: KP1_0739(hpaF)
KPP: A79E_4367
KPT: VK055_2654(hpcD)
KPR: KPR_0864(hpaF)
KPJ: N559_4511
KPX: PMK1_02244(hpcD)
KPNU: LI86_23185
KPNK: BN49_4409(hpaF)
KVA: Kvar_4467
KPE: KPK_4835(hpcD)
KOX: KOX_10040
KOE: A225_0710
EAE: EAE_10340
EAR: CCG31927
EBT: EBL_c33990(hpcD)
RTG: NCTC13098_06421(hpcD)
REE: electrica_04375(hpcD)
KIE: NCTC12125_02699(hpcD)
KAS: KATP_35210(hpcD)
EBF: D782_3922
YPE: YPO1765(hpaF)
YPK: y2544(hpaF)
YPH: YPC_2517(hpaF)
YPA: YPA_1137
YPN: YPN_2358
YPM: YP_1628(hpaF)
YPG: YpAngola_A1644(hpaF)
YPZ: YPZ3_1953(hpaF)
YPD: YPD4_1563(hpaF)
YPX: YPD8_1991(hpaF)
YPW: CH59_3402(hpcD)
YPJ: CH55_913(hpcD)
YPV: BZ15_1784(hpcD)
YPL: CH46_3358(hpcD)
YPS: YPTB1641(hpaF)
YPO: BZ17_861(hpcD)
YPI: YpsIP31758_2361(hpaF)
YPY: YPK_2457
YPB: YPTS_1765
YPQ: DJ40_582(hpcD)
YPU: BZ21_991(hpcD)
YPR: BZ20_334(hpcD)
YPC: BZ23_1269(hpcD)
YPF: BZ19_1068
SMAR: SM39_4962(hpcD)
SMAC: SMDB11_4705(hpcD)
SPE: Spro_0629
SRL: SOD_c04970(hpcD)
SPLY: Q5A_002615(hpcD)
SMAF: D781_0573
SERF: L085_01175
SFJ: SAMEA4384070_0656(hpcD)
SOF: NCTC11214_00928(hpcD_2)
PLU: plu0986(hpcD)
PAY: PAU_00929(hpaF)
XBO: XBJ1_0870
XBV: XBW1_1475(hpcD)
XNE: XNC1_0819
XNM: XNC2_0804
XDO: XDD1_1022(hpaF)
PSI: S70_06445
PSX: DR96_1979(hpcD)
PRG: RB151_008100(hpcD)
PHEI: NCTC12003_00823(hpcD)
PRJ: NCTC6933_00880(hpcD)
ETE: ETEE_3255(hpaF)
PMU: PM1532(hpaF)
PMV: PMCN06_1799(hpcD)
PMP: Pmu_17990(hpcD)
PMUL: DR93_381(hpcD)
VCH: VC2669
VCS: MS6_2385
VCI: O3Y_12765
VVU: VV1_1345
VPA: VP0240
VPB: VPBB_0253
VAG: N646_2430
VSP: VS_2910
VAN: VAA_02596
VSC: VSVS12_02950(hpaF)
VTA: A2869
VFI: VF_0207(hpcD)
VFM: VFMJ11_0198(hpcD)
VSA: VSAL_I0284(hpcD)
AWD: AWOD_I_2467(hpcD)
PPR: PBPRA0236(VV11345)
PAE: PA1966 PA4125(hpcD)
PAEV: N297_2028 N297_4257(hpcD)
PAEI: N296_2028 N296_4257(hpcD)
PAEC: M802_2026 M802_4255(hpcD)
PAEO: M801_2027 M801_4123(hpcD)
PMY: Pmen_1340
PMK: MDS_1370
PCQ: PcP3B5_43420(hpcD)
PPT: PPS_3953
PPUH: B479_19650
PPUT: L483_21755
PPUN: PP4_18960(hpaF)
PPUD: DW66_4391
PMON: X969_19300
PMOT: X970_18935
PFL: PFL_1486(hpcD_1) PFL_3374(hpcD_2)
PPRO: PPC_1539(hpcD_1) PPC_3398(hpcD_2)
PFC: PflA506_1513(hpcD_2) PflA506_3398(hpcD_1)
PFB: VO64_1099
PMAN: OU5_1966
PEN: PSEEN3096(hpaF) PSEEN4037
PKC: PKB_2455(hpaF) PKB_3512
PSOS: POS17_1497(hpcD_1) POS17_3355(hpcD_2)
PSET: THL1_2749
PSIL: PMA3_22375
PALL: UYA_06375
POJ: PtoMrB4_16760(hpcD)
PAR: Psyc_0136
PALI: A3K91_0176
PSYA: AOT82_1645
ACB: A1S_2096
ABM: ABSDF1643
ABY: ABAYE1465
ABN: AB57_2428
ABB: ABBFA_01349(hpcD)
ABX: ABK1_1441
ABD: ABTW07_2490(hpcD)
ABH: M3Q_2545
ABAD: ABD1_20970
