KEGG   ENZYME: 6.3.5.10
Entry
EC 6.3.5.10                 Enzyme                                 

Name
adenosylcobyric acid synthase (glutamine-hydrolysing);
CobQ;
cobyric acid synthase;
5'-deoxy-5'-adenosylcobyrinic-acid-a,c-diamide:L-glutamine amido-ligase;
Ado-cobyric acid synthase [glutamine hydrolyzing]
Class
Ligases;
Forming carbon-nitrogen bonds;
Carbon-nitrogen ligases with glutamine as amido-N-donor
Sysname
adenosylcobyrinic-acid-a,c-diamide:L-glutamine amido-ligase (ADP-forming)
Reaction(IUBMB)
4 ATP + adenosylcobyrinic acid a,c-diamide + 4 L-glutamine + 4 H2O = 4 ADP + 4 phosphate + adenosylcobyric acid + 4 L-glutamate [RN:R05225]
Reaction(KEGG)
R05225
Substrate
ATP [CPD:C00002];
adenosylcobyrinic acid a,c-diamide [CPD:C06506];
L-glutamine [CPD:C00064];
H2O [CPD:C00001]
Product
ADP [CPD:C00008];
phosphate [CPD:C00009];
adenosylcobyric acid [CPD:C06507];
L-glutamate [CPD:C00025]
Comment
Requires Mg2+. NH3 can act instead of glutamine. This enzyme catalyses the four-step amidation sequence from cobyrinic acid a,c-diamide to cobyric acid via the formation of cobyrinic acid triamide, tetraamide and pentaamide intermediates.
History
EC 6.3.5.10 created 2004
Pathway
ec00860  Porphyrin metabolism
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K02232  adenosylcobyric acid synthase
Genes
STY: STY2222(cbiP)
STT: t0855(cbiP)
SEX: STBHUCCB_9120
SENT: TY21A_04350
STM: STM2019(cbiP)
SEO: STM14_2507(cbiP)
SEV: STMMW_20501
SEY: SL1344_1995(cbiP)
SEM: STMDT12_C20410
SEJ: STMUK_2049(cbiP)
SEB: STM474_2104(cobQ)
SEF: UMN798_2184(cbiP)
SENR: STMDT2_19921(cbiP)
SEND: DT104_20771(cbiP)
SENI: CY43_10910
SPT: SPA0852(cbiP)
SEK: SSPA0797
SEI: SPC_1696(cbiP)
SEC: SCH_2027(cbiP)
SEH: SeHA_C2241(cobQ)
SHB: SU5_02613
SEE: SNSL254_A2195(cobQ)
SEW: SeSA_A2188(cobQ)
SEA: SeAg_B2141(cobQ)
SENS: Q786_09965
SED: SeD_A2354(cobQ)
SEG: SG2043(cbiP)
SEL: SPUL_0881(cbiP)
SEGA: SPUCDC_0881(cbiP)
SET: SEN2017(cbiP)
SENA: AU38_10180
SENO: AU37_10190
SENV: AU39_10190
SENQ: AU40_11435
SENL: IY59_10475
SEEP: I137_03985
SENE: IA1_10075
KPN: KPN_03184(cbiP)
KPU: KP1_4449
KPP: A79E_0926
KPT: VK055_4342(cobQ)
KPR: KPR_1851(cobQ)
KPJ: N559_1057
KPX: PMK1_00665(cobQ)
KPNU: LI86_05215
KPNK: BN49_0924(cobQ)
KVA: Kvar_0886
KPE: KPK_0932(cobQ)
KOX: KOX_01350
KOE: A225_4734
RTG: NCTC13098_01305(cobQ)
REE: electrica_00893(cobQ)
CRO: ROD_21041(cobQ)
CKO: CKO_00819
CAMA: F384_10305
EBT: EBL_c14920(cbiP)
KIE: NCTC12125_04878(cobQ_1) NCTC12125_04879(cobQ_2)
KAS: KATP_08980(cobQ)
METY: MRY16398_18790(cobQ)
AHN: NCTC12129_00860(cbiP)
PSHI: SAMEA2665130_0605(cobQ)
PSGC: G163CM_06290(cobQ)
EBF: D782_1636
YEN: YE2711(cbiP)
YEY: Y11_15941
YEW: CH47_2058(cobQ)
YET: CH48_3173(cobQ)
YEE: YE5303_31421(cbiP)
YAL: AT01_4056(cobQ)
YFR: AW19_741(cobQ)
YIN: CH53_3388(cobQ)
YKR: CH54_921(cobQ)
YRO: CH64_101(cobQ)
PLU: plu2987(cbiP)
PAY: PAU_01613(cobQ)
XBO: XBJ1_0836
XBV: XBW1_1574(cobQ)
XNE: XNC1_1165
XNM: XNC2_1145
MMK: MU9_999
ETR: ETAE_1848(cbiP1) ETAE_1989(cbiP2)
ETD: ETAF_1667 ETAF_1798(cbiO)
ETE: ETEE_3895(cobQ) ETEE_4047(cobQ)
LRI: NCTC12151_01593(cobQ)
XCC: XCC3061
XCB: XC_1097
XCP: XCR_3398(cobQ)
XCV: XCV3317(cobQ)
XAX: XACM_3103(cobQ)
XAC: XAC3188(cobQ)
XCI: XCAW_03475(cobQ)
XFU: XFF4834R_chr14420(cobQ)
XPH: XppCFBP6546_18105(XppCFBP6546P_18105)
LAB: LA76x_1224(cobQ)
LAQ: GLA29479_1977(cobQ)
LCP: LC55x_4226(cobQ)
LGU: LG3211_4017(cobQ)
LEZ: GLE_4085(cobQ)
LEM: LEN_1115(cobQ)
VCH: VC_A0727
VCS: MS6_A0773
VCE: Vch1786_II0412(cobQ)
VCI: O3Y_16933
VCO: VC0395_0666(cobQ)
VCR: VC395_A0585(cobQ)
VCM: VCM66_A0685(cobQ)
VCX: VAA049_2224(cobQ)
VCZ: VAB027_453(cobQ)
VVU: VV2_0330(cobQ)
VVY: VVA0824
VPA: VPA0932
VAG: N646_4317
VSP: VS_II0722
VNI: VIBNI_B1163(cobQ)
VAN: VAA_01574
VAU: VANGNB10_cII0675c(cobQ)
VSC: VSVS12_03864(cobQ)
VTA: B1729(cobQ)
VAQ: FIV01_15475(cobQ)
VSR: Vspart_03877(cobQ)
VFI: VF_A0289(cobQ)
VFM: VFMJ11_A0326(cobQ)
VSA: VSAL_II0783(cobQ)
AWD: AWOD_II_0305(cobQ)
PPR: PBPRB0991(RS02759)
PAE: PA1277(cobQ)
PAEV: N297_1317(cobQ)
PAEI: N296_1317(cobQ)
PAU: PA14_47690(cobQ)
PAP: PSPA7_4113(cobQ)
PAG: PLES_40351(cobQ)
PAF: PAM18_3752(cobQ)
