KEGG   ENZYME: 3.1.3.83
Entry
EC 3.1.3.83                 Enzyme                                 
Name
D-glycero-alpha-D-manno-heptose 1,7-bisphosphate 7-phosphatase;
gmhB (gene name)
Class
Hydrolases;
Acting on ester bonds;
Phosphoric-monoester hydrolases
Sysname
D-glycero-alpha-D-manno-heptose 1,7-bisphosphate 7-phosphohydrolase
Reaction(IUBMB)
D-glycero-alpha-D-manno-heptose 1,7-bisphosphate + H2O = D-glycero-alpha-D-manno-heptose 1-phosphate + phosphate [RN:R09771]
Reaction(KEGG)
R09771
Substrate
D-glycero-alpha-D-manno-heptose 1,7-bisphosphate [CPD:C19879];
H2O [CPD:C00001]
Product
D-glycero-alpha-D-manno-heptose 1-phosphate [CPD:C19880];
phosphate [CPD:C00009]
Comment
The enzyme is involved in biosynthesis of GDP-D-glycero-alpha-D-manno-heptose, which is required for assembly of S-layer glycoprotein in some Gram-positive bacteria. The in vitro catalytic efficiency of the enzyme from Bacteroides thetaiotaomicron is 6-fold higher with the alpha-anomer than with the beta-anomer [1].
History
EC 3.1.3.83 created 2010
Pathway
ec00540  Lipopolysaccharide biosynthesis
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K03273  D-glycero-D-manno-heptose 1,7-bisphosphate phosphatase
Genes
ECOb0200(gmhB)
ECJJW0196(gmhB)
ECDECDH10B_0181(gmhB)
EBWBWG_0193(gmhB)
ECOKECMDS42_0188(gmhB)
ECOCC3026_00930
ECEZ0212(yaeD)
ECSECs_0202(gmhB)
ECFECH74115_0211
ETWECSP_0199(gmhB)
ELXCDCO157_0201
EOIECO111_0203(gmhB)
EOJECO26_0205(gmhB)
EOHECO103_0200(gmhB)
ECOOECRM13514_0209(yaeD)
ECOHECRM13516_0211(yaeD)
ESLO3K_20555
ESOO3O_04825
ESMO3M_20455
ECKEC55989_0198(gmhB)
ECGE2348C_0206(gmhB)
EOKG2583_0204(gmhB)
ELRECO55CA74_00985
ELHETEC_0196
ECWEcE24377A_0207
EUNUMNK88_206(gmhB)
ECPECP_0210
ENAECNA114_0191(yaeD)
ECOSEC958_0347(yaeD)
ECVAPECO1_1787(yaeD)
ECOAAPECO78_04445
ECXEcHS_A0204
ECMEcSMS35_0212
ECYECSE_0202
ECRECIAI1_0202(gmhB)
ECQECED1_0207(gmhB)
EUMECUMN_0198(gmhB)
ECTECIAI39_0443(gmhB)
EOCCE10_0205(gmhB)
EBRECB_00199(gmhB)
ECOBC3029_04775
EBLECD_00199(gmhB)
EBEB21_00198(gmhB)
EBDECBD_3418
ECIUTI89_C0216(yaeD)
EIHECOK1_0202
ECZECS88_0212(gmhB)
ECCc0241(yaeD)
ELOEC042_0199(gmhB)
ELNNRG857_01025
ESEECSF_0216
ECLEcolC_3459
EKOEKO11_3717
EKFKO11_00975(gmhB)
EABECABU_c02160(gmhB)
EDHEcDH1_3402
EDJECDH1ME8569_0194(gmhB)
ELUUM146_23810
ELWECW_m0197(gmhB)
ELLWFL_00975(gmhB)
ELCi14_0223(yaeD)
ELDi02_0223(yaeD)
ELPP12B_c0189(yaeD)
ELFLF82_0901(gmhB)
ECOLLY180_00975
ECOIECOPMV1_00207(gmhB)
ECOJP423_01070
EFEEFER_0224(gmhB)
EALEAKF1_ch1215c
EMAC1192_11915
ESZFEM44_15485(gmhB)
ERUYOSH18_08610(gmhB)
STYSTY0275(yaeD)
STTt0251(yaeD)
SEXSTBHUCCB_2730
SENTTY21A_01290
STMSTM0248(yaeD)
SEOSTM14_0290(yaeD)
SEYSL1344_0249(yaeD)
SEMSTMDT12_C02500
SEJSTMUK_0250(yaeD)
SEBSTM474_0257(yaeD)
SEFUMN798_0270
SETUSTU288_01255
SETCCFSAN001921_16160
SENRSTMDT2_02501(yaeD)
SENDDT104_02531(yaeD)
SENICY43_01245
SEENSE451236_07260
SPTSPA0255(yaeD)
SEKSSPA0247
SPQSPAB_00314
SEISPC_0264(yaeD)
SECSCH_0247(yaeD)
SEHSeHA_C0286
SHBSU5_0897
SENHCFSAN002069_07905
SEEHSEEH1578_10360
SEESNSL254_A0270
SENNSN31241_12430
SEWSeSA_A0275
SEASeAg_B0289
SENSQ786_01300
SEDSeD_A0270
SEGSG0252(yaeD)
SELSPUL_0268
SEGASPUCDC_0268
SETSEN0256(yaeD)
SENAAU38_01265
SENOAU37_01265
SENVAU39_01265
SENQAU40_01430
SENLIY59_01290
SENJCFSAN001992_09735
SEECCFSAN002050_07780
SEEBSEEB0189_018065
SEEPI137_01205
SENBBN855_2640(yaeD)
SENEIA1_01330
SENCSEET0819_08170
SESSARI_02753
SBGSBG_0239(yaeD)
SBZA464_253
SBVN643_01165
SALZEOS98_17965
SFLSF0191(yaeD)
SFXS0193(yaeD)
SFVSFV_0184(yaeD)
SFESFxv_0201(gmhB)
SFNSFy_0259
SFSSFyv_0263
SFTNCTC1_00197(gmhB)
SSNSSON_0214(yaeD)
SBOSBO_0189(yaeD)
SBCSbBS512_E0194
SDYSDY_0219(yaeD)
SDZAsd1617_00264
SHQA0259_04850
ENCECL_01004
ENLA3UG_04215
ECLGEC036_08300
ECLEECNIH2_05150
ECLNECNIH4_18540
ECLIECNIH5_04215
ECLXLI66_04225
ECLYLI62_04740
ECLZLI64_04400
EHMAB284_20735
EXFBFV63_04185
ECLAECNIH3_04205
ECLCECR091_04185
EAUDI57_14415
EKBBFV64_03990
ENOECENHK_04450
EECEcWSU1_00813(gmhB)
ECANCWI88_17930
ERNBFV67_04010
ECLSLI67_005155
ECHGFY206_04895(gmhB)
ESHC1N69_04095
EPTHWQ17_08360(gmhB)
ENTEnt638_0738
EASEntas_0797
ENRH650_19780 H650_19815
ENXNI40_004015
ENFAKI40_4088(gmhB)
LNICWR52_07970
EBGFAI37_02395(gmhB)
ENZG0034_04255(gmhB)
ENSHWQ15_12635(gmhB)
ENKLOC22_15035(gmhB)
EHUD5067_0018665(gmhB)
EMORL6Y89_04010(gmhB)
ENBELK40_04815
EQUOM418_04100(gmhB)
EPUQVH39_04130(gmhB)
ESAESA_03138
CSKES15_3129(gmhB)
CSZCSSP291_14510
CSJCSK29544_00066
CCONAFK62_04175
CDMAFK67_04160
CSIP262_04625
CMJAFK66_015565
CUIAFK65_04100
CMWAFK63_14455
CTUCTU_08300(gmhB)
KPNKPN_00214(gmhB)
KPUKP1_1061
KPMKPHS_09470
KPPA79E_4076
KPHKPNIH24_04745
KPZKPNIH27_04545
KPVKPNIH29_04940
KPWKPNIH30_04970
KPYKPNIH31_03080
KPGKPNIH32_04975
KPCKPNIH10_04720
KPQKPR0928_04730
KPTVK055_2352(yaeD)
KPOKPN2242_03520
KPRKPR_1146(gmhB)
KPJN559_4200
KPID364_01035
KPAKPNJ1_04505
KPSKPNJ2_04457
KPXPMK1_02522(gmhB)
KPBFH42_21915
KPNEKU54_021775
KPNULI86_21615
KPNKBN49_4124(gmhB)
KVAKvar_4167
KPEKPK_4520
KVDKR75_12865
KVQSP68_19540
KOXKOX_11610
KOEA225_1032
KOYJ415_26100
KOMHR38_10340
KMIVW41_03975
KOKKONIH1_05340
KOCAB185_30835
KQUAVR78_09320
EAEEAE_11800
EARCCG31619
KQVB8P98_22535
KLLBJF97_05885
KLWDA718_23125(gmhB)
KARLGL98_20345(gmhB)
KGRJJJ10_22725(gmhB)
KPASLUW96_11810(gmhB)
KLCK7H21_22860(gmhB)
KLMBWI76_05370
REEelectrica_04133(gmhB)
RORRORB6_14110
RONTE10_06810
RPLNB1209_22065
RAODSD31_20780
RTGNCTC13098_06048(gmhB)
CROROD_02101(gmhB)
CKOCKO_03165
CFDCFNIH1_10680
CBRAA6J81_12345
CWECO701_17430
CYOCD187_19485
CPOTFOB25_06590(gmhB)
CFQC2U38_04335
CSEDJY391_17335(gmhB)
CAMAF384_01040
CAFAL524_21460
CIFAL515_05745
CFARCI104_05455
CIRC2U53_03870
CIEAN232_25470
CPARCUC49_00995
CTELGBC03_24820(gmhB)
CITZE4Z61_12565(gmhB)
CARSE1B03_05505(gmhB)
CIXM4I31_19155(gmhB)
CIBHF677_018935(gmhB)
BPNBPEN_298(gmhB)
BVABVAF_293(gmhB)
BCHRBCHRO640_306(gmhB)
BHBM9394_03070(gmhB)
BVXM9408_03060(gmhB)
BEDBTURN675_267(gmhB)
BEMM9396_00975(gmhB)
SECTA359_07060
SEHCA35E_00495
EBTEBL_c31620(gmhB)
CNTJT31_08295
CEMLH23_09430
CENLH86_09485
CLAPNCTC11466_03726(gmhB)
PGELG71_24080
ESCEntcl_3535
KLEAO703_04260
KSAC813_10790
KORAWR26_20520(gmhB)
KRDA3780_03220
KCOBWI95_01335
KOTEH164_18060
KPSEIP581_04240(gmhB)
KOBHF650_04740(gmhB)
KOOO9K67_20170(gmhB)
KGOCEW81_08860 CEW81_20025
KIENCTC12125_02823(gmhB)
KASKATP_36740
KLUK7B04_00415(gmhB)
KCYRIN60_18425(gmhB)
LAXAPT61_18105
LEIC2U54_09250
LEHC3F35_07520
LEEDVA44_19635
LERGNG29_04465(gmhB)
LEAGNG26_03950(gmhB)
LPNUKQ929_16680(gmhB)
LEYDVA43_13495
LAZA8A57_04190
LEFLJPFL01_0827
LEWDAI21_00240
BUFD8682_10965
BAGEBADSM9389_33540
BFTMNO13_19635(gmhB)
SYMK6K13_16790(gmhB)
AHNNCTC12129_01001(gmhB)
ASUBNLZ15_17815(gmhB)
YREHEC60_22140(gmhB)
SGOEA8O29_018600(gmhB)
KINAB182_20765
PDZHHA33_23315(gmhB)
METYMRY16398_45980(gmhB)
IZHFEM41_10240(gmhB)
SNYKEC38_00270(gmhB)
PSHISAMEA2665130_2458(gmhB)
PSGCG163CM_26990(gmhB)
SCOLKFZ77_04010(gmhB)
PVJLMA04_08100(gmhB)
SUPEP0H77_05210(gmhB)
TOEQMG90_17230(gmhB)
EBFD782_3671
EBCC2U52_02405
EBUCUC76_10540
EBBF652_2697
PSTSE05_03540
YPEYPO1074
YPKy3103
YPHYPC_1114(gmhB)
YPAYPA_0551
YPNYPN_2925
YPMYP_2775(hisB2)
YPPYPDSF_1637
YPGYpAngola_A3404(gmhB)
YPZYPZ3_0980
YPTA1122_20645
YPDYPD4_0939
YPXYPD8_1241
YPWCH59_784(gmhB)
YPJCH55_3825(gmhB)
YPVBZ15_2495(gmhB)
YPLCH46_4069(gmhB)
YPSYPTB2972
YPOBZ17_3649(gmhB)
YPIYpsIP31758_1044(gmhB)
YPYYPK_1097
YPBYPTS_1058 YPTS_3092
YPQDJ40_1345(gmhB) DJ40_3509(gmhB)
YPUBZ21_2285(gmhB) BZ21_257(gmhB)
YPRBZ20_1032(gmhB) BZ20_3193(gmhB)
YPCBZ23_2565(gmhB) BZ23_533(gmhB)
YPFBZ19_2350(gmhB)
YENYE3252
YEPYE105_C1002
YEYY11_41351
YELLC20_01228
YEWCH47_291(gmhB)
YETCH48_702(gmhB)
YEFFORC2_0898
YEEYE5303_06411
YSIBF17_01340
YALAT01_1565(gmhB)
YFRAW19_2232(gmhB)
YINCH53_2752(gmhB)
YKRCH54_3554(gmhB)
YROCH64_1642(gmhB)
YRUBD65_1161(gmhB)
YRBUGYR_06540
YAKACZ76_04485
YMADA391_05000
