KEGG   ENZYME: 2.8.1.10
Entry
EC 2.8.1.10                 Enzyme                                 
Name
thiazole synthase;
thiG (gene name)
Class
Transferases;
Transferring sulfur-containing groups;
Sulfurtransferases
Sysname
1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate:thiol sulfurtransferase
Reaction(IUBMB)
1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate + 2-iminoacetate + thiocarboxy-[sulfur-carrier protein ThiS] = 2-[(2R,5Z)-2-carboxy-4-methylthiazol-5(2H)-ylidene]ethyl phosphate + [sulfur-carrier protein ThiS] + 2 H2O [RN:R10247]
Reaction(KEGG)
R10247
Substrate
1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate [CPD:C11437];
2-iminoacetate [CPD:C15809];
thiocarboxy-[sulfur-carrier protein ThiS] [CPD:C15814]
Product
2-[(2R,5Z)-2-carboxy-4-methylthiazol-5(2H)-ylidene]ethyl phosphate [CPD:C20246];
[sulfur-carrier protein ThiS] [CPD:C15810];
H2O [CPD:C00001]
Comment
H2S can provide the sulfur in vitro. Part of the pathway for thiamine biosynthesis.
History
EC 2.8.1.10 created 2011, modified 2016
Pathway
ec00730  Thiamine metabolism
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K03149  thiazole synthase
Genes
CMECymeCp066(thiG)
ECOb3991(thiG)
ECJJW5549(thiG)
ECDECDH10B_4179(thiG)
EBWBWG_3650(thiG)
ECOKECMDS42_3428(thiG)
ECEZ5565(thiG)
ECSECs_4914(thiG)
ECFECH74115_5458(thiG)
ETWECSP_5061(thiG)
ELXCDCO157_4654(thiG)
EOIECO111_4807(thiG)
EOJECO26_5099(thiG)
EOHECO103_4739(thiG)
ECOOECRM13514_5111(thiG)
ECOHECRM13516_4847(thiG)
ESLO3K_23905(thiG)
ESOO3O_01440(thiG)
ESMO3M_23825(thiG)
ECKEC55989_4475(thiG)
ECGE2348C_4297(thiG)
EOKG2583_4808(thiG)
ELRECO55CA74_23010(thiG)
ELHETEC_4250
ECWEcE24377A_4532(thiG)
EUNUMNK88_4831
ECPECP_4203
ENAECNA114_3431(thiG)
ECOSEC958_5101(thiG)
ECVAPECO1_2483(thiG)
ECOAAPECO78_00715
ECXEcHS_A4224(thiG)
ECMEcSMS35_4438(thiG)
ECYECSE_4278
ECRECIAI1_4205(thiG)
ECQECED1_4697(thiG)
EUMECUMN_4514(thiG)
ECTECIAI39_4380(thiG)
EOCCE10_4670(thiG)
EBRECB_03867(thiG)
EBLECD_03867(thiG)
EBEB21_03820(thiG)
EBDECBD_4042
ECIUTI89_C3829(thiG)
EIHECOK1_4466(thiG)
ECZECS88_4451(thiG)
ECCc4947(thiG)
ELOEC042_4358(thiG)
ELNNRG857_19910(thiG)
ESEECSF_3844
ECLEcolC_4035
EKOEKO11_4331
EKFKO11_02420(thiG)
EABECABU_c45060(thiG)
EDHEcDH1_4004
EDJECDH1ME8569_3850(thiG)
ELUUM146_16715(thiG)
ELWECW_m4348(thiG)
ELLWFL_21165(thiG)
ELCi14_4537(thiG)
ELDi02_4537(thiG)
ELPP12B_c4103(thiG)
ELFLF82_2250(thiG)
ECOLLY180_20925
ECOIECOPMV1_02799(thiG)
ECOJP423_22120
EFEEFER_3764(thiG)
EALEAKF1_ch1926(thiG)
EMAC1192_18230
ESZFEM44_11685
STYSTY3725(thiG)
STTt3471(thiG)
SEXSTBHUCCB_36500
SENTTY21A_17545(thiG)
STMSTM4160(thiG)
SEOSTM14_5001(thiG)
SEVSTMMW_41131
SEYSL1344_4099(thiG)
SEMSTMDT12_C42970(thiG)
SEJSTMUK_4144(thiG)
SEBSTM474_4346(thiG)
SEFUMN798_4507(thiG)
SETUSTU288_20905(thiG)
SETCCFSAN001921_19630
SENRSTMDT2_40131(thiG)
SENDDT104_41571(thiG)
SENICY43_21720
SEENSE451236_00100
SPTSPA3997(thiG)
SEKSSPA3712
SPQSPAB_05150
SEISPC_3991(thiG)
SECSCH_4042(thiG)
SEHSeHA_C4490(thiG)
SHBSU5_0239
SENHCFSAN002069_11315
SEEHSEEH1578_06980(thiG)
SEESNSL254_A4492(thiG)
SENNSN31241_45370
SEWSeSA_A4370(thiG)
SEASeAg_B4403(thiG)
SENSQ786_20375
SEDSeD_A4566(thiG)
SEGSG3446(thiG)
SELSPUL_3424(thiG)
SEGASPUCDC_3410(thiG)
SETSEN3946(thiG)
SENAAU38_20420
SENOAU37_20435
SENVAU39_20455
SENQAU40_22830
SENLIY59_20925
SENJCFSAN001992_12960(thiG)
SEECCFSAN002050_03615
SEEBSEEB0189_021560
SEEPI137_16365
SENBBN855_42260
SENEIA1_20230
SENCSEET0819_04595
SESSARI_03498
SBGSBG_3635(thiG)
SBZA464_4172
SBVN643_18320
SALZEOS98_21530
SFLSF4063(thiG)
SFXS3672(thiG)
SFVSFV_4063(thiG)
SFESFxv_4430(thiG)
SFNSFy_5819
SFSSFyv_5886
SFTNCTC1_04408(thiG)
SSNSSON_4163(thiG)
SBOSBO_4011(thiG)
SBCSbBS512_E4481(thiG)
SDYSDY_3736(thiG)
SDZAsd1617_04926 Asd1617_04927
SHQA0259_01540
ENCECL_00251(thiG)
ENLA3UG_01260(thiG)
ECLGEC036_02400
ECLEECNIH2_01905
ECLNECNIH4_01230
ECLIECNIH5_01455
ECLXLI66_01300
ECLYLI62_01710
ECLZLI64_01435
ECLOENC_01330
EHMAB284_24105
EXFBFV63_01280
ECLAECNIH3_01445
ECLCECR091_01445
EAUDI57_17445
EKBBFV64_00975
ENOECENHK_01195(thiG)
EECEcWSU1_00217(thiG)
ELGBH714_16255
ECANCWI88_01210
ERNBFV67_01040
ECLSLI67_002015
ECHGFY206_01175
ESHC1N69_01105
ENTEnt638_0203
EASEntas_0225
ENRH650_16535
ENXNI40_001000
ENFAKI40_4719(thiG)
LNICWR52_11440
EBGFAI37_05505
ENDA4308_08210
ENZG0034_01000(thiG)
ENSHWQ15_09610(thiG)
ENKLOC22_12120(thiG)
EHUD5067_0022070
EMORL6Y89_01115(thiG)
ENBELK40_01825
ESAESA_03683
CSKES15_3623(thiG)
CSZCSSP291_17080(thiG)
CSJCSK29544_00653
CCONAFK62_01720
CDMAFK67_01685
CSIP262_05391
CMJAFK66_018405
CUIAFK65_01630
CMWAFK63_16925
CTUCTU_03010(thiG)
KPNKPN_04372(thiG)
KPUKP1_0230(thiG)
KPMKPHS_02090
KPPA79E_4815
KPHKPNIH24_01145
KPZKPNIH27_01170
KPVKPNIH29_01135
KPWKPNIH30_01170
KPYKPNIH31_01165
KPGKPNIH32_01175
KPCKPNIH10_01140
KPQKPR0928_01145
KPTVK055_3102
KPOKPN2242_24810(thiG)
KPRKPR_0310(thiG)
KPJN559_4925
KPID364_22265
KPAKPNJ1_05225
KPSKPNJ2_00431
KPXPMK1_01855(thiG)
KPBFH42_18220
KPNEKU54_025560
KPNULI86_25400
KPNKBN49_4468(thiG)
KVAKvar_4870
KPEKPK_5302(thiG)
KPKA593_11950
KVDKR75_09390
KVQSP68_15980
KOXKOX_07945(thiG)
KOEA225_0248
KOYJ415_01800(thiG)
KOMHR38_06595
KMIVW41_18155
KOKKONIH1_01460
KOCAB185_05755
KQUAVR78_05720
EAEEAE_08160(thiG)
EARCCG32366
KQVB8P98_26365
KLLBJF97_01310
KLWDA718_27840
KARLGL98_23810(thiG)
KGRJJJ10_26305(thiG)
KPASLUW96_08005(thiG)
RORRORB6_17565(thiG)
RONTE10_03480
RPLNB1209_25675
RAODSD31_24505
RTGNCTC13098_06936(thiG)
REEelectrica_04815(thiG)
CROROD_37621(thiG)
CKOCKO_02996
CFDCFNIH1_07555
CBRAA6J81_15735
CWECO701_20735
CYOCD187_22705
CPOTFOB25_09985
CFQC2U38_24490
CSEDJY391_21110(thiG)
CAMAF384_21965
CAFAL524_04740
CIFAL515_02600
CFARCI104_23735
CIRC2U53_11320
CIEAN232_02980
CPARCUC49_20595
CTELGBC03_06180
CITZE4Z61_15740
CARSE1B03_02385
EBTEBL_c37170(thiG)
CNTJT31_11270
CEMLH23_06440
CENLH86_06370
CLAPNCTC11466_04349(thiG)
PGELG71_01840
ESCEntcl_4169
KLEAO703_01090
KSAC813_14130
KORAWR26_25360(thiG)
KRDA3780_25965
KCOBWI95_00715
KOTEH164_21085
KPSEIP581_01165(thiG)
KOBHF650_23005(thiG)
KIENCTC12125_03514(thiG)
KASKATP_42800(thiG)
KLUK7B04_03635(thiG)
LAXAPT61_21170
LEIC2U54_05950
LEHC3F35_10625
LEEDVA44_00995
LERGNG29_00960
LEAGNG26_00985
LPNUKQ929_19530(thiG)
LAZA8A57_01225
LEFLJPFL01_0203
LEWDAI21_03285
BUFD8682_14265
BAGEBADSM9389_39230
BFTMNO13_23095(thiG)
SYMK6K13_22485
METYMRY16398_53700(thiG)
ASUBNLZ15_20885(thiG)
YREHEC60_19100(thiG)
SGOEA8O29_021340(thiG)
KINAB182_23785
PDZHHA33_00790(thiG)
IZHFEM41_07015
PSHISAMEA2665130_3033(thiG)
PSGCG163CM_33250(thiG)
SCOLKFZ77_17990(thiG)
PVJLMA04_13610(thiG)
EBFD782_4279
EBCC2U52_06715
EBUCUC76_14235
PSTSE05_04710(thiG)
YPEYPO3742(thiG)
YPKy0488(thiG)
YPAYPA_3615
YPNYPN_0223
YPMYP_3106(thiG)
YPGYpAngola_A0451(thiG)
YPZYPZ3_3302
YPTA1122_07145(thiG)
YPDYPD4_3294
YPXYPD8_3294
YPWCH59_1666
YPJCH55_3284
YPVBZ15_3983
YPLCH46_1334
YPSYPTB0286(thiG)
YPOBZ17_2287
YPIYpsIP31758_3856(thiG)
YPYYPK_0343
YPBYPTS_0307
YPQDJ40_2125(thiG)
YPUBZ21_3653
YPRBZ20_1828
YPCBZ23_3925
YPFBZ19_3756
YENYE0290(thiG)
YEPYE105_C0291
YEYY11_34981
YELLC20_04939
YEWCH47_3187(thiG)
YETCH48_1998
YEFFORC2_3816
YEEYE5303_43511(thiG)
YSIBF17_09525
YALAT01_2175
YFRAW19_2906(thiG)
YINCH53_2098
YKRCH54_2883
YROCH64_2887
YRUBD65_1646
YRBUGYR_08760
YAKACZ76_07450
YMADA391_21365
YHID5F51_01565
YCAF0T03_20110
YMOHRD69_03680
YASN0H69_20435
YKIHRD70_02745
SMARSM39_4221(thiG)
SMACSMDB11_4384(thiG)
SMWSMWW4_v1c02860(thiG)
SPESpro_0280
SRRSerAS9_0242
SRLSOD_c02410(thiG)
SRYM621_01225
SPLYQ5A_001335(thiG)
SRSSerAS12_0242
SRASerAS13_0241
SMAFD781_0258
SLQM495_25115
SERFL085_05815(thiG)
SERSSERRSCBI_01290(thiG)
SFWWN53_09930
SFGAV650_01065
SRZAXX16_0260
SERASer39006_002320
SERQCWC46_02320
SERMCLM71_01410
SQUE4343_14805
SFJSAMEA4384070_0269(thiG)
SOFNCTC11214_02088(thiG)
SSURATE40_022175
SURIJ0X03_22580
SRHZFO014_08570
SENPKHA73_21880
SNEMNLX84_01195
SFOZ042_13530
RAHRahaq_4130
RACEJHW33_15000
RAQRahaq2_4239
RAAQ7S_20985(thiG)
ROXBV494_18370
RVCJ9880_06135
GQUAWC35_10070
FSMCCS41_10305
EAMEGXP68_19770
RBADH2866_09455
RCBO1V66_15850
ECAECA0229(thiG)
PATREV46_01240
PATOGZ59_02520(thiG)
PCTPC1_0212
PCCPCC21_002180
PCVBCS7_00995
PWAPecwa_0216
PPARA8F97_17295
PECW5S_0227
PWSA7983_06390
PPOABJK05_17720
PBRAB5S52_20720
PPUJE2566_01295
PARII2D83_20800
PAQUDMB82_0001025
PVZOA04_02570(thiG)
PPAVLOZ86_02015
PQUIG609_001075
PPOOLW347_01365
PCACOI450_16665
DDDDda3937_00231(thiG)
DZEDd1591_3874
DDCDd586_0227
DZCW909_01160
DSOA4U42_10325
CEDLH89_11015
DFNCVE23_01250
DDQDDI_4554
DAQDAQ1742_00301(thiG)
DICDpoa569_000209
DDADd703_3719
BGJAWC36_17185
BRBEH207_16455
BNGEH206_21170
BIZHC231_22355
LBQCKQ53_06230
LPOPI6N93_15965
SODSant_3920(thiG)
SLIGGTU79_28190
EAMEAMY_3725(thiG)
EAYEAM_P118(thiG)
ETAETA_07730(thiG)
EPYEpC_pEp360130(thiG)
EPREPYR_04003(thiG)
EBIEbC_02640(thiG)
ERJEJP617_A270(thiG)
EGEEM595_p0404(thiG)
EPECI789_23550
EHDERCIPSTX3056_678(thiG)
ERWIGN242_21490
ETPLU633_01430
ERPLJN55_23880
WBRthiG
WGLWIGMOR_0252(thiG)
PAMPANA_4174(thiG)
PLFPANA5342_p10314(thiG)
PAJPAJ_p0111(thiG)
PAQPAGR_p240
PVAPvag_pPag30160(thiG)
PAGGAL522_02580
PAOPat9b_5341
PANTPSNIH1_p01280
PANPPSNIH2_19460
PCKBMSBPS_p0017(thiG)
PAGCBEE12_19620
PSTWDSJ_25905
PALHB1H58_08965
PANSFCN45_21710
PEYEE896_20415
PDISD8B20_19145
PERLAC65_17500
PJIKTJ90_20950
PCDC2E16_19345
MINTC7M51_03125(thiG)
MTHIC7M52_03868(thiG)
TCIA7K98_18365
TPTYNCTC11468_00194(thiG)
KPIEN5580_18515
PLUplu0482(thiG)
PLUMA4R40_02365
PAYPAU_00390(thiG)
PTTVY86_05725
PAKHB0X70_02290
PLUICE143_02275
PMRPMI2781(thiG)
PMIBBB2000_2792(thiG)
PVLAOB99_15160
PVGCRN77_05685
PHAUPH4a_05485
PROTBTA34_15210
PCOLF1325_17425
PCIBF9282_18075
PPEEI6G31_11190
XBOXBJ1_4032(thiG)
XBVXBW1_0428(thiG)
XNEXNC1_0582(thiG)
XNMXNC2_0569(thiG)
XDOXDD1_3619(thiG)
XPOXPG1_3151(thiG)
XHOA9255_16770
XBUHGO23_01595
PSIS70_08580
PSXDR96_1462
PSTABGK56_11625