PNC: NCGM2_2161(cobQ)
PAEB: NCGM1900_5297(cobQ)
PAEP: PA1S_19520
PAEM: U769_19370
PAEL: T223_20615
PAEU: BN889_01360(cobQ)
PAEG: AI22_14440
PAEC: M802_1314(cobQ)
PAEO: M801_1316(cobQ)
PMY: Pmen_1755
PMK: MDS_3107
PRE: PCA10_18260(cobQ)
PPSE: BN5_1588(cobQ)
PCQ: PcP3B5_15490(cobQ)
PPU: PP_1677(cobQ)
PPF: Pput_4042
PPT: PPS_1328
PPB: PPUBIRD1_3940(cobQ)
PPI: YSA_02428
PPX: T1E_3645(cobQ)
PPUH: B479_06420
PPUT: L483_05940
PPUN: PP4_40940(cobQ)
PMON: X969_04515
PMOT: X970_04490
PST: PSPTO_1713(cobQ)
PSB: Psyr_3676
PSYR: N018_07030
PSP: PSPPH_3697(cobQ)
PVD: CFBP1590__1588(cobQ)
PFL: PFL_4426(cobQ)
PPRC: PFLCHA0_c44990(cobQ)
PPRO: PPC_4535
PFS: PFLU_4486
PFC: PflA506_3791(cobQ)
PFB: VO64_5049
PMAN: OU5_5266(cobQ)
PFW: PF1751_v1c39800(cobQ)
PEN: PSEEN1383
PSA: PST_1297(cobQ)
PSZ: PSTAB_1290(cobQ)
PSR: PSTAA_1329(cobQ)
PSTT: CH92_07730
PPUU: PputUW4_03770(cobQ)
PKC: PKB_1572(cobQ)
PSES: PSCI_0378
PSEM: TO66_23140
PSEC: CCOS191_1321(cobQ)
PSOS: POS17_4498
PANR: A7J50_4166
PSET: THL1_1821
PSIL: PMA3_21085
PALL: UYA_09295
POJ: PtoMrB4_40730(cobQ)
PMAO: PMYSY11_2975(cobQ)
PDW: BV82_4280
PSEP: C4K39_6360
AVN: Avin_33080(cobQ)
AVL: AvCA_33080(cobQ)
AVD: AvCA6_33080(cobQ)
ACX: Achr_16230(cobQ)
MAQ: Maqu_0279
MHC: MARHY0222(cobQ)
MBS: MRBBS_0220(cobQ)
MARJ: MARI_26160(cobQ)
ACI: ACIAD1071(cobQ)
AUG: URS_1943
SON: SO_1038(cobQ)
SFR: Sfri_0879
SAZ: Sama_0765
SBL: Sbal_3361
SLO: Shew_0717
SPL: Spea_3377
SHL: Shal_3454
SWD: Swoo_4081
SWP: swp_0999
SVO: SVI_0659(cobQ)
SPSW: Sps_04784
SBK: SHEWBE_1381(cobQ)
SKH: STH12_00286(cobQ)
SCAA: TUM17387_32350(cobQ)
CPS: CPS_3655(cobQ)
PHA: PSHAa2564(cobQ)
PTN: PTRA_a3089(cobQ)
PAT: Patl_1135
PSM: PSM_A2544(cobQ)
PSEO: OM33_18330
PEA: PESP_a0677(cobQ)
PSPO: PSPO_b0949(cobQ)
PART: PARC_a3362(cobQ)
PTU: PTUN_a0182(cobQ)
PNG: PNIG_a3270(cobQ)
PTD: PTET_a2907(cobQ)
PSEN: PNC201_13500(cobQ)
PAGA: PAGA_a0685(cobQ)
GPS: C427_1087
MVS: MVIS_3412(cobQ)
MYA: MORIYA_4072(cobQ)
CJA: CJA_3773(cobQ)
SDE: Sde_0240
TTU: TERTU_3614(cobQ)
SAGA: M5M_14580
MCA: MCA2304(cobQ)
METL: U737_00610
MAH: MEALZ_0946(cobQ)
MMAI: sS8_1629
MOZ: MoryE10_11210(cobQ)
HMAR: HVMH_1034
MEJ: Q7A_2238
ATEP: Atep_12130(cobQ)
TEE: Tel_06810
THIP: N838_20130
AEH: Mlg_2812
HHA: Hhal_1907
HHK: HH1059_08900(cobQ_1) HH1059_08960 HH1059_09380(cobQ_2)
TKM: TK90_1456
TNI: TVNIR_3489(cobQ_[H])
TVR: TVD_07085
GAI: IMCC3135_06025(cobQ)
HCH: HCH_00962(cobQ)
HEL: HELO_1844(cobQ)
HAM: HALO2098
HCO: LOKO_03049(cobQ)
HBE: BEI_1070(cobQ)
HOL: HORIV_39850(cobQ)
EME: CEM_292(cobQ)
ABO: ABO_2365(cobQ)
ADI: B5T_04137(cobQ)
APAC: S7S_16750
AXE: P40_20110
TOL: TOL_0703
OAI: OLEAN_C29800(cobQ)
NJP: NEJAP_1828(cobQ)
OCE: GU3_09145
SVA: SVA_1147
SALN: SALB1_1256
GPB: HDN1F_28090(cobQ)
CVI: CV_1576(cobQ)
CHAE: CH06BL_22280(cobQ)
PSE: NH8B_1846(cobQ)
AMAH: DLM_2211
RSO: RSc2390(cobQ)
RSC: RCFBP_11032(cobQ)
RSL: RPSI07_1079(cobQ)
RSN: RSPO_c01058(cobQ)
RSM: CMR15_10987(cobQ)
RSE: F504_2350
RSY: RSUY_24730(cobQ)
RPI: Rpic_2656
RIN: ACS15_2632(cobQ)
REH: H16_A2961(cbiP)
CNC: CNE_1c29110(cobU)
RME: Rmet_2778(cobQ)
CTI: RALTA_A2435(cobQ)
CGD: CR3_0451(cbiP)
BMA: BMA0697(cobQ)
BMV: BMASAVP1_A2316(cobQ)
BML: BMA10229_A2971(cobQ)
BMN: BMA10247_1628(cobQ)
BMAL: DM55_2057(cobQ)
BMAE: DM78_1276(cobQ)
BMAQ: DM76_2032(cobQ)
BMAI: DM57_2698
BMAF: DM51_469(cobQ)
BMAZ: BM44_1546(cobQ)
BMAB: BM45_1109(cobQ)
BPS: BPSL0987(cobQ)
BPM: BURPS1710b_1200(cobQ)
BPL: BURPS1106A_1045(cobQ)
BPD: BURPS668_1039(cobQ)
BPR: GBP346_A1038(cobQ)
BPSE: BDL_1048(cobQ)
BPSM: BBQ_2459(cobQ)
BPSU: BBN_2583(cobQ)
BPSD: BBX_2992(cobQ)
BPZ: BP1026B_I2552(cobQ)
BPK: BBK_529(cobQ)
BPSH: DR55_145(cobQ)
BPSA: BBU_1193(cobQ)
BPSO: X996_3213(cobQ)
BUT: X994_1747(cobQ)
BTE: BTH_I0844(cobQ)
BTQ: BTQ_862(cobQ)
BTJ: BTJ_1579(cobQ)
BTZ: BTL_2848(cobQ)
BTD: BTI_2841(cobQ)
BTV: BTHA_3064(cobQ)
BTHE: BTN_1855(cobQ)
BTHM: BTRA_3173(cobQ)
BTHA: DR62_2056
BTHL: BG87_3053(cobQ)
BOK: DM82_420(cobQ)
BOC: BG90_603(cobQ)
BVE: AK36_1462(cobQ)
BCN: Bcen_1835
BCJ: BCAL2656(cobQ)
BCEN: DM39_2534(cobQ)
BCEW: DM40_83(cobQ)
BCEO: I35_2516(cobQ)
BAM: Bamb_2494
BMJ: BMULJ_02410(cobQ)
BMU: Bmul_0848
