KEGG   ENZYME: 1.1.1.100
Entry
EC 1.1.1.100                Enzyme                                 
Name
3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] reductase;
beta-ketoacyl-[acyl-carrier protein](ACP) reductase;
beta-ketoacyl acyl carrier protein (ACP) reductase;
beta-ketoacyl reductase;
beta-ketoacyl thioester reductase;
beta-ketoacyl-ACP reductase;
beta-ketoacyl-acyl carrier protein reductase;
3-ketoacyl acyl carrier protein reductase;
NADPH-specific 3-oxoacyl-[acylcarrier protein]reductase;
3-oxoacyl-[ACP]reductase;
(3R)-3-hydroxyacyl-[acyl-carrier-protein]:NADP+ oxidoreductase
Class
Oxidoreductases;
Acting on the CH-OH group of donors;
With NAD+ or NADP+ as acceptor
Sysname
(3R)-3-hydroxyacyl-[acyl-carrier protein]:NADP+ oxidoreductase
Reaction(IUBMB)
a (3R)-3-hydroxyacyl-[acyl-carrier protein] + NADP+ = a 3-oxoacyl-[acyl-carrier protein] + NADPH + H+ [RN:R02767]
Reaction(KEGG)
Substrate
(3R)-3-hydroxyacyl-[acyl-carrier protein] [CPD:C01271];
NADP+ [CPD:C00006]
Product
3-oxoacyl-[acyl-carrier protein] [CPD:C00685];
NADPH [CPD:C00005];
H+ [CPD:C00080]
Comment
Exhibits a marked preference for acyl-carrier-protein derivatives over CoA derivatives as substrates.
History
EC 1.1.1.100 created 1972, modified 1976
Pathway
ec00061  Fatty acid biosynthesis
ec00780  Biotin metabolism
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K00059  3-oxoacyl-[acyl-carrier protein] reductase
Genes
VLG121495276
AJM119040595
TDA119664963
PCHN125037840
BGT106075905
ATHAT1G24360 AT3G03980 AT3G04000 AT4G13180 AT5G18210
ALY9299242 9307878 9310467 9318392 9320489 9326774
CRB17880451 17882908 17891796 17892587 17899743
CSAT104706127 104720442 104723929 104732452 104735874 104741326 104744503 104744507 104757032 104764036 104770151 104776760 104792640 104793247
EUSEUTSA_v10008222mg EUTSA_v10014401mg EUTSA_v10021320mg
BRP103828233 103829087 103835584 103839059 103845857 103855205 103863644
BNA106358076 106361756 106367337 106394670 106401718 106425465 106431317 106435371 106445301 106447907 106447908 111200096 125587891 125593080
BOE106292979 106301735 106315193 106329167 106335188 106335272 106339946 106343818
RSZ108816398 108817505 108831262 108834796 108853688 108858323 108863526
THJ104805760 104807673 104807894 104827269
CPAP110807919 110814912
CIT102615814 102616110 102617700
CICCICLE_v10023632mg CICLE_v10023854mg CICLE_v10024548mg CICLE_v10032120mg
PVY116113569 116123113 116123126 116128344 116128417
MINC123198508 123209557 123214923 123217253
TCC108660444 18600286 18609697
GRA105764328 105765902 105794537 105804751 105804754
GHI107887677 107888483 107888492 107898039 107903899 107909818 107942853
GAB108453871 108472402 108472719 108474599 108476884
HSYR120138863 120157853 120170603 120184898 120184909 120197892
DZI111282604 111288313 111288503 111293696 111293697 111293698 111294050 111294051 111317969
EGR104415707 104425252 104425253 104425255 104425256 104425260 104433644 104442820
GMX100806814 100809416 100809809 100811718
GSJ114382578 114390930 114396057 114424403
PVUPHAVU_001G109700g PHAVU_001G259400g PHAVU_002G176200g
VRA106753791 106766716 106776194
VAR108327852 108329653 108338589
VUN114162829 114179958 114181982
VUM124827911 124830045
CCAJ109802090 109802822 109803613 109810737
APRC113848948 113855842 113862884 113867850 113869358
MTR11440405 25484124 25499093 25499094
TPRA123882965 123889924 123889925 123892500 123893232 123908008
CAM101489757 101498367 101498708 101511389
PSAT127083079 127126177 127126179
VVO131610177 131612494 131629601 131631222 131644036 131645867 131655809
LJALj0g3v0319049.1(Lj0g3v0319049.1) Lj0g3v0331839.2(Lj0g3v0331839.2) Lj1g3v3964680.1(Lj1g3v3964680.1)
ADU107468923 107481977 107494499 107494500 107494510 110272499
AIP107604948 107604949 107604951 107622429 107632011 110262499
AHF112697006 112697007 112697009 112715052 112715059 112716869 112734824 112754888 112754889 112754890 112782751 112786768 112792569
LANG109339670 109340998 109344137 109347471 109358842
PCIN129287950 129288859 129291458 129293355 129309120
QSAO6P43_006155 O6P43_006156 O6P43_009842 O6P43_016869 O6P43_022580 O6P43_023887 O6P43_030566
FVE101296854 101298282 101309825
RCN112178751 112193424 112195967
PPER109946285 18766981 18777704 18788054 18789965
PMUM103321971 103327290 103336023 103336088 103338216
PAVI110753097 110768057 110771206 110771825
PDUL117616569 117621487 117626960 117638202
MDM103403122 103414842 103429415 103443849 103452100 103455027
MSYL126587290 126596399 126599833 126601002 126608277 126615188 126625996
PXB103933578 103938199 103944413 103948741 103949893 103950049
ZJU107418159 107428383 107435286 107435309 132805139
MNT112091016 21386391 21390154 21390323
CSAV115711693 115714062 115722190 115723383 115724190
CSV101205498 101221009 101221932 101222800
CMO103485974 103487756 103502971 103502973
BHJ120074199 120074934 120091405
MCHA111004877 111022892
CMAX111466086 111470837 111472850 111492034 111496511
CMOS111432299 111439224 111454693 111462880
CPEP111781624 111799246 111801031 111805235
RCU8266344 8276521 8276522 8276529 8278455
MEAN126656376 126666214
JCU105632642 105632643 105640730 105644771 105650403
HBR110640498 110652392 110659102 110659103 110660150
MESC110608053 110621340 110622094 110628488
POP18108234 7453591 7460034 7480928 7489673 7489674
PEU105115057 105129329 105132508 105137501
PALZ118036411 118036413 118048816 118053425 118056729
JRE108986581 109008671 109014553
CILL122289087 122311657 122313332
CAVE132173989 132177824 132178241 132192157 132192158
QSU111985478 111995087 111999698 111999699 111999700 136065882
QLO115952210 115952399 115953266 115965431 115982288
TWL119996036 119999266 120007570 120017332
VVI100241750 100254351 100257887
VRI117905230 117919886 117920360 117920970
SLY101249180 101249464 101255205 101260342 101264311 109118694
SPEN107019027 107021005 107021538 107023596 107027060
SOT102578766 102580300 102587664 102591367 102591690(PPS6)
SSTN125842170 125867388 125873058 125874574 125874575
SDUL129880449 129899150 129899314 129899322 129899399
CANN107875809 107875870 107875940 107875941
LBB132600892 132601825 132625652 132641240
NTA107761555 107764635 107770582 107774081 107775742 107787149 107789090 107790362 107805249 107811394 107825415
NSY104211558 104216769 104222811 104228153 104239160 104245239
NTO104094870 104104020 104107234 104108676 104109083
NAU109213722 109218902 109220201 109226906 109239195
INI109147434 109158661 109159307 109181907
ITR116011767 116028298 116028774 116032828
SIND105156680 105159642 105162471 105168376 110011243
OEU111384914 111398863 111399481 111401907 111406287
EGT105970961 105976605
SSPL121767161 121768710 121771445 121793582 121794355 121798314 121800412 121802991 121808346
SMIL130988797 130995580 131015706 131025389
SHIS125204184 125205611 125205729 125208874 125210766 125211896
APAN127240053 127241413 127245450 127256703 127264033
HAN110886898 110898165 110926202 110926207 110926295
ECAD122578214 122578225 122578437 122609925
LSV111884389 111884467 111905329 111905330
CCAV112521166 112527801 112528546
DCR108197291 108206006 108213745 108220621
CSIN114280747 114294360 114294371 114298156 114300386 114309736 114309738 114311440 114316110
RVL131309341 131309734 131309972 131311101 131319295 131319297
AEW130749976 130771768 130772050 130773045 130780904 130791554 130792064
BVG104888724 104888726 104893514 104897631
SOE110793953 110795508 110805028
CQI110702855 110707335 110707435 110707436 110707542 110710448 110712365 110724230
ATRI130821448 130825965 130825966
MOF131144704 131154875 131159343
NNU104591645 104592953 104609121 104611159 104611162
MING122061346 122061941 122076268 122087444
TSS122639671 122641572 122641636 122645927 122651383
PSOM113282968 113292813 113298180 113302755
OSA4329424 4334104 4335609 4340334 4342507 4343598 4348791 4351870 9270991
DOSAOs02t0503500-01(Os02g0503500) Os03t0748100-01(Os03g0748100) Os04t0376300-01(Os04g0376300) Os06t0185100-00(Os06g0185100) Os07t0170000-00(Os07g0170000) Os07t0561500-01(Os07g0561500) Os10t0456100-00(Os10g0456100) Os12t0242700-01(Os12g0242700)
OBR102706041 102711151 102713424 102721743 102722232 121053897 121055003 121055036
OGL127757724 127761020 127768812 127772011 127777469 127779138 127780884 127780885 127786326
BDI100822296 100822781 100825420 100826080 100826298 100832802 100843198 104581626
ATS109741677 109741688 109743774 109753388 109755486 109758636 109768910 109773627 109777613 109779150 109782171 109783977
TDC119266741 119273486 119274535 119280141 119281995 119290818 119298252 119300087 119303967 119306234 119309919 119312396 119333214 119344699 119347603 119349422 119354923 119364060
TAES123045271 123053106 123059909 123067762 123068392 123096469 123097106 123098854 123105569 123105793 123107826 123113873 123116974 123122822 123123388 123140731 123144430 123157640 123170900 123173215 123182964 123189013
TUA125506325 125510602 125522248 125527528 125528081 125538117 125547681 125549325
LPER127292723 127309500 127313764 127317930 127323421 127333866 127334314 127345804
LRD124652983 124657176 124659107 124662317 124672023 124675648 124678364 124681069 124690324 124690360 124697458 124697631 124700611 124706382
SBI110429844 8054561 8056073 8058659 8059284 8059285 8059286 8070046 8081173 8082737
ZMA100273168 100274506 100277126 100284513 100285342 100285462 103631989 103646607
SITA101756226 101767979 101768031 101768379 101769408 101774116 101776165 101776939 101782879
SVS117839353 117839535 117841317 117842856 117849999 117851862 117853221 117859769 117864662
PVIR120640680 120644839 120650887 120650888 120655792 120657467 120660167 120662835 120663042 120682615 120689215 120689655 120689656 120689657 120702770 120706272
PHAI112876814 112877089 112880676 112882784 112887101 112900232 112901499
PDA103708896 103711261 103711262 103711285 103723044 103723445 113463476 120111676 120112174
EGU105034507 105035074 105035520 105038672 105042279 105042280 105051367 105057927 105058779
MUS103978512 103988860 103988862 103990353 103990924 103993857 103995106 103997193
ZOF121989589 121989590 121989592 121990685 121990686 121992357 121994540 121994541 121995448 121998532 122036421 122041929 122046451
DCT110094345 110096519 110104493
PEQ110018778 110022631 110025796 110030513 110030517
AOF109820513 109831668 109832075 109832076 109832077 109832956 109832958
MSIN131227530 131227583 131229470 131232905 131246272 131249258 131249259
NCOL116246952 116247867 116264358
ATR18421444 18435010
SMOSELMODRAFT_179919 SELMODRAFT_228168 SELMODRAFT_230673 SELMODRAFT_271709
PPP112272853 112295544
CRECHLRE_03g172000v5 CHLRE_03g213313v5
VCNVOLCADRAFT_60269 VOLCADRAFT_79385
MNGMNEG_13209 MNEG_14338
CSLCOCSUDRAFT_31421 COCSUDRAFT_33281
CVRCHLNCDRAFT_35597
APROF751_1955 F751_1957
OLUOSTLU_12103
OTAOT_ostta01g02220
BPGBathy01g02150
MISMICPUN_113389
MPPMICPUCDRAFT_55323
GSLGasu_60850
CCPCHC_T00008517001
SCEYKL055C(OAR1)
SEUBDI49_3319
SPAOSPAR_K01560
AGOAGOS_ABR076C
ERCEcym_4561
KLAKLLA0_C12694g
LTHKLTH0D08448g
VPOKpol_1064p10
ZROZYRO0E06732g
CGR2891199(GVI51_M12969)
NCSNCAS_0H02960(NCAS0H02960)
NDINDAI_0C00710(NDAI0C00710)
TPFTPHA_0C02660(TPHA0C02660)
TBLTBLA_0G01850(TBLA0G01850)
TGBHG536_0G01010
TDLTDEL_0B06780(TDEL0B06780)
KAFKAFR_0I01650(KAFR0I01650)
KNGKNAG_0A07260(KNAG0A07260)
ZMKHG535_0C05420
PPAPAS_chr2-1_0856
DHADEHA2E17358g
PICPICST_49034(OAR1)
PGUPGUG_03250
LELPVL30_000223
CALCAALFM_CR00710CA(CaO19.3283)
CTPCTRG_01002 CTRG_01015
COTCORT_0A02560
CDUCD36_25810
YLIYALI0C19965g
CLUCLUG_03048
CLUSA9F13_12g00638
CAURCJI96_0002831 CJI96_0005140
SLBAWJ20_3114(SPS19) AWJ20_3260(SPS19)
PKZC5L36_0C03900
BNNFOA43_002444
BBRXBRETT_000239
OPAHPODL_05083
NCRNCU06905 NCU07964 NCU09473
NTENEUTE1DRAFT146838(NEUTE1DRAFT_146838) NEUTE1DRAFT85223(NEUTE1DRAFT_85223)
SMPSMAC_05880(teh) SMAC_08180 SMAC_08576
PANPODANSg09804 PODANSg1466 PODANSg447
PBELQC761_0005670 QC761_301620 QC761_511880(ARP2_2)
PPSDQC762_0003110 QC762_301620 QC762_511880(ARP2_2)
PPSPQC763_0006640 QC763_301620 QC763_511880(ARP2_2)
PPSAQC764_0006650 QC764_301620 QC764_511880(ARP2_2)
TTTTHITE_2024785 THITE_2082061 THITE_2130018
MTMMYCTH_2299448 MYCTH_2308261
CTHRCTHT_0018740 CTHT_0030480
MGRMGG_06660 MGG_07216 MGG_11612
PPEIPpBr36_01858 PpBr36_07147 PpBr36_08872
PGRIPgNI_05716 PgNI_07636 PgNI_11867
TMNUCRPA7_1775 UCRPA7_2020 UCRPA7_2072 UCRPA7_2328 UCRPA7_3616 UCRPA7_6174 UCRPA7_7527 UCRPA7_8527
SSCKSPSK_00871 SPSK_02700
FGRFGSG_03438 FGSG_03838 FGSG_04045 FGSG_06029 FGSG_06455 FGSG_09169 FGSG_11198
FPUFPSE_02819 FPSE_02943 FPSE_05233 FPSE_06645 FPSE_10111 FPSE_11237
FPOAFPOAC1_003558 FPOAC1_005824 FPOAC1_006480 FPOAC1_009967 FPOAC1_010141 FPOAC1_012537
FVNFVRRES_03784 FVRRES_06420 FVRRES_07084 FVRRES_11128 FVRRES_13620
FVRFVEG_03065 FVEG_03628 FVEG_10215 FVEG_12246 FVEG_12920 FVEG_13610
FOXFOXG_05068 FOXG_05756 FOXG_07375 FOXG_11607 FOXG_13292 FOXG_16631 FOXG_16916
NHENECHADRAFT_42518 NECHADRAFT_47806 NECHADRAFT_49938 NECHADRAFT_53240 NECHADRAFT_87890 NECHADRAFT_94717 NECHADRAFT_94998
FFCNCS54_00003100 NCS54_00781100 NCS54_01089300 NCS54_01233600 NCS54_01405800
FKRNCS57_00823400 NCS57_01083000 NCS57_01222300 NCS57_01387300 NCS57_01439500
FMUJ7337_003637 J7337_005968 J7337_007333 J7337_007584 J7337_011485 J7337_012358
TRETRIREDRAFT_54550 TRIREDRAFT_61690 TRIREDRAFT_75230
TRRM419DRAFT_126241 M419DRAFT_33523 M419DRAFT_35935
TATV25776367(TrAtP1_000100) 25779933(TrAtP1_007431) 25785242(TrAtP1_009943) 90960604(TrAtP1_009759)
MAW19246580(J3458_004906) 19246747(J3458_012806) 19253620(ARP2_4) 19253658(J3458_021760)
MAJMAA_03240 MAA_04967 MAA_06803 MAA_09872
MBRN26241156(nodG) 26241245(Arp2_0) 26242241(phaB) 26247207(fabG_2)
PCHMVFPPC_10309 VFPPC_14309 VFPPC_16946
CMTCCM_00703 CCM_01693 CCM_03662 CCM_03982
AMUSLMH87_001153 LMH87_003394 LMH87_004478
PLJ28882179(PLICBS_001770) 28888058(PLICBS_003270) 28889883(PLICBS_008704) 28893141(PLICBS_009895) 28893223(PLICBS_006711) 90642455(PLICBS_000030)
PTKZJDV02_000570 JDV02_005342 JDV02_009635
VALVDBG_00575 VDBG_06297 VDBG_09243
VDAVDAG_00183 VDAG_01146 VDAG_03451 VDAG_07401 VDAG_07542
CFJCFIO01_04656 CFIO01_05657 CFIO01_06147 CFIO01_06847 CFIO01_07258 CFIO01_08920 CFIO01_09649 CFIO01_13621
CLUPCLUP02_01553 CLUP02_10818 CLUP02_11952 CLUP02_13084 CLUP02_15547 CLUP02_16197
CHIGCH63R_05358 CH63R_08913 CH63R_10424 CH63R_11413 CH63R_12514 CH63R_13056
SAPOSAPIO_CDS4920 SAPIO_CDS6549 SAPIO_CDS8657 SAPIO_CDS9492
ELAUCREL1_11155 UCREL1_9302 UCREL1_9775
PFYPFICI_02547 PFICI_06380 PFICI_07103 PFICI_14278 PFICI_15307
SSLSS1G_06806 SS1G_12245 SS1G_13315
BFUBCIN_03g08100(Bcbrn2) BCIN_05g00120 BCIN_05g05450 BCIN_11g01810 BCIN_11g02670
MBEMBM_03350 MBM_07651 MBM_08691
PSCOLY89DRAFT_252004 LY89DRAFT_633430 LY89DRAFT_649679 LY89DRAFT_663314 LY89DRAFT_683476 LY89DRAFT_698178 LY89DRAFT_712348 LY89DRAFT_789602
GLZGLAREA_02743 GLAREA_04988 GLAREA_06716 GLAREA_10581
ANIANIA_04934 ANIA_06450 ANIA_10122 ANIA_10690
AFMAFUA_1G14380 AFUA_2G17560 AFUA_3G10540 AFUA_5G01040 AFUA_7G04980
ACTACLA_006690 ACLA_021040 ACLA_038440 ACLA_043650 ACLA_076470
NFINFIA_011040 NFIA_026060 NFIA_041110 NFIA_066740 NFIA_092980
AORAO090003000520 AO090005000214 AO090010000429 AO090011000370 AO090120000044
ANGAn03g02840 An07g01830 An12g05100 An16g04520
AFVAFLA_001085 AFLA_001170 AFLA_007764 AFLA_009259 AFLA_011372 AFLA_013908
ALUCAKAW2_11971A AKAW2_40244A AKAW2_60905A AKAW2_70385A
ACHEACHE_10597A ACHE_20821S(ARP2_1) ACHE_21025A ACHE_30579A
APUUAPUU_11225A APUU_30066A APUU_30925A APUU_40901A APUU_51444S(ARP2_2) APUU_51601A
PCSN7525_003148 N7525_008172 N7525_008287 N7525_010470
PDPPDIP_49320 PDIP_49860 PDIP_66720
POUPOX_b03195 POX_b03429 POX_c03764
TMFEYB26_000516 EYB26_002721 EYB26_003029 EYB26_004247 EYB26_007596
TRGTRUGW13939_01656 TRUGW13939_04359 TRUGW13939_04444 TRUGW13939_08435 TRUGW13939_11664
CIMCIMG_03191 CIMG_03599
CPWCPC735_006650 CPC735_009750
UREUREG_07375
PBLPAAG_01870
PBNPADG_00546 PADG_06721
ABEARB_02065 ARB_05487
TVETRV_04562 TRV_06443
AJEHCAG_00118
BGHBDBG_06385 BDBG_07433
PNOSNOG_08277 SNOG_08357 SNOG_08659 SNOG_10659 SNOG_12261
PTEPTT_09583 PTT_13442 PTT_16085 PTT_16805
PTRR6344539(PtrM4_047470) 6346466(PtrM4_150820) 6347319(PtrM4_035110) 6348362(PtrM4_083210)
BZECOCCADRAFT_37913 COCCADRAFT_86473
BSCCOCSADRAFT_149306 COCSADRAFT_40154
BORCOCMIDRAFT_24945 COCMIDRAFT_86046
AALTCC77DRAFT_1016736 CC77DRAFT_1020585 CC77DRAFT_1083474 CC77DRAFT_242431 CC77DRAFT_927501 CC77DRAFT_984479
ARABEKO05_0005081 EKO05_0006932 EKO05_0007914 EKO05_0009772
ZTRMYCGRDRAFT_111710 MYCGRDRAFT_38460 MYCGRDRAFT_39543 MYCGRDRAFT_68710 MYCGRDRAFT_69382 MYCGRDRAFT_84359
PFJMYCFIDRAFT_101069 MYCFIDRAFT_134978 MYCFIDRAFT_209810 MYCFIDRAFT_210418 MYCFIDRAFT_43982
FFUCLAFUR5_02752 CLAFUR5_06409 CLAFUR5_10115 CLAFUR5_12872 CLAFUR5_14459
CBETCB0940_02284 CB0940_02822 CB0940_06320 CB0940_06647 CB0940_08000 CB0940_08115
BCOMBAUCODRAFT_146021 BAUCODRAFT_263307 BAUCODRAFT_32509 BAUCODRAFT_36174 BAUCODRAFT_77213
NPAUCRNP2_2305 UCRNP2_2597 UCRNP2_3802 UCRNP2_4576 UCRNP2_5074 UCRNP2_5215 UCRNP2_6253 UCRNP2_9042
SPO2543512(oar2)
SOMSOMG_00332(oar2) SOMG_02515 SOMG_02516 SOMG_02523 SOMG_04081 SOMG_04085 SOMG_04086 SOMG_05082 SOMG_05085 SOMG_05086
PPLPOSPLDRAFT_101039
TVSTRAVEDRAFT_120110 TRAVEDRAFT_148139 TRAVEDRAFT_159946
DSQDICSQDRAFT_157069 DICSQDRAFT_175061 DICSQDRAFT_67921 DICSQDRAFT_90761
PCOPHACADRAFT_128102 PHACADRAFT_160861 PHACADRAFT_179565 PHACADRAFT_208601 PHACADRAFT_209654 PHACADRAFT_246704 PHACADRAFT_262116 PHACADRAFT_95787
SHSSTEHIDRAFT_117743 STEHIDRAFT_165089 STEHIDRAFT_47266 STEHIDRAFT_60314
HIRHETIRDRAFT_173037 HETIRDRAFT_378893 HETIRDRAFT_389594
PSQPUNSTDRAFT_138441 PUNSTDRAFT_72361 PUNSTDRAFT_77832
ADLAURDEDRAFT_170624
FMEFOMMEDRAFT_110486 FOMMEDRAFT_119759 FOMMEDRAFT_19769
GTRGLOTRDRAFT_117291 GLOTRDRAFT_54115 GLOTRDRAFT_81499
RSXRhiXN_01077
LBCLACBIDRAFT_306995 LACBIDRAFT_331563
CCICC1G_12152 CC1G_13586
ABPAGABI1DRAFT114043(AGABI1DRAFT_114043) AGABI1DRAFT115440(AGABI1DRAFT_115440) AGABI1DRAFT131361(AGABI1DRAFT_131361) AGABI1DRAFT74703(AGABI1DRAFT_74703)
ABVAGABI2DRAFT190121(AGABI2DRAFT_190121) AGABI2DRAFT207546(AGABI2DRAFT_207546) AGABI2DRAFT224408(AGABI2DRAFT_224408) AGABI2DRAFT77756(AGABI2DRAFT_77756)
PCUBJR316_0001387 JR316_0009650
MPRMPER_03218
MRRMoror_2540 Moror_3840 Moror_6834 Moror_9874
MOREE1B28_000704 E1B28_005894 E1B28_009617
SCMSCHCO_02516959(SCHCODRAFT_02516959) SCHCO_02544037(SCHCODRAFT_02544037) SCHCO_02580436(SCHCODRAFT_02580436) SCHCO_02581288(SCHCODRAFT_02581288) SCHCO_02602600(SCHCODRAFT_02602600) SCHCO_02628184(SCHCODRAFT_02628184) SCHCO_02634450(SCHCODRAFT_02634450) SCHCO_02705421(SCHCODRAFT_02705421)
CPUTCONPUDRAFT_140781
SLASERLADRAFT_479162
UMAUMAG_10252
PFPPFL1_03688
SGRAEX895_003902
PGRPGTG_02645
PTRCPtA15_10A115
PSTRPst134EA_019032
MLRMELLADRAFT_52674
ACANACA1_050390 ACA1_222720
PFAPF3D7_0922900
PFDPFDG_02160
PFHPFHG_01358
PREIPRSY57_0920900
PGABPGSY75_0922900
PYOPY17X_0827100
PCBPCHAS_0824100
PBEPBANKA_0823800
PVVPVVCY_0802130
PKNPKNH_0720900
PVXPVX_099555
PCYPCYB_073050
PMALPMUG01_07034400
PRELPRELSG_0720500(FabG)
PCOTPCOAH_00016910
TGOTGME49_217740
BBESBESB_007210
PTIPHATRDRAFT_13073(FABG)
FCYFRACYDRAFT_188091
TPSTHAPSDRAFT_270321
AAFAURANDRAFT_23580
SPARSPRG_06743
EHXEMIHUDRAFT_438770 EMIHUDRAFT_462459 EMIHUDRAFT_468694
GTTGUITHDRAFT_65721
TBRTb927.2.5210
TBGTbgDal_II3240
TCR511627.150
LMALMJF_27_2440(KAR1)
LIFLINJ_27_2390
LDOLDBPK_272390
LMILMXM_27_2440
LBZLBRM_27_2650
LPANLPMP_272470(KAR1)
ECOb1093(fabG)
ECJJW1079(fabG)
ECDECDH10B_1165(fabG)
EBWBWG_0941(fabG)
ECOKECMDS42_0914(fabG)
ECOCC3026_06610(fabG)
ECEZ1732(fabG) Z4865
ECSECs_1471(fabG_1) ECs_4340(fabG)
ECFECH74115_1472(fabG) ECH74115_4813
ETWECSP_1394(fabG) ECSP_4447
ELXCDCO157_1406(fabG) CDCO157_4077(fabG)
EOIECO111_1370(fabG)
EOJECO26_1426(fabG)
EOHECO103_1138(fabG) ECO103_5003
ECOOECRM13514_1385(fabG) ECRM13514_4446(fabG_2)
ECOHECRM13516_1342(fabG) ECRM13516_4244(fabG_2)
ESLO3K_15095(fabG)
ESOO3O_10205(fabG)
ESMO3M_15070(fabG)
ECKEC55989_1205(fabG)
ECGE2348C_1185(fabG)
EOKG2583_1353(fabG) G2583_4194
ELRECO55CA74_06600(fabG) ECO55CA74_20050
ELHETEC_1158 ETEC_3184 ETEC_4557
ECWEcE24377A_1214(fabG)
EUNUMNK88_1363(fabG)
ECPECP_1085
ENAECNA114_1150(fabG)
ECOSEC958_1289(fabG)
ECVAPECO1_174(fabG)
ECOAAPECO78_01985 APECO78_09425(fabG)
ECXEcHS_A1215(fabG)
ECMEcSMS35_2034(fabG)
ECYECSE_0273 ECSE_1157
ECRECIAI1_1128(fabG)
ECQECED1_1236(fabG)
EUMECUMN_1268(fabG) ECUMN_3954
ECTECIAI39_2068(fabG)
EOCCE10_1173(fabG)
EBRECB_01089(fabG) ECB_04076
ECOBC3029_02740 C3029_09920(fabG)
EBLECD_01089(fabG) ECD_04076
EBEB21_01097(fabG) B21_04038(ybl215)
EBDECBD_2508 ECBD_3825
ECIUTI89_C1218(fabG)
EIHECOK1_1200(fabG)
ECZECS88_1107(fabG) ECS88_4798
ECCc1187
ELOEC042_1163(fabG) EC042_3753
ELNNRG857_05270(fabG)
ESEECSF_0992
ECLEcolC_2508 EcolC_3802
EKOEKO11_2741
EKFKO11_17255(fabG)
EABECABU_c10760 ECABU_c13060(fabG)
EDHEcDH1_2554
EDJECDH1ME8569_1028(fabG)
ELUUM146_11860(fabG)
ELWECW_m1201(fabG)
ELLWFL_05865(fabG)
ELCi14_1080(fabG) i14_1247
ELDi02_1080(fabG) i02_1247
ELPP12B_c2014(fabG) P12B_c4310
ELFLF82_0608(fabG)
ECOLLY180_05670(fabG)
ECOIECOPMV1_01172(fabG_1)
ECOJP423_05880(fabG)
EFEEFER_0800 EFER_1834(fabG) EFER_3465
EALEAKF1_ch0337c(fabG)
EMAC1192_06800
ESZFEM44_08430(fabG) FEM44_20290(fabG)
ERUYOSH18_04325(fabG)
STYSTY1234(fabG)
STTt1725(fabG)
SEXSTBHUCCB_18340
SENTTY21A_08770(fabG)
STMSTM1195(fabG)
SEOSTM14_1368(fabG)
SEVSTMMW_12041
SEYSL1344_1132(fabG)
SEMSTMDT12_C12140(fabG)
SEJSTMUK_1163(fabG)
SEBSTM474_1192(fabg)
SEFUMN798_1242(fabG)
SETUSTU288_02305(fabG)
SETCCFSAN001921_11200(fabG)
SENRSTMDT2_11301(fabG)
SENDDT104_11751(fabG)
SENICY43_06090(fabG)
SEENSE451236_11825(fabG)
SPTSPA1656(fabG)
SEKSSPA1540
SPQSPAB_02328
SEISPC_2553(fabG)
SECSCH_1143(fabG)
SEHSeHA_C1309(fabG) SeHA_C3253(fabG)
SHBSU5_01821 SU5_03525
SENHCFSAN002069_03045(fabG) CFSAN002069_17045
SEEHSEEH1578_01230 SEEH1578_15210(fabG)
SEESNSL254_A1294(fabG)
SENNSN31241_22630
SEWSeSA_A1265(fabG)
SEASeAg_B1991(fabG)
SENSQ786_09285(fabG)
SEDSeD_A2174(fabG)
SEGSG1927(fabG)
SELSPUL_0996(fabG)
SEGASPUCDC_0996(fabG)
SETSEN1854(fabG)
SENAAU38_09595(fabG)
SENOAU37_09600(fabG)
SENVAU39_09605(fabG)
SENQAU40_10730(fabG)
SENLIY59_09855(fabG)
SENJCFSAN001992_05665(fabG)
SEECCFSAN002050_12365(fabG)
SEEBSEEB0189_013595(fabG)
SEEPI137_04570(fabG)
SENBBN855_11550(fabG)
SENEIA1_05890(fabG)
SENCSEET0819_12620(fabG)
SESSARI_01803
SBGSBG_1033(fabG)
SBZA464_1129
SBVN643_04910(fabG)
SALZEOS98_13575(fabG)
SFLSF1097(fabG)
SFXS1177(fabG)
SFVSFV_1113(fabG)
SFESFxv_1249(fabG)
SFNSFy_1583
SFSSFyv_1634
SFTNCTC1_01150(fabG_1)
SSNSSON_1113(fabG)
SBOSBO_1970(fabG)
SBCSbBS512_E2231(fabG)
SDYSDY_2057(fabG)
SDZAsd1617_02761
SHQA0259_02690 A0259_09605(fabG)
ENCECL_00386 ECL_02543 ECL_03797 ECL_04854
ENLA3UG_01895 A3UG_04315 A3UG_06055 A3UG_08530(fabG) A3UG_21585(fabG)
ECLGEC036_11630 EC036_16510 EC036_20200 EC036_32550
ECLEECNIH2_06725 ECNIH2_09195(fabG) ECNIH2_22110(fabG)
ECLNECNIH4_14105(fabG) ECNIH4_16565
ECLIECNIH5_05860 ECNIH5_08235(fabG) ECNIH5_20750(fabG)
ECLXLI66_05715 LI66_08280(fabG) LI66_21390(fabG)
ECLYLI62_09055(fabG) LI62_23375(fabG)
ECLZLI64_06220 LI64_08600(fabG) LI64_15485 LI64_20475(fabG)
ECLOENC_15460 ENC_26850
EHMAB284_03435(fabG) AB284_16720(fabG) AB284_19165
EXFBFV63_04320 BFV63_05845 BFV63_08200(fabG) BFV63_20880
ECLAECNIH3_05875 ECNIH3_08245(fabG) ECNIH3_20830(fabG)
ECLCECR091_05855 ECR091_08220(fabG) ECR091_20760(fabG)
EAUDI57_10315(fabG) DI57_11655 DI57_12810 DI57_19880(fabG)
EKBBFV64_05770 BFV64_08525(fabG)
ENOECENHK_02730 ECENHK_06140 ECENHK_08540(fabG)
