KEGG   DRUG: コパンリシブ
エントリ  
D10867                      Drug                                   
一般名   
コパンリシブ;
Copanlisib (USAN/INN)
組成式   
C23H28N8O4
質量    
480.2234
分子量   
480.5196
構造式   
Simcomp   
クラス   
抗悪性腫瘍薬
 DG03139  PI3K阻害薬
代謝酵素基質薬
 DG01891  CYP1A1基質薬
 DG01633  CYP3A/CYP3A4基質薬
コード   
ATCコード: L01EM02
化学構造グループ: DG01926
商品 (DG01926): D10798<US>
効能    
抗悪性腫瘍薬, PI3キナーゼ阻害薬
ターゲット 
PIK3CA [HSA:5290] [KO:K00922]
PIK3CD [HSA:5293] [KO:K00922]
  パスウェイ
hsa04151  PI3K-Akt シグナル伝達経路
hsa05200  がんのパスウェイ
代謝    
Enzyme: CYP3A [HSA:1576 1577 1551]; CYP1A1 [HSA:1543]
相互作用  

階層分類  
医療用医薬品のATC分類 [BR:jp08303]
 L 抗悪性腫瘍薬と免疫調節薬
  L01 抗悪性腫瘍薬
   L01E プロテインキナーゼ阻害薬
    L01EM ホスファチジルイノシトール3キナーゼ (Pi3K) 阻害薬
     L01EM02 コパンリシブ
      D10867  コパンリシブ
医療用医薬品のUSP分類 [BR:jp08302]
 抗悪性腫瘍薬
  分子標的阻害薬
   コパンリシブ
    D10867  コパンリシブ
医薬品グループ [BR:jp08330]
 抗悪性腫瘍薬
  DG03139  PI3K阻害薬
   DG01926  コパンリシブ
    D10867  コパンリシブ
 代謝酵素基質薬
  DG01891  CYP1A1基質薬
   DG01926  コパンリシブ
    D10867  コパンリシブ
  DG01633  CYP3A/CYP3A4基質薬
   DG01926  コパンリシブ
    D10867  コパンリシブ
ターゲットに基づく医薬品分類 [BR:jp08310]
 酵素
  トランスフェラーゼ (EC2)
   ホスホトランスフェラーゼ
    PIK3CA
     D10867  コパンリシブ
    PIK3CD
     D10867  コパンリシブ
日本・米国・欧州の新薬 [jp08328.html]
 日米欧での承認状況
  D10867
薬物代謝酵素とトランスポーター [jp08309.html]
 薬物代謝酵素
  D10867
医薬品グループ [BR:jp08330]
 抗悪性腫瘍薬
  DG03139  PI3K阻害薬
   DG01926  コパンリシブ
 代謝酵素基質薬
  DG01891  CYP1A1基質薬
   DG01926  コパンリシブ
  DG01633  CYP3A/CYP3A4基質薬
   DG01926  コパンリシブ
リンク   
CAS: 1032568-63-0
PubChem: 319902667
PDB-CCD: 6E2[PDBj]
LinkDB    

» English version   » Back

DBGET integrated database retrieval system