PRGRB151_004020(thiG)
PALACO695_02895
PHEINCTC12003_00400(thiG)
PRQCYG50_14135
PRJNCTC6933_00456(thiG)
PVCG3341_01745
PMAGJI723_02120
MMKMU9_697
AENARADI_0627(thiG)
ANSArsFIN_41450(thiG)
AEDE3U36_02040
AETLDL57_14705
MWIMNY66_01310
ETEETEE_2785(thiG)
EDWQY76_15675
EDLAAZ33_04780(thiG)
HAVAT03_02260
HPARAL518_03335
OPODSM2777_01730
LPVHYN51_11450
PFQQQ39_15895
PRAGEKN56_17910
LRINCTC12151_00407(thiG)
APLAPL_0535(thiG)
APJAPJL_0525(thiG1) APJL_0526(thiG2)
APAAPP7_0575(thiG)
AEUACEE_04490
ALIGNCTC10568_01006(thiG)
OOIA6A10_00250
XFAXF_0783
XFTPD_1877(thiG)
XFMXfasm12_2061
XFNXfasM23_1983
XFFXFLM_03860(thiG)
XFLP303_00445
XFSD934_13230
XFHXFHB_11345
XTWAB672_11545
XCCXCC3150(thiG)
XCBXC_1015
XCAxcc-b100_1028(thiG)
XCPXCR_3488(thiG)
XCVXCV3417(thiG)
XAXXACM_3196(thiG)
XACXAC3302(thiG)
XCIXCAW_01024(thiG)
XCTJ151_03486
XCJJ158_03465
XCUJ159_03461
XCNJ169_03484
XCWJ162_03465
XCRJ163_03460
XCMJ164_03461
XCFJ172_03476
XFUXFF4834R_chr13380(thiG)
XAOXAC29_16830(thiG)
XOMXOO3177(XOO3177)
XOOXOO3372(thiG)
XOPPXO_01841(thiG)
XOYAZ54_06975
XORXOC_3545(thiG)
XOZBE73_04845
XALXALC_2262(ThiG)
XSASB85_18170
XTNFD63_14650
XFRBER92_05365
XVEBJD12_07190
XPEBJD13_22620
XHRXJ27_20840
XGABI317_18625
XPHXppCFBP6546_17720(XppCFBP6546P_17720)
XVAC7V42_17015
XANAC801_16730
XARXB05_11115
XHYFZ025_14510
XCZEBN15_14610
XTHG4Q83_10675
XEUXSP_003140
XHDLMG31886_10780(thiG)
XPRMUG10_15550
SMLSmlt3775(thiG)
SMTSmal_3190
BUJBurJV3_3221
SMZSMD_3378(thiG)
SACZAOT14_27700(thiG)
STEKAXG53_04925
SRHBAY15_2948
SLMBIZ42_05510
STENCCR98_16605
STEMCLM74_16890
STESMG068_16470
SINCDAIF1_33200(thiG)
SPAQSTNY_R34050
STEQICJ04_04485
PSUPsesu_0484
PSUWWQ53_04745
PMEXH4W19_16715
PJPLAG73_02115
PDDMNQ95_03540
LABLA76x_1385
LAQGLA29479_1908(thiG)
LCPLC55x_1115
LGULG3211_1040
LEZGLE_1006(thiG)
LEMLEN_3949(thiG)
LMBC9I47_2636
LYTDWG18_02740
LUEDCD74_00445
LYJFKV23_03345
LSOLGOY17_15255
LSXH8B22_09820
LAREHIV01_017545
LHXLYSHEL_17680(thiG)
LCASLYSCAS_17680(thiG)
LAVIINQ42_03475
LLZLYB30171_00708(thiG)
LUMCNR27_13870
LUSE5843_04255
LUGFPZ22_04820
THESFHQ07_11300
THEHG7079_03890
TCNH9L16_02030
TBVH9L17_09220
XBCELE36_17095
FAUFraau_1517
RGLCS053_14735
RTHLRK53_03810
DJICH75_00345 CH75_23430
DJAHY57_06065
DYEEO087_09585
DCSISN74_15470
DTLH8F01_12890
DTADYST_03817
DKOI596_923
LRZBJI69_04290
LPYFIV34_03020
LANHKR767_09960
XBAC7S18_16425
RBDALSL_0664
VCHVC_0065
VCFIR04_05265
VCSMS6_2553
VCEVch1786_I2342(thiG)
VCQEN18_17205
VCJVCD_001533
VCIO3Y_00305(thiG)
VCOVC0395_A2449(thiG)
VCRVC395_0115(thiG)
VCMVCM66_0065(thiG)
VCLVCLMA_A0061(thiG)
VCXVAA049_57
VCZVAB027_57
VVUVV1_0960
VVYVV3203
VVMVVMO6_02938
VVLVV93_v1c29220(thiG)
VPAVP3023
VPBVPBB_2854
VPKM636_22150
VPFM634_01650
VPHVPUCM_3102
VHAVIBHAR_00362
VCAM892_10920
VAGN646_2118
VEXVEA_002076
VDBAL552_24175
VHRAL538_09325
VNAPN96_13680
VOWA9237_08525
VROBSZ04_23670
VSPVS_3094
VEJVEJY3_15230(thiG)
VFUvfu_A00372
VNIVIBNI_A3814(thiG)
VANVAA_00208
LAGN175_01285
VAUVANGNB10_cI2685c(thiG)
VCYIX92_00200
VTUIX91_15225
VEUIXK98_23935
VSIMTO69_13405
VFLAL536_20495
VMIAL543_09250
VBRA6E01_12900
VSCVSVS12_00159(thiG)
VGABSQ33_08640
VSHBSZ05_05970
VQICCZ37_13110
VTAA3228(thiG)
VAFD1115_00230
VNLD3H41_16395
VCCFAZ90_00180
VASGT360_14465
VAQFIV01_14525(thiG)
VSRVspart_03403(thiG)
VKABTD91_06585
VZIG5S32_14675
VNVIF132_15550
VGIMID13_15285
VSLLTQ54_08995
VPLSA104470976_02676(thiG)
VJPNP165_13005
VPGLZI70_07260
VOSKNV97_18975
VTICEQ48_19005
VFIVF_0035(thiG)
VFMVFMJ11_0037(thiG)
VSAVSAL_I2987(thiG)
AWDAWOD_I_0036(thiG)
PPRPBPRA0109(THIG)
PGBH744_2c0354
PDSCAY62_13915
PGHFH974_00215
GHOAL542_09970
SALYE8E00_13485
SKSFCN78_00155
SCOTHBA18_00160
SPRON7E60_00165
PAEPA0381(thiG)
PAEVN297_391(thiG)
PAEIN296_391(thiG)
PAUPA14_04980(thiG)
PAPPSPA7_0480(thiG)
PAGPLES_03781(thiG)
PAFPAM18_0380(thiG)
PNCNCGM2_5818(thiG)
PAEBNCGM1900_0386(thiG)
PDKPADK2_01915(thiG)
PSGG655_01940(thiG)
PRPM062_01910
PAEPPA1S_01930
PAERPA1R_gp3892
PAEMU769_01965
PAELT223_01925
PAESSCV20265_0397
PAEUBN889_00448(thiG)
PAEGAI22_01970
PAECM802_390(thiG)
PAEOM801_391(thiG)
PMYPmen_4167
PMKMDS_4494
PREPCA10_02750(thiG)
PPSEBN5_3981(thiG)
PFUWKF707C_2490
PALCA0T30_00360
PCQPcP3B5_05200(thiG)
PMUIG4G71_00710
PPAAB7D75_01910
PPUPP_5104(thiG)
PPFPput_4977
PPGPputGB1_5154
PPWPputW619_0361
PPTPPS_4949
PPBPPUBIRD1_4893(thiG)
PPIYSA_04342
PPXT1E_4665(thiG)
PPUHB479_24990(thiG)
PPUTL483_30665
PPUNPP4_51690(thiG)
PPUDDW66_5341
PFVPsefu_0184
PMONX969_24435
PMOTX970_24070
PMOSO165_021365
PPJRK21_05413
PORAPT59_03275
PMOLCLJ08_14435
PSTPSPTO_0434(thiG)
PSBPsyr_4740
PSYRN018_01755
PSPPSPPH_4774(thiG)
PSAVPSA3335_01935
PAMGBKM19_027505
PCIPCH70_48220
PAVLBKM03_02480
PVDCFBP1590__4885(thiG)
PCABJGS08_01160
PCOFPOR16_23335
PTREI9H09_23180
PSYIMME58_24230
PASTN015_02820
PLIJKQP88_23180
PFLPFL_5850(thiG)
PPRCPFLCHA0_c58040(thiG)
PPROPPC_5797(thiG)
PFEPSF113_5551(thiG)
PFNHZ99_15965
PFOPfl01_5330(thiG)
PFSPFLU_5773(thiG)
PFCPflA506_5071(thiG)
PPZH045_19290(thiG)
PFBVO64_2659
PMANOU5_3838(thiG)
PTVAA957_16195
PCGAXG94_13640
PVRPverR02_29590
PAZOAYR47_05035
POIBOP93_24605
PRXHRH33_25445
PMEDE3Z27_26655
PFWPF1751_v1c51920(thiG)
PFFPFLUOLIPICF710010
PFXA7318_25570
PENPSEEN0307
PLULFOB45_09900
PBAPSEBR_a5332
PBCCD58_27995
PPUUPputUW4_05127(thiG)
PDRH681_01725(thiG)
PSVPVLB_01550(thiG)
PSKU771_29895
PKCPKB_0400(thiG)
PCHEY04_31370
PCZPCL1606_03610
PCPJM49_02080
PFZAV641_01380
PLQAA042_08845
PALKPSAKL28_49960
PRHLT40_14905
PSWLK03_04430
PPVNJ69_20050
PSESPSCI_2189(thiG)
PSEMTO66_29585
PSECCCOS191_0361(thiG)
PPSYAOC04_21560
PSOSPOS17_5796(thiG)
PKRAYO71_01875
PFKPFAS1_13005
PANRA7J50_5504
PPSLBJP27_17675
PSETTHL1_241
PSILPMA3_28500
PYMAK972_0154
PKEDLD99_27140
PALLUYA_22200
PUMHGP31_29420
POJPtoMrB4_03650(thiG)
PGGFX982_01281
PPSHG5J76_04355
PGYAWU82_08205
PLALFXN65_01345
PSEJHNQ25_03835
PVKEPZ47_28090
PEZHWQ56_27145
PBZGN234_20110
PKHJLK41_22730
PTYJWV26_07860
PMAOPMYSY11_0433(thiG) PMYSY11_0932(thiG)
PATAJWU58_02425
PDWBV82_2539
PZEHU754_028435
PMOEHV782_027470
PCAMHNE05_19385
PSEPC4K39_3814
PVWHU752_030765
PTRTHU722_0027865
PXAKSS93_03585
PSAMHU731_013995
PTZHU718_028680
PQIKH389_25450
PSHHHU773_026405
PXNHU772_023365
PHVHU739_019575
PPRGHU725_021555
PNNKEM63_16080
PANHHU763_023045
PASGKSS96_27005
PFAKKSS94_25465
PMUYKSS95_04505
PMAMKSS90_23910
PAZEKSS91_27190
PALVKSS97_27375
PPHABVH74_05705
PORYEJA05_26655
PWZJ7655_19710
PTKEXN22_02840
PTWTUM18999_05210(thiG)
PZAHU749_028180
PIEHU724_026590
PWYHU734_002095
PTAENCTC10697_00286(thiG)
PGFJ0G10_29025
PCAVD3880_01385
PJUL1P09_23740
PHFNLY38_23045
PPHNHU825_06485
PIZLAB08_R57200
PPEGKUA23_28240
PSIINF676_25535
PSIHLOY51_25480
PCASLOY40_27360
PFITKJY40_28590
PSAPST_3983(thiG)
PSZPSTAB_3939(thiG)
PSRPSTAA_4134(thiG)
PSCA458_01405(thiG)
PSJPSJM300_01535(thiG)
PSHPsest_0267
PSTUUIB01_01325
PSTTCH92_19865
PSEDDM292_20585
PCHLLLJ08_01390
PBMCL52_19120
PKGLW136_01390
SDEGGOM96_11835
AVNAvin_02980(thiG)
AVLAvCA_02980(thiG)
AVDAvCA6_02980(thiG)
ACXAchr_38540(thiG)
PBBAKN87_07745 AKN87_08970
PAGRE2H98_12315
EMODM558_08890
EAZJHT90_10940
HPEGEAO82_02855
HAESLO767_15500
HARRHV822_09570
DCEO6P33_03650
PBAUOS670_11075
MAQMaqu_3503
MHCMARHY3401(thiG)
MADHP15_3274
MBSMRBBS_3735(thiG)
MSXAU14_08500
MPQABA45_17510
MARIACP86_06890
MLQASQ50_12890
MSQBKP64_17330
MARJMARI_31600(thiG)
PARPsyc_0224(thiG)
PCRPcryo_0248
PRWPsycPRwf_1839
PSOPSYCG_01465
PURAOC03_07685
PALIA3K91_0286
PSPGAK823_01510
PSYGAK825_01465
PSYCDABAL43B_0296(thiG)
PSYAAOT82_1514
PSYYDLE54_08640
PSYPE5677_12030
PKYPKHYL_03980(thiG)
ACBA1S_2265
ABMABSDF1261(thiG)
ABYABAYE1214(thiG)
ABCACICU_02467
ABNAB57_2623
ABBABBFA_01158(thiG)
ABXABK1_1220
ABZABZJ_02659
ABRABTJ_01251
ABDABTW07_2659(thiG)
ABHM3Q_2734
ABADABD1_22620(thiG)
ABJBJAB07104_02624
ABABBJAB0715_02663
ABAJBJAB0868_02506
ABAZP795_5595
ABKLX00_09270 LX00_12270
ABAUIX87_07445 IX87_19965
ABAAIX88_14340
ABWBL01_09215
ABALABLAC_12370
ACCBDGL_001760(thiG)
ANORR32_06295
ALCOTEC02_05935
ACALBUM88_12980
ASEII8T81_06235
ACDAOLE_05720(thiG)
ACIACIAD1308(thiG)
ATTAMQ28_02280
AEIAOY20_13010
AJORZ95_05580
ACWA0J50_05715
ACVAMD27_10135
AHLAHTJS_08805
AJNBVL33_10625
ASOLBEN76_07400
ALABFG52_09100
ASJAsACE_CH01061(thiG)
AIDCTZ23_09235
ADVDJ533_08155
ARJDOM24_04725
AWUBEN71_08525
ACUMC9E88_009855
AGUAS4_26080(thiG)
AUGURS_3010
ALWFOB21_15855
ADSFPL17_04105
ABERBSR55_12690
ATNFM020_09675
ACHICDG60_07720
ALJG8D99_05350
ATGJ4G44_07455
AVBRYU24_19420(thiG)
ABOUACBO_12410(thiG)
AGYLFPL18_17930
AVZHWI77_09020 HWI77_10675 HWI77_17140
MCTMCR_1403(thiG)
MCSDR90_525(thiG)
MCATMC25239_01358(thiG)
MOIMOVS_03055
MOSAXE82_04020
MBLAAX09_06635
MCUNNCTC10297_01901(thiG)
MNNI6G26_06940
MNSLU293_07305
MBAHHYN46_06405
SONSO_2441(thiG)
SDNSden_1774
SFRSfri_2197
SAZSama_1856
SBLSbal_2026
SBMShew185_2319
SBNSbal195_2435
SBPSbal223_2028
SBTSbal678_2436
SBSSbal117_2234
SBBSbal175_2089
SLOShew_2092
SPCSputcn32_1926
SHPSput200_2064
SSESsed_2017
SPLSpea_2379
SHEShewmr4_1885
SHMShewmr7_2093
SHNShewana3_1940
SHWSputw3181_2082
SHLShal_1904
SWDSwoo_2588
SWPswp_2335
SVOSVI_2367(thiG)
SHFCEQ32_05055
SJASJ2017_1846
SPSWSps_01180
SBJCF168_11000
SMAVCFF01_08820
SHEWCKQ84_20490
SALGBS332_17510
SLJEGC82_10155
SMAIEXU30_20105
SPOLFH971_11050
SBKSHEWBE_2570(thiG)
SKHSTH12_01546(thiG)
SAESHBH39_09840
SLITJQC75_09420
SCAATUM17387_19040(thiG)
SPSHFM037_15545
SEURFM038_010965
SCYPJYB88_08315
SSEMJYB85_08505
SGLAFJ709_08375
SINVK8B83_13635
SXMMKD32_09695
SVMKDH10_001197
SHEJMZ182_09790
ILOIL0769(thiG)
ILIK734_03855(thiG)
IPICEW91_07275
IDICWC33_00120
IDTC5610_10735
IABK5X84_07090
CPSCPS_0253(thiG)
COMCMT41_01065
COZA3Q34_11240
COLWA3Q33_05315
COLADBO93_15845
CBERB5D82_00820
LSDEMK97_12380
PHAPSHAa0483(thiG)
PTNPTRA_a0552(thiG)
PATPatl_1934
PSMPSM_A0373(thiG)
PSEOOM33_05295
PIAPI2015_0388
PPHEPP2015_2974
PBWD172_003145
PRRAT705_13230
PLZS4054249_01630
PALNB0W48_05785
PPISB1L02_15425
PEAPESP_a3360(thiG)