EECEcWSU1_01122(hdhA) EcWSU1_01125(fabG) EcWSU1_01178(yjgI) EcWSU1_01403(yxbG) EcWSU1_01687(fabG) EcWSU1_04275(fabG) EcWSU1_A077(fabG)
ELGBH714_01740 BH714_01755 BH714_02005 BH714_03145 BH714_04530(fabG) BH714_14180 BH714_17165
ECANCWI88_13885 CWI88_16400
ERNBFV67_05545 BFV67_08130(fabG) BFV67_20755
ECLSLI67_006815 LI67_009635(fabG) LI67_022790(fabG)
ECHGFY206_07150 FY206_09930(fabG)
ESHC1N69_04240 C1N69_05905 C1N69_08710
EPTHWQ17_04205(fabG) HWQ17_06745 HWQ17_11145 HWQ17_14630(fabG) HWQ17_22695
ENTEnt638_1608 Ent638_2515 Ent638_2516 Ent638_3898
EASEntas_1103 Entas_1333 Entas_1626 Entas_2477
ENRH650_07030 H650_21645 H650_23670 H650_24085 H650_24185 H650_24560(fabG)
ENXNI40_005555 NI40_006680 NI40_008435(fabG) NI40_020875(fabG)
ENFAKI40_0319(fabG) AKI40_1975(fabG) AKI40_1976(fabG) AKI40_2614(fabG) AKI40_3686
LNICWR52_03665(fabG) CWR52_06375 CWR52_18490
EBGFAI37_00675 FAI37_08165(fabG) FAI37_21010(fabG)
ENDA4308_09855 A4308_13250(fabG)
ENZG0034_05885 G0034_08365(fabG)
ENSHWQ15_06700(fabG) HWQ15_14340 HWQ15_16720(fabG)
ENKLOC22_09420 LOC22_16580 LOC22_18980(fabG)
EHUD5067_0012785 D5067_0014160(fabG) D5067_0018525
EMORL6Y89_05755 L6Y89_08275(fabG) L6Y89_09950 L6Y89_20970
ENBELK40_06445 ELK40_08945(fabG) ELK40_21245(fabG)
EQUOM418_05670 OM418_08255(fabG)
EPUQVH39_05855 QVH39_08715(fabG) QVH39_21790
EDYF0320_07920(fabG) F0320_20270
ESAESA_01294 ESA_01295 ESA_02252
CSKES15_2393(fabG)
CSZCSSP291_06355 CSSP291_06360 CSSP291_10660(fabG)
CSJCSK29544_03600
CCONAFK62_07820(fabG) AFK62_12025 AFK62_12030
CDMAFK67_07965(fabG) AFK67_19595(fabG)
CSIP262_02198 P262_02200 P262_03459
CMJAFK66_012005(fabG) AFK66_021870 AFK66_021875
CUIAFK65_07725(fabG) AFK65_12380 AFK65_12385
CMWAFK63_05950 AFK63_05955 AFK63_10920(fabG)
CTUCTU_16720(fabG) CTU_26310 CTU_26320 CTU_40030(fabG)
KPNKPN_01091(fabG) KPN_01694
KPUKP1_1110(fabG) KP1_1567 KP1_2082(fabG) KP1_2746
KPMKPHS_09900 KPHS_14550 KPHS_19700 KPHS_26350
KPPA79E_2527 A79E_3139 A79E_3620 A79E_4026
KPHKPNIH24_15130 KPNIH24_18685(fabG) KPNIH24_21530 KPNIH24_23835
KPZKPNIH27_06745 KPNIH27_09305(fabG) KPNIH27_12775
KPVKPNIH29_07435 KPNIH29_09835(fabG) KPNIH29_13255 KPNIH29_17320 KPNIH29_27405
KPWKPNIH30_05225 KPNIH30_07475 KPNIH30_10355(fabG) KPNIH30_13585
KPYKPNIH31_02825 KPNIH31_07350 KPNIH31_09740(fabG) KPNIH31_12660
KPGKPNIH32_05230 KPNIH32_07580 KPNIH32_10195(fabG) KPNIH32_13435
KPCKPNIH10_04975 KPNIH10_07260 KPNIH10_09840(fabG) KPNIH10_13105
KPQKPR0928_04985 KPR0928_07170 KPR0928_10015(fabG) KPR0928_13125
KPTVK055_0788(fabG2) VK055_1374(fabG) VK055_1916 VK055_2301
KPOKPN2242_05960 KPN2242_08520(fabG) KPN2242_11380(fabG) KPN2242_13090 KPN2242_15230
KPRKPR_2598(fabG) KPR_4525
KPJN559_2610 N559_3197 N559_3707 N559_4157
KPID364_01290 D364_03250 D364_05665(fabG) D364_08680(fabG)
KPAKPNJ1_02791 KPNJ1_03435 KPNJ1_03962 KPNJ1_04457
KPSKPNJ2_02761 KPNJ2_03426 KPNJ2_04006 KPNJ2_04409
KPXPMK1_02569(fabG_4) PMK1_02952(bdcA_1) PMK1_03430(fabG_9) PMK1_04027(fabG_12)
KPBFH42_01305(fabG) FH42_04490 FH42_22175 FH42_24130
KPNEKU54_013075 KU54_016305(fabG) KU54_019180 KU54_021520
KPNULI86_13010 LI86_16615(fabG) LI86_19005 LI86_21360
KPNKBN49_1676 BN49_2178(fabG) BN49_2804(fabG2) BN49_3128 BN49_3652
KVAKvar_3152 Kvar_3289 Kvar_3748
KPEKPK_2230 KPK_2307 KPK_3284 KPK_3465(fabG) KPK_3956 KPK_4468
KPKA593_01840 A593_01845 A593_17560 A593_19955(fabG) A593_20530
KVDKR75_15020 KR75_17630(fabG) KR75_18380
KVQSP68_03725 SP68_04100 SP68_05995 SP68_06000 SP68_21645 SP68_23995(fabG) SP68_24835
KOXKOX_00890 KOX_02015(fabG) KOX_05035(fabG) KOX_16425 KOX_17290(fabG) KOX_20990
KOEA225_2128 A225_2311 A225_3057 A225_4628 A225_4873 A225_5474
KOYJ415_04725(fabG) J415_07690(fabG) J415_08815 J415_16615 J415_20245(fabG) J415_21145
KOMHR38_00480 HR38_14940 HR38_15825(fabG) HR38_19295 HR38_26990
KMIVW41_08165(fabG) VW41_11220
KOKKONIH1_10515 KONIH1_11305(fabG) KONIH1_15035 KONIH1_23215 KONIH1_24455 KONIH1_27560(fabG)
KOCAB185_05640 AB185_11890 AB185_13040 AB185_20925 AB185_24835(fabG) AB185_25685
KQUAVR78_09640 AVR78_14500(fabG) AVR78_19240
EAEEAE_02335 EAE_05655(fabG) EAE_12625 EAE_13695 EAE_16375(fabG) EAE_19740
EARCCG29935 CCG30648 CCG31232 CCG31452 CCG32867 CCG33520
KQVB8P98_09815 B8P98_09820 B8P98_10025 B8P98_17785(fabG) B8P98_20595 B8P98_22275
KLLBJF97_07570 BJF97_10765 BJF97_11580(fabG) BJF97_15195 BJF97_23085 BJF97_24280 BJF97_27225
KLWDA718_01770(fabG) DA718_06105 DA718_09610 DA718_10390 DA718_14710 DA718_17220(fabG) DA718_25255
KARLGL98_08680 LGL98_12705(fabG) LGL98_15780(fabG) LGL98_18210
KGRJJJ10_04905(fabG) JJJ10_06085 JJJ10_10500 JJJ10_13760 JJJ10_17220(fabG) JJJ10_18035
KPASLUW96_00975 LUW96_02120(fabG) LUW96_08115 LUW96_12130 LUW96_17100 LUW96_17925(fabG) LUW96_21600
KLCK7H21_04575(fabG) K7H21_05765 K7H21_14735 K7H21_16935(fabG) K7H21_17760 K7H21_22545 K7H21_26400
KLMBWI76_10295 BWI76_11090(fabG) BWI76_14895 BWI76_22505 BWI76_23705
REEelectrica_03161(fabG_5) electrica_03485(fabG_7) electrica_03486(gdh)
RORRORB6_06635 RORB6_09205(fabG) RORB6_13920 RORB6_20160(fabG) RORB6_23100
RONTE10_00835(fabG) TE10_07045 TE10_11350(fabG) TE10_23175
RPLNB1209_01395 B1209_04425 B1209_13725 B1209_16790(fabG) B1209_17015 B1209_18360 B1209_21835
RAODSD31_01495 DSD31_04555 DSD31_13250 DSD31_15815 DSD31_20540
RTGNCTC13098_00340(fabG_2) NCTC13098_03655(fabG_7) NCTC13098_04454(fabG_11) NCTC13098_04868(fabG_14) NCTC13098_05975(fabG_16)
CROROD_11551(fabG) ROD_35141 ROD_43261
CKOCKO_01965 CKO_03730 CKO_04923
CFDCFNIH1_14370 CFNIH1_15470(fabG)
CBRAA6J81_07090 A6J81_08735
CWECO701_13370(fabG) CO701_23320
CYOCD187_14465(fabG) CD187_15715
CPOTFOB25_02080 FOB25_02420(fabG) FOB25_03415 FOB25_12550(fabG)
CFQC2U38_00530 C2U38_08405 C2U38_09485
CSEDJY391_01395(fabG) JY391_09805(fabG) JY391_20320
CAMAF384_05420(fabG) F384_15680 F384_18925(fabG) F384_23115
CAFAL524_01590 AL524_05615 AL524_07260 AL524_16885
CIFAL515_08850 AL515_14670 AL515_22090
CFARCI104_01265 CI104_10535(fabG) CI104_20765 CI104_22825
CIRC2U53_12350 C2U53_14200 C2U53_20490
CIEAN232_20185 AN232_22070
CPARCUC49_04055 CUC49_10705 CUC49_17970
CTELGBC03_03090(fabG) GBC03_07090 GBC03_09035 GBC03_19745(fabG) GBC03_21325
CITZE4Z61_08280(fabG) E4Z61_09685
CARSE1B03_06045 E1B03_09450 E1B03_10595(fabG) E1B03_15095
CIXM4I31_14190(fabG) M4I31_15350 M4I31_18885 M4I31_18890
CIBHF677_014510(fabG) HF677_015535
CENSP2W74_14105(fabG)
BFLBfl404(fabG)
BPNBPEN_416(fabG)
BVABVAF_407(fabG)
BCHRBCHRO640_427(fabG)
BHBM9394_00350(fabG)
BVXM9408_00355(fabG)
BENBOBLI757_407(fabG)
BEDBTURN675_393(fabG)
BECGN160_00225(fabG)
BEMM9396_00380(fabG)
BOCRM9405_01955(fabG)
WCAWEOB_234(fabG)
HDEHDEF_0447(fabG)
SECTA359_08290
SEHCA35E_00575
RIPRIEPE_0396
RIGAOQ88_01425(fabG)
RPEDAOQ87_00910(fabG)
MENMEPCIT_151(fabG)
MEOMPC_462(fabG)
EBTEBL_c24070(fabG) EBL_c31000
CNTJT31_01075 JT31_04305(fabG) JT31_06740(fabG)
CEMLH23_11195(fabG) LH23_13715(fabG) LH23_17160
CENLH86_13020(fabG) LH86_16110
CLAPNCTC11466_02267(fabG_4) NCTC11466_02725(fabG_5) NCTC11466_02804(fabG_6) NCTC11466_03226(fabG_7) NCTC11466_03663
PGELG71_06205 LG71_12110 LG71_18925(fabG) LG71_23675
ESCEntcl_0256 Entcl_0658 Entcl_2700 Entcl_3468
KLEAO703_04665 AO703_08690(fabG) AO703_18165 AO703_20135(fabG)
KSAC813_05590(fabG) C813_06045 C813_06525 C813_08835
KORAWR26_01350(fabG) AWR26_04125 AWR26_04840 AWR26_09375 AWR26_15475(fabG) AWR26_15950 AWR26_18260 AWR26_20030
KRDA3780_03795 A3780_06020 A3780_08335 A3780_08795(fabG) A3780_19200 A3780_19945 A3780_23380(fabG)
KCOBWI95_11780 BWI95_13760 BWI95_14265(fabG) BWI95_19445 BWI95_19450 BWI95_22925
KOTEH164_08775 EH164_13785(fabG) EH164_14285 EH164_16310 EH164_21595
KPSEIP581_06060 IP581_08060 IP581_08480 IP581_08580 IP581_08950(fabG) IP581_15335
KOBHF650_08880 HF650_09380(fabG) HF650_23495(fabG)
KOOO9K67_01580 O9K67_09735 O9K67_09740 O9K67_15080(fabG) O9K67_18160
KOUC0557_04425 C0557_06440 C0557_08740 C0557_09230 C0557_21525
KGOCEW81_14870(fabG) CEW81_15510
KIENCTC12125_01044(fabG_1) NCTC12125_01802(fabG_4) NCTC12125_01964(fabG_5)
KASKATP_26450 KATP_27770(fabG)
KLUK7B04_10355 K7B04_13870 K7B04_14060 K7B04_14665(fabG) K7B04_19185
KCYRIN60_09575 RIN60_13725(fabG) RIN60_14380 RIN60_14565
ICPICMP_370(fabG)
LAXAPT61_01340(fabG) APT61_06100 APT61_09025 APT61_13985(fabG) APT61_16580
LEIC2U54_10880 C2U54_13575 C2U54_18495 C2U54_21950
LEHC3F35_02740 C3F35_05590 C3F35_13130 C3F35_18075 C3F35_21255
LEEDVA44_01215 DVA44_03725 DVA44_06200 DVA44_09655 DVA44_14995 DVA44_17705
LERGNG29_06090 GNG29_08700(fabG) GNG29_13030 GNG29_16550 GNG29_21680(fabG)
LEAGNG26_05780 GNG26_08335(fabG) GNG26_13300 GNG26_16395 GNG26_18620 GNG26_20945
LPNUKQ929_00715 KQ929_12525(fabG)
LEYDVA43_00930 DVA43_04250 DVA43_09080 DVA43_19255
LAZA8A57_05970 A8A57_08425(fabG) A8A57_20315
LEFLJPFL01_1174 LJPFL01_1629 LJPFL01_2403 LJPFL01_4002
LEWDAI21_05840 DAI21_14175 DAI21_18395 DAI21_20835
BUFD8682_06555(fabG) D8682_06950(fabG) D8682_07920 D8682_22165
BAGEBADSM9389_25640(fabG) BADSM9389_26200(fabG)
BFTMNO13_06510 MNO13_15550(fabG) MNO13_15890
BSELRHD99_06430 RHD99_15300(fabG) RHD99_15545
SBWTGUWTKB_5820(fabG)
DENMHIR_DE00219(fabG)
HEDTPER_HE00288(fabG)
GEDFVIR_GE00465(fabG)
CMIKPMARG_ME00307(fabG)
PPETC9I82_142
SYMK6K13_12785(fabG)
AHNNCTC12129_00282(fabG_2) NCTC12129_01581(fabG_4) NCTC12129_03121(fabG_6)
ASUBNLZ15_01060 NLZ15_08910(fabG)
YREHEC60_01355 HEC60_02795(fabG) HEC60_22565(fabG)
SGOEA8O29_001785(fabG) A8O29_009755 A8O29_010745 A8O29_014235(fabG)
KINAB182_09560(fabG) AB182_14285 AB182_28205
PDZHHA33_04990 HHA33_06840(fabG) HHA33_12190(fabG) HHA33_16910 HHA33_20700
METYMRY16398_05500 MRY16398_20300 MRY16398_20310(fabG) MRY16398_21320(fabG) MRY16398_32320(fabG) MRY16398_41420
IZHFEM41_05185(fabG) FEM41_10115 FEM41_10685 FEM41_15040 FEM41_15345(fabG) FEM41_15515(fabG) FEM41_18090
PTFPROFFT_A_05220(fabG)
PLARGII40_00492(fabG)
SNYKEC38_00925(fabG)
PSHISAMEA2665130_1846(fabG_3) SAMEA2665130_2950(fabG_5)
PSGCG163CM_02560(bacG) G163CM_02680(bdcA) G163CM_02920(fabG_1) G163CM_16280(fabG_2) G163CM_25820(fabG_3) G163CM_44730(fabG_6)
SCOLKFZ77_07325(fabG)
PVJLMA04_04230(fabG)
SUPEP0H77_09455(fabG) P0H77_19385
TOEQMG90_02695 QMG90_09680(fabG) QMG90_15600
AAPTQNH14_10135(fabG)
EBFD782_0840 D782_1273 D782_1284 D782_1308 D782_2651 D782_3530 D782_3998
EBCC2U52_11155 C2U52_19955 C2U52_24855 C2U52_29435
EBUCUC76_05775 CUC76_16985 CUC76_21585
EBBF652_1280 F652_1638
PSTSE05_19060 E05_24590 E05_27950 E05_37410(fabG2)
EEPGJT83_00440(fabG)
EEMGJT87_00410
YPEYPO1456 YPO1599(fabG)
YPKy1758(fabG) y2713(fabG)
YPHYPC_1696(fabG) YPC_2701
YPAYPA_0749 YPA_1926
YPNYPN_2030 YPN_2522
YPMYP_1348(fabG6) YP_2255(fabG10)
YPPYPDSF_1518 YPDSF_1848
YPGYpAngola_A2968 YpAngola_A3499(fabG)
YPZYPZ3_1327 YPZ3_2089(fabG)
YPTA1122_17890(fabG) A1122_18640
YPDYPD4_1293 YPD4_2130
YPXYPD8_1279 YPD8_2130(fabG)
YPWCH59_237(fabG) CH59_383
YPJCH55_1083 CH55_174(fabG)
YPVBZ15_1940(fabG) BZ15_2096
YPLCH46_3525(fabG) CH46_3669
YPSYPTB1474 YPTB2471(fabG)
YPOBZ17_1042 BZ17_4165(fabG)
YPIYpsIP31758_1578(fabG) YpsIP31758_2519
YPYYPK_1686 YPK_2609
YPBYPTS_1581 YPTS_2559
YPQDJ40_4071(fabG) DJ40_747
YPUBZ21_1765(fabG) BZ21_810
YPRBZ20_3737(fabG) BZ20_495
YPCBZ23_1089 BZ23_2051(fabG)
YPFBZ19_1832(fabG) BZ19_910
YENYE0798 YE0910(fabG) YE1635(fabG) YE2069
YEPYE105_C0712 YE105_C2113 YE105_C2484
YEYY11_05281 Y11_09181 Y11_22501
YELLC20_02779 LC20_03346 LC20_04362
YEWCH47_1084(fabG) CH47_1504 CH47_2690 CH47_314
YETCH48_2507 CH48_3751 CH48_4(fabG)
YEFFORC2_0915 FORC2_1667 FORC2_2090 FORC2_3302
YEEYE5303_06581(fabG) YE5303_14741(fabG) YE5303_19161 YE5303_25421
YSIBF17_16830 BF17_21745(fabG)
YALAT01_3325 AT01_3399 AT01_886(fabG)
YFRAW19_1275 AW19_1585(fabG) AW19_4
YINCH53_4017 CH53_6(fabG) CH53_772 CH53_884
YKRCH54_1658 CH54_387 CH54_78(fabG)
YROCH64_1620 CH64_294 CH64_3410 CH64_932(fabG)
YRUBD65_57(fabG)
YRBUGYR_00275(fabG)
YAKACZ76_13115 ACZ76_17045(fabG)
YMADA391_11410 DA391_13525 DA391_17970
YHID5F51_06500(fabG) D5F51_08540 D5F51_15045
YCAF0T03_04550 F0T03_09025(fabG) F0T03_10705 F0T03_13495
YMOHRD69_09760 HRD69_15820 HRD69_17340(fabG)
YASN0H69_04220 N0H69_08120 N0H69_11875(fabG) N0H69_13945
YKIHRD70_08885 HRD70_13340(fabG) HRD70_15310
YEGPL78_03110(fabG) PL78_18340(fabG)
SMARSM39_1376(fabG) SM39_2504 SM39_3328 SM39_3894 SM39_4376 SM39_4956
SMACSMDB11_1164(fabG) SMDB11_2286 SMDB11_2430 SMDB11_2431 SMDB11_3118 SMDB11_3638 SMDB11_3690 SMDB11_4232 SMDB11_4699
SMWSMWW4_v1c05720 SMWW4_v1c18650(fabG) SMWW4_v1c30360 SMWW4_v1c38500 SMWW4_v1c44050(yjgI)
SPESpro_0121 Spro_0127 Spro_0623 Spro_0902 Spro_1906 Spro_3727 Spro_3866 Spro_4437
SRRSerAS9_0087 SerAS9_0559 SerAS9_0826 SerAS9_1851 SerAS9_3921 SerAS9_4279 SerAS9_4541
SRLSOD_c00820(fabG1) SOD_c04910(ucpA) SOD_c07580(fabG3) SOD_c17330(fabG4) SOD_c36950(fabG5) SOD_c42470(yjgI)
SRYM621_00405 M621_02595 M621_04190(fabG) M621_09585(fabG) M621_16145 M621_19865 M621_21810 M621_23185
SPLYQ5A_000435(fabG_1) Q5A_004040(fabG_2) Q5A_009445(fabG_4) Q5A_019680(fabG_7) Q5A_023140(bdcA)
SRSSerAS12_0087 SerAS12_0559 SerAS12_0826 SerAS12_1851 SerAS12_3922 SerAS12_4280 SerAS12_4542
SRASerAS13_0086 SerAS13_0559 SerAS13_0826 SerAS13_1852 SerAS13_3922 SerAS13_4280 SerAS13_4542
SSZSCc_435(fabG)
SMAFD781_0567 D781_0868 D781_1374 D781_1816 D781_2161 D781_2221 D781_2325 D781_3606 D781_3800 D781_3871 D781_3899
SLQM495_00400 M495_00435 M495_02460 M495_03790(fabG) M495_09175(fabG) M495_12040 M495_19410 M495_22345
SERFL085_01205 L085_06195 L085_09440 L085_13670 L085_16805 L085_19185(fabG)
SERSSERRSCBI_02735 SERRSCBI_08965(fabG) SERRSCBI_14630 SERRSCBI_18630 SERRSCBI_21265
SFWWN53_02120 WN53_03965 WN53_05085 WN53_05355 WN53_11455 WN53_12195 WN53_15605 WN53_19220(fabG) WN53_21335
SFGAV650_00700 AV650_06730 AV650_11065 AV650_14645(fabG) AV650_17080 AV650_20935(fabG) AV650_24885 AV650_26020 AV650_26180 AV650_27540 AV650_28520
SRZAXX16_1247 AXX16_1474 AXX16_2812 AXX16_2921 AXX16_2977 AXX16_3315 AXX16_4233 AXX16_4541
SERMCLM71_00305 CLM71_04210 CLM71_09080(fabG) CLM71_11200 CLM71_11495 CLM71_12050 CLM71_18900
SQUE4343_06625(fabG) E4343_11990(fabG) E4343_13540 E4343_15660 E4343_15690 E4343_18600 E4343_21820
SFJSAMEA4384070_0090(fabG_1) SAMEA4384070_0650(budC) SAMEA4384070_0932(fabG_3) SAMEA4384070_1940(fabG_5) SAMEA4384070_3047(fabG_8) SAMEA4384070_3838(fabG_10) SAMEA4384070_4401
SOFNCTC11214_00598(fabG_1) NCTC11214_01870(fabG_3) NCTC11214_02236(fabG_4) NCTC11214_02926(fabG_8) NCTC11214_04916(fabG_14)
SSURATE40_006095(fabG) ATE40_008410 ATE40_011730 ATE40_015880 ATE40_018535 ATE40_021345 ATE40_023575
SURIJ0X03_02100 J0X03_04775 J0X03_08800 J0X03_14410(fabG) J0X03_21090
SRHZFO014_00740(fabG) FO014_05570(fabG) FO014_07095 FO014_13510 FO014_14435 FO014_15320 FO014_21690 FO014_22270 FO014_22550
SENPKHA73_02630 KHA73_09545(fabG) KHA73_14885 KHA73_18700 KHA73_21475 KHA73_22660
SNEMNLX84_02775 NLX84_09400(fabG) NLX84_15260 NLX84_19360 NLX84_22555
SNEVOI978_03665 OI978_06000 OI978_08835 OI978_12785 OI978_17280 OI978_23700(fabG)
SGRISGBXF1_00130(rhlG) SGBXF1_00136(fabG_1) SGBXF1_00559(ped) SGBXF1_00826(fabG_2) SGBXF1_01920(fabG_5) SGBXF1_03834(fabG_7) SGBXF1_04382(bdcA)
SFOZ042_01005 Z042_01010 Z042_04135 Z042_06330 Z042_21525 Z042_23455(fabG)
RAHRahaq_0910 Rahaq_1672 Rahaq_2075 Rahaq_2325 Rahaq_2955 Rahaq_4055
RACEJHW33_02565 JHW33_06455 JHW33_08960(fabG) JHW33_14600 JHW33_14740 JHW33_21260(fabG)
RAQRahaq2_0065 Rahaq2_0978 Rahaq2_1980 Rahaq2_2213 Rahaq2_2977 Rahaq2_4158 Rahaq2_4185
RAAQ7S_04300(fabG) Q7S_08090 Q7S_10520 Q7S_14910(fabG) Q7S_20605
ROXBV494_07620 BV494_09720(fabG) BV494_18710 BV494_23135
RVCJ9880_00600(fabG) J9880_05730 J9880_05870 J9880_12210 J9880_15920 J9880_16890 J9880_19100
RBONQNM34_04675 QNM34_12615 QNM34_13585 QNM34_15165(fabG) QNM34_20615
RIUI2123_00050 I2123_06565(fabG) I2123_09465(fabG) I2123_12395 I2123_21910 I2123_22535(fabG)
GQUAWC35_01085(fabG) AWC35_01365 AWC35_01370 AWC35_03035(fabG) AWC35_06865 AWC35_17890
FSMCCS41_11530(fabG) CCS41_13890
EAMEGXP68_01875 GXP68_01950 GXP68_04200 GXP68_07650(fabG) GXP68_10030 GXP68_11555 GXP68_16375(fabG) GXP68_22470
RBADH2866_03635(fabG) H2866_04240 H2866_15285(fabG) H2866_16875 H2866_22235 H2866_22910
RCBO1V66_02605 O1V66_03670 O1V66_10500(fabG) O1V66_15515
CARUP0E69_12330(fabG) P0E69_15455 P0E69_20435 P0E69_22045
NIGC1N62_10155 C1N62_13130 C1N62_17730
SERASer39006_001930 Ser39006_001935 Ser39006_002670 Ser39006_011785 Ser39006_017545
SERQCWC46_01930 CWC46_01935 CWC46_02670 CWC46_11780 CWC46_17545
ECAECA1208 ECA1209 ECA1797(fabG) ECA4492
PATREV46_06075 EV46_06080 EV46_08610(fabG) EV46_18470 EV46_22360(fabG)
PATOGZ59_12370 GZ59_12380 GZ59_28040(fabG) GZ59_37630 GZ59_45910
PCTPC1_2503
PCCPCC21_026120
PCVBCS7_12550(fabG) BCS7_17760
PWAPecwa_2808 Pecwa_3713 Pecwa_4581
PPARA8F97_00100 A8F97_04600(fabG) A8F97_18540
PECW5S_2788 W5S_3854 W5S_4767
PWSA7983_03615 A7983_07615 A7983_14680 A7983_14685 A7983_21765(fabG)
PPOABJK05_07815(fabG) BJK05_12730 BJK05_16345
PBRAB5S52_03790 B5S52_08845(fabG)
PPUJE2566_13000(fabG) E2566_17920
PARII2D83_04110 I2D83_13355(fabG) I2D83_14510
PAQUDMB82_0012090(fabG)
PVZOA04_16700(fabG_1) OA04_16710(fabG_2) OA04_17410(fabG_3)
PPAVLOZ86_09065(fabG) LOZ86_17595
PQUIG609_012205(fabG)
PPOOLW347_12720(fabG) LW347_13095 LW347_13100
PCACOI450_00205 OI450_08070(fabG) OI450_10815 OI450_10820 OI450_14125 OI450_17915
PACBM9782_15100(fabG)
PCOAPJ912_02595(fabG)
DDDDda3937_03279 Dda3937_04626(fabG)
DZEDd1591_1623 Dd1591_2838
DDCDd586_1266 Dd586_1586 Dd586_1861 Dd586_3500 Dd586_4180
DZCW909_06725 W909_12095(fabG) W909_12300 W909_12305 W909_16775
DSOA4U42_00990(fabG) A4U42_05330 A4U42_08945(fabG) A4U42_15765 A4U42_16095
CEDLH89_05045 LH89_05445 LH89_12475(fabG) LH89_21120(fabG)
DFNCVE23_07285 CVE23_07710 CVE23_13865
DDQDDI_2209 DDI_2501 DDI_4266
DAQDAQ1742_01804 DAQ1742_01806 DAQ1742_02421 DAQ1742_02842(fabG) DAQ1742_02889 DAQ1742_02890
DICDpoa569_001497(fabG) Dpoa569_001736
DLCO1Q98_04325(fabG)
DDADd703_0684 Dd703_1587 Dd703_1811
BGJAWC36_05495(fabG) AWC36_05850 AWC36_06205 AWC36_06280 AWC36_06805 AWC36_11180 AWC36_18695 AWC36_18895
BRBEH207_06335 EH207_07210(fabG) EH207_07515
BNGEH206_08380(fabG) EH206_16040 EH206_17630 EH206_20490 EH206_22615(fabG)
BIZHC231_00135 HC231_11840 HC231_12595 HC231_12670 HC231_13090 HC231_13510(fabG) HC231_23695
PRODPCO85_07890 PCO85_12700(fabG)
LBQCKQ53_05980 CKQ53_12225(fabG) CKQ53_16375
LPOPI6N93_00645 I6N93_06660(fabG) I6N93_10765 I6N93_16965(fabG)
SGLSG1060
SODSant_0956 Sant_2336 Sant_2478(fabG) Sant_3083 Sant_P0173
PESSOPEG_2146(fabG)
SENYHBA_0406(fabG)
SLIGGTU79_02355 GTU79_02370 GTU79_03445 GTU79_04790 GTU79_06145 GTU79_07205 GTU79_09225(fabG) GTU79_10615 GTU79_11295 GTU79_12655 GTU79_21535 GTU79_24575 GTU79_24755 GTU79_25975 GTU79_27865
EAMEAMY_1474(fabG)
EAYEAM_1458(fabG)
ETAETA_20220(fabG) ETA_30050
EPYEpC_21480(fabG)
EPREPYR_02312(fabG)
EBIEbC_10680 EbC_10690 EbC_16020 EbC_16550(fabG) EbC_21520
ERJEJP617_25750(fabG)
EPECI789_05500 CI789_05875 CI789_10330(fabG) CI789_12910 CI789_21465 CI789_22805
EHDERCIPSTX3056_509(fabG)
ERWIGN242_12615(fabG) GN242_15175(fabG) GN242_18960
ETPLU633_09995(fabG)
ERPLJN55_08080 LJN55_08370(fabG) LJN55_14000
ETORIN69_00275 RIN69_08840 RIN69_09140 RIN69_09435(fabG)
EGEEM595_1388(fabG2) EM595_1444(fabG) EM595_p1058
BUCBU351(fabG)
BAPBUAP5A_344(fabG)
BAUBUAPTUC7_345(fabG)
BAWCWU_02285
BAJCCWS_01835
BUACWO_01850
BUPCWQ_01880
BAKBAKON_353(fabG)
BUHBUAMB_330(fabG)
BAPFBUMPF009_CDS00245(fabg)
BAPGBUMPG002_CDS00246(fabg)
BAPUBUMPUSDA_CDS00245(fabg)
BAPWBUMPW106_CDS00245(fabg)
BASBUsg_339(fabG)
BABbbp_321(fabG)
BCCBCc_217(fabG)
BAJBCTU_229(fabG)
BAPHIX46_01815
WBRfabG
WGLWIGMOR_0096(fabG)
PAMPANA_0563(fabG) PANA_1483(fabG) PANA_1932(fabG) PANA_2275(fabG)
PLFPANA5342_2254(fabG7) PANA5342_2742(fabG11)
PAJPAJ_0829(fabG) PAJ_1265(fabG) PAJ_1587(fabG) PAJ_1588(fabG) PAJ_3705(fabG)
PAQPAGR_g2176 PAGR_g2663
PVAPvag_0846(fabG2) Pvag_0894(fabg1) Pvag_3686
PAGGAL522_00655 AL522_06560 AL522_11580 AL522_11815
PAOPat9b_0515 Pat9b_1482 Pat9b_1568 Pat9b_1700 Pat9b_1844 Pat9b_2945 Pat9b_3484 Pat9b_4658 Pat9b_5550 Pat9b_5632 Pat9b_5633
KLNLH22_14770(fabG) LH22_15025(fabG) LH22_19675
PANTPSNIH1_11910(fabG)
PANPPSNIH2_10270(fabG) PSNIH2_10630 PSNIH2_14270
HHSHHS_06880(fabG)
PCKBMSBPS_0318
PAGCBEE12_09340 BEE12_13995 BEE12_14225(fabG)
PSTWDSJ_10665(fabG) DSJ_13850
PALHB1H58_03330 B1H58_07060 B1H58_19770(fabG)
PANSFCN45_02565 FCN45_07375(fabG) FCN45_07630(fabG) FCN45_20560
PEYEE896_12105(fabG) EE896_12340(fabG) EE896_16980
PDISD8B20_02250 D8B20_06935(fabG) D8B20_20550
PERLAC65_06135(fabG)
PJIKTJ90_12000(fabG) KTJ90_12245 KTJ90_16900
PANOOJ965_13895(fabG) OJ965_14140 OJ965_18710
KPIEN5580_10855(fabG) N5580_16040 N5580_21575
PALFK6R05_11620(fabG) K6R05_16515
PPHOCTZ24_02670 CTZ24_07675 CTZ24_07930(fabG) CTZ24_08365 CTZ24_09035 CTZ24_09705 CTZ24_13860 CTZ24_17705 CTZ24_21770 CTZ24_22155
PDIPKFZ74_12385(fabG) KFZ74_12635 KFZ74_17210 KFZ74_20570 KFZ74_21740 KFZ74_23150 KFZ74_23200
PGZC2E15_08315
PCDC2E16_04410 C2E16_07945 C2E16_08305
MINTC7M51_00829(fabG_2) C7M51_00905(fabG_3) C7M51_01728(fabG_4)
MTHIC7M52_01086(fabG_5) C7M52_01865(fabG_6) C7M52_02640(fabG_7)
MHANK6958_00445 K6958_08595(fabG)
TCIA7K98_01970 A7K98_07560(fabG)
TPTYNCTC11468_01503(fabG_1)
TATUEFZ10_00985(fabG) EFZ10_05875(fabG) EFZ10_07360
PLUplu1541 plu2075 plu2833(fabG) plu4678
PLUMA4R40_07815 A4R40_10400 A4R40_14125(fabG) A4R40_23205
PAYPAU_01704(fabG) PAU_02257 PAU_02901 PAU_03776 PAU_04158(fabG)
PTTVY86_06680 VY86_15365 VY86_17145(fabG)
PAKHB0X70_08015 B0X70_10670 B0X70_14475(fabG) B0X70_23645
PLUICE143_07935 CE143_10580 CE143_14470(fabG) CE143_23685
PMRPMI0861(fabG) PMI2912 PMI3202
PMIBBB2000_0979(fabG) BB2000_2922 BB2000_3220
PVLAOB99_00360 AOB99_06735(fabG) AOB99_15795
PVGCRN77_03685 CRN77_14885(fabG)
PHAUPH4a_13615
PROTBTA34_05450(fabG) BTA34_15840
PCOLF1325_00340(fabG) F1325_07605(fabG)
PCIBF9282_00350(fabG) F9282_07540(fabG)
PPEEI6G31_02865(fabG) I6G31_09330(fabG)
PAPPQQS39_06965(fabG) QQS39_17690
XBOXBJ1_1403 XBJ1_2859(fabG) XBJ1_2950
XBVXBW1_0617(fabG) XBW1_1580 XBW1_2489(fabG) XBW1_3130(fabG) XBW1_4247(yjgI) XBW1_4761(fabG)
XNEXNC1_1173(fabG) XNC1_2735(fabG) XNC1_3583
XNMXNC2_1153(fabG) XNC2_2633(fabG) XNC2_3449
XDOXDD1_2503(fabG) XDD1_2683 XDD1_2932(fabG) XDD1_3344(fabG) XDD1_3474(fabG)
XPOXPG1_0102(yjgI) XPG1_0795(fabG) XPG1_1318(fabG) XPG1_3704(CBR)
XHOA9255_01595 A9255_07670(fabG) A9255_17515 A9255_20720
XBUHGO23_07590 HGO23_08345(fabG) HGO23_15170
XGRQL128_02640 QL128_02745 QL128_04960 QL128_05270 QL128_07640(fabG)
PSIS70_01515 S70_01660(fabG) S70_08850 S70_09965 S70_10115
PSXDR96_1175 DR96_1411 DR96_3469 DR96_3498(fabG)
PSTABGK56_04860 BGK56_05005(fabG) BGK56_11880 BGK56_12930 BGK56_13075
PTHAOI982_00325(fabG) OI982_13085 OI982_14230
PRGRB151_000660(bdcA) RB151_011040(fabG_1) RB151_022680(fabG_2) RB151_025330(fabG_3) RB151_025570(fabG_4) RB151_039750(fabG_6)
PALACO695_12600(fabG) CO695_12740
PHEINCTC12003_01664(fabG_2) NCTC12003_01688(fabG_3) NCTC12003_03373(fabG_5)
PRQCYG50_03225(fabG) CYG50_15720 CYG50_16700 CYG50_18705 CYG50_18795(fabG)
PRJNCTC6933_02206(fabG_2)
PVCG3341_00355 G3341_00500 G3341_00575 G3341_01480 G3341_08925(fabG) G3341_09035
PMAGJI723_00850 JI723_01890 JI723_07900 JI723_08790(fabG)
PHAGPZ638_08990(fabG) PZ638_18200(fabG) PZ638_18285
PZJQS795_000635 QS795_010030(fabG)
MMKMU9_2728 MU9_2851
ASYAUT07_00074(fabG)
AENARADI_0579(fabG)
ANSArsFIN_24960(fabG)
AEDE3U36_04700(fabG)
AETLDL57_05950(fabG)
AAPCQG404_06985(fabG)
MWIMNY66_09400(fabG) MNY66_15820
EICNT01EI_2369 NT01EI_2713
ETDETAF_0771 ETAF_1898 ETAF_2177
ETEETEE_0089 ETEE_0433 ETEE_2698
ETRETAE_0824(fabG1) ETAE_2099(fabG2) ETAE_2407(fabG3)
ETCETAC_03960(fabG) ETAC_09970(fabG) ETAC_11395
EDWQY76_09745(fabG) QY76_16065(fabG)