BMK: DM80_2518(cobQ)
BMUL: NP80_2590(cobQ)
BCT: GEM_0983
BCED: DM42_2622(cobQ)
BDL: AK34_634(cobQ)
BCON: NL30_30475
BUB: BW23_2437(cobQ)
BLAT: WK25_11865
BTEI: WS51_22495
BSEM: WJ12_12300
BPSL: WS57_30975
BMEC: WJ16_12580
BSTG: WT74_13100
BGU: KS03_262(cobQ)
BGO: BM43_640(cobQ)
BUE: BRPE67_ACDS06000(cobQ)
BUL: BW21_2978(cobQ)
BGP: BGL_1c29630(cobQ)
BXE: Bxe_A3492
BXB: DR64_1195(cobQ)
BPH: Bphy_2203
BFN: OI25_723(cobQ)
PPNO: DA70_10040
PPNM: LV28_21050
PPUL: RO07_15270
PSPU: NA29_21775
PAPI: SG18_24715
PLG: NCTC10937_04023(cobQ)
LMIR: NCTC12852_02417(cobQ)
CABA: SBC2_08260(cobQ)
RFR: Rfer_2612
POL: Bpro_2760
PNA: Pnap_2146
PVAC: HC248_02566(cobQ)
AAV: Aave_1552
AJS: Ajs_3178
AAA: Acav_1590
ACRA: BSY15_6(cobQ)
VEI: Veis_4778
DAC: Daci_2806
VPD: VAPA_1c29880(cobQ)
CTES: O987_11547
RTA: Rta_16450
LIM: L103DPR2_02086(cobQ)
HYR: BSY239_2008(cobQ)
HYB: Q5W_08830
HPSE: HPF_10150(cobQ)
CBAA: SRAA_0433
CBAB: SMCB_0331
MPT: Mpe_A2304(copQ) Mpe_B0518(cobQ)
HAR: HEAR0970(cobQ)
MMS: mma_1101(cobQ)
JAG: GJA_4447(cobQ)
HSE: Hsero_2641(cobQ)
HRB: Hrubri_2730(cobQ)
LCH: Lcho_2661
RGE: RGE_15080(cobQ) RGE_44400(cobQ) RGE_44410(cobQ)
DOE: DENOEST_1202(cobQ) DENOEST_3183(cobQ)
TBD: Tbd_2714
MFA: Mfla_0103
MMB: Mmol_0269
MEH: M301_0167
MEP: MPQ_0151(cobQ)
FKU: FGKAn22_21290(cobQ)
SPLB: SFPGR_26460(cobQ)
SLAC: SKTS_29430(cobQ)
DSU: Dsui_0542
OTR: OTERR_28960(cobQ)
EBA: ebA3690(cobQ)
ABRE: pbN1_22540(cobQ)
APET: ToN1_20560(cobQ)
DAR: Daro_0144
AZO: azo3517
AOA: dqs_3660
AZA: AZKH_4148(cbiP_cobQ)
TCL: Tchl_0469
SUA: Saut_0086
SULR: B649_00320
SMUL: SMUL_1546(cbiP)
SHAL: SHALO_1510
SULJ: SJPD1_1523
AELL: AELL_2631(cbiP)
AAQI: AAQM_2325(cbiP)
ASUI: ASUIS_2412(cbiP)
ACLO: ACLO_2456(cbiP)
AVP: AVENP_2858(cbiP)
ADZ: ADFLV_2774(cbiP)
ALK: ALEK_3221(cbiP)
AHS: AHALO_2498(cbiP)
AMYT: AMYT_2549(cbiP)
AMAR: AMRN_2603(cbiP)
ACAA: ACAN_2604(cbiP)
AMOL: AMOL_2560(cbiP)
APAI: APAC_2406(cbiP)
HBV: ABIV_1415(cbiP)
HEBR: AEBR_1662(cbiP)
AANA: AANAER_1651(cbiP)
PACO: AACT_2787(cbiP)
ARC: ABLL_2642
GSU: GSU2992(cbiH_cbiP)
GSK: KN400_2935(cbiH_cbiP)
GME: Gmet_0485(cbiH_cbiP)
GEM: GM21_3605
GEB: GM18_0550
GUR: Gura_0041
GEO: Geob_0038(cbiH_cbiP)
GLO: Glov_3679
GBM: Gbem_3539(cbiH_cbiP)
GBN: GEOBRER4_34590(cbiH)
PPD: Ppro_0871
DES: DSOUD_0630(cbiH_cbiP)
DEU: DBW_3085
DVE: DESUT3_08170(cbiH)
DVU: DVU_0816(cobQ)
DVL: Dvul_2161
DVM: DvMF_2864
DDS: Ddes_2177
DTR: RSDT_0825(cbiP)
DFL: DFE_3111
DGG: DGI_3204(cobQ)
DDE: Dde_1030
DHY: DESAM_21023(cobDQ)
DAS: Daes_0828
DPI: BN4_11635(cobDQ)
PPRF: DPRO_2597(cobDQ)
DSF: UWK_02954
DOL: Dole_1734
DML: Dmul_30340(cobQ)
DAL: Dalk_0453
DAT: HRM2_02240(cobQ)
DTO: TOL2_C43450(cobQ)
DOV: DSCO28_10570(cobQ)
DWD: DSCW_18930(cobQ)
DALK: DSCA_62220(cobQ)
DLI: dnl_54670(cobQ)
DMM: dnm_093690(cobQ)
SCL: sce0210(cbiP)
SFU: Sfum_1739
DBR: Deba_2679
MLO: mll1198
MHUA: MCHK_2844
AMIH: CO731_03019(cobQ)
RBS: RHODOSMS8_03449(cobQ)
SME: SMc04309(cobQ)
SMX: SM11_chr1366(cobQ)
SMI: BN406_01693(cobQ)
SMEL: SM2011_c04309(cobQ)
SMER: DU99_10665
SMD: Smed_1765
SFH: SFHH103_01753(cobQ)
SFD: USDA257_c42370(cobQ)
SIX: BSY16_781(cobQ)
SAME: SAMCFNEI73_Ch2200(cobQ)
EAD: OV14_3196
ATU: Atu2808(cbiP)
ARA: Arad_2802(cobQ)
AGR: AGROH133_09261(cbiP)
ATF: Ach5_26920(cbiP)
AVI: Avi_2571(cbiP)
AGC: BSY240_656(cobQ)
RET: RHE_CH02494(cobQ)
REC: RHECIAT_CH0002598(cobQ)
REL: REMIM1_CH02518(cobQ)
REP: IE4803_CH02545(cobQ)
REI: IE4771_CH02632(cobQ)
RLE: RL2836(cobQ)
RLG: Rleg_2381
RTR: RTCIAT899_CH10635(cobQ)
RIR: BN877_I2896(cobQ)
RHL: LPU83_2115(cobQ)
RGA: RGR602_CH02281(cobQ)
RHN: AMJ98_CH02555(cobQ)
RPHA: AMC79_CH02625(cobQ)
RHX: AMK02_CH02569(cobQ)
RHK: Kim5_CH02624(cobQ)
REZ: AMJ99_CH02633(cobQ)
NEN: NCHU2750_36400(cobQ)
RHT: NT26_3115(cobQ)
SHZ: shn_10490
KAI: K32_20530(cobQ)
BME: BMEI0690
BMEL: DK63_738(cobQ)
BMI: BMEA_A1359(cobQ)
BMZ: BM28_A1324(cobQ)
BMEE: DK62_116(cobQ)
BMF: BAB1_1331
BMB: BruAb1_1312(cobQ)
BABO: DK55_1307(cobQ)
BABR: DO74_584(cobQ)
BABT: DK49_1063(cobQ)
BABB: DK48_813(cobQ)
BABU: DK53_1290(cobQ)
BABS: DK51_170(cobQ)
BABC: DO78_1211(cobQ)
BMS: BR1311(cobQ)
BSI: BS1330_I1307(cobQ)
BSF: BSS2_I1278(cobQ)