YHID5F51_17035
YCAF0T03_16880(gmhB)
YMOHRD69_00240(gmhB) HRD69_11010
YASN0H69_08010(gmhB)
YKIHRD70_21980(gmhB)
SMARSM39_3351(gmhB)
SMACSMDB11_3141(gmhB)
SMWSMWW4_v1c38730(gmhB)
SPESpro_3752
SRRSerAS9_3946
SRLSOD_c37230(gmhB)
SRYM621_20010
SPLYQ5A_019835(gmhB)
SRSSerAS12_3947
SRASerAS13_3947
SSZSCc_224(gmhB)
SMAFD781_3493
SLQM495_19560
SERFL085_09325
SERSSERRSCBI_18745
SFWWN53_01565
SFGAV650_24325
SRZAXX16_1584
SERMCLM71_18350
SQUE4343_21670(gmhB)
SFJSAMEA4384070_3873(gmhB)
SOFNCTC11214_02895(gmhB)
SSURATE40_016035
SURIJ0X03_04630(gmhB)
SRHZFO014_15865(gmhB)
SENPKHA73_18850(gmhB)
SNEMNLX84_19500(gmhB)
SNEVOI978_12635(gmhB)
SFOZ042_05805
RAHRahaq_0895
RACEJHW33_21160(gmhB)
RAQRahaq2_0958
RAAQ7S_04225
ROXBV494_21430
RVCJ9880_12105(gmhB)
RBONQNM34_04570(gmhB)
GQUAWC35_16950
FSMCCS41_01410
EAMEGXP68_03735(gmhB)
RBADH2866_03740(gmhB)
RCBO1V66_21690(gmhB)
CARUP0E69_04455(gmhB)
PRODPCO85_18075(gmhB)
SERASer39006_007410
SERQCWC46_07405
ECAECA3523
PATREV46_17475
PATOGZ59_35440
PCTPC1_3341
PCCPCC21_033410
PCVBCS7_16860
PWAPecwa_3498
PPARA8F97_01110
PECW5S_3639
PWSA7983_02635
PPOABJK05_11700
PBRAB5S52_04975
PPUJE2566_16845(gmhB)
PARII2D83_05110(gmhB)
PAQUDMB82_0004690(gmhB)
PVZOA04_36100(gmhB)
PPAVLOZ86_05680(gmhB)
PQUIG609_004100(gmhB)
PPOOLW347_16955(gmhB)
PCACOI450_13665(gmhB)
PACBM9782_19105(gmhB)
DDDDda3937_04390(gmhB)
DZEDd1591_0848
DDCDd586_3295
DZCW909_15810
DSOA4U42_04405
CEDLH89_17240
DFNCVE23_17590
DDQDDI_3255
DAQDAQ1742_03515(gmhB)
DICDpoa569_000813(gmhB)
DLCO1Q98_15750(gmhB)
DDADd703_0879
BGJAWC36_00810
BRBEH207_13430
BNGEH206_04500
BIZHC231_04695(gmhB)
LBQCKQ53_01690
LPOPI6N93_03150(gmhB)
SGLSG1914
SODSant_0926(gmhB)
PESSOPEG_3366(gmhB)
SENYHBA_0154(gmhB)
SLIGGTU79_05280(gmhB)
EAMEAMY_2727(yaeD)
EAYEAM_0850(gmhB)
ETAETA_09210(hisB)
EPYEpC_09000(hisB)
EPREPYR_00951(yaeD)
EBIEbC_08390(hisB)
ERJEJP617_01880(hisB)
EPECI789_14290
EHDERCIPSTX3056_183(gmhB)
ERWIGN242_16965(gmhB)
ETPLU633_05155(gmhB)
ERPLJN55_18695(gmhB)
ETORIN69_04705(gmhB)
EGEEM595_0833(yaeD)
PAMPANA_0823(gmhB)
PLFPANA5342_3485(yaeD)
PAJPAJ_0169(gmhB)
PAQPAGR_g3376
PVAPvag_0231(yaeD)
PAGGAL522_08110
PAOPat9b_0780
KLNLH22_18350
PANTPSNIH1_08845
PANPPSNIH2_13875
HHSHHS_04300
PCKBMSBPS_0057
PAGCBEE12_10845
PSTWDSJ_06790
PALHB1H58_02920
PANSFCN45_03955(gmhB)
PEYEE896_15430(gmhB)
PDISD8B20_03795
PERLAC65_03040(gmhB)
PJIKTJ90_15290(gmhB)
PANOOJ965_17175(gmhB)
KPIEN5580_14680(gmhB)
PALFK6R05_15025(gmhB)
PGZC2E15_04890
PCDC2E16_04815
MINTC7M51_00161(gmhB)
MTHIC7M52_02558(gmhB)
MHANK6958_04580(gmhB)
TCIA7K98_15765
TPTYNCTC11468_02997(gmhB)
PLUplu0698 plu4825(wblZ)
PLUMA4R40_03460 A4R40_24000
PAYPAU_00670(gmhB)
PTTVY86_04235
PAKHB0X70_03975
PLUICE143_03910
PMRPMI2258(gmhB)
PMIBBB2000_2395(gmhB)
PVLAOB99_13230
PVGCRN77_07715
PHAUPH4a_03545
PROTBTA34_13135
PCOLF1325_14730(gmhB)
PCIBF9282_15170(gmhB)
PPEEI6G31_13055(gmhB)
XBOXBJ1_0626(gmhB)
XBVXBW1_4140(gmhB)
XNEXNC1_3978(gmhB)
XNMXNC2_3832(gmhB)
XDOXDD1_3277(gmhB)
XPOXPG1_2794(gmhB)
XHOA9255_18410
XBUHGO23_16515(gmhB)
XGRQL128_03315(gmhB)
PSIS70_15200
PSXDR96_258(gmhB)
PSTABGK56_17985
PTHAOI982_07595(gmhB)
PRGRB151_035150(gmhB)
PALACO695_08825
PHEINCTC12003_03024(gmhB)
PRQCYG50_20920(gmhB)
PRJNCTC6933_03129(gmhB)
PVCG3341_15435(gmhB)
PMAGJI723_15585(gmhB)
PHAGPZ638_15760(gmhB)
MMKMU9_960
ASYAUT07_00387(gmhB)
ANSArsFIN_06440(gmhB)
AEDE3U36_11830(gmhB)
AETLDL57_03530(gmhB)
AAPCQG404_03875(gmhB)
MWIMNY66_02880(gmhB)
EICNT01EI_0633
ETRETAE_0554
ETDETAF_0504
ETEETEE_2315(gmhB)
ETCETAC_02690
EDWQY76_00135
EDLAAZ33_02610(gmhB)
EHOA9798_13715
HAVAT03_18660
HPARAL518_07935
OPODSM2777_06750
LPVHYN51_13755
PRAGEKN56_04220(gmhB)
PFQQQ39_13830
LRINCTC12151_02727(gmhB)
HINHI_0621.1
HITNTHI0880
HIPCGSHiEE_02095
HIQCGSHiGG_07070
HIFHIBPF_15870
HILHICON_06750
HIUHIB_07510
HIER2846_0411(gmhB)
HIZR2866_1675(gmhB)
HIKHifGL_001594(gmhB)
HIAH733_0505
HIHNF38_01350
HIWNTHI477_00989(gmhB)
HICNTHIC486_00804(gmhB)
HIXNTHI723_00945(gmhB)
HPRPARA_08320
HDUHD_1666
HAYC3V42_04670
HPITNCTC13334_00812(gmhB)
HHZNCTC10839_00589(gmhB)
HAEGNCTC8502_00341(gmhB)
HPAAE5Q53_01855(gmhB)
HSEML3077_02480(gmhB)
HAPHAPS_0361(gmhB)
HPAZK756_04720
HPASJL26_04225
HPAKJT17_01790
GLECJD39_02255
HSOHS_1532
HSMHSM_0572
PMUPM1727
PMVPMCN06_2045(gmhB)
PULNT08PM_2080
PMPPmu_20430(gmhB)
PMULDR93_627(gmhB)
PDAG4362423_02018(gmhB)
PSKYA6B44_04235 A6B44_10005
PATLKGI96_03470(gmhB) KGI96_09225
PCAIK7G93_001431(gmhB)
MSUMS0435(hisB)
BSUNA4G13_00035
MHTD648_8670
MHQD650_18930
MHATB824_9860
MHXMHH_c14680(gmhB)
MHAEF382_12400
MHAMJ450_11365
MHAOJ451_12520
MHALN220_04540
MHAQWC39_09360
MHAYVK67_09360
MVRX781_14890
MVIX808_13620
MVGX874_12620
MVEX875_7390
MGRAA4G16_05330
MBOSICJ55_09025(gmhB)
MPEGHV560_06490(gmhB)
MANNGM695_05875(gmhB)
APLAPL_0845(gmhB)
APJAPJL_0855
APAAPP7_0902(gmhB)
ASUAsuc_0031
ASIASU2_04875
ASSASU1_04940
AEUACEE_05175
APORDDU33_07205
AIOEXH44_01305(gmhB)
ADPNCTC12871_00931(gmhB)
ALIGNCTC10568_00502(gmhB)
AARTNYR89_04600(gmhB)
AGPNYR63_04600(gmhB)
AAPNT05HA_2131
AAZADJ80_03255
AATD11S_0111
AAOANH9381_0441
AAND7S_01640
AAHCF65_00414
AACNAANUM_1097
AACTACT75_08565
ASEGNCTC10977_00588(gmhB)
AGJJ5A60_00545(gmhB)
GANUMN179_00651
GSSNYR30_02465(gmhB)
BTOWQG_13170
BTREF542_8870
BTRHF543_10190
BTRAF544_13500
APAGEIA51_00240
AVTNCTC3438_00495(gmhB)
RPNENCTC8284_03818(gmhB)
RHEYFEE42_06525(gmhB)
RHAEIHV77_07475(gmhB)
OOIA6A10_05920
FCLA4G17_09220
BHUDA6A11_01405
MSEPCEP49_08355
PAETNCTC13378_00330(gmhB)
LSOLGOY17_03465(gmhB)
LHXLYSHEL_08770
LCASLYSCAS_08770
THESFHQ07_06190
TCNH9L16_07630
TBVH9L17_06850
VCHVC_0908
VCFIR04_09895
VCSMS6_0708
VCEVch1786_I0414
VCQEN18_07885
VCJVCD_003424
VCIO3Y_04220
VCOVC0395_A0430
VCRVC395_0924
VCMVCM66_0865
VCLVCLMA_A0778
VCXVAA049_2836(gmhB)
VCZVAB027_1544(gmhB)
VVUVV1_0291
VVYVV0893
VVMVVMO6_02329
VVLVV93_v1c08300
VPAVP0708
VPBVPBB_0679
VPKM636_18300
VPFM634_05455
VPHVPUCM_2514
VHAVIBHAR_01203
VCAM892_06945
VAGN646_2862
VEXVEA_004237
VDBAL552_11835
VHRAL538_02585 AL538_13000
VNAPN96_09980
VOWA9237_04865 A9237_15350
VROBSZ04_19970
VSPVS_2381
VEJVEJY3_03260
VFUvfu_A02674
VNIVIBNI_A2731(gmhB)
VANVAA_01145
LAGN175_11070
VAUVANGNB10_cI0784(gmhB)
VCYIX92_11710
VCTJV59_27005
VTUIX91_11730
VEUIXK98_20485(gmhB)
VSIMTO69_03315(gmhB)
VFLAL536_16535
VMIAL543_13660
VBRA6E01_03240
VSCVSVS12_00904(gmhB)
VGABSQ33_13535
VSHBSZ05_10060
VQICCZ37_03795
VTAA1455(gmhB)
VAFD1115_11725
VNLD3H41_03545
VCCFAZ90_03695(gmhB)
VASGT360_03815(gmhB)
VAQFIV01_03465(gmhB)
VSRVspart_00946(gmhB)
VKABTD91_02935(gmhB)
VZIG5S32_03805(gmhB)
VNVIF132_11785(gmhB)
VGIMID13_11965(gmhB)
VSLLTQ54_12395(gmhB)
VPLSA104470976_01859(gmhB)
VJPNP165_03315(gmhB)
VPGLZI70_10430(gmhB)
VOSKNV97_14490(gmhB)
VTICEQ48_14375
VCRAIS519_14310(gmhB)
VNPKW548_05580(gmhB)
VLEISX51_05005(gmhB)
VSYK08M4_22800(gmhB)
VRURND59_01460(gmhB)
VMTQYQ96_09460(gmhB)
VFIVF_0687(gmhB)
VFMVFMJ11_0706
VSAVSAL_I0885(gmhB)
AWDAWOD_I_0648(gmhB)
PPRPBPRA2939(YAED)
PGBH744_1c0472 H744_2c0952
PDSCAY62_10955
PGHFH974_03225(gmhB)
GHOAL542_05980
GKDK6Q96_03480(gmhB)
PMAICF386_01315
SALYE8E00_10120(gmhB)
SKSFCN78_03380(gmhB)
SCOTHBA18_03555(gmhB)
SPRON7E60_03565(gmhB)
PAEPA0006
PAEVN297_6
PAEIN296_6
PAUPA14_00070
PAPPSPA7_0006
PAGPLES_00051
PAFPAM18_0006
PNCNCGM2_0006
PAEBNCGM1900_0006
PDKPADK2_00030
PSGG655_00030
PRPM062_00025
PAEPPA1S_00030
PAERPA1R_gp3517
PAEMU769_00030
PAELT223_00030
PAESSCV20265_0006
PAEUBN889_00032
PAEGAI22_03880
PAECM802_6
PAEOM801_6
PMYPmen_0012
PMKMDS_0040
PREPCA10_00090
PPSEBN5_0014(hisB1)
PFUWKF707C_80
PALCA0T30_02060
PCQPcP3B5_00090
PMUIG4G71_02790(gmhB)
PNTG5B91_00030(gmhB)
PPAAB7D75_00030
PPUPP_0059(gmhB)
PPFPput_0075
PPGPputGB1_0075
PPWPputW619_0078
PPTPPS_0022
PPBPPUBIRD1_0088
PPIYSA_05086
PPXT1E_0885
PPUHB479_00625
PPUTL483_32350
PPUNPP4_00510
PPUDDW66_0034
PFVPsefu_0012
PMONX969_26345
PMOTX970_25955
PPJRK21_05145