EDLAAZ33_04390 AAZ33_11125(fabG) AAZ33_12555
EHOA9798_05160 A9798_06480(fabG)
HAVAT03_06435 AT03_12955(fabG)
HPARAL518_13140 AL518_14800
OPODSM2777_10675 DSM2777_11555 DSM2777_14725(fabG)
LPVHYN51_01290 HYN51_01865 HYN51_10135
PRAGEKN56_02490 EKN56_03405 EKN56_07700 EKN56_08595(fabG) EKN56_14690
PFQQQ39_00250(fabG) QQ39_01775 QQ39_03545 QQ39_08750 QQ39_09035(fabG) QQ39_10205
LRINCTC12151_00385(fabG_3) NCTC12151_00584(fabG_4) NCTC12151_01922(fabG_5) NCTC12151_03680(fabG_8)
GKNPVT67_06300 PVT67_09220(fabG) PVT67_09780(fabG)
HINHI_0155
HITNTHI0244(fabG)
HIPCGSHiEE_02510(fabG)
HIQCGSHiGG_03370
HIFHIBPF_19790
HILHICON_13180
HIUHIB_02080
HIER2846_0482(fabG)
HIZR2866_0432(fabG)
HIKHifGL_000818(fabG)
HIAH733_0039
HIHNF38_04645(fabG)
HIWNTHI477_01188(fabG)
HICNTHIC486_00876(fabG)
HIXNTHI723_01548(fabG)
HPRPARA_02460
HDUHD_0708(fabG)
HAYC3V42_02105(fabG)
HPITNCTC13334_00397(fabG_1) NCTC13334_00845(fabG_2)
HHZNCTC10839_01835(fabG)
HAEGNCTC8502_01083(fabG)
HPAAE5Q53_04560(fabG)
HSEML3077_08945(fabG)
HAPHAPS_0854(fabG)
HPAZK756_01715(fabG)
HPASJL26_00810(fabG)
HPAKJT17_09395(fabG)
GLECJD39_07880(fabG) CJD39_08030
HSOHS_0107(fabG) HS_0167(fabG)
HSMHSM_0034 HSM_1992
PMUPM1916(fabG)
PMVPMCN06_1455(fabG)
PULNT08PM_1479
PMPPmu_14170(fabG)
PMULDR93_18(fabG)
PDAG4362423_00074(fabG_1) 4362423_01541(fabG_2)
PSKYA6B44_08160(fabG)
PATLKGI96_07140(fabG)
PCAIK7G93_001355(fabG)
MSUMS1874(fabG)
BSUNA4G13_06680(fabG)
MHTD648_22610(fabG) D648_24000
MHQD650_2180 D650_3580(fabG)
MHATB824_3270 B824_4030(fabG)
MHXMHH_c02300(fabG1) MHH_c03800(fabG2)
MHAEF382_06260(fabG) F382_08835 F382_09090
MHAMJ450_05050(fabG) J450_06135(fabG)
MHAOJ451_06495(fabG) J451_07145(fabG)
MHALN220_12415(fabG) N220_13165(fabG)
MHAQWC39_01115(fabG) WC39_01830(fabG)
MHAYVK67_01120(fabG) VK67_01835(fabG)
MVRX781_21070
MVIX808_18990
MVGX874_17800
MVEX875_2200
MGRAA4G16_08540(fabG)
MBOSICJ55_03410(fabG)
MPEGHV560_00780(fabG)
MANNGM695_00750(fabG)
APLAPL_1992(fabG)
APJAPJL_2040(fabG)
APAAPP7_2079(fabG)
ASUAsuc_2001
ASIASU2_00055(fabG) ASU2_09620(fabG)
ASSASU1_00055(fabG) ASU1_09680(fabG)
AEUACEE_07630(fabG)
APORDDU33_04295(fabG)
AIOEXH44_06625(fabG) EXH44_06845(fabG)
ADPNCTC12871_00314(fabG_1) NCTC12871_01540(fabG_2)
ALIGNCTC10568_02388(fabG_2)
AARTNYR89_07175(fabG)
AGPNYR63_09285(fabG) NYR63_10960(fabG)
AGKNYR60_05795(fabG)
AAPNT05HA_1504 NT05HA_1717
AAZADJ80_00215(fabG) ADJ80_01325(fabG)
AATD11S_0526(fabG) D11S_2151(fabG)
AAOANH9381_0332 ANH9381_0858
AAND7S_01186(fabG) D7S_01338(fabG)
AAHCF65_00269 CF65_01179
AACNAANUM_0258(fabG) AANUM_0339
AACTACT75_05855(fabG) ACT75_06515(fabG)
ASEGNCTC10977_00675(fabG_1) NCTC10977_00811(fabG_2)
AGJJ5A60_00980(fabG) J5A60_01665(fabG)
GANUMN179_00974
GSSNYR30_11125(fabG) NYR30_11875
BTOWQG_21990 WQG_3910
BTREF542_18050 F542_610
BTRHF543_19930 F543_640
BTRAF544_22500 F544_4300
APAGEIA51_03095(fabG)
AVTNCTC3438_00081(fabG_1) NCTC3438_02118(fabG_2)
RPNENCTC8284_01062(fabG_1)
RHEYFEE42_07215(fabG) FEE42_10860(fabG)
RHAEIHV77_05240(fabG) IHV77_07780(fabG)
OOIA6A10_00425 A6A10_08360(fabG)
FCLA4G17_03890(fabG)
BHUDA6A11_08095(fabG)
MSEPCEP49_04725(fabG)
PAETNCTC13378_00234(fabG)
XFAXF_0173 XF_0671
XFTPD_0141(fabG) PD_1503(fabG)
XFMXfasm12_0146 Xfasm12_1645
XFNXfasM23_0129 XfasM23_1588
XFFXFLM_01715(fabG) XFLM_05985(fabG)
XFLP303_07260 P303_11200
XFSD934_01695 D934_11605
XFHXFHB_00710(fabG) XFHB_02730(fabG)
XTWAB672_00790(fabG) AB672_01440 AB672_04065(fabG)
XCCXCC0384 XCC1018(fabG) XCC4003(fabG)
XCBXC_0396 XC_3227 XC_4092
XCAxcc-b100_0411 xcc-b100_3340(fabG2) xcc-b100_4196
XCPXCR_0260 XCR_1218(fabG) XCR_4130
XCVXCV0060 XCV0399 XCV1146(fabG) XCV4178(fabG)
XAXXACM_0057 XACM_0373 XACM_1092(fabG) XACM_3959(fabG)
XACXAC0083 XAC0384 XAC1127(fabG) XAC4090(fabG)
XCIXCAW_00209(fabG) XCAW_00471 XCAW_00791(fabG) XCAW_01227(fabG)
XCTJ151_00198 J151_00506 J151_01261 J151_02288 J151_04269
XCJJ158_00196 J158_00503 J158_01258 J158_02277 J158_04222
XCUJ159_00196 J159_00503 J159_01258 J159_02276 J159_04218
XCNJ169_00194 J169_00502 J169_01257 J169_02285 J169_04266
XCWJ162_00195 J162_00502 J162_01257 J162_02278 J162_04223
XCRJ163_00195 J163_00502 J163_01257 J163_02276 J163_04218
XCMJ164_00195 J164_00502 J164_01257 J164_02276 J164_04219
XCFJ172_00189 J172_00497 J172_01252 J172_02279 J172_04259
XFUXFF4834R_chr00540 XFF4834R_chr03700 XFF4834R_chr11200(fabG) XFF4834R_chr39580
XAOXAC29_00420 XAC29_01980 XAC29_05665(fabG) XAC29_10755 XAC29_20610(fabG)
XOMXOO0214(XOO0214) XOO0422(XOO0422) XOO0806(XOO0806)
XOOXOO0234(FabG) XOO0459(fabG) XOO0881(fabG)
XOPPXO_02709(fabG) PXO_02878 PXO_03629
XOYAZ54_01130 AZ54_20410 AZ54_22790
XORXOC_0409 XOC_1175(fabG) XOC_4516
XOZBE73_00940 BE73_18575(fabG) BE73_22230(fabG)
XALXALC_0137 XALC_0351 XALC_0626(fabG)
XSASB85_07520(fabG) SB85_11845(fabG) SB85_14755
XTNFD63_01715 FD63_04485(fabG) FD63_18890(fabG)
XFRBER92_01730 BER92_14005(fabG)
XVEBJD12_11150 BJD12_14655 BJD12_18865(fabG)
XPEBJD13_11090(fabG) BJD13_15015 BJD13_16685 BJD13_18605
XHRXJ27_09590(fabG) XJ27_14300 XJ27_17740
XGABI317_02170 BI317_06565(fabG) BI317_21950
XPHXppCFBP6546_05960(fabG) XppCFBP6546_11510(XppCFBP6546P_11510) XppCFBP6546_14010(fabG)
XVAC7V42_01900 C7V42_05935(fabG) C7V42_20915
XANAC801_00300 AC801_05530(fabG) AC801_20305(fabG)
XARXB05_00335(fabG) XB05_00670 XB05_15525(fabG) XB05_18550
XHYFZ025_04480 FZ025_09480 FZ025_10160(fabG) FZ025_11165 FZ025_15015(fabG)
XCZEBN15_01280(fabG) EBN15_04420(fabG)
XTHG4Q83_00465(fabG) G4Q83_11035(fabG)
XEUXSP_000395 XSP_001138(fabG) XSP_001203 XSP_002011 XSP_003872(fabG)
XHDLMG31886_04330(fabG_2) LMG31886_32230(fabG_5) LMG31886_42140(fabG_7)
XPRMUG10_04230(fabG) MUG10_08345 MUG10_11650(fabG)
XAGHEP73_00443 HEP73_03148 HEP73_03248(fabG) HEP73_04208
XDYNYR95_02200 NYR95_06185(fabG) NYR95_21545(fabG)
XASHEP74_00432 HEP74_02965 HEP74_03063(fabG) HEP74_04081
XHAPG878_02125 PG878_04950(fabG) PG878_20000(fabG)
XRYQN244_02075 QN244_15920(fabG) QN244_20695(fabG)
SMLSmlt1029(fabG) Smlt2216 Smlt2604 Smlt2696 Smlt3653 Smlt4462 Smlt4557(fabG)
SMTSmal_0872 Smal_1707 Smal_1809 Smal_2069 Smal_2168 Smal_3069 Smal_3830 Smal_3909
BUJBurJV3_0892 BurJV3_1868 BurJV3_2213 BurJV3_3099 BurJV3_3877 BurJV3_3955
SMZSMD_0979(fabG) SMD_1997 SMD_2369 SMD_3221(fabG2) SMD_4015(fabG4) SMD_4091(fabG5)
SACZAOT14_06310(fabG_1) AOT14_10290(fabG_2) AOT14_35740(fabG_4)
STEKAXG53_12555(fabG) AXG53_16980(fabG)
SRHBAY15_0356 BAY15_0474 BAY15_1038 BAY15_1968 BAY15_3134 BAY15_3548 BAY15_3640
SLMBIZ42_08470 BIZ42_08790 BIZ42_10905 BIZ42_13815(fabG)
STENCCR98_04815(fabG) CCR98_09710 CCR98_11540 CCR98_15965 CCR98_19740 CCR98_20265
STEMCLM74_04700(fabG) CLM74_05655 CLM74_11905 CLM74_16275 CLM74_16335 CLM74_20195 CLM74_20565
STESMG068_04445 MG068_09665 MG068_10905 MG068_11380 MG068_15840 MG068_19880 MG068_20270
SINCDAIF1_09400(fabG_1) DAIF1_11240(budC) DAIF1_23190(fabG_3) DAIF1_31930(fabG_4) DAIF1_32050(fabG_5) DAIF1_39780(fabG_8) DAIF1_40490(fabG_9)
SPAQSTNY_R09970(fabG) STNY_R22860 STNY_R23720 STNY_R32410 STNY_R40140 STNY_R40960(fabG)
STEQICJ04_10255 ICJ04_13265 ICJ04_14085(fabG) ICJ04_16975 ICJ04_17320(fabG)
SGENRKE57_04310(fabG) RKE57_09605 RKE57_11210 RKE57_11595 RKE57_15950 RKE57_19990 RKE57_20400
SOUPDM29_05920 PDM29_06390(fabG) PDM29_12095(fabG) PDM29_15870
SARCPDM28_04845(fabG) PDM28_18110 PDM28_18575(fabG)
PSUPsesu_1574 Psesu_2003 Psesu_2788
PSUWWQ53_01985(fabG) WQ53_03460 WQ53_09375(fabG)
PSDDSC_00400(fabG) DSC_08485 DSC_11640(fabG)
PMEXH4W19_01760(fabG) H4W19_03345 H4W19_04700(fabG)
PJPLAG73_06445 LAG73_08055 LAG73_10310(fabG) LAG73_11105 LAG73_17960
PDDMNQ95_00945(fabG) MNQ95_07860(fabG) MNQ95_09740
PWIMWN52_01935 MWN52_01975 MWN52_06445(fabG) MWN52_10420 MWN52_17615(fabG)
LABLA76x_0176 LA76x_0259 LA76x_0822 LA76x_2559 LA76x_2952 LA76x_3500(fabG)
LAQGLA29479_1079 GLA29479_237 GLA29479_4072 GLA29479_4899(fabG) GLA29479_4935
LCPLC55x_0789 LC55x_2782 LC55x_2979 LC55x_3448(fabG) LC55x_4676 LC55x_5084
LGULG3211_0726 LG3211_1737(fabG) LG3211_2237 LG3211_2655 LG3211_4471 LG3211_5054
LEZGLE_1692(fabG) GLE_2191 GLE_2660 GLE_4521 GLE_4971 GLE_5051
LEMLEN_0405 LEN_0468 LEN_0697 LEN_2373 LEN_2597 LEN_2855 LEN_3273(fabG)
LMBC9I47_0176 C9I47_1270 C9I47_1502 C9I47_2944
LYTDWG18_05810 DWG18_08495 DWG18_12720
LUEDCD74_02870(fabG) DCD74_03965 DCD74_10450
LYJFKV23_07550 FKV23_10800(fabG) FKV23_15840(fabG)
LSOLGOY17_01165(fabG) GOY17_10940 GOY17_11455 GOY17_12620(fabG) GOY17_17275
LSXH8B22_00630 H8B22_01870(fabG) H8B22_08390(fabG)
LAREHIV01_001980(fabG) HIV01_004060 HIV01_004700 HIV01_010800 HIV01_012820(fabG) HIV01_015750
LHXLYSHEL_02330(fabG_1) LYSHEL_11490(fabG_3) LYSHEL_29970
LCASLYSCAS_02330(fabG_1) LYSCAS_11490(fabG_3) LYSCAS_29940
LCICINQ41_00610(fabG) INQ41_07785 INQ41_09725(fabG) INQ41_11070
LAVIINQ42_00610(fabG) INQ42_07220 INQ42_09170(fabG) INQ42_12380
LLZLYB30171_00215(fabG_1) LYB30171_00975(fabG_3) LYB30171_01455(tsaC1)
LAUXLA521A_02760(fabG) LA521A_04640 LA521A_22210 LA521A_24420(fabG)
LYARDV84_08540(fabG) RDV84_10555 RDV84_19060 RDV84_21245 RDV84_23635(fabG)
LSYH8L67_01625(fabG) H8L67_06275(fabG)
LUMCNR27_04085 CNR27_07975(fabG) CNR27_08250
LUSE5843_08235 E5843_10410(fabG) E5843_13805(fabG)
LUGFPZ22_08090(fabG) FPZ22_11465(fabG)
LFXLU699_06435(fabG) LU699_15705(fabG) LU699_16010 LU699_17160
LUJBGP89_04885 BGP89_06025 BGP89_09650(fabG) BGP89_12805
THESFHQ07_01240 FHQ07_03125(fabG)
THEHG7079_08020 G7079_09750(fabG) G7079_12610
TCNH9L16_10705(fabG) H9L16_12770 H9L16_13265(fabG)
TBVH9L17_01785 H9L17_04390(fabG)
THEXICG51_000381 ICG51_002153(fabG)
XBCELE36_07560(fabG) ELE36_12495 ELE36_19905(fabG)
FAUFraau_0088 Fraau_1396 Fraau_1909 Fraau_2223 Fraau_3172
FSGLQ771_08785(fabG) LQ771_09715 LQ771_15740(fabG)
FEDLQ772_00340(fabG) LQ772_09695 LQ772_10020(fabG) LQ772_10965
RHDR2APBS1_1172 R2APBS1_1448 R2APBS1_3762
RGLCS053_01870 CS053_02670 CS053_06005 CS053_06385(fabG) CS053_09160(fabG) CS053_13985
RTHLRK53_02255(fabG) LRK53_07375 LRK53_08885(fabG) LRK53_18050
DJICH75_03345 CH75_05315(fabG) CH75_09245 CH75_15620 CH75_19220(fabG) CH75_20800
DJAHY57_04145(fabG) HY57_07520 HY57_09335 HY57_10875(fabG)
DTXATSB10_04400 ATSB10_05620 ATSB10_15370 ATSB10_16760 ATSB10_30670
DYEEO087_07700(fabG) EO087_08390 EO087_14975 EO087_15655
DCSISN74_01215 ISN74_04665 ISN74_05050(fabG) ISN74_06885(fabG) ISN74_09415 ISN74_09555 ISN74_10280
DTLH8F01_09180(fabG) H8F01_10565 H8F01_14185 H8F01_15815 H8F01_17515(fabG) H8F01_20640
DTADYST_01086 DYST_01719 DYST_02978 DYST_03267 DYST_04121 DYST_04896
DKOI596_1601 I596_2280 I596_3393
LRZBJI69_00880 BJI69_01200 BJI69_05615 BJI69_16560 BJI69_17755 BJI69_17765 BJI69_18605 BJI69_19660 BJI69_20945 BJI69_21450(fabG)
LPYFIV34_00230 FIV34_01720 FIV34_10745 FIV34_13505(fabG) FIV34_14500 FIV34_14820(fabG) FIV34_19865
LANHKR767_08375 KR767_16150 KR767_20480 KR767_20670(fabG) KR767_21110(fabG)
LFLIM816_09350 IM816_10630 IM816_11210(fabG) IM816_12155 IM816_12415(fabG) IM816_17260
LAEGL2Y94_00310 L2Y94_07085(fabG) L2Y94_07350 L2Y94_07930 L2Y94_09795 L2Y94_10940 L2Y94_11335 L2Y94_11730 L2Y94_12530 L2Y94_14125(fabG)
LAEOL2Y97_01625 L2Y97_07350 L2Y97_09525 L2Y97_11720 L2Y97_14610(fabG) L2Y97_15660 L2Y97_15905(fabG)
LAESL2Y96_01630 L2Y96_09600 L2Y96_11470 L2Y96_14365(fabG) L2Y96_15475 L2Y96_15730(fabG) L2Y96_19100
XBAC7S18_01840 C7S18_02450 C7S18_05875(fabG) C7S18_22405
RBDALSL_1384 ALSL_1581
TAMNN4264_03360(fabG) N4264_05505 N4264_08450(fabG) N4264_10190 N4264_14705 N4264_19860
VCHVC_2021
VCFIR04_15245(fabG)
VCSMS6_1778
VCEVch1786_I1513(fabG)
VCQEN18_13205(fabG)
VCJVCD_002346
VCIO3Y_09765(fabG)
VCOVC0395_A1607(fabG)
VCRVC395_2136(fabG)
VCMVCM66_1945(fabG)
VCLVCLMA_A1760
VCXVAA049_3447 VAA049_858(fabG)
VCZVAB027_2658(fabG)
VVUVV1_0060 VV1_3009(fabG) VV2_0488
VVYVV1067 VV1275 VVA1037
VVMVVMO6_01942 VVMO6_02160 VVMO6_03953
VVLVV93_v1c09890(fabG) VV93_v1c11920(fabG) VV93_v1c39790(fabG)
VPAVP0882 VP2054 VPA0626 VPA1117 VPA1304
VPBVPBB_0841 VPBB_1888 VPBB_A0572 VPBB_A1020 VPBB_A1186
VPKM636_02345(fabG) M636_04970(fabG) M636_05805 M636_11560 M636_17265(fabG)
VPFM634_06420(fabG) M634_12470 M634_20145 M634_20965(fabG) M634_23415(fabG)
VPHVPUCM_0983 VPUCM_20387 VPUCM_20561 VPUCM_21016 VPUCM_2125
VHAVIBHAR_02908 VIBHAR_05488 VIBHAR_06461
VCAM892_16420(fabG) M892_19965 M892_24035(fabG)
VAGN646_1130 N646_3034 N646_3826 N646_4058 N646_4505
VEXVEA_000369 VEA_000603 VEA_001551 VEA_002996 VEA_003354 VEA_004077
VDBAL552_00060(fabG) AL552_04960 AL552_06025(fabG) AL552_12800 AL552_15425 AL552_18895(fabG)
VHRAL538_03895(fabG) AL538_14035 AL538_15520 AL538_23695(fabG) AL538_27065
VNAPN96_03505(fabG) PN96_17760 PN96_19080(fabG) PN96_20025 PN96_21435(fabG)
VOWA9237_02600 A9237_13815(fabG) A9237_19690(fabG) A9237_23795
VROBSZ04_01125(fabG) BSZ04_06310 BSZ04_13215(fabG)
VSPVS_0771 VS_1024
VEJVEJY3_10685(fabG) VEJY3_17321 VEJY3_18581(fabG) VEJY3_19291 VEJY3_20586
VFUvfu_A00106 vfu_A00108 vfu_A01308 vfu_A01513 vfu_B00263 vfu_B01434 vfu_B01436
VNIVIBNI_A0959 VIBNI_A1152 VIBNI_A1856(fabG) VIBNI_A2361(fabG) VIBNI_A2586
VANVAA_03272 VAA_03343
LAGN175_05880(fabG) N175_06225(fabG)
VAUVANGNB10_cI1767(fabG-1a) VANGNB10_cI1834c(fabG-1b)
VCYIX92_04250(fabG) IX92_15210 IX92_21190(fabG) IX92_21500 IX92_26995 IX92_27305
VCTJV59_18105 JV59_18455(fabG) JV59_25830 JV59_34495(fabG)
VTUIX91_00705 IX91_10205(fabG) IX91_10935 IX91_16590(fabG) IX91_17090 IX91_20805(fabG)
VEUIXK98_02405 IXK98_02905(fabG) IXK98_06945 IXK98_19000(fabG)
VSIMTO69_04625(fabG) MTO69_14600 MTO69_14740 MTO69_16540
VFLAL536_05180 AL536_05190(fabG) AL536_10480 AL536_11635
VMIAL543_19380(fabG)
VBRA6E01_08840(fabG)
VSCVSVS12_01241(fabG) VSVS12_01477 VSVS12_03551
VGABSQ33_10450 BSQ33_14210(fabG)
VSHBSZ05_05055 BSZ05_05065 BSZ05_11675(fabG) BSZ05_16500 BSZ05_21805(fabG)
VQICCZ37_08730(fabG)
VTAA1130(fabG) B0097(fabG)
VAFD1115_10035(fabG) D1115_14235 D1115_21165 D1115_23200
VNLD3H41_04505(fabG) D3H41_11300(fabG) D3H41_17190 D3H41_19480 D3H41_20620
VCCFAZ90_05135(fabG) FAZ90_06550 FAZ90_11145(fabG)
VASGT360_04805(fabG) GT360_18125
VAQFIV01_09865(fabG1) FIV01_15990(fabG2)
VSRVspart_00323(fabG_1) Vspart_02226(fabG_3)
VKABTD91_01465(fabG) BTD91_10350(fabG) BTD91_17200
VZIG5S32_06405 G5S32_09350(fabG) G5S32_09865(fabG) G5S32_18820 G5S32_19295
VNVIF132_05190 IF132_10900(fabG) IF132_20475(fabG)
VGIMID13_03790 MID13_10480(fabG)
VSLLTQ54_04930 LTQ54_13880(fabG) LTQ54_15680
VPLSA104470976_00792(fabG_2)
VJPNP165_04615(fabG) NP165_14440 NP165_19210
VPGLZI70_00775 LZI70_03160 LZI70_12145(fabG)
VOSKNV97_00585 KNV97_08025(fabG)
VTICEQ48_04345 CEQ48_08865(fabG)
VCRAIS519_00795 IS519_06410(fabG) IS519_15795(fabG)
VNPKW548_13685(fabG) KW548_16730
VLEISX51_06495(fabG) ISX51_07945 ISX51_10920
VSYK08M4_07770(fabG_1) K08M4_10220(fabG_2)
VRURND59_11615(fabG)
VMTQYQ96_04325(fabG) QYQ96_13315
VFIVF_0859 VF_1740(fabG)
VFMVFMJ11_0897 VFMJ11_1867(fabG)
VSAVSAL_I2090(fabG) VSAL_I2241(fabG) VSAL_p840_70
AWDAWOD_I_0825(fabG) AWOD_I_1863(fabG)
PPRPBPRA1195(FABG) PBPRB0105(FABG-2) PBPRB1106(FABG2) PBPRB1562(FABG)
PGBH744_1c0867 H744_1c1295 H744_1c1527 H744_1c1641 H744_2c2617
PDSCAY62_08940(fabG) CAY62_15880(fabG)
PGHFH974_05790(fabG) FH974_17275 FH974_21020 FH974_24585(fabG)
PHOTL4174_011245(fabG) L4174_018270(fabG) L4174_018480
GHOAL542_03570(fabG)
GKDK6Q96_06295(fabG)
PMAICF386_00450(fabG) CF386_07650(fabG) CF386_11510 CF386_12315
SALYE8E00_04595(fabG) E8E00_15600
SKSFCN78_08240(fabG) FCN78_14600
SCOTHBA18_08760(fabG) HBA18_15490(fabG)
SPRON7E60_09165(fabG) N7E60_14095(fabG)
ELUXBTN50_2079
PAEPA0182 PA1470 PA2967(fabG) PA4089 PA4389(speA) PA4786 PA5524
PAEVN297_1511 N297_187 N297_3072(fabG) N297_4219 N297_4534 N297_4952 N297_5712
PAEIN296_1511 N296_187 N296_3072(fabG) N296_4219 N296_4534 N296_4952 N296_5711
PAUPA14_02300 PA14_11020(fabG) PA14_25660(fabG) PA14_45430 PA14_57050 PA14_63270 PA14_72880(fabG)
PAPPSPA7_0262 PSPA7_1010 PSPA7_2194(fabG) PSPA7_3856 PSPA7_4960 PSPA7_5508 PSPA7_6325
PAGPLES_01831 PLES_08871 PLES_20961(fabG) PLES_39431 PLES_47681(fabG) PLES_59201
PAFPAM18_0182(fabG) PAM18_0851 PAM18_1994(fabG) PAM18_3661 PAM18_4480(fabG) PAM18_4895(fabG) PAM18_5646
PNCNCGM2_0190(fabG) NCGM2_0746(fabG) NCGM2_1214(fabG) NCGM2_2355 NCGM2_4080(fabG) NCGM2_5290(fabG) NCGM2_6304(fabG)
PAEBNCGM1900_0175(fabG) NCGM1900_0871(fabG) NCGM1900_2218(fabG) NCGM1900_3340(fabG) NCGM1900_5114 NCGM1900_5522(fabG) NCGM1900_6383(fabG)
PDKPADK2_00915(fabG) PADK2_03880 PADK2_09520(fabG) PADK2_18375 PADK2_22870(fabG) PADK2_25405(fabG) PADK2_29360
PSGG655_00920(fabG) G655_04235 G655_09955(fabG) G655_17865 G655_22575(fabG) G655_25215(fabG) G655_29035
PRPM062_00915 M062_07870 M062_15880(fabG) M062_21565 M062_23130(fabG) M062_25230 M062_29085
PAEPPA1S_00950 PA1S_04385 PA1S_10560(fabG) PA1S_18680 PA1S_23845(fabG) PA1S_26005(fabG) PA1S_29810
PAERPA1R_gp0800 PA1R_gp1978 PA1R_gp2289 PA1R_gp2703 PA1R_gp3458 PA1R_gp3696 PA1R_gp5052
PAEMU769_00935 U769_04395 U769_10100(fabG) U769_18410 U769_23630(fabG) U769_26275 U769_30315
PAELT223_00920 T223_04335 T223_10575(fabG) T223_20150 T223_24355(fabG) T223_30280
PAESSCV20265_0187 SCV20265_0883 SCV20265_2083 SCV20265_3952 SCV20265_4963 SCV20265_5442 SCV20265_6258
PAEUBN889_00235(fabG_1) BN889_01561 BN889_03316(fabG_2) BN889_04539 BN889_04881(fabG_3) BN889_05327(fabG_4) BN889_06139
PAEGAI22_02975 AI22_04170 AI22_07985 AI22_10210(fabG) AI22_14905 AI22_23310(fabG) AI22_29230
PAECM802_1508 M802_186 M802_3069(fabG) M802_4217 M802_4532 M802_4950 M802_5709
PAEOM801_1510 M801_187 M801_2937(fabG) M801_4085 M801_4399 M801_4817 M801_5576
SECHB18_03550 B18_06975 B18_08140 B18_12015 B18_14405 B18_19120 B18_27805
PMYPmen_0744 Pmen_1509 Pmen_1628 Pmen_3684
PMKMDS_0611 MDS_0848 MDS_1682 MDS_2136 MDS_3506 MDS_3986 MDS_4194
PREPCA10_13750 PCA10_14780 PCA10_16960 PCA10_26310 PCA10_27850 PCA10_28490 PCA10_29630 PCA10_32190 PCA10_35180 PCA10_37920(fabG) PCA10_38600 PCA10_47030 PCA10_50550
PPSEBN5_0853(fabG1) BN5_1456(fabG3) BN5_3192(fabG7)
PFUWKF707C_12100 KF707C_19000 KF707C_22410 KF707C_25490 KF707C_28050 KF707C_37430 KF707C_37640 KF707C_37770 KF707C_41550 KF707C_46920 KF707C_50690
PALCA0T30_01655 A0T30_04445(fabG) A0T30_13790 A0T30_14275(fabG) A0T30_17200 A0T30_17930(fabG)
PCQPcP3B5_12430(fabG_3) PcP3B5_19650(fabG_6) PcP3B5_25590(fabG_9) PcP3B5_30250(tsaC1_2) PcP3B5_31660(fabG_11) PcP3B5_34620(fabG_14) PcP3B5_36650(bdcA) PcP3B5_42350(fabG_15) PcP3B5_42610(fabG_16) PcP3B5_42730(fabG_17) PcP3B5_43520(budC) PcP3B5_55410(fabG_19)
PMUIG4G71_03290 G4G71_06760 G4G71_12485 G4G71_14115 G4G71_14830 G4G71_17185 G4G71_17690 G4G71_17850 G4G71_20085(fabG) G4G71_26740
PNTG5B91_06215 G5B91_07225 G5B91_14390 G5B91_14535 G5B91_15010 G5B91_17270 G5B91_18535 G5B91_21815(fabG) G5B91_27345 G5B91_27460 G5B91_27590 G5B91_28665 G5B91_32110
PPAAB7D75_00965 B7D75_04260 B7D75_10345(fabG) B7D75_17555 B7D75_22595 B7D75_24830 B7D75_28715
PPUPP_0581 PP_1852 PP_1914(fabG) PP_2540 PP_2783
PPFPput_0620 Pput_2972 Pput_3177 Pput_3800 Pput_3860
PPGPputGB1_0626 PputGB1_1428 PputGB1_1490 PputGB1_1794 PputGB1_2024 PputGB1_2211
PPWPputW619_1463 PputW619_1525 PputW619_1689 PputW619_4583
PPTPPS_0580 PPS_1490 PPS_1547 PPS_2072 PPS_3367 PPS_3387 PPS_3388
PPBPPUBIRD1_0631(fabG) PPUBIRD1_0764 PPUBIRD1_2441 PPUBIRD1_2917 PPUBIRD1_3142 PPUBIRD1_3709(fabG_2) PPUBIRD1_3761(fabG_3)
PPIYSA_00492 YSA_01907 YSA_02046 YSA_06185 YSA_09856
PPXT1E_0936(yjgI) T1E_1293(fabG) T1E_2038 T1E_2039 T1E_3372(ywfH) T1E_3752 T1E_5702
PPUHB479_03415(fabG) B479_07205(fabG) B479_07480(fabG) B479_12060
PPUTL483_03040 L483_06785 L483_07090(fabG) L483_14185(fabG) L483_14280 L483_14500 L483_19965
PPUNPP4_06540 PP4_19720 PP4_26820 PP4_27020 PP4_38740(fabG) PP4_39300
PPUDDW66_0598 DW66_1777 DW66_1834 DW66_2332
PFVPsefu_0449 Psefu_0531 Psefu_1209 Psefu_2729 Psefu_2786 Psefu_3541
PMONX969_01335 X969_05405 X969_05700(fabG) X969_08685 X969_10165
PMOTX970_01325 X970_05380 X970_05675(fabG) X970_08345 X970_09825
PPJRK21_01227 RK21_01248 RK21_02446 RK21_02775 RK21_03479 RK21_03540 RK21_04421
PORAPT59_09340 APT59_10725 APT59_14905 APT59_15365 APT59_15840(fabG) APT59_18735 APT59_19070(fabG)
PPSLBJP27_00585 BJP27_00590 BJP27_01540 BJP27_07490(fabG) BJP27_10505 BJP27_10950
PMOLCLJ08_04880(fabG) CLJ08_05185 CLJ08_16650 CLJ08_26090
PALDLU682_003080 LU682_016715 LU682_017930 LU682_021260(fabG) LU682_021610
PIXRIN61_14820 RIN61_18765 RIN61_19100(fabG) RIN61_21860
PMOSO165_002995 O165_003700(fabG) O165_008840 O165_019210(fabG) O165_021180(fabG)
PSTPSPTO_0743 PSPTO_2097 PSPTO_3832(fabG) PSPTO_4380 PSPTO_5109
PSBPsyr_0423 Psyr_0644 Psyr_1647 Psyr_1892 Psyr_3542 Psyr_4075
PSYRN018_02015(fabG) N018_03640 N018_04815(fabG) N018_05830 N018_08795 N018_18045(fabG)
PSPPSPPH_0413 PSPPH_1641(fabG) PSPPH_1847 PSPPH_3931 PSPPH_4080 PSPPH_4651
PSAVPSA3335_03995 PSA3335_05495(fabG) PSA3335_19460 PSA3335_20540(fabG) PSA3335_25180
PAMGBKM19_003685 BKM19_004890 BKM19_010720(fabG) BKM19_023305 BKM19_024045
PCIPCH70_04000 PCH70_17350 PCH70_34640 PCH70_35160 PCH70_41890 PCH70_46360
PAVLBKM03_04265 BKM03_09850(fabG) BKM03_18930 BKM03_22780 BKM03_23665 BKM03_26875
PVDCFBP1590_0442(fabG) CFBP1590_0904 CFBP1590__1194 CFBP1590__1356 CFBP1590__1948(bdcA) CFBP1590__3812(fabG)
PCABJGS08_08995(fabG) JGS08_17420 JGS08_21370 JGS08_22695
PCOFPOR16_01790(fabG) POR16_05015 POR16_08565 POR16_16535(fabG) POR16_21455
PTREI9H09_03940 I9H09_16185 I9H09_16650(fabG) I9H09_19130 I9H09_22130(fabG)
PSYIMME58_01740(fabG) MME58_02875 MME58_08015(fabG) MME58_09610 MME58_20850
PASTN015_03990 N015_08745(fabG) N015_15800 N015_17520 N015_21695 N015_24925(fabG)
PLIJKQP88_01955(fabG) KQP88_08315 KQP88_16500(fabG) KQP88_19800 KQP88_22200
PFLPFL_0252 PFL_0462 PFL_0705 PFL_1364 PFL_1365 PFL_1796(fabG) PFL_1850 PFL_2940 PFL_3223 PFL_3647 PFL_4842
PPRCPFLCHA0_c02550 PFLCHA0_c04690(fabG1) PFLCHA0_c07140(fabG2) PFLCHA0_c14000(fabG3) PFLCHA0_c14010(fabG4) PFLCHA0_c18330(fabG6) PFLCHA0_c18810(yjgI) PFLCHA0_c29860(fabG9) PFLCHA0_c32530 PFLCHA0_c36880 PFLCHA0_c48230(fabG11)
PPROPPC_0263 PPC_0476(fabG) PPC_0720(fabG) PPC_1418 PPC_1419 PPC_1844(fabG) PPC_1894(fabG) PPC_2971 PPC_3248 PPC_3787(fabG) PPC_4851(fabG)
PFEPSF113_0272 PSF113_0459 PSF113_0675 PSF113_2535 PSF113_2891 PSF113_3367 PSF113_3379(verA) PSF113_4067 PSF113_4147(fabG) PSF113_4551
PZAHU749_002300 HU749_003255(fabG) HU749_004330 HU749_011975 HU749_012490 HU749_012495 HU749_015695 HU749_016685 HU749_020870 HU749_021345(fabG) HU749_023120
PFNHZ99_00020(fabG) HZ99_00985(fabG) HZ99_08715 HZ99_09135(fabG) HZ99_11030(fabG) HZ99_11635 HZ99_11640 HZ99_20235(fabG) HZ99_21295(fabG)
PFOPfl01_0423 Pfl01_0655 Pfl01_1753 Pfl01_4157(fabG) Pfl01_4505
PFSPFLU_0421(fabG) PFLU_0654 PFLU_1075 PFLU_1076 PFLU_1988 PFLU_1989 PFLU_2093 PFLU_3067 PFLU_3194 PFLU_3283 PFLU_3528 PFLU_4646 PFLU_4705
PFCPflA506_0413 PflA506_0632 PflA506_2501 PflA506_3407 PflA506_3948 PflA506_4012(fabG_1)
PPZH045_02315 H045_02320 H045_07900 H045_08855 H045_10190(fabG) H045_14595(fabG) H045_22980(fabG) H045_23965(fabG)
PFBVO64_0638 VO64_1108 VO64_1551 VO64_1682 VO64_3502 VO64_3728 VO64_4203 VO64_4204 VO64_4895
PMANOU5_0410 OU5_1801 OU5_2748 OU5_2797 OU5_3041(fabG) OU5_3235(fabG) OU5_4615 OU5_4782 OU5_5199 OU5_5375 OU5_5971 OU5_6044
PTVAA957_04395 AA957_08605 AA957_08610 AA957_10810(fabG) AA957_11970(fabG) AA957_13200 AA957_21330(fabG) AA957_21605 AA957_24865 AA957_27470(fabG)
PCGAXG94_06780 AXG94_07135(fabG) AXG94_08825(fabG) AXG94_16535 AXG94_17410(fabG) AXG94_18485(fabG) AXG94_22505 AXG94_26630
PVRPverR02_02180 PverR02_03200 PverR02_05640 PverR02_05645 PverR02_09835 PverR02_11655 PverR02_17445 PverR02_23610 PverR02_23895(fabG) PverR02_27210
PAZOAYR47_08310 AYR47_09300(fabG) AYR47_10450(fabG) AYR47_12675 AYR47_17160 AYR47_24095(fabG) AYR47_25190 AYR47_25200 AYR47_26170 AYR47_26840 AYR47_30000 AYR47_30325(fabG)