BSUI: BSSP1_I0382(cobQ)
BSUP: BSPT1_I0389(cobQ)
BSUV: BSPT2_I0384(cobQ)
BSUC: BSSP2_I1337(cobQ)
BMT: BSUIS_A1362(cobQ)
BSZ: DK67_987(cobQ)
BSV: BSVBI22_A1307(cobQ)
BOV: BOV_1274(cobQ)
BCS: BCAN_A1335(cobQ)
BOL: BCOUA_I1311(cobQ)
BCAR: DK60_1350(cobQ)
BCAS: DA85_06295
BMR: BMI_I1324(cobQ)
BPP: BPI_I1363(cobQ)
BPV: DK65_69(cobQ)
BVL: BF3285c1_2126(cobQ)
BIO: BR141012304_11386(cobQ)
OAN: Oant_1872
OAH: DR92_1360(cobQ)
OCH: CES85_1462(cobQ)
BJA: bll3259(cbiP)
BRA: BRADO4913(cobQ)
BBT: BBta_3138(cobQ)
BRS: S23_47450(cbiP)
AOL: S58_27780
BRAD: BF49_1439
BRO: BRAD285_2323(cobQ)
BARH: WN72_17805
BVZ: BRAD3257_5441(cobQ)
BEL: BE61_67620(cbiP)
RPA: RPA0718(cobQ1) RPA2096(cobQ2)
BOS: BSY19_478(cobQ)
XAU: Xaut_3778
AZC: AZC_2258(cobQ)
SNO: Snov_2579
MEA: Mex_1p5174(cobQ)
MDI: METDI5776(cobQ1)
MEX: Mext_4723
MPO: Mpop_5262
MET: M446_2427
MNO: Mnod_2141
MOR: MOC_1846(cobQ)
META: Y590_24125
MAQU: Maq22A_1p37770(cobQ)
MIND: mvi_34470(cobQ)
BID: Bind_0387
MSL: Msil_3272
MTUN: MTUNDRAET4_2068(cobQ)
BBAR: RHAL1_03772(cobQ)
HDN: Hden_2703
HMC: HYPMC_0683(cobQ) HYPMC_2290(cobQ)
FIL: BN1229_v1_3180(cobQ)
FIY: BN1229_v1_2742(cobQ)
MCG: GL4_0411
PHL: KKY_3944
DEQ: XM25_19425(CobQ)
BLAG: BLTE_12850(cobQ_1) BLTE_24580(cobQ_2)
MSC: BN69_2842(cobQ)
PLEO: OHA_1_04110(cobQ)
HDI: HDIA_3409(cobQ)
HCI: HCDSEM_001(cobQ)
HCT: HCTETULN_001(cobQ)
HCC: HCTETUND1_112(cobQ)
THD: BHV28_08560(cobQ)
RBM: TEF_05730
PSF: PSE_3493
LABT: FIU93_21410(cobQ)
CAK: Caul_2617
CSE: Cseg_1998
BVY: NCTC9239_00637(cobQ)
SIL: SPO1242(cobQ)
RUT: FIU92_04825(cobQ)
JAN: Jann_2937
RDE: RD1_2180(cobQ)
RLI: RLO149_c013140(cobQ)
DSH: Dshi_2096(cobQ)
PGA: PGA1_c24000(cobQ)
PGL: PGA2_c22020(cobQ)
PGD: Gal_00991
PHP: PhaeoP97_02272(cobQ)
PPIC: PhaeoP14_02188(cobQ)
OAT: OAN307_c34620(cobQ)
OAR: OA238_c09500(cobQ)
OTM: OSB_08250(cobQ)
LAQU: R2C4_12035
CID: P73_1261
MALG: MALG_01215
SPSE: SULPSESMR1_02111(cobQ)
RMM: ROSMUCSMR3_03954(cobQ)
RID: RIdsm_03569(cobQ)
ROH: FIU89_17315(cobQ)
AHT: ANTHELSMS3_02538(cobQ)
MARU: FIU81_15640(cobQ)
MALU: KU6B_33180(cobQ)
RSP: RSP_0796(cobQ)
RCP: RCAP_rcc02051(cobQ1) RCAP_rcc03354(cobQ2) RCAP_rcc03355(cobQ3)
PDE: Pden_3713
PAMN: JCM7685_1506(cobQ)
PMAU: CP157_00505(cobQ)
PTP: RCA23_c09700(cobQ)
RSU: NHU_00529(cobQ) NHU_02596(cobQ3) NHU_02597(cobQ2)
LVS: LOKVESSMR4R_02651(cobQ)
PAMO: BAR1_13805
PALW: PSAL_002170(cobQ)
HNE: HNE_2169(cobQ)
HBA: Hbal_2159
NAR: Saro_0323
SAL: Sala_2756
SPHK: SKP52_23445(cobQ)
SPHP: LH20_21855
SGI: SGRAN_4151(cobQ2)
SPHU: SPPYR_3872(cobQ)
SWI: Swit_4734
SPHD: HY78_01365
SPHM: G432_12825
STAX: MC45_17095
SSAN: NX02_15170
SPKC: KC8_09700
SECH: B18_18125
SJP: SJA_C1-17640(cobQ)
SINB: SIDU_05535
SPMI: K663_08045
SPHB: EP837_00111(cobQ)
SPHR: BSY17_2902(cobQ)
BLAS: BSY18_2560(cobQ)
GOH: B932_2902
AMV: ACMV_P1_00670(cobQ)
GDI: GDI0034(cobQ)
GDJ: Gdia_1656
GXL: H845_2301
KEU: S101446_01592(cobQ)
KSC: CD178_01760(cobQ) CD178_03193(cobQ)
APT: APA01_22480(cobQ)
APW: APA42C_22480(cobQ)
APF: APA03_22480(cobQ)
APU: APA07_22480(cobQ)
APG: APA12_22480(cobQ)
APQ: APA22_22480(cobQ)
APX: APA26_22480(cobQ)
APZ: APA32_22480(cobQ)
APK: APA386B_1107(cobQ)
ASZ: ASN_2738(cobQ)
ABG: Asbog_00254(cobQ)
EBLA: JGUZn3_06510(cobQ)
SHUM: STHU_00030(cobQ)
SVC: STVA_00030(cobQ)
AZL: AZL_015910(cbiP)
ALI: AZOLI_1244(cobQ)
ABS: AZOBR_140192(cobQ)
RCE: RC1_0321(cobQ)
MAG: amb0292
MGY: MGMSRv2__3234(cobQ)
MGRY: MSR1_29620(cobQ)
MAGX: XM1_1221(cobQ)
MAGN: WV31_14220
TMO: TMO_1357(cobQ)
HTQ: FRZ44_39850(cobQ)
HADH: FRZ61_38130(cobQ)
TXI: TH3_20710
MAGQ: MGMAQ_3529(cobQ)
MGM: Mmc1_3127
HTL: HPTL_1886(cobQ)
BMET: BMMGA3_01200(cobQ)
BACO: OXB_1394
BMQ: BMQ_2935(cbiP)
BMD: BMD_2964(cbiP)
BMH: BMWSH_2242(cbiP)
BMEG: BG04_5465(cobQ)
BEO: BEH_20865
BHA: BH1591(cobQ)
BPF: BpOF4_15120(cobQ)
BKW: BkAM31D_09135(cobQ)
GKA: GK1795
GTN: GTNG_1684(cbiP)
GGH: GHH_c18380(cobQ)
GEA: GARCT_01813(cobQ)
PCAL: BV455_03717(cobQ)
AFL: Aflv_2170
ANM: GFC28_872(cobQ)
AAMY: GFC30_2109(cobQ)
ANL: GFC29_754(cobQ)
LSP: Bsph_3430
HLI: HLI_08690
PASA: BAOM_4944
PSYO: PB01_03205
LMO: lmo1208(cbiP)
LMN: LM5578_1281(cbiP)
LMY: LM5923_1234(cbiP)
LMOC: LMOSLCC5850_1197(cobQ)
