KEGG Isoleucine biosynthesis, threonine => 2-oxobutanoate => isoleucine
[ Module menu | Module entry | KO/Compound list | Help ]
Entry M00570
Name Isoleucine biosynthesis, threonine => 2-oxobutanoate => isoleucine
Definition (K17989,K01754) K01652+(K01653,K11258) K00053 K01687 K00826
Type Pathway module
Pathway map00290 map01230 map01100
Reaction R00996 C00188 -> C00109
R08648 C00109 -> C06006
R05069 C06006 -> C14463
R05068 C14463 -> C06007
R05070 C06007 -> C00671
R02199 C00671 -> C00407
MODULE IMAGE MODULE-REACTION IMAGE