POIBOP93_01955 BOP93_03080 BOP93_05170 BOP93_05175 BOP93_10890 BOP93_17190 BOP93_19260 BOP93_19545(fabG)
PRXHRH33_03045(fabG) HRH33_04120 HRH33_06220 HRH33_06225 HRH33_10570 HRH33_15315 HRH33_18410 HRH33_20270 HRH33_20550(fabG)
PMEDE3Z27_02180(fabG) E3Z27_03235 E3Z27_06900 E3Z27_12155 E3Z27_12310 E3Z27_14690 E3Z27_19325 E3Z27_19700(fabG) E3Z27_22005
PKRAYO71_04860(fabG) AYO71_06080(fabG) AYO71_11705 AYO71_13935 AYO71_15335 AYO71_22780(fabG) AYO71_24445(fabG)
PMUDNCTC8068_00178(fabG_1) NCTC8068_00435(fabG_4) NCTC8068_00639(fabG_5) NCTC8068_01460(fabG_6) NCTC8068_01550(fabG_7) NCTC8068_02400(fabG_14) NCTC8068_02439(fabG_15) NCTC8068_02798(fabG_17) NCTC8068_03338(fabG_20) NCTC8068_04273(fabG_24) NCTC8068_04274
PTOLI7845_01225 I7845_02165(fabG) I7845_03355 I7845_12700 I7845_21640 I7845_21945(fabG)
PFWPF1751_v1c03980(fabG) PF1751_v1c06150 PF1751_v1c10330 PF1751_v1c10340 PF1751_v1c19140 PF1751_v1c29580(fabG) PF1751_v1c34910 PF1751_v1c41530(fabG) PF1751_v1c42130(fabG)
PFFPFLUOLIPICF702965 PFLUOLIPICF702970 PFLUOLIPICF705110 PFLUOLIPICF706205(fabG) PFLUOLIPICF715105(fabG) PFLUOLIPICF715410 PFLUOLIPICF718450 PFLUOLIPICF721400 PFLUOLIPICF727150
PFXA7318_01435 A7318_01795 A7318_04705 A7318_04710 A7318_08940 A7318_14575 A7318_19915 A7318_20380(fabG)
PENPSEEN0346 PSEEN0663 PSEEN1557 PSEEN1618(fabG) PSEEN2587 PSEEN3111
PLULFOB45_04610 FOB45_08445 FOB45_15445 FOB45_15485 FOB45_15490 FOB45_18335(fabG)
PBAPSEBR_a2058 PSEBR_a2176 PSEBR_a2177 PSEBR_a271 PSEBR_a2728 PSEBR_a2885 PSEBR_a3969 PSEBR_a4051 PSEBR_a4378 PSEBR_a441 PSEBR_a651
PBCCD58_01260 CD58_02240(fabG) CD58_02360 CD58_02365 CD58_03370(fabG) CD58_13770 CD58_17665 CD58_20950 CD58_21380(fabG) CD58_23145(fabG)
PPUUPputUW4_00359(fabG1) PputUW4_00574(fabG2) PputUW4_01652 PputUW4_02063 PputUW4_02236(fabG3) PputUW4_02296(fabG4) PputUW4_03034 PputUW4_03669(fabG5) PputUW4_04033(fabG6) PputUW4_04390(fabG8)
PDRH681_05735(fabG) H681_10115 H681_12330 H681_16045(fabG) H681_21415(fabG) H681_24845
PSVPVLB_01735(fabG1) PVLB_06885(fabG2) PVLB_07175(fabG3) PVLB_22120(fabG4)
PSKU771_02550(fabG) U771_03605 U771_06530 U771_06535 U771_11810 U771_18425 U771_18810 U771_24150 U771_24465(fabG)
PKCPKB_2174 PKB_2445 PKB_2644 PKB_2667(fabg1) PKB_2809 PKB_2964 PKB_2999(yjgI) PKB_3736(fabg3) PKB_4247 PKB_4391 PKB_4498(fabg5) PKB_5111(fabg7)
PCHEY04_00745 EY04_01680(fabG) EY04_02840(fabG) EY04_08575(fabG) EY04_08875 EY04_14900 EY04_14940 EY04_15515 EY04_16185 EY04_24690(fabG) EY04_25830
PCZPCL1606_04840 PCL1606_11710 PCL1606_14090 PCL1606_28130 PCL1606_29540 PCL1606_41890 PCL1606_42960 PCL1606_53860 PCL1606_56200 PCL1606_58170
PCPJM49_05850 JM49_07005(fabG) JM49_14485 JM49_20970 JM49_21295(fabG) JM49_26875(fabG) JM49_28020(fabG) JM49_29135
PCHPC4K32_0279 C4K32_0476 C4K32_0762 C4K32_1455 C4K32_1881 C4K32_1939 C4K32_3226 C4K32_3340 C4K32_4951
PFZAV641_00140 AV641_05760(fabG) AV641_06600(fabG) AV641_09560 AV641_10670 AV641_15165 AV641_20160(fabG) AV641_21190(fabG)
PLQAA042_00465 AA042_03485(fabG) AA042_04350(fabG) AA042_12125 AA042_13360 AA042_18420 AA042_21420
PALKPSAKL28_14410 PSAKL28_14920 PSAKL28_22840 PSAKL28_46930
PRHLT40_00715(fabG) LT40_02700 LT40_13610(fabG)
PSWLK03_07150(fabG) LK03_08660(fabG) LK03_10650 LK03_10655 LK03_13955 LK03_16040 LK03_20915(fabG)
PPVNJ69_03350 NJ69_03750(fabG) NJ69_09840 NJ69_22020(fabG)
PSESPSCI_0240 PSCI_1001 PSCI_1096(fabG) PSCI_2146 PSCI_2246(fabG) PSCI_2891(fabG) PSCI_3350 PSCI_4773(fabG) PSCI_5593(fabG)
PSEMTO66_01350 TO66_02250(fabG) TO66_03370(fabG) TO66_08965(fabG) TO66_09490 TO66_15685 TO66_16600 TO66_24790(fabG) TO66_25885
PSECCCOS191_0399(fabG1) CCOS191_0793 CCOS191_2765 CCOS191_3765(fabG2) CCOS191_3817(bdcA) CCOS191_4011
PPSYAOC04_02295(fabG) AOC04_03135(fabG) AOC04_06385 AOC04_07580 AOC04_07725 AOC04_11295 AOC04_12475 AOC04_17485(fabG) AOC04_18530(fabG) AOC04_20365
PSOSPOS17_0453(fabG) POS17_0696(fabG) POS17_1384 POS17_1385 POS17_1810(fabG) POS17_1857(fabG) POS17_2853 POS17_2907 POS17_3677(mitF) POS17_3801(fabG) POS17_4818(fabG)
PFKPFAS1_03585(fabG) PFAS1_05460(fabG) PFAS1_07860 PFAS1_09055 PFAS1_20470 PFAS1_25120
PANRA7J50_0410 A7J50_0636 A7J50_1082 A7J50_1083 A7J50_2579 A7J50_3691 A7J50_4345 A7J50_4470
PSETTHL1_1426 THL1_1706 THL1_2241 THL1_2544 THL1_2906 THL1_3130 THL1_3430 THL1_3773 THL1_3843 THL1_4033 THL1_4732 THL1_5073
PSILPMA3_01595(fabG) PMA3_02655(fabG) PMA3_06250(fabG) PMA3_11775 PMA3_11850 PMA3_14155 PMA3_14390 PMA3_14645 PMA3_14650 PMA3_20540 PMA3_23670(fabG) PMA3_26300
PYMAK972_1033 AK972_1370 AK972_1747 AK972_1924 AK972_2161 AK972_2354 AK972_2860 AK972_3762 AK972_4354 AK972_4914 AK972_4915 AK972_5255 AK972_5494 AK972_5700
PADEC3B55_00878(fabG)
PKEDLD99_02420 DLD99_03625 DLD99_09605 DLD99_14785 DLD99_20810(fabG) DLD99_22760
PALLUYA_03600 UYA_08450(fabG) UYA_10845 UYA_15060 UYA_19230(fabG)
PUMHGP31_01540 HGP31_02405(fabG) HGP31_03525 HGP31_15620 HGP31_16855 HGP31_16865 HGP31_18315 HGP31_18955 HGP31_19055 HGP31_19115 HGP31_19255 HGP31_19270 HGP31_19580 HGP31_20650 HGP31_20720 HGP31_22925 HGP31_23930(fabG) HGP31_25745
POJPtoMrB4_07280 PtoMrB4_12690(speA_2) PtoMrB4_29760 PtoMrB4_39560 PtoMrB4_40470(fabG_1) PtoMrB4_51930(fabG_2)
PGGFX982_00026 FX982_01325 FX982_01767 FX982_01908 FX982_02129 FX982_02905 FX982_03192 FX982_03556
PPSHG5J76_00150 G5J76_01255(fabG) G5J76_03400 G5J76_08345 G5J76_09630(fabG) G5J76_12700
PGYAWU82_01730 AWU82_05010 AWU82_20285 AWU82_21960 AWU82_24745(fabG) AWU82_26535(fabG)
PLALFXN65_06385 FXN65_06715 FXN65_07555 FXN65_09000 FXN65_11985 FXN65_12795 FXN65_18615(fabG) FXN65_22710 FXN65_24620
PSEJHNQ25_01655 HNQ25_06300 HNQ25_16295(fabG) HNQ25_17195 HNQ25_20525 HNQ25_21655(fabG)
PVKEPZ47_01225 EPZ47_02195(fabG) EPZ47_03290 EPZ47_11065 EPZ47_11070 EPZ47_13695 EPZ47_15015 EPZ47_20115 EPZ47_20500(fabG) EPZ47_23150
PEZHWQ56_03355 HWQ56_10510 HWQ56_13460 HWQ56_20670(fabG) HWQ56_21035
PBZGN234_01045 GN234_03255 GN234_04610 GN234_06870 GN234_06875 GN234_14760 GN234_15850(fabG) GN234_16795 GN234_26875(fabG) GN234_27330
PKHJLK41_03920 JLK41_05765 JLK41_05845 JLK41_06025 JLK41_08405(fabG) JLK41_10880 JLK41_20380
PTYJWV26_05450 JWV26_10045 JWV26_13515(fabG) JWV26_14630 JWV26_17905 JWV26_18800(fabG) JWV26_22175(fabG) JWV26_23795 JWV26_23815 JWV26_23840
PMAOPMYSY11_1151(fabG) PMYSY11_1997(fabG) PMYSY11_2233 PMYSY11_4110(fabG) PMYSY11_4444(fabG)
PATAJWU58_06470 JWU58_08145(fabG) JWU58_14425 JWU58_16240 JWU58_18575 JWU58_24115 JWU58_25300(fabG)
PDWBV82_2577(fabG) BV82_2899 BV82_4056(fabG) BV82_4112 BV82_4707
PZEHU754_003220(fabG) HU754_004715 HU754_004985 HU754_010350 HU754_014690 HU754_021950(fabG) HU754_023765
PMOEHV782_004270 HV782_004570 HV782_009940 HV782_014665 HV782_015045 HV782_021200(fabG) HV782_023050
PCAMHNE05_05810(fabG) HNE05_12935(fabG) HNE05_13790 HNE05_15650(fabG) HNE05_18270
PSEPC4K39_0264 C4K39_0466 C4K39_1872 C4K39_1942 C4K39_2857 C4K39_2945 C4K39_3004 C4K39_4238 C4K39_4784 C4K39_5610
PPIIQL104_02355(fabG) QL104_03515 QL104_09430(fabG) QL104_09705 QL104_11255 QL104_14490(fabG) QL104_14655 QL104_14930 QL104_15930 QL104_24730 QL104_27515
PVWHU752_002090 HU752_003160 HU752_004205 HU752_011610 HU752_017295 HU752_020645 HU752_022180 HU752_024145 HU752_024515(fabG)
PTRTHU722_0003025(fabG) HU722_0004165 HU722_0006590 HU722_0006595 HU722_0010665 HU722_0016695 HU722_0018815 HU722_0019985 HU722_0021905 HU722_0022450(fabG)
PXAKSS93_10795 KSS93_11145(fabG) KSS93_26260
PSAMHU731_000895 HU731_005450 HU731_008300 HU731_008635(fabG) HU731_018160(fabG) HU731_019270 HU731_026990
PTZHU718_003140 HU718_004330 HU718_004585 HU718_010040 HU718_015505 HU718_022360(fabG) HU718_024325
PQIKH389_03075 KH389_19305(fabG) KH389_22330
PSHHHU773_002830(fabG) HU773_003985 HU773_010685 HU773_011780 HU773_020195 HU773_020445(fabG) HU773_021920
PXNHU772_007230 HU772_007530(fabG) HU772_012280 HU772_021730
PHVHU739_008820 HU739_014260 HU739_015440 HU739_021385(fabG) HU739_023185
PPRGHU725_006635 HU725_006970(fabG) HU725_013395 HU725_013525 HU725_019960
PANHHU763_003055 HU763_007420 HU763_007685(fabG) HU763_024485(fabG)
PASGKSS96_03060(fabG) KSS96_04065 KSS96_06065 KSS96_06070 KSS96_10185 KSS96_11765 KSS96_11905 KSS96_13490 KSS96_21495 KSS96_21775(fabG) KSS96_22735
PFAKKSS94_07440 KSS94_07785(fabG) KSS94_12205 KSS94_23715
PMUYKSS95_06090 KSS95_10120 KSS95_10390(fabG) KSS95_15545
PMAMKSS90_03720 KSS90_12065 KSS90_18525(fabG) KSS90_18825
PAZEKSS91_02650(fabG) KSS91_03790 KSS91_11270 KSS91_12105 KSS91_14620 KSS91_16775 KSS91_19335 KSS91_19905 KSS91_21725(fabG) KSS91_23455
PALVKSS97_02310 KSS97_03280(fabG) KSS97_04395 KSS97_07375 KSS97_09045(fabG) KSS97_09435 KSS97_15150 KSS97_17950 KSS97_18130
PCASLOY40_01410 LOY40_02410(fabG) LOY40_03485 LOY40_06330 LOY40_08275(fabG) LOY40_08710 LOY40_14495 LOY40_17175
PORYEJA05_07835 EJA05_08135(fabG) EJA05_13080 EJA05_13365 EJA05_24845 EJA05_26460(fabG)
PWZJ7655_08640 J7655_13780(fabG) J7655_15115 J7655_17055
PTKEXN22_03025(fabG) EXN22_04645 EXN22_19795(fabG) EXN22_20070 EXN22_23050
PTWTUM18999_13630(speA_1) TUM18999_18520(fabG_2) TUM18999_25580 TUM18999_28650 TUM18999_33710 TUM18999_37720 TUM18999_53770 TUM18999_55990(fabG_3) TUM18999_59970
PIEHU724_003005(fabG) HU724_004200 HU724_009515 HU724_020790(fabG) HU724_022460
PWYHU734_004115 HU734_008065 HU734_018215(fabG) HU734_018990
PTAENCTC10697_01082(fabG_1) NCTC10697_01239(fabG_2) NCTC10697_01830(fabG_4) NCTC10697_02083(fabG_6) NCTC10697_02465(fabG_8) NCTC10697_02753(fabG_10) NCTC10697_03946(fabG_14) NCTC10697_04161(fabG_15)
PGFJ0G10_03175(fabG) J0G10_04400 J0G10_04670 J0G10_10145 J0G10_15845 J0G10_22220(fabG) J0G10_24755
PCAVD3880_03895 D3880_06455 D3880_08355 D3880_08430 D3880_10260 D3880_11875 D3880_14035(fabG) D3880_16190 D3880_17125 D3880_17680 D3880_18195 D3880_19695 D3880_20435(fabG) D3880_22335
PJUL1P09_02800 L1P09_18450(fabG) L1P09_18765
PHFNLY38_03720 NLY38_06125 NLY38_11305 NLY38_11410 NLY38_17005(fabG) NLY38_20895
PPHNHU825_00940 HU825_14460 HU825_18075(fabG)
PIZLAB08_R03840(fabG) LAB08_R06180 LAB08_R13780(fabG) LAB08_R15490 LAB08_R20970 LAB08_R24720 LAB08_R24930 LAB08_R34310 LAB08_R35120 LAB08_R35290 LAB08_R35610 LAB08_R38020 LAB08_R41040 LAB08_R49560
PPEGKUA23_02165(fabG) KUA23_03410 KUA23_05595 KUA23_05600 KUA23_10280 KUA23_15210 KUA23_16770 KUA23_22640 KUA23_22910(fabG)
PSIINF676_02775(fabG) NF676_03975 NF676_09455 NF676_11350 NF676_13155 NF676_19755(fabG) NF676_21390
PSIHLOY51_07730 LOY51_08010(fabG) LOY51_12895 LOY51_13175 LOY51_23670 LOY51_25240(fabG)
PFITKJY40_03110 KJY40_04365 KJY40_10125 KJY40_21705(fabG) KJY40_24150
PASILG197_08095 LG197_12375 LG197_12685(fabG) LG197_15245 LG197_15345 LG197_15655 LG197_17235 LG197_22255
PKMPZ739_03015 PZ739_07165 PZ739_07475(fabG) PZ739_08450(fabG) PZ739_11760 PZ739_12320 PZ739_16465 PZ739_17835
PNBNK667_01730 NK667_03565(fabG) NK667_06390 NK667_10700 NK667_14500 NK667_15405 NK667_18095 NK667_23845 NK667_25050(fabG) NK667_26005
PSOAPSm6_13330 PSm6_15610(fabG_1) PSm6_18620 PSm6_33020(speA_2) PSm6_39360(fabG_2) PSm6_46700 PSm6_49330 PSm6_54200 PSm6_59090
PTAIICN73_03555 ICN73_13505 ICN73_13845(fabG) ICN73_17315 ICN73_21395
PKKQQ992_03240 QQ992_07400 QQ992_07730(fabG) QQ992_10815
PKJQ1W70_00095 Q1W70_02195(fabG) Q1W70_06980 Q1W70_08185(fabG) Q1W70_16010 Q1W70_18980 Q1W70_21045 Q1W70_25840
PHYGJTY93_01930(fabG) JTY93_03065 JTY93_09725 JTY93_10630 JTY93_18680 JTY93_19115(fabG) JTY93_20760
PHOMKJF94_05660 KJF94_14430 KJF94_18865(fabG) KJF94_20690 KJF94_27640 KJF94_28700(fabG) KJF94_29870
PCHEQYM18_02965 QYM18_11470 QYM18_15935(fabG)
PCUCPSH97_01100 PSH97_01970(fabG) PSH97_03125 PSH97_09105 PSH97_16105 PSH97_20635(fabG) PSH97_22095
PTRLOU419_05865 OU419_11335 OU419_13295 OU419_14890 OU419_15740 OU419_16375 OU419_19415(fabG) OU419_24660 OU419_28360
PPAELDL65_00780 LDL65_03480 LDL65_03795(fabG) LDL65_13380(fabG) LDL65_14490 LDL65_16670 LDL65_16675 LDL65_26895
PPAOK3169_01455 K3169_02930(fabG) K3169_09235(fabG) K3169_20535 K3169_26425
PRHZCRX69_01425 CRX69_02730 CRX69_05665 CRX69_10295(fabG) CRX69_10965(fabG) CRX69_17590 CRX69_25300
PSJYAA098_07910 AA098_08285(fabG) AA098_11360 AA098_15910 AA098_18020 AA098_24505(fabG)
PSKUKUIN1_04330(fabG_1) KUIN1_06590(fabG_2) KUIN1_16300(fabG_3) KUIN1_18810(fabG_4) KUIN1_35060 KUIN1_40530(fabG_5)
PSHSJJN09_05390 JJN09_13680 JJN09_15175 JJN09_16370(fabG) JJN09_17165(fabG) JJN09_27365
PHEFPSH57_01440 PSH57_02330(fabG) PSH57_06300 PSH57_08055(fabG) PSH57_08430 PSH57_11020 PSH57_12845 PSH57_14615 PSH57_25340
PSLPBHQ29_03440(fabG) BHQ29_14255(fabG) BHQ29_18460 BHQ29_19600 BHQ29_21000
PLISNN484_00090 NN484_08815 NN484_10560 NN484_14385(fabG) NN484_15545 NN484_17080(fabG) NN484_20325
PLAUI0D68_01490(fabG) I0D68_06215 I0D68_07350(fabG) I0D68_14225 I0D68_20570
PSAPST_2000 PST_2622 PST_3149
PSZPSTAB_1898 PSTAB_2603(fabG) PSTAB_3196(speA)
PSRPSTAA_2030 PSTAA_2743(fabG-1) PSTAA_3314(fabG-2)
PSCA458_04925(fabG) A458_10800 A458_13865(fabG)
PSJPSJM300_02775(fabG) PSJM300_07700 PSJM300_12740(fabG) PSJM300_14580(fabG)
PSHPsest_1147 Psest_1688 Psest_2358 Psest_3703
PSTTCH92_02555(fabG) CH92_04070 CH92_06890(fabG) CH92_16270(fabG)
PSTUUIB01_05340(fabG) UIB01_07930(fabG) UIB01_11980 UIB01_18735(fabG)
PSEDDM292_02915 DM292_05645(fabG) DM292_09435 DM292_15850 DM292_17520 DM292_17585
PCHLLLJ08_04870 LLJ08_07480(fabG) LLJ08_11260 LLJ08_17770(fabG)
PBMCL52_00660 CL52_05305(fabG) CL52_07310(fabG)
PKGLW136_05485 LW136_14735(fabG) LW136_19390(fabG)
SDEGGOM96_01455 GOM96_05080(fabG) GOM96_06375
PZDKQ248_01350(fabG) KQ248_08375(fabG) KQ248_10505 KQ248_15140 KQ248_19220(fabG)
AVNAvin_06560 Avin_13430 Avin_14920(fabG) Avin_16730
AVLAvCA_06560 AvCA_13430(fabG) AvCA_14920(fabG2) AvCA_16730 AvCA_31000
AVDAvCA6_06560 AvCA6_13430(fabG) AvCA6_14920(fabG2) AvCA6_16730 AvCA6_31000
ACXAchr_27940(fabG) Achr_29220(fabG) Achr_34750 Achr_f30 Achr_f450
PBBAKN87_00695(fabG) AKN87_06255(fabG) AKN87_10680
PAGRE2H98_03505 E2H98_06025 E2H98_11795(fabG) E2H98_18040(fabG)
EMODM558_04640 DM558_05015(fabG) DM558_06955(fabG) DM558_14635
EAZJHT90_08770(fabG)
ENTOMTZ49_10355(fabG)
HPEGEAO82_06825 EAO82_09030 EAO82_09115 EAO82_09250 EAO82_13200 EAO82_13940(fabG) EAO82_14655 EAO82_18555(fabG)
HAESLO767_03595 LO767_05460(fabG) LO767_06905 LO767_08855 LO767_17995
PDENF1C79_05685 F1C79_05835 F1C79_06425 F1C79_09230 F1C79_09505 F1C79_10090 F1C79_11895 F1C79_13460(fabG) F1C79_20155 F1C79_21485(fabG) F1C79_24050 F1C79_30955
HARRHV822_04130 HV822_16195(fabG) HV822_16845 HV822_17105 HV822_17680 HV822_17805
PNNKEM63_00590 KEM63_07825 KEM63_08890(fabG) KEM63_09360 KEM63_12525
PPHABVH74_04410 BVH74_12015 BVH74_13130(fabG) BVH74_16415 BVH74_17615 BVH74_17735 BVH74_18340(fabG)
DCEO6P33_02910 O6P33_04665(fabG) O6P33_05045(fabG) O6P33_11750
PBAUOS670_00445 OS670_09870(fabG) OS670_18000 OS670_19420(fabG)
MAQMaqu_1867 Maqu_2017 Maqu_2033
MHCMARHY1267 MARHY1285 MARHY1436(fabG)
MADHP15_15 HP15_2213 HP15_2345 HP15_2361 HP15_6
MBSMRBBS_0959 MRBBS_0973(fabG) MRBBS_1362(fabG) MRBBS_2462(fabG) MRBBS_2944(ymfI) MRBBS_3737(fabG)
MSRAU15_01320(fabG) AU15_01415(fabG) AU15_10440(fabG)
MSXAU14_12870(fabG) AU14_12965(fabG)
MPQABA45_04925(fabG) ABA45_05000(fabG) ABA45_11580(fabG) ABA45_13945 ABA45_17520(fabG) ABA45_17760
MARIACP86_01220(fabG) ACP86_01900(fabG) ACP86_01995(fabG)
MLQASQ50_05845 ASQ50_18020(fabG) ASQ50_18115(fabG) ASQ50_19535(fabG)
MSQBKP64_02695 BKP64_03365(fabG)
MARAD0851_04295(fabG) D0851_05030 D0851_05125
MARJMARI_15290(fabG_1) MARI_16800 MARI_17060(fabG_2)
MALLPBN92_06375 PBN92_06470 PBN92_08045(fabG) PBN92_14570(fabG)
MSHEMAALD49_13900(speA) MAALD49_14070 MAALD49_15580(fabG) MAALD49_28960
MANPEHN06_12735(fabG) EHN06_13415 EHN06_13510
MSANLPB19_09650(fabG) LPB19_11650 LPB19_14795 LPB19_14885
KAKKalk_00705(fabG) Kalk_07515 Kalk_07760 Kalk_07995 Kalk_17625(fabG) Kalk_18545 Kalk_20310(fabG)
PSPIPS2015_1508 PS2015_2891
PARPsyc_0521(fabG) Psyc_1309 Psyc_1871
PCRPcryo_0516 Pcryo_1069 Pcryo_2161
PRWPsycPRwf_0457 PsycPRwf_1389
PSOPSYCG_02880(fabG) PSYCG_05590(fabG) PSYCG_11690
PURAOC03_03670(fabG) AOC03_04885 AOC03_11270(fabG) AOC03_12345
PALIA3K91_0599 A3K91_1028
PSPGAK823_00675 AK823_03065(fabG) AK823_07985(fabG) AK823_11900
PSYGAK825_03020(fabG) AK825_08080(fabG) AK825_12345
PSYCDABAL43B_0609(fabG1) DABAL43B_1772(fabG3) DABAL43B_2467
PSYAAOT82_135 AOT82_2203 AOT82_2480
PSYYDLE54_02340(fabG) DLE54_06380
PSYPE5677_08235 E5677_10410(fabG)
PKYPKHYL_24800 PKHYL_31990(fabG_1) PKHYL_35550(fabG_2)
PCIAQ6344_03145(fabG) Q6344_05490
PRAEMN210_02950(fabG) MN210_09085 MN210_15875
ACBA1S_0524 A1S_0818 A1S_1409 A1S_1858 A1S_2061
ABMABSDF2213 ABSDF2640(fabG)
ABYABAYE1514 ABAYE1706 ABAYE2246 ABAYE2992(fabG)
ABCACICU_00533 ACICU_00776 ACICU_01449 ACICU_01943 ACICU_01970 ACICU_02253
ABNAB57_0871 AB57_1642 AB57_2193 AB57_2382
ABBABBFA_01393(fabG_3) ABBFA_01575(fabG_4) ABBFA_02049(fabG_6) ABBFA_02770(fabG_9)
ABXABK1_0567 ABK1_0815 ABK1_1480 ABK1_1901 ABK1_2411 ABK1_2438
ABZABZJ_00564(fabG) ABZJ_00818(fabG) ABZJ_01610 ABZJ_02125 ABZJ_02151 ABZJ_02406
ABRABTJ_01488 ABTJ_01738 ABTJ_01764 ABTJ_02262 ABTJ_02995 ABTJ_03252
ABDABTW07_0562 ABTW07_0807(fabG) ABTW07_1613 ABTW07_2155 ABTW07_2182 ABTW07_2453
ABHM3Q_1022 M3Q_1805 M3Q_2292 M3Q_2318 M3Q_2504 M3Q_777
ABADABD1_04940(fabG) ABD1_07740(fabG) ABD1_14110 ABD1_18810 ABD1_20570(fabG)
ABJBJAB07104_00578 BJAB07104_00826 BJAB07104_01769 BJAB07104_01795 BJAB07104_02311 BJAB07104_02411
ABABBJAB0715_00810 BJAB0715_01632 BJAB0715_02116 BJAB0715_02312
ABAJBJAB0868_00582 BJAB0868_00835 BJAB0868_01563 BJAB0868_02083 BJAB0868_02109 BJAB0868_02293
ABAZP795_10160 P795_13600 P795_6690 P795_7500
ABKLX00_03815 LX00_07160 LX00_09970 LX00_11165(fabG)
ABAUIX87_03190 IX87_06260(fabG) IX87_18420 IX87_20755
ABAAIX88_06080 IX88_09005 IX88_11470 IX88_12805(fabG)
ABWBL01_00750 BL01_02385 BL01_07790 BL01_14355(fabG) BL01_16110 BL01_16910(fabG)
ABALABLAC_14650 ABLAC_22570 ABLAC_27330 ABLAC_30320
ACCBDGL_000088(fabG) BDGL_000581(yjgI) BDGL_000792 BDGL_001338 BDGL_001534 BDGL_003436(fabG)
ANORR32_07605(fabG) RR32_08555 RR32_10870 RR32_11895 RR32_14105
ALCOTEC02_04320 OTEC02_07165 OTEC02_08185 OTEC02_08525 OTEC02_11110 OTEC02_14845 OTEC02_16135
ACALBUM88_02580 BUM88_03890 BUM88_07000 BUM88_09885 BUM88_10680 BUM88_11685
ASEII8T81_07490 I8T81_08465 I8T81_08475 I8T81_08720 I8T81_11485 I8T81_12410 I8T81_12570 I8T81_14930(fabG)
ACDAOLE_06920(fabG) AOLE_08550 AOLE_11635 AOLE_12545 AOLE_15575 AOLE_16810
ACIACIAD0582(fabG) ACIAD0871(fabG) ACIAD1976
ATTAMQ28_01505(fabG) AMQ28_04790 AMQ28_11760
AEIAOY20_06380(fabG) AOY20_07665 AOY20_08245 AOY20_09650 AOY20_10470(fabG) AOY20_13295
AJORZ95_03705 RZ95_07775(fabG) RZ95_08290
ACWA0J50_06900(fabG) A0J50_07910 A0J50_10435 A0J50_13415
ACVAMD27_07145(fabG) AMD27_12475 AMD27_13350(fabG)
AHLAHTJS_06800 AHTJS_12210
AJNBVL33_01580 BVL33_05740 BVL33_05765 BVL33_11700
ASOLBEN76_04995 BEN76_05790 BEN76_09255 BEN76_15830
ALABFG52_03150 BFG52_04965 BFG52_06320 BFG52_13580
ASJAsACE_CH00657(fabG) AsACE_CH00855 AsACE_CH01678
AIDCTZ23_04435 CTZ23_06130 CTZ23_11350(fabG)
ADVDJ533_10230 DJ533_11620 DJ533_14790(fabG) DJ533_15465(fabG)
ARJDOM24_03940 DOM24_07800 DOM24_10130 DOM24_11280
AWUBEN71_04280(fabG) BEN71_10565 BEN71_11880 BEN71_13615
ACUMC9E88_006260 C9E88_007525(fabG) C9E88_013470
AGUAS4_14640 AS4_15420 AS4_21240 AS4_25460 AS4_32060 AS4_34150 AS4_36560(fabG)
AUGURS_0370 URS_1702 URS_1966 URS_2638
ALWFOB21_02920 FOB21_13265(fabG) FOB21_14610
ADSFPL17_05175 FPL17_07325 FPL17_09130 FPL17_10130(fabG) FPL17_15385
ABERBSR55_03545 BSR55_03550 BSR55_08070 BSR55_10825 BSR55_12425 BSR55_15455 BSR55_17975
ATNFM020_06565 FM020_07235 FM020_08390 FM020_12390(fabG)
ACHICDG60_04995(fabG) CDG60_10850 CDG60_12765 CDG60_14220
ALJG8D99_03150(fabG) G8D99_09290
AWGGFH30_03005(fabG) GFH30_07520
ASHAG8E00_06935 G8E00_12725(fabG) G8E00_15320
ATGJ4G44_05485(fabG) J4G44_09540
AVBRYU24_12850 RYU24_21550 RYU24_23900(fabG)
ABOUACBO_05460(fabG_1) ACBO_07050(fabG_2) ACBO_18960 ACBO_27230
AGYLFPL18_01500 FPL18_02535(fabG) FPL18_04810 FPL18_07175 FPL18_10040(fabG) FPL18_14285
ACIUA3K93_02540 A3K93_06890 A3K93_14225
AVZHWI77_00165 HWI77_02760(fabG) HWI77_06480 HWI77_12945(fabG)
APOTMZO21_03310(fabG) MZO21_04070 MZO21_05935 MZO21_10380
ATZM5E07_05655 M5E07_06795 M5E07_07315 M5E07_12620(fabG)
APRLPY247_02215 PY247_03090 PY247_05810 PY247_10240(fabG) PY247_12080 PY247_19115
ACOINQU59_01315 NQU59_03595 NQU59_10790 NQU59_16830 NQU59_17755(fabG)
AVIVLF296_04455(fabG) LF296_05155 LF296_06950 LF296_08900 LF296_15645
ACIEKIP84_07070 KIP84_08100 KIP84_10430 KIP84_14455(fabG) KIP84_15950
ASUEF2A31_02770(fabG) F2A31_06675 F2A31_11640(fabG)
MCTMCR_0461 MCR_1553(fabG)
MCSDR90_1447 DR90_391(fabG)
MCATMC25239_00476(fabG_1) MC25239_01484(fabG_2)
MOIMOVS_03835(fabG) MOVS_08290(fabG)
MOSAXE82_02000(fabG) AXE82_05240(fabG) AXE82_11600
MBLAAX09_03260(fabG) AAX09_08080(fabG)
MBOIDQF64_07945 DQF64_12945(fabG)
MCUNNCTC10297_00125(fabG_1) NCTC10297_01996(fabG_3)
MNNI6G26_06955 I6G26_10475(fabG)
MNSLU293_06255(fabG) LU293_08415
MNCLU297_01640 LU297_03360(fabG)
MNJLU290_04705 LU290_08740(fabG)
MHACLU276_01710(fabG) LU276_03305
MCAHU0021_03175(fabG) U0021_07385
MBAHHYN46_03930 HYN46_05960 HYN46_08380 HYN46_15815
SONSO_1683(ivdG) SO_2776(fabG) SO_2813 SO_4382(fabG)
SDNSden_1937 Sden_2293 Sden_3106
SFRSfri_0338 Sfri_1344 Sfri_1499
SAZSama_1381 Sama_1980 Sama_3393
SBLSbal_0328 Sbal_1501 Sbal_1719 Sbal_2960
SBMShew185_0326 Shew185_1495 Shew185_1716 Shew185_4227
SBNSbal195_0333 Sbal195_1531 Sbal195_1759 Sbal195_4359
SBPSbal223_0336 Sbal223_2573 Sbal223_2850 Sbal223_4155
SBTSbal678_0340 Sbal678_1568 Sbal678_1798 Sbal678_4391
SBSSbal117_0157 Sbal117_0431 Sbal117_1611 Sbal117_1832 Sbal117_3099
SBBSbal175_1387 Sbal175_2621 Sbal175_2830 Sbal175_3917 Sbal175_4181
SLOShew_1322 Shew_1603 Shew_1673 Shew_3525
SPCSputcn32_0112 Sputcn32_0432 Sputcn32_1403 Sputcn32_1582 Sputcn32_2622
SHPSput200_0297 Sput200_1418 Sput200_1599
SSESsed_0311 Ssed_1479 Ssed_2624 Ssed_3534
SPLSpea_2148 Spea_2168 Spea_2494 Spea_2777 Spea_3902
SHEShewmr4_0336 Shewmr4_2396 Shewmr4_2591
SHMShewmr7_2466 Shewmr7_2658 Shewmr7_3690
SHNShewana3_0327 Shewana3_2558 Shewana3_2765
SHWSputw3181_0286 Sputw3181_1385 Sputw3181_2440 Sputw3181_2698
SHLShal_0367 Shal_1401 Shal_1777 Shal_2119 Shal_2139 Shal_2747 Shal_2872
SWDSwoo_2042 Swoo_3196 Swoo_4611
SWPswp_0289 swp_3045 swp_3381
SVOSVI_2543(fabG-1) SVI_3097 SVI_4106(fabG-2)
SHFCEQ32_02560(fabG) CEQ32_07790 CEQ32_18070
SJASJ2017_0319 SJ2017_1487 SJ2017_1752
SPSWSps_01363 Sps_02040 Sps_03344
SBJCF168_07070(fabG) CF168_08105(fabG) CF168_19205
SMAVCFF01_10985(fabG) CFF01_11325(fabG) CFF01_17330
SHEWCKQ84_00255(fabG) CKQ84_07060 CKQ84_10015 CKQ84_22760(fabG)
SALGBS332_05710 BS332_14235 BS332_15120(fabG) BS332_16900(fabG)
SLJEGC82_13785(fabG) EGC82_14610 EGC82_20785(fabG)
SMAIEXU30_01300(fabG) EXU30_04190(fabG) EXU30_17525
SPOLFH971_01520(fabG) FH971_12070(fabG) FH971_12950
SBKSHEWBE_0247(fabG) SHEWBE_2034 SHEWBE_3021(fabG)
SKHSTH12_00953(fabG_1) STH12_01669(fabG_2) STH12_02102(fabG_3) STH12_03328(fabG_4)
SAESHBH39_01320(fabG) HBH39_05105 HBH39_07420(fabG) HBH39_10860
SLITJQC75_06780 JQC75_09005 JQC75_10125(fabG) JQC75_17445(fabG)
SDKKHX94_10250 KHX94_16490
SCAATUM17387_13660(fabG_1) TUM17387_22260(fabG_2) TUM17387_25840(ivdG) TUM17387_36180(fabG_3)
SPSHFM037_09505 FM037_16730(fabG) FM037_19735 FM037_26535(fabG)
SEURFM038_006945 FM038_010140(fabG) FM038_023695
SYKKDN34_10005(fabG) KDN34_10730 KDN34_14675 KDN34_16325
SCYPJYB88_05735 JYB88_07645(fabG) JYB88_17155(fabG)
SAVIJYB87_01275(fabG) JYB87_02970 JYB87_06885 JYB87_07580(fabG) JYB87_09895 JYB87_10030
SSEMJYB85_05975 JYB85_07845(fabG) JYB85_17665(fabG)