ABAA: IX88_13025
ACI: ACIAD2013
AGU: AS4_24790
AUG: URS_2618
SDN: Sden_1896
SAZ: Sama_2103
SLO: Shew_1507
SSE: Ssed_1837
SPL: Spea_1603
SHL: Shal_1672
SWD: Swoo_0976
SWP: swp_1808
SPSW: Sps_00478
CPS: CPS_3921
PHA: PSHAa0329
PTN: PTRA_a0350(hpaF)
PAT: Patl_2612
PSM: PSM_A2760
PSEO: OM33_19765
PEA: PESP_a3465(hpaF)
PSPO: PSPO_b0546(hpaF)
PART: PARC_a3566(hpaF)
PTU: PTUN_a3661(hpaF)
PNG: PNIG_a0378(hpaF)
PTD: PTET_a3158(hpaF) PTET_b0400(hpaF)
PSEN: PNC201_15415(hpcD)
PAGA: PAGA_a3482(hpaF)
GPS: C427_3508
FBL: Fbal_3007
MICT: FIU95_15030(hpcD)
ASIP: AQUSIP_16990(hpcD)
LHA: LHA_0408
LOK: Loa_02011
LJR: NCTC11533_00323(hpcD)
FPH: Fphi_0722
FPI: BF30_931
FPX: KU46_624
GAI: IMCC3135_16365(hpcD)
HCH: HCH_03011
ADI: B5T_03295(hpaF)
AXE: P40_15435
MPRI: MP3633_0968(hpcD1) MP3633_3047(hpcD2)
CVI: CV_0893
LHK: LHK_01186
PSE: NH8B_0311
RSO: RSc2419(hpaF)
RSN: RSPO_c01032(hpaF)
RSE: F504_2377
RSY: RSUY_24980(hpcD)
REH: H16_A0624(hpaF) H16_B1250(h16_B1250)
RME: Rmet_4733(hpcD)
CGD: CR3_3548(hpcD)
BMA: BMAA1136(hpcD)
BML: BMA10229_0104(hpaF)
BMN: BMA10247_A1509(hpaF)
BMAL: DM55_4412
BMAE: DM78_3454
BMAQ: DM76_3362
BMAI: DM57_09695
BMAF: DM51_4805
BMAZ: BM44_4558
BMAB: BM45_3683
BPS: BPSS0696(hpcD)
BPM: BURPS1710b_A2268(hpcD)
BPL: BURPS1106A_A0942(hpaF)
BPD: BURPS668_A1027(hpaF)
BPSE: BDL_3927
BPSM: BBQ_5497
BPSU: BBN_4097(hpcD)
BPSD: BBX_5764(hpcD)
BPZ: BP1026B_II0769(hpcD)
BPK: BBK_3794(hpcD)
BPSH: DR55_4654
BPSA: BBU_5346(hpcD)
BPSO: X996_3879
BUT: X994_3920
BTE: BTH_II1731(hpcD)
BTQ: BTQ_5019(hpcD)
BTJ: BTJ_3646(hpcD)
BTZ: BTL_4493
BTD: BTI_5505(hpcD)
BTV: BTHA_5724
BTHE: BTN_4144
BTHM: BTRA_3949(hpcD)
BTHA: DR62_4179
BTHL: BG87_4475
BOK: DM82_4775
BOC: BG90_5818
BVE: AK36_4113
BCN: Bcen_4131
BCJ: BCAM1370(hpaF)
BCEN: DM39_3635
BCEW: DM40_4259
BCEO: I35_5222(hpaF)
BAM: Bamb_3657
BMU: Bmul_4370
BMUL: NP80_4262
BCT: GEM_4385
BCED: DM42_3717
BLAT: WK25_23660
BTEI: WS51_04540
BSEM: WJ12_26650
BPSL: WS57_07245
BMEC: WJ16_25240
BUK: MYA_4417
BUL: BW21_5186
BXE: Bxe_B2032
BXB: DR64_7334
BFN: OI25_4434
BPAR: BN117_0696(hpaF)
BBH: BN112_2697(hpaF)
BBR: BB0738(hpaF)
BBM: BN115_0712(hpaF)
BBX: BBS798_0716(hpaF)
BAV: BAV1263(hpaF)
AMIM: MIM_c17520(hpcD)
POL: Bpro_0199
AAV: Aave_3846
AJS: Ajs_3495
AAA: Acav_3754
ACRA: BSY15_2398
CTES: O987_23325
RTA: Rta_01780
LIM: L103DPR2_00428(hpcD)
LIH: L63ED372_02769(hpcD)
HYB: Q5W_21310
HPSE: HPF_01700(hpcD)
HSE: Hsero_0286(hpaF)
HRB: Hrubri_0268(hpaF)
DSU: Dsui_3466
OTR: OTERR_22420(hpaF)
DAR: Daro_2149
SUA: Saut_1158
MES: Meso_2508
SFH: SFHH103_05220(hpaF)
SHZ: shn_16285