PSPOPSPO_a0464(thiG)
PARTPARC_a0642(thiG)
PTUPTUN_a0667(thiG)
PNGPNIG_a0584(thiG)
PTDPTET_a0396(thiG)
PSENPNC201_16015(thiG)
PDJD0907_02210
PAGAPAGA_a0559(thiG)
PCARPC2016_0503
PMAACPA52_13675
PXIJ5O05_11430
PVBJ5X90_06800
PSAZPA25_29750(thiG)
PDVFFU37_01315
PFLICTT31_01965
PSYMJ1N51_12720
AMCMADE_1000700
AMHI633_00780(thiG)
AMAAamad1_00645(thiG)
AMALI607_00600(thiG)
AMAEI876_00615(thiG)
AMAOI634_00605(thiG)
AMADI636_00640(thiG)
AMAII635_00640(thiG)
AMAGI533_00625(thiG)
AMACMASE_00450(thiG)
AMBAMBAS45_00490(thiG)
AMGAMEC673_00500(thiG)
AMKAMBLS11_00475(thiG)
ALTambt_18465
AALEP13_00520
AAUSEP12_00495
ASPAOR13_3380
ASQAVL57_01885
AAWAVL56_00695
ALRDS731_01895
ALEAV939_00700
ALZAV940_00700
APELCA267_010235
SALMD0Y50_18705
SALKFBQ74_00600
GAGGlaag_2311
GPSC427_5284
PMESFX988_00612
LALAT746_14835
CATEC2869_02305 C2869_04665
SALHHMF8227_02266(thiG)
HMIsoil367_15675
AGZM0C34_19520
AGQLQZ07_02465
ALKMNKI27_02715
ASEMNNL22_15405
CATTOLW01_09105
PINPing_0364
PSYPCNPT3_11275(thiG)
FBLFbal_2030
MVSMVIS_0225(thiG)
MYAMORIYA_2739(thiG)
MMAAFR932_16525
CJACJA_2108(thiG)
CEBB0D95_07320
CELLCBR65_05515
CEKD0B88_11330
CEGD0C16_05340
SDESde_1454
TTUTERTU_2623(thiG)
SAGAM5M_19255(thiG)
MARQMARGE09_P3071
GILNHM04_03380
MKEOOT55_03505
SPOIIMCC21906_00724
SNANI6N98_01750
STAWNCG89_10915
ZALAZF00_16795
MTHDA3224_09920
MAGAMag101_12545
MIIBTJ40_16215
MICTFIU95_06065(thiG)
MHYDGTQ55_06355
MCELLPW13_09690
MICZGL2_25830(thiG)
MVBMJO52_15180
HJABST95_05275
KIMG3T16_07985
CBUCBU_0333(thiG)
CBSCOXBURSA331_A0440(thiG)
CBDCBUD_1746(thiG)
CBGCbuG_1673(thiG)
CBCCbuK_0529(thiG)
CEAZ664_01885(thiG)
CENDEGQ50_01830
CENOCEAn_00525
ALGAQULUS_21060(thiG)
ASIPAQUSIP_23440(thiG)
CEQB1F76_01870
LPNlpg1567(thiG)
LPHLPV_1703(thiG)
LPOLPO_1586(thiG)
LPULPE509_01632
LPMLP6_1546(thiG)
LPFlpl1458(thiG)
LPPlpp1525(thiG)
LPCLPC_0991(thiG)
LPAlpa_02277
LPElp12_1505
LLOLLO_0923(thiG)
LFALFA_1456(thiG)
LCDclem_14680(thiG)
LSHCAB17_08960
LLG44548918_01834(thiG)
LCJNCTC11976_01720(thiG)
LSSNCTC12082_00537(thiG)
MCAMCA1077(thiS)
METUGNH96_12590(thiS)
MMTMetme_0511
MDNJT25_009315
MDHAYM39_01200
MKOMKLM6_0284
METLU737_23015(thiS)
MPADKEF85_15675(thiS)
MELLIVG45_18300(thiS)
MAHMEALZ_0159(thiG)
MBUREQU24_00890(thiS)
MPSYCEK71_05920(thiS)
MMAIsS8_2915
MMOBF6R98_02085(thiS)
MEINmethR_P3221
MOZMoryE10_00220(thiG)
MISZMishRS11D_03870(thiG)
MESLKKZ03_03985(thiS)
FCNFN3523_1214
FHIFSC454_04225
FPHFphi_0088
FPIBF30_261
FPXKU46_1293
FPJLA02_1211
FRTF7308_1158
FHACDV26_04010
FRXF7310_06515
FADCDH04_08660
FMIF0R74_04555
FNNFSC774_01710
FSRKQR59_05965
TCXTcr_0145
HTREPV75_01015
HMARHVMH_0165(thiG)
TCYThicy_1598
TAOTHIAE_10165
THIOAYJ59_12595
TMHJX580_10885
MEJQ7A_2103
MECQ7C_136
MPINLGT42_008150
CYQQ91_0080(thiG)
CZACYCME_0080(thiG)
CYYCPC19_01120(thiS)
PSALPSLF89_2569
THIGFE785_09010
TXAHQN79_06640
TIBTHMIRHAM_10940(thiG)
TSETHMIRHAS_12220(thiG)
TIGTHII_3081
BLEPAL038_07155
THISHZT40_20200
TUNJ9260_14310
TLOJ9253_18485
TANIJ8380_02115
TWNL2Y54_02080
NOCNoc_1633
NHLNhal_3159
NWANwat_1496
NWRE3U44_13700
ALVAlvin_2728
ATEPAtep_24470(thiG)
TVIThivi_2898
TMBThimo_2042
MPURMARPU_00125
TEETel_00130
NTTTAO_1025
TSYTHSYN_01840
RHHE0Z06_06855
TTPE6P07_10170
NTGNSCAC_0771(thiG)
THIPN838_25995
CJAPGWK36_12230
THIMKFB96_18845
TBOGLT988_12430
AEHMlg_0034
HHAHhal_2399
HHKHH1059_25520(thiG)
HHCM911_16560
EBSECTOBSL9_0857
TGRTgr7_3236
TKMTK90_2464
TNITVNIR_3657(thiG_[H])
TTITHITH_01185
TVRTVD_00065
SSALSPISAL_00980
SPIUSPICUR_01070
SROSBBH56_00140
SPIZGJ672_00990
APRSBI364_15070
NAXHC341_17280
HNAHneap_1824
HAZA9404_05470
WEZIC757_02070
GAIIMCC3135_19900(thiG)
GHLGM160_01495
TTCFOKN1_0554
THICTspCOW1_21850(thiG)
HCHHCH_00140(thiG)
HAHEENC22_00665
CSACsal_3146
HELHELO_4284(thiG)
HCSFF32_05460
HAKKO116_00294
HAMHALO0174
HHUAR456_00785
HCOLOKO_03526(thiG)
HSIBOX17_00445
HALOBWR19_00835
HHHCLM76_06390
HBEBEI_0101(thiG1) BEI_2568(thiG2)
HAGBB497_04590
HAFC8233_10735
HALKCUU95_06625
HVNEI420_19575
HOLHORIV_69400(thiG)
HSRHSBAA_64240(thiG)
HMDCTT34_17335
HAXIHAALTHF_11810n(thiG)
HTTHZS52_05860
HCAMI4484_20000
HPIZGYM47_17015
HSXHNO51_20085
HSVHNO53_20360
HTXEKK97_22510
HPROLMS44_22605
HQDK1Y77_16360
ZPLZBT109_1921
HAAA5892_03880
CMAIBFX80_16785
CAMHLCW13_00505
COBECLAM6_01060(thiG)
KUSB9G99_07345
KMAB9H00_07635
KUYFY550_00565
PAURFGL86_04890
ABOABO_2572(thiG)
ALNAS19_26220
ADIB5T_00228(thiG)
AXEP40_01130
APACS7S_00695(thiG)
KAKKalk_12750
MMWMmwyl1_2389
MMEMarme_1905
MPCMar181_1950
MPRIMP3633_1773
MARDIBG28_08830
MFOIJSY38_01405
MPRFJ8N69_14090
MRHIKDW99_10980
TOLTOL_2093
TORR615_07185
TWANHUF19_10575
OAIOLEAN_C21190(thiG)
MARSA8C75_00420 A8C75_19775
MGEOCFI10_18450
MSECLN244_15960
MRZKDW95_15655 KDW95_19200
BSANCHH28_12795
NCUF0U83_01045
NJPNEJAP_0210 NEJAP_1515
NIKF5I99_17510
BMARHF888_05830
AJPAMJAP_0147(thiG)
VCWGJQ55_08365
BACZKFF03_11515
GSNYC6258_05784
OMEOLMES_4518
ENWMJO57_03955
EEINX720_04205
AHAAHA_0443(thiG)
AHYAHML_02290(thiG)
AHDAI20_17170
AHRV428_02430
AHPV429_02430
AHJV469_20890
AHHRY45_02530
AHIVU14_20270
AAJBOQ57_02135
ASAASA_3901(thiG)
AEOO23A_p4102
AVRB565_3621
AVOAMS64_21140
AMEDB224_6002
ASRWL1483_3345(thiG)
ADHCK627_06005
ACAVVI35_19235
AEMCK911_19060
AEAC2U39_01405
ARVC7N77_02385
AESC2U30_16525
AELNCTC12917_00356(thiG)
ASIMFE240_00785
AALLI6G90_17965
AJDI6H43_08450
ARIVKYK33_01745
ASAAKXJ75_01980
TAUTola_1078
OCEGU3_01665(thiG)
OCMCBP12_10645
OPFCBP31_06960
ZDFAN401_00275
KKOKkor_0129
KGETQ33_0039
KSDKS2013_72
KPDCW740_00390
IGNMMG00_09075
SOKD0B54_21220
SINIGT972_11395
FCEJN531_005160
GBIPG2T_05185
SLIMSCL_0188
SVASVA_3692
ACIIC4901_00040
ATYA9R16_000035
SALNSALB1_2170
TBNTBH_C0467(thiG)
SEDSAAY24_00550
TSNW908_06695
THINCRN91_03690
THOSP60_01655
PSPIPS2015_2964
REVHUE57_05880
BCIBCI_0045(thiG)
BCIBIM45_109
RMARmag_0834
REOHUE58_04160
VOKCOSY_0759(thiG)
EPSL0Y14_01350
EBHBSEPE_1213
BTHGMS2017_1690
GPBHDN1F_36260(thiG)
ENMEBS_2176(thiG)
IFOCVFO_1566(thiG)
APHFCVPH_1025(thiG)
NMENMB2071(thiG)
NMPNMBB_2383(thiG)
NMHNMBH4476_2016
NMDNMBG2136_1972
NMMNMBM01240149_0110
NMSNMBM01240355_2006
NMQNMBM04240196_2013(thiG)
NMZNMBNZ0533_2004(thiG)
NMANMA0361
NMWNMAA_0084(thiG)
NMXNMA510612_0383(thiG)
NMCNMC2052(thiG)
NMNNMCC_0114(thiG)
NMTNMV_2274(thiG)
NMINMO_0095(thiG)
NGONGO_2005
NGKNGK_2234
NLANLA_2490(thiG)
NELNELON_02160
NWESAMEA3174300_1651(thiG)
NSIA6J88_01905
NMJNM96_10180
NEKCGZ77_11775
NFVFAH67_08305
NSFFAH66_07725
NZLD0T92_02465
NBLGJV52_03895
NZOSAMEA4504057_0038(thiG)
NCINCTC10296_00401(thiG)
NCZNCTC10294_01395(thiG)
NANINCTC12227_01937(thiG)
NBCH3L91_09830
NWDH3L96_05110
NSGH3L94_11765
NSCJ7445_09090
NPFLPB400_02765
NDULVJ88_01065
NAWLVJ86_00835
NMBMON40_11470
SALVSALWKB2_2043
VFFVITFI_CDS0798
CSTEH3L98_04495
CKHLVJ77_05765
PTESJQU52_05920
MCERMON37_10345
USULVJ78_11955
UTELVJ83_00385
CVICV_3766(thiG)
CVCBKX93_09655
CHROCXB49_02450
CHRIDK842_03990
CHRBDK843_09455
CRZD1345_18750
CHRMFYK34_13600
CHAECH06BL_38540(thiG)
IODEJO50_01190
IFLC1H71_13130
LHKLHK_00460(thiG)
PSENH8B_0249 NH8B_1621 NH8B_3473(thiG)
JEUBJP62_08385
JESJHS3_20530(thiG)
AQLBXU06_02250
AMAHDLM_0131
AQSDKK66_04140
DEEHQN60_08830
DTKK4H28_10420
CHIZHQ393_00535
CFONHZU75_03490
VOGLCH97_16415
CHICN8I74_18730
RSORSc0109(thiG)
RSCRCFBP_21342(thiG)
RSLRPSI07_3273(thiG)
RSNRSPO_c03256(thiG)
RSMCMR15_30800(thiG)
RSEF504_117(thiG)
RSYRSUY_31400
RPIRpic_3645
RPFRpic12D_3321
RPJN234_00975
RMNTK49_03005
RINACS15_3786
RPUCDC45_00555
RSGJK151_02380
RWEKOL96_23860
REHH16_A0238(thiG)
CNCCNE_1c02250(thiG)
CUHBJN34_01100
REUReut_A0208
RMERmet_0165(thiG)
CTIRALTA_A0182(thiG)
CBWRR42_m0262
CGDCR3_0145(thiG)
CCUPBKK81_03545
CUPBKK80_02890
CUUBKK79_09375
CPAUEHF44_04575
COXE0W60_11775
CCAMM5D45_00995
CCAXKZ686_04710
BMABMA2728(thiG)
BMVBMASAVP1_A3226(thiG)
BMLBMA10229_A1775(thiG)
BMNBMA10247_2778(thiG)
BMALDM55_1245
BMAEDM78_136
BMAQDM76_1221
BMAIDM57_1453
BMAFDM51_2358
BMAZBM44_554
BMABBM45_8
BPSBPSL3152(thiG)
BPMBURPS1710b_3707(thiG)
BPLBURPS1106A_3737(thiG)
BPDBURPS668_3679(thiG)
BPRGBP346_A3864(thiG)
BPSEBDL_2246
BPSMBBQ_142
BPSUBBN_268
BPSDBBX_639
BPZBP1026B_I3381(thiG)
BPQBPC006_I3790
BPKBBK_1723
BPSHDR55_1350
BPSABBU_2396
BPSOX996_968
BUTX994_2982
BTEBTH_I3006(thiG)
BTQBTQ_2941
BTJBTJ_2756
BTZBTL_641
BTDBTI_418
BTVBTHA_738
BTHEBTN_711
BTHMBTRA_878
BTHADR62_910
BTHLBG87_880
BOKDM82_2851
BOCBG90_1866
BUUWS70_01885
BSAVWS86_02410
BHGI6G56_18710
BVIBcep1808_0391
BVEAK36_426
BURBcep18194_A3510
BCMBcenmc03_0391
BCHBcen2424_0412
BCJBCAL0299(thiG)
BCENDM39_229
BCEWDM40_1129
BCEOI35_0290(thiG)
BAMBamb_0330
BACBamMC406_0339
BMJBMULJ_02939(thiG)
BMUBmul_0315
BMKDM80_1265
BMULNP80_457
BCTGEM_3110
BCEDDM42_1409
BCEPAPZ15_05675
BDLAK34_2734
BPYRABD05_07720
BCONNL30_19870
BUBBW23_1340
BDFWI26_01665
BLATWK25_00645
BTEIWS51_12485
BSEMWJ12_01745
BPSLWS57_19560
BMECWJ16_01695
BSTGWT74_02035
BSTLBBJ41_11790
BANNJFN94_01690
BARINLX30_01910
BGLbglu_1g03180
BGUKS03_1262
BUGBC1001_3212
BGFBC1003_3173
BGDbgla_1g03630
BGOBM43_1755
BYIBYI23_A023850
BUKMYA_0331
BUEBRPE67_ACDS24660(thiG)
BULBW21_495
BUQAC233_16325
BGPBGL_1c03120(thiG)
BPLAbpln_1g03070
BUDAQ610_01875
BUMAXG89_04040
BUIAX768_13930
BURKDM992_02060
BXEBxe_A0385
BXBDR64_2555
BPHBphy_2772
BGEBC1002_2831
BPXBUPH_06302
BPYBphyt_3573
BUZAYM40_18655
BFNOI25_1835
BCAIK788_00013455
PSPWBJG93_14345
PARABTO02_18850
PARBCJU94_07060
PHSC2L64_16495
PTERC2L65_14335
PGPCUJ91_16250
PCJCUJ87_15625
PTSCUJ90_16415
PCAFDSC91_004992
PMEGFNZ07_31470
PTROG5S35_13105
PGISI6I06_13545
PACPFAZ97_12860
PACSFAZ98_12635
PEWKZJ38_03250
PDIOPDMSB3_4009(thiG)
BRHRBRH_02306
PNUPnuc_0893
PDQCL55_00009980
POHDPM16_04395
PTRPDCO17_05615
PANIDCO16_05895
PPALAOC06_04790
PCOSC2747_05110
PPKU875_00535
PPNODA70_18165
PPNMLV28_12620
PRBX636_08730
PPULRO07_06600
PSPUNA29_02470
PAPISG18_06990
PVEUC34_22670
POXMB84_02595
PTXABW99_18325
PFGAB870_09550
PNRAT302_06190
PANDDRB87_21120
PFIBPI93_005355
PCOMNTU39_24805
PLGNCTC10937_00358(thiG)