SGLAFJ709_11350(fabG) FJ709_11850 FJ709_13160
SINVK8B83_00240 K8B83_09875 K8B83_15310(fabG)
SXMMKD32_01855 MKD32_06535 MKD32_06910 MKD32_08425(fabG) MKD32_13470
SVMKDH10_000534(fabG) KDH10_001529 KDH10_002695(fabG)
SHEJMZ182_01450 MZ182_06710 MZ182_07775(fabG)
SSEHN7V09_00735 N7V09_09455 N7V09_10500(fabG)
SCHKGII14_09055 GII14_10220(fabG) GII14_20450(fabG)
SACHK0H61_10830(fabG) K0H61_11610
SAEGK0H80_06570 K0H80_07005 K0H80_08165(fabG) K0H80_08515 K0H80_18045
SDEOD0436_01910 D0436_13650(fabG) D0436_14745
SMESK0I73_07840 K0I73_11175(fabG) K0I73_17300
SHAOK0H81_11480 K0H81_11835(fabG) K0H81_18425
SZHK0H63_07405 K0H63_11130(fabG) K0H63_18560
SSPAK0I31_06625 K0I31_08315(fabG) K0I31_08670 K0I31_18250
SHNSK0J45_08140(fabG) K0J45_08495 K0J45_18085
SRHSK0I63_06630 K0I63_08210(fabG) K0I63_08565 K0I63_18220
SPSJK0I62_01555 K0I62_08295 K0I62_11815(fabG)
SMAYK0H60_01945 K0H60_12925(fabG) K0H60_13930
SOGRA178_01825 RA178_13860(fabG) RA178_14890 RA178_21520
SPSREGC80_02715(fabG) EGC80_13920(fabG) EGC80_19645
ILOIL0093 IL0142 IL0544 IL0866 IL1340(fabG)
ILIK734_00465 K734_00710 K734_02725 K734_04350(fabG) K734_06735
IPICEW91_04870 CEW91_06020(fabG) CEW91_07675(fabG)
IDICWC33_00515(fabG) CWC33_05050 CWC33_10415 CWC33_11635(fabG)
IDTC5610_04580 C5610_06440(fabG)
IABK5X84_00510(fabG) K5X84_02460 K5X84_06010(fabG) K5X84_07515
PANMD3795_02165 D3795_02705(fabG)
CPSCPS_0665 CPS_1608 CPS_2297(fabG)
COMCMT41_06205(fabG) CMT41_09785(fabG) CMT41_10655
COZA3Q34_02630 A3Q34_16650(fabG) A3Q34_17440(fabG) A3Q34_17730
COLWA3Q33_00080(fabG) A3Q33_02665 A3Q33_18625 A3Q33_18710 A3Q33_19130(fabG)
COLADBO93_10320(fabG) DBO93_10825
COVEKO29_05105 EKO29_12015(fabG) EKO29_12660
CBERB5D82_03530 B5D82_06125(fabG) B5D82_11115 B5D82_11200 B5D82_11340 B5D82_18540(fabG)
LSDEMK97_01650(fabG) EMK97_15495(fabG) EMK97_18830
THTE2K93_14220 E2K93_16120(fabG)
THAPFNC98_00190 FNC98_05275 FNC98_07160(fabG) FNC98_16715
THABLP316_10255 LP316_10775(fabG)
TPSYRGQ13_09500 RGQ13_11970(fabG) RGQ13_12570
TNNRI845_07020 RI845_07770(fabG)
TFTRI844_01095 RI844_01650(fabG)
THATH3N35_15900(fabG) H3N35_16595 H3N35_18140 H3N35_19945
TACTSG35_016790(fabG) SG35_017530 SG35_021065
TVDSG34_008090 SG34_011715 SG34_012465(fabG)
PHAPSHAa0894 PSHAa1460 PSHAa1808(fabG) PSHAa2151 PSHAb0409
PTNPTRA_a1001 PTRA_a1027(fabG) PTRA_a1838(fabG) PTRA_a2238(fabG) PTRA_a2605(fabG) PTRA_b0597(fabG)
PSMPSM_A0446 PSM_A1251(fabG) PSM_A1505(fabG)
PSEOOM33_10750(fabG) OM33_11390(fabG) OM33_19530(fabG)
PIAPI2015_1213 PI2015_1457
PPHEPP2015_1683 PP2015_1973 PP2015_3345 PP2015_918
PBWD172_007040(fabG) D172_008990(fabG) D172_019375(fabG)
PRRAT705_04255(fabG) AT705_05485(fabG)
PLZS4054249_06250 S4054249_13755(fabG) S4054249_13800 S4054249_13870(fabG) S4054249_14450(fabG)
PALNB0W48_00770 B0W48_16805(fabG) B0W48_18690(fabG)
PPISB1L02_06825(fabG) B1L02_09190(fabG) B1L02_10990 B1L02_11440 B1L02_14435
PEAPESP_a1584(fabG) PESP_a1881(fabG) PESP_a2833
PSPOPSPO_a1632(fabG) PSPO_a1800(fabG) PSPO_b0594(fabG)
PARTPARC_a2094(fabG) PARC_a2430(fabG) PARC_b0635(fabG)
PTUPTUN_a0490 PTUN_a2091(fabG) PTUN_a2503(fabG) PTUN_a4232
PNGPNIG_a1054 PNIG_a1079(fabG) PNIG_a1938(fabG) PNIG_a2427(fabG) PNIG_a2801(fabG) PNIG_b0561(fabG)
PTDPTET_a1444(fabG) PTET_a1747(fabG)
PSENPNC201_05405(fabG1) PNC201_09535(fabG2) PNC201_09940(fabG3)
PDJD0907_08030 D0907_09215(fabG) D0907_16600(fabG)
PAGAPAGA_a2056(fabG) PAGA_a2289(fabG) PAGA_b0775(fabG)
PCARPC2016_1527 PC2016_1885
PMAACPA52_06335(fabG) CPA52_07830(fabG)
PXIJ5O05_01770
PVBJ5X90_07500 J5X90_16135 J5X90_17075(fabG)
PSAZPA25_03990 PA25_06450(fabG_2) PA25_14420(ivdG) PA25_18790(fabG_4)
PDVFFU37_05320(fabG) FFU37_06505
PFLICTT31_05485 CTT31_07300 CTT31_09870(fabG) CTT31_10270(fabG) CTT31_12870
PSHOKQ246_01965 KQ246_04825(fabG) KQ246_05690 KQ246_20990(fabG)
PMAZR5H13_05920 R5H13_07835(fabG) R5H13_10430 R5H13_10825(fabG) R5H13_13315
PSMMPspMM1_13380(fabG_1) PspMM1_15540(ivdG) PspMM1_36410(fabG_2)
PSYMJ1N51_00245(fabG)
AMHI633_08990
AMAAamad1_05180 amad1_09100
AMALI607_08015
AMAEI876_08280
AMAOI634_08385
AMADI636_05185 I636_08815
AMAII635_05155 I635_09085
AMAGI533_04885 I533_08325
AMACMASE_05615(fabG) MASE_07910
AMBAMBAS45_05820 AMBAS45_08495
AMGAMEC673_05685(fabG) AMEC673_08000
AMKAMBLS11_05675 AMBLS11_07895
ALTambt_03340 ambt_09825 ambt_09985 ambt_13360
AALEP13_05105 EP13_08555(fabG) EP13_13590 EP13_15655
AAUSEP12_05130 EP12_08740(fabG) EP12_16270
ASPAOR13_173 AOR13_1822 AOR13_1853 AOR13_2474 AOR13_673
ASQAVL57_07850 AVL57_08000(fabG) AVL57_11045 AVL57_15225 AVL57_17610
AAWAVL56_06730 AVL56_06880(fabG) AVL56_10185 AVL56_14250 AVL56_16335
ALRDS731_04900 DS731_06405 DS731_11895(fabG) DS731_16665(fabG)
ALEAV939_06860 AV939_07010(fabG) AV939_10065 AV939_14090 AV939_16550
ALZAV940_06705 AV940_06855(fabG) AV940_09835 AV940_13830 AV940_16300
APELCA267_000875(fabG) CA267_009160(fabG) CA267_014225
ALTEALT761_01033 ALT761_01652 ALT761_01686 ALT761_02953 ALT761_03421
SALMD0Y50_05425 D0Y50_07945(fabG) D0Y50_12080 D0Y50_15410(fabG) D0Y50_18880
SALKFBQ74_09755(fabG)
SMAAIT774_09365(fabG)
GAGGlaag_0243 Glaag_0775 Glaag_1263 Glaag_2145 Glaag_3457 Glaag_3634 Glaag_3656
GNIGNIT_1731(fabG) GNIT_2385
GPSC427_0610 C427_2806 C427_3684 C427_3961 C427_4623
PMESFX988_00118 FX988_00452 FX988_01774 FX988_01881 FX988_02338 FX988_02377 FX988_03249 FX988_03276 FX988_03842
PATPatl_0769 Patl_0952 Patl_2122 Patl_3071 Patl_3641 Patl_3661 Patl_4046
LALAT746_08960(fabG) AT746_10125(fabG) AT746_12875
CATEC2869_04280 C2869_05700(fabG) C2869_14945 C2869_15750
SALHHMF8227_01550(fabG) HMF8227_01598(butA) HMF8227_01763(idnO)
HMIsoil367_06060 soil367_06540 soil367_10925 soil367_11005
PAEWKIH87_03860 KIH87_04085 KIH87_07995 KIH87_08770(fabG) KIH87_12165
AGZM0C34_03485(fabG) M0C34_07870 M0C34_10205(fabG) M0C34_16890
AGQLQZ07_13965(fabG)
AGAROAG1_19660(fabG)
ALKMNKI27_06670 NKI27_11445(fabG) NKI27_13295
ASEMNNL22_03600 NNL22_07800(fabG) NNL22_09775 NNL22_10950
CATTOLW01_04220(fabG)
ALIIQR722_05920 QR722_06000 QR722_06035 QR722_08125 QR722_10225(fabG)
PMAWMACH26_21670(fabG_1) MACH26_23090(fabG_2) MACH26_33090(fabG_4)
PINPing_1089
PSYPCNPT3_00060(fabG) PCNPT3_04080
FBLFbal_1024 Fbal_1397
FESHER31_03605(fabG) HER31_11340
MVSMVIS_1502(fabG) MVIS_1537 MVIS_2072 MVIS_2126(fabG)
MYAMORIYA_0176(fabG) MORIYA_0964(fabG) MORIYA_0987
MMAAFR932_03775(fabG) FR932_06310(fabG) FR932_07410
MOQHWV03_11660(fabG) HWV03_12095 HWV03_14810(fabG)
CJACJA_0116 CJA_1676(fabG) CJA_2303
CEBB0D95_02105 B0D95_03895(fabG) B0D95_12305
CELLCBR65_00130 CBR65_02105(fabG) CBR65_14740
CEKD0B88_05975(fabG) D0B88_12310(fabG)
CEGD0C16_02145(fabG) D0C16_04330 D0C16_16325(fabG)
SDESde_1629 Sde_3281
TTUTERTU_1720(fabG) TERTU_3288
SAGAM5M_03655 M5M_06915 M5M_10435 M5M_16945
MARQMARGE09_P0952 MARGE09_P1032 MARGE09_P2101 MARGE09_P2527
GILNHM04_00380 NHM04_01785(fabG) NHM04_14880
MKEOOT55_05460(fabG)
SPOIIMCC21906_00984 IMCC21906_01559 IMCC21906_02157 IMCC21906_02345
SNANI6N98_00905 I6N98_06990 I6N98_08605(fabG) I6N98_10400 I6N98_12455 I6N98_17490 I6N98_18395
STAWNCG89_01005(fabG) NCG89_03370 NCG89_15125 NCG89_16635
ZALAZF00_00640 AZF00_05330 AZF00_09525(fabG) AZF00_10805 AZF00_13190(fabG)
OSGBST96_01310(fabG) BST96_10715 BST96_13810 BST96_16040 BST96_16325(fabG) BST96_16995 BST96_17330
MTHDA3224_00410 A3224_07770(fabG) A3224_10090 A3224_10975(fabG)
MICCAUP74_01933(fabG_4) AUP74_02632(fabG_6) AUP74_03311(fabG_11)
MAGAMag101_00405 Mag101_06010 Mag101_08875(fabG) Mag101_09750 Mag101_11200 Mag101_11960(fabG)
MIIBTJ40_00460 BTJ40_05535 BTJ40_11790 BTJ40_13355(fabG)
MICTFIU95_05475(fabG2) FIU95_09035(fabG3)
MHYDGTQ55_05965 GTQ55_08280 GTQ55_09415(fabG)
MCELLPW13_03950 LPW13_06820(fabG)
MICZGL2_02140 GL2_12730(fabG_1) GL2_18990 GL2_35150 GL2_38360(fabG_2)
MVBMJO52_00455(fabG) MJO52_05600 MJO52_11670(fabG)
MPAFR5R33_00790(fabG) R5R33_03130
MBRGPVT68_01645(fabG) PVT68_04900 PVT68_10860(fabG) PVT68_18100
HJABST95_08570 BST95_10830 BST95_12995(fabG) BST95_16615
HALCEY643_05715 EY643_06980 EY643_08960 EY643_09485(fabG) EY643_14210 EY643_14890
KIMG3T16_03045 G3T16_20495(fabG)
AFUSEYZ66_03110 EYZ66_03425 EYZ66_04605 EYZ66_04995 EYZ66_06675(fabG) EYZ66_06880 EYZ66_07135 EYZ66_11495 EYZ66_12895 EYZ66_13790
PAQME0F26_07545 E0F26_09100(fabG) E0F26_09365
CBUCBU_0495(fabG) CBU_0702 CBU_1514
CBSCOXBURSA331_A0604(fabG) COXBURSA331_A0820
CBDCBUD_0716 CBUD_1581(fabG)
CBGCbuG_1300 CbuG_1518(fabG)
CBCCbuK_1363(fabG) CbuK_1552 CbuK_1742
CEYCleRT_07180(fabG)
CEAZ664_02960(fabG)
CENDEGQ50_02890
CENOCEAn_00601
RVIRVIR1_03240 RVIR1_07530(fabG)
ALGAQULUS_11300(fabG_1) AQULUS_13310(fabG_2)
ASIPAQUSIP_12200(fabG_2)
CEQB1F76_02935(fabG)
LPNlpg1395(fabG) lpg2231(fabG)
LPHLPV_1511(fabG) LPV_2494(fabG)
LPOLPO_1391(fabG) LPO_2301(fabG)
LPULPE509_00863 LPE509_01808
LPMLP6_1376(fabG) LP6_2259(fabG1)
LPFlpl1346(fabG) lpl2157
LPPlpp1350(fabG) lpp2184
LPCLPC_0811 LPC_1699(fabG)
LPAlpa_02052 lpa_03207
LPElp12_1333 lp12_2223
LLOLLO_1483(fabG) LLO_2608(fabG)
LFALFA_1324(fabG) LFA_3005(fabG)
LHALHA_1780(fabG)
LOKLoa_01126
LCDclem_06315(fabG_2)
LESCCU22_00290(fabG)
LSHCAB17_14770(fabG) CAB17_18370
LLG44548918_01350(fabG_5)
LIBE4T55_00235(fabG)
LGTE4T54_11495(fabG)
LJRNCTC11533_01326(fabG_2)
LCJNCTC11976_02445(fabG_6) NCTC11976_02504(fabG_8) NCTC11976_03158(fabG_10)
LWASAMEA4504053_1568(fabG_7) SAMEA4504053_1606(fabG_8) SAMEA4504053_2432(fabG_9)
LSSNCTC12082_00473(fabG_1) NCTC12082_02994(fabG_8)
LADLNCTC12735_01310(fabG_2)
LANTTUM19329_05900(fabG_1) TUM19329_13370(ivdG) TUM19329_17020(fabG_2) TUM19329_30240
LLYJ2N86_09330(fabG)
LCADPXX05_05360(fabG)
TMCLMI_1333(yjgI) LMI_1733(fabG)
MCAMCA0927 MCA2001(fabG)
METUGNH96_07145(fabG) GNH96_13215(fabG)
MMEOOOT43_05020(fabG) OOT43_05615(fabG)
MEEFJWZ97_00635(fabG) JWZ97_08795(fabG)
MMTMetme_1089 Metme_4177
MDNJT25_008925 JT25_016870(fabG) JT25_021885(fabG) JT25_023550
MDHAYM39_05220(fabG) AYM39_06610(fabG)
MKOMKLM6_1061 MKLM6_1342
METLU737_07180(fabG) U737_11560(fabG) U737_15760
MPADKEF85_12970(fabG)
MELLIVG45_12580(fabG) IVG45_15155(fabG)
MRPNM686_007805(fabG) NM686_015935(fabG)
MMOTQZJ86_10510(fabG) QZJ86_14225(fabG)
MAHMEALZ_0264(fabG) MEALZ_2027(fabG)
MBUREQU24_01710(fabG) EQU24_10375(fabG)
MPSYCEK71_02815 CEK71_17170(fabG)
MMAIsS8_2355 sS8_3193 sS8_3194 sS8_3201 sS8_3507 sS8_4721
MSZEMSZNOR_2868 MSZNOR_3759(fabG) MSZNOR_4079(fabG) MSZNOR_4146(fabG) MSZNOR_4154 MSZNOR_4155
MMOBF6R98_01050 F6R98_11965 F6R98_12625 F6R98_14100(fabG) F6R98_17450(fabG) F6R98_19130 F6R98_19215
MEINmethR_P1604 methR_P2508
MOZMoryE10_05920(fabG) MoryE10_19310 MoryE10_24600
MISZMishRS11D_00280(fabG_1) MishRS11D_17500(fabG_2)
MESLKKZ03_06980(fabG) KKZ03_10335(fabG) KKZ03_12870
MECHQ9L42_005755(fabG) Q9L42_017085(fabG)
MEIYMIN45_P0155 MIN45_P2246
MCAUMIT9_P0404 MIT9_P1863
FTUFTT_1375(fabG)
FTQRO31_1102 RO31_1330 RO31_1608(fabG)
FTFFTF1375(fabG)
FTWFTW_0516(fabG)
FTRNE061598_05490 NE061598_06615 NE061598_07625
FTTFTV_0913 FTV_1315(fabG)
FTGFTU_0997 FTU_1399(fabG)
FTLFTL_1139 FTL_1245
FTHFTH_1114(fabG) FTH_1222
FTAFTA_1202(fabG) FTA_1318
FTSF92_06300 F92_06910
FTIFTS_1110(fabG) FTS_1219
FTOX557_05905(fabG) X557_06490
FTCDA46_1529 DA46_1650(fabG)
FTVCH67_1494(fabG) CH67_1618
FTZCH68_1225(fabG) CH68_1349
FTMFTM_0648(fabG) FTM_0991
FTNFTN_1339(fabG)
FTXAW25_664(fabG)
FTDAS84_1174(fabG) AS84_1703
FTYCH70_1184 CH70_604(fabG)
FCFFNFX1_1377
FCNFN3523_1403
FHIFSC454_03205(fabG)
FPHFphi_1092 Fphi_1349
FPTBZ13_649(fabG) BZ13_935
FPIBF30_1332 BF30_1604(fabG)
FPMLA56_1090 LA56_819(fabG)
FPXKU46_1968(fabG) KU46_225
FPZLA55_1508(fabG) LA55_1792
FPJLA02_1020(fabG) LA02_749
FRTF7308_0689 F7308_0987
FNAOOM_0680 OOM_0818 OOM_0915
FNLM973_07690(fabG) M973_08220(fabG) M973_08975(fabG)
FRFLO80_08900(fabG)
FPERACH24_01215(fabG)
FHACDV26_05535(fabG) CDV26_05900 CDV26_11285
FRXF7310_07340 F7310_08705
FRMBBG19_0453
FRCKX01_1360 KX01_960(fabG)
FADCDH04_05810 CDH04_07685(fabG)
FMIF0R74_03390 F0R74_05480(fabG) F0R74_06985(fabG)
FOOCGC45_02270(fabG)
FNNFSC774_04475 FSC774_07185(fabG)
FSRKQR59_06875(fabG) KQR59_08045(fabG)
FRLFIP56_07475(fabG)
FGUSD28_06035(fabG)
AFRIE3E15_05785(fabG)
AIIE4K63_02065(fabG)
TCXTcr_0712
HTREPV75_00105(fabG) EPV75_03995(fabG) EPV75_05315 EPV75_09745(fabG)
HMARHVMH_1629(fabG)
TCYThicy_1143
TAOTHIAE_03170(fabG)
THIOAYJ59_00610(fabG) AYJ59_03275 AYJ59_04245 AYJ59_09805(fabG)
TMHJX580_02470(fabG)
MEJQ7A_2014(fabG)
MECQ7C_2682
MPINLGT42_004610(fabG) LGT42_008565(fabG)
MMAFGCM100_06430(fabG_1) GCM100_19680(fabG_3) GCM100_30910(fabG_4)
MTHAVSX76_06640(fabG) VSX76_09800(fabG)
CYQQ91_1370
CZACYCME_1098(fabG)
CYYCPC19_05970(fabG)
PSALPSLF89_295(fabG) PSLF89_3068(fabG)
THIGFE785_04155(fabG)
TXAHQN79_04740(fabG)
TIBTHMIRHAM_08410(fabG_1) THMIRHAM_08830(fabG_2)
TLHNR989_04070(fabG) NR989_10590
TSETHMIRHAS_16380
TZOTHMIRHAT_08360 THMIRHAT_15570(fabG)
TIGTHII_3585
BLEPAL038_02515 AL038_15050(fabG)
THISHZT40_03345 HZT40_17345
TUNJ9260_08010(fabG)
TLOJ9253_00145 J9253_05395(fabG) J9253_13325
TSBHMY34_11835 HMY34_19725(fabG)
TANIJ8380_13180(fabG)
TWNL2Y54_01730 L2Y54_14585(fabG)
TLCRCF98_06270 RCF98_17520(fabG)
TSJL3K52_05015 L3K52_12035(fabG)
TDUQJT80_06965(fabG)
CYSNYP54_05515(fabG) NYP54_10975(fabG)
NOCNoc_1665
NHLNhal_1378 Nhal_3117 Nhal_3411
NWANwat_1460
NWRE3U44_07105 E3U44_13515(fabG) E3U44_16355
ALVAlvin_1558 Alvin_1559 Alvin_1891
ATEPAtep_16970(fabG_1) Atep_16980 Atep_21670(fabG_2)
TVIThivi_0018 Thivi_3267
TMBThimo_2380
MPURMARPU_07675(fabG) MARPU_11390
TEETel_09465(fabG)
NTTTAO_1045
TSYTHSYN_12480 THSYN_16085(fabG) THSYN_19515
RHHE0Z06_05810 E0Z06_08135(fabG) E0Z06_10280 E0Z06_14730(fabG)
RHEIATY27_14110(fabG) ATY27_14195(fabG)
TTPE6P07_09040(fabG) E6P07_09195
NTGNSCAC_0915(fabG)
THIPN838_01195 N838_01200 N838_04050(fabG) N838_30015 N838_30020
CJAPGWK36_08845(fabG)
THIMKFB96_02315(fabG) KFB96_13600 KFB96_14080
TBOGLT988_09605 LT988_23665(fabG)
TLRThiosp_03762(fabG_2) Thiosp_04008(fabG_3)
TFRIThiofri_00827(fabG_1)
TWGThiowin_00413(fabG_2) Thiowin_02675(fabG_3)
AEHMlg_1421
HHAHhal_1233
HHKHH1059_12510 HH1059_12990(fabG_1)
HHCM911_09010
EBSECTOBSL9_2692(fabG)
TGRTgr7_0904 Tgr7_1835
TKMTK90_0472 TK90_1259
TNITVNIR_1581(fabG_[H]) TVNIR_2307
TTITHITH_04725 THITH_08745
TVRTVD_06730(fabG) TVD_11570(fabG)
SSALSPISAL_04065
SPIUSPICUR_03705 SPICUR_04595 SPICUR_05170
SROSBBH56_03025 BBH56_03940(fabG)
SPIZGJ672_04455(fabG) GJ672_05465
SHAILMH63_02580 LMH63_12065(fabG) LMH63_18320
APRSBI364_09140(fabG) BI364_15330
AAEOBJI67_01870 BJI67_05095 BJI67_07665(fabG)
AFYBW247_02450 BW247_11590(fabG)
NAXHC341_09965(fabG)
HNAHneap_1924 Hneap_2241
HAZA9404_01410 A9404_05635(fabG) A9404_12215
WMAWM2015_1464 WM2015_1571 WM2015_3014 WM2015_972
WEZIC757_01600 IC757_07840(fabG)
GAIIMCC3135_04650(tsaC1_1) IMCC3135_06930(fabG_1) IMCC3135_09805(ped_1) IMCC3135_10815(fabG1_1) IMCC3135_13355(fabG2) IMCC3135_14105(fabG_2) IMCC3135_21370(ywfH) IMCC3135_24010(fabG_7) IMCC3135_34105(fabG_8)
GHLGM160_03425(fabG) GM160_05480(fabG)
TBNTBH_C0923 TBH_C1119 TBH_C1433
EPSL0Y14_07325(fabG)
SEDSAAY24_03775(fabG)
WOCBA177_02685 BA177_09490(fabG) BA177_13190
TTCFOKN1_1836
THICTspCOW1_08160(fabG)
HCHHCH_00126 HCH_02144(fabG) HCH_04617 HCH_05141
HAHEENC22_00600 ENC22_07305 ENC22_09715 ENC22_10145(fabG) ENC22_16145
HAHHO5O45_02190 O5O45_04550 O5O45_05000(fabG) O5O45_24760
CSACsal_0785 Csal_1601 Csal_1758 Csal_2157 Csal_2760
CCAGSR908_01695 SR908_04725(fabG) SR908_15375(fabG)
HELHELO_1998(fabG) HELO_2334(bcdA) HELO_2872 HELO_2903
HCSFF32_16225(fabG) FF32_17260(fabG)
HAKKO116_00147 KO116_00187 KO116_00205 KO116_00510 KO116_00823 KO116_00840 KO116_02308 KO116_02426 KO116_02626 KO116_03484 KO116_P100005
HAMHALO0076 HALO0120 HALO0428 HALO0429 HALO0471 HALO0833 HALO2643 HALO2893
HHUAR456_00390 AR456_02180 AR456_02225(fabG) AR456_07660(fabG) AR456_11545(fabG) AR456_16930
HCOLOKO_00069(fabG_1) LOKO_00749(fabG_3)
HSIBOX17_00550(fabG) BOX17_01545(fabG) BOX17_06905
HALOBWR19_00450 BWR19_04980 BWR19_05590 BWR19_08230 BWR19_10945(fabG) BWR19_11975(fabG)
HHHCLM76_06895 CLM76_15955(fabG) CLM76_16690(fabG)
HBEBEI_1248(fabG1) BEI_1496(fabG2)
HAGBB497_02410 BB497_10855(fabG) BB497_11800(fabG)
HAFC8233_00400 C8233_00685 C8233_06625(fabG) C8233_06880 C8233_15110 C8233_15275
HMDCTT34_10420(fabG) CTT34_11205(fabG)
HAXIHAALTHF_33090n(fabG)
HSVHNO53_01485 HNO53_03810 HNO53_08275(fabG) HNO53_09545 HNO53_11775
HPROLMS44_08970(fabG) LMS44_10050 LMS44_19270 LMS44_21425 LMS44_23070
HQDK1Y77_09190 K1Y77_09875(fabG)
HBHE4T21_02335(fabG) E4T21_06790 E4T21_07380(fabG) E4T21_09590 E4T21_12045 E4T21_12295
HBPHPTD01_2701 HPTD01_2921
HALFQEN58_07525(fabG) QEN58_08360 QEN58_11865 QEN58_16745
HHAOQWG60_09835 QWG60_10695(fabG)
HASOB2G49_05475(fabG) B2G49_06525(fabG) B2G49_17210 B2G49_20745
HALWB6N23_02660 B6N23_03755(fabG)
HASHHXW73_06000 HXW73_06925(fabG) HXW73_07970 HXW73_16200(fabG) HXW73_16320 HXW73_16325
HPISP1P91_04905 P1P91_07250(fabG)
HAMSNF683_18050 NF683_19260(fabG)
HCAMI4484_03860 I4484_08230(fabG) I4484_09425 I4484_11585 I4484_15330 I4484_18845
HAAHHALA3H3_250016(tsaC) HALA3H3_460010 HALA3H3_510099 HALA3H3_790080(fabG) HALA3H3_900043(fabG) HALA3H3_950018(fabG)
HALKCUU95_13735(fabG) CUU95_14655(fabG)
HVNEI420_10605 EI420_11790(fabG) EI420_18885 EI420_19015
HOLHORIV_27220(fabG_1) HORIV_30000(speA) HORIV_42960 HORIV_59750 HORIV_70580 HORIV_71600
HSRHSBAA_25370 HSBAA_27930 HSBAA_57410 HSBAA_65490
HPIZGYM47_09330 GYM47_10385(fabG) GYM47_17295
HNPSR894_07680(fabG) SR894_08510 SR894_17695 SR894_22210
HTTHZS52_05115 HZS52_05480 HZS52_06785 HZS52_09000 HZS52_13710 HZS52_18000 HZS52_18980(fabG)
HSXHNO51_03815 HNO51_07640(fabG) HNO51_09135 HNO51_11290 HNO51_15250
HTXEKK97_04725 EKK97_08675(fabG) EKK97_10155 EKK97_12605 EKK97_17170
ZPLZBT109_1299 ZBT109_1981 ZBT109_2455
HAAA5892_02665 A5892_05820(fabG) A5892_09020 A5892_11185(fabG) A5892_16505 A5892_16620
CMAIBFX80_03715 BFX80_03880(fabG) BFX80_06885 BFX80_07155 BFX80_10670 BFX80_10675 BFX80_12690(fabG) BFX80_12950
CAMHLCW13_01215 LCW13_04320 LCW13_04575(fabG) LCW13_10350 LCW13_13345 LCW13_13510(fabG)
COBECLAM6_08410 CLAM6_08920(fabG) CLAM6_20720 CLAM6_27190(speA_2) CLAM6_27520
COBBH2O77_01110 H2O77_04200 H2O77_04455(fabG) H2O77_10670 H2O77_13690 H2O77_13855(fabG)
COBDU0O11_01115 U0O11_04190 U0O11_04445(fabG) U0O11_10295 U0O11_13490 U0O11_13655(fabG)
KUSB9G99_02230 B9G99_13910 B9G99_14000(fabG)
KMAB9H00_00985(fabG) B9H00_01075 B9H00_12805 B9H00_12955
KUYFY550_02280 FY550_04545 FY550_07305 FY550_07395(fabG) FY550_12550(fabG)
PAURFGL86_02990 FGL86_03460(fabG) FGL86_08575 FGL86_14420(fabG)
SAJSQO259_01630 QO259_03105(fabG) QO259_04545 QO259_04550 QO259_07510(fabG) QO259_13615
ABOABO_0632 ABO_1069(fabG) ABO_1713(fabG)
ALNAS19_06500 AS19_11350 AS19_17690
ALCAASALC70_00351(fabG_1) ASALC70_01102(fabG1) ASALC70_01329(fabG_2) ASALC70_03559(fabG_9) ASALC70_03709(fabG_10)
ALCIHML84_09195
ADIB5T_01458(fabG) B5T_01585 B5T_02012 B5T_02062 B5T_02731(fabG) B5T_02779 B5T_03253 B5T_03512 B5T_03947
AXEP40_06375 P40_06785(fabG) P40_07410 P40_09620 P40_09865 P40_11585 P40_13195(fabG) P40_15215 P40_16530
APACS7S_01865 S7S_05040(fabG) S7S_06640 S7S_08430 S7S_13095(fabG)
MMWMmwyl1_1828 Mmwyl1_2132 Mmwyl1_3887 Mmwyl1_4168
MMEMarme_1678 Marme_2009 Marme_3615
MPCMar181_0546 Mar181_1855 Mar181_3160
MPRIMP3633_0489 MP3633_1908(fabG)
MARDIBG28_10585(fabG)
MFOIJSY38_00075(fabG)
MPRFJ8N69_16605(fabG)
MRHIKDW99_09660(fabG)
MPONMACH16_14870(fabG)
TOLTOL_0712 TOL_1239 TOL_1648
TORR615_09305(fabG) R615_11270(fabG) R615_13850(fabG)
TWANHUF19_06755 HUF19_08530(fabG) HUF19_13485 HUF19_16680
OAIOLEAN_C20020(fabG) OLEAN_C27260 OLEAN_C29640
MARSA8C75_02210 A8C75_02245 A8C75_05935(fabG) A8C75_06955(fabG) A8C75_09340(fabG) A8C75_15820 A8C75_19390
MGEOCFI10_03470(fabG) CFI10_04640 CFI10_09705(fabG)
MSECLN244_01175(fabG) LN244_05170 LN244_08230(fabG) LN244_11525 LN244_13255
MARLHH196_01280 HH196_02410 HH196_05425(fabG)
MRZKDW95_00305 KDW95_01175 KDW95_07680(fabG) KDW95_09510 KDW95_10205 KDW95_14090 KDW95_14130
BSANCHH28_09865(fabG) CHH28_14885(fabG) CHH28_16605
NCUF0U83_10160(fabG) F0U83_12265
NJPNEJAP_1353(fabG) NEJAP_2733
NIKF5I99_07940 F5I99_08695(fabG) F5I99_13660
BMARHF888_04295 HF888_07530(fabG) HF888_11265 HF888_13435
AJPAMJAP_1613 AMJAP_2662
VCWGJQ55_03360 GJQ55_06625(fabG) GJQ55_08600
BACZKFF03_06825 KFF03_07160 KFF03_08485(fabG)
GSNYC6258_01551 YC6258_02467 YC6258_03284 YC6258_03516 YC6258_05033
RFOREIFOR_01456 REIFOR_01501 REIFOR_01641
OMEOLMES_1019 OLMES_2224(fabG) OLMES_4296 OLMES_4371
LLPGH975_02845 GH975_04325(fabG) GH975_05535
ENWMJO57_04935 MJO57_19740(fabG) MJO57_21345 MJO57_26510
EEINX720_01510(fabG) NX720_18925
ENGO2T12_05960 O2T12_09655(fabG) O2T12_20185
EMPEZMO1_1302(fabG2) EZMO1_2980(fabG3) EZMO1_3698(fabG4)
PLEIQ9312_02060(fabG) Q9312_05385 Q9312_09555
AHAAHA_2084 AHA_2251(fabG) AHA_3383 AHA_4175
AHYAHML_11680 AHML_12670(fabG) AHML_18065(fabG)
AHDAI20_02410(fabG) AI20_07430(fabG) AI20_08270(fabG) AI20_12755 AI20_20180
AHRV428_12030(fabG) V428_13095(fabG) V428_18730(fabG)
AHPV429_12045(fabG) V429_13115(fabG) V429_18760(fabG)
AHJV469_04535(fabG) V469_09985(fabG) V469_11375(fabG)
AHHRY45_11605(fabG) RY45_12455(fabG) RY45_17435(fabG) RY45_21675
AHIVU14_04745(fabG) VU14_09825(fabG) VU14_11240(fabG)
AAJBOQ57_11060(fabG) BOQ57_12290(fabG) BOQ57_17320
ASAASA_0153(fabG) ASA_0429 ASA_0924(fabG) ASA_1918 ASA_2054(fabG)
AEOO23A_p0101 O23A_p1227 O23A_p1436 O23A_p3203 O23A_p3844
AVRB565_1998 B565_2179
AVOAMS64_09810(fabG) AMS64_10655(fabG)
AMEDB224_0737 B224_2290 B224_2527
ASRWL1483_1662(fabG) WL1483_2244(fabG) WL1483_2646 WL1483_2769(fabG)
ADHCK627_03130 CK627_08805 CK627_14065(fabG) CK627_15020(fabG)
ACAVVI35_10805(fabG)
AEMCK911_06595(fabG) CK911_07970(fabG)
AEAC2U39_09955(fabG) C2U39_10925(fabG)
ARVC7N77_06475 C7N77_14250(fabG) C7N77_15140
AESC2U30_02950(fabG) C2U30_03790(fabG)
AELNCTC12917_00950(fabG_1) NCTC12917_01928(fabG_3) NCTC12917_02106(fabG_5)
ASIMFE240_06875 FE240_08160(fabG)
AALLI6G90_05345(fabG) I6G90_06310 I6G90_13870 I6G90_20480(fabG)
AJDI6H43_00050(fabG) I6H43_02520 I6H43_15100(fabG) I6H43_20470
ARIVKYK33_05015 KYK33_10320(fabG) KYK33_11405
ASAAKXJ75_05180 KXJ75_11945(fabG)
AEJE5E97_03590 E5E97_16385(fabG) E5E97_17235 E5E97_22870(fabG)
ABESIU367_04465(fabG) IU367_11035(fabG) IU367_11850 IU367_19465
TAUTola_2192
OCEGU3_00400(fabG) GU3_05015 GU3_09865(fabG) GU3_12610 GU3_15170(fabG)
OPEPU634_00365 PU634_01755 PU634_07655(fabG) PU634_09780(fabG) PU634_12895(fabG)
OCMCBP12_03665(fabG) CBP12_07530 CBP12_10325
OPFCBP31_00995 CBP31_04635(fabG) CBP31_07420 CBP31_10630 CBP31_15180(fabG)
ZDFAN401_03150 AN401_08915(fabG) AN401_15730(fabG)
KKOKkor_0388 Kkor_1188 Kkor_2588
KGETQ33_1048 TQ33_1982 TQ33_2228
KSDKS2013_1087 KS2013_2032 KS2013_2283
KPDCW740_01680 CW740_05690(fabG) CW740_12160
KAMSR900_00145 SR900_02070(fabG) SR900_08615(fabG)
DNODNO_0531 DNO_1209(fabG)
CHJNCTC10426_00179(fabG_1) NCTC10426_00527(fabG_2) NCTC10426_02408(fabG_5)
SUTRL0B52_03740 L0B52_04775(fabG) L0B52_07040(fabG)
IGNMMG00_01165(fabG) MMG00_03390 MMG00_09390 MMG00_11910(fabG)
WCNPE074_00565(fabG) PE074_04145 PE074_09625(fabG)
GAPGAPWK_2237 GAPWK_2435
GAQRAM11_02725(fabG) RAM11_09990
FPPFPB0191_00237 FPB0191_01418 FPB0191_01930
ORBIPMB12_03835(fabG) IPMB12_10395
SDFACG33_00295 ACG33_00370 ACG33_03885 ACG33_06500 ACG33_06745(fabG) ACG33_07745(fabG) ACG33_07915
SOKD0B54_05235 D0B54_05350 D0B54_11560(fabG) D0B54_11975 D0B54_12090 D0B54_12395(fabG) D0B54_15980
SINIGT972_04475(fabG) GT972_08295 GT972_14020
FCEJN531_005390 JN531_014250(fabG) JN531_014305
GBIPG2T_04700(fabG) PG2T_05090(fabG) PG2T_05360 PG2T_05650 PG2T_14760
SLIMSCL_1370
SVASVA_1878
ACIIC4901_00600 C4901_08835(fabG)
ATYA9R16_000540(fabG) A9R16_008970(fabG)
SALNSALB1_1786 SALB1_2006 SALB1_2528 SALB1_3181 SALB1_3294