PORAPT59_00165
PMOLCLJ08_12665
PALDLU682_000070(gmhB)
PMOSO165_023825
PSTPSPTO_0186
PSBPsyr_0010
PSYRN018_00035
PSPPSPPH_0010
PSAVPSA3335_00065
PAMGBKM19_000580
PCIPCH70_00110
PAVLBKM03_00095
PVDCFBP1590_0088(gmhB)
PCABJGS08_26875(gmhB)
PCOFPOR16_25455(gmhB)
PTREI9H09_25500(gmhB)
PSYIMME58_26455(gmhB)
PASTN015_00660(gmhB)
PLIJKQP88_00045(gmhB)
PFLPFL_0012(gmhB)
PPRCPFLCHA0_c00130(gmhB)
PPROPPC_0014
PFEPSF113_0009(gmhB)
PFNHZ99_17885
PFOPfl01_0008(gmhB)
PFSPFLU_0009(gmhB)
PFCPflA506_0008(gmhB)
PPZH045_21160
PFBVO64_3055
PMANOU5_3441
PTVAA957_14390
PCGAXG94_15435
PVRPverR02_00080
PAZOAYR47_07115
POIBOP93_00045
PRXHRH33_00940(gmhB)
PMEDE3Z27_00045(gmhB)
PKRAYO71_02990
PMUDNCTC8068_00010(gmhB)
PTOLI7845_00050(gmhB)
PFWPF1751_v1c00090(gmhB)
PFFPFLUOLIPICF708195
PFXA7318_27435
PENPSEEN0015
PLULFOB45_25235(gmhB)
PBAPSEBR_a10
PBCCD58_00045
PPUUPputUW4_00006(gmhB)
PDRH681_00185
PSVPVLB_00395
PSKU771_00260
PKCPKB_0007(gmhB)
PCHEY04_29430
PCZPCL1606_60680
PCPJM49_30490
PCHPC4K32_0011
PFZAV641_00040
PLQAA042_10350
PALKPSAKL28_00470
PRHLT40_16270
PSWLK03_06315
PPVNJ69_18830
PSESPSCI_1699
PSEMTO66_00055
PSECCCOS191_0015(gmhB)
PPSYAOC04_20265
PSOSPOS17_0016
PFKPFAS1_10955
PANRA7J50_0010
PPSLBJP27_14205
PSETTHL1_11
PSILPMA3_30105
PYMAK972_5922
PADEC3B55_01014
PKEDLD99_00040
PALLUYA_00080 UYA_23030
PUMHGP31_00640(gmhB)
POJPtoMrB4_00070(gmhB)
PGGFX982_01484
PPSHG5J76_03010(gmhB)
PGYAWU82_06355
PLALFXN65_00040(gmhB)
PSEJHNQ25_01315(gmhB)
PVKEPZ47_00045
PEZHWQ56_00060(gmhB)
PBZGN234_18300(gmhB)
PKHJLK41_00060(gmhB)
PTYJWV26_10440(gmhB)
PMAOPMYSY11_0011(gmhB)
PATAJWU58_00535(gmhB)
PDWBV82_2307(gmhB)
PZEHU754_001075(gmhB)
PMOEHV782_001065(gmhB)
PCAMHNE05_17860(gmhB)
PSEPC4K39_0014
PPIIQL104_00075(gmhB)
PVWHU752_001105(gmhB)
PTRTHU722_0001055(gmhB)
PXAKSS93_01890(gmhB)
PSAMHU731_016120(gmhB)
PTZHU718_001085(gmhB)
PQIKH389_00065(gmhB)
PSHHHU773_001015(gmhB)
PXNHU772_000070(gmhB)
PHVHU739_017585(gmhB)
PPRGHU725_000070(gmhB)
PANHHU763_000100(gmhB)
PASGKSS96_00925(gmhB)
PFAKKSS94_00065(gmhB)
PMUYKSS95_03045(gmhB)
PMAMKSS90_00065(gmhB)
PAZEKSS91_00725(gmhB)
PALVKSS97_01015(gmhB)
PORYEJA05_00075
PWZJ7655_00510(gmhB)
PTKEXN22_01645(gmhB)
PTWTUM18999_00070(gmhB)
PZAHU749_000935(gmhB)
PIEHU724_001040(gmhB)
PWYHU734_000825(gmhB)
PTAENCTC10697_00009(gmhB)
PGFJ0G10_01005(gmhB)
PCAVD3880_00030
PJUL1P09_00070(gmhB)
PHFNLY38_00060(gmhB)
PPHNHU825_05210(gmhB)
PIZLAB08_R00060(gmhB)
PPEGKUA23_00045(gmhB)
PSIINF676_00625(gmhB)
PSIHLOY51_00075(gmhB)
PCASLOY40_00045(gmhB)
PFITKJY40_01005(gmhB)
PASILG197_05240(gmhB)
PKMPZ739_00070(gmhB)
PNBNK667_27195(gmhB)
PSOAPSm6_20120(gmhB)
PTAIICN73_06340(gmhB)
PKKQQ992_00070(gmhB)
PKJQ1W70_10010(gmhB)
PHYGJTY93_00055(gmhB)
PHOMKJF94_26600(gmhB)
PCHEQYM18_07745(gmhB)
PCUCPSH97_00055(gmhB)
PTRLOU419_00030(gmhB)
PPAELDL65_11190(gmhB)
PPAOK3169_00040(gmhB)
PSAPST_0008
PSZPSTAB_0014
PSRPSTAA_0008
PSCA458_00095
PSJPSJM300_00145
PSHPsest_0009
PSTTCH92_00035
PSTUUIB01_00040
PSEDDM292_19125
PCHLLLJ08_00040(gmhB)
PBMCL52_00040
PKGLW136_00040(gmhB)
SDEGGOM96_10500(gmhB)
PZDKQ248_03980(gmhB)
AVNAvin_00090
AVLAvCA_00090
AVDAvCA6_00090
ACXAchr_1160
PBBAKN87_09580
PAGRE2H98_17355(gmhB)
EMODM558_15480
EAZJHT90_13150(gmhB)
HPEGEAO82_02015
HAESLO767_16580(gmhB)
PDENF1C79_24625(gmhB)
HARRHV822_08515(gmhB)
PNNKEM63_00030(gmhB)
PPHABVH74_04670
DCEO6P33_03180(gmhB)
PBAUOS670_12660(gmhB)
MAQMaqu_0784
MADHP15_3738
MBSMRBBS_0031(gmhB)
MSXAU14_06840
MPQABA45_00165
MARIACP86_09290
MSQBKP64_15140
MARAD0851_12365
MALLPBN92_03475(gmhB)
MSHEMAALD49_07710(gmhB)
MANPEHN06_00210
MSANLPB19_03975(gmhB)
PSPIPS2015_6
SONSO_2851(gmhB)
SDNSden_1383
SFRSfri_1552
SAZSama_1535
SBLSbal_2632
SBMShew185_2667
SBNSbal195_2746
SBPSbal223_1717
SBTSbal678_2751
SBSSbal117_2769
SBBSbal175_1480 Sbal175_1699
SLOShew_2357
SPCSputcn32_2353
SHPSput200_2378
SSESsed_1783
SPLSpea_1712
SHEShewmr4_1522
SHMShewmr7_1589
SHNShewana3_1583
SHWSputw3181_1656
SHLShal_2547
SWDSwoo_2815
SWPswp_1989
SVOSVI_1724
SHFCEQ32_02200
SJASJ2017_2533
SPSWSps_03381
SBJCF168_12850
SMAVCFF01_07520
SHEWCKQ84_17095
SALGBS332_20120
SLJEGC82_09135
SMAIEXU30_17850(gmhB)
SPOLFH971_07890(gmhB)
SBKSHEWBE_2257(gmhB)
SKHSTH12_01178(gmhB)
SAESHBH39_10525(gmhB)
SLITJQC75_07545(gmhB)
SDKKHX94_00300(gmhB)
SCAATUM17387_22830(gmhB)
SPSHFM037_11310(gmhB)
SEURFM038_25695(gmhB)
SYKKDN34_07770(gmhB)
SCYPJYB88_10660(gmhB)
SAVIJYB87_07750(gmhB)
SSEMJYB85_10890(gmhB)
SGLAFJ709_06600(gmhB)
SINVK8B83_10940(gmhB)
SXMMKD32_08090(gmhB)
SVMKDH10_001348(gmhB)
SHEJMZ182_11830(gmhB)
SSEHN7V09_15460(gmhB)
SCHKGII14_13850(gmhB)
SACHK0H61_06745(gmhB)
SAEGK0H80_12045(gmhB)
SDEOD0436_08925(gmhB)
SMESK0I73_07535(gmhB)
SHAOK0H81_07870(gmhB)
SZHK0H63_08190(gmhB)
SSPAK0I31_12315(gmhB)
SHNSK0J45_12140(gmhB)
SRHSK0I63_12235(gmhB)
SPSJK0I62_07720(gmhB)
SMAYK0H60_08215(gmhB)
SOGRA178_08710(gmhB)
COZA3Q34_16655
COLWA3Q33_00075
COLADBO93_10820
COVEKO29_12655
CBERB5D82_06130
THTE2K93_14225(gmhB)
THAPFNC98_05280(gmhB)
THATH3N35_16590(gmhB)
TACTSG35_017525(gmhB)
TVDSG34_011720(gmhB)
PHAPSHAa2317(gmhB)
PTNPTRA_a2806(gmhB)
PSMPSM_A0769
PSEOOM33_06560
PIAPI2015_0750
PPHEPP2015_715
PBWD172_014155
PRRAT705_15675
PLZS4054249_04740
PALNB0W48_11665
PPISB1L02_02460
PEAPESP_a0950(gmhB)
PSPOPSPO_a0741(gmhB)
PARTPARC_a3114(gmhB)
PTUPTUN_a3543(gmhB)
PNGPNIG_a2999(gmhB)
PTDPTET_a0867(gmhB)
PSENPNC201_14490(gmhB)
PDJD0907_03175
PAGAPAGA_a2960(gmhB)
PCARPC2016_2504
PMAACPA52_03610
PXIJ5O05_12895(gmhB)
PVBJ5X90_09120(gmhB)
PSAZPA25_07610(gmhB)
PDVFFU37_11715(gmhB)
PFLICTT31_14735
PSHOKQ246_11290(gmhB)
PMAZR5H13_15360(gmhB)
PSYMJ1N51_09265(gmhB)
ALTambt_07765
AALEP13_09735
AAUSEP12_09895
ASPAOR13_1444
ASQAVL57_11435
AAWAVL56_10585
ALRDS731_02770(gmhB)
ALEAV939_10455
ALZAV940_10225
APELCA267_018265
SALMD0Y50_09175
SALKFBQ74_08615
SMAAIT774_08460
GNIGNIT_1994(gmhB)
CATEC2869_11675
SALHHMF8227_01597(gmhB)
HMIsoil367_00085
PAEWKIH87_08000(gmhB)
AGZM0C34_12835(gmhB)
AGQLQZ07_09940(gmhB)
CATTOLW01_10950(gmhB)
ALIIQR722_08135(gmhB)
PMAWMACH26_23080(gmhB)
PINPing_3285
PSYPCNPT3_02390
FBLFbal_2388
FESHER31_08170(gmhB)
MVSMVIS_0624(gmhB)
MYAMORIYA_2343(gmhB)
MMAAFR932_14480(gmhB)
MOQHWV03_19000(gmhB)
CJACJA_0055(uvs117)
CEBB0D95_15130
CELLCBR65_13600
CEKD0B88_03535
CEGD0C16_16630
SAGAM5M_12420
MARQMARGE09_P1754
GILNHM04_11410(gmhB)
MKEOOT55_13365(gmhB)
OSGBST96_07815
MTHDA3224_00050
MICCAUP74_00915
MAGAMag101_00045
MIIBTJ40_00060
MICTFIU95_00070
MHYDGTQ55_17705(gmhB)
MCELLPW13_15680(gmhB)
MICZGL2_13530
MVBMJO52_00070(gmhB)
MPAFR5R33_09440(gmhB)
MBRGPVT68_11300(gmhB)
HJABST95_02835
HALCEY643_00045(gmhB)
CBUCBU_0673 CBU_1996
CBSCOXBURSA331_A0092 COXBURSA331_A0791
CBDCBUD_0686 CBUD_2094
CBGCbuG_1330 CbuG_2004
CBCCbuK_1582 CbuK_2046
CEYCleRT_15260
CENOCEAn_00041
RVIRVIR1_04620(gmhB)
ALGAQULUS_01020
ASIPAQUSIP_01000
LPNlpg1838
LPHLPV_2111(hisB)
LPOLPO_1902(hisB)
LPULPE509_01348
LPMLP6_1817
LPFlpl1803
LPPlpp1802
LPCLPC_1283(hisB)
LPAlpa_02656(gmhB)
LPElp12_1777
LFALFA_1993(gmhB)
LHALHA_0763
LOKLoa_02234
LCDclem_11075
LLG44548918_00714(gmhB)
LGTE4T54_08385(gmhB)
LJRNCTC11533_00691(gmhB)
LWASAMEA4504053_2037(gmhB)
LSSNCTC12082_02840(gmhB)
LANTTUM19329_25370
LCADPXX05_10100(gmhB)
TMCLMI_0943(gmhB)
MCAMCA2051
METUGNH96_06890(gmhB)
MMEOOOT43_05870(gmhB)
MMTMetme_4538
MDNJT25_010130
MDHAYM39_01475
MKOMKLM6_0338
METLU737_03515 U737_23155
MPADKEF85_11930(gmhB)
MELLIVG45_16065(gmhB)
MRPNM686_000335(gmhB)
MMOTQZJ86_20510(gmhB)
MPSYCEK71_05460
MMAIsS8_1293
MSZEMSZNOR_1848
MMOBF6R98_05005(gmhB) F6R98_19240
MEINmethR_P0084 methR_P2384
MOZMoryE10_23460
MISZMishRS11D_19600
MESLKKZ03_13095(gmhB) KKZ03_15135
FRCKX01_268
TCXTcr_0356
HTREPV75_02270
HMARHVMH_0385
TCYThicy_1185
TAOTHIAE_02935
THIOAYJ59_11430
TMHJX580_03155(gmhB)
MEJQ7A_609
MECQ7C_2193
MPINLGT42_000065(gmhB)
MMAFGCM100_12130
MTHAVSX76_03905(gmhB)
CYQQ91_0020
CZACYCME_0020