HYFDTO96_101058(thiG)
LMIRNCTC12852_02515(thiG)
MCYSMCB1EB_0994
CABASBC2_32180(thiG)
BUOBRPE64_ACDS25210(thiG)
LIMNHKT17_02790
CARIFNU76_09345
VTRMYVALT_E_00400(thiG)
VCVGJV44_00520(thiG)
BPEBP3597(thiG)
BPCBPTD_3544(thiG)
BPERBN118_0492(thiG)
BPETB1917_3610(thiG)
BPEUQ425_38500(thiG)
BPARBN117_4060(thiG)
BPABPP3986(thiG)
BBHBN112_3963(thiG)
BBRBB4459(thiG)
BBMBN115_4135(thiG)
BBXBBS798_4236(thiG)
BPTBpet0491(thiG)
BAVBAV3069(thiG)
BHOD560_1891(thiG)
BHMD558_1878(thiG)
BHZACR54_04194(thiG)
BTRMSAMEA390648700818(thiG)
BBROBAU06_23395
BFZBAU07_23590
BPDZBBN53_02145
BOHAKI39_22375
BGMCAL15_21490
BOJCBF45_15285
AXYAXYL_00506
AXONH44784_016781
AXNAX27061_0513
AXXERS451415_00506(thiG)
ADTAPT56_02680
AISBUW96_28170
ASWCVS48_03695
ACHRC2U31_07315
ACHBDVB37_02165
ADYHLG70_19435
ACHOH4P35_02260
TEQTEQUI_0286
TEAKUI_1282
TEGKUK_1327
TASTASI_1266
TATKUM_0634
PUTPT7_3394
PUSCKA81_16095
PUDG9Q38_05635
AKATKWG_18415(thiG)
AMIMMIM_c10060(thiG)
CDNBN940_03491
BPSIIX83_06945
AFAUZ73_00920 UZ73_13300
AFQAFA_10700 AFA_16180
AAQUD3M96_11505 D3M96_17310
AAMMFE795_14935
PHNPAEH1_09835 PAEH1_10215
ODIODI_R0573
BOZDBV39_13025
OURCEQ07_09555
OUEI6G29_04380
PIGEGT29_05180
PACRFXN63_22930
KGYEHF36_15305
PARKLSG25_08830
RFRRfer_2466
RACRA876_10190
RHYRD110_15955
RHFEUB48_09920
RHGEXZ61_18640
RHOAHZ993_10550
POLBpro_0040
PNAPnap_0022
POSDT070_06610
POOF7R28_02810
PVACHC248_00022(thiG)
AAVAave_3070
AJSAjs_1784
AAAAcav_2212
ACKC380_10135(thiG)
ACRABSY15_3026
ACIDCBP33_08955
ACIPCBP36_11375
ACINCBP34_08545
ACISCBP35_07555
ACIOEAG14_09010
AMONH9L24_02845
AANTHUK68_08105
ARADKI609_13785
VEIVeis_4312
DACDaci_3291
DELDelCs14_3478
DTSBI380_02140
DHKBO996_15090
DLAI6G47_07170
VAPVapar_2396
VPEVarpa_2603
VPDVAPA_1c25350(thiG)
VBOCKY39_18895
VAMC4F17_03915
CTTCtCNB1_2978
CTESO987_18180
CKEB5M06_11340
CSERCCO03_14045
COFFOZ74_13760
CAQTKAQ61_09715
CODOLAD35_10620
ADNAlide_1783
ADKAlide2_3109
RTARta_22670(thiG)
OTOADJ79_00355
OTKC6570_12330
OTDJ1M35_11260
HYRBSY239_815
HYBQ5W_03415
HYLLPB072_06180
HYCE5678_00320
HPSEHPF_05595(thiG)
HYNF9K07_22910
HTNKI616_21065
HCZG9Q37_01250
DPYBA022_03545
DIHG7047_11590
DRGH9K76_12600
DIADtpsy_1938
SIMPC6571_17585
MELMC7H73_11900
MELAC6568_14700
MJELVC68_12380
CBAASRAA_1301(thiG)
CBABSMCB_1258(thiG)
KIAG8A07_24065
STHMIS481_08750
PBHAAW51_2868(thiG)
SAQAOMP39_07335
MPTMpe_A1607
METPC1M51_00185
RDPRD2015_4365
ROIN4261_23255
SNNEWH46_04520
IDCLRM40_01610
ATERMW290_19325
HARHEAR0263(thiG1) HEAR0339(thiG2)
MMSmma_0317(thiG1) mma_0386(thiG2)
JAGGJA_4579(thiG)
JABVN23_01510
JAZYQ44_17865 YQ44_23090
JALBZG29_05080 BZG29_10055
JSVCNX70_05150 CNX70_10670
JAJEKL02_17100
JASFJQ89_22150 FJQ89_27150
JLVG3257_05235 G3257_10405
JAHJAB4_010750(thiG_1) JAB4_021530(thiG_2)
HSEHsero_0428(thiG)
HSZACP92_02130
HHTF506_00995
HRBHrubri_0412(thiG)
HEEhmeg3_21545
HHFE2K99_02430
HFRG5S34_02045
CFUCFU_0716(thiG)
CARELT85_0788(thiG)
CPRACPter91_0835(thiG)
MNRACZ75_14655
MASWAM586_03480
MASSCR152_07420
MTIMDIR46_09650
MASYDPH57_15460
MANCIV454_13320
MFYHH212_05955
MASZC9I28_06660
MALIEYF70_24340
MUMFCL38_25090
MFLAGO485_20450
MPLIE1742_20460
DUGHH213_15775
OFOBRW83_0457(thiG)
OVBNB640_05620
UPVEJN92_04745
UPIEJG51_008345
UNDUNDKW_4794(thiG)
NOKFAY22_21595
GLCJQN73_01180 JQN73_11920
LCHLcho_2433
TINTint_1263
THITHI_1585(thiG)
PKTAT984_15780
RGUA4W93_26680
AONDEH84_15495
XYKGT347_15710
TTWLCC91_04820
BBAGE1O_13150
NEUNE0284(thiG)
NETNeut_0323
NITNAL212_1399
NIINit79A3_0947
NCOAAW31_11825
NURATY38_13685
NSTNstercoris_01115
NMUNmul_A0070
NLCEBAPG3_002240
NIZNNRS527_00071
SHDSUTH_00311
METRBSY238_1328 BSY238_1402
DOEDENOEST_3437(thiG)
TBDTbd_2126
MFAMfla_2637
MMBMmol_2304
MEHM301_2654
MEIMsip34_2782
MEPMPQ_2724(thiG)
MBACBN1209_1746(thiG)
MBATBN1208_1341(thiG)
MEUACJ67_13420
MPAUZMTM_25220(thiG)
SLTSlit_0409
GCAGalf_0397
FAMOYT1_ch0209
NIMW01_17830(thiG)
NARCNTG6680_0076(thiG)
FKUFGKAn22_20650(thiG)
SEMEMIZ01_0307
SDRSCD_n00531
SULFCAP31_12845
SPLBSFPGR_05730(thiG)
SNIVSFSGTM_02800(thiG)
SLACSKTS_04040(thiG)
URUDSM104443_00083(thiG)
UPLDSM104440_00082(thiG)
DSUDsui_1014
ARESIWH25_04790
AIQAzoinq_07705
RBUPG1C_03335
OTROTERR_02580(thiG)
NIVJY500_00630
EBAc1A46(thiG)
ABREpbN1_20670(thiG)
APETToN1_13610(thiG1) ToN1_23620(thiG2)
RBHB4966_13800
DARDaro_3861
DEYHYN24_14395
DDENKI615_19955
QAUKI612_18300
FLEKI610_18140
AZOazo3969
AOAdqs_4112
AZAAZKH_3152(thiG) AZKH_3810(thiG) AZKH_4454(thiG)
AZIAzCIB_3468 AzCIB_3854 AzCIB_4394
AZDCDA09_18545 CDA09_21350
AZRCJ010_24835
TMZTmz1t_4064
THUAC731_014880 AC731_016205
TCLTchl_1140
THKCCZ27_19805
TAKTharo_3336
AZQG3580_01605 G3580_04400
ACOMCEW83_03205 CEW83_13920
ATWC0099_00965
ZPAC3497_13195
FPHOSHINM1_019750(thiG)
FMYHO273_07840
APPCAP2UW1_0943
KCICKCE_0673
KCTCDEE_0283
KDECDSE_0276
KSOCKSOR_00064(thiG)
DDZDSYM_00730
BPRCD521_0888(thiG)
BEBAEM42_01225
BEBABWI17_04865
HHEHH_1851(thiG)
HFEHFELIS_05230
HBIHBZC1_11150
HCEHCW_07725(thiG)
HCPHCN_0954(thiG)
HCBHCBAA847_1012(thiG)
HHMBN341_15980
HTYBN2458_PEG1059
HBLXJ32_09375
HADCDV25_05670
HWIA0Z60_05270
HSHNHP194022_03280(thiG)
HPULNCTC13154_01350(thiG)
WSUWS0954(thiG)
TDNSuden_0217
SUASaut_0195
SULNFJR47_00820
SULGFJR48_01085
SULCCVO_08675
SPALFM071_00735
SSEIFJR45_01075
SBALHUE88_13030
SMASHUE87_11855
SMAXFJR03_00795
SKUSulku_0135
SULRB649_00550
CJECj1045c(thiG)
CJBBN148_1045c(thiG)
CJJCJJ81176_1066(thiG)
CJUC8J_0982(thiG)
CJNICDCCJ07001_1008
CJICJSA_0988(thiG)
CJMCJM1_1020(thiG)
CJSCJS3_1094(thiG)
CJPA911_05055(thiG)
CJEJN564_01012
CJEUN565_01058
CJENN755_01051
CJEIN135_01081
CJERH730_06200(thiG)
CJVMTVDSCj20_1047(thiG)
CJYQZ67_01118(thiG)
CJQUC78_1002(thiG)
CJLPJ17_05370
CJWPJ18_05175
CJRCJE1189(thiG)
CJDJJD26997_0736(thiG)
CJZM635_00685
CJXBN867_10340
CFFCFF8240_0075(thiG)
CFTCFF04554_0075(thiG)
CFVCFVI03293_0075(thiG)
CFXCFV97608_0075(thiG)
CFZCSG_770
CAMPCFT03427_0080(thiG)
CFPCR44_00415
CCVCCV52592_1867(thiG)
CHACHAB381_1177(thiG)
CCOCCC13826_1277(thiG)
CCOCCCON33237_0910(thiG)
CLACLA_1147(thiG)
CLRUPTC16701_1121(thiG)
CLMUPTC16712_1152(thiG)
CLQUPTC4110_1131(thiG)
CLNUPTC3659_1364(thiG)
CLLCONCH_1102(thiG)
CCOLBN865_10860
CCCG157_03750(thiG)
CCQN149_0980
CCFYSQ_03795
CCYYSS_05650
CCOIYSU_03825
CCOFVC76_05085(thiG)
CCOOATE51_01530(thiG)
CAJCIG1485E_0485(thiG)
CISCINS_1109(thiG)
CVOCVOL_1122(thiG)
CPELCPEL_1256(thiG)
CSMCSUB8521_1314(thiG)
CSFCSUB8523_1419(thiG)
CGRACGRAC_1780(thiG)
CURECUREO_0573(thiG)
CHYOCHH_1392(thiG)
CHVCHELV3228_1192(thiG)
CSPFCSF_0427(thiG)
CCUNCCUN_1774(thiG)
CLXCLAN_0985(thiG)
CAVICAV_1318(thiG)
CHWA2J15_001725
CAMZCVIC12175_0607(thiG)
CAMYCSUIS_1036(thiG)
COJCORN_1219(thiG)
CUXCUP3940_0976(thiG)
CRXCRECT_1044(thiG)
CGEOCGEO_1454(thiG)
CBLACBLAS_1322(thiG)
CCORCCORG_0923(thiG)
CSHOCSHOW_1349(thiG)
CINFCINF_1408(thiG)
CNVCNZW441b_1029(thiG)
CVUCVULP_0654(thiG)
SDLSdel_2164
SBASulba_1544
SMULSMUL_3005(thiG)
SHALSHALO_2784
SULSSdiek1_2780
SULJSJPD1_2676
SULTFA592_06160
ABUAbu_0168(thiG)
ABTABED_0159
ABLA7H1H_0176(thiG)
ATPATR_0229(thiG)
ACIBACBT_2069(thiG)
ACREACRYA_1811(thiG)
ALANALANTH_0206(thiG)
APOCAPORC_0155(thiG)
AFCAFAEC_2091(thiG)
ATHRATH_0150(thiG)
ANTArnit_0318
AELLAELL_0252(thiG)
AAQIAAQM_0222(thiG)
ASUIASUIS_0222(thiG)
ACLOACLO_0199(thiG)
AVPAVENP_0278(thiG)
ADZADFLV_0280(thiG)
ARCABLL_0283
PACOAACT_0304(thiG1) AACT_1258(thiG2)
ALKALEK_0286(thiG)
ALPLPB137_13850
AHSAHALO_0225(thiG)
AMYTAMYT_0259(thiG)
AMARAMRN_0264(thiG)
ACAAACAN_0276(thiG)
AMOLAMOL_0228(thiG)
APAIAPAC_0218(thiG)
HBVABIV_0235(thiG)
HEBRAEBR_0327(thiG)
AANAAANAER_0316(thiG)
HYONNO_2082
NSANitsa_0247
SUNSUN_0529(thiG)
SLHYH65_08505
SINUIMZ28_08320
NISNIS_0174(thiG)
NAMNAMH_0083(thiG)
NAPC3L23_00425
CMEDFE773_00575
CPAFC6V80_00375
GSUGSU0588(thiG)
GSKKN400_0566(thiG)
GMEGmet_2934(thiG)
GPIGPICK_13515
GAOA2G06_03080
GBZJZM60_02640
GEMGM21_0666
GEBGM18_3702
GEFFO488_16730
GURGura_3659
GEOGeob_1587(thiG)
GLOGlov_0036
GBMGbem_0653(thiG)
GBNGEOBRER4_06600(thiG)
GSBGSUB_11890
GERKP004_02540
GSUBKP001_12910
GNTKP003_02175
GPLM1B72_18425
PCAPcar_0339(thiG-1) Pcar_0609(thiG-2)
PACEA6070_01745 A6070_12670
PEFA7E78_08620
PPDPpro_3475
DESDSOUD_3000(thiG)
DEUDBW_1046
DVEDESUT3_30190(thiG)
DEPAOP6_0734(thiG)
DVUDVU_2094(thiG)
DVLDvul_1136
DVMDvMF_0800
DVGDeval_1946
DDSDdes_2166
DFIAXF13_14710
DPGDESPIGER_1674
DEFCNY67_01255
DTRRSDT_1061(thiG)
DFLDFE_1467(thiG)
DDEDde_1555
DSADesal_2648
DHYDESAM_21864(thiG)
DASDaes_1267
DPIBN4_10830(thiG)
DEJAWY79_09930
PPRFDPRO_1178(thiG)
PSELGM415_11360
DDNDND132_0867
PSEFPSDVSF_09060(thiG)
PPORJCM14722_06410(thiG)
LIPLI0504(thiG)
LIRLAW_00519(thiG)
PBIZLWC08_13545
PSYFN1030_02255
DBADbac_0776
DOAAXF15_10060
THEWTDMWS_09470(thiG)
DRTDret_0727
DPSDP1739
DSFUWK_01893
DAKDaAHT2_1422
DPRDespr_1925
DOGHP555_11255
DBKDGMP_34660(thiG)
DDUGF1_24270(thiG)
DTOTOL2_C00600(thiG)
DWDDSCW_62790(thiG)
DALKDSCA_59000(thiG)
DEKDSLASN_17040(thiG)
ADEAdeh_2518
ACPA2cp1_1433
AFWAnae109_1346
ANKAnaeK_1335
AORYAMOR_07760(thiG)
APAUAMPC_02140(thiG)
MXAMXAN_3268(thiG)
MSDMYSTI_04676
MYMA176_003683
MFBMFUL124B02_25375
CCXCOCOR_03012(thiG)
MFULILAB_24120(thiG)
SURSTAUR_6964(thiG)
AGEAA314_04669
AVMJQX13_15130
CFUSCYFUS_002244
VINAKJ08_0305
SCLsce4242(thiG)
SCUSCE1572_25705
CCROCMC5_051800(thiG)
PAUUE8A73_044345
SAMYDB32_002956
LLUAKJ09_08886
MRMA7982_02461
HOHHoch_4104
NANNO0S08_25910
SATSYN_00440
SFUSfum_1821
BSEDDN745_18270(thiG)
PCAYFRD00_15165
BBAEFRD01_11500
AMAAM037(thiG)
AMFAMF_028(thiG)
AMWU370_00145
AMPU128_00145
ACNACIS_00056(thiG)
APHAPH_0070
APYYYU_00345
APDYYY_00340
APHAWSQ_00335
AOHAOV_03955
ERUErum7630(thiG)
ERWERWE_CDS_08040(thiG)
ERGERGA_CDS_07950(thiG)
ECNEcaj_0797
ECHECH_0206(thiG)
ECHAECHHL_0171
ECHJECHJAX_0888
ECHLECHLIB_0891
ECHSECHOSC_0177
ECHVECHSTV_0877
ECHWECHWAK_0887
ECHPECHWP_0169
EMREMUR_04055
EHHEHF_0179
NSENSE_0483
NRINRI_0458(thiG)
NHMNHE_0456
NEFGP480_01940
NMIKLUA81_02710
MLOmll5790
MLNA9174_33020
MCICA4R28_22295