BME: BMEII0134
BMEL: DK63_3111
BMEE: DK62_2288
BMF: BAB2_1120
BMB: BruAb2_1098(hpcD)
BABO: DK55_3068
BABR: DO74_2485
BABT: DK49_3164
BABB: DK48_2729
BABU: DK53_3173
BABS: DK51_2655
BABC: DO78_2984
BMS: BRA1162(hpcD)
BSI: BS1330_II1153(hpcD)
BSF: BSS2_II1099(hpcD)
BSZ: DK67_3110
BSV: BSVBI22_B1152(hpcD)
BOV: BOV_A1065(hpcD)
BCS: BCAN_B1193(hpcD)
BOL: BCOUA_II1162(hpcD)
BCAR: DK60_2847
BCAS: DA85_16095
BMR: BMI_II1168(hpcD)
BPP: BPI_II1223(hpcD)
BPV: DK65_2496
BJA: bll2969(hpcD)
BRA: BRADO2594
BBT: BBta_2940
BRS: S23_50420(hpcD)
AOL: S58_50180
BRAD: BF49_1723
BARH: WN72_16245
RPA: RPA2986 RPA3759(hpcD)
RPC: RPC_1694
RPD: RPD_3590
VGO: GJW-30_1_00229(hpcD)
SIL: SPOA0320(hpcD)
RUT: FIU92_20825(hpcD)
JAN: Jann_3504
PGD: Gal_00025
LAQU: R2C4_19625
PTP: RCA23_c29310(hpaF)
CID: P73_4237
LABT: FIU93_09670(hpcD1) FIU93_12330(hpcD2)
SPSE: SULPSESMR1_00273(hpcD)
AHT: ANTHELSMS3_04502(hpcD)
MALU: KU6B_37680
HBA: Hbal_0574
NRE: BES08_30715(sadX)
SWI: Swit_4312
ASZ: ASN_1359(hpaF)
MAG: amb0803
TXI: TH3_00365
BACO: OXB_3440
BEO: BEH_12500
BFD: NCTC4823_03854(hpcD)
OIH: OB2864
GKA: GK3029
GTN: GTNG_2987(hpaF)
GGH: GHH_c31030(hpcD)
ANL: GFC29_63
HHD: HBHAL_2378(hpcD)
HLI: HLI_19740
VPN: A21D_03939(hpcD)
PSYO: PB01_19035
ASOC: CB4_02468(hpcD)
SCO: SCO2225(SC10B7.20c)
SGR: SGR_1532
SFA: Sfla_4614
SBH: SBI_07763
SHY: SHJG_3715
SVE: SVEN_1886
STRP: F750_2072
SLE: sle_08990(sle_08990) sle_49330(sle_49330)
SRN: A4G23_01389(hpcD)
STRD: NI25_28055
SLAU: SLA_1806
SFK: KY5_2881c
AMI: Amir_3825
DRA: DR_A0227
FJO: Fjoh_3391
EAO: BD94_0534
CHZ: CHSO_4370(hpcD)
 » show all
Reference
1  [PMID:7026235]
  Authors
Garrido-Peritierra A, Cooper RA
  Title
Identification and purification of distinct isomerase and decarboxylase enzymes involved in the 4-hydroxyphenylacetate catabolic pathway of Escherichia coli.
  Journal
Eur J Biochem 117:581-4 (1981)
DOI:10.1111/j.1432-1033.1981.tb06377.x
Reference
2
  Authors
Johnson, W.H., Jr., Hajipour, G. and Whitman, C.P.
  Title
Stereochemical studies of 5-(carboxymethyl)-2-hydroxymuconate isomerase and 5-(carboxymethyl)-2-oxo-3-hexene-1,6-dioate decarboxylase from Escherichia coli C: mechanistic and evolutionary implications.
  Journal
J Am Chem Soc 117:8719-8726 (1995)
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 5.3.3.10
IUBMB Enzyme Nomenclature: 5.3.3.10
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 5.3.3.10
UM-BBD (Biocatalysis/Biodegradation Database): 5.3.3.10
BRENDA, the Enzyme Database: 5.3.3.10
CAS: 79079-05-3
LinkDB

DBGET integrated database retrieval system