CYYCPC19_01425
PSALPSLF89_80
THIGFE785_01925(gmhB)
TIBTHMIRHAM_04180
TLHNR989_02155(gmhB)
TSETHMIRHAS_03530
TZOTHMIRHAT_19800(gmhB)
TIGTHII_3482
BLEPAL038_08440(gmhB)
THISHZT40_15555(gmhB)
TUNJ9260_00635(gmhB)
TLOJ9253_18710(gmhB)
TSBHMY34_13465(gmhB)
TANIJ8380_06520(gmhB)
TWNL2Y54_00520(gmhB)
TLCRCF98_10905(gmhB)
CYSNYP54_08505(gmhB)
NOCNoc_0374
NHLNhal_0220
NWANwat_2729
NWRE3U44_05610(gmhB)
ALVAlvin_3004
ATEPAtep_27410(gmhB)
TVIThivi_2830
TMBThimo_3686
MPURMARPU_16640
TEETel_02460
NTTTAO_0151
TSYTHSYN_00030
RHHE0Z06_02350(gmhB)
TTPE6P07_10025(gmhB)
NTGNSCAC_0276
THIPN838_00030(gmhB)
CJAPGWK36_14400(gmhB)
THIMKFB96_16855(gmhB)
TBOGLT988_12780(gmhB)
TLRThiosp_00300
TFRIThiofri_04612
TWGThiowin_04792
AEHMlg_0010
HHAHhal_1222
HHKHH1059_00060(gmhB)
HHCM911_16500
EBSECTOBSL9_0846
TKMTK90_0322
TNITVNIR_2700(gmhB_[H])
TTITHITH_02420
SPIUSPICUR_00030
SROSBBH56_08695
SPIZGJ672_08940(gmhB)
SHAILMH63_00030(gmhB)
APRSBI364_16105
NAXHC341_00030(gmhB)
GAIIMCC3135_04900
TBNTBH_C0006
EPSL0Y14_00035(gmhB)
SEDSAAY24_12885
WOCBA177_18210
TTCFOKN1_0191
THICTspCOW1_25310
HCHHCH_00020
HAHEENC22_00110
HAHHO5O45_25250(gmhB)
CSACsal_0005
CCAGSR908_08525(gmhB)
HELHELO_1005(gmhB)
HCSFF32_06285
HAKKO116_04295
HAMHALO4523
HHUAR456_00025
HCOLOKO_01082
HSIBOX17_07965
HALOBWR19_00025
HHHCLM76_05385
HBEBEI_0005(gmhB)
HAGBB497_03835
HAFC8233_11105
HALKCUU95_05855
HVNEI420_00025
HOLHORIV_00110(gmhB)
HSRHSBAA_00130(gmhB)
HMDCTT34_00025
HAXIHAALTHF_09110n(gmhB)
HTTHZS52_04350(gmhB)
HCAMI4484_00025(gmhB)
HPIZGYM47_00025(gmhB)
HSXHNO51_00025(gmhB)
HSVHNO53_00025(gmhB)
HTXEKK97_00025
HPROLMS44_00025(gmhB)
HQDK1Y77_00025(gmhB)
HBHE4T21_20370(gmhB)
HBPHPTD01_1149
HALFQEN58_00025(gmhB)
HHAOQWG60_00025(gmhB)
HASOB2G49_19075
HALWB6N23_09825(gmhB)
HASHHXW73_00025(gmhB)
HNPSR894_22570(gmhB)
HPISP1P91_00365(gmhB)
ZPLZBT109_0142
HAAA5892_03255
CMAIBFX80_17145
CAMHLCW13_00035(gmhB)
COBECLAM6_00070(gmhB)
COBBH2O77_00035(gmhB)
KUSB9G99_06845
KMAB9H00_08160
KUYFY550_00115(gmhB)
PAURFGL86_04290(gmhB)
SAJSQO259_19035(gmhB)
ABOABO_0007
ALNAS19_00070
ALCAASALC70_02377
ADIB5T_00007
AXEP40_00035
APACS7S_00040
MMWMmwyl1_0011
MMEMarme_0008
MPCMar181_0010
MPRIMP3633_0028
MARDIBG28_00055(gmhB)
MFOIJSY38_09385(gmhB)
MPRFJ8N69_08095(gmhB)
MRHIKDW99_00085(gmhB)
MPONMACH16_00440
TOLTOL_0018
TORR615_00070
TWANHUF19_00060(gmhB)
OAIOLEAN_C00110
BSANCHH28_04455
BMARHF888_00325(gmhB)
AJPAMJAP_0020(gmhB)
VCWGJQ55_00035(gmhB)
BACZKFF03_00060(gmhB)
OMEOLMES_0027
LLPGH975_00690(gmhB)
ENWMJO57_00035(gmhB)
EEINX720_10835(gmhB)
ENGO2T12_00860(gmhB)
AHAAHA_4017
AHYAHML_21200
AHDAI20_20955
AHRV428_22130
AHPV429_22160
AHJV469_01365
AHHRY45_20990
AHIVU14_01575
AAJBOQ57_20940
ASAASA_0294(gmhB)
AEOO23A_p4000
AVRB565_3716
AVOAMS64_21685
AMEDB224_4979
ASRWL1483_2423(gmhB1)
ADHCK627_02330
ACAVVI35_01370
AEMCK911_15745
AEAC2U39_20160
ARVC7N77_05670
AESC2U30_12615
AELNCTC12917_00255(gmhB)
ASIMFE240_18680(gmhB)
AALLI6G90_17465(gmhB)
AJDI6H43_09230(gmhB)
ARIVKYK33_01125(gmhB)
ASAAKXJ75_22685(gmhB)
AEJE5E97_02840(gmhB)
ABESIU367_20295(gmhB)
TAUTola_3021
OCEGU3_03970
OPEPU634_14055(gmhB)
OCMCBP12_08730
OPFCBP31_05595
ZDFAN401_01550
KKOKkor_2540
KGETQ33_2179
KSDKS2013_2238
KPDCW740_11920
KAMSR900_02305(gmhB)
DNODNO_1059
CHJNCTC10426_00914(gmhB)
IGNMMG00_13415
WCNPE074_02600(gmhB)
GAPGAPWK_2535
GAQRAM11_02215(gmhB)
FPPFPB0191_00117
ORBIPMB12_02515(gmhB)
SOKD0B54_01155
FCEJN531_007355
GBIPG2T_10165
SLIMSCL_2539
SVASVA_1729 SVA_3613
ACIIC4901_01165 C4901_08970
ATYA9R16_000995(gmhB) A9R16_008840
SALNSALB1_1374
TSNW908_07145
THINCRN91_03120
THOSP60_02390
REVHUE57_03200(gmhB)
CDIZCEDIAZO_01219(gmhB)
SADEGFK82_00026(gmhB)
GKNPVT67_06070(gmhB)
BTHGMS2017_1288
ENMEBS_0006(gmhB)
NMENMB2033
NMPNMBB_2329
NMHNMBH4476_1975
NMDNMBG2136_1933
NMMNMBM01240149_0150
NMSNMBM01240355_1967
NMQNMBM04240196_1974(gmhB)
NMZNMBNZ0533_1964(gmhB)
NMANMA0405
NMWNMAA_0121(gmhB)
NMXNMA510612_0435
NMCNMC2014
NMNNMCC_0166
NMTNMV_2235(gmhB)
NMINMO_0134
NGONGO_2070
NGKNGK_2531
NLANLA_3460
NELNELON_02325
NWESAMEA3174300_1172(gmhB)
NSIA6J88_06040
NMJNM96_00600
NEIBG910_07600
NEKCGZ77_09515
NFVFAH67_10690(gmhB)
NSFFAH66_10040(gmhB)
NZLD0T92_11170
NAQD0T90_05915
NBLGJV52_03555(gmhB)
NZOSAMEA4504057_0845(gmhB)
NCINCTC10296_01034(gmhB)
NCZNCTC10294_01354(gmhB)
NANINCTC12227_01558(gmhB)
NBCH3L91_02230(gmhB)
NWDH3L96_05455(gmhB)
NSGH3L94_01055(gmhB)
NMUSH7A79_1593
NSCJ7445_07565(gmhB)
NPFLPB400_00290(gmhB)
NDNH3L92_01465(gmhB)
NWXCGZ65_11960
NDULVJ88_08405(gmhB)
NAWLVJ86_02845(gmhB)
NMBMON40_10890(gmhB)
NLSPJU73_06715(gmhB)
SALVSALWKB2_0992
SCOMPYG29_05860(gmhB)
KKIKKKWG1_1491(gmhB)
KOAH3L93_03010(gmhB)
VFFVITFI_CDS1460 VITFI_CDS2400
VITADP71_23390
VSTLVJ81_02340(gmhB)
VMSLVJ82_05095(gmhB)
ECORSAMEA4412678_1626(gmhB)
EEXEZJ17_02755(gmhB)
SMURBWP33_04555
AFFH3L97_04980(gmhB)
ACRSLVJ80_14650(gmhB)
CSTEH3L98_05275(gmhB)
CKHLVJ77_11200(gmhB)
NBACUN60_01520
PTESJQU52_12225(gmhB)
MCERMON37_08730(gmhB)
USULVJ78_03085(gmhB)
UTELVJ83_03495(gmhB)
WBOMIS45_08145(gmhB)
CVICV_1657
CVCBKX93_21515
CHROCXB49_14140
CHRIDK842_15550
CHRBDK843_21080
CRZD1345_04580
CHRMFYK34_03475(gmhB)
CHAECH06BL_09060
PSENH8B_0850
AMAHDLM_3005
AQSDKK66_12015
VOGLCH97_17455(gmhB)
IODEJO50_15270
IFLC1H71_10165
JEUBJP62_13295
JESJHS3_29830
DEEHQN60_07915(gmhB)
DTKK4H28_00475(gmhB)
CHIZHQ393_15890(gmhB)
CFONHZU75_05585(gmhB)
CHICN8I74_04590 N8I74_17920(gmhB)
CARIFNU76_09825(gmhB)
CKSH9L41_22500(gmhB)
LHKLHK_00749
AQLBXU06_08280
RSORSc0523
RPUCDC45_02695
RNCGO999_14030(gmhB)
RSCRCFBP_20958(gmhB)
RSLRPSI07_2841(gmhB)
RSNRSPO_c02867(gmhB)
RSMCMR15_30379(gmhB)
RSYRSUY_27390
RSGJK151_05830(gmhB)
RPIRpic_0399 Rpic_4882
RPFRpic12D_0414 Rpic12D_3805
RPJN234_02515
RMNTK49_05695 TK49_18680
RINACS15_0533
RWEKOL96_05255 KOL96_10075(gmhB)
REHH16_A0520(h16_A0520)
CNCCNE_1c05420(gmhB)
CUHBJN34_03180
REUReut_A0506 Reut_A0723 Reut_B4387
RMERmet_0445(gmhB)
CTIRALTA_A0476(gmhB2) RALTA_A0586(gmhB1)
CBWRR42_m0578
CGDCR3_2151(gmhB) CR3_3415(hisB)
CCUPBKK81_04965
CUPBKK80_04310 BKK80_17025 BKK80_34250
CUUBKK79_07955 BKK79_15330
CPAUEHF44_03155 EHF44_23160
COXE0W60_13170(gmhB) E0W60_13725
CCAMM5D45_02405(gmhB)
CCAXKZ686_15535(gmhB) KZ686_17365
CUKKB879_02980(gmhB)
BMABMA0217 BMA2293(gmhB) BMAA1990
BMVBMASAVP1_1013 BMASAVP1_A0535(gmhB) BMASAVP1_A2729
BMLBMA10229_A1065(wcbN) BMA10229_A2349
BMNBMA10247_2171(wcbN) BMA10247_2429
BMALDM55_1491(gmhB) DM55_1618 DM55_3804
BMAEDM78_2663(gmhB) DM78_374 DM78_4373
BMAQDM76_1469(gmhB) DM76_1597 DM76_4501
BMAIDM57_06130 DM57_1068 DM57_2251
BMAFDM51_1934(gmhB) DM51_21 DM51_3670
BMAZBM44_1070(gmhB) BM44_3763 BM44_863
BMABBM45_2459(gmhB) BM45_4539 BM45_540
BPSBPSL0666 BPSL2793(wcbN) BPSS2256
BPMBURPS1710b_0880 BURPS1710b_A1389
BPLBURPS1106A_0715 BURPS1106A_3275(wcbN) BURPS1106A_A3042
BPDBURPS668_0700 BURPS668_3240(wcbN) BURPS668_A3171
BPRGBP346_A0628 GBP346_A3418
BPSEBDL_1338 BDL_2652(gmhB) BDL_5730
BPSMBBQ_2761 BBQ_3849 BBQ_516(gmhB)
BPSUBBN_2884 BBN_5751 BBN_644(gmhB)
BPSDBBX_1050(gmhB) BBX_3285 BBX_4897
BPZBP1026B_I0517(wcbN) BP1026B_I2858 BP1026B_II2429
BPQBPC006_I0700 BPC006_I3323 BPC006_II2992
BPKBBK_2137(gmhB) BBK_5035 BBK_819
BPSHDR55_1725(gmhB) DR55_427 DR55_5475
BPSABBU_1485 BBU_2769(gmhB) BBU_3734
BPSOX996_1365(gmhB) X996_34 X996_5246
BUTX994_2049 X994_3363(gmhB) X994_4795
BTEBTH_I0583
BTQBTQ_604
BTJBTJ_1881
BTZBTL_3117
BTDBTI_3122 BTI_923(gmhB)
BTVBTHA_3400
BTHEBTN_1595
BTHMBTRA_3460
BTHADR62_1782 DR62_526
BTHLBG87_3310
BOKDM82_94
BOCBG90_927
BUUWS70_14410
BSAVWS86_15660
BHGI6G56_04520(gmhB)
BUDAQ610_15640
BVIBcep1808_2804 Bcep1808_5695
BVEAK36_1198 AK36_5186
BURBcep18194_A6030
BCMBcenmc03_2730 Bcenmc03_6035
BCHBcen2424_2703 Bcen2424_6444
BCJBCAL0902
BCENDM39_2794 DM39_7010
BCEWDM40_320 DM40_4222(gmhB) DM40_5226
BCEOI35_2766 I35_7622
BAMBamb_2755 Bamb_5652
BACBamMC406_2620 BamMC406_6400