MAMOA6B35_30890
MESMEJ066_17895
MESPC1M53_04915
MJREB229_33780
MERDEB233_31440
MOHIHQ72_31735
MESMeso_2564
AAKAA2016_1685
AMIHCO731_01634(thiG)
PHTBLM14_05240
PHYLHB779_18055
NKIKW403_18340
PLAPlav_3288
PMOBHG718_08075
KMNHW532_07800
RBSRHODOSMS8_00742(thiG)
SMESM_b20617(thiG)
SMKSinme_4213
SMQSinmeB_4704
SMXSM11_pD0092(thiG)
SMIBN406_05178(thiG)
SMEGC770_GR4pD0092
SMELSM2011_b20617(thiG)
SMERDU99_25920
SMDSmed_4171
RHINGR_b02910(thiG)
SFHSFHH103_06478(thiG)
SFDUSDA257_c22910(thiG)
SIXBSY16_3686
SAMESAMCFNEI73_pC1981(thiG)
SINOSS05631_b50640
EADOV14_a0743(thiG)
EAHFA04_26735
ESJSJ05684_b42660
EAKEKH55_3974
EMXFKV68_25340
ATUAtu2566(thiG)
ARAArad_7393(thiG)
ATAAWN88_17725
AGRAGROH133_08709(thiG)
ATFAch5_24520(thiG)
AVIAvi_5920(thiG)
AGCBSY240_2921
AROB0909_24860
AGTEYD00_10920
ALFCFBP5473_02510
ARUIG6M88_06360
AVQHRR99_13265
RETRHE_PB00080(thiG)
RECRHECIAT_PC0000247(thiG)
RELREMIM1_PA00088(thiG)
REPIE4803_PD00415(thiG)
REIIE4771_PE00432(thiG)
RLTRleg2_6398
RLURLEG12_07360
RTRRTCIAT899_PC03440(thiG)
RIRBN877_I2652(thiG)
RPUSCFBP5875_11255
RHLLPU83_4035(thiG)
RGARGR602_PC01289(thiG)
RHNAMJ98_PE00193(thiG)
RPHAAMC79_PD00260(thiG)
RHXAMK02_PA00079(thiG)
RHVBA939_07440
RHKKim5_PD00391(thiG)
REZAMJ99_PD00193(thiG)
RJGCCGE525_27690 CCGE525_34940
RHRCKA34_22190
RGRFZ934_15630
RADCO657_22725 CO657_33115
ROYG3A56_12930
RIIFFM53_032040
RHIDFFM81_028095 FFM81_031425
RBQJ2J99_29635 J2J99_33770
RLNJ0663_22220
RBANJ2J98_27520 J2J98_29865
RRGJ3P73_36325 J3P73_37180
RLSHB780_03295
RROSD4A92_05730
RAWNE851_02205 NE851_08320
RSULN2599_25420
LCCB488_01030
SHZshn_16245
SZOK8M09_14485
SOJK6301_12585
PDESFE840_004200
BMEBMEI1735
BMELDK63_1751
BMIBMEA_A0222
BMZBM28_A0225
BMGBM590_A0223
BMWBMNI_I0211
BMEEDK62_1201
BMFBAB1_0216
BMBBruAb1_0210(thiG)
BMCBAbS19_I02030
BAABAA13334_I00116
BABODK55_228
BABRDO74_1655
BABTDK49_2075
BABBDK48_1898
BABUDK53_221
BABSDK51_1241
BABCDO78_139
BMSBR0215(thiG)
BSIBS1330_I0215(thiG)
BSFBSS2_I0208(thiG)
BSUIBSSP1_I0210(thiG)
BSUPBSPT1_I0212(thiG)
BSUVBSPT2_I0213(thiG)
BSUCBSSP2_I0210(thiG)
BMTBSUIS_A0214(thiG)
BSZDK67_2025
BSVBSVBI22_A0215(thiG)
BSWIY71_01180
BSGIY72_00905
BOVBOV_0206(thiG)
BCSBCAN_A0217(thiG)
BSKBCA52141_I1343
BOLBCOUA_I0215(thiG)
BCARDK60_314
BCASDA85_01040
BMRBMI_I218(thiG)
BPPBPI_I216(thiG)
BPVDK65_1158
BCETV910_101761
BCEEV568_101977
BVLBF3285c1_0471(thiG)
BRUBFS01_01000
BRJBKD03_09775
OINIAR37_04140
BIOBR141012304_10331(thiG)
OANOant_0282
OAHDR92_26
OPSA8A54_00800
BPSNNIK97_10435
OCHCES85_0234
OCRHGK82_00460
OCLGTN27_01125
BJAblr6657(thiG)
BJUBJ6T_27690
BJPRN69_13520
BRABRADO5711(thiG)
BBTBBta_6224(thiG)
BRSS23_16540(thiG)
AOLS58_19050
BRCBCCGELA001_09710
BRADBF49_4993
BICLMTR13_31790
BROBRAD285_5680(thiG)
BRKCWS35_33920
BOTCIT37_21325
BRQCIT40_25150
BGQX265_09930
BGZXH91_08845
BSYMCIT39_24120
BBETF8237_23415
BARHWN72_38110
BVZBRAD3257_2599(thiG)
BELBE61_35500(thiG)
BDGLPJ38_14100
BSEPHAP48_0003235
BQBJ4P68_0008945
BSEIKMZ68_21230
BBANJ4G43_041005
RPARPA3575(thiG)
RPBRPB_1956
RPCRPC_2164
RPDRPD_3430
RPERPE_2071
RPTRpal_4094
RPXRpdx1_1779
RBKE0H22_08550
NWINwi_2466
NHANham_2893
OCAOCAR_7030(thiG)
OCGOCA5_c10630(thiG)
OCOOCA4_c10630(thiG)
VGOGJW-30_1_02855(thiG)
TRBHB776_01975
BOSBSY19_2120
BVVBHK69_23550(thiG)
BOIBLM15_19450
BOFFQV39_09005
BHEBH04880(thiG)
BHNPRJBM_00494(thiG)
BHSBM1374165_00467(thiG)
BQUBQ04080(thiG)
BQRRM11_0392
BBKBARBAKC583_0443(thiG)
BTRBT_0763(thiG)
BTXBM1374166_00706(thiG)
BGRBgr_05690(thiG)
BCDBARCL_0403(thiG)
BAUSBAnh1_04060(thiG)
BVNBVwin_04260(thiG)
BANCPU02_1209
BAPIBBC0122_007840
BARTBJB15x_002600
BARABA1379B_008510
BARWBWD162_002970
BARRBra60_009420
BAROB11Cv2_009280
BARJBJB63x_002590
BEZNCTC12898_00424(thiG)
BARND1092_01895
BKYD1093_05355
BALSHWV54_05900
BTAYLAJ60_00065
BMACLNM86_02695
BHARNMK50_02415
BAPABBC0178_007820
XAUXaut_2225
XDIEZH22_08780
AZCAZC_3552(thiG)
SNOSnov_2601
STARG3545_27325
LNEFZC33_23445
ANCGBB76_07725
APRAG3A50_04475
APOLK9D25_12035
MEAMex_1p0428(thiG)
MDIMETDI0582(thiG)
MEXMext_0603
MCHMchl_0614
MPOMpop_0578
MZAB2G69_09780(thiG)
MRDMrad2831_0579
METM446_6769
MNOMnod_7516
MORMOC_0741(thiG)
METAY590_02055(thiG)
MAQUMaq22A_c24815(thiG)
MPHYMCBMB27_00160
MEEDA075_09000(thiG)
METDC0214_02475(thiG)
METXA3862_28035(thiG)
METSDK389_17540(thiG)
METIDK427_10375(thiG)
MMESMMSR116_28010
MTEADK419_23165(thiG)
MINDmvi_59130(thiG)
MOGMMB17_02620
MTADM6G65_13425
BIDBind_2164
MSLMsil_1416
MTUNMTUNDRAET4_2160(thiG)
MLGCWB41_09130
BBARRHAL1_00103(thiG)
CHELAL346_17885(thiG)
CDQBOQ54_09360(thiG)
HDNHden_0788 Hden_2663
HDTHYPDE_36933(thiG)
HMCHYPMC_0733(thiG)
HNIW911_10800
RVARvan_0863
FILBN1229_v1_2302(thiG)
FIYBN1229_v1_2301(thiG)
RHZRHPLAN_22070
MCGGL4_3152
METGHT051_04300
NTDEGO55_08710(thiS)
CAENK5X80_02450(thiS)
DEIC4375_11570
DSALK1X15_07290
MMYRMXMO3_01067
BVRBVIR_1933
BLAGBLTE_18780(thiG)
MSCBN69_2276(thiG)
MBRYB1812_05260
MROSEHO51_14085
MHEYH2LOC_013280
MPARF7D14_04660
MTWCQW49_14260
PLEOOHA_1_04359(thiG)
HDIHDIA_2729(thiG)
AUAM673_09420
AALAIGS74_09335
AALMLUX29_10405
AUZSa4125_28200(thiG)
AUBLXB15_18210
PSINCAK95_01910
TSOIZ6_17950(thiG)
RBMTEF_12400
PSFPSE_0908(thiG)
PPHRAPZ00_04825
LAPACP90_16595
LABRCHH27_03750
LABPFJ695_19915
LABTFIU93_23230(thiG)
LAGGB0E33_00015
SIWGH266_17470
PHRC6569_15650
PSTGE8M01_28415
LIZLGH83_01760
CCRCC_1880
CCSCCNA_01957(thiG)
CAKCaul_2568
CSECseg_2170
CHQAQ619_09160
CMBCSW64_12605
CFHC1707_17675
CAULKCG34_24420
PZUPHZ_c1847
PHBHYN04_07405
BSBBresu_2199
BRDJL11_08975
BNEDA69_06585
BRGA4249_07980
BRLBZG35_08870
BVCCEP68_15115
BRFE4M01_09580
BREVE7T10_08085
BMEDGYM46_01790
BVYNCTC9239_01178(thiG)
BNDKWG56_03590
BPONIFE19_07050
BGOEIFJ75_06155
BVITJIP62_03415
BALBM8231_06105
AEXAstex_3000
TSVDSM104635_01688(thiG)
SILSPO0047(thiG)
SITTM1040_3652
RUAD1823_14985
RUTFIU92_16225(thiG)
RCONK3740_03620
RDERD1_0749(thiG)
RLIRLO149_c039670(thiG)
DSHDshi_0912(thiG)
PGAPGA1_c09070(thiG)
PGLPGA2_c08800(thiG)
PGDGal_02584
PHPPhaeoP97_00872(thiG)
PPICPhaeoP14_00827(thiG)
PHQD1820_00310
OATOAN307_c22830(thiG)
OAROA238_c18420(thiG1) OA238_c39770(thiG2)
LMDMETH_12800
LEJETW24_13465
LAQUR2C4_05545
LEVETW23_06145
LCAEK3721_11815
CIDP73_0724(thiG)
CEHCEW89_04345
MALGMALG_04798
CONTQ29_09725
YPACCEW88_22470
YANAYJ57_23375
TPROGa0080559_TMP3563
PABYGa0080574_TMP48
SULDB5M07_07225
SDOSD1155_02265
SPOTG6548_08605
SINLDSM14862_01941(thiG)
SPSESULPSESMR1_04970(thiG)
RMMROSMUCSMR3_01915(thiG)
ROKRAK1035_1271
RIDRIdsm_05436(thiG)
ROHFIU89_13645(thiG)
AHTANTHELSMS3_03946(thiG)
THAACFI11_17720
MALUKU6B_49150(thiG_1) KU6B_56900(thiG_2)
TMDKUV46_14405
HATRC74_03645
PALXGQA70_23755
LSALKBK07_03060
RHPLPB142_15400
PDEPden_0039
PAMIJCM7686_0111
PYEA6J80_09950
PCONB0A89_11465
PZHCX676_20050
PAROCUV01_07120
PAMNJCM7685_0177(thiG)
PARSDRW48_13910
PARREOJ32_11895
PAAKFIU66_14065
PKDF8A10_00370
PPANESD82_21135
PLIAE4191_04500
PSANHGN31_12915
PMAUCP157_01361(thiG)
PMEHJWJ88_10645
RMBK529_015860
DAAAKL17_2345
THWBMG03_04345
LVSLOKVESSMR4R_00070(thiG) LOKVESSMR4R_02493(thiG)
RBGBG454_05865
GFUKM031_18570
SEDIEBB79_14480
HMLHmaOT1_16735
PSEBEOK75_06255
PPRUFDP22_18240
PAEDG5B38_04645
MONG8E03_12795
PALWPSAL_016730(thiG)
CACTHZ995_08925
THASC6Y53_14110
CMAGCBW24_11810
FAPGR316_12360
ACROK3J57_00225
SINRO5O51_07190
AMAQGO499_12985
MMRMmar10_1269
GAKX907_1942
HYTHXX25_04025
HNEHNE_2246(thiG)
HBAHbal_1898
CBOTATE48_18350
HBCAEM38_07795
ZMOZMO0738
ZMNZa10_0536
ZMMZmob_0550
ZMBZZ6_0547
ZMIZCP4_0560
ZMCA265_00553(thiG)
ZMRA254_00553(thiG)
NARSaro_3290
NPPPP1Y_AT36823
NPNJI59_11935
NREBES08_13260
NOVTQ38_001045
NOTC7W88_04250(thiS)
NORFA702_09990(thiS)
NGFFRF71_05970(thiS)
NOGGKE62_12190(thiS)
NDRHT578_13070
SPHKSKP52_06505(thiG)
SPHPLH20_08960
SMAGAN936_12195
SMAZLH19_13440
STERAOA14_17670
SGISGRAN_3066(thiG)
SPHQBWQ93_08860
SPHOC3E99_10705
SPHXE5675_19290
SPHUSPPYR_3306(thiG)
SWISwit_4701
SPHDHY78_01630
RDICMV14_17025(thiS)
SPHMG432_17950
STAXMC45_05720
SPHITS85_14620
SSANNX02_06745
SNJA7E77_10125
SMYBJP26_06025
SPANAWL63_07900
SKRBRX40_14845
SPLMBXU08_18875
SPLKAV944_07480
SPKCKC8_07080
SPHCCVN68_20955(thiS)
SPHFDM480_03440(thiS)
SPHAD3Y57_17005(thiS)
SPAUDRN02_001140(thiS)
SECHB18_05965
SLUTH9L13_03500
SLANGV829_02015(thiS)
SDHH9L15_13900
SPAPH3Z74_03485
SXAFMM02_02720
SPAIFPZ24_10280
SPIIG7077_03505
SSING7078_09345
SSAUH8M03_12135
SARIH5J25_06235(thiS)
SSUAFPZ54_04320(thiS)
SBINSBA_ch1_36400(thiG)
SAERNEF64_05625
SMORLHA26_04245
SGLCM1K48_13350
SQONMP03_08300
SCABLZK98_07065
SRADLLW23_16320(thiS)
SJPSJA_C1-33180(thiG)
SINBSIDU_13475
SCHSphch_1676
SSYSLG_16300(thiS_thiG)
SYBTZ53_11800
SBDATN00_19585
SPMIK663_14105
SPHBEP837_00898(thiG) EP837_03764
SPHRBSY17_2208(thiS)
SPHTK426_06655
SHYDCJD35_09035(thiS)
SYAA6768_00135(thiS)
SCLOSCLO_1027990
SPYGYGS_C1P0028
SUFLFIL70_17730(thiS)
SBARH5V43_15400(thiS)
SAMISAMIE_1000300
SPPHKFK14_20070(thiS)
CIJWG74_03140
SPHGAZE99_14700
SFLASPHFLASMR4Y_02644(thiG)
SPHYCHN51_07745(thiS)
SPHLLPB140_04405
BLASBSY18_3001(thiS)
BFWB5J99_06120
SPZRG5C33_16460(thiS)
HGNE6W36_11115(thiS)
PALGHFP57_06450(thiS)
PARJJ4G78_12505(thiS)
PHAOHF685_12715(thiS)
SMICSmB9_19390(thiG)
SPHSETR14_19980
SANDH3309_12750
POQKZX46_11585(thiS)
PMEAKTC28_17285(thiS)
AEPAMC99_02508
ALBAEB_P0620
ALHG6N82_08500(thiS)
AAYWYH_02267(thiG)
AMXAM2010_2364
PMASNCF86_13530
ANHA6F65_00462(thiG)
ADOA6F68_00513(thiG)
TFVIDJ81_02875(thiS)
CNAAB433_16115
CMANA9D14_13355
ERYCP97_01960
EGNBMF35_a0650
EFVCHH26_00915(thiS)
QCINCF85_14900
ELIELI_12840
ELQGa0102493_11905
ERKCD351_02255(thiS)
ERRDVR09_02535(thiS)
ERFFIU90_02500(thiG)
EMVHQR01_05535(thiS)
PNSA9D12_04685
PORLBG023_11395
PHZCHX26_02565(thiS)
POTE2E27_03025(thiS)
GOXGOX2227
GOHB932_2521
GALA0U94_00755
GTIFXF46_14980
GSPIGS75_12445
GFAMKW11_00060
GBEGbCGDNIH1_1960
GBHGbCGDNIH2_1960
GBCGbCGDNIH3_1960
GBSGbCGDNIH4_1960
ACRAcry_0962
AMVACMV_09250(thiG)
GDIGDI1781(thiG)
GDJGdia_0011
GXYGLX_00100
GXLH845_875