LMOB: BN419_1416
LMOD: LMON_1201(cbiP)
LMOW: AX10_14545
LMOQ: LM6179_1515(cobQ)
LMR: LMR479A_1229(cobQ)
LMOM: IJ09_04295
LMF: LMOf2365_1217(cobQ)
LMC: Lm4b_01212(cbiP)
LMOG: BN389_12260(cobQ)
LMOL: LMOL312_1195(cobQ)
LMOX: AX24_03420
LMH: LMHCC_1443(cbiP)
LMQ: LMM7_1213(cbiP)
LML: lmo4a_1190(cobQ)
LMS: LMLG_1052
LMW: LMOSLCC2755_1200(cobQ)
LMX: LMOSLCC2372_1204(cobQ)
LMZ: LMOSLCC2482_1248(cobQ)
LMON: LMOSLCC2376_1159(cobQ)
LMOS: LMOSLCC7179_1175(cobQ)
LMOO: LMOSLCC2378_1213(cobQ)
LMOY: LMOSLCC2479_1205(cobQ)
LMOT: LMOSLCC2540_1187(cobQ)
LMOA: LMOATCC19117_1207(cobQ)
LMOK: CQ02_06200
LIN: cbiP
LWE: lwe1165(cbiP)
LSG: lse_1087(cbiP)
LIV: LIV_1139(cbiP)
BBE: BBR47_12550(cbiP)
BLR: BRLA_c011990(cobQ)
PPY: PPE_01292
PPM: PPSC2_06665(cbiP)
PPO: PPM_1262(cbiP)
PPOL: X809_07120
PPQ: PPSQR21_013620(cobQ)
PPOY: RE92_05220
PLV: ERIC2_c35540(cobQ)
PSAB: PSAB_08965
PRI: PRIO_1529(cobQ)
PSWU: SY83_08830
ASOC: CB4_00858(cobQ)
BTS: Btus_0415
EFF: skT53_35480(cobQ)
SIV: SSIL_2480
KUR: ASO14_1775(cobQ)
SSA: SSA_0481
SMEN: SAMEA4412692_0370(cobQ_1)
LRE: Lreu_1705
LRF: LAR_1593
LRU: HMPREF0538_20892(cobQ)
PCE: PECL_1418(cbiP)
AUR: HMPREF9243_1729(cobQ)
CAC: CA_C1374(cbiP)
CAE: SMB_G1397(cobQ)
CAY: CEA_G1388(cbiP)
CPE: CPE1045
CPF: CPF_1300(cobQ)
CPR: CPR_1119(cobQ)
CTC: CTC_00720(cbiP)
CTET: BN906_00756(cbiP)
CNO: NT01CX_2081(cobQ)
CBO: CBO0914(cobQ)
CBA: CLB_0954(cobQ)
CBH: CLC_0968(cobQ)
CBY: CLM_1061(cobQ)
CBL: CLK_0351(cobQ)
CBK: CLL_A2917(cobQ)
CBB: CLD_3646(cobQ)
CBI: CLJ_B0964(cobQ)
CBN: CbC4_1387(cobQ)
CBT: CLH_2659(cobQ)
CBF: CLI_1000(cobQ)
CBE: Cbei_1272
CBZ: Cbs_1272
CBEI: LF65_01404
CKL: CKL_0721(cbiP)
CKR: CKR_0643
CLJ: CLJU_c32020(cobQ)
CSR: Cspa_c14710(cobQ)
CPAS: Clopa_1204
CPAT: CLPA_c12530(cobQ)
CPAE: CPAST_c12530(cobQ)
CSB: CLSA_c31960(cobQ)
CLT: CM240_1161(cobQ)
CBV: U729_238(cobQ) U729_2762(cobQ)
CSQ: CSCA_5055
CLD: CLSPO_c09110(cobQ)
CACE: CACET_c09620(cobQ)
CTYK: CTK_C09340(cbiP)
CCOH: SAMEA4530647_0604(cbiP)
AMT: Amet_3616
AOE: Clos_0863
HHW: NCTC503_00906(cobQ_1)
CCE: Ccel_1284
RUM: CK1_06590
FPR: FP2_02920
FPA: FPR_29070
BHU: bhn_I1233
RIX: RO1_12850
RIM: ROI_24710
CCT: CC1_11830
ROB: CK5_24060
BPRO: PMF13cell1_04254(cobQ_2)
CPY: Cphy_1112
CSCI: HDCHBGLK_00110(cobQ_1)
CSO: CLS_24010
EHL: EHLA_0214
ACEL: acsn021_39560(cobQ)
ACHT: bsdcttw_22200(cobQ)
RTO: RTO_04100
ERT: EUR_15720
ERA: ERE_29400
CDF: CD630_34350(cobQ)
PDC: CDIF630_03743(cobQ)
CDC: CD196_3211(cbiP)
CDL: CDR20291_3257(cbiP)
PDF: CD630DERM_34350(cobQ)
EAC: EAL2_808p00840(cobQ)
CST: CLOST_0955(cobQ)
PHX: KGNDJEFE_00475(cobQ)
STH: STH1932
SLP: Slip_2107
SALQ: SYNTR_1663
DSY: DSY4062(cobQ)
DHD: Dhaf_1304
DRM: Dred_2705
DAE: Dtox_3093
PTH: PTH_0958(CobQ)
DAU: Daud_1848
SGY: Sgly_2880
DED: DHBDCA_p742(cobQ)
DEC: DCF50_p800(cobQ)
HMO: HM1_2397(cobQ)
ELM: ELI_0780
AWO: Awo_c30210(cbiP)
SAY: TPY_2790(cobQ)
CTHM: CFE_1378
CBAR: PATL70BA_0701(cobQ)
BPRM: CL3_26640
TTE: TTE0376(CobQ)
THX: Thet_0343
TIT: Thit_0343
TKI: TKV_c03130(cobQ)
CHY: CHY_0769(cobQ)
MTA: Moth_1098
MTHO: MOTHE_c10580(cobQ2)
MTHZ: MOTHA_c11470(cobQ2)
ADG: Adeg_0181
TPZ: Tph_c05300(cobQ)
GEK: kuro4_06610(cobQ)
TTM: Tthe_2262
TSH: Tsac_0064
TAE: TepiRe1_1618(cobQ)
TOC: Toce_0449
KME: H0A61_01725(cobQ)
PIV: NCTC13079_00949(cobQ)
CAD: Curi_c05760(cobQ)
VPR: Vpar_0906
VRM: 44547418_00923(cobQ)
VDN: NCTC11831_01040(cobQ)
VNK: VEIT17_09230(cobQ)
MED: MELS_1831
DHO: Dia5BBH33_09520(cobQ)
SRI: SELR_09260(cobQ)
PUF: UFO1_2211
PFT: JBW_02352
MANA: MAMMFC1_03997(cobQ)
STED: SPTER_16870(cobQ)
PFAC: PFJ30894_01750(cobQ)
LPIL: LIP_3520
MTU: Rv0255c(cobQ1)
MTC: MT0268(cobQ-1)
MRA: MRA_0264(cobQ1)
MTUR: CFBS_0272(cobQ1)
MTO: MTCTRI2_0260(cobQ1)
MTD: UDA_0255c(cobQ1)
MTN: ERDMAN_0284(cobQ1)
MTUC: J113_01810
MTUE: J114_01390
MTUL: TBHG_00255
MTUT: HKBT1_0272(cobQ1)
MTUU: HKBT2_0272(cobQ1)
MTQ: HKBS1_0272(cobQ1)
MBO: BQ2027_MB0261C(cobQ1)
MBB: BCG_0293c(cobQ1)
MBT: JTY_0262(cobQ1)
MBM: BCGMEX_0262c(cobQ1)
MBX: BCGT_0020
MAF: MAF_02560(cobQ1)
MMIC: RN08_0287
MCE: MCAN_02621(cobQ1)
MCQ: BN44_10294(cobQ)
MCV: BN43_10289(cobQ)
MCX: BN42_10301(cobQ)
MCZ: BN45_10281(cobQ)