BMJBMULJ_02665(gmhB) BMULJ_06057(gmhB)
BMUBmul_0596 Bmul_5440
BMKDM80_2212 DM80_5658
BMULNP80_2837 NP80_5507
BCTGEM_0743
BCEDDM42_2369 DM42_7140
BCEPAPZ15_01375
BDLAK34_386 AK34_5233
BPYRABD05_03535
BCONNL30_26600
BUBBW23_2196
BDFWI26_13030 WI26_27270
BLATWK25_13095 WK25_16805 WK25_23475
BTEIWS51_23890 WS51_26880
BSEMWJ12_13525 WJ12_17130
BPSLWS57_15435 WS57_32265
BMECWJ16_13870
BSTGWT74_14310
BSTLBBJ41_08325 BBJ41_15260
BANNJFN94_13865(gmhB)
BARINLX30_15700(gmhB) NLX30_31950(gmhB)
BAENL3V59_15530(gmhB) L3V59_19740(gmhB)
BGLbglu_1g15020 bglu_1g30550
BGUKS03_2474 KS03_509
BUGBC1001_0396 BC1001_5361
BGFBC1003_0408 BC1003_4060
BGDbgla_1g34120 bgla_2g19960
BGOBM43_906
BYIBYI23_A003960
BUKMYA_2455 MYA_5262
BUEBRPE67_ACDS03910 BRPE67_ECDS00290
BULBW21_3271
BUQAC233_02220 AC233_23265
BGPBGL_1c32180
BPLAbpln_1g18430 bpln_1g31190
BUMAXG89_08685 AXG89_22415
BUIAX768_01840 AX768_24895
BURKDM992_06465
BXEBxe_A4014
BXBDR64_1691
BPHBphy_0404 Bphy_5249
BGEBC1002_0405 BC1002_6465
BPXBUPH_04286 BUPH_05722
BPYBphyt_0685
BUZAYM40_02150 AYM40_03135
BFNOI25_1018 OI25_4884
BCAIK788_0004706 K788_0006790 K788_0007830
PSPWBJG93_10625(gmhB) BJG93_30815
PARABTO02_03130 BTO02_29555
PARBCJU94_02835
PHSC2L64_02255 C2L64_13950
PTERC2L65_02030
PGPCUJ91_02370 CUJ91_20280
PCJCUJ87_02065 CUJ87_18200
PTSCUJ90_02270 CUJ90_31965
PCAFDSC91_005852
PMEGFNZ07_18235 FNZ07_30430(gmhB)
PTROG5S35_12105(gmhB)
PGISI6I06_09330(gmhB)
PACPFAZ97_11865(gmhB)
PACSFAZ98_02530(gmhB) FAZ98_11500(gmhB) FAZ98_17605
PEWKZJ38_11350 KZJ38_20670(gmhB)
PDIOPDMSB3_0524
PBRYNDK50_02415(gmhB)
PSAAQEN71_02155(gmhB) QEN71_19155
PKFRW095_10645 RW095_37355(gmhB)
PBONQS306_03385(gmhB)
BRHRBRH_01951 RBRH_02012
PNUPnuc_1865
PNEPnec_1569
PDQCL55_00018500
POHDPM16_07115
PTRPDCO17_09275
PANIDCO16_10045
PPALAOC06_07695(gmhB)
PCOSC2747_09320(gmhB)
PYTPKF023_17190
PPKU875_02465
PPNODA70_19535
PPNMLV28_10905
PRBX636_07000
PPULRO07_05120 RO07_21345
PSPUNA29_00860
PAPISG18_05575
PVEUC34_12545 UC34_21200
POXMB84_01090 MB84_16915
PTXABW99_13505
PFGAB870_08030 AB870_22695
PNRAT302_04745
PANDDRB87_19605
PFIBPI93_006785(gmhB)
PCOMNTU39_23385(gmhB)
PLGNCTC10937_00006(gmhB)
HYFDTO96_102351
MCYSMCB1EB_1931
CABASBC2_05550
BUOBRPE64_ACDS04160
CABKNK8_03880(gmhB)
LIMNHKT17_11705(gmhB)
LTORGQ30_07190(gmhB)
VTRMYVALT_G_01570
VCVGJV44_00776
TVLFAZ95_02800(gmhB) FAZ95_17360
TCARU0034_03595 U0034_12660(gmhB) U0034_28240
BPEBP0035
BPCBPTD_0034
BPERBN118_0059
BPETB1917_0038
BPEUQ425_380
BPARBN117_1021
BPABPP3656
BBHBN112_4312
BBRBB4091
BBMBN115_3780
BBXBBS798_3884
BPTBpet0777 Bpet2384
BAVBAV0707
BHOD560_1032
BHMD558_1017
BHZACR54_03840
BTRMSAMEA390648700463(gmhB)
BBROBAU06_06020 BAU06_20970
BFZBAU07_05430 BAU07_20290
BPDZBBN53_03920
BOHAKI39_05830 AKI39_20210
BGMCAL15_06945 CAL15_19490
BOJCBF45_05950
BGVCAL12_06345 CAL12_22975
AXYAXYL_00880
AXONH44784_012641 NH44784_059551
AXNAX27061_0893 AX27061_4194
AXXERS451415_00881(gmhB_1) ERS451415_04215(gmhB_2)
ADTAPT56_04695
AISBUW96_21290
ASWCVS48_01960 CVS48_25690
ACHRC2U31_09100
ACHBDVB37_03885 DVB37_19790
ADYHLG70_17465(gmhB)
ACHOH4P35_03910(gmhB) H4P35_18160
AMUIPE062_00910(gmhB)
APESFOC84_07975(gmhB)
AAEGRA224_27940(gmhB)
TEQTEQUI_0320
TEAKUI_1312
TEGKUK_0361
TASTASI_1295
TATKUM_0607
PUTPT7_0049
PUDG9Q38_13810(gmhB)
PUSCKA81_09545 CKA81_15610
POLLOEG81_04150(gmhB) OEG81_16675
AKATKWG_07735 TKWG_08190
AMIMMIM_c26620
AALNQ3V95_12440(gmhB)
CDNBN940_13441 BN940_16526
BPSIIX83_06460
AFAUZ73_06525
AFQAFA_03845
AAQUD3M96_04880
AAMMFE795_03855(gmhB)
PHNPAEH1_11555
ODIODI_R1047
BOZDBV39_17730
ODHDHf2319_11000(gmhB)
OURCEQ07_03070
OUEI6G29_03580(gmhB)
PIGEGT29_04115 EGT29_20495
PACRFXN63_21455(gmhB)
KGYEHF36_06375
PARKLSG25_07895(gmhB)
NARMN7E01_03040(gmhB)
RFRRfer_3694
RSBRS694_03215
RACRA876_03960
RHYRD110_23270
RHFEUB48_01965(gmhB)
RHGEXZ61_18710(gmhB)
RHOAHZ993_10635(gmhB)
RHOBHTY51_00155(gmhB)
POLBpro_4201
PNAPnap_0446
POSDT070_09165
POOF7R28_00250(gmhB)
PVACHC248_03122
AJSAjs_0529
ACKC380_03025
ACRABSY15_2024
ACIDCBP33_02530
ACIPCBP36_02935
ACINCBP34_02490
ACIOEAG14_18790
ARADKI609_03245(gmhB)
ATEMPQV96_17745(gmhB)
AAVAave_4175
AAAAcav_4045
AMONH9L24_18190(gmhB)
VEIVeis_2164
DACDaci_1290
DELDelCs14_5227
DTSBI380_18185
DHKBO996_06570
DLAI6G47_18090
VAPVapar_4742
VPEVarpa_5390
VPDVAPA_1c48960
VAAAX767_13195
VBOCKY39_29445
VAMC4F17_22350
CTTCtCNB1_4239
CTESO987_25245
CKEB5M06_03370
CSERCCO03_02295
CAQTKAQ61_13750
CODOLAD35_18790
CTEZCT3_36660
AANTHUK68_01975
CRJQMY55_20935
ADNAlide_0634
ADKAlide2_0599
RTARta_05570
RTEAHK414_24795(gmhB)
CBXCenrod_0410(gmhB)
OTKC6570_04225
OTDJ1M35_20225(gmhB)
LIML103DPR2_00039
LIHL63ED372_03161
HYRBSY239_3642
HYBQ5W_00040
HYLLPB072_20640
HYCE5678_14215(gmhB)
HPSEHPF_21195
HYNF9K07_03820(gmhB)
HTNKI616_03775(gmhB)
HCZG9Q37_19110(gmhB)
DPYBA022_12195
DIHG7047_19610(gmhB)
DAERH9K75_09060(gmhB)
DRGH9K76_02730(gmhB)
DIADtpsy_0545
SIMPC6571_09920
MELMC7H73_15135
MELAC6568_05930
MJELVC68_14565
CBAASRAA_1826
CBABSMCB_1793
STHMIS481_02675(gmhB) IS481_02680(gmhB) IS481_05490
PBHAAW51_3914 AAW51_4710(gmhB) AAW51_4711(gmhB)
SAQAOMP39_04325 OMP39_12735(gmhB) OMP39_12740(gmhB)
MPTMpe_A3379
METPC1M51_06720
RGERGE_13750(gmhB) RGE_24880 RGE_43650(gmhB)
RBNRBXJA2T_02951 RBXJA2T_05568
RDPRD2015_4383 RD2015_724
ROIN4261_11930 N4261_23320(gmhB)
KIAG8A07_12505(gmhB) G8A07_24155(gmhB)
PKTAT984_15835
PAQAK9V56_004490(gmhB)
SNNEWH46_15920(gmhB)
IDCLRM40_02960(gmhB) LRM40_12170(gmhB)
ATERMW290_08435 MW290_20905(gmhB) MW290_29200(gmhB)
LCHLcho_0214
RGUA4W93_25605
HARHEAR0374
MMSmma_0424
JAGGJA_793
JABVN23_19190
JAZYQ44_02720
JALBZG29_24915
JSVCNX70_25230
JAJEKL02_16500(gmhB)
JASFJQ89_14460(gmhB)
JLVG3257_25545(gmhB)
JAHJAB4_051330
JRIP9875_25925(gmhB)
HSEHsero_0715 Hsero_4418
HSZACP92_03575 ACP92_22065
HHTF506_06865
HRBHrubri_0684
HEEhmeg3_19860
HHFE2K99_03925(gmhB)
HFRG5S34_03790(gmhB)
CFUCFU_3618
CARELT85_4134
CPRACPter91_4430
MNRACZ75_23200
MASWAM586_20885 AM586_24220
MASSCR152_12640 CR152_16730 CR152_19320
MTIMDIR46_17320 DIR46_20625
MASYDPH57_16145
MANCIV454_02990(gmhB) IV454_31645
MFYHH212_11805(gmhB) HH212_15140
MVARMasN3_38230 MasN3_44790
MENYLSQ66_17705(gmhB)
MLIRLPB04_09180(gmhB) LPB04_12430
MASZC9I28_05855
MALIEYF70_02395(gmhB)
MUMFCL38_16170(gmhB)
MFLAGO485_11730(gmhB)
MPLIE1742_12010(gmhB)
TCTPX653_17055(gmhB)
DUGHH213_06500(gmhB)
DZOSR858_22190(gmhB)
TMJP0M04_17055
RUGQC826_02970(gmhB)
EHBE7V67_002915(gmhB)
OFOBRW83_0885
OVBNB640_03255(gmhB)
OALNB647_03885(gmhB)
UPVEJN92_04385
UPIEJG51_008030(gmhB)
UNDUNDKW_1193
NOKFAY22_00120(gmhB) FAY22_03165
GLCJQN73_13365(gmhB)
ACTBRHM62_05405(gmhB)
SUTTSUTMEG_00510(gmhB)
SUTKFG381_07160(gmhB)
SWSI6J16_11370(gmhB)
TINTint_0023
THITHI_0025(gmhB)
AONDEH84_03645 DEH84_07605 DEH84_17475
XYKGT347_15615(gmhB)
XYGR9X41_04740(gmhB)
TTWLCC91_00770(gmhB)
ETBN7L95_07920 N7L95_10895(gmhB) N7L95_10900(gmhB)
BBAGE1O_21930
BBAYA4V04_08730
NEUNE1185
NETNeut_0160 Neut_1867
NITNAL212_3101
NIINit79A3_3444
NCOAAW31_17545
NURATY38_04555
NSTNstercoris_01868
NMUNmul_A0549 Nmul_A1793
NLCEBAPG3_004880
NIZNNRS527_00536
SHDSUTH_03135
METRBSY238_2261
DOEDENOEST_0238
RBUPG1C_07085
TBDTbd_0741 Tbd_2346
MFAMfla_0643
MMBMmol_1875
MEHM301_2146 M301_2251
MEIMsip34_2128
MEPMPQ_2079
MBACBN1209_1354
MBATBN1208_0902 BN1208_1096
MEUACJ67_08015 ACJ67_11880
MPAUZMTM_06720
SLTSlit_0470
GCAGalf_2099
FAMOYT1_ch2387
NIMW01_13830(gmhB)
NARCNTG6680_0556
FKUFGKAn22_19720
SEMEMIZ01_0372
SDRSCD_n02567(gmhB)
SULFCAP31_06165 CAP31_12295
SPLBSFPGR_06910
SNIVSFSGTM_05520
SLACSKTS_05140
URUDSM104443_00394
UPLDSM104440_00461
DSUDsui_1201
ARESIWH25_00700(gmhB) IWH25_01545(gmhB)
AIQAzoinq_05000(gmhB)
OTROTERR_04240(gmhB)
NIVJY500_12310 JY500_17155(gmhB)
EBAebA1328 ebA6910
ABREpbN1_11380(gmhB) pbN1_34640
APETToN1_32610(gmhB)
RBHB4966_11775
DARDaro_3536
DEYHYN24_13110
DDENKI615_18675(gmhB)
DECHGBK02_15640(gmhB)