KNAB0W47_14705
KEUS101446_00010(thiG)
KSCCD178_00185(thiG)
KREGWK63_05145
APTAPA01_11020
APWAPA42C_11020
APFAPA03_11020
APUAPA07_11020
APGAPA12_11020
APQAPA22_11020
APXAPA26_11020
APZAPA32_11020
APKAPA386B_2622(thiG)
ASZASN_3761(thiG)
ASVWG31_06035
AACEA0U92_09405
APERA0U91_02665
APOMCPF11_01920
ATOCIW82_12365
AASCA4S02_03465
ACETDS739_05750
AOTAcetOri_orf00259
AOYEOV40_005065
ACEKFLP30_12330
ABGAsbog_01320(thiG)
KBAA0U89_07470
RGIRGI145_11110
ROSCTJ15_06205
RMUCFOB66_12980
RMTIAI58_12860
NCHA0U93_02840
COQD9V35_02130
COMMGN303_02015
NTND5366_00060
SSAME3D00_00060
SWFE3E12_05220
EBLAJGUZn3_11400(thiG)
LCKHN018_11755
KHAIFJ82_11650
SRFLHU95_21970
RAPRHOA_1750(thiG)
ACIMGT370_17115
SHUMSTHU_23080(thiG)
SVCSTVA_26610(thiG)
STELSTAQ_20760(thiG)
AZLAZL_004540(thiG)
ALIAZOLI_0318(thiG)
ABSAZOBR_p440103(thiG)
ABQABAZ39_31145(thiG)
ABFAMK58_27120(thiG)
ATIAL072_06270(thiG)
AHUA6A40_01265(thiG)
AZTTSH58p_18725(thiG)
AZMDM194_00830(thiG)
AZZDEW08_09310(thiG)
AOZHUE56_21415
AARED3093_27310
NAOY958_12325(thiG)
NCBC0V82_14680(thiG)
SMUCJL100_002670
SROEJL101_002475
RRURru_A2432
RRFF11_12495
RCERC1_3100(thiG)
RPMRSPPHO_02128(thiG)
MAGamb2702
MGYMGMSRv2__0542(thiG)
MGRYMSR1_16750(thiG)
MAGXXM1_3523(thiG)
MAGNWV31_05730
TMOTMO_c0730(thiG)
HJOAY555_09215
FERFNB15_19075(thiS)
DEXHWD60_06445(thiS)
DVNHQ394_01425(thiS)
TXITH3_11980
THACCSC3H3_11520(thiS)
TIIDY252_14905(thiS)
THAIIT893_06375(thiS)
MAGQMGMAQ_2542(thiG)
ELIOKO353_10000(thiS)
PBRPB2503_09774
MGMMmc1_0670
PUBSAR11_0730(thiG)
PELSAR11G3_00958
PEGE5R92_02415
APMHIMB5_00003130
ECOGFIV45_09385
APBSAR116_1974
KOZKFF44_08265
SBFJCM31447_28240
AFRAFE_0643(thiG)
AFELferr_0793
ACUAtc_1678
ACZAcaty_c1429
AFIAcife_1113
AFJAFERRID_18830
ATXGCD22_02185(thiG)
AFPK1Y48_01190
ACIYMQE22_05065
MAESGa0123461_1408
MFNGa0123462_1003
HTLHPTL_0121(thiG)
BSUBSU11690(thiG)
BSRI33_1303(thiG)
BSLA7A1_0986
BSHBSU6051_11690(thiG)
BSYI653_05940(thiG)
BSUTBSUB_01271(thiG)
BSULBSUA_01271(thiG)
BSUSQ433_06605
BSOBSNT_07612(thiG)
BSNBSn5_17760(thiG)
BSQB657_11690(thiG)
BSXC663_1197(thiG)
BSPU712_06015
BSSBSUW23_05910(thiG)
BSTGYO_1474(thiG)
BLIBL01588(thiG)
BLDBLi01263(thiG)
BLHBaLi_c13980(thiG)
BAYRBAM_011700(thiG)
BAQBACAU_1131(thiG)
BYABANAU_1076(thiG)
BAMPB938_05690(thiG)
BQYMUS_1214(thiG)
BAMLBAM5036_1070(thiG)
BAMARBAU_1132(thiG)
BAMNBASU_1109(thiG)
BAMBBAPNAU_2625(thiG)
BAMTAJ82_06575
BAMYV529_11180(thiG)
BMPNG74_01184(thiG)
BAOBAMF_1243(thiG)
BAZBAMTA208_11755(thiG)
BQLLL3_01250(thiG)
BXHBAXH7_02400(thiG)
BAMIKSO_013990(thiG)
BAMCU471_11670
BAMFU722_05965
BSIACWD84_15890
BAEBATR1942_03490(thiG)
BVMB9C48_05880
BSONS101395_03586(thiG)
BHTDIC78_03730
BMOJHC660_12270(thiG)
BTEQG4P54_06150(thiG)
BIQAN935_06070
BANBA_0732(thiG)
BARGBAA_0732(thiG)
BATBAS0698
BAHBAMEG_3827(thiG)
BAIBAA_0839(thiG)
BAXH9401_0701
BANTA16_08170
BANRA16R_08250
BANSBAPAT_0708
BANHHYU01_04030
BANVDJ46_5212(thiG)
BCEBC0749
BCABCE_0802(thiG)
BCZBCE33L0642(thiG)
BCRBCAH187_A0886(thiG)
BCBBCB4264_A0789(thiG)
BCUBCAH820_0809(thiG)
BCGBCG9842_B4542(thiG)
BCQBCQ_0823(thiG)
BCXBCA_0795(thiG)
BALBACI_c07630(thiG)
BNCBCN_0710
BCFbcf_03860
BCERBCK_04475(thiG)
BCEFBcrFT9_00681
BCYBcer98_0619
BTKBT9727_0642(thiG)
BTLBALH_0669(thiG)
BTBBMB171_C0642(thiG)
BTTHD73_0867
BTHRYBT1520_04295(thiG)
BTHIBTK_04320(thiG)
BTCCT43_CH0710(thiG)
BTFYBT020_03940(thiG)
BTMMC28_0012(thiG)
BTGBTB_c08250(thiG)
BTIBTG_17475(thiG)
BTNBTF1_01375(thiG)
BTHTH175_ch0716
BTHUYBT1518_04675(thiG)
BTWBF38_1999(thiG)
BTHYAQ980_26555
BWEBcerKBAB4_0648
BWWbwei_4257(thiG)
BMYOBG05_5169(thiG)
BTYBtoyo_3430
BMYCDJ92_3343(thiG)
BBYCY96_02915
BWDCT694_04195
BTROFJR70_26070(thiG)
BMOBMLA2C4_03955
BNTGSN03_04085(thiG)
BPACLMD38_22275(thiG)
BPANNLJ82_04005(thiG)
BPUBPUM_1098
BPUMBW16_06230
BPUSUP12_05830
BIFN288_03140
BMETBMMGA3_01110(thiG)
BSMBSM4216_0677
BGYBGLY_1282(thiG)
BWHA9C19_14760
BXIBK049_02405
BALTCFN77_05830
BSAFBSL056_05770
BITBIS30_16550
BFDNCTC4823_00322(thiG)
BSHILGQ02_16080 LGQ02_16115
BBADK7T73_07470
BCABEFK13_06525(thiG)
BRYM0696_06440(thiG)
BJSMY9_1274
BACIB1NLA3E_07780(thiG)
GSTHW35_12435
BACWQR42_05665
BACPSB24_04020
BACBOY17_08550
BACOOXB_0160
BACYQF06_04795
BACLBS34A_12920(thiG)
BALMBsLM_1223
BACSAUL54_04780
BACQDOE78_13000
BACAFAY30_13900
BAQUK6959_06420
BCOBcell_0760
BHKB4U37_06160
BCOHBC6307_03710
BCIRC2I06_18820
BMQBMQ_0551(thiG)
BMDBMD_0554(thiG)
BMHBMWSH_4682(thiG)
BMEGBG04_2843(thiG)
BEOBEH_03350
BFXBC359_17770
PARHI5S86_02695
PKSIE339_03125
BHABH1433
BCLABC1735(thiG)
BLEBleG1_1542
BKWBkAM31D_05780(thiG)
BGIBGM20_00070 BGM20_21150
BPFBpOF4_14035(thiG)
BONA361_02675
CGOTJ1899_01410
CSUAIM538_04305
CFIRNAF01_02715
GKAGK0625
GTEGTCCBUS3UF5_6930
GTKGT3570_03010
GTMGT3921_16470
GLIGLN3_13335
BCALCWI35_07065
GTNGTNG_0538(thiG)
GWCGWCH70_0613
GYCGYMC61_1417
GYAGYMC52_0538
GCTGC56T3_2936
GMCGY4MC1_3184
GGHGHH_c05780(thiG)
GJFM493_03260
GEAGARCT_00599(thiG)
GELIB49_13400
GSEGT50_12640
GSRGS3922_12880
GEJA0V43_00500
GZAIC807_16680
GTHGeoth_3204
PTLAOT13_06605
PTBDER53_07645
PCALBV455_01133(thiG)
PARGPspKH34_31130(thiG)
AFLAflv_2313(thiG)
AGNAFK25_02715
ANMGFC28_1932(thiG)
AAMYGFC30_1002
ANLGFC29_3502(thiG)
ANDGRQ40_03590
ACAIISX45_00445
ASEDIRT44_15315
LGYT479_11195
LAGRFJQ98_02355
HHDHBHAL_3419(thiG)
HMNHM131_18575
HLIHLI_03115
TAIDKS242_01665
VIRX953_15610
VHLBME96_15095
VIGBKP57_16365
VILCFK37_18005
VPNA21D_02457(thiG)
VIMGWK91_05230
VPTKBP50_13585
LAOAOX59_02225
LEXLen3610_08960
FPNABE65_019765
FARABE41_018770
SJEAAV35_010955
APAKAP3564_10225
BSJUP17_10610
BMURABE28_010680
PBUTDTO10_24125
PASABAOM_1976(thiG)
PFRIL8956_11440
AQTFN924_04420
RAXKO561_15320
GRCGI584_17350
RUEDT065_09385
SALEEPH95_09380
SCIBHUG20_16610
SCIAHUG15_19530
POFGS400_16480
NMKCHR53_16580
NTMBTDUT50_04345
NDTL1999_10445
MEKUHUW50_13745
MSEMGMB29_05045
MDGK8L98_06035
MLITKDJ21_000090
AIAAWH56_009705
BLENNCTC4824_01716(thiG)
SEDDERJ70_03255
BVQFHE72_12260
RMFD5E69_12080
CTHUHUR95_13455
BBEVBBEV_2242(thiG)
BSEBsel_2690
GAJMY490_18575
PSUAFLK61_23700
SLMSMM221_17310
HYIK2M58_02005
SERSERP2073
SEPSE_2060
SEPPSEB_02066
SEPSDP17_1002(thiG)
SHASH0562(thiG)
SHHShL2_00457(thiG)
SSPSSPP133
SCASCA_2079(thiG)
SLGSLGD_00495
SLNSLUG_04930
SSDSPSINT_0377
SDTSPSE_2077(thiG)
SDPNCTC12225_02298(thiG)
SWAA284_01965(thiG)
SPASSTP1_1000(thiG)
SXYBE24_11325
SXLSXYLSMQ121_0153
SXOSXYL_00146(thiG)
SHUSHYC_10365(thiG)
SCAPAYP1020_1667(thiG)
SSCHLH95_09880
SSCZRN70_10645
SAGQEP23_11780
SEQOSE1039_24260
SSIFAL483_11975
SCVA4G25_09820
SPETCEP67_07435
SLZB5P37_07780
SCOHBZ166_05300
SKLC7J89_03120
SFQC7J90_01375
SHOMEGX58_06355
SMUSC7J88_08790
SCARDWB96_02285
SCHRDWB92_10520
SARLSAP2_03660(thiG)
SPICSAMEA4384060_0469(thiG)
SDBCNQ82_03140
SLLOISP08_01935
SAULI6G39_00685
SRAILN051_09650
SPSDJMB28_01265
STASHYI43_02620
SSCUCEP64_00940
SFFFOB90_09570
MLENH3V22_07370
MVTI6J10_09710
MCLMCCL_0118(thiG)
MCAKMCCS_02250(thiG)
MACRBHM04_09675
MBOEHT586_01255
MARYLAU42_00640
MBRUMGG13_00520
MEPIKFV12_01260
MEQUKFV11_02130
SHVAAT16_06175
SBACBVH56_01215
JEAJEM45_07395
ESIExig_1201
EANEab7_1157(thiG)
EXMU719_06155
EXUESP131_08555
EACEKKI46_06350
BBEBBR47_31030(thiG)
BLRBRLA_c028170
BFMBP422_10630
BAGRBA6348_14700
BRWGOP56_06630
BCHSJNE38_15720
BCOPJD108_12110
PJDPjdr2_5400
PPYPPE_02540
PPMPPSC2_13580(thiG1)
PPOPPM_2605(thiG1)
PPOLX809_29985
PPQPPSQR21_027000(thiG)
PPOYRE92_23155
PMSKNP414_01037(thiG)
PMQPM3016_926
PMWB2K_04695
PTAHPL003_20240(thiG)
PLVERIC2_c05540(thiG)
PSABPSAB_08645(thiG)
PDUPDUR_09870
PBDPBOR_11710
PGMPGRAT_10855
PODPODO_09465
PAENP40081_11465
PAEQR50912_11010
PSTEPSTEL_10080
PAEAR70723_10630
PAEER70331_10300
PAEHH70357_11265
PBJVN24_01920
PIHUB51_13335
PRIPRIO_2353(thiG)
PSONJI735_20525
PPEOABE82_14045
PNPIJ22_34760
POWIJ21_39230
PBVAR543_15190
PXLBS614_21230
PYGAWM70_06350
PSWUSY83_08610
PDHB9T62_05605
PCXLPB68_19280
PKBB4V02_11470
PAIHASL14_25970
PVOPVOR_08840(thiG)
PLENEIM92_00655
PALBEJC50_16735
PCHIPC41400_28380
PBKBack11_63440(thiG)
PPRTET464_08930
PBACHUB98_03460
PRZGZH47_17690
PLYCGXP70_28800
PSOPKP014_12370
PTRIKDC22_10055
PALOE6C60_4097
PCELHUB94_08585
PTJJRJ22_08925
TCOTheco_1140
ANXACH33_14285
ASOCCB4_03609(thiG)
ATHEK3F53_04625
CCHLFPL14_12010
SACAFFV09_10100
AACAaci_2481
AADTC41_2773(thiG)
AFXJZ786_01815
AACOK1I37_10940
ACURJZ785_03325 JZ785_17815
ADAUNZD86_22880
AFASNZD89_26715
BTSBtus_1806
KYRCVV65_07380
TUMCBW65_20710
TABCIG75_08895
EFFskT53_07590(thiG)
PANABBH88_04735
JEOJMA_36370
KURASO14_1575(thiG)
SPSYAZE41_02010
SPORSporoP33_10380
SPOPSporoP37_10795
SURESporoP32a_10780
SPOSDV702_14930
SPAEE2C16_14620
SURLBI350_02460
RSTATY39_11660
PANCE2636_03680
NTRB0W44_17380
LFBC1X05_11795
TVUAB849_008985
KPULGXN76_10815
KEBGXN75_12155
PABSJIR001_21570(thiG)
LBHLbuc_2169
LBNLBUCD034_2275(thiG)
LPARFAM21731_01228
LKFDNL43_06385
LHILG8J22_02531(thiG)
LPDAYR62_00055
PACIA4V11_02045
LMELEUM_1156
LMMMI1_05100
LMKLMES_0965
LKILKI_04020(thiG)
LECLGMK_08350(thiG)
WJOFOL01_1997
WPACO680_08295
WHEEFA59_09250
ACGAWM71_00510 AWM71_06640
CACCA_C2922(thiG)
CAESMB_G2958(thiG)
CAYCEA_G2929(thiG)
CPECPE1601
CPFCPF_1854(thiG)
CPRCPR_1571(thiG)
CTCCTC_01749(thiG)
CTETBN906_01896(thiG)
CNONT01CX_1437(thiG)
CBNCbC4_0677
CBECbei_1519
CBZCbs_1519(thiG)
CBEILF65_01733
CKLCKL_1637(thiG)
CKRCKR_1522
CCBClocel_0685
CLSCXIVA_17290
CLBClo1100_2985
CSRCspa_c49010(thiG)
CPASClopa_4121
CPATCLPA_c33360(thiG)
CPAECPAST_c33360(thiG)
CSBCLSA_c25140(thiG)
CLTCM240_2382(thiG)
CLDCLSPO_c21800(thiG)
CACECACET_c37740(thiG)
CCKCcar_01325
CBUTATN24_11560
CTYKCTK_C12370(thiG)
CEUA7L45_01985
CFMBJL90_04600
CDRKB9W14_06310
CDYF3K33_07890
CMAHC1I91_06865
CRWCROST_037820(thiG)
CFBCLFE_009910(thiG)
CAUNCLAUR_037470(thiG)
CNNCNEO_2030(thiG)
CGELpsyc5s11_15140(thiG)
CTAGLL095_05580
AMTAmet_4235
CRSFQB35_00645
CPRFK7H06_12525
CRASKVH43_04005
SARJHH195_05670
PBIFKXZ80_02650
CLOHMPREF0868_0737(thiG)
CTHCthe_0598
CTXClo1313_1631
CCLClocl_2546