MPA: MAP_2933c(cobQ)
MAO: MAP4_0872
MAVI: RC58_04285
MAVU: RE97_04285
MAV: MAV_3720(cobQ)
MIT: OCO_35490
MIA: OCU_35540
MID: MIP_05368
MYO: OEM_36100
MIR: OCQ_36700
MMAN: MMAN_02300(cobQ)
MUL: MUL_3770(cobQ1)
MMC: Mmcs_2051
MKM: Mkms_2097
MJL: Mjls_2034
MMI: MMAR_3838(cobQ1)
MMAE: MMARE11_37230(cobQ1)
MMM: W7S_17750
MLI: MULP_04080(cobQ)
MHAD: B586_18450
MSHG: MSG_01707(cobQ)
MFJ: MFLOJ_15990(cobQ)
MSTO: MSTO_17470(cobQ)
MSIM: MSIM_06720(cobQ)
MSAK: MSAS_54290(cobQ)
MXE: MYXE_32560(cobQ)
MNV: MNVI_32600(cobQ)
MNM: MNVM_28920(cobQ)
MCOO: MCOO_00750(cobQ)
MBAI: MB901379_01663(cobQ)
MSEO: MSEO_04930(cobQ)
MPSE: MPSD_38990(cobQ)
MSHO: MSHO_30810(cobQ)
MHEK: JMUB5695_03250(cobQ)
MGAU: MGALJ_07620(cobQ)
MLJ: MLAC_27970(cobQ)
MBRD: MBRA_46890(cobQ)
MKR: MKOR_18550(cobQ)
MSM: MSMEG_2588(cobQ)
MSG: MSMEI_2526(cobQ)
MVA: Mvan_0377
MGI: Mflv_0360
MPHL: MPHLCCUG_02214(cobQ_2)
MVQ: MYVA_0348(cobQ1)
MTHN: 4412656_01674(cobQ)
MHAS: MHAS_02496(cobQ)
MDU: MDUV_39910(cobQ)
MCHT: MCHIJ_11920(cobQ)
MDR: MDOR_14140(cobQ)
MAUU: NCTC10437_00332(cobQ)
MMAG: MMAD_09580(cobQ)
MMOR: MMOR_41450(cobQ)
MFX: MFAL_03030(cobQ)
MAIC: MAIC_19070(cobQ)
MIJ: MINS_21140(cobQ)
MALV: MALV_14180(cobQ)
MTY: MTOK_40530(cobQ)
MPSC: MPSYJ_05770(cobQ)
MARZ: MARA_17840(cobQ)
MGAD: MGAD_16480(cobQ)
MHEV: MHEL_44250(cobQ)
MSAR: MSAR_31920(cobQ)
MANY: MANY_05550(cobQ)
MAUB: MAUB_55450(cobQ)
MPOF: MPOR_08730(cobQ)
MPHU: MPHO_13750(cobQ)
MMAT: MMAGJ_55820(cobQ)
MBOK: MBOE_49800(cobQ)
MSEI: MSEDJ_24720(cobQ)
MFLV: NCTC10271_03240(cobQ)
MAB: MAB_3163c
MABB: MASS_3107
MCHE: BB28_16020
MSTE: MSTE_03140(cobQ)
MSAL: DSM43276_02955(cobQ)
MJD: JDM601_3178(cobQ1)
MTER: 4434518_03163(cobQ)
MMIN: MMIN_08610(cobQ)
MHIB: MHIB_25870(cobQ)
ASD: AS9A_1595(cobQ)
CEF: CE1900
CDI: DIP1495(cobQ)
CDP: CD241_1440(cobQ)
CDH: CDB402_1404(cobQ)
CDT: CDHC01_1439(cobQ)
CDE: CDHC02_1392(cobQ)
CDR: CDHC03_1416(cobQ)
CDA: CDHC04_1416(cobQ)
CDZ: CD31A_1512(cobQ)
CDB: CDBH8_1492(cobQ)
CDS: CDC7B_1497(cobQ)
CDD: CDCE8392_1414(cobQ)
CDW: CDPW8_1485(cobQ)
CDV: CDVA01_1378(cobQ)
CDIP: ERS451417_01520(cobQ_2)
CKP: ckrop_1158(cobQ)
CPL: Cp3995_1332(cobQ)
CPP: CpP54B96_1319(cobQ)
CPZ: CpPAT10_1294(cobQ)
COR: Cp267_1353(cobQ)
COD: Cp106_1276(cobQ)
COS: Cp4202_1286(cobQ)
CPSE: CPTA_01876
CPSU: CPTB_01886
CPSF: CPTC_01871
CUL: CULC22_01407(cobQ)
CUC: CULC809_01393(cobQ)
CUE: CULC0102_1524(cobQ)
CUN: Cul210932_1477(cobQ2)
CUS: CulFRC11_1381(cobQ2)
CUQ: Cul210931_1364(cobQ2)
CUZ: Cul05146_1444(cobQ2)
CUJ: CUL131002_1398c(cobQ2)
COA: DR71_2014(cobQ)
CKU: UL82_06470(cobQ)
CMV: CMUST_09440(cobQ)
CEI: CEPID_07725(cobQ)
CPEG: CPELA_04295(cobQ)
CGK: CGERO_06840(cobQ)
CCHO: CCHOA_07255(cobQ)
CPSO: CPPEL_04490(cobQ)
NFA: NFA_40880
NFR: ERS450000_05825(cobQ)
NCY: NOCYR_3810(cobQ)
NNO: NONO_c55280(cobQ)
NSR: NS506_06361(cobQ)
NAD: NCTC11293_05287(cobQ)
NWL: NWFMUON74_22280(cobQ)
RER: RER_25900(cobQ)
REY: O5Y_11875
ROP: ROP_66390(cobQ)
REQ: REQ_18610(cobQ)
RHB: NY08_1412
RFA: A3L23_04644(cobQ_2)
RHS: A3Q41_03626(cobQ_2)
RHU: A3Q40_01391(cobQ_1)
RRT: 4535765_03974(cobQ)
RCR: NCTC10994_03348(cobQ)
GBR: Gbro_2128
GPO: GPOL_c20280(cobQ)
GOR: KTR9_2055
GRU: GCWB2_14685(cobQ)
GOM: D7316_00645(cobQ_1)
TPR: Tpau_1693
SCO: SCO1848(cobQ)
SALB: XNR_4972
SMA: SAVERM_6416(cobQ1)
SGR: SGR_5644
SGB: WQO_07095
SCB: SCAB_70871(cobQ)
SHY: SHJG_3306
SMAL: SMALA_1812
SCT: SCAT_1047(cobQ)
SFA: Sfla_4967
SBH: SBI_08144(cobQ)
SVE: SVEN_1495
SDV: BN159_6672(cobQ)
SALS: SLNWT_6022
STRP: F750_1711
SFI: SFUL_1425
SALU: DC74_2355
SALL: SAZ_13125
SLV: SLIV_28475(cobQ)
SGU: SGLAU_08230(cobQ)
STRE: GZL_06651
SLD: T261_6293
STRM: M444_09645
SAMB: SAM23877_1920(cobQ)
SPRI: SPRI_5672
SRW: TUE45_02326(cobQ)
SLE: sle_52850(sle_52850)
SRN: A4G23_01078(cobQ)
SGM: GCM10017557_64100(cobQ)
SNR: SNOUR_30950(cobQ)
STRD: NI25_29970
SLAU: SLA_1405
SALJ: SMD11_5144
SLX: SLAV_28140(cobQ1)
SFK: KY5_1768
SGE: DWG14_06559(cobQ)
SRJ: SRO_5615
SNF: JYK04_02526(cobQ_2)
STUI: GCM10017668_14450(cobQ)
SHUN: DWB77_05866(cobQ)
SCYG: S1361_10145(cobQ2)
SAUH: SU9_007285
KSK: KSE_56410(cobQ)
LMOI: VV02_21260
SERJ: SGUI_2140
DCO: SAMEA4475696_1826(cobQ)