QAUKI612_03490(gmhB)
FLEKI610_02690(gmhB)
AZOazo0787 azo1807
AOAdqs_0857 dqs_1956
AZAAZKH_0734
AZIAzCIB_0635
AZDCDA09_04180
AZRCJ010_04835
TMZTmz1t_0872
THUAC731_017925
THAUC4PIVTH_0628
TCLTchl_0606
THKCCZ27_00680
TAKTharo_0608
AZQG3580_14960(gmhB)
ACOMCEW83_10975
ATWC0099_05895
ZPAC3497_11520
FPHOSHINM1_000750
FMYHO273_05955(gmhB)
APPCAP2UW1_3701
DDZDSYM_03640
BPRCD521_1859
BEBAEM42_14625
BEBABWI17_03180
RENEF513_03795
PACAID47_11810
MLOmll2559
MLNA9174_11965
MCIMesci_2240
MCICA4R28_15470
MOPMesop_2380
MAMMesau_02278
MAMOA6B35_26075
MESWA9K65_011755
MESMEJ066_00525
MESPC1M53_20400
MHUAMCHK_4160
MJREB229_11825
MERDEB233_12110
MOHIHQ72_12365
PLAPlav_1894
PMOBHG718_15395
RJGCCGE525_26845
RRGJ3P73_36185
ABAWD5400_08925
KAIK32_20090
BJUBJ6T_37150
BJPRN69_18020
BRABRADO5205
BBTBBta_5672
BRSS23_22720
AOLS58_24850
BRADBF49_5678
BICLMTR13_10825
BROBRAD285_2024
BRKCWS35_31750
BGQX265_13835
BGZXH91_11650
BBETF8237_26425
BARHWN72_33145
BSEIKMZ68_18715
BAUTQA635_15640
BBRAQA636_16160
BGKIC762_24795
BPAHQA639_29420
BXNI3J27_25885
BROSQUH67_25815
RPATX73_020665
RPBRPB_1599
RPCRPC_1429
RPDRPD_1611
RPERPE_1450 RPE_1507
RPTRpal_4511
RPXRpdx1_4248
RBKE0H22_09485
NWINwi_1067
NHANham_1295
OCAOCAR_5331
OCGOCA5_c26450(gmhB)
OCOOCA4_c26440(gmhB)
PCAXAFIC_001071
VGOGJW-30_1_00119(gmhB)
TALZRPMA_10200
BOSBSY19_621
XAUXaut_1953
XDIEZH22_04805
MEEDA075_30345
BIDBind_1030
MSLMsil_0986
MTUNMTUNDRAET4_1389(gmhB)
RHZRHPLAN_50660
BVRBVIR_2150
MSCBN69_2077
MBRYB1812_17365
AUZSa4125_14550
AUBLXB15_15175
BRND1F64_11890
PSINCAK95_17570
PSTGE8M01_02400
CCRCC_3616
CCSCCNA_03731
CSECseg_1874 Cseg_4102
CHQAQ619_17375
CMBCSW64_01365 CSW64_13105
PZUPHZ_c3346
PHBHYN04_12000
BSBBresu_0330
BRDJL11_03715
BNEDA69_12540
BRGA4249_13810
BRLBZG35_03725
BVCCEP68_08585
BDMEQG53_04370
BRFE4M01_04130
BREVE7T10_01520
BMEDGYM46_07055
BVYNCTC9239_03184(gmhB)
BNDKWG56_04300 KWG56_16270
BPONIFE19_16240
BGOEIFJ75_17210
BVITJIP62_08940
BALBM8231_13645
BFQJX001_01665
BRESE4341_01590
BREAHZ989_02305
APAHKB221_01865
JANJann_4248
KVUEIO_0806
TMDKUV46_09065
GEHHYN69_00665
GFUKM031_22250
BOOE2K80_06185
POZI0K15_12435
HNEHNE_0490
HBAHbal_0896
NHUMPQ457_15840
SPHITS85_08245
SPHAD3Y57_15770
SECHB18_07880
SCHYGVO57_04430(gmhB)
SNAPPQ455_08230
SNOSK8P63_01960
SAMISAMIE_1008840
TFVIDJ81_02055(gmhB)
GOXGOX1610
GOYGLS_c17310(gmhB)
GSPIGS75_14970
GFAMKW11_06775
COQD9V35_00890
COMMGN303_01085(gmhB)
NTND5366_05355
SSAME3D00_01485
BOMBGT348_05925
SRFLHU95_00230
KDPN5W20_08635
SHUMSTHU_49100
SVCSTVA_02200
STELSTAQ_44300
AZLAZL_014410(gmhB) AZL_f01270(gmhB)
ABSAZOBR_p60076(gmhB)
ABQABAZ39_33140
ABFAMK58_29095
AZTTSH58p_17910
AZMDM194_27150
AOZHUE56_00160
AARED3093_34515
AZSE6C72_31205
NCBC0V82_26320
RRURru_A3564
RRFF11_18245
RCERC1_0817
RPMRSPPHO_00414
MGYMGMSRv2__3546(gmhB)
MGRYMSR1_32550
MAGXXM1_1040(gmhB)
MAGNWV31_13325
FERFNB15_03750
DVNHQ394_01660
MAGamb0146
HJOAY555_03395
HTQFRZ44_03370 FRZ44_22300
HADHFRZ61_03650 FRZ61_24810
TXITH3_07235
THACCSC3H3_07015
TIIDY252_10170
THAIIT893_11100
TLUR1T41_04430 R1T41_15770
TTBMACH01_22010(gmhB)
MAGQMGMAQ_1742
VSUP3M64_03835
NACINUH88_14155
THART8K17_01260 T8K17_08655
TMOTMO_0482(gmhB)
MGMMmc1_1555
PUBSAR11_0546(gmhB)
APBSAR116_1805
SNEANBZ79_18090
AFRAFE_2582
AFELferr_2211
ACUAtc_2390
ACZAcaty_c2233
AFIAcife_2515
AFJAFERRID_05420
AFPK1Y48_08845(gmhB)
ACIYMQE22_02555(gmhB)
MAESGa0123461_1947
MFNGa0123462_0479
HTLHPTL_0679
HPYHP_0860
HEOC694_04405
HPJjhp_0794
HPAHPAG1_0843
HPSHPSH_02510
HHPHPSH112_02705
HHQHPSH169_04400
HHRHPSH417_04195
HPGHPG27_814
HPPHPP12_0860
HPBHELPY_0492(gmhB)
HPLHPB8_1069(gmhB)
HPCHPPC_04345
HCAHPPC18_04230
HPMHPSJM_04365
HPEHPELS_02230
HPOHMPREF4655_20736(gmhB)
HPIhp908_0871
HPQhp2017_0839
HPWhp2018_0841
HPUHPCU_04570
HEFHPF16_0504
HPFHPF30_0473
HEQHPF32_0826
HEXHPF57_0878
HPTHPSAT_02430
HPZHPKB_0489
HPVHPV225_0881(gmhB)
HPXHMPREF0462_0548(gmhB)
HENHPSNT_04450
HPHHPLT_04355
HEGHPGAM_04425
HPNHPIN_02315
HEPHPPN120_04250
HEUHPPN135_04250
HESHPSA_04165
HPYSHPSA20_0909(gmhB)
HCNHPB14_02380
HPDKHP_0472
HEYMWE_0581
HERC695_04415
HEIC730_04415
HPYAHPAKL117_04115
HPYKHPAKL86_02755
HPYOHPOK113_0869
HPYLHPOK310_0489
HPYBHPOKI102_02740
HPYCHPOKI112_02730
HPYDHPOKI128_04125
HPYEHPOKI154_04385
HPYFHPOKI422_02715
HPYGHPOKI673_04365
HPYHHPOKI828_04375
HPYJHPOKI898_02740
HPYRK747_11135
HPYIK750_04655
HPYUK751_05005
HPYMK749_03165
HEMK748_01600
HEBU063_1163
HEZU064_1167
HHEHH_1534
HACHac_1223
HMSHMU08960(gmhB)
HFEHFELIS_10210(gmhB)
HBIHBZC1_18570
HCEHCW_05085
HCMHCD_01775
HCPHCN_0491
HCBHCBAA847_0517
HHMBN341_19150
HTYBN2458_PEG1556
HBLXJ32_07655
HADCDV25_07295
HETBBW65_02050
HCLNCTC13205_00424(gmhB)
HWIA0Z60_00855
HSHNHP194022_13490(gmhB)
HPULNCTC13154_00056(gmhB)
HAILASB7_05430(gmhB)
WSUWS0678
TDNSuden_0574
SUASaut_1574
SULNFJR47_02510(gmhB)
SULGFJR48_02435(gmhB)
SULCCVO_06990
SPALFM071_07475(gmhB)
SSEIFJR45_04020(gmhB)
SBALHUE88_09955(gmhB)
SMASHUE87_02955(gmhB)
SMAXFJR03_03215(gmhB)
SAQTGJV85_04065(gmhB)
SKUSulku_2149
SULRB649_10130
CJECj1152c(gmhB)
CJBBN148_1152c(gmhB)
CJJCJJ81176_1169
CJUC8J_1098
CJNICDCCJ07001_1110
CJICJSA_1092(gmhB)
CJMCJM1_1135(gmhB)
CJSCJS3_1194
CJPA911_05580
CJEJN564_01116
CJEUN565_01160
CJENN755_01154
CJEIN135_01188
CJERH730_06710
CJVMTVDSCj20_1159(gmhB)
CJYQZ67_01229(gmhB)
CJQUC78_1105(gmhB)
CJLPJ17_05890
CJWPJ18_05700
CJRCJE1288
CJDJJD26997_0576
CJXBN867_11490
CFFCFF8240_1415
CFTCFF04554_1428(gmhB)
CFVCFVI03293_1454(gmhB)
CFXCFV97608_1554(gmhB)
CFZCSG_15530
CAMPCFT03427_1378(gmhB)
CFPCR44_06970
CCVCCV52592_0242(gmhB)
CCOCCC13826_0575(gmhB)
CCOCCCON33237_0836(gmhB)
CLACLA_0475(gmhB)
CLRUPTC16701_0473(gmhB)
CLMUPTC16712_0481(gmhB)
CLQUPTC4110_0478(gmhB)
CLNUPTC3659_0503(gmhB)
CLLCONCH_0481(gmhB)
CCOLBN865_09740
CCCG157_03155
CCQN149_1097(gmhB)
CCFYSQ_03200
CCOIYSU_03235
CCOFVC76_05675(gmhB)
CCOOATE51_01292(gmhB)
CISCINS_0542(gmhB)
CVOCVOL_0560(gmhB)
CPELCPEL_0577(gmhB)
CAMRCAQ16704_0496(gmhB)
CSMCSUB8521_0510(gmhB)
CSFCSUB8523_0496(gmhB)
CURECUREO_1108(gmhB)
CHYOCHH_0347(gmhB)
CHVCHELV3228_0620(gmhB)
CPINCPIN18020_0877(gmhB)
CCUNCCUN_0658(gmhB)
CLXCLAN_0181(gmhB)
CAVICAV_1333(gmhB)
CHWA2J15_001195
CAMZCVIC12175_0215(gmhB)
CAMYCSUIS_1228(gmhB)
COJCORN_0492(gmhB)
CUXCUP3940_1070(gmhB)
CRXCRECT_1713(gmhB)
CBLACBLAS_1142(gmhB)
CCORCCORG_1240(gmhB)
CARMCARM_0473(gmhB)
CMUCCMCT_0637(gmhB)
CSHOCSHOW_1554(gmhB)
CINFCINF_1521(gmhB)
CNVCNZW441b_1012(gmhB)
CVUCVULP_0562(gmhB)
SDLSdel_1815
SBASulba_1909
SMULSMUL_2499
SHALSHALO_2248
SULSSdiek1_2322
SULJSJPD1_2254
SULTFA592_03900(gmhB)
ABUAbu_1795
ABTABED_1625
ABLA7H1H_1731
ASKEI285_06690
ATPATR_0531(gmhB)
ACIBACBT_0734(gmhB)
ACREACRYA_0549(gmhB)
ALANALANTH_1743(gmhB)
AFCAFAEC_0486(gmhB)
ATHRATH_1415(gmhB)
ANTArnit_0936
ADZADFLV_2373
APOCAPORC_1510(gmhB)
AROSNJU99_04475(gmhB)
ALKALEK_0998(gmhB1) ALEK_2526(gmhB2)
ALPLPB137_09815
AHSAHALO_0801(gmhB)
AMYTAMYT_0917(gmhB)
AMARAMRN_0866(gmhB)
ACAAACAN_0861(gmhB)
AMOLAMOL_0769(gmhB)
HBVABIV_1780(gmhB)
HEBRAEBR_0899(gmhB)
AANAAANAER_0886(gmhB)
HYONNO_1813
HTMRZR91_10635(gmhB)
HCJHCR_17440
NSANitsa_1428
SUNSUN_1940
SLHYH65_02285
NISNIS_1450
NAMNAMH_1712
NAPC3L23_08845
HMRHipma_0444 Hipma_1690
DAVDESACE_08415
GSUGSU2084(gmhB)
GSKKN400_2106(gmhB)
GMEGmet_0923(gmhB)
GPIGPICK_05290
GAOA2G06_06460
GBZJZM60_10615(gmhB)
GEMGM21_1713
GEBGM18_2365
GEFFO488_08005(gmhB)
GURGura_2863
GEOGeob_3482(gmhB)
GLOGlov_2495
TAMMGEAMG1_0873(gmhB)
GBMGbem_2506(gmhB)
GBNGEOBRER4_17130(gmhB)
GERKP004_08230(gmhB)
GSUBKP001_06925(gmhB)
GNTKP003_07760(gmhB)
GPLM1B72_12570(gmhB)
GSBGSUB_10330
PCAPcar_1283(gmhB)
PACEA6070_05145
PEFA7E78_01610
PPDPpro_2549
DEUDBW_2315
DVEDESUT3_22500(gmhB)
DEPAOP6_1886(gmhB)
DDSDdes_1837
DFIAXF13_00830
DEFCNY67_03230
DFLDFE_1649
PSYFN1030_02825
DSBLN040_00815
DMADMR_02160(gmhB)
DCBC3Y92_00680
DGGDGI_2271
DDEDde_1481
DSADesal_0976
DHYDESAM_21652
DAFDesaf_2507
DASDaes_2283