HSCHVS_07270(thiG)
CCELCCDG5_1407(thiG)
EHAEthha_1496
RALRumal_2157
RUMCK1_28850
RUJE5Z56_11425
RGVNQ502_11740
RIMROI_24900
COOCCU_03340
CCTCC1_29700
CCOMI6K69_08130
CEVLK421_10755
ROBCK5_02830
BYLA4V09_20935
BHANCGC63_13270
BLAUDQQ01_05495
BPROPMF13cell1_01242(thiG)
BLABEYS05_06530
BWXNQ550_01135
CSCIHDCHBGLK_02707(thiG)
BPRLCL2_17520
ARFAR1Y2_1225
ACACEYQ97_11225
HSDSD1D_1430(thiG)
CPROCPRO_15960(thiG)
EHLEHLA_1351
EELEUBELI_00477
RTORTO_25290
DLOK5I24_05450
DFMNQ560_10075
WCPH9Q76_00610
QDOH9Q78_01880
WHJH9Q79_09905
EREEUBREC_0224
ERTEUR_31290
ERAERE_04350
CDFCD630_17040(thiG)
PDCCDIF630_01892(thiG)
CDCCD196_1628(thiG)
CDLCDR20291_1603(thiG)
PDFCD630DERM_17040(thiG)
EACEAL2_c00350(thiG)
TEMJW646_04965
TEBT8CH_0610(thiG)
IBRNQ514_09400
PEBO0R46_00080
CMICcaldi_18580
SALQSYNTR_2081
SGYSgly_1653
DAIDesaci_2487
DCADesca_0061
PTHPTH_0640(ThiG)
DRMDred_0073
DRUDesru_0135
DAEDtox_1680
TFRBR63_18820
AACXDEACI_1665
DGIDesgi_0864
HMOHM1_2031(thiG)
HCVFTV88_1719(thiG)
ELMELI_0852
EMTCPZ25_017200
ELIMB2M23_11960
AWOAwo_c00510(thiG)
AWICHL1_000029
VGUHYG85_03355
VPYHZI73_14340
TMRTmar_1856
THEFE1B22_00775(thiS)
SAYTPY_3616(thiG)
SAPSulac_1303
STHRBXT84_15505
CTHMCFE_0901
MDVC5Q96_03435
ETMCE91St48_39540(thiG)
EUUADJ67_02420
TKITKV_c08360(thiG)
CHYCHY_1262(thiG)
MTAMoth_1663
MTHOMOTHE_c16700(thiG)
MTHZMOTHA_c17530(thiG)
TPZTph_c17870(thiG)
CSCCsac_0251
ATEAthe_0369
COBCOB47_0336
CHDCalhy_2279
COWCalow_0239
CKICalkr_0322
CLCCalla_2035
CKNCalkro_2259
CCHAELD05_01265
CDIACaldiYA01_20720(thiG)
CNAGOTJ99_002247
NTHNther_1916
NCDACONDI_00729(thiG)
AARAcear_1571
HHLHalha_1307
AFTBBF96_07245
FMAFMG_0064
APRApre_1632
AVGI6H45_07440
AOBI6H46_01305
PIVNCTC13079_01344(thiG)
CADCuri_c11670(thiG)
KPARJL105_02560
CAZOG3A45_00585
VPRVpar_0456
MEDMELS_0326
MHWACT01_12985
MEGDKB62_07675
MMAXLCQ47_08990
SSGSelsp_0453
SRISELR_06110(thiG)
MHGMHY_09390
MFUNGXM21_06370
PUFUFO1_1303
PFTJBW_02981
MANAMAMMFC1_03515(thiG)
STEDSPTER_22520(thiG)
AINAcin_2103(thiG)
PFACPFJ30894_00305(thiG)
LPILLIP_0283
MTURv0417(thiG)
MTVRVBD_0417
MTCMT0430(thiG)
MRAMRA_0423(thiG)
MTFTBFG_10422
MTBTBMG_00418
MTKTBSG_00421
MTZTBXG_000416
MTGMRGA327_02645(thiG)
MTIMRGA423_02620(thiG)
MTECCDC5079_0390
MTURCFBS_0433(thiG)
MTLCCDC5180_0385
MTOMTCTRI2_0420(thiG)
MTDUDA_0417(thiG)
MTNERDMAN_0459(thiG)
MTJJ112_02220(thiG)
MTUBMT7199_0424
MTUCJ113_02975(thiG)
MTUEJ114_02215(thiG)
MTXM943_02160(thiG)
MTUHI917_02985(thiG)
MTULTBHG_00413
MTUTHKBT1_0433(thiG)
MTUUHKBT2_0433(thiG)
MTQHKBS1_0433(thiG)
MBOBQ2027_MB0425(thiG)
MBBBCG_0456(thiG)
MBTJTY_0426(thiG)
MBMBCGMEX_0427(thiG)
MBKK60_004400
MBXBCGT_0188
MAFMAF_04190(thiG)
MMICRN08_0468
MCEMCAN_04151(thiG)
MCQBN44_10458(thiG)
MCVBN43_10450(thiG)
MCXBN42_20138(thiG)
MCZBN45_10455(thiG)
MLEML0297(thiG)
MLBMLBr00297(thiG)
MPAMAP_3900(thiG)
MAOMAP4_4015
MAVIRC58_19945(thiG)
MAVURE97_19995(thiG)
MAVMAV_4744(thiG)
MITOCO_46580
MIAOCU_46290
MIDMIP_07050
MYOOEM_46710
MCHIAN480_24260(thiG)
MIROCQ_47620
MMALCKJ54_22160(thiG)
MLPMLM_3909
MMANMMAN_34760(thiG)
MSAMycsm_00433
MULMUL_2803(thiG)
MMIMMAR_0720(thiG)
MMAEMMARE11_06690(thiG)
MLIMULP_00720(thiG)
MPSEMPSD_08350(thiG)
MSHOMSHO_24550(thiG)
MMCMmcs_0547
MKMMkms_0559
MJLMjls_0537
MMMW7S_23390(thiG)
MKNMKAN_17880(thiG)
MYVG155_04000(thiG)
MYEAB431_03205(thiG)
MGOAFA91_01390(thiG)
MHADB586_00290(thiG)
MDXBTO20_32020(thiG)
MSHGMSG_00619(thiG)
MFJMFLOJ_28720(thiG)
MSTOMSTO_32560(thiG)
MSIMMSIM_18520(thiG)
MSAKMSAS_40110(thiG)
MKUI2456_03720
MGROFZ046_09160
MXEMYXE_43990(thiG)
MNVMNVI_21960(thiG)
MPAGC0J29_03975(thiG)
MNMMNVM_14330(thiG)
MGORH0P51_03720
MCOOMCOO_38230(thiG)
MBAIMB901379_00607(thiG)
MSEOMSEO_45320(thiG)
MHEKJMUB5695_04280(thiG)
MGAUMGALJ_49710(thiG)
MLJMLAC_37580(thiG)
MBRDMBRA_10600(thiG)
MSHJMSHI_30390(thiG)
MKRMKOR_26350(thiG)
MDFK0O62_03735
MMAMK3U93_03035
MHOLK3U96_23655
MHERK3U94_02260
MSENK3U95_03845
MPAEK0O64_03015
MSPGF6B93_02845(thiG)
MOTLTS72_22390
MLMMLPF_0210(thiG)
MVMMJO54_02015
MRFMJO55_02625
MPAAMKK62_21880(thiG)
MCROMI149_03605
MSMMSMEG_0793(thiG)
MSGMSMEI_0777(thiG)
MSBLJ00_03940(thiG)
MSNLI99_03940(thiG)
MSHLI98_03940(thiG)
MVAMvan_0710
MGIMflv_0195
MSPMspyr1_05830
MCBMycch_0482
MNED174_04810(thiG)
MYNMyAD_04705(thiG)
MFTXA26_07530(thiG)
MPHLMPHLCCUG_04634(thiG)
MVQMYVA_0551(thiG)
MRHMycrhN_1259
MTHN4412656_00493(thiG)
MHASMHAS_04730(thiG)
MDUMDUV_38450(thiG)
MCHTMCHIJ_04690(thiG)
MDRMDOR_02420(thiG)
MAUUNCTC10437_00550(thiG)
MMAGMMAD_07550(thiG)
MMORMMOR_59750(thiG)
MFXMFAL_23160(thiG)
MAICMAIC_50030(thiG)
MIJMINS_10150(thiG)
MALVMALV_29690(thiG)
MTYMTOK_07340(thiG)
MPSCMPSYJ_03790(thiG)
MARZMARA_32440(thiG)
MGADMGAD_48150(thiG)
MHEVMHEL_15800(thiG)
MSARMSAR_21800(thiG)
MANYMANY_46100(thiG)
MAUBMAUB_25320(thiG)
MPOFMPOR_10520(thiG)
MPHUMPHO_45060(thiG)
MMUCC1S78_024720
MMATMMAGJ_36170(thiG)
MBOKMBOE_19370(thiG)
MFGK6L26_27935
MSEIMSEDJ_18900(thiG)
MFLVNCTC10271_04593(thiG)
MCEEMCEL_28220(thiG)
MBRML2Z93_003479
MABMAB_4216c
MMVMYCMA_2346(thiG)
MABBMASS_4251
MABLMMASJCM_4302
MCHEBB28_21725(thiG)
MIZBAB75_24150(thiG)
MSTEMSTE_04393(thiG)
MSAOMYCSP_19755(thiG)
MSALDSM43276_04097(thiG)
MJDJDM601_0388(thiG)
MTER4434518_00386(thiG)
MMINMMIN_21080(thiG)
MHIBMHIB_39160(thiG)
ASDAS9A_0539(thiG)
MPAKMIU77_16615(thiG)
CGLCgl2041(Cgl2041)
CGBcg2239(thiG)
CGUWA5_1964(ThiG)
CGTcgR_1929
CGSC624_09870(thiG)
CGGC629_09880(thiG)
CGMcgp_2239(thiG)
CGJAR0_09635
CGQCGLAR1_09485
CGXSB89_09325
CEFCE1936
CDIDIP0033(thiG)
CDPCD241_0030(thiG)
CDHCDB402_0031(thiG)
CDTCDHC01_0030(thiG)
CDECDHC02_0033(thiG)
CDRCDHC03_0032(thiG)
CDACDHC04_0028(thiG)
CDZCD31A_0032(thiG)
CDBCDBH8_0035(thiG)
CDSCDC7B_0031(thiG)
CDDCDCE8392_0028(thiG)
CDWCDPW8_0025(thiG)
CDVCDVA01_0029(thiG)
CDIPERS451417_00038(thiG)
CJKjk0850(thiG)
CURcu1108
CUACU7111_1090(thiG)
CARcauri_1577(thiG)
CKPckrop_1715(thiG)
CRDCRES_0948(thiG)
CULCULC22_01431(thiG)
CUCCULC809_01417(thiG)
CUECULC0102_1549(thiG)
CUNCul210932_1501(thiG)
CUSCulFRC11_1404(thiG)
CUQCul210931_1388(thiG)
CUZCul05146_1470(thiG)
CUJCUL131002_1422(thiG)
CVACVAR_1108(thiG)
CHNA605_08945(thiG)
CCNH924_08635(thiG)
CTERA606_04385(thiG)
CMDB841_08245(thiG)
CAZCARG_04620
CFNCFAL_04880(thiG)
CCGCCASEI_05100(thiG)
CVTB843_08490(thiG)
CGYCGLY_09985(thiG)
CIICIMIT_02715
CUVCUREI_02695
COADR71_733(thiG)
CHMB842_08270(thiG)
CSXCSING_08575(thiG)
CMQB840_07875(thiG)
CEICEPID_12410(thiG)
CTEDCTEST_08425(thiG)
CLWCLAC_10515(thiG)
CDXCDES_09185(thiG)
CSPWM42_2375(thiG)
CSTACSTAT_04410
CCJZccrud_08885
CFKCFRA_07500
CPHOCPHO_04710
CFCCFLV_00265
CGVCGLAU_03085(thiG)
CSTRCBE89_05540
CAQUCAQU_00215
CSPHCSPHI_05745
CAMGCAMM_04590
CMINNCTC10288_00904(thiG)
CPEGCPELA_00315(thiG)
CXEFOB82_04375(thiG)
CSANE3227_01290
CGKCGERO_00340(thiG)
CRFFRC0190_00046
CRLNCTC7448_00657(thiG)
CPRECsp1_17050(thiG)
CPSOCPPEL_00315(thiG)
CSURN24_2113(thiG)
CYZC3B44_04265
CKFI6I12_07120
CANSGP473_08790
CLIAC3E79_03005
CPRPI6I69_01140
CAMCI6I65_05875
CSILCBE74_07795
CLUJIAU68_02660
CQNG7Y29_02765
CKWCKALI_12025(thiG)
CCOECETAM_08305(thiG)
COKCOCCU_08945(thiG)
CZOIAU67_06430
CCYCSCMU_27040(thiG)
CMFGWO64_006580
CWKIA203_03460
CUWLH390_07145
CPOYGP475_05290
CACCCACC_05975(thiG)
CFYI6L56_07495
CPSLKBP54_02675
BFVC628_09855(thiG)
NFANFA_53370(thiG)
NFRERS450000_04534(thiG)
NCYNOCYR_5182(thiG)
NBRO3I_040020(thiG)
NNONONO_c72040(thiG)
NSLBOX37_30540(thiG)
NSRNS506_01174(thiG)
NTPCRH09_37725(thiG)
NOZDMB37_18740(thiG)
NODFOH10_33475
NAHF5544_42460(thiG)
NADNCTC11293_00322(thiG)
NWLNWFMUON74_67510(thiG)
NIEKV110_39075
NTCKHQ06_04220
NHUH0264_37520
NYALTV02_33425
NGPLTT66_09885
RHARHA1_ro02188(thiG) RHA1_ro03594
RERRER_14820(thiG)
REYO5Y_07020(thiG)
REBXU06_07265(thiG)
RQIC1M55_07510(thiG)
ROPROP_19030(thiG) ROP_33900(thiG)
ROAPd630_LPD06370 Pd630_LPD07981
RPYY013_10120(thiG) Y013_14240(thiG)
RBYCEJ39_21000(thiG)
RHBNY08_4560
RAVAAT18_20130(thiG)
RFAA3L23_02655(thiG)
RHSA3Q41_00706(thiG)
RHWBFN03_13230(thiG)
RRZCS378_09575(thiG)
RHUA3Q40_00104(thiG)
RHQIM25_01945(thiG)
RHODAOT96_17905(thiG)
RRT4535765_03866(thiG)
RCRNCTC10994_03429(thiG)
RTMG4H71_14665
RKOJWS14_11430 JWS14_19095
RGOKYT97_11185
ROZCBI38_07210(thiG) CBI38_30260(thiG)
RPSKJWS13_25690 JWS13_34450
RGORNMQ04_16815
REQREQ_39030(thiG)
GBRGbro_4388
GPOGPOL_c06490(thiG)
GORKTR9_4246
GOQACH46_18945(thiG)
GOCCXX93_01015(thiG)
GITC6V83_03025(thiG)
GRUGCWB2_21860(thiG)
GOMD7316_04120(thiG)
GAVC5O27_06545(thiG)
GODGKZ92_20835(thiG)
GAMGII34_20505(thiG)
GPDGII33_02290(thiG)
GJIH1R19_20905
GOILK459_11250
GHNMVF96_21525
GAMIIHQ52_01335
GMGNWF22_07850
SPINKV203_02120
TPRTpau_3746
TSMASU32_21370(thiG)
TPULTPB0596_40900(thiG)
SRTSrot_1237
DTMBJL86_2842
DITC3V38_03485(thiG)
DIZCT688_14060(thiG)
DPCA6048_14710(thiG)
DLUA6035_13705(thiG)
DKNNHB83_14275 NHB83_18185
CBQAL705_03510(thiG)
TOYFO059_14955
SCOSCO2109(thiG)
SALBXNR_4769
SMASAVERM_6093(thiG)
SGRSGR_5392
SGBWQO_08355
SCBSCAB_67721(thiG)
SSXSACTE_1541
SVLStrvi_7192
SHYSHJG_3593
SHOSHJGH_3358
SRCM271_35810(thiG)
SMALSMALA_2043
SSOII1A49_13370
SFASfla_4707
SBHSBI_07853(thiG)
SVESVEN_1768
SDVBN159_6329(thiG)
SALSSLNWT_5774
STRPF750_1974(thiG)
SFISFUL_1685
SCIB446_11075(thiG)
SLVSLIV_27160(thiG)
SGUSGLAU_09610(thiG)
SVTSVTN_10250
STREGZL_06407
SCWTU94_09140
SLDT261_6058
SLCSL103_08715
SXISXIM_10490
STRMM444_10805
STRCAA958_06650
SAMBSAM23877_2203(thiG)
SPRISPRI_5391
SCZABE83_27425
SCXAS200_32345
SRWTUE45_02641(thiG)
STRFASR50_10305
SLEsle_50290(sle_50290)
SRNA4G23_01299(thiG)
SPAVSpa2297_08655
STRTA8713_07970
SCLFBB341_21485
SGSAVL59_37560
STSIA4E84_10900
SKYD0C37_25730
SALWCP975_09250
SGMGCM10017557_60870(thiG)
SCADDN051_27840
SPHWNFX46_31345
SLSSLINC_2442
SNRSNOUR_29810(thiG)
SALUDC74_2592
SALLSAZ_14290(thiG)
SPLULK06_007425
STRDNI25_28630
SNWBBN63_26030
SAUOBV401_13685
SSIAA7J05_26335
SVUB1H20_07460
SPUNBFF78_30620
SGVB1H19_12475
SLAUSLA_1703
SALFSMD44_02315(thiG)
SALJSMD11_4944(thiG)
SLXSLAV_26675(thiG)