PAC: PPA0419
PAK: HMPREF0675_3452(cobQ)
PAW: PAZ_c04310(cobQ)
PACC: PAC1_02125
PACH: PAGK_0433
CACN: RN83_02575
CGRN: 4412665_00753(cobQ_1)
PFR: PFREUD_12200(cbiP_cobQ)
PFRE: RM25_0970
PAUS: NCTC13651_01043(cobQ_2)
PPC: HMPREF9154_1122(cobQ)
PBO: PACID_08800(cobQ)
ACIJ: JS278_02452(cobQ_2)
MPH: MLP_03930(cobQ)
TLA: TLA_TLA_00324(cobQ_1) TLA_TLA_01170(cobQ_2)
NDK: I601_3853(cobQ)
NBE: Back2_04870(cobQ)
NAQU: ENKNEFLB_00263(cobQ_1) ENKNEFLB_01614(cobQ_2)
PSIM: KR76_17135
MGG: MPLG2_3531(cobQ)
KFL: Kfla_3691
TFU: Tfu_0309
NDA: Ndas_1613
NAL: B005_0625(cobQ)
STRR: EKD16_18640(cobQ)
TCU: Tcur_1288
SRO: Sros_7399
NCX: Nocox_32600(cobQ2)
TBI: Tbis_2446
FAL: FRAAL2887(bioD)
NML: Namu_0138
GOB: Gobs_0558
BSD: BLASA_0541(cobQ)
MMAR: MODMU_0638(cobQ)
SEN: SACE_5983(cobQ)
AMD: AMED_7044(cobQ)
AMN: RAM_36145
AMM: AMES_6936(cobQ)
AMZ: B737_6936(cobQ)
AOI: AORI_1689(cobQ)
AJA: AJAP_31025(cobQ)
AMQ: AMETH_5447(cobQ)
AMYY: YIM_35465(cobQ)
AORI: SD37_32715
PDX: Psed_2722
PSEA: WY02_06940
PSEE: FRP1_07050
PSEH: XF36_07870
PAUT: Pdca_43750(cobQ)
AMI: Amir_5883
SESP: BN6_70550(cobQ)
KAL: KALB_7274
ACTI: UA75_09010
ACAD: UA74_09040
AHG: AHOG_08515(cobQ)
ALO: CRK58582
SAQ: Sare_3928
MIL: ML5_3324
MSAG: GCM10017556_12560(cobQ)
ASE: ACPL_1293(cobQ)
AMS: AMIS_10750(cobQ)
ACTN: L083_1423(cobQ)
AFS: AFR_07290
ACTS: ACWT_1174
AIH: Aiant_55040(cobQ)
PFLA: Pflav_083500(cobQ)
PSUU: Psuf_046160(cobQ)
PRY: Prubr_09410(cobQ)
CATI: CS0771_01570(cobQ)
CAI: Caci_6023
SNA: Snas_2744
RXY: Rxyl_0634
AFO: Afer_0815
AYM: YM304_11650(cobQ)
CBAC: JI75_05370
SYN: slr0618(cbiP)
SYZ: MYO_126800(cbiP)
SYY: SYNGTS_2655(cobQ)
SYT: SYNGTI_2654(cobQ)
SYS: SYNPCCN_2653(cobQ)
SYQ: SYNPCCP_2653(cobQ)
SYJ: D082_02480(cobQ)
SYC: syc1301_c(cobQ)
SYG: sync_0893(cobQ)
SYR: SynRCC307_1699(cobQ)
SYX: SynWH7803_1658(cobQ)
SYP: SYNPCC7002_A1650(cobQ)
CYA: CYA_2678(cobQ)
CYB: CYB_2173(cobQ)
SYNR: KR49_12920
SYND: KR52_13130
SYH: Syncc8109_1940(cobB)
SYNW: SynWH8103_01955(cobQ)
SYW: SYNW1704(cobB)
CYI: CBM981_2681(cobQ)
PMA: Pro_1259(cobQ)
PMM: PMM1160(cobB)
PMT: PMT_1183
PMB: A9601_13371(cobQ)
PMC: P9515_13271(cobQ)
PMF: P9303_08361(cobQ)
PMG: P9301_13521(cobQ)
PMH: P9215_13661(cobQ)
PMJ: P9211_12371(cobQ)
PME: NATL1_16121(cobQ)
PRC: EW14_1393
PRM: EW15_1671
AMR: AM1_4245(cobQ)
TVN: NIES2134_116340(cobQ)
TEL: tll1716(cobQ)
THN: NK55_05225(cbiP)
LET: O77CONTIG1_01655(cobQ)
KOV: K9N68_02285(cobQ)
LSC: KIK02_23985(cobQ)
HHG: XM38_020200(cobQ_1)
PSER: ABRG53_2926(cobQ)
THEU: HPC62_19545(cobQ)
MAR: MAE_57120(cobQ)
MPK: VL20_996
MVZ: myaer102_29350(cobQ)
CYL: AA637_09780(cbiP)
ENN: FRE64_13585(cobQ)
CYT: cce_3359(cobQ)
TER: Tery_3957
ARP: NIES39_E01490(cobQ)
PAGH: NIES204_27240(cobQ)
OXY: HCG48_01955(cobQ)
LFS: HFV01_23390(cobQ)
GVI: glr1772(cobQ)
ANA: alr2377
NSH: GXM_02009
NED: HUN01_22180(cobQ)
AVA: Ava_0196
NAZ: Aazo_3857
ANB: ANA_C10462(cobQ)
ANN: EH233_15030(cobQ)
CALH: IJ00_24395
DOU: BMF77_04693(cobQ)
DFS: HGD76_20580(cobQ)
CCUR: IAR63_01195(cobQ)
AFLO: HEQ12_06840(cobQ)
TOQ: HCG51_23715(cobQ)
CTHE: Chro_5552
DET: DET0936(cobQ)
DEH: cbdbA890(cobQ)
DEV: DhcVS_807(cobQ)
DMC: btf_832(cobQ)
DMD: dcmb_870(cobQ)
DMG: GY50_0815(cobQ)
DUC: UCH007_07680(cobQ)
DFO: Dform_01017(cobQ|cbiP)
RCA: Rcas_0632
CAU: Caur_2560
CAG: Cagg_1259
HAU: Haur_1051
CAP: CLDAP_23850(cobQ)
DRA: DR_B0012
DGE: Dgeo_2874
DDR: Deide_2p01820(cobQ)
DFC: DFI_02045
DGA: DEGR_33220(cobQ)
TRA: Trad_0376
TTH: TT_P0023
TTJ: TTHB066(TTHB066)
TAQ: TO73_0858
OTE: Oter_3692
CAA: Caka_2023
AGL: PYTT_2512
RUL: UC8_01700(cobQ)
ROL: CA51_46990(cobQ)
LRS: PX52LOC_05260(cobQ)
SACI: Sinac_1604
KST: KSMBR1_0204(cbiP)
BPIT: BPIT_03850
PBU: L21SP3_01703(cobQ)
TDE: TDE_2326
TPI: TREPR_0529(cobQ_2) TREPR_0534(cobQ_1)
TPED: TPE_0816
LIL: LB_151(cobQ)
LIE: LIF_B123(cobQ)
LIS: LIL_20132(cbiP)
LST: LSS_07129
ABAS: ACPOL_5146
LBA: Lebu_0043
TAI: Taci_0061
TLI: Tlie_0164
SBR: SY1_23850
GAU: GAU_0498(cobQ)
BFR: BF2491
BFS: BF9343_2443(cbiP)
BFG: BF638R_2485(cbiP)
BCEL: BcellWH2_00334(cobQ)
BUN: Bun01g_25780(cobQ)
BVU: BVU_3115
PGN: PGN_1260
PCRE: NCTC12858_00654(cobQ)
PCAG: NCTC12856_00653(cobQ)
PSAC: PSM36_1122(cobQ)