DPIBN4_20437
DEJAWY79_14855
PPRFDPRO_3937
PSELGM415_11550(gmhB)
DDNDND132_3374
PSEFPSDVSF_34590
PPORJCM14722_28090
PNWSYK_33740
PTHELF599_05635(gmhB)
LIPLI0130(hisJ)
LIRLAW_00129
DSXGD604_06600
PBIZLWC08_00595
DVUDVU_1054
DVLDvul_1940
DVMDvMF_3135
DVGDeval_0972
CLIHKPS_003591
DBADbac_2510
DOAAXF15_12760
DESUNLA06_12540
THEWTDMWS_11350
DRTDret_0979
DSFUWK_02835
DAKDaAHT2_1101
DPRDespr_1621
DEOCAY53_10085
DOGHP555_10580(gmhB)
DOLDole_2674
DALDalk_2876
DATHRM2_49380(gmhB)
DTOTOL2_C40100
DOVDSCO28_25800
DWDDSCW_61880
DALKDSCA_22090
DMLDmul_35310
DLIdnl_08760(gmhB)
DMMdnm_037400(gmhB)
DEKDSLASN_33120
DAODesac_0949
DTIDesti_3830
SFUSfum_0877
DAXFDQ92_03915 FDQ92_03950
DBRDeba_2091
TIDThein_1312
TOPTOPB45_1164
TCMHL41_04440
THETF1847_03100
CTHITHC_0159
TAVG4V39_00300
TMAIFVE67_05205
APAUAMPC_02910(gmhB)
SCLsce3748
SCUSCE1572_22555
CCROCMC5_049830
PAUUE8A73_034145
MRMA7982_03013
NANNO0S08_26605
DHRLGS26_02425(gmhB)
BMXBMS_1935
HAXBALOs_1678(gmhB)
BSTOC0V70_08895
PSTISOO65_10605 SOO65_19840
BCUBCAH820_B0146
BCGBCG9842_0086
BCERBCK_26678
BTIBTG_30918
BPACLMD38_27170
BPANNLJ82_28065
BIFN288_06685
BWHA9C19_12895
BACOOXB_2651
BACQDOE78_19920
BHAIKJK41_13050
BCOBcell_0940
BMEGBG04_5866
PARHI5S86_01085(gmhB)
BCLABC1953
BLEBleG1_1809
SHUAPQ477_17930
BONA361_06845
CGOTJ1899_06915
CFIRNAF01_06525
CSPGLS684_05320 LS684_23115
CPSSM5V91_14920
LSPBsph_0566
LGYT479_18675
LFUHR49_05180
LYSLBYS11_18190
LYBC3943_21220
LYZDCE79_05800
LYGC1N55_11220
LPAKGDS87_19265
LMACI6G82_01105
LYCFH508_0019170
LCAPICJ70_05815
LYPMTP04_05830
LIUOU989_17640
HAMYMUO15_04885
VIGBKP57_09045
VPNA21D_01774
VIMGWK91_03265
VPTKBP50_20550
VNTOLD84_18450
VIKKFZ58_18330
LAOAOX59_14155
APAKAP3564_11550
ACOPRI196_06760
PSYHD0S48_04125
PSYBKD050_07210
GRCGI584_22720
GCSMUN88_12210
POFGS400_01920 GS400_12385 GS400_16435
PCHUQNI29_05270
MEKUHUW50_17960
MSEMGMB29_15035
MDGK8L98_08835
MLITKDJ21_023125
BVQFHE72_12570
RMFD5E69_12270
RAZU9J35_12710
MJOFOF60_05515
MSUTLC048_16340
ALKLMM271_15230
ALKGMOJ78_03045 MOJ78_10845
SHVAAT16_02125
PMQPM3016_6231
PPSCEHS13_07970 EHS13_15360 EHS13_28185
PRZGZH47_12295
PALRHGI30_17910
ANXACH33_09360
ASOCCB4_00635(gmhB)
ATHEK3F53_09710
AFXJZ786_15650
AACOK1I37_12770
ACURJZ785_05065
ADAUNZD86_10715
AFASNZD89_12930
BTSBtus_0509
KYRCVV65_04015
TUMCBW65_22675
EFFskT53_34050
SIVSSIL_1798
SSILSOLI23_09835
SOBCSE16_09980 CSE16_12860
SPSYAZE41_11260
SPORSporoP33_02775
SPOPSporoP37_03460
SURESporoP32a_03395
SPOSDV702_10885
SPOOJ3U78_03285 J3U78_17180
RSTATY39_11320
TVUAB849_011535
LLKLLKF_2312
LLXNCDO2118_2174
LLMllmg_2345
LLCLACR_2364
LLRllh_12015
LLNLLNZ_12125
LLIuc509_2044
LLWkw2_2124
CACCA_C3053
CAESMB_G3089
CAYCEA_G3059
CPASClopa_3248
CPATCLPA_c15740(gmhB)
CPAECPAST_c15740(gmhB)
CFERD4Z93_01740
CMAHC1I91_08400
CRWCROST_039010(gmhB)
CFBCLFE_008810(gmhB)
CAUNCLAUR_036250(gmhB)
CRSFQB35_10980 FQB35_11420(gmhB)
CPRFK7H06_02385 K7H06_12285 K7H06_14845
HHJNQ487_27310(gmhB)
OCWOW730_23865
DECDCF50_p1135
PROMQO263_15690 QO263_16845
BPENNQ488_00450
BFICIY_06020
LACYA4V08_12905
CSHClosa_3797
LXAOW255_03135
CBOLCGC65_03670
CASPNQ535_04240
AMICAmi3637_06450(gmhB)
AMTAmet_1184
GFEGferi_05670
CSPOQNI18_11465
EACEAL2_808p07620
FAAHMPREF0389_01481(gmhB)
HALSD7D81_11300
AARAcear_0221
HHLHalha_1640 Halha_2292
AFTBBF96_09540
PMICNW74_06815
MHAPJFY71_05960
CADCuri_c06030
CAZOG3A45_08590
TIZRBU61_13350
VPRVpar_0758
VATB7L28_03615
VRM44547418_00767(gmhB)
VDNNCTC11831_01190(gmhB)
VNKVEIT17_10700
VRGOKW85_05700
MEDMELS_1175
MHWACT01_00310
MEGDKB62_02440
MMAXLCQ47_03370
DPNBCB69_02705
DHODia5BBH33_09720
SSGSelsp_0394
SRISELR_26540(gmhB)
SELEADJ74_05200
SELOAXE86_04690
SELTBCS37_01285
SDIAQU667_00895
SGBIP3F81_01745
PUFUFO1_0232 UFO1_1090 UFO1_3329
PFTJBW_02576 JBW_03642
MANAMAMMFC1_02294(gmhB)
AFNAcfer_1652
AINAcin_0845(gmhB)
PFACPFJ30894_00057(gmhB)
EUCEC1_11980
FITFi14EGH31_18330
AOCAocu_04620(gmhB)
MTURv0114(gmhB)
MTVRVBD_0114
MRAMRA_0120(gmhB)
MTFTBFG_10115
MTBTBMG_00115
MTKTBSG_00115
MTZTBXG_000115
MTGMRGA327_00750
MTIMRGA423_00740
MTURCFBS_0123(gmhB)
MTOMTCTRI2_0117(gmhB)
MTDUDA_0114(gmhB)
MTJJ112_00630
MTUBMT7199_0116(gmhB)
MTUCJ113_00810
MTUEJ114_00630
MTXM943_00630
MTUHI917_00870
MTULTBHG_00114
MTUTHKBT1_0123(gmhB)
MTUUHKBT2_0123(gmhB)
MTQHKBS1_0123(gmhB)
MBOBQ2027_MB0118(gmhb)
MBBBCG_0147
MBTJTY_0118
MBMBCGMEX_0118
MBKK60_001270
MAFMAF_01150(gmhB)
MMICRN08_0132
MCEMCAN_01171(gmhB)
MCQBN44_10137(gmhB)
MCVBN43_10132(gmhB)
MCXBN42_10153(gmhB)
MCZBN45_10130(gmhB)
MORYMO_000124(gmhB)
MPAMAP_0937
MAOMAP4_2923
MAVIRC58_14510
MAVURE97_14535
MAVMAV_1120
MITOCO_09910
MIAOCU_09930
MIDMIP_01630
MYOOEM_10090
MCHIAN480_06115
MIROCQ_10020
MMALCKJ54_04915
MLPMLM_1072
MMANMMAN_53280(gmhB)
MMMW7S_04940
MSHGMSG_04045(gmhB)
MFJMFLOJ_46260(gmhB)
MSTOMSTO_50160(gmhB)
MSIMMSIM_36050(gmhB)
MSEOMSEO_28390
MMAMK3U93_19685
MADIA7U43_25635
MAICMAIC_46470
MHIBMHIB_04880(gmhB)
CHNA605_05525
CSTACSTAT_10475
CCYCSCMU_07670
NFANFA_23940
NFRERS450000_01706(gmhB)
NCYNOCYR_3094(gmhB)
SCOSCO6182(SC2G5.03)
SSXSACTE_6034
SVLStrvi_3447
SHYSHJG_2257
SHOSHJGH_2022
SCIB446_04885
SLVSLIV_07225
SGUSGLAU_04705
SAMBSAM23877_5913
SPRISPRI_1888
SCXAS200_22755
SRWTUE45_01026(gmhB)
STRFASR50_28270
SLEsle_14960(sle_14960)
SRNA4G23_00209(gmhB_1) A4G23_00479(gmhB_2)
STSIA4E84_31820
SGMGCM10017557_15230
SPHWNFX46_24605
SLSSLINC_0243 SLINC_6687
STRDNI25_08470
SSIAA7J05_08170
SFKKY5_0008c KY5_8155
SGEDWG14_01888(gmhB)
SHAWCEB94_02340 CEB94_32475
SFICEIZ62_30490
SBYH7H31_05960
SRIMCP984_08350
SFUGCNQ36_26445
SCOECP976_34420 CP976_40800
STUIGCM10017668_56710
SCHFIPT68_05045 IPT68_29205
SHARHUT13_25095
SCYGS1361_03775(gmhB)
SVDCP969_29890
SFBCP974_01135 CP974_02495
SMOBJ7W19_01775
SPEUCGZ69_25255 CGZ69_28250
SHKJ2N69_29995
SDDD9753_32750
SACTDMT42_30440
SMAOCAG99_02170
SGOBtest1122_07630
SRUGF0345_26120
STUBMMF93_11530
SDRZNEH16_01945
STEEF3L20_13075
SARGHKX69_31725
SJNRI060_08205
SCYNN8I84_03930
SOVQZH56_04515
SFIYF0344_01430
SKGKJK29_06340
SCOAQU709_07865
SCHGNRO40_01845
SCTSCAT_5142
SCYSCATT_51340
STRIC7M71_027460
MTSMTES_0577
MHOSCXR34_13845
RTXTI83_04275
RTCAPU90_02195
RTNA6122_0947
RIAC7V51_01405
RFSC1I64_10175
CUMNI26_07940
CUBBJK06_17440
CUGC1N91_08065
CCITQPK07_08250
CPHYB5808_14860
LEULeucomu_09465
LTNKVY00_14865
HEHL3i23_03960(gmhB)
ARTArth_0352
ARRARUE_c01090
ARZAUT26_00445
ARQBWQ92_08090
ARNCGK93_00760
ARXARZXY2_3802
ACRYAC20117_03455
ARTHC3B78_02130
AAGINCTC2676_1_01801(gmhB)
AJGKKR91_16575
ASUFMNQ99_03330
AODQ8Z05_09835
AZXN2K95_15735
AJRN2K98_16765
AAUAAur_0111
PUEFV140_00435
ACHAchl_0566
APNAsphe3_04600
PSNINIBR502771_02850
PDELJCQ34_02010
POKSMD14_02360
GCRGcLGCM259_2535
SATKSA2016_0687
DAYFV141_07205
DERMH7F30_10205
ALXLVQ62_00205
BEIGCM100_18470
CFLCfla_3602
JTEASJ30_08430
JLIEXU32_05940
JMEEEW87_006835
JAYH7A72_08580
JCRO9K63_05250
PHWG7075_07280
ARUBJ5A65_05005
RAINRai3103_14210
PROPQQ658_11760
NANOG5V58_20155
ASEZH9L21_09045
ADBNP095_09265
AWNNQV15_07330
SNAHOUQ99_02665
NOABKM31_06260
NOWGBF35_32300
NFSOIE67_13140
TBITbis_2645
MHAIOHB01_01290
FALFRAAL3932
PBROHOP40_26125
SESPBN6_50600
SSYIEKG83_11780
KBUQ4V64_41260
KPHYAOZ06_29625
LEDBBK82_32875
AHMTL08_11050
ACTIUA75_11805
ACADUA74_11720
AHGAHOG_11055(gmhB2)
ACTAC1701_21490
ACTUActkin_03539(gmhB)
CROSN8J89_22665
ACTYOG774_01260 OG774_29585
MTUACSH63_27350 CSH63_33035
MCRAID554_07375
BSOLFSW04_03030
CWOCwoe_5471
DHILH044_08095
SYNsll0084(hisB)
SYZMYO_126110(hisB)
SYYSYNGTS_2586(hisB)
SYTSYNGTI_2585(hisB)
SYSSYNPCCN_2584(hisB)
SYQSYNPCCP_2584(hisB)
SYJD082_25970(hisB)
SYOC7I86_13535
SYNESyn6312_1796
SYNPSyn7502_02039
DSLDacsa_2860
PMAPro_1318(hisB)
PMMPMM1214
PMBA9601_14391
PMFP9303_00971
PMHP9215_14331
WNAKA717_39330
CYNCyan7425_0618 Cyan7425_1221 Cyan7425_3729
TVNNIES2134_120570
SLWBRW62_04820
AMRAM1_F0017
ACAMHRE53_32740
TELtlr2134
THNNK55_07330
THECFFX45_04075
LENLEP3755_15760