TSNW908_07230(fabG)
THINCRN91_03015(fabG)
THOSP60_02625(fabG)
REVHUE57_11900(fabG)
CDIZCEDIAZO_00258(fabG_1) CEDIAZO_00500(fabG_2) CEDIAZO_01898(fabG_5)
SADEGFK82_00541(fabG)
BCIBCI_0434(fabG)
BCIBIM45_968
BCIGAB162_383(fabG)
RMARmag_0916
REOHUE58_04580(fabG)
VOKCOSY_0822(fabG)
EBHBSEPE_1291 BSEPE_1337
BTHGMS2017_0322
EAGF7X37_00485(fabG)
CBLYIPM89_04375(fabG) IPM89_10190 IPM89_12210 IPM89_14045(fabG)
GPBHDN1F_02490 HDN1F_02590 HDN1F_24740(fabG1) HDN1F_28110 HDN1F_32070(fabG2) HDN1F_33300
ENMEBS_1199
IFOCVFO_1528(fabG)
APHFCVPH_1113(fabG)
NMENMB1702(fabG-1) NMB1921(fabG-2)
NMPNMBB_2191
NMHNMBH4476_0519 NMBH4476_1862(fabG)
NMDNMBG2136_0298(fabG)
NMMNMBM01240149_0270(fabG)
NMSNMBM01240355_1849(fabG)
NMQNMBM04240196_1857(fabG)
NMZNMBNZ0533_0408(fabG)
NMANMA0533
NMWNMAA_0236(fabG)
NMXNMA510612_0587(fabG)
NMCNMC0302(fabG)
NMNNMCC_0298(fabG)
NMTNMV_2109(fabG)
NMINMO_0250(fabG)
NGONGO_07125(fabG) NGO_2163(fabG)
NGKNGK_1582 NGK_2642
NLANLA_18670(fabG) NLA_5790(fabG-1)
NELNELON_03300(fabG) NELON_04685(fabG)
NWESAMEA3174300_0112(fabG_1) SAMEA3174300_1190(fabG_2)
NSIA6J88_05625(fabG)
NMJNM96_00180(fabG)
NEIBG910_03485 BG910_04230(fabG)
NEKCGZ77_02400
NFVFAH67_03265(fabG) FAH67_11360(fabG)
NSFFAH66_03320(fabG) FAH66_10685(fabG)
NZLD0T92_07255(fabG)
NAQD0T90_06345(fabG)
NBLGJV52_07355(fabG)
NZOSAMEA4504057_1406(fabG-1_1) SAMEA4504057_1805(fabG_2) SAMEA4504057_1817(fabG_3)
NCINCTC10296_00600(fabG_1) NCTC10296_02158(fabG_2) NCTC10296_02202(fabG-1_2)
NCZNCTC10294_01165(fabG-1) NCTC10294_01786(fabG)
NANINCTC12227_00145(fabG_1) NCTC12227_00903(fabG-1) NCTC12227_01540(fabG_3)
NBCH3L91_01190(fabG) H3L91_02025(fabG)
NWDH3L96_03875(fabG) H3L96_07775(fabG) H3L96_11215(fabG)
NSGH3L94_04080(fabG) H3L94_08480(fabG) H3L94_10020
NMUSH7A79_0953(fabG) H7A79_2258
NSCJ7445_00140(fabG)
NPFLPB400_06310(fabG) LPB400_10540(fabG)
NDNH3L92_04565(fabG) H3L92_05650(fabG)
NWXCGZ65_01775(fabG)
NDULVJ88_03285(fabG) LVJ88_05210(fabG)
NAWLVJ86_02825(fabG) LVJ86_06890(fabG)
NMBMON40_04465(fabG) MON40_11255(fabG)
NLSPJU73_02690(fabG) PJU73_09495(fabG)
SALVSALWKB2_0440 SALWKB2_1779
SCOMPYG29_03410(fabG) PYG29_09735(fabG)
KKIKKKWG1_1468(fabG) KKKWG1_1585(fabG)
KOAH3L93_00985(fabG) H3L93_03610(fabG)
KPOTLVJ84_12860(fabG)
VFFVITFI_CDS0446 VITFI_CDS3081
VITADP71_20540 ADP71_20720 ADP71_26070
VSTLVJ81_01365(fabG) LVJ81_03260 LVJ81_03355(fabG)
VMSLVJ82_03335(fabG) LVJ82_03800 LVJ82_04100(fabG) LVJ82_04195 LVJ82_11265(fabG)
ECORSAMEA4412678_0855(fabG_1) SAMEA4412678_1740(fabG_2)
EEXEZJ17_03305(fabG) EZJ17_08755(fabG)
SMURBWP33_00810(fabG) BWP33_09950
AFFH3L97_11630(fabG)
ACRSLVJ80_05180(fabG) LVJ80_09805(fabG)
CSTEH3L98_04980(fabG) H3L98_09600(fabG)
CKHLVJ77_04720(fabG) LVJ77_10865(fabG)
NBACUN60_03940(fabG)
PTESJQU52_00605(fabG) JQU52_04465(fabG) JQU52_11680(fabG)
MCERMON37_09135(fabG)
USULVJ78_00725(fabG) LVJ78_03835(fabG) LVJ78_04925(fabG)
UTELVJ83_03430(fabG) LVJ83_06490(fabG)
WBOMIS45_04810(fabG)
CCAHDWG20_05495 DWG20_08890 DWG20_09720 DWG20_11170
CVICV_1546 CV_3414(fabG1) CV_3576(fabG2) CV_3947
CVCBKX93_03005 BKX93_07810(fabG) BKX93_08755 BKX93_14925 BKX93_17585
CHROCXB49_03460 CXB49_04505(fabG) CXB49_08005 CXB49_08715 CXB49_20225
CHRIDK842_00280 DK842_02020(fabG) DK842_02960 DK842_11870
CHRBDK843_05565 DK843_07500(fabG) DK843_08445 DK843_17305 DK843_19210
CRZD1345_03170 D1345_05120(fabG) D1345_08710 D1345_11395(fabG) D1345_16455(fabG)
CHRMFYK34_11495(fabG) FYK34_12345(fabG)
CHAECH06BL_06050(speA) CH06BL_11040(fabG) CH06BL_18290(fabG) CH06BL_23370 CH06BL_33880 CH06BL_35360(fabG) CH06BL_39510(fabG)
PSENH8B_0814(fabG) NH8B_1261(fabG) NH8B_3237(fabG)
AMAHDLM_0629 DLM_0926 DLM_1871 DLM_2857 DLM_3067
AQSDKK66_02050 DKK66_11740 DKK66_12300 DKK66_12780(fabG) DKK66_16980
VOGLCH97_00020(fabG) LCH97_16915(fabG)
IODEJO50_03810 EJO50_07330(fabG) EJO50_15815(fabG)
IFLC1H71_06045(fabG) C1H71_15080
JEUBJP62_03455 BJP62_04565 BJP62_06800(fabG) BJP62_13905
JESJHS3_14670 JHS3_17480(fabG_2) JHS3_31160(fabG_3)
DEEHQN60_03115(fabG) HQN60_10025
DTKK4H28_00990(fabG) K4H28_03235
CHIZHQ393_07525(fabG) HQ393_09760(fabG)
CFONHZU75_11280(fabG) HZU75_12600(fabG) HZU75_13585(fabG)
CHICN8I74_02965(fabG) N8I74_03770 N8I74_08500(fabG) N8I74_16620(fabG)
CARIFNU76_05625 FNU76_16350(fabG) FNU76_16885(fabG)
CKSH9L41_05890(fabG) H9L41_06055(fabG) H9L41_14230 H9L41_19285(fabG)
LHKLHK_00570(fabG) LHK_00699(fabG2) LHK_00844
AQLBXU06_02075(fabG) BXU06_10530
MAERDAI18_00795 DAI18_09455 DAI18_09750(fabG) DAI18_10180
RSORSc0435 RSc0536 RSc1052(fabG1) RSc2186 RSc2351(tsaC) RSp0305 RSp0359(fabG2)
RSEF504_1020 F504_2143 F504_2303 F504_3747 F504_3973 F504_459
RPUCDC45_02235 CDC45_02770 CDC45_05375(fabG) CDC45_11155 CDC45_11980(fabG) CDC45_19135 CDC45_19420
RNCGO999_05165 GO999_05940 GO999_11225(fabG) GO999_13945 GO999_14490(fabG) GO999_23475 GO999_23765(fabG)
RSCRCFBP_11080 RCFBP_11210(fabG) RCFBP_20426(fabG) RCFBP_20940(fabG) RCFBP_21049(fabG)
RSLRPSI07_1121 RPSI07_1237(fabG) RPSI07_2341(fabG) RPSI07_2823(fabG) RPSI07_2936(fabG) RPSI07_mp0286(fabG)
RSNRSPO_c01247 RSPO_c02314(fabG1) RSPO_c02850 RSPO_c02963 RSPO_m01519
RSMCMR15_11026 CMR15_11193(fabG) CMR15_20169(fabG) CMR15_30365(fabG) CMR15_30470(fabG) CMR15_mp10276(fabG) CMR15_mp10335(fabG)
RSYRSUY_12710(fabG_1) RSUY_14710(fabG_2) RSUY_24340(tsaC1_2) RSUY_27210(fabG_5) RSUY_28350(fabG_6) RSUY_33850(fabG_8)
RSGJK151_00910(fabG) JK151_05745 JK151_08630 JK151_17120 JK151_19345(fabG) JK151_23175
RPIRpic_0416 Rpic_0917 Rpic_1138 Rpic_2383 Rpic_2567 Rpic_3842 Rpic_4773 Rpic_4824
RPFRpic12D_0431 Rpic12D_0982 Rpic12D_1983 Rpic12D_2162 Rpic12D_3696 Rpic12D_3747 Rpic12D_3955
RPJN234_03760(fabG) N234_04365 N234_06380 N234_14605 N234_17975 N234_21065(fabG) N234_21385 N234_21870 N234_22395 N234_27635 N234_34095(fabG) N234_34565 N234_35185 N234_35190 N234_36645 N234_37195
RMNTK49_05785(fabG) TK49_09490(fabG) TK49_14325 TK49_15040(fabG) TK49_18060(fabG) TK49_18355
RINACS15_0552 ACS15_1001 ACS15_2347(fabG) ACS15_2594 ACS15_4374 ACS15_5129 ACS15_5193
RWEKOL96_05630 KOL96_05930 KOL96_10160 KOL96_12620(fabG) KOL96_18115 KOL96_18850
REHH16_A0743(h16_A0743) H16_A0849(h16_A0849) H16_A0931(h16_A0931) H16_A1287(h16_A1287) H16_A2473(h16_A2473) H16_A2567(fabG) H16_A3164(h16_A3164) H16_B0101(h16_B0101) H16_B0361(h16_B0361) H16_B0385(h16_B0385) H16_B0666(h16_B0666) H16_B1834(h16_B1834) H16_B2510(h16_B2510)
CNCCNE_1c07490(fabG2) CNE_1c08810(fabG3) CNE_1c12780(fabG4) CNE_1c24510(fabG7) CNE_1c31200(fabG8) CNE_2c00880(fabG1) CNE_2c06130(fabG3) CNE_2c10340 CNE_2c24090(fabG13) CNE_BB1p00240(fabG3) CNE_BB1p00280(fabG4) CNE_BB1p04080(fabG8) CNE_BB1p05750(fabG10) CNE_BB1p05840(fabG11) CNE_BB1p11220(fabG15) CNE_BB2p01020 CNE_BB2p01930
CUHBJN34_04205(fabG) BJN34_04945 BJN34_06530 BJN34_08855 BJN34_09025 BJN34_12525 BJN34_12565 BJN34_13765 BJN34_16870 BJN34_22850 BJN34_22965 BJN34_24115 BJN34_26545 BJN34_30580 BJN34_30665 BJN34_31665(fabG) BJN34_32500 BJN34_32805 BJN34_34855 BJN34_35510 BJN34_35565
REUReut_A1570 Reut_A1622 Reut_A2263 Reut_A2505 Reut_A2616 Reut_A2858 Reut_B3486 Reut_B3848 Reut_B3871 Reut_B3935 Reut_B4170 Reut_B4557 Reut_B4754 Reut_C6224 Reut_C6276 Reut_C6404
RMERmet_0675(tsaC) Rmet_0791 Rmet_2428(fabG) Rmet_2526(fabG) Rmet_2533 Rmet_3057(fabG) Rmet_3874 Rmet_4391(fabG) Rmet_4544 Rmet_5028(fabG) Rmet_5524 Rmet_5825
CTIRALTA_A0729 RALTA_A0876 RALTA_A2070(fabG1) RALTA_A2639 RALTA_B0209 RALTA_B0508 RALTA_B2239(fabG2)
CBWRR42_m0987 RR42_m2862 RR42_m3332 RR42_m3418 RR42_m3594 RR42_s0196 RR42_s0217 RR42_s0885 RR42_s1513 RR42_s1868 RR42_s2171 RR42_s2324 RR42_s3162
CGDCR3_0750(fabG) CR3_1216(fabG) CR3_1859(fabG) CR3_2348(fabG) CR3_3291 CR3_3732(fabG) CR3_3932(fabG) CR3_4096(fabG) CR3_4447(fabG)
CCUPBKK81_06380 BKK81_06865(fabG) BKK81_07400 BKK81_14650(fabG) BKK81_17220 BKK81_19015 BKK81_20320 BKK81_23185 BKK81_24830 BKK81_26970 BKK81_32255
CUPBKK80_06155(fabG) BKK80_06700 BKK80_15600(fabG) BKK80_18225 BKK80_21490 BKK80_22930 BKK80_24065 BKK80_29350 BKK80_31535 BKK80_33105
CUUBKK79_05450 BKK79_06000(fabG) BKK79_13840 BKK79_17350(fabG) BKK79_21210 BKK79_22420 BKK79_23990 BKK79_26680 BKK79_28205 BKK79_29345 BKK79_29975 BKK79_35300
CPAUEHF44_01705 EHF44_02255 EHF44_11225(fabG) EHF44_14070 EHF44_16000 EHF44_18630(fabG) EHF44_20555 EHF44_25960
COXE0W60_05775(fabG) E0W60_06960 E0W60_08275 E0W60_09645 E0W60_10230 E0W60_14225 E0W60_14805 E0W60_16420 E0W60_18570 E0W60_22170(fabG) E0W60_24905(fabG) E0W60_28725 E0W60_29175 E0W60_30115 E0W60_30515 E0W60_31760 E0W60_34800
CCAMM5D45_03360 M5D45_03910 M5D45_08030 M5D45_11310(fabG) M5D45_15760(fabG) M5D45_21305 M5D45_21340 M5D45_22390(fabG) M5D45_23515
CCAXKZ686_01040(fabG) KZ686_01890 KZ686_08055 KZ686_12035 KZ686_14020(fabG) KZ686_22420(fabG) KZ686_23470 KZ686_25205 KZ686_25370
CUKKB879_03970 KB879_04600 KB879_06640 KB879_10150 KB879_11510 KB879_17415(fabG) KB879_18215 KB879_20775 KB879_24750(fabG) KB879_28235(fabG) KB879_34870 KB879_34940
CNANA2G96_04845(fabG) A2G96_05410 A2G96_11530 A2G96_13795 A2G96_16065(fabG) A2G96_16625 A2G96_19670 A2G96_23370 A2G96_30825(fabG)
BMABMA0532(fabG) BMA0734 BMA1882 BMAA1104 BMAA1367
BMVBMASAVP1_0103 BMASAVP1_0352 BMASAVP1_A1078 BMASAVP1_A2279(tsaC) BMASAVP1_A2477(fabG)
BMLBMA10229_0321 BMA10229_0631 BMA10229_A0789 BMA10229_A2804(fabG) BMA10229_A3005
BMNBMA10247_0361 BMA10247_1592(tsaC) BMA10247_1800(fabG) BMA10247_A0940 BMA10247_A1272
BMALDM55_1920(fabG) DM55_2177 DM55_2555 DM55_4156 DM55_4562
BMAEDM78_1128(fabG) DM78_2078 DM78_2423 DM78_3287 DM78_3808
BMAQDM76_1895(fabG) DM76_2154 DM76_2541 DM76_3514 DM76_4856
BMAIDM57_10220 DM57_11200 DM57_2551(fabG) DM57_2730(fabG) DM57_685
BMAFDM51_1558 DM51_321(fabG) DM51_4774 DM51_5019 DM51_504
BMAZBM44_1399(fabG) BM44_1578 BM44_2647 BM44_4120 BM44_4375
BMABBM45_1141 BM45_2213 BM45_3242 BM45_3499 BM45_960(fabG)
BPSBPSL1019 BPSL1167 BPSL2440(fabG) BPSS0866 BPSS1256
BPMBURPS1710b_1234(tsaC) BURPS1710b_1388 BURPS1710b_2905(fabG) BURPS1710b_A0256 BURPS1710b_A2464
BPLBURPS1106A_1082(tsaC) BURPS1106A_1243 BURPS1106A_2851(fabG) BURPS1106A_A1197 BURPS1106A_A1687
BPDBURPS668_1076 BURPS668_1234 BURPS668_2790(fabG) BURPS668_A1271 BURPS668_A1775
BPRGBP346_A1074 GBP346_A1260 GBP346_A2971(fabG)
BPSEBDL_1017 BDL_3001(fabG) BDL_3997 BDL_4154 BDL_4546 BDL_862
BPSMBBQ_2295 BBQ_2428 BBQ_4909 BBQ_5271 BBQ_5428 BBQ_867(fabG)
BPSUBBN_2420 BBN_2552 BBN_4167 BBN_4325 BBN_4687 BBN_994(fabG)
BPSDBBX_1402(fabG) BBX_2803 BBX_2961 BBX_3709 BBX_5835 BBX_5994
BPZBP1026B_I0876 BP1026B_I2389 BP1026B_I2520(fabG) BP1026B_II0950 BP1026B_II1332
BPQBPC006_I1072 BPC006_I1292 BPC006_I2890 BPC006_II1215 BPC006_II1678
BPKBBK_2513(fabG) BBK_3572 BBK_368 BBK_3724 BBK_498 BBK_5852
BPSHDR55_113 DR55_2076(fabG) DR55_3443 DR55_4032 DR55_4470
BPSABBU_1039 BBU_1161 BBU_3118(fabG) BBU_4800 BBU_5165
BPSOX996_1721(fabG) X996_3051 X996_3182 X996_3949 X996_4102 X996_4459
BUTX994_1568 X994_1716 X994_3714(fabG) X994_3851 X994_5876 X994_6259
BTEBTH_I0876 BTH_I1017 BTH_I1719(fabG) BTH_II0319 BTH_II1155 BTH_II1539
BTQBTQ_1039 BTQ_2202(fabG) BTQ_3613 BTQ_4438 BTQ_4825 BTQ_893
BTJBTJ_115(fabG) BTJ_1394 BTJ_1547 BTJ_3453 BTJ_4649 BTJ_5420
BTZBTL_1412(fabG) BTL_2623 BTL_2817 BTL_3879 BTL_4158 BTL_4302 BTL_5437
BTDBTI_1190(fabG) BTI_2682 BTI_2814 BTI_5685
BTVBTHA_1504(fabG) BTHA_2896 BTHA_3033 BTHA_3655 BTHA_3998 BTHA_4766
BTHEBTN_1886 BTN_2027 BTN_3366(fabG) BTN_3779 BTN_3947 BTN_5107
BTHMBTRA_1636(fabG) BTRA_2988 BTRA_3142 BTRA_4140 BTRA_4479 BTRA_5376
BTHADR62_133(fabG) DR62_2087(fabG) DR62_2268 DR62_3818 DR62_3989 DR62_5237
BTHLBG87_1617(fabG) BG87_2877 BG87_3022 BG87_3894 BG87_4281 BG87_5443
BOKDM82_1683 DM82_2060(fabG) DM82_449 DM82_5039 DM82_5433 DM82_576 DM82_6335
BOCBG90_2653(fabG) BG90_3026 BG90_4339 BG90_442 BG90_5175 BG90_5556 BG90_573
BUUWS70_05015(fabG) WS70_05480(fabG) WS70_11980 WS70_21720 WS70_23990
BSAVWS86_06185(fabG) WS86_12990 WS86_13920(fabG) WS86_23075
BHGI6G56_06145 I6G56_06895 I6G56_14430(fabG) I6G56_23650
BUDAQ610_06055(fabG) AQ610_13335 AQ610_14065(fabG) AQ610_26335
BVIBcep1808_1042 Bcep1808_1382 Bcep1808_2377 Bcep1808_2505 Bcep1808_2562 Bcep1808_2863 Bcep1808_5966
BVEAK36_1139 AK36_1411 AK36_1487 AK36_1589 AK36_2561 AK36_2813(fabG) AK36_5443 AK36_5777
BURBcep18194_A4235 Bcep18194_A4562 Bcep18194_A5619 Bcep18194_A5711 Bcep18194_A5746 Bcep18194_A5811 Bcep18194_A6088 Bcep18194_B0903 Bcep18194_B1443 Bcep18194_B2504 Bcep18194_B3095 Bcep18194_C6694 Bcep18194_C7112 Bcep18194_C7331
BCMBcenmc03_1081 Bcenmc03_1396 Bcenmc03_2315 Bcenmc03_2390 Bcenmc03_2423 Bcenmc03_2504 Bcenmc03_3909 Bcenmc03_5482 Bcenmc03_6424
BCHBcen2424_0174 Bcen2424_1123 Bcen2424_1418 Bcen2424_2292 Bcen2424_2385 Bcen2424_2419 Bcen2424_2479 Bcen2424_2758 Bcen2424_3542 Bcen2424_3611 Bcen2424_4801
BCJBCAL0846 BCAL0994(fabG2) BCAL1425 BCAL2386 BCAL2464 BCAL2624 BCAL2689 BCAL2876(fabG1) BCAM0568 BCAM0640 BCAM1625 BCAM2001 BCAM2578
BCENDM39_1312 DM39_2393 DM39_2506 DM39_2850 DM39_4517 DM39_5777 DM39_5816 DM39_6228 DM39_6438 DM39_961(fabG)
BCEWDM40_119 DM40_1785(fabG) DM40_2043 DM40_2943 DM40_4752 DM40_53 DM40_5497 DM40_5576 DM40_5600 DM40_5616
BCEOI35_0991(fabG) I35_1323 I35_2312 I35_2453 I35_2485(fabG) I35_2549 I35_2825 I35_4463 I35_4536 I35_5486 I35_5833 I35_6475 I35_7164
BAMBamb_0999 Bamb_1298 Bamb_2330 Bamb_2430 Bamb_2464 Bamb_2528 Bamb_2810 Bamb_3610 Bamb_4181 Bamb_5034 Bamb_5347 Bamb_6431
BACBamMC406_1003 BamMC406_1337 BamMC406_2208 BamMC406_2294 BamMC406_2329 BamMC406_2399 BamMC406_2677 BamMC406_3192 BamMC406_3517 BamMC406_3582 BamMC406_4085 BamMC406_4634 BamMC406_4640 BamMC406_4703 BamMC406_5255 BamMC406_5538
BMJBMULJ_01060(fabG) BMULJ_01344(fabG) BMULJ_02278(fabG) BMULJ_02353 BMULJ_02385(fabG) BMULJ_02445(fabG) BMULJ_03429 BMULJ_04714(fabG) BMULJ_04753
BMUBmul_0815 Bmul_0873 Bmul_0905 Bmul_0986 Bmul_1897 Bmul_2181 Bmul_3763 Bmul_3804 Bmul_5087
BMKDM80_238 DM80_2483 DM80_2543 DM80_2594 DM80_2671 DM80_4264 DM80_5148 DM80_518(fabG) DM80_5188
BMULNP80_1225(fabG) NP80_1499 NP80_2414 NP80_2533 NP80_2565 NP80_2624 NP80_3636 NP80_4215 NP80_4741
BCTGEM_0683 GEM_1011 GEM_1118 GEM_2012 GEM_2396 GEM_3660 GEM_4091 GEM_4103 GEM_4971 GEM_5772
BCEDDM42_2313 DM42_2588 DM42_2656 DM42_2691 DM42_2769 DM42_282 DM42_4450 DM42_4522 DM42_5394 DM42_6002 DM42_6333 DM42_6640 DM42_703(fabG)
BCEPAPZ15_00310 APZ15_01655 APZ15_09320(fabG) APZ15_10925 APZ15_16805 APZ15_17190 APZ15_17390(fabG) APZ15_21260 APZ15_28880 APZ15_31085 APZ15_35820
BDLAK34_1754 AK34_2048(fabG) AK34_3693 AK34_5557 AK34_599 AK34_665 AK34_696 AK34_813
BPYRABD05_01495 ABD05_01920 ABD05_02120(fabG) ABD05_02450 ABD05_03825 ABD05_11230(fabG) ABD05_12905 ABD05_18670 ABD05_20510 ABD05_25720 ABD05_27745 ABD05_33130
BCONNL30_00975 NL30_02295 NL30_04055 NL30_08610 NL30_10040(fabG) NL30_22650 NL30_22955 NL30_26880 NL30_29505 NL30_30185 NL30_30350(fabG) NL30_30645 NL30_33075 NL30_33325
BUBBW23_2134 BW23_2465 BW23_2569 BW23_323 BW23_417 BW23_6061 BW23_608(fabG) BW23_6191
BDFWI26_05130(fabG) WI26_06390 WI26_11125 WI26_11660(fabG) WI26_11975 WI26_13305 WI26_21260 WI26_23205
BLATWK25_05330(fabG) WK25_06915 WK25_11195 WK25_11720(fabG) WK25_12040 WK25_18210 WK25_18290 WK25_26250
BTEIWS51_01675 WS51_04305(fabG) WS51_05760 WS51_07350 WS51_15865(fabG) WS51_17320 WS51_21845 WS51_22350(fabG) WS51_24140
BSEMWJ12_05240(fabG) WJ12_06990 WJ12_11610 WJ12_12000 WJ12_12165(fabG) WJ12_12470 WJ12_13800 WJ12_17680 WJ12_17915 WJ12_23170 WJ12_27515 WJ12_30075
BPSLWS57_04030 WS57_04220 WS57_05975 WS57_10725 WS57_16640 WS57_17060 WS57_23170(fabG) WS57_25325 WS57_30270 WS57_30835(fabG) WS57_32545
BMECWJ16_05265(fabG) WJ16_06850 WJ16_11915 WJ16_12290 WJ16_12455(fabG) WJ16_12750 WJ16_17845 WJ16_21855 WJ16_22190 WJ16_26850 WJ16_28610
BSTGWT74_05645(fabG) WT74_06795(fabG) WT74_07155 WT74_12120 WT74_12955(fabG) WT74_14625 WT74_16840 WT74_19615 WT74_20245 WT74_29130 WT74_30355
BSTLBBJ41_05000 BBJ41_06525(fabG) BBJ41_14980 BBJ41_16700(fabG) BBJ41_16860 BBJ41_17490 BBJ41_21415 BBJ41_23685 BBJ41_30440 BBJ41_30835 BBJ41_35155 BBJ41_37370 BBJ41_38125
BANNJFN94_05440(fabG) JFN94_11775 JFN94_12450 JFN94_12760 JFN94_14160(fabG) JFN94_20710 JFN94_25760 JFN94_28130
BARINLX30_05720(fabG) NLX30_07640 NLX30_13410 NLX30_14055 NLX30_14255 NLX30_15990(fabG) NLX30_19575 NLX30_27375 NLX30_30095 NLX30_37215(fabG)
BAENL3V59_05590(fabG) L3V59_07740 L3V59_13400 L3V59_13850 L3V59_14030 L3V59_14350 L3V59_15810(fabG) L3V59_21820 L3V59_24415 L3V59_32895 L3V59_37170
BGLbglu_1g09530 bglu_1g14800 bglu_1g16750 bglu_1g26330 bglu_1g27890 bglu_2g00890
BGUKS03_1886(fabG) KS03_239 KS03_2450 KS03_2572 KS03_3549 KS03_78
BUGBC1001_0554 BC1001_0858 BC1001_1012 BC1001_1042 BC1001_1232 BC1001_1425 BC1001_1570 BC1001_2547 BC1001_2680 BC1001_3439 BC1001_4361 BC1001_4379
BGFBC1003_0715 BC1003_0924 BC1003_1326 BC1003_1812 BC1003_1954 BC1003_2208 BC1003_2361 BC1003_2518 BC1003_2649 BC1003_3397 BC1003_3531 BC1003_3577 BC1003_3578 BC1003_3821 BC1003_3888 BC1003_5041
BGDbgla_1g10410 bgla_1g15240 bgla_1g16700 bgla_1g24580 bgla_1g26350 bgla_1g29710 bgla_1g31130 bgla_1g36530 bgla_2g04610 bgla_2g15190 bgla_2g21020
BGOBM43_1164 BM43_2423(fabG) BM43_2904 BM43_3784 BM43_3933 BM43_4019 BM43_429 BM43_5189 BM43_615 BM43_6336 BM43_7219
BYIBYI23_A008390 BYI23_A016070 BYI23_A019050 BYI23_A020170 BYI23_B000210 BYI23_B004890 BYI23_B005890 BYI23_C002750 BYI23_C004680 BYI23_C007490 BYI23_C010110 BYI23_C012080 BYI23_D004540 BYI23_D005750 BYI23_D008610 BYI23_D008690 BYI23_D008770 BYI23_D012620
BUKMYA_1016 MYA_1253 MYA_2085 MYA_2192 MYA_2249 MYA_2517 MYA_5463 MYA_5711
BUEBRPE67_ACDS08360 BRPE67_ACDS16530 BRPE67_ACDS19680 BRPE67_ACDS20800 BRPE67_BCDS02680 BRPE67_BCDS07130 BRPE67_BCDS08170 BRPE67_CCDS00940 BRPE67_CCDS03920 BRPE67_CCDS07110 BRPE67_CCDS09470 BRPE67_CCDS14510 BRPE67_DCDS01280 BRPE67_DCDS06270 BRPE67_DCDS07560 BRPE67_DCDS10530 BRPE67_DCDS10690 BRPE67_ECDS01800 BRPE67_ECDS03950
BULBW21_1337(fabG) BW21_2810 BW21_2951 BW21_5372
BUQAC233_04155(fabG) AC233_05170 AC233_05890 AC233_08595 AC233_09255(fabG) AC233_09750 AC233_10510 AC233_13075(fabG) AC233_13725(fabG) AC233_26720 AC233_27725 AC233_30915 AC233_33050
BGPBGL_1c09900(fabG1) BGL_1c12970(fabG2) BGL_1c19530(fabG4) BGL_1c20260(phaB) BGL_1c22080 BGL_1c24190 BGL_1c28130 BGL_1c29400 BGL_2c03550 BGL_2c14390(fabG6) BGL_2c18310(gdh)
BPLAbpln_1g09480 bpln_1g12490 bpln_1g17840 bpln_1g18780 bpln_1g21220 bpln_1g23280 bpln_1g27430 bpln_1g28430 bpln_2g04060 bpln_2g15140 bpln_2g19100
BUMAXG89_01060(fabG) AXG89_01680(fabG) AXG89_11005 AXG89_14715(fabG) AXG89_16355 AXG89_23545 AXG89_24145 AXG89_28545 AXG89_29140 AXG89_31450 AXG89_31870 AXG89_32645 AXG89_36300 AXG89_37505 AXG89_37565 AXG89_39335 AXG89_39340 AXG89_41125(fabG)
BUIAX768_04790 AX768_08655(fabG) AX768_10795(fabG) AX768_11425(fabG) AX768_16195 AX768_18725(fabG) AX768_21045 AX768_21050 AX768_26085 AX768_29880 AX768_30265
BURKDM992_06155 DM992_07705 DM992_08025 DM992_08195 DM992_08590 DM992_14405 DM992_15980(fabG) DM992_21495 DM992_27005 DM992_28735 DM992_32565
BXEBxe_A0939 Bxe_A1074 Bxe_A2099 Bxe_A2114 Bxe_A2692 Bxe_A2775 Bxe_A3012 Bxe_A3257 Bxe_A3402 Bxe_A3531 Bxe_A3610 Bxe_A4098 Bxe_B0266 Bxe_B2157 Bxe_B2664 Bxe_B2694 Bxe_B2728 Bxe_C0589 Bxe_C0591 Bxe_C0616 Bxe_C0900
BXBDR64_1102 DR64_1229 DR64_1307 DR64_1774 DR64_3101 DR64_3237(fabG) DR64_376 DR64_4254 DR64_4269 DR64_4486 DR64_458 DR64_4998 DR64_5028 DR64_5061 DR64_5606 DR64_689 DR64_7550 DR64_7830 DR64_7855 DR64_7857 DR64_959
BPHBphy_0342 Bphy_0702 Bphy_0830 Bphy_1701 Bphy_2062 Bphy_2175 Bphy_4948 Bphy_5165 Bphy_5382 Bphy_5822 Bphy_6999
BGEBC1002_0791 BC1002_0914 BC1002_1052 BC1002_1216 BC1002_1615 BC1002_2141 BC1002_2267 BC1002_5128 BC1002_5397 BC1002_5619 BC1002_6020 BC1002_6574
BPXBUPH_00940 BUPH_00957 BUPH_01772 BUPH_01940 BUPH_02082 BUPH_03121 BUPH_03253 BUPH_04438(yhdF) BUPH_04924 BUPH_04941 BUPH_05199 BUPH_05336 BUPH_06491
BPYBphyt_0979 Bphyt_1094 Bphyt_1303 Bphyt_1428 Bphyt_1675 Bphyt_2144 Bphyt_2165 Bphyt_2392 Bphyt_2910 Bphyt_3052 Bphyt_4455 Bphyt_6213 Bphyt_6446 Bphyt_6655
BUZAYM40_04085(fabG) AYM40_04985 AYM40_05870 AYM40_14695(fabG) AYM40_15350(fabG) AYM40_28310 AYM40_33570 AYM40_33975
BFNOI25_2373 OI25_2511(fabG) OI25_304 OI25_3690 OI25_3712 OI25_3874 OI25_3894 OI25_3954 OI25_4423 OI25_4597 OI25_475 OI25_4929 OI25_5132 OI25_5428 OI25_5744 OI25_658
BCAIK788_0000479 K788_0000546 K788_00010750 K788_0001178 K788_0001845 K788_0002095 K788_0002121 K788_0002154 K788_0002439 K788_0002846 K788_0003337 K788_0003936 K788_0003980 K788_0003981 K788_0004326 K788_0005545 K788_0005936 K788_0006539 K788_0006658
PSPWBJG93_00985 BJG93_01625(fabG) BJG93_04355 BJG93_06720 BJG93_07425 BJG93_08080 BJG93_08785 BJG93_21820
PARABTO02_00400 BTO02_02825 BTO02_04960 BTO02_06485 BTO02_07875(fabG) BTO02_14565 BTO02_15255(fabG) BTO02_15895 BTO02_24805 BTO02_24810 BTO02_26170 BTO02_27890 BTO02_28000 BTO02_31875
PARBCJU94_00805(fabG) CJU94_09700 CJU94_10390(fabG) CJU94_14525 CJU94_14605 CJU94_16745 CJU94_17950 CJU94_18750 CJU94_29840 CJU94_39925 CJU94_39930
PHSC2L64_01915 C2L64_03915 C2L64_04600(fabG) C2L64_07310 C2L64_09945 C2L64_11670 C2L64_12215(fabG) C2L64_25320 C2L64_30125 C2L64_35890 C2L64_40040 C2L64_40505 C2L64_42565 C2L64_42845 C2L64_43005
PTERC2L65_01700 C2L65_02760 C2L65_03730 C2L65_04415(fabG) C2L65_07045 C2L65_09255 C2L65_10810 C2L65_11340(fabG) C2L65_18375 C2L65_23050 C2L65_31775 C2L65_33135 C2L65_37280 C2L65_39730 C2L65_40015 C2L65_40190 C2L65_43380 C2L65_44620
PGPCUJ91_04370(fabG) CUJ91_05660 CUJ91_06400 CUJ91_09210 CUJ91_09885 CUJ91_10940 CUJ91_13000(fabG) CUJ91_13655 CUJ91_24455 CUJ91_28495 CUJ91_29515 CUJ91_33450
PCJCUJ87_04375(fabG) CUJ87_06470 CUJ87_06655 CUJ87_08640 CUJ87_09565 CUJ87_10340 CUJ87_11575 CUJ87_12425(fabG) CUJ87_13100 CUJ87_20515 CUJ87_22300 CUJ87_26030 CUJ87_27355 CUJ87_27360
PTSCUJ90_04070(fabG) CUJ90_05010 CUJ90_09300 CUJ90_10940 CUJ90_12010 CUJ90_13210(fabG) CUJ90_13850
PCAFDSC91_001963 DSC91_003382 DSC91_003400 DSC91_004302 DSC91_004443 DSC91_006218 DSC91_006364 DSC91_006552 DSC91_006819 DSC91_007185 DSC91_007215
PMEGFNZ07_03820 FNZ07_12145 FNZ07_16855 FNZ07_18875 FNZ07_19470 FNZ07_21560 FNZ07_23590 FNZ07_27515(fabG) FNZ07_28175(fabG) FNZ07_28395 FNZ07_32435
PTROG5S35_03690 G5S35_04585 G5S35_04660 G5S35_09390 G5S35_09990(fabG) G5S35_15235 G5S35_15240 G5S35_22870 G5S35_25875(fabG) G5S35_26635 G5S35_29335(fabG) G5S35_30575 G5S35_31975(fabG) G5S35_34210
PGISI6I06_00220(fabG) I6I06_03795 I6I06_03885 I6I06_05450 I6I06_06270 I6I06_06980 I6I06_07640 I6I06_16290(fabG) I6I06_18210 I6I06_25465
PACPFAZ97_03820 FAZ97_04365 FAZ97_08955 FAZ97_09595 FAZ97_09780(fabG) FAZ97_18930(fabG) FAZ97_21255 FAZ97_26090 FAZ97_27475 FAZ97_28130 FAZ97_29490 FAZ97_29615 FAZ97_29785 FAZ97_29915 FAZ97_33820(fabG)
PACSFAZ98_03635 FAZ98_04170 FAZ98_04240 FAZ98_08745 FAZ98_09155 FAZ98_09340(fabG) FAZ98_15325 FAZ98_17440 FAZ98_22480(fabG) FAZ98_25095 FAZ98_25815 FAZ98_26330 FAZ98_27625
PEWKZJ38_01700 KZJ38_06240 KZJ38_06895(fabG) KZJ38_08125 KZJ38_15375 KZJ38_17405 KZJ38_17560 KZJ38_20975 KZJ38_22750 KZJ38_25660 KZJ38_27400 KZJ38_28875 KZJ38_33605 KZJ38_34650
PDIOPDMSB3_0328.1 PDMSB3_0952.1 PDMSB3_0991(tsaC) PDMSB3_1273 PDMSB3_1468 PDMSB3_1612 PDMSB3_1613 PDMSB3_1739 PDMSB3_2226 PDMSB3_2242 PDMSB3_2371.1 PDMSB3_2391.1 PDMSB3_2479.1 PDMSB3_3216(fabG) PDMSB3_3323.1 PDMSB3_3335.1 PDMSB3_3353(fabG)
PBRYNDK50_04415 NDK50_05120 NDK50_05940 NDK50_07330 NDK50_10830 NDK50_15615(fabG) NDK50_16320 NDK50_24665 NDK50_31265 NDK50_32920 NDK50_36185
PSAAQEN71_01840 QEN71_03865 QEN71_04555(fabG) QEN71_07495 QEN71_10120 QEN71_19315 QEN71_22955 QEN71_24380 QEN71_24925 QEN71_33385 QEN71_34440 QEN71_36900 QEN71_38550