PDI: BDI_1360
PMER: INE87_00238(cobQ)
TFO: BFO_1844(cobQ)
PRU: PRU_1081(cobQ)
DORI: FH5T_00480
MBAS: ALGA_2434
CPI: Cpin_4467
DFE: Dfer_5369
TJE: TJEJU_2884(cobQ)
CTE: CT0938(cbiP)
CPC: Cpar_1181
CCH: Cag_1012
CLI: Clim_1066
PVI: Cvib_0814
PLT: Plut_1140
PPH: Ppha_1264
PAA: Paes_1269
PROC: Ptc2401_01262(cobQ)
CTS: Ctha_1276
TTK: TST_1549(cobQ)
TME: Tmel_0858
TAF: THA_1042(cobQ)
THER: Y592_05145
FNO: Fnod_1369
ASAC: ATHSA_0895
DDF: DEFDS_2047(cbiP)
TYE: THEYE_A1177(cobQ)
DTP: JZK55_23150(cobQ)
NDE: NIDE2659(cobQ)
NMV: NITMOv2_1611(cobQ) NITMOv2_1842(cobQ)
NJA: NSJP_3537(cobQ)
LFC: LFE_0985(cobQ)
CTHI: THC_0083
ALAM: RT761_00966(cobQ)
MJA: MJ_0484
MESG: MLAUSG7_0222(cobQ)
MMP: MMP1215
MMD: GYY_06905
MMAK: MMKA1_13900(cobQ)
MMAO: MMOS7_13230(cobQ)
MMAD: MMJJ_16300(cobQ)
MAE: Maeo_1252
MVO: Mvol_0831
METF: CFE53_05520(cobQ)
MTH: MTH_787
MMG: MTBMA_c11830(cbiP)
METC: MTCT_0705
MWO: MWSIV6_1163(cobQ3)
METE: tca_00754(cobQ)
METK: FVF72_07610(cobQ)
MTHM: FZP57_05520(cobQ)
METJ: FZP68_00690(cobQ)
MST: Msp_1226(cobQ)
MRU: mru_1638(cbiP)
MSI: Msm_1565
MEB: Abm4_0597(cbiP)
MMIL: sm9_1439(cbiP2)
MEYE: TL18_03780
MOL: YLM1_1128
METH: MBMB1_0521(cobQ)
MFC: BRM9_1772(cbiP)
MFI: DSM1535_2412(cobQ)
MCUB: MCBB_0448(cobQ1)
METT: CIT01_01430(cobQ)
METO: CIT02_04350(cobQ)
MEME: HYG87_03255(cobQ)
MFV: Mfer_0413
MKA: MK1414(cobQ)
AFU: AF_1338
FPL: Ferp_1800
GAC: GACE_0719
GAH: GAH_02045
PFU: PF0301
PFI: PFC_00580
PYN: PNA2_0993
PYS: Py04_0447
TKO: TK0854
TON: TON_0687
TGA: TGAM_0535(cobQ)
THA: TAM4_683
THM: CL1_2014
TLT: OCC_11934
THS: TES1_0970
TNU: BD01_0584
TEU: TEU_09200
TCQ: TIRI35C_1088(cobQ)
PPAC: PAP_03170
MBAR: MSBR2_0127
MBAK: MSBR3_0054
MAC: MA_3250
MMA: MM_0093
MMAC: MSMAC_2585
METM: MSMTP_1225
MTHR: MSTHT_0149
MTHE: MSTHC_0579
MHOR: MSHOH_1567
MBU: Mbur_2361(cbiP)
MMET: MCMEM_0507
MMH: Mmah_1499
MPY: Mpsy_2054
MTP: Mthe_0385
MCJ: MCON_2599(cobQ)
MHI: Mhar_0999
MHU: Mhun_2912
MLA: Mlab_1099
MBG: BN140_0265(cobQ)
MEMA: MMAB1_0336(cobQ)
MPI: Mpet_1823
MBN: Mboo_1901
MPL: Mpal_1991
MEZ: Mtc_1217(cobQ)
RCI: RCIX2662(cobQ)
HAL: VNG_1576G(cbiP)
HSL: OE_3246F(cbiP)
HHB: Hhub_2912(cbiP)
HALH: HTSR_1764(cobQ)
HHSR: HSR6_1830(cobQ)
HMA: rrnAC1938(cobQ)
HHI: HAH_2448(cobQ)
NPH: NP_5126A(cbiP)
NMO: Nmlp_3688(cbiP)
HUT: Huta_2504
HMU: Hmuk_1854
HALL: LC1Hm_1179(cobQ)
HDS: HSR122_2339(cobQ)
HWA: HQ_1404A(cbiP)
HWC: Hqrw_1479(cbiP)
HVO: HVO_A0553(cbiP)
HME: HFX_6341(cobQ)
HLA: Hlac_0238
HDF: AArcSl_2199(cobQ)
HTU: Htur_5212
NMG: Nmag_3068(cbiP)
NAT: NJ7G_1445
MELU: MTLP_11960
TAC: Ta0075
TVO: TVG0030868(TVG0030868)
PTO: PTO0812
FAI: FAD_0084
CDIV: CPM_1090
MEAR: Mpt1_c06670(cobQ1) Mpt1_c06680(cobQ2)
STO: STK_23440(cbiP)
SSO: SSO3233
SOL: Ssol_0967
SSOA: SULA_1000
SSOL: SULB_1002
SSOF: SULC_1001
SCAS: SACC_31670
SAI: Saci_0413
SID: M164_2137
SII: LD85_2400
SIH: SiH_2079
SIR: SiRe_2011
SIC: SiL_1986
MSE: Msed_0199
MCN: Mcup_1874
AHO: Ahos_1070
CSTY: KN1_06910
STEP: IC006_2066
CMA: Cmaq_0251
VDI: Vdis_0990
VMO: VMUT_1832
NMR: Nmar_1584
NID: NPIRD3C_0472(cobQ)
NIN: NADRNF5_0308(cobQ)
NCT: NMSP_0175
NGA: Ngar_c01040(cobQ)
NVN: NVIE_024320(cobQ)
NEV: NTE_03115
TAA: NMY3_03725(cobQ)
NFN: NFRAN_1013(cobQ)
NCV: NCAV_0145(cobQ)
NBV: T478_1308
NDV: NDEV_1951(cobQ)
 » show all
Reference
1  [PMID:1917839]
  Authors
Blanche F, Couder M, Debussche L, Thibaut D, Cameron B, Crouzet J
  Title
Biosynthesis of vitamin B12: stepwise amidation of carboxyl groups b, d, e, and g of cobyrinic acid a,c-diamide is catalyzed by one enzyme in Pseudomonas denitrificans.
  Journal
J Bacteriol 173:6046-51 (1991)
DOI:10.1128/JB.173.19.6046-6051.1991
  Sequence
Reference
2  [PMID:12195810]
  Authors
Warren MJ, Raux E, Schubert HL, Escalante-Semerena JC.
  Title
The biosynthesis of adenosylcobalamin (vitamin B12).
  Journal
Nat Prod Rep 19:390-412 (2002)
DOI:10.1039/b108967f
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 6.3.5.10
IUBMB Enzyme Nomenclature: 6.3.5.10
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 6.3.5.10
BRENDA, the Enzyme Database: 6.3.5.10
CAS: 137672-90-3
LinkDB

DBGET integrated database retrieval system