LETO77CONTIG1_02060(gmhB)
LBOLBWT_12090
KOVK9N68_00245 K9N68_00480
LSCKIK02_17760
PSEUPse7367_2036
THEUHPC62_21745
TOGHNI00_06785
TSINOXH18_07080
GLPGlo7428_3978
GENGM3709_1387
GEEGM3708_3476
CANCyan10605_1004
CSNCyast_1189
CYLAA637_03295(gmhB)
SYPSYNPCC7002_A1903
SYVAWQ23_09575
SYLAWQ21_09060
LEPLepto7376_3513
MARMAE_55690
MPKVL20_387
MIQB5D77_10640
MVZmyaer102_27930
HAOPCC7418_3794
ENNFRE64_00525
CYUUCYN_08460
CYTcce_0042
CWACwatDRAFT_1325 CwatDRAFT_4904
CYPPCC8801_2318
CYHCyan8802_2369
CYCPCC7424_2660
CYJCyan7822_2661
MVAGD0A34_03955 D0A34_26265
OACOscil6304_1428
ONIOsc7112_4778
MPROBJP34_21020
MICMic7113_3663
GEIGEI7407_3233
GVIgll0777
GLJGKIL_0946(gmhB) GKIL_0985 GKIL_2221(gmhB)
GMLISF26_03640
NPUNpun_R2628
NONNOS3756_57080
NFLCOO91_06044
NOECLI64_01875
NSHGXM_07108 GXM_09861
ANBANA_C10151(gmhB)
AWAAA650_15340
DOUBMF77_02691(gmhB)
DFSHGD76_03955(gmhB)
DHTNG743_22425(gmhB)
NCNBZZ01_29595
CTHEChro_2196
CEOETSB_0821
CERRGRSB_0777
CEECP3F56_04025
RRSRoseRS_4218
RCARcas_0448
CAUCaur_3751
CHLChy400_4052
CAGCagg_0789
HAUHaur_0238
ATMANT_20000(gmhB)
CAPCLDAP_36320(gmhB)
PBFCFX0092_A1518(gmhB)
KBSEPA93_20975 EPA93_25250(gmhB)
THUGKNN16_04645(gmhB)
TTRTter_0145
STISthe_0041
CCZCCALI_00671
NPYNPRO_25050
TACITDSAC_0153
OTEOter_0452 Oter_3980
VBHCMV30_01920
OLEK0B96_14000
SLOMPXH66_10930
RUFIK0V07_00525
PUORZN69_05905
AMUAmuc_0413
ABIWAbiwalacus_14390(wcbN)
AMAKJ5W79_02560
ROOG5S37_00875 G5S37_28080
FPESNXS98_01640 NXS98_14960
XIIAMD24_00096(gmhB)
MCAOIT6_01830
MEAPMTHMO_1088
VBSEGM51_10170
BVOPan97_48970(gmhB)
BREMPSR63_13705(gmhB)
GMRGmarT_10780(gmhB)
GPNPan110_44410(gmhB)
SDYNMal52_15270
GESVT84_07080(gmhB_1) VT84_27690(gmhB_3)
GOGC1280_03060 C1280_17630
GMSSOIL9_45920 SOIL9_49870
LRSPX52LOC_08096
FTJFTUN_1752 FTUN_2612
ULIETAA1_06750(gmhB)
SACISinac_3936
PBORBSF38_10023(gmhB)
AGVOJF2_33170(gmhB) OJF2_78440(gmhB)
BROCIPI25_05395
BPITBPIT_13630
JETL3J17_02780 L3J17_05240
MCADPan265_05400(gmhB)
PBUL21SP3_00550
PBPSTSP1_00414
HBSIPV69_10360
UAMUABAM_04465
VBLL21SP4_01065(gmhB) L21SP4_01548
LPROPQO03_18390
VBCC5Q97_14500
VAIBU251_04275
SSMSpirs_2525
SPEREW093_13510
BHYBHWA1_02541
BHDBHYOB78_03560
BRMBmur_0753
BPOBP951000_0890
BPJB2904_orf476
BPIPBPP43_10650
BPWWESB_2213
BIPBint_0765
BHPBHAMNSH16_03170
ABAAcid345_3809
ACAACP_0747
ACMAciX9_0442
GMAAciX8_4134
GRWFTO74_01040
GRBGOB94_11280(gmhB)
TSAAciPR4_3520
TRSTerro_0683
TALBFTW19_04435
ABASACPOL_4150
EDAGWR55_15495
EDGH7846_02205
ADINH7849_01345 H7849_21260
SUSAcid_0421 Acid_7157
PFERIRI77_05985
CTMCabther_A1544
CVLJ8C06_01485
CHLOJ8C02_07620
ABACLuPra_04960(gmhB)
THYDTTHT_2097(gmhB)
SCORJ3U87_13600 J3U87_13805
GEXGETHOR_15200
GEPQ9293_08800
MSILMETEAL_14220(gmhB)
MSEAMETESE_13300(gmhB)
EMIEmin_0900
EPOEpro_0232(gmhB)
FVAFV113G1_35060(gmhB)
FULC4N20_06425
FMOC4N19_02400
FGOC4N16_01175
FNFBSQ88_00345
FHOH9Q81_08140(gmhB)
IPOIlyop_1859
LBALebu_2282
LEOAMK43_00270
LOTAXF11_05685
LEQBCB68_03445
LHFJCM16775_0105
LSZJCM16776_0023
LHGJMUB5056_2208
LTEJMUB4039_0044
LWDJCM16777_0036
LGOJCM16774_2222
STRSterm_0155
HABYHLVA_01560(gmhB) HLVA_19730(wcbN)
TAITaci_1706
ACOAmico_1357
TLITlie_1235
AMOAnamo_1477
PPIOCE91St28_16140
PYYRAH42_05465
GAUGAU_1281(gmhB)
GGRHKW67_07980
GBAJ421_2991
BTHBT_0477
BTHOBtheta7330_02885(gmhB)
BFGBF638R_1444
BUNBun01g_09830
BHUMJXR92_005060
PGOLK6V26_21100
PFAINXY11_10560
OSPOdosp_0654
BUYD8S85_01340
BVIRI6J59_13505
BFHF1611_08040
PCLRPC1C4_23760(gmhB)
ALDGFH31_01610
AITAI2BBH_01760(gmhB)
AIUNQ491_03845
BLQL21SP5_01027(gmhB)
DORIFH5T_12100
DRCG0Q07_05575
MCOSGM418_05415(gmhB)
ANFAQPE_3277
MBASALGA_1034
CPICpin_3112 Cpin_5044
CHIHGWR21_07440 GWR21_30925
COYHF329_01630 HF329_02875
CFILMYF79_14775 MYF79_22190
CHFKTO58_05015
CHORMKQ68_03180
CSACSIO70_23815
NKONiako_2231 Niako_2550
NIAA8C56_13710
NYNU0035_22230
FGGFSB75_02645
ARBA9P82_11760
ARKD6B99_15410
AGIFSB73_05420
ATEEK9M52_06105
FLNFLA_0470 FLA_2278
PSEGD3H65_10800
PGINFRZ67_05025
PGOFSB84_23205
LACSH4075_11575
FEIK9M53_08225
FLPLK994_12855
FLCKJS93_06165
FLVKJS94_04955
HHYHalhy_0365
PHEPhep_2129
PEPAQ505_13940
PCMAY601_1390
PSTYBFS30_23900
PGSCPT03_07625
PEJFYC62_04165
PEKFFJ24_008625
PROEH9L23_10500
PEXIZT61_01905 IZT61_08505
PMUOLOK61_06665 LOK61_12590
PRKH9N25_08700
PGJQG516_00760
PSNPedsa_0186 Pedsa_1259
SHGSph21_3830
SPDRG6053_14315
STHANCTC11429_04545(gmhB)
SMUII6J00_02985
SCNSolca_2245
MUPA0256_12415
MUCMuYL_2664
MGOTMgSA37_02410(gmhB)
MUHHYN43_013745
MGINFRZ54_13735
MGKFSB76_28940
MRUBDEO27_013940
MGOSDIU38_005235
MMABHQ865_07755
MGIKGO620_003220 GO620_006195
MDJLLH06_07350 LLH06_11325
MROBHH214_20125
MJJPQO05_11965
MSABSNE25_22750
AGDFRZ59_16010
OLIFKG96_16345
SBXCA265_08680
CHUCHU_1575(hisB)
SLISlin_3107 Slin_5528
SRDSD10_02825 SD10_26985
SMONAWR27_20305
SPIRCWM47_35615
SPIKEXU85_34670
SPIBG8759_01880
STAEHNV11_23065
SRHOHH216_05490 HH216_16780
SOQLQ777_00130 LQ777_11865
SFOLH3H32_30235
PSEZHME7025_00118(gmhB)
RHOZGXP67_22440
DFEDfer_3426 Dfer_5594
DSNHWI92_20920
DYCNFI80_04165 NFI80_20345
DFQNFI81_04420 NFI81_21435
DCNMUK70_05895 MUK70_25635
RSIRunsl_3738
RUNDR864_07150
RUPDTQ70_03170
EOLEmtol_2619
EMZMB380_06290
FAEFAES_5404
FIBA6C57_07550
FLIFleli_1680
HSWHsw_3013
HYMN008_14240
HYDPK28_13135
HYEAM218_03275
HYGAUC43_11465
HYPA0257_00775
HYZAXW84_14875
HNVDDQ68_09365
HYHD3Y59_01220
HYJFHG12_14655
HQIH9L05_12960
HRSHER32_05060
HBNGUY19_20150
HTSHMJ29_00995
HMTMTP16_21920
HTBMTX78_16260
HYKO9Z63_11120
HSKH4317_06380
HCWO3303_09255
HSBMWH26_12195
HAEIMUN82_02865
HCUMUN79_25220
HVLMUN86_16080
HCFMUN80_23025
PKOPKOR_11310
PACTCA264_01580
RUFTH63_11165
RTIDC20_01660
RUDTH61_01050
NIBGU926_06315
ADDHUW48_20940
ASWUHUW51_18510
MTTFtrac_3745
MHAAQ3Y49_11895
FPFDCC35_08045
FLMMY04_2895
FLLEI427_15615
FYAKMW28_01635
FKAKM029_13745
CLITOQ292_19070
IRORT717_05260
FBTD770_25570
FUVJR347_09395
FMMLVD15_14160
FUALVD17_16600
FLWLVD16_10405
PRHOPZB74_06535
TPELP0M28_12940
RSRT7867_00760
FAXFUAX_28800(gmhB)
PPSVPEPS_22450(gmhB)
ATKAUTU_07320(gmhB)
TRTPG912_02435(gmhB)
FTEFluta_4039
FLUCHH17_10150
CRMK6119_16900
SHYRLA303_11010
BBAUAEM51_10905
CTECT2011
CPCCpar_0228
CLZBIU88_10795
CCHCag_1807
CPHCpha266_2376
CPBCphamn1_2245
CLIClim_2188
PVICvib_0287
PLTPlut_0221
PPHPpha_0331
PAAPaes_1743 Paes_2019
PROCPtc2401_02075(gmhB)
PRSB9H02_10055
PROSCHL67_10630
PROWOO006_01685
PROIOO005_01695
CTSCtha_1673
IALIALB_1453
MROMROS_0052
CPRVCYPRO_0239
CACICLOAM1177(gmbH)
SULSYO3AOP1_0223
SAFSULAZ_1716
PMXPERMA_0686
TAMTheam_1573
DTEDester_0114
DINSelin_2389
DDFDEFDS_0138
DAPDacet_2727
GTLEP073_12570
CNICalni_0507
FSIFlexsi_2066
MSCHN508_001060(hisB_1)
CABYCabys_4208
NMVNITMOv2_2343
NJANSJP_1153(gmhB)
NKFNkreftii_002289
NALLPP769_12845
NNEOPQG83_03695
LFCLFE_1428
LFILFML04_1242
LFPY981_06005
LEGABH19_07275
MOXDAMO_0941
SCHVBRCON_0038
MIBUY43_C0001G0761
MFEMefer_0530
MVUMetvu_0058
MFSMFS40622_0407
MJHJH146_0088
MESAMLASG1_1095(gmhB)
MIGMetig_0250
MMAKMMKA1_03860
MMADMMJJ_17670(gmhB)
MAEMaeo_0399
MOKMetok_0040
MPIMpet_1394
MANQL1994_11735
TACTa0544
TVOTVG0590688(TVG0590688)
FACFACI_IFERC01G1789
FAIFAD_0759
CDIVCPM_1017
TARTALC_00063
MAXMMALV_00720
MARCAR505_1770
SACDHS1genome_1894
NKRNKOR_00445
NIDNPIRD3C_0046
NUEC5F50_00855
NBVT478_0178(gmhB)
CCAINAS2_1394
 » show all
Reference
1  [PMID:20050615]
  Authors
Wang L, Huang H, Nguyen HH, Allen KN, Mariano PS, Dunaway-Mariano D
  Title
Divergence of biochemical function in the HAD superfamily: D-glycero-D-manno-heptose-1,7-bisphosphate phosphatase (GmhB).
  Journal
Biochemistry 49:1072-81 (2010)
DOI:10.1021/bi902018y
  Sequence
[bbr:BB4091] [eco:b0200] [mlo:mll2559]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 3.1.3.83
IUBMB Enzyme Nomenclature: 3.1.3.83
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 3.1.3.83
BRENDA, the Enzyme Database: 3.1.3.83
LinkDB

DBGET integrated database retrieval system