STROSTRMOE7_11355
SFKKY5_2092
SNZDC008_08940
SGEDWG14_06220(thiG)
SRJSRO_5349
SDXC4B68_29610
SGDELQ87_28760
SCYAEJ357_12375
SASTCD934_24955
SNQCP978_10190
STIRDDW44_03865
SKACP970_32120
SGZC0216_23595
SVNCP980_24290
SNKCP967_25495
SHAWCEB94_11440
SRKFGW37_08870
SFICEIZ62_24565
SGALCP966_09395
SSPODDQ41_03230
SVRCP971_24525
SPADDVK44_06495
SFYGFH48_29380
SAQUEJC51_14185
SGFHEP81_05656(thiG)
SCAVCVT27_07245
SBYH7H31_26945
SRIMCP984_30340
SSUBCP968_24120
SPHVF9278_10865
SCINCP977_09480
SFUGCNQ36_09405
SPACB1H29_26810
SCHACP983_31735
SGXH4W23_10670
SCOECP976_12205
SBATG4Z16_26100
SSPBCP982_12370
SNFJYK04_02793(thiG)
SPLACP981_10465
SBROGQF42_13535
STUIGCM10017668_17590(thiG)
SATAC5746_11565
SCHFIPT68_09905
SHUNDWB77_05620(thiG)
SHARHUT13_05980
SCYGS1361_11615(thiG)
SFEUIM697_11325
SLIAHA039_25515
SDWK7C20_10025
SVDCP969_11655
SCALI6J39_07660
SAUHSU9_004320 SU9_008450
SFBCP974_07130
SMOBJ7W19_08310
SPRACP972_09690
SPEUCGZ69_09125
SROIIAG44_29645
SXNIAG42_26070
SGJIAG43_07940
SHKJ2N69_09060
SANUK7396_26385
SDDD9753_26140
SACTDMT42_10550
SMAOCAG99_22560
SGOBtest1122_03615
SINEKI385_13180
SLFJEQ17_33910
SDECL3078_12405
SAOVG3H79_27525
SDURM4V62_30545
SYANNRK68_09590
SRUGF0345_06250
SAKBK1J60_33120
STAALDH80_28695
SCTSCAT_1231(thiG)
SCYSCATT_12300
KSKKSE_21500(thiG)
KABB7C62_07345
KAUB6264_19090
KITCFP65_1898
KISHUT16_09215
STRIC7M71_006320
YIALO772_24400
STRHGXP74_10165
ABRYNYE86_09340
LXLKDY119_00899(thiG)
MCHNHCR76_06000
MALKMalAC0309_1010(thiG)
ARTArth_2779
ARRARUE_c29150(thiG)
ARMART_1820
ARLAFL94_11480
AREAL755_16925
AAQAOC05_11575
ARWMB46_12110
ARHAHiyo8_53790
ARYATC04_06745
ARZAUT26_13615
ARUASPU41_19835
ARQBWQ92_17495
ARNCGK93_15930
ARXARZXY2_924(thiG)
ACRYAC20117_00560
ARTHC3B78_13375
ARTPE5206_07985
ACITHPK19_14080
ARTYAHiyo4_33620
APOAJ0916_10925
ARIUM93_08475
AAUAAur_2762
PUEFV140_15140
PNVJMY29_13285
ACHAchl_2500
APNAsphe3_26410
PSULAU252_17875
PSNINIBR502771_11745
PSEYGU243_08000
AAIAARI_21850(thiG)
GARAOZ07_11190
GCRGcLGCM259_1958(thiG)
GLUF0M17_10955
GPRJQN66_11420
GMINMP99_11165
GMYXH9_14570
RSARSal33209_1211(thiG)
KRHKRH_04400(thiG)
KIIKocCE7_02120
KRSEQG70_01155
KODHBK84_02345
KVRCIB50_0000255(thiG)
MLUMlut_07980
MICKB1A86_00003885
MYUM8233_03720
RMURMDY18_17020
RDNHMPREF0733_11307(thiG)
RAJRA11412_2750
SATKSA2016_2700
AULDCC27_005560
PAEYKUF55_18410
BFABfae_01720
BRZCFK38_01780
LMOIVV02_15995
XCEXcel_1458
IVAIsova_0735
IDOI598_1543(thiG)
CETB8281_17300
CCEUCBR64_13905
CFLCfla_0493
CDONKKR89_02390
OEKFFI11_008985
ICAIntca_1401
ARSADJ73_01085
BLYA2T55_07525
BLINBLSMQ_1599
BCAUI6G59_10635
DCOSAMEA4475696_0560(thiG)
AUSIPK37_07470
PACPPA0519
PAKHMPREF0675_3567(thiG)
PAVTIA2EST22_02590(thiG)
PAXTIA2EST36_02565(thiG)
PAZTIA2EST2_02510(thiG)
PAWPAZ_c05450(thiG)
PADTIIST44_07370(thiG)
PCNTIB1ST10_02670(thiG)
PACCPAC1_02685(thiG)
PACHPAGK_0537
PACNTIA1EST1_02600(thiG)
CACNRN83_03115
PRLBCB70_03825
PFRPFREUD_16550(thiG)
PFRERM25_1575
PBOPACID_01890(thiG)
AACIASQ49_04125
ACIJJS278_00136(thiG)
MPHMLP_41550(thiG)
RAINRai3103_10960 Rai3103_14110
NCANoca_3403
NDKI601_2049(thiG)
NOIFCL41_03450
NDPE2C04_04250
NSNEXE58_02975
NAROCFH99_19850
NPIG7071_00845
NAQUENKNEFLB_01632(thiG)
NROK8W59_03870
NPCKUV85_09830
PSIMKR76_06360
KFLKfla_2847
KQIF1D05_34745
TFUTfu_1042
THAONI17_002595
TALXFOF52_01965
NDANdas_3118
NALB005_0077(thiG)
NGVCDO52_11720
NEXNE857_23480
STRREKD16_10150(thiG)
SNAHOUQ99_08610
SAIUJ4H86_05395
TCUTcur_3035
ACTWF7P10_36525
AGRAAGRA3207_006781
SROSros_2781
NOABKM31_28570
NOWGBF35_17950
NCXNocox_14970(thiG)
NGNLCN96_17980
TBITbis_1338
FRAFrancci3_3076
FREFranean1_1836
FRIFraEuI1c_1824
FALFRAAL5080(thiG)
FSYFsymDg_1438
ACEAcel_0987
NMLNamu_4883
GOBGobs_0092
BSDBLASA_0098(thiG)
BLAPMVA48_03520
SENSACE_0508(thiG)
SACGFDZ84_14320
SVISvir_34630
SACCEYD13_19210(thiG)
AMDAMED_8576(thiG)
AMNRAM_44020
AMMAMES_8445(thiG)
AMZB737_8446(thiG)
AOIAORI_1896(thiG) AORI_7362(thiG)
AJAAJAP_02190(thiG)
AMQAMETH_6449(thiG)
AMYCCU254_35550(thiG)
AMYBBKN51_30215(thiG)
AABA4R43_26170(thiG) A4R43_40930
AMYYYIM_03295(thiG1) YIM_36140(thiG2)
AORISD37_03660(thiG)
AACDLWP59_35870
APRTMUY14_40825
AROONQK81_28780
ATHML1857_34295
PDXPsed_5742
PSEAWY02_13975(thiG)
PSEEFRP1_28575(thiG)
PSEHXF36_27825(thiG)
PSEQAD006_07750(thiG)
PECQAD017_15565(thiG)
PHHAFB00_13395(thiG)
PAUTPdca_62740(thiG)
PBROHOP40_10430
PPELH6H00_10630
APRECNX65_02105(thiG)
AMIAmir_0410 Amir_4918
SESPBN6_04550(thiG)
SSYIEKG83_02170
KALKALB_502
KPHYAOZ06_02615(thiG)
LEDBBK82_11970(thiG)
AHMTL08_02075
ACTIUA75_01920
ACADUA74_01915
AHGAHOG_01880(thiG)
ACTAC1701_09100(thiG)
ALOCRK61241
PMADBAY61_28280(thiG)
SACEGIY23_02150(thiG)
ACTUActkin_00444(thiG)
STPStrop_3886
SAQSare_4277
MAUMicau_5485
MILML5_0577
MICBMicB006_4497
MTUACSH63_30055
MICHFJK98_28685
MTEMGCE86_21995
MCABHXZ27_27440
MSAGGCM10017556_17360(thiG)
VMAVAB18032_00950
MCRAID554_19295
VERHUT12_28245
ASEACPL_820(thiG)
AMSAMIS_6410(thiG)
ACTNL083_0965(thiG) L083_5212
AFSAFR_04705(thiG)
ACTSACWT_0703
AIHAiant_49820(thiG)
ACTRAsp14428_38180(thiG)
PLKCIK06_04340
PLABC6361_32720
PLATC6W10_24430
PSUUPsuf_040770(thiG)
PRYPrubr_15640(thiG)
CATICS0771_06810(thiG)
DVCDvina_44265
DFUDfulv_39060
DROSDrose_29475
DAURDaura_42730
DMATDmats_38860
NHYJQS43_19950
CCAZCOUCH_35075
CAICaci_5999
SNASnas_0914
NAVJQS30_04210
GLYK3N28_18230
BLOBL1055(thiG)
BLJBLD_0807(thiG)
BLNBlon_1872
BLONBLIJ_1938
BLFBLIF_0581
BLLBLJ_0645(thiG)
BLBBBMN68_806(thiG)
BLMBLLJ_0569
BLKBLNIAS_01946
BLGBIL_12830
BLZBLGT_03685
BLXGS08_03355
BADBAD_0089(thiG)
BADLBADO_0098
BADOBBMN23_0095
BDEBDP_0147(thiG)
BDNBBDE_0137
BBPBBPR_1771(thiG)
BBIBBIF_1713(thiG)
BBFBBB_1770(thiG)
BBVHMPREF9228_1167(thiG)
BBRUBbr_0694(thiG)
BBREB12L_0613
BBRVB689b_0708
BBRJB7017_0657
BBRCB7019_0664
BBRNB2258_0662
BBRSBS27_0698(thiG)
BBRDBBBR_0643
BTPD805_0146(thiG)
BKAAH68_00545
BKSBBKW_0103
BCATBBCT_0076
BANGBBAG_1426
BPSCBBPC_0089
BSCABBSC_0175
BSUEBS3272_09770
GVGHMPREF0421_20255(thiG)
GVAHMPREF0424_0778(thiG) HMPREF0424_1284(thiG)
GVHHMPREF9231_1296(thiG)
GSWK9E37_00555 K9E37_02830
AEYCDG81_02285(thiG)
JTLM6D93_17570
RXYRxyl_2396
RRDRradSPS_0586
BSOLFSW04_04690
CWOCwoe_0775
PARNNBH00_00935
SBAEDSM104329_00309(thiG)
AFOAfer_1154
ELEElen_1747
EGDGS424_009975
CGOCorgl_0461
ERZER308_00270
EUZDVS28_a2786
SYNslr0633(thiG)
SYZMYO_124130(thiG)
SYYSYNGTS_2388(thiG)
SYTSYNGTI_2387(thiG)
SYSSYNPCCN_2386(thiG)
SYQSYNPCCP_2386(thiG)
SYJD082_17480(thiG)
SYOC7I86_12490(thiO)
SYCsyc0947_c(thiG)
SYUM744_00055
SYFSynpcc7942_0576
SYDSyncc9605_0054
SYESyncc9902_0051
SYGsync_0055
SYRSynRCC307_0056(thiG)
SYXSynWH7803_0055(thiG)
SYPSYNPCC7002_A1826(thiO_thiG)
CYACYA_1056(thiG)
CYBCYB_2395(thiG)
SYNESyn6312_1907
SYNPSyn7502_01869
SYNKKR100_01090
SYNRKR49_09190
SYNDKR52_02200
SYHSyncc8109_0059(thiG)
SYNWSynWH8103_00056
SYVAWQ23_09305
SYLAWQ21_09330
SYNCCB0101_08275
SYNYBM449_07390
DSLDacsa_1445
SYWSYNW0054(thiG)
CGCCyagr_2305
CYICBM981_2367(thiG)
PMAPro_1824(thiG)
PMMPMM1664(thiG)
PMTPMT_0052
PMNPMN2A_1262
PMIPMT9312_1756
PMBA9601_18731(thiG)
PMCP9515_18541(thiG)
PMFP9303_00531(thiG)
PMGP9301_18541(thiG)
PMHP9215_19371(thiG)
PMJP9211_17901(thiG)
PMENATL1_21331(thiG)
PRCEW14_2032
PRMEW15_2218
CMPCha6605_2423
AMRAM1_3599(thiG)
WNAKA717_31895
TVNNIES2134_103500(thiG)
SLWBRW62_08480
TELtll0065(thiG)
THNNK55_09540(thiG)
THECFFX45_02705
LEPLepto7376_3403
LENLEP3755_17990
LETO77CONTIG1_00007(thiG)
LBOLBWT_35060
KOVK9N68_31980
LSCKIK02_10485
LSKJ5X98_22360
HHGXM38_049620(thiO_thiG)
PSEUPse7367_0419
PSERABRG53_2836(thiG)
THEUHPC62_13470(thiO)
GLPGlo7428_2193
GENGM3709_165
GEEGM3708_507
CHONNIES4102_22280
MARMAE_14750(thiG)
MPKVL20_4129
MIQB5D77_17245
MVZmyaer102_48580(thiG)
CANCyan10605_0222
CSNCyast_2223
CYLAA637_10420(thiG)
HAOPCC7418_3380
ENNFRE64_05635(thiO)
CYUUCYN_06800
CYTcce_0307(thiOG)
CWACwatDRAFT_6674
CYPPCC8801_4109
CYHCyan8802_4149
CYCPCC7424_1568
CYJCyan7822_5206
CYNCyan7425_1639
TERTery_2221
ARPNIES39_R00640(thiG)
PAGHNIES204_17960(thiG)
PPSUNO713_03645(thiG)
OXYHCG48_18430(thiO)
MVAGD0A34_05425(thiO) D0A34_05525
LFSHFV01_26660
MICMic7113_0674
GEIGEI7407_1510
OACOscil6304_3639
ONIOsc7112_3473
MPROBJP34_08330
PHORJWS08_04910(thiO)
PYHNEA10_05875
CEPCri9333_0972
GVIgll1807(thiG)
GLJGKIL_1507(thiG)
GMLISF26_08485
ANAall3519(thiG)
NPUNpun_R4062
NOSNos7107_1309
NOPNos7524_4389
NONNOS3756_10110(thiG)
NFLCOO91_04352
NOECLI64_02695(thiO)
NSHGXM_05747
NEDHUN01_13420(thiO)
AVAAva_3219
NAZAazo_4797
ANBANA_C20315
ACYAnacy_0907
AWAAA650_00265
ANNEH233_26955(thiO)
CSGCylst_4615
RSINB6N60_01379
CALOCal7507_2426
CALTCal6303_1974
CALHIJ00_17985
CALNNIES2098_65730(thiG)
RIVRiv7116_2358
FISFIS3754_00610
NSPHBDGGKGIB_01401(thiG)
DOUBMF77_02880(thiG)
DFSHGD76_21845(thiO)
DHTNG743_14200(thiO)
CCURIAR63_01175(thiO)
CRKL3I90_08070(thiO)
AFLOHEQ12_01095(thiO)
TOQHCG51_26130(thiO)
NCNBZZ01_13990
CTHEChro_4181
PLPPle7327_2078
SCSSta7437_1642
STANSTA3757_09190
CEOETSB_1172(thiOG)
CERRGRSB_1839(thiOG)
TROtrd_0399(thiG)
STISthe_1495
CAPCLDAP_23010(thiG)
KBSEPA93_11830
THUGKNN16_00130
DRADR_A0172(thiG)
DGEDgeo_1921
DDRDeide_04530(thiG)
DMRDeima_2209
DPTDeipr_2074
DPDDeipe_0206
DCHSY84_10090
DABAUC44_01115
DWUDVJ83_13805
DFCDFI_12325
DGADEGR_02120(thiG)
DRDLMT64_12805
TTHTT_C0317(thiG)
TTJTTHA0676(TTHA0676)
TTSThthe16_0678
TTLTtJL18_1395
TSCTSC_c11820(thiG)
THCTCCBUS3UF1_13450
TOSTheos_2295
TAQTO73_0886
TBCA0O31_01833(thiG)
TANTKNN15_10940
MRBMrub_2043
MREK649_12325(thiG)
MSVMesil_0368
MTAIMtai_v1c09430(thiG)
MHDMarky_1743
CCZCCALI_01651
VBHCMV30_14525
OBTOPIT5_01390
CAACaka_2696
RUFIK0V07_11195
AMUAmuc_0716
AGLPYTT_0737
ROOG5S37_01730
LUOHHL09_22660
LAMBKBB96_01300
SOAG3M56_007795
MINMinf_2404(thiG)
MKCkam1_2108
MEAPMTHMO_2337(thiG)
VBSEGM51_16715
RBARB4651
PSLPsta_1710
PIRVN12_23615(thiG)
RULUC8_04850(thiG)
RMLFF011L_13150(thiG)
MFFMFFC18_38960(thiG)
ROLCA51_23610(thiG)
AHELQ31a_20490(thiG)
LCREPla8534_47010(thiG)
<