PKFRW095_02200 RW095_02625 RW095_04360 RW095_04855 RW095_15750 RW095_17060 RW095_20170 RW095_23115 RW095_23785(fabG) RW095_26200(fabG) RW095_26370 RW095_28645 RW095_29495 RW095_29970 RW095_30570 RW095_39865 RW095_40665
PBONQS306_06850 QS306_10240(fabG) QS306_15645
PPAIE1956_07880(fabG) E1956_08545 E1956_13525 E1956_14335 E1956_16060 E1956_16520 E1956_16805 E1956_22210 E1956_28310 E1956_28545 E1956_31220 E1956_31940 E1956_33895 E1956_37180 E1956_37775 E1956_39930(fabG) E1956_41805 E1956_41810
BRHRBRH_02491 RBRH_02617
PNUPnuc_0214 Pnuc_0400 Pnuc_1069
PNEPnec_0235 Pnec_0334 Pnec_0407
PDQCL55_00002190 CL55_00003400 CL55_00003430 CL55_00007360 CL55_00015220 CL55_00016720
POHDPM16_01155 DPM16_05865(fabG)
PTRPDCO17_01110 DCO17_02095(fabG) DCO17_04675
PANIDCO16_01110 DCO16_04085 DCO16_08260(fabG)
PPALAOC06_01120(fabG) AOC06_06335(fabG)
PCOSC2747_01130(fabG) C2747_04065 C2747_07740(fabG)
PYTPKF023_02230 PKF023_03540 PKF023_04480(fabG) PKF023_10690
PIUAOC20_01145(fabG) AOC20_02150(fabG) AOC20_05220
PWUA8O14_01160 A8O14_02030(fabG) A8O14_05760
PARDDN92_01090 DN92_04490 DN92_08005(fabG)
PPKU875_00930 U875_03465(fabG) U875_03780 U875_04280 U875_04835 U875_05220 U875_08290 U875_10385(fabG) U875_13675 U875_17440(fabG)
PPNODA70_01015 DA70_02810(fabG) DA70_05910 DA70_09910(fabG) DA70_20515(fabG) DA70_20850 DA70_21355 DA70_21915 DA70_22290
PPNMLV28_00355 LV28_03530(fabG) LV28_05315 LV28_08390 LV28_08965 LV28_09480 LV28_09865(fabG) LV28_12065 LV28_21185(fabG)
PRBX636_01325 X636_04595 X636_05165 X636_05670 X636_06025(fabG) X636_08465 X636_16975(fabG) X636_21180 X636_24305
PPULRO07_02600 RO07_03195 RO07_04185(fabG) RO07_11710 RO07_15420(fabG) RO07_19195 RO07_22415 RO07_24335
PSPUNA29_10480 NA29_12335 NA29_14515 NA29_16065 NA29_18080 NA29_21650(fabG) NA29_23505 NA29_24110 NA29_25045(fabG)
PAPISG18_01400(fabG) SG18_02805 SG18_03390 SG18_04210(fabG) SG18_12040 SG18_13660 SG18_18300 SG18_21655(fabG) SG18_23685 SG18_24575(fabG)
PVEUC34_03515 UC34_06645(fabG) UC34_06995 UC34_10390 UC34_12370 UC34_13705 UC34_13905 UC34_15835 UC34_17440 UC34_18770 UC34_19350 UC34_20235(fabG)
POXMB84_00140(fabG) MB84_07950 MB84_11095(fabG) MB84_14725 MB84_16725 MB84_18275 MB84_18460 MB84_20515 MB84_22210 MB84_23510 MB84_24110
PTXABW99_01190 ABW99_02020(fabG) ABW99_06405 ABW99_06535 ABW99_09590 ABW99_12750(fabG) ABW99_17010
PFGAB870_00880 AB870_02455 AB870_04475 AB870_05755 AB870_06345 AB870_07105(fabG) AB870_14635 AB870_17675(fabG) AB870_20875 AB870_22520
PNRAT302_00480(fabG) AT302_02195 AT302_02785 AT302_03690(fabG) AT302_11710 AT302_14650 AT302_16295 AT302_17075 AT302_18250 AT302_23040
PANDDRB87_06020 DRB87_12610 DRB87_12800 DRB87_17320 DRB87_17885 DRB87_18740(fabG)
PFIBPI93_003135 PI93_007830(fabG) PI93_008690 PI93_009280 PI93_010550 PI93_012235 PI93_014180 PI93_015370 PI93_017235 PI93_021265 PI93_021625
PCOMNTU39_07555 NTU39_11470 NTU39_13820 NTU39_13940 NTU39_15500 NTU39_17385 NTU39_19145 NTU39_20495 NTU39_21115 NTU39_22335(fabG)
PLGNCTC10937_00620(fabG_1) NCTC10937_01709(fabG_2) NCTC10937_01743(fabG_3) NCTC10937_01865(fabG_4) NCTC10937_02290 NCTC10937_02752(cpnA_2) NCTC10937_03075(fabG_11) NCTC10937_04741(fabG_14)
HYFDTO96_100196(fabG2) DTO96_101523(fabG_2) DTO96_101735(fabG_4)
LMIRNCTC12852_00044(fabG_1) NCTC12852_01974(fabG_4) NCTC12852_02428(fabG_5) NCTC12852_02569(fabG_6)
MCYSMCB1EB_0638 MCB1EB_1192
MYCOMPB2EB_0500(fabG)
CABASBC2_12480(fabG_1) SBC2_18320(fabG_3) SBC2_21960 SBC2_25940(fabG_4) SBC2_27710(tsaC1_1) SBC2_30100(fabG_5) SBC2_44700(fabG_9) SBC2_47850(fabG_12) SBC2_47870(baiA_1) SBC2_48930(bacC_2) SBC2_53280(fabG_13) SBC2_57730(fabG_15) SBC2_81820(tsaC1_2)
BUOBRPE64_ACDS09410 BRPE64_ACDS16540 BRPE64_ACDS19780 BRPE64_ACDS21090 BRPE64_BCDS08700 BRPE64_BCDS11370 BRPE64_CCDS01140 BRPE64_CCDS02640 BRPE64_CCDS07990 BRPE64_DCDS06240 BRPE64_DCDS06710 BRPE64_DCDS07340 BRPE64_ECDS00200 BRPE64_ECDS00730 BRPE64_ECDS02130
CABKNK8_09120 NK8_16700 NK8_19950(fabG) NK8_21160 NK8_36180 NK8_37280 NK8_40130 NK8_44140 NK8_45420(fabG) NK8_45870 NK8_48780 NK8_51190 NK8_52140 NK8_56520(fabG) NK8_57460 NK8_64070 NK8_69420 NK8_77160 NK8_79420
LIMNHKT17_07295(fabG) HKT17_10725
LTORGQ30_09120 RGQ30_15320(fabG)
VTRMYVALT_G_02760(fabG)
VLAGKR41_00576(fabG)
VCVGJV44_00278(fabG)
TVLFAZ95_05075 FAZ95_05785 FAZ95_06690(fabG) FAZ95_12590 FAZ95_14945 FAZ95_15055 FAZ95_15725(fabG) FAZ95_16400(fabG) FAZ95_29595 FAZ95_34365 FAZ95_34845 FAZ95_34875 FAZ95_34970
TCARU0034_03230 U0034_04685 U0034_04755 U0034_05620(fabG) U0034_09410(fabG) U0034_14570 U0034_15260 U0034_15910(fabG) U0034_19705
BPEBP0466 BP0772 BP0813 BP0859 BP1128(fabG) BP1668 BP1672(fabG) BP1785(fabG) BP2441(fabG) BP2554(fabG) BP2841 BP3010
BPCBPTD_0217 BPTD_0467(fabG) BPTD_0773(fabG) BPTD_0810 BPTD_0856(fabG) BPTD_1121(fabG) BPTD_1125 BPTD_1213 BPTD_1647 BPTD_1650 BPTD_1651(fabG) BPTD_1763(fabG) BPTD_2399(fabG) BPTD_2514(fabG) BPTD_2793 BPTD_2844 BPTD_2977
BPERBN118_0312 BN118_0395 BN118_0438 BN118_0715 BN118_1188 BN118_1559(fabG) BN118_1563 BN118_1648(fabG) BN118_1970(fabG) BN118_2365 BN118_2648(fabG) BN118_3064 BN118_3118 BN118_3132
BPETB1917_0215 B1917_0824 B1917_0958 B1917_1011 B1917_1302(fabG) B1917_1590 B1917_1593 B1917_1594(fabG) B1917_2048(fabG) B1917_2353(fabG) B1917_2633 B1917_2715 B1917_2719(fabG) B1917_2979 B1917_3025(fabG) B1917_3051(fabG) B1917_3599(fabG)
BPEUQ425_10590(fabG) Q425_10630 Q425_18430 Q425_18460 Q425_18470(fabG) Q425_19640(fabG) Q425_20660(fabG) Q425_21880(fabG) Q425_23450 Q425_24850 Q425_25380 Q425_26920 Q425_33570(fabG) Q425_38610(fabG) Q425_38920 Q425_7480 Q425_7940(fabG)
BPARBN117_0330 BN117_0411 BN117_0573 BN117_0945 BN117_0980 BN117_1253 BN117_1946(fabG) BN117_2142(fabG) BN117_3023 BN117_3177(fabG) BN117_3269(fabG) BN117_3336 BN117_3380 BN117_3676 BN117_3724 BN117_4286 BN117_4310(fabG) BN117_4326
BPABPP0333 BPP0414 BPP0607 BPP0940 BPP0988 BPP1392 BPP1836 BPP2016(fabG) BPP2100 BPP2625(fabG) BPP3210 BPP3213(fabG) BPP3305(fabG) BPP3372 BPP3417 BPP3704 BPP3739 BPP4380
BBHBN112_0092(fabG) BN112_0283 BN112_1072 BN112_1449(fabG) BN112_1964 BN112_2257 BN112_2305 BN112_2826 BN112_2997 BN112_3078 BN112_3459 BN112_3642 BN112_3658(fabG) BN112_3737 BN112_4230 BN112_4265 BN112_4548 BN112_4592 BN112_4659(fabG) BN112_4751(fabG) BN112_4754
BBRBB0336 BB0416 BB0613 BB1149 BB1200 BB1496 BB2068(fabG) BB2264(fabG) BB2461 BB3270 BB3662 BB3665(fabG) BB3756(fabG) BB3823 BB3867 BB4150 BB4185 BB4686 BB4764(fabG) BB4780 BB4966
BBMBN115_0322 BN115_0401 BN115_0586 BN115_1091 BN115_1147 BN115_1881 BN115_2656 BN115_2832(fabG) BN115_2968(fabG) BN115_3333 BN115_3336(fabG) BN115_3428(fabG) BN115_3495 BN115_3539 BN115_3832 BN115_3867 BN115_4441(fabG) BN115_4457 BN115_4623
BBXBBS798_0331(fabG) BBS798_0412 BBS798_0587 BBS798_1113 BBS798_1161 BBS798_1968(fabG) BBS798_2103(fabG) BBS798_2297 BBS798_3102 BBS798_3441 BBS798_3444(fabG) BBS798_3536(fabG) BBS798_3603(fabG) BBS798_3647 BBS798_3928 BBS798_3963 BBS798_4462 BBS798_4541(fabG) BBS798_4556 BBS798_4744(fabG)
BPTBpet0738 Bpet1755(fabG) Bpet1965 Bpet3161 Bpet3662 Bpet3787 Bpet4167 Bpet4438 Bpet4526
BAVBAV0212 BAV0310 BAV0488 BAV0642 BAV0684 BAV1121(fabG) BAV2415 BAV3257 BAV3386
BHOD560_0579 D560_1078 D560_1167 D560_1347 D560_2311(fabG) D560_2461 D560_2842 D560_3837
BHMD558_0568 D558_1061 D558_1156 D558_1337 D558_2288(fabG) D558_2440 D558_2820 D558_3809
BHZACR54_00270(fabG_1) ACR54_00372(fabG_2) ACR54_00616(bdcA) ACR54_00693(fabG_4) ACR54_00859(fabG_5) ACR54_01278(fabG_7) ACR54_01348(fabG_9) ACR54_01733(fabG_12) ACR54_02421(fabG_15) ACR54_02496(tsaC1_1) ACR54_03175(fabG_16) ACR54_03299(fabG_17) ACR54_04580(tsaC1_3) ACR54_04634(fabG_21)
BTRMSAMEA390648700810(fabG_1) SAMEA390648701174(fabG_3) SAMEA390648701554(fabG_5) SAMEA390648701668(fabG_6) SAMEA390648701900(fabG_8) SAMEA390648702099(fabG_10) SAMEA390648702567(fabG_13) SAMEA390648702886(fabG_16) SAMEA390648704107(fabG_18)
BBROBAU06_04270 BAU06_04460 BAU06_07415 BAU06_07805 BAU06_07880(fabG) BAU06_10030 BAU06_10360 BAU06_15400 BAU06_15505 BAU06_15715 BAU06_16965 BAU06_17055
BFZBAU07_01175 BAU07_03095 BAU07_04200 BAU07_09060 BAU07_09235 BAU07_10885 BAU07_10895 BAU07_11020 BAU07_11205 BAU07_12805 BAU07_12870 BAU07_13805 BAU07_16455 BAU07_18245(fabG)
BPDZBBN53_05950(fabG) BBN53_06540 BBN53_09665(fabG) BBN53_11670 BBN53_13140 BBN53_15015 BBN53_15360 BBN53_16290 BBN53_17450 BBN53_18300 BBN53_18545 BBN53_19080 BBN53_19435
BOHAKI39_07240 AKI39_07700(fabG) AKI39_09450(fabG) AKI39_12260 AKI39_14780 AKI39_14885 AKI39_15015 AKI39_16260 AKI39_16345 AKI39_18100 AKI39_20835 AKI39_20990 AKI39_21645
BGMCAL15_07120 CAL15_08955 CAL15_09050 CAL15_10600 CAL15_12025(fabG) CAL15_12770 CAL15_16765(fabG) CAL15_17355 CAL15_18030 CAL15_18045 CAL15_21190 CAL15_21910 CAL15_22135 CAL15_23040
BOJCBF45_11140 CBF45_12510 CBF45_13765(fabG) CBF45_17450
BGVCAL12_04490 CAL12_04515 CAL12_04640 CAL12_06710 CAL12_08290 CAL12_08365(fabG) CAL12_10130 CAL12_16215 CAL12_16790 CAL12_18005 CAL12_18095 CAL12_23875
AXYAXYL_00259(fabG1) AXYL_00522 AXYL_00540(phbB1) AXYL_00804 AXYL_00847 AXYL_01547(fabG2) AXYL_01697(fabG3) AXYL_02346(fabG5) AXYL_02490 AXYL_02609 AXYL_02888 AXYL_03000(fabG6) AXYL_03433(fabG7) AXYL_03788 AXYL_03872 AXYL_04183 AXYL_04787 AXYL_04869 AXYL_04943(fabG8) AXYL_05320 AXYL_05472(fabG9) AXYL_05809 AXYL_05924 AXYL_05949 AXYL_06098
AXONH44784_005281 NH44784_012911 NH44784_013261 NH44784_026671 NH44784_026871 NH44784_032481 NH44784_039601 NH44784_040931 NH44784_041631 NH44784_052191 NH44784_056791 NH44784_060291
AXNAX27061_0832 AX27061_0867 AX27061_1458 AX27061_2146 AX27061_2280 AX27061_2341 AX27061_3354 AX27061_3937 AX27061_4275 AX27061_5109 AX27061_5617 AX27061_5637
AXXERS451415_00820(fabG_3) ERS451415_00856(fabG_4) ERS451415_01452(fabG_8) ERS451415_02138(fabG_11) ERS451415_02276(fabG_12) ERS451415_02336(fabG_14) ERS451415_03335(fabG_18) ERS451415_03960(fabG_21) ERS451415_04296(fabG_23) ERS451415_05144(fabG_28) ERS451415_05640(fabG_32) ERS451415_05659(butA)
ADTAPT56_04415 APT56_04570 APT56_06790(fabG) APT56_10565(fabG) APT56_11160 APT56_11490(fabG) APT56_18405 APT56_19675 APT56_23500 APT56_25945 APT56_26040
AISBUW96_02725 BUW96_03145 BUW96_06650 BUW96_08650 BUW96_10140 BUW96_13335 BUW96_15295 BUW96_15900 BUW96_16045 BUW96_16100 BUW96_17890 BUW96_18670(fabG) BUW96_21430 BUW96_21570 BUW96_23180 BUW96_23380 BUW96_28255 BUW96_28340 BUW96_28420
ASWCVS48_02240 CVS48_02395 CVS48_09030 CVS48_09215 CVS48_09320 CVS48_10240(fabG) CVS48_11200 CVS48_12280 CVS48_13635 CVS48_13950 CVS48_14115 CVS48_15410 CVS48_15830 CVS48_15980 CVS48_20845 CVS48_22615 CVS48_25885 CVS48_28315(fabG)
ACHRC2U31_01885 C2U31_02115 C2U31_02245 C2U31_08840 C2U31_08985 C2U31_13035(fabG) C2U31_19345 C2U31_21730 C2U31_22355 C2U31_23260 C2U31_24590 C2U31_27395 C2U31_29305
ACHBDVB37_03470 DVB37_03625 DVB37_05980(fabG) DVB37_09300(fabG) DVB37_09730 DVB37_09870 DVB37_15035 DVB37_15145 DVB37_16895 DVB37_19995 DVB37_20370 DVB37_21220 DVB37_22445 DVB37_24545 DVB37_25495 DVB37_25595 DVB37_25790
ADYHLG70_00405 HLG70_00710 HLG70_03100 HLG70_07740 HLG70_08680 HLG70_10895 HLG70_11355 HLG70_15145(fabG) HLG70_17620 HLG70_17845 HLG70_23935 HLG70_24045 HLG70_25280 HLG70_26800 HLG70_26810 HLG70_26815 HLG70_27335 HLG70_29260
ACHOH4P35_03565 H4P35_03715 H4P35_05990(fabG) H4P35_08245 H4P35_09405(fabG) H4P35_09940 H4P35_10120 H4P35_16265 H4P35_19110 H4P35_19725 H4P35_23435 H4P35_23705 H4P35_24545 H4P35_24655 H4P35_24750
AMUIPE062_00150 PE062_00785 PE062_03015(fabG) PE062_05020 PE062_06170(fabG) PE062_06650 PE062_06820 PE062_12950 PE062_16395 PE062_20230 PE062_20485 PE062_21280 PE062_21425 PE062_21520
APESFOC84_01165(fabG) FOC84_04095(fabG) FOC84_04850(fabG) FOC84_06275(fabG) FOC84_08130 FOC84_08345 FOC84_09740 FOC84_09820 FOC84_09910 FOC84_15695 FOC84_16425 FOC84_18485 FOC84_19440 FOC84_21590 FOC84_22000 FOC84_24975 FOC84_26565 FOC84_28270 FOC84_30710 FOC84_32730 FOC84_33280
AAEGRA224_02550 RA224_03405 RA224_05405 RA224_06095 RA224_07985 RA224_08390 RA224_12210 RA224_15975 RA224_16455 RA224_19870 RA224_20365 RA224_21065(fabG) RA224_24330(fabG) RA224_25090(fabG) RA224_28140 RA224_28360 RA224_29445 RA224_29605 RA224_30375
ASELRAS12_00355 RAS12_02565 RAS12_10235 RAS12_10465 RAS12_11125(fabG) RAS12_15320(fabG) RAS12_17810 RAS12_18005 RAS12_24725 RAS12_24825 RAS12_25025 RAS12_25140 RAS12_25990 RAS12_27865 RAS12_29675 RAS12_30065
TEQTEQUI_1099
TEAKUI_0499(fabG)
TEGKUK_0055(fabG)
TASTASI_0538
TATKUM_0566(fabG)
PUTPT7_0641 PT7_0649 PT7_1591 PT7_1693 PT7_2291 PT7_2674 PT7_2679 PT7_2700 PT7_2799 PT7_2810 PT7_3206 PT7_3436
PUDG9Q38_00925 G9Q38_01430 G9Q38_05770 G9Q38_08065(fabG) G9Q38_12700
PUSCKA81_02350(fabG) CKA81_03505 CKA81_03930(fabG) CKA81_10385 CKA81_15155
POLLOEG81_01380 OEG81_02145(fabG) OEG81_04365 OEG81_05540(fabG) OEG81_07275 OEG81_07310 OEG81_14470 OEG81_16555 OEG81_17005 OEG81_17260
AKATKWG_00205 TKWG_01120 TKWG_08860 TKWG_09865(fabG) TKWG_12535(fabG) TKWG_12595 TKWG_18550(fabG) TKWG_20655 TKWG_21580 TKWG_25070
AMIMMIM_c00490 MIM_c02080 MIM_c09930 MIM_c13870 MIM_c17470 MIM_c23910(fabG1) MIM_c26530 MIM_c33030 MIM_c33420 MIM_c35330 MIM_c40490(fabG2)
AALNQ3V95_03175 Q3V95_11365(fabG)
CDNBN940_01336 BN940_01441 BN940_05416 BN940_05636 BN940_06701 BN940_06761 BN940_15416
BPSIIX83_08025(fabG) IX83_08155(fabG)
AFAUZ73_00575 UZ73_03325(fabG) UZ73_05015 UZ73_06940(fabG) UZ73_10335 UZ73_11865 UZ73_16160 UZ73_16700 UZ73_18435(fabG)
AFQAFA_00325 AFA_03415(fabG) AFA_05295 AFA_06550 AFA_09120 AFA_10360 AFA_13120(fabG) AFA_17420
AAQUD3M96_00310 D3M96_01830 D3M96_04460 D3M96_06840 D3M96_08280 D3M96_10355 D3M96_13755(fabG) D3M96_18655(fabG)
AAMMFE795_03430 FE795_08515 FE795_12085(fabG) FE795_16160(fabG)
PHNPAEH1_05085(fabG) PAEH1_10625 PAEH1_12995
ODIODI_R0169 ODI_R0411 ODI_R1425 ODI_R2253 ODI_R2461 ODI_R2720 ODI_R2722 ODI_R3095 ODI_R3132 ODI_R3728
BOZDBV39_03945 DBV39_04680 DBV39_05595 DBV39_08795(fabG) DBV39_17515 DBV39_17905 DBV39_18500 DBV39_18785 DBV39_19045
ODHDHf2319_02845 DHf2319_07915 DHf2319_08910(fabG)
OURCEQ07_08950(fabG) CEQ07_11060
OUEI6G29_08100 I6G29_10855(fabG)
PIGEGT29_01775 EGT29_02165 EGT29_05205 EGT29_08890 EGT29_10440 EGT29_11320 EGT29_15860(fabG) EGT29_16475 EGT29_18225 EGT29_20080 EGT29_20860 EGT29_22060 EGT29_22635 EGT29_23730 EGT29_24120 EGT29_25455
PACRFXN63_03415 FXN63_04410 FXN63_04655 FXN63_08000 FXN63_08215 FXN63_11530 FXN63_11590 FXN63_12245 FXN63_12750 FXN63_14285 FXN63_14725(fabG) FXN63_18095 FXN63_18685(fabG) FXN63_19435 FXN63_20095 FXN63_23975 FXN63_23980 FXN63_25960
KGYEHF36_00110 EHF36_11385 EHF36_12740 EHF36_13775(fabG)
PARKLSG25_03455 LSG25_04830 LSG25_05985 LSG25_06510(fabG) LSG25_10695 LSG25_17720
NARMN7E01_08835 N7E01_09555 N7E01_11775(fabG) N7E01_13555(fabG)
RFRRfer_1638 Rfer_1732 Rfer_3195 Rfer_3586 Rfer_3994 Rfer_4047
RSBRS694_09745 RS694_11540 RS694_14610(fabG) RS694_15290 RS694_17745 RS694_18935
RACRA876_04690(fabG) RA876_18085
RHYRD110_00060 RD110_02510 RD110_04670(fabG) RD110_05585 RD110_06255 RD110_06955(fabG) RD110_10375 RD110_11790 RD110_13250 RD110_17645 RD110_24515 RD110_24645
RHFEUB48_01175(fabG) EUB48_05435 EUB48_08155 EUB48_09640 EUB48_14965 EUB48_16260 EUB48_17490(fabG)
RHGEXZ61_11770 EXZ61_15305(fabG) EXZ61_16125
RHOAHZ993_03505 HZ993_05040(fabG) HZ993_08285(fabG) HZ993_21875
RHOBHTY51_03435(fabG) HTY51_04035 HTY51_06450(fabG) HTY51_10700 HTY51_12205 HTY51_17460 HTY51_17485
RMKRAN89_08290 RAN89_08845(fabG)
POLBpro_0092 Bpro_0346 Bpro_2289 Bpro_3307 Bpro_3647 Bpro_3788 Bpro_3876 Bpro_3969 Bpro_4767
PNAPnap_1113 Pnap_1368 Pnap_2307 Pnap_3072 Pnap_3235 Pnap_3989
POSDT070_06315 DT070_11395 DT070_12160 DT070_13130 DT070_15685 DT070_17915
POOF7R28_03110 F7R28_12670(fabG) F7R28_14910 F7R28_17475 F7R28_18440(fabG) F7R28_19210
PVACHC248_00631(fabG_1) HC248_00784(fabG_2) HC248_02098(tsaC1) HC248_02293(fabG_3) HC248_02300(fabG_4) HC248_02613(fabG_5)
AJSAjs_3278 Ajs_3977
ACKC380_06550 C380_07200 C380_09455(fabG) C380_22905
ACRABSY15_2597(fabG) BSY15_2948 BSY15_539
ACIDCBP33_03900 CBP33_12165(fabG) CBP33_13870(fabG) CBP33_16310 CBP33_16690 CBP33_17905
ACIPCBP36_04320 CBP36_07160 CBP36_12640(fabG) CBP36_14375(fabG) CBP36_16760 CBP36_18150
ACINCBP34_03840 CBP34_12530(fabG) CBP34_14400(fabG) CBP34_17100 CBP34_18485
ACISCBP35_00760 CBP35_02160 CBP35_04555(fabG) CBP35_06285(fabG) CBP35_11775 CBP35_14620
ACIOEAG14_04590(fabG) EAG14_04710 EAG14_08560 EAG14_15165 EAG14_16660(fabG)
ARADKI609_06110 KI609_06990(fabG) KI609_14275 KI609_21660 KI609_21780
ATEMPQV96_00880 PQV96_06980 PQV96_07100 PQV96_10355 PQV96_14700 PQV96_15915(fabG) PQV96_21450
AAVAave_1080 Aave_1185 Aave_1396 Aave_2660 Aave_4512
AAAAcav_1052 Acav_1199 Acav_1379 Acav_2543 Acav_4416
AMONH9L24_07810 H9L24_08320 H9L24_09660(fabG) H9L24_10535 H9L24_11405
VEIVeis_0666 Veis_0957 Veis_0996 Veis_1543 Veis_1551 Veis_1882 Veis_2183 Veis_2187 Veis_2673 Veis_2876 Veis_3005 Veis_3250 Veis_3556 Veis_4114
DACDaci_2090 Daci_2285 Daci_4525 Daci_4884 Daci_5270 Daci_5391 Daci_5564
DELDelCs14_1050 DelCs14_1219 DelCs14_1344 DelCs14_1967 DelCs14_2294 DelCs14_4362 DelCs14_4599
DTSBI380_01105 BI380_01985 BI380_02395 BI380_12820 BI380_27295 BI380_28220 BI380_28915(fabG) BI380_31250(fabG)
DHKBO996_09725 BO996_14835 BO996_20450 BO996_22360(fabG) BO996_24350(fabG) BO996_25060 BO996_25910
DLAI6G47_01835 I6G47_07640 I6G47_12795 I6G47_13385 I6G47_14090 I6G47_27940 I6G47_28935 I6G47_29670(fabG) I6G47_31660
VAPVapar_0624 Vapar_1256 Vapar_1391 Vapar_1499 Vapar_1509 Vapar_1720 Vapar_2678 Vapar_5033 Vapar_5678 Vapar_5771
VPEVarpa_1351 Varpa_1532 Varpa_1655 Varpa_1805 Varpa_1891 Varpa_2256 Varpa_2639 Varpa_2640 Varpa_3230 Varpa_3776 Varpa_5743
VPDVAPA_1c04340 VAPA_1c13220 VAPA_1c14840(fabG1) VAPA_1c15910 VAPA_1c16010 VAPA_1c18080 VAPA_1c28680(fabG2) VAPA_1c42030 VAPA_1c52240 VAPA_2c01080 VAPA_2c05700 VAPA_2c08100
VAAAX767_09240 AX767_10300 AX767_14510 AX767_15075(fabG) AX767_19240(fabG) AX767_20795(fabG)
VBOCKY39_02170 CKY39_02540 CKY39_06790 CKY39_07540 CKY39_10875 CKY39_11790 CKY39_13600 CKY39_17680 CKY39_22210 CKY39_23370 CKY39_25010 CKY39_25065 CKY39_31160
VAMC4F17_00055 C4F17_01065 C4F17_01415 C4F17_06205 C4F17_10845 C4F17_10895 C4F17_11460(fabG) C4F17_12700 C4F17_14140 C4F17_16940 C4F17_20535 C4F17_29765 C4F17_30735 C4F17_30810 C4F17_30830 C4F17_31300 C4F17_31315
CTTCtCNB1_0006 CtCNB1_0681 CtCNB1_0855 CtCNB1_0972 CtCNB1_1289 CtCNB1_1711 CtCNB1_1924 CtCNB1_2068
CTESO987_03710 O987_04790 O987_05400 O987_07350 O987_10805 O987_22035 O987_22110 O987_22245
CKEB5M06_02160(fabG) B5M06_08800
CSERCCO03_00365 CCO03_01405 CCO03_03335(fabG) CCO03_04440 CCO03_05230 CCO03_06795 CCO03_09895 CCO03_10095
COFFOZ74_03560(fabG) FOZ74_06825
CAQTKAQ61_01300 KAQ61_01935(fabG) KAQ61_08305 KAQ61_08315 KAQ61_08320 KAQ61_08395 KAQ61_18295
CODOLAD35_01470 LAD35_05195 LAD35_09910 LAD35_16155(fabG)
CTEZCT3_08490 CT3_13720 CT3_17040 CT3_31800 CT3_34190(fabG_2)
AANTHUK68_07750 HUK68_08850 HUK68_14695(fabG) HUK68_15165 HUK68_20155 HUK68_21905
CRJQMY55_04715 QMY55_05345(fabG) QMY55_06855 QMY55_09380 QMY55_14250
CENPM9799_04350(fabG) M9799_04815 M9799_07790 M9799_14995 M9799_17885 M9799_17905
ADNAlide_1161 Alide_1814 Alide_2937 Alide_3184 Alide_3302 Alide_3455 Alide_3697 Alide_4196
ADKAlide2_0980 Alide2_1145 Alide2_1263 Alide2_1510 Alide2_1840 Alide2_3079 Alide2_3737 Alide2_4050 Alide2_4537
RTARta_02640 Rta_04930 Rta_14330 Rta_17220 Rta_22710 Rta_23110 Rta_28520(fabG) Rta_31880
RTEAHK414_07005 HK414_17265
CBXCenrod_0761(fabG)
OTOADJ79_03000(fabG) ADJ79_05090(fabG) ADJ79_07590(fabG)
OTKC6570_04245 C6570_12180 C6570_13350(fabG) C6570_13890 C6570_14455
OTDJ1M35_06075 J1M35_11020(fabG) J1M35_11985(fabG) J1M35_13745
LIML103DPR2_00140(fabG_1) L103DPR2_00200(fabG_2) L103DPR2_00918(fabG_6) L103DPR2_01549(tsaC1) L103DPR2_02431(fabG_10) L103DPR2_02500(ywfH)
LIHL63ED372_00817(fabG_1) L63ED372_02293(fabG_5) L63ED372_02398(fabG_6) L63ED372_02973(fabG_10)
LIMILINBF2_08460 LINBF2_12110 LINBF2_20190(fabG) LINBF2_20860
HYRBSY239_1884(fabG) BSY239_2525(fabG) BSY239_2631 BSY239_2786 BSY239_3361 BSY239_3776 BSY239_546
HYBQ5W_03365 Q5W_05685 Q5W_06045 Q5W_08055(fabG) Q5W_08405 Q5W_11625 Q5W_14975(fabG) Q5W_19790 Q5W_19825
HYLLPB072_07600 LPB072_08630 LPB072_08950 LPB072_10955 LPB072_16810(fabG)
HYCE5678_00885(fabG) E5678_02520(fabG) E5678_04095(fabG) E5678_14560 E5678_17345 E5678_17425 E5678_21630
HPSEHPF_00360(fabG1) HPF_10745(fabG7) HPF_13275(fabG9) HPF_16250(fabG10) HPF_18705(fabG11) HPF_19095(fabG12)
HYNF9K07_00300 F9K07_01775(fabG) F9K07_05025 F9K07_05915 F9K07_06020 F9K07_06025 F9K07_06735 F9K07_07095 F9K07_07140 F9K07_07755 F9K07_07805 F9K07_08795 F9K07_09510(fabG) F9K07_11705 F9K07_13545(fabG) F9K07_22600 F9K07_22845 F9K07_24690 F9K07_27710(fabG)
HTNKI616_00355 KI616_10180(fabG) KI616_10435(fabG) KI616_13905 KI616_20000(fabG) KI616_21720 KI616_22420
HCZG9Q37_01705 G9Q37_02050(fabG) G9Q37_06930(fabG) G9Q37_08505 G9Q37_08985 G9Q37_09815(fabG) G9Q37_10845
DPYBA022_00595(fabG) BA022_15720
DIHG7047_00920 G7047_01160(fabG) G7047_07625 G7047_09015 G7047_10020 G7047_11790 G7047_14420(fabG) G7047_14520 G7047_18985 G7047_21150 G7047_26175 G7047_26555 G7047_28640
DAERH9K75_04365 H9K75_04460(fabG) H9K75_11390 H9K75_17765
DRGH9K76_01400 H9K76_12540 H9K76_17500(fabG) H9K76_17730 H9K76_19000
DLSP4826_07960 P4826_14160 P4826_18985(fabG)
DIJHND92_14455(fabG) HND92_15155 HND92_18055
DIADtpsy_2631 Dtpsy_2744 Dtpsy_3330
SIMPC6571_00870 C6571_02145 C6571_02990(fabG) C6571_10555
MELMC7H73_01175 C7H73_05225 C7H73_05835(fabG)
MELAC6568_03175(fabG) C6568_03705 C6568_06370 C6568_08525
MJELVC68_00415(fabG) LVC68_05305 LVC68_11845(fabG)
CBAASRAA_0705 SRAA_0814 SRAA_1721(fabG) SRAA_1787
CBABSMCB_1253 SMCB_1341 SMCB_1687(fabG) SMCB_1759
HGRDW355_02175 DW355_08435 DW355_09265 DW355_11250 DW355_13050
STHMIS481_02485(fabG) IS481_04235 IS481_04590(fabG) IS481_05955
PBHAAW51_3398(fabG) AAW51_3786(fabG) AAW51_3818(fabG) AAW51_4476(fabG)
SAQAOMP39_00230(fabG) OMP39_01995 OMP39_02725(fabG) OMP39_11035
MPTMpe_A0638 Mpe_A1327 Mpe_A2921 Mpe_A3053
METPC1M51_01620 C1M51_04875 C1M51_12325(fabG) C1M51_14135
RGERGE_09700 RGE_21750 RGE_29640 RGE_29800 RGE_41110(fabG) RGE_41310 RGE_42180
RBNRBXJA2T_00310 RBXJA2T_02030 RBXJA2T_06425 RBXJA2T_12152 RBXJA2T_13724 RBXJA2T_13739
RDPRD2015_2690 RD2015_3602 RD2015_4023
ROIN4261_11525 N4261_12220 N4261_13515 N4261_21905(fabG)
KIAG8A07_04285 G8A07_06545(fabG) G8A07_07295(fabG) G8A07_11735 G8A07_26780
PKTAT984_02300(fabG) AT984_09250 AT984_09285 AT984_11120
PAQAK9V56_010645 K9V56_013775 K9V56_016710(fabG) K9V56_017460(fabG)
PAISPFX98_13180(fabG) PFX98_13755(fabG) PFX98_17345
MIUABE85_01765 ABE85_03050 ABE85_07700 ABE85_07935 ABE85_17480(fabG) ABE85_20930(fabG) ABE85_24210
SNNEWH46_01440(fabG) EWH46_14260(fabG) EWH46_19565 EWH46_19780
SMIOCATMQ487_12920(fabG_1) CATMQ487_32040(fabG_2) CATMQ487_32410(fabG_3) CATMQ487_34560 CATMQ487_40840 CATMQ487_41320 CATMQ487_44380(fabG_4) CATMQ487_51960
IDCLRM40_05430(fabG) LRM40_14700 LRM40_17885 LRM40_18540
ATERMW290_06340 MW290_06660 MW290_13975(fabG) MW290_20210 MW290_21250 MW290_23285 MW290_27215(fabG) MW290_27740(fabG)
LCHLcho_0609 Lcho_1226 Lcho_3979
RGUA4W93_01905 A4W93_17675 A4W93_19340 A4W93_23385(fabG) A4W93_25370 A4W93_25760(fabG)
HARHEAR0567 HEAR2075(fabG1) HEAR2870(fabG2)
MMSmma_0550 mma_1358(fabG) mma_1860 mma_2018
JAGGJA_1014 GJA_1616(fabG) GJA_20 GJA_2521 GJA_3025
JABVN23_07180(fabG) VN23_09705 VN23_14915(fabG)
JAZYQ44_05960(fabG) YQ44_07885(fabG) YQ44_10845 YQ44_17475
JALBZG29_10410 BZG29_16750 BZG29_19950(fabG)
JSVCNX70_17090 CNX70_20110(fabG)
JAJEKL02_00750 EKL02_01670 EKL02_03125 EKL02_07735(fabG) EKL02_08555 EKL02_08650(fabG) EKL02_11705
JASFJQ89_06185 FJQ89_09785(fabG) FJQ89_27540
JLVG3257_10770 G3257_14450 G3257_17445 G3257_20590(fabG)
JAHJAB4_034330(bdcA) JAB4_040570(fabG_4)
JRIP9875_15215 P9875_17360 P9875_20495(fabG) P9875_22440(fabG)
HSEHsero_1348(fabG) Hsero_1925(fabG) Hsero_2253(tsaC) Hsero_2803(fabG) Hsero_3315(phaB) Hsero_3715(fabG) Hsero_3816(fabG) Hsero_3897
HSZACP92_06760 ACP92_09590(fabG) ACP92_11245(fabG) ACP92_14060 ACP92_16605 ACP92_18520(fabG) ACP92_19035 ACP92_19435
HHTF506_01525 F506_01920 F506_02660 F506_03950 F506_08490 F506_09340(fabG) F506_12330(fabG) F506_16035 F506_17445(fabG) F506_22195
HRBHrubri_1159 Hrubri_1287(fabG) Hrubri_1809(fabG) Hrubri_2134(tsaC) Hrubri_2853(fabG) Hrubri_3684(fabG) Hrubri_3781(fabG)
HEEhmeg3_04110 hmeg3_04425 hmeg3_10685(fabG) hmeg3_12940 hmeg3_16255 hmeg3_16735(fabG) hmeg3_17395 hmeg3_20935 hmeg3_24040
HHFE2K99_06615 E2K99_09810(fabG) E2K99_11815 E2K99_14695 E2K99_17120 E2K99_18905(fabG) E2K99_19505 E2K99_20010
HFRG5S34_04715(fabG) G5S34_06485 G5S34_06970 G5S34_07710 G5S34_10615(fabG) G5S34_14685 G5S34_18210 G5S34_20260 G5S34_20835 G5S34_21250 G5S34_23475
HEWHBDW_12140 HBDW_18010(fabG) HBDW_21900 HBDW_29370
CFUCFU_0106 CFU_0364 CFU_1903 CFU_2216 CFU_2881(fabG) CFU_3459
CARELT85_1694 LT85_2440 LT85_2719 LT85_3588 LT85_3975
CPRACPter91_1667(fabG) CPter91_2467 CPter91_2781 CPter91_4279
MNRACZ75_01680(fabG) ACZ75_11270 ACZ75_14200 ACZ75_26420(fabG)
MASWAM586_03655 AM586_18740 AM586_18760 AM586_18945(fabG)
MASSCR152_18725(fabG) CR152_20665 CR152_21495
MTIMDIR46_01070 DIR46_09125 DIR46_14850 DIR46_22615(fabG)
MASYDPH57_02670(fabG) DPH57_12465 DPH57_13505 DPH57_14730 DPH57_21615
MANCIV454_18430(fabG) IV454_20110 IV454_20145 IV454_20175 IV454_27280(fabG)
MFYHH212_16855(fabG) HH212_20235
MVARMasN3_00170 MasN3_32140(fabG_1) MasN3_34000(fabG_2)
MENYLSQ66_03700 LSQ66_04470 LSQ66_06730 LSQ66_12340(fabG)
MLIRLPB04_05855 LPB04_14050(fabG) LPB04_15350(fabG)
MASZC9I28_00050 C9I28_08480 C9I28_09535 C9I28_19400(fabG)
MALIEYF70_05640(fabG) EYF70_07670(fabG) EYF70_11380 EYF70_22065
MUMFCL38_03085 FCL38_07355 FCL38_11135(fabG) FCL38_13005(fabG) FCL38_17100 FCL38_20765 FCL38_26985 FCL38_27975
MFLAGO485_03265 GO485_03840 GO485_06055(fabG) GO485_08225(fabG) GO485_13500 GO485_14170 GO485_23620
MPLIE1742_00135 E1742_06635(fabG) E1742_13960 E1742_21175(fabG) E1742_23205
TCTPX653_03380(fabG) PX653_14545
PLUEEWM63_20330(fabG) EWM63_22120(fabG) EWM63_26205
DUGHH213_00385(fabG) HH213_08160 HH213_18130 HH213_21175 HH213_22745
DZOSR858_06265 SR858_13835 SR858_15425 SR858_16890(fabG)
TMJP0M04_17915 P0M04_19160(fabG) P0M04_21405(fabG) P0M04_23000 P0M04_28790 P0M04_29130 P0M04_31585(fabG)
RUGQC826_09200(fabG) QC826_15550
EHBE7V67_004320(fabG) E7V67_005465 E7V67_006645 E7V67_017250(fabG)
OFOBRW83_2100(fabG_2)
OVBNB640_00680(fabG) NB640_02975(fabG)
OALNB647_09120(fabG)
UPVEJN92_08685(fabG) EJN92_10660 EJN92_18000(fabG)
UPIEJG51_001270(fabG) EJG51_013455
UNDUNDKW_0599 UNDKW_1755 UNDKW_2459(fabG)
UNYUNDYM_0564 UNDYM_1773 UNDYM_2506(fabG)
NOKFAY22_00875 FAY22_05805(fabG)
GLCJQN73_01545(fabG) JQN73_03480(fabG) JQN73_04780 JQN73_09685 JQN73_12570
ACTBRHM62_08605(fabG) RHM62_16955
SUTTSUTMEG_12700(fabG_2) SUTMEG_18910(fabG_3)
SUTKFG381_02685(fabG) FG381_05345(fabG)
SWSI6J16_00985(fabG) I6J16_05735(fabG)
TINTint_2390 Tint_2531
THITHI_2611(fabG1) THI_2780(fabG2) THI_2930 THI_3653
AONDEH84_07440(fabG) DEH84_09315 DEH84_14450
XYKGT347_07100 GT347_08290 GT347_08575(fabG) GT347_08785 GT347_12370 GT347_17025 GT347_19855 GT347_22015 GT347_26815 GT347_26980
XYGR9X41_00440 R9X41_03515 R9X41_07020 R9X41_14740 R9X41_16725 R9X41_17925(fabG) R9X41_18125 R9X41_23640(fabG)
TTWLCC91_09255 LCC91_09840(fabG)
ETBN7L95_07300(fabG) N7L95_07475 N7L95_09525(fabG)
BBAGE1O_17830 E1O_26060
BBAYA4V04_02875(fabG)
NEUNE1648(fabG1)
NETNeut_0468
NITNAL212_0670 NAL212_1521
NIINit79A3_1659 Nit79A3_3142
NCOAAW31_06205(fabG)
NURATY38_02575(fabG) ATY38_12620
NSTNstercoris_01240
NMUNmul_A1074 Nmul_A1378 Nmul_A2308
NLCEBAPG3_010050 EBAPG3_012605(fabG)
NIZNNRS527_01100 NNRS527_01347 NNRS527_01396
SHDSUTH_00997 SUTH_01657(bzdZ) SUTH_02200(fabG) SUTH_03223
METRBSY238_1327 BSY238_3419(fabG)
DOEDENOEST_1173(fabG) DENOEST_1373 DENOEST_2213(fabG) DENOEST_2279 DENOEST_2893(fabG) DENOEST_2933 DENOEST_3037 DENOEST_3049 DENOEST_3898
RBUPG1C_00300 PG1C_07690(fabG)
NPVOHM77_03340(fabG)
TBDTbd_1549 Tbd_2756
MFAMfla_1505 Mfla_1785 Mfla_2669
MMBMmol_1143
MEHM301_0671 M301_1337 M301_2323
MEIMsip34_1386 Msip34_1415 Msip34_2478
MEPMPQ_1460 MPQ_1488 MPQ_2424
MBACBN1209_0875(fabG)
MBATBN1208_0787(fabG) BN1208_0923
MEUACJ67_00170 ACJ67_07305(fabG) ACJ67_08660
MPAUZMTM_04760 ZMTM_13190(fabG_1) ZMTM_13790(fabG_2)
SLTSlit_0353 Slit_1530
GCAGalf_1551
FAMOYT1_ch1786
NIMW01_24280(fabG_2)
NARCNTG6680_2523(fabG)
FKUFGKAn22_12920(fabG)
SEMEMIZ01_0260 MIZ01_1375
SDRSCD_n01533(fabG) SCD_n02756
SULFCAP31_04780 CAP31_06660 CAP31_08000(fabG)
SPLBSFPGR_11730 SFPGR_15910 SFPGR_17970(fabG_1) SFPGR_22710(fabG_2)
SNIVSFSGTM_12480(fabG_1) SFSGTM_14060 SFSGTM_18280(fabG_2) SFSGTM_31050(fabG_3)
SLACSKTS_15030(fabG_1) SKTS_19880(fabG_2)
URUDSM104443_01095 DSM104443_01195(fabG_1) DSM104443_02196(fabG_2)
UPLDSM104440_00711(fabG_1) DSM104440_01123(fabG_2) DSM104440_02025(fabG_3)
DSUDsui_2448
ARESIWH25_01505 IWH25_05185(fabG) IWH25_13685(fabG)
AIQAzoinq_14400(fabG)
OTROTERR_16690(fabG) OTERR_20520(fabG)
NIVJY500_12315 JY500_14935(fabG) JY500_15335(fabG) JY500_15995
EBAebA5300(bzdZ) ebA5457(fabG) ebA7075(fabG1)
ABREpbN1_02880 pbN1_03180(fabG2) pbN1_04240(fabG3) pbN1_33890
APETToN1_05910 ToN1_06080 ToN1_06530 ToN1_10020(fabG1) ToN1_47140 ToN1_48970(fabG3)
RBHB4966_05875(fabG)
DARDaro_2017 Daro_4188
DEYHYN24_07125(fabG) HYN24_15645(fabG)
DDENKI615_11795(fabG) KI615_15095 KI615_21620(fabG)
DECHGBK02_01735(fabG) GBK02_10100(fabG)
QAUKI612_09295(fabG) KI612_19765(fabG)
FLEKI610_11575(fabG) KI610_19810(fabG)
AZOazo1625(fabG1) azo3914(fabG2)
AOAdqs_1750 dqs_4058
AZAAZKH_1773(fabG) AZKH_1970 AZKH_2150(dzdZ) AZKH_2261(fabG) AZKH_2849(fabG)
AZIAzCIB_1477 AzCIB_1615 AzCIB_1913 AzCIB_2310 AzCIB_2415 AzCIB_2466 AzCIB_2510 AzCIB_2541 AzCIB_2801
AZDCDA09_09270 CDA09_09475 CDA09_09800 CDA09_11655 CDA09_12095 CDA09_13415 CDA09_13510 CDA09_13870 CDA09_15285(fabG)
AZRCJ010_02150 CJ010_09990(fabG) CJ010_22165 CJ010_24570
TMZTmz1t_2326 Tmz1t_2944
THUAC731_006795(fabG) AC731_008320 AC731_008460 AC731_016990
THAUC4PIVTH_3961(fabG) C4PIVTH_4183 C4PIVTH_4221
TCLTchl_0732 Tchl_2154 Tchl_2390
THKCCZ27_07215(fabG) CCZ27_08885 CCZ27_20575
TAKTharo_1312 Tharo_1603
THAGCKCBHOJB_01853(fabG_1) CKCBHOJB_02287(fabG_2) CKCBHOJB_02311(fabG_4)
AZQG3580_01775(fabG) G3580_04535 G3580_08945(fabG)
ACOMCEW83_02730 CEW83_03710 CEW83_04130(fabG) CEW83_08580 CEW83_15905
ATWC0099_00760 C0099_01090 C0099_05105(fabG)
ZPAC3497_05465(fabG)
FPHOSHINM1_009720(fabG)
FMYHO273_01915(fabG)
APPCAP2UW1_0365 CAP2UW1_1538 CAP2UW1_2694
KCICKCE_0154
KCTCDEE_0756
KBLCKBE_00577
KBTBCUE_0729
KDECDSE_0741
KGAST1E_0826
KONCONE_0708
DDZDSYM_03990 DSYM_16000 DSYM_16690
BPRCD521_0217 D521_0727 D521_1427
BEBAEM42_07395(fabG)
BEBABWI17_14015 BWI17_14025 BWI17_14055 BWI17_15885(fabG) BWI17_20930
RPRRP762(RP762)
RPOMA1_03690(fabG)
RPWM9W_03695(fabG)
RPZMA3_03735(fabG)
RPGMA5_00775(fabG)
RPSM9Y_03700(fabG)
RPVMA7_03690(fabG)
RPQrpr22_CDS745(fabG)
RPLH375_7610
RPNH374_2840
RTYRT0748(fabG)
RTTRTTH1527_03600(fabG)
RTBRTB9991CWPP_03600(fabG)
RCMA1E_04870(fabG)
RCCRCA_04515(fabG)
RBERBE_0116(fabG)
RBOA1I_07350(fabG)
RCORC1183(fabG)
RHERh054_06465(fabG)
RFERF_1222(fabG)
RAKA1C_05935(fabG)
RRIA1G_06495(fabG)
RRJRrIowa_1392
RRARPO_06550(fabG)
RRCRPL_06535(fabG)
RRHRPM_06520(fabG)
RRBRPN_00500(fabG)
RRNRPJ_06495(fabG)
RRPRPK_06470(fabG)
RRMRRM_06075
RRRRRR_06060
RMSRMA_1204(fabG)
RMIRMB_01995(fabG)
RPKRPR_03080(fabG)
RAFRAF_ORF1078(fabG)
RJARJP_0872(fabG)
RSVRsl_1356(fabG)
RSWMC3_06590(fabG)
RPHRSA_06535(fabG)
RAUMC5_01930(fabG)
RMOMCI_03160(fabG)
RPPMC1_06560(fabG)
RREMCC_07225(fabG)
RAMMCE_07500(fabG)
RABAL573_06820
RMCRMONA_00600(fabG)
RASRAS_13210(fabG)
RTLH6P87_01205(fabG)
RKTFLA4_02330(fabG)
RASEPG979_000317
RICBA173_03460
OTSOTBS_0381(fabG)
OTTOTT_1039(fabG)
SNAYFZC37_02545(fabG)
PTCphytr_9330
MENMLF888_00885(fabG)
WOLWD_0650(fabG)
WRIWRi_004870(fabG)
WENwHa_05470(fabG)
WEDwNo_08540(fabG)
WPIWP1198(fabG)
WBMWbm0310
WOOwOo_08450
WCLWCLE_004670(fabG)
WEOASM33_01960(fabG)
WPPDEJ70_04955(fabG)
WECwCauA_03840(fabG)
WDMEJB00_01720(fabG)
WEBWBP_0459(fabG)
WESJKF54_05280(fabG)
WEAEA652_0498(fabG)
WEMCAI20_03485
WEYwYak_03970(fabG)
WELGOY07_01230(fabG)
WETGOY13_02050(fabG)
WEWHUB92_01675(fabG)
WERwSan_03970(fabG)
WEFGOY12_01785(fabG)
WEPJSQ73_001815(fabG)
WEHJ4T77_02895(fabG)
WEELOK48_01565(fabG)
WEGL0Z57_03220(fabG)
WEUGOY14_02015(fabG)
WEJL2227_01315(fabG)
SSIVMJ631_04005(fabG)
WEXM1L25_000370(fabG)
WEKM1L26_000377(fabG)
WEQNHG98_05240(fabG)
WEVONI09_03020(fabG)
WENDM3L71_06350(fabG)
WEDCR0F62_05140(fabG)
WEZTR0F63_05745(fabG)
WELONMD99_02520(fabG)
WENOHUB95_02440(fabG)
WENHMC061_02485(fabG)
AMAAM584(fabG)
AMFAMF_436(fabG)
AMWU370_02225
AMPU128_02255
ACNACIS_00728(fabG)
APHAPH_0668(fabG)
APYYYU_03170
APDYYY_03165
APHAWSQ_03160
AOHAOV_02045
APLTANPL_02655(fabG)
ERUErum3840(fabG)
ERWERWE_CDS_03960(fabG)
ERGERGA_CDS_03920(fabG)
ECNEcaj_0374
ECHECH_0669(fabG)
ECHAECHHL_0593(fabG)
ECHJECHJAX_0464(fabG)
ECHLECHLIB_0464(fabG)
ECHSECHOSC_0603(fabG)
ECHVECHSTV_0451(fabG)
ECHWECHWAK_0457(fabG)
ECHPECHWP_0590(fabG)
EMREMUR_01980 EMUR_02030
EHHEHF_0596(fabG)
NSENSE_0665(fabG)
NRINRI_0642
NHMNHE_0629(fabG)
NEFGP480_02690
NMIKLUA81_04500(fabG)
MMNmidi_01201
FSOFsol_00025
BNUN3Z17_02630(fabG)
BWFBandiella_01286
RBTNOVO_03635(fabG_1)
RENEF513_00955(fabG) EF513_02835
PACAID47_05970(fabG) ID47_08310
PBALCPBP_00676(fabG)
CAQIM40_01150
NAFGQ61_03130 GQ61_08005
GAGGGromo_00048
HECHYD_1650(fabG)
CIPFZC35_01650
CPRIFZC34_00825
NABUFZC36_01685
EAAI862_03420
MLOmll0534 mll1981 mll6717 mll8564 mlr0808 mlr1583 mlr2780 mlr3013 mlr6518 mlr7850
MLNA9174_09795 A9174_11135 A9174_12995(fabG) A9174_13485 A9174_13490 A9174_15370 A9174_16800 A9174_21750 A9174_22875 A9174_24850 A9174_27020 A9174_32815
MCIMesci_0645 Mesci_2095 Mesci_2838 Mesci_3910 Mesci_4112 Mesci_4406 Mesci_4751 Mesci_5395 Mesci_5859
MCICA4R28_00135(fabG) A4R28_03315 A4R28_05035 A4R28_06480 A4R28_07475 A4R28_13465 A4R28_16200 A4R28_25165 A4R28_29225(fabG)
MOPMesop_0659 Mesop_1938 Mesop_2213 Mesop_2542 Mesop_2988 Mesop_3221 Mesop_4133 Mesop_4472 Mesop_4853 Mesop_5244 Mesop_6433
MAMMesau_00579 Mesau_02128 Mesau_02434 Mesau_03094 Mesau_03896 Mesau_04109 Mesau_04464 Mesau_04805 Mesau_05906
MAMOA6B35_09100(fabG) A6B35_13285 A6B35_18100 A6B35_26785 A6B35_31380
MESWA9K65_003250 A9K65_011040 A9K65_012620(fabG) A9K65_013350 A9K65_020595 A9K65_022865 A9K65_024345 A9K65_026125 A9K65_029455(fabG) A9K65_031615
MESMEJ066_01165 EJ066_05460 EJ066_08740 EJ066_17045 EJ066_19105(fabG) EJ066_21020 EJ066_22495 EJ066_23540 EJ066_26885 EJ066_28735 EJ066_29595 EJ066_31015
MESPC1M53_08120 C1M53_08735 C1M53_10710 C1M53_26010(fabG) C1M53_26970 C1M53_28120 C1M53_28475 C1M53_28710 C1M53_28890
MHUAMCHK_0201 MCHK_0304 MCHK_0305 MCHK_09855 MCHK_10785 MCHK_11745 MCHK_1282(fabG) MCHK_13155(fabG) MCHK_1808 MCHK_2249 MCHK_3202 MCHK_3530 MCHK_3846(fabG) MCHK_4343 MCHK_4529
MJREB229_02630 EB229_09960 EB229_10995 EB229_12990 EB229_13610 EB229_13615 EB229_15570(fabG) EB229_17030 EB229_18585 EB229_21540 EB229_22900 EB229_24930 EB229_27270(fabG) EB229_31090 EB229_33545(fabG)
MERDEB233_02745 EB233_03425 EB233_11305 EB233_12480 EB233_18715 EB233_20960 EB233_21650 EB233_22460(fabG) EB233_23735(fabG) EB233_28670 EB233_31220(fabG)
MESRFGU64_02375(fabG) FGU64_04060 FGU64_08495 FGU64_09700 FGU64_16940
MOHIHQ72_05540 IHQ72_08520 IHQ72_09725 IHQ72_11570 IHQ72_14655 IHQ72_16730 IHQ72_20060 IHQ72_21430 IHQ72_23670 IHQ72_25835(fabG) IHQ72_31330 IHQ72_33595 IHQ72_34405(fabG)
MMEILRP31_10280 LRP31_12125 LRP31_12310 LRP31_12460 LRP31_14145 LRP31_15015 LRP31_15180 LRP31_15365 LRP31_16025 LRP31_16970 LRP31_19730 LRP31_21155 LRP31_23525 LRP31_26100(fabG) LRP31_31835
NIYFQ775_11835(fabG) FQ775_15405 FQ775_16980 FQ775_22790
NKIKW403_01160 KW403_03420 KW403_04670 KW403_07275 KW403_11870 KW403_13825 KW403_15255(fabG)
NRHT8J41_00270 T8J41_02165 T8J41_06880 T8J41_09430 T8J41_09435 T8J41_10970 T8J41_18110(fabG) T8J41_20125
NTUNTH_00012(fabG_1) NTH_01474(fabG_3) NTH_02897(tsaC1_3) NTH_03528(fabG_7) NTH_03773(bdcA) NTH_04128(fabG_8)
MESOBSQ44_04270 BSQ44_10645 BSQ44_12655 BSQ44_19510(fabG)
MESMeso_1054 Meso_1537 Meso_1768 Meso_3774 Meso_4522
CHEAPVE73_01845 PVE73_03355 PVE73_08285 PVE73_08475 PVE73_11970 PVE73_13795 PVE73_13800 PVE73_16115(fabG) PVE73_22610 PVE73_22985 PVE73_23525 PVE73_24415 PVE73_27410
AAKAA2016_1132 AA2016_2639 AA2016_3633 AA2016_3649 AA2016_3753 AA2016_3882 AA2016_4535 AA2016_4586 AA2016_5203
AMIHCO731_01764(fabG_5) CO731_03281(fabG_8) CO731_04208(fabG_10) CO731_04262(gno_2) CO731_04800(tsaC1)
AMISAmn_14030 Amn_19380 Amn_25720 Amn_26950 Amn_28130 Amn_38030 Amn_pb01210
ANJAMD1_3218(fabG) AMD1_4231(fabG) AMD1_4694(tsaC)
PHTBLM14_00050 BLM14_03495 BLM14_11340 BLM14_14345(fabG) BLM14_18040 BLM14_18085 BLM14_22105 BLM14_25600 BLM14_26730
PHYLHB779_00065 HB779_03605 HB779_08465 HB779_11870(fabG) HB779_14380
RPODE0E05_02700 E0E05_02800 E0E05_06525(fabG) E0E05_09910 E0E05_09985 E0E05_10715
ORMHTY61_00390 HTY61_00400 HTY61_03885 HTY61_08155(fabG) HTY61_12905
PLAPlav_0130 Plav_0158 Plav_0371 Plav_0483 Plav_0559 Plav_1501 Plav_1519 Plav_2616 Plav_3359
PMOBHG718_04335 HG718_08270(fabG) HG718_08995 HG718_10890 HG718_12205
KMNHW532_03315 HW532_04050 HW532_06530 HW532_06945 HW532_07135(fabG) HW532_08130 HW532_08135 HW532_08160 HW532_09950 HW532_09985 HW532_13305 HW532_16240 HW532_19490 HW532_19505(fabG)
PECTBN1012_Phect1747 BN1012_Phect2071 BN1012_Phect2467 BN1012_Phect2659 BN1012_Phect3080
RBSRHODOSMS8_00060(fabG) RHODOSMS8_00080(fabG) RHODOSMS8_00683(fabG) RHODOSMS8_00739(bacC) RHODOSMS8_01179(fabG) RHODOSMS8_02466(fabG2) RHODOSMS8_03464(bacG)
SMESM_b20456 SM_b20493 SM_b21383 SMa0854(nodG) SMa0959 SMc00572(fabG) SMc01157 SMc02522
SMKSinme_0938 Sinme_3066 Sinme_3288 Sinme_3693 Sinme_3728 Sinme_5275 Sinme_5859 Sinme_6332
SMQSinmeB_0766 SinmeB_2840 SinmeB_3063 SinmeB_3469 SinmeB_3709 SinmeB_4192 SinmeB_4224 SinmeB_5415 SinmeB_6053 SinmeB_6140
SMXSM11_chr2522(fabG) SM11_chr3192 SM11_chr3419 SM11_chr3841 SM11_pC0424 SM11_pC0444 SM11_pC1086(nodG) SM11_pD0639 SM11_pD1136 SM11_pD1168
SMIBN406_00878(nodG) BN406_01391 BN406_02869 BN406_03092(fabG) BN406_03494 BN406_03670 BN406_03731 BN406_03760 BN406_03856 BN406_03879 BN406_04264(nodG) BN406_04355 BN406_06191 BN406_06222 BN406_06762
SMEGC770_GR4Chr0371 C770_GR4Chr1152 C770_GR4Chr3150 C770_GR4Chr3388 C770_GR4pC0757 C770_GR4pC0815 C770_GR4pC0940 C770_GR4pC1012 C770_GR4pD0624 C770_GR4pD1128 C770_GR4pD1159
SMELSM2011_a0854(nodG) SM2011_a0959 SM2011_b20456 SM2011_b20493 SM2011_b21383 SM2011_c00572(fabG) SM2011_c01157 SM2011_c02522 SM2011_c04391
SMERDU99_01945 DU99_05920 DU99_16615 DU99_17755 DU99_18645 DU99_20000 DU99_20115 DU99_22885 DU99_23335 DU99_28630 DU99_30850 DU99_31050
SMDSmed_0745 Smed_2901 Smed_3165 Smed_3570 Smed_3675 Smed_6193
RHINGR_b04340(fabG1) NGR_b13130 NGR_c08910 NGR_c22370 NGR_c30140 NGR_c30920
SFHSFHH103_00821(fabg3) SFHH103_03024 SFHH103_05739
SFDUSDA257_c08650(nodG) USDA257_c10230(yvaG1) USDA257_c17520(fabG3) USDA257_c18180(bacC3) USDA257_c20310 USDA257_c25900(fabG8) USDA257_c55410(fabG13) USDA257_c58100(fabG14)
SIXBSY16_1710(fabG) BSY16_1836 BSY16_3567 BSY16_4119 BSY16_4364 BSY16_4761 BSY16_4762 BSY16_5371 BSY16_6191
SAMESAMCFNEI73_Ch1204(nodG) SAMCFNEI73_Ch3458(fabG) SAMCFNEI73_pC0922 SAMCFNEI73_pC1383(fabG) SAMCFNEI73_pC1609(bacC) SAMCFNEI73_pC1950(fabG)
SINOSS05631_b50730 SS05631_b51960 SS05631_b58590 SS05631_c08730 SS05631_c34590
ESJSJ05684_c07860 SJ05684_c30970 SJ05684_c33230
EAKEKH55_0776 EKH55_2972 EKH55_3866 EKH55_4715 EKH55_5271
EMXFKV68_02210 FKV68_06155(fabG) FKV68_14205 FKV68_16560 FKV68_18085 FKV68_19045 FKV68_20305 FKV68_26035 FKV68_26240 FKV68_32955
ENUPYH37_002563 PYH37_003380(fabG) PYH37_005560 PYH37_005879(fabG)
EGIPZN02_000857 PZN02_001521 PZN02_003984(fabG) PZN02_004540 PZN02_004714 PZN02_006260(fabG)
SKMPZL22_001215 PZL22_003334 PZL22_003979 PZL22_004760(fabG) PZL22_004890 PZL22_006160(hsnC) PZL22_006227
STEGQA637_03845(fabG) QA637_15310 QA637_18660
EADOV14_0567 OV14_1271 OV14_1674 OV14_2163 OV14_3728 OV14_a1569 OV14_a1570 OV14_a1785(fabG2) OV14_a1847 OV14_b0038(fabG2) OV14_b0047 OV14_b0578 OV14_b1192(idnO)
EAHFA04_01855 FA04_04330 FA04_16350 FA04_19705 FA04_23315 FA04_27140(fabG) FA04_28280 FA04_29055 FA04_29730 FA04_32700
ECAAJ3R84_01965 J3R84_04280(fabG) J3R84_16315 J3R84_19545 J3R84_20120 J3R84_20125 J3R84_24250(fabG) J3R84_28205 J3R84_29300(hsnC) J3R84_30625 J3R84_34100 J3R84_34145
ENPJVX98_05130 JVX98_16255(fabG) JVX98_18570 JVX98_20605 JVX98_23985 JVX98_28995 JVX98_29000 JVX98_29495
ATUAtu0990 Atu1095(fabG) Atu3531(fabG) Atu4877 Atu5122(fabG) Atu5250(fabG)
ATAAWN88_02745 AWN88_06875 AWN88_07420 AWN88_17555 AWN88_17595 AWN88_24570 AWN88_25055
AGRAGROH133_04938 AGROH133_05214(fabG) AGROH133_10067 AGROH133_10143 AGROH133_13359 AGROH133_14099 AGROH133_14307 AGROH133_14314 AGROH133_14358 AGROH133_14376 AGROH133_14697
ATFAch5_09140 Ach5_10130(fabG) Ach5_27840(fabG) Ach5_28150 Ach5_40480(fabG) Ach5_49830 Ach5_51800(fabG)
AGCBSY240_1235(fabG) BSY240_1333 BSY240_1352 BSY240_3528 BSY240_421
AGTEYD00_03275 EYD00_03790(fabG) EYD00_10740 EYD00_10780 EYD00_15610 EYD00_17760(fabG) EYD00_18295 EYD00_24865 EYD00_24885
ALFCFBP5473_04780 CFBP5473_09895(fabG) CFBP5473_10510 CFBP5473_15050 CFBP5473_24845
ARUIG6M88_12225 G6M88_12800(fabG) G6M88_14575 G6M88_15845 G6M88_22225 G6M88_22240 G6M88_22415 G6M88_23435 G6M88_24245
AVQHRR99_04320 HRR99_04900(fabG) HRR99_15830 HRR99_16080
AVVRvVAT039_20850 RvVAT039_26510 RvVAT039_27560(fabG_2) RvVAT039_33800 RvVAT039_37020 RvVAT039_41800 RvVAT039_41810 RvVAT039_pl07870
AVFRvVAR031_13740 RvVAR031_14750(fabG_2) RvVAR031_20230 RvVAR031_34290 RvVAR031_34300 RvVAR031_40110
ASALCFBP5507_03090 CFBP5507_03620(fabG) CFBP5507_14780 CFBP5507_20400 CFBP5507_24980 CFBP5507_25525 CFBP5507_25545
RIRBN877_I0976 BN877_I1083(fabG1) BN877_I2620 BN877_I2628 BN877_II0823(fabG2) BN877_II0930 BN877_p0081 BN877_p0084 BN877_p0625
RPUSCFBP5875_03690 CFBP5875_04205(fabG) CFBP5875_11075 CFBP5875_11115 CFBP5875_15775 CFBP5875_17930(fabG) CFBP5875_18420
ACUCKZ699_03580 KZ699_04105(fabG) KZ699_05890 KZ699_16650 KZ699_21475
ALEGCFBP4996_03320 CFBP4996_03865(fabG) CFBP4996_11405 CFBP4996_18585 CFBP4996_22085
AVIAvi_1391 Avi_1528(fabG) Avi_5308 Avi_5877 Avi_5878
RETRHE_CH01047 RHE_CH01307 RHE_CH01443(fabG2) RHE_CH03352 RHE_CH03862 RHE_PE00207 RHE_PF00144
RECRHECIAT_CH0001175 RHECIAT_CH0001403 RHECIAT_CH0001511(fabG2) RHECIAT_CH0001833 RHECIAT_CH0003226 RHECIAT_CH0003597 RHECIAT_CH0004143 RHECIAT_PA0000160 RHECIAT_PC0000643
RELREMIM1_CH01078 REMIM1_CH01314 REMIM1_CH01456(nodG) REMIM1_CH03412 REMIM1_CH03952 REMIM1_PC00094 REMIM1_PC00098(fabG-3) REMIM1_PD00218 REMIM1_PF00960
REPIE4803_CH01107 IE4803_CH01349 IE4803_CH01452(nodG) IE4803_CH02885 IE4803_CH03588 IE4803_CH04244 IE4803_PA00162 IE4803_PC00469 IE4803_PD00273(fabG-2)
REIIE4771_CH01159 IE4771_CH01395 IE4771_CH01502(nodG) IE4771_CH02916 IE4771_CH03625 IE4771_CH04186 IE4771_PB00046 IE4771_PC00163 IE4771_PC00299 IE4771_PD00479 IE4771_PE00289(fabG-4)
RLERL1193 RL1456 RL1558(fabG) RL3779 RL3854 RL4027 RL4396 pRL110303 pRL120119 pRL120143 pRL120144 pRL80048 pRL90210
RLTRleg2_0719 Rleg2_0941 Rleg2_1057 Rleg2_3099 Rleg2_3641 Rleg2_4846 Rleg2_5170 Rleg2_5878 Rleg2_6280 Rleg2_6281
RLGRleg_0121 Rleg_0806 Rleg_1090 Rleg_1200 Rleg_3357 Rleg_3437 Rleg_3555 Rleg_3930 Rleg_5672 Rleg_5680 Rleg_5749 Rleg_6173 Rleg_6786
RLBRLEG3_01200 RLEG3_06720 RLEG3_08045 RLEG3_10535 RLEG3_10560 RLEG3_15845 RLEG3_16385 RLEG3_27360 RLEG3_27730 RLEG3_28125 RLEG3_28835 RLEG3_30735
RLURLEG12_03085 RLEG12_06565 RLEG12_08465 RLEG12_10560 RLEG12_15040 RLEG12_16060 RLEG12_16625 RLEG12_26785 RLEG12_29650
RTRRTCIAT899_CH05545 RTCIAT899_CH06125(fabG) RTCIAT899_CH06770 RTCIAT899_CH11170 RTCIAT899_CH14310 RTCIAT899_CH16670 RTCIAT899_CH18595 RTCIAT899_PA00060 RTCIAT899_PA00300 RTCIAT899_PC04140 RTCIAT899_PC06205 RTCIAT899_PC08800 RTCIAT899_PC08805
RHLLPU83_1278 LPU83_1399(fabG3) LPU83_1921 LPU83_2047 LPU83_3239 LPU83_3489(fabG9) LPU83_3896 LPU83_pLPU83c0438 LPU83_pLPU83d0103 LPU83_pLPU83d1155
RGARGR602_CH01228 RGR602_CH01338(nodG) RGR602_CH02990 RGR602_CH03785 RGR602_PC00081(fabG-4) RGR602_PC00333 RGR602_PC00889 RGR602_PC02030
RHNAMJ98_CH01071 AMJ98_CH01345 AMJ98_CH01491(nodG) AMJ98_CH03546 AMJ98_CH04088 AMJ98_PD00214
RPHAAMC79_CH01115 AMC79_CH01358 AMC79_CH01470(nodG) AMC79_CH01806 AMC79_CH03515 AMC79_CH04074 AMC79_PB00163
RHXAMK02_CH01094 AMK02_CH01350 AMK02_CH01499(nodG) AMK02_CH03435 AMK02_CH03986 AMK02_PD00373 AMK02_PE00210
RHVBA939_00360 BA939_07115 BA939_14170 BA939_15505 BA939_22715
RHKKim5_CH01226 Kim5_CH01474 Kim5_CH01577(nodG) Kim5_CH02958 Kim5_CH03627 Kim5_CH04221 Kim5_PB00199 Kim5_PD00204(fabG-3) Kim5_PD00251(fabG-4)
REZAMJ99_CH01150 AMJ99_CH01424 AMJ99_CH01570(nodG) AMJ99_CH03595 AMJ99_CH04139 AMJ99_PC00214
RJGCCGE525_02280 CCGE525_06785 CCGE525_07335(fabG) CCGE525_08060 CCGE525_08970 CCGE525_14935 CCGE525_16530 CCGE525_17220 CCGE525_19635 CCGE525_20970 CCGE525_22000 CCGE525_22735 CCGE525_22975 CCGE525_23155 CCGE525_23160 CCGE525_26535 CCGE525_29970 CCGE525_30920 CCGE525_31415 CCGE525_32460 CCGE525_32470 CCGE525_33125 CCGE525_35655 CCGE525_36315
RHRCKA34_02180 CKA34_02710 CKA34_08680 CKA34_09240(fabG) CKA34_09865 CKA34_14585 CKA34_17215 CKA34_19575 CKA34_20595 CKA34_24830 CKA34_24835 CKA34_26040 CKA34_27725 CKA34_27755 CKA34_28675 CKA34_29800 CKA34_30315(fabG) CKA34_32285
RGRFZ934_03215 FZ934_03790(fabG) FZ934_11730 FZ934_13105 FZ934_15020 FZ934_19950 FZ934_25470 FZ934_25520 FZ934_26300
RADCO657_03845 CO657_05030 CO657_05605(fabG) CO657_15895 CO657_18695 CO657_27705 CO657_30055 CO657_32835
ROYG3A56_05355(fabG) G3A56_05860 G3A56_22030
RIIFFM53_005215(fabG) FFM53_005755 FFM53_007385 FFM53_010820 FFM53_015025 FFM53_017070 FFM53_017745 FFM53_018115 FFM53_025870 FFM53_027475 FFM53_028255 FFM53_028260 FFM53_029685 FFM53_031765 FFM53_034090
RHIDFFM81_001500 FFM81_004335 FFM81_013855(fabG) FFM81_014495 FFM81_015620 FFM81_021450 FFM81_024885 FFM81_027375 FFM81_027420 FFM81_028870 FFM81_032530
RBQJ2J99_05620 J2J99_06925 J2J99_07450(fabG) J2J99_20475 J2J99_24750 J2J99_27715 J2J99_31065
RLNJ0663_02845 J0663_04495 J0663_07275 J0663_13920 J0663_15350 J0663_16150(fabG) J0663_22330 J0663_24755 J0663_25835 J0663_27880 J0663_29965
RBANJ2J98_05195 J2J98_06530 J2J98_07220(fabG) J2J98_16010 J2J98_17860 J2J98_19660 J2J98_21415 J2J98_24765 J2J98_29775 J2J98_29780
RRGJ3P73_02725 J3P73_04550(fabG) J3P73_08205 J3P73_08745(fabG) J3P73_18125 J3P73_19495 J3P73_19875 J3P73_20795 J3P73_22755 J3P73_25080 J3P73_26500 J3P73_26750 J3P73_29705 J3P73_32915
RLSHB780_03680 HB780_03685 HB780_05655 HB780_06805 HB780_07930 HB780_13280 HB780_20645 HB780_21305 HB780_23640 HB780_24310 HB780_25685 HB780_31320 HB780_32505
RROSD4A92_13865 D4A92_13965 D4A92_14445(fabG) D4A92_18185
RAWNE851_01345 NE851_02710(fabG) NE851_03430 NE851_04505 NE851_15640 NE851_16900 NE851_17530(fabG) NE851_28475 NE851_31280 NE851_33555 NE851_34055
RSULN2599_03940 N2599_04500(fabG) N2599_06060 N2599_13145 N2599_16495 N2599_20000 N2599_23540 N2599_31725 N2599_35160(fabG)
RLWRlegWSM1455_04055 RlegWSM1455_05510 RlegWSM1455_06045(fabG) RlegWSM1455_16895 RlegWSM1455_17270 RlegWSM1455_17995 RlegWSM1455_19845 RlegWSM1455_24975 RlegWSM1455_24980 RlegWSM1455_26150 RlegWSM1455_26170 RlegWSM1455_27810(fabG) RlegWSM1455_28135 RlegWSM1455_30150 RlegWSM1455_32405 RlegWSM1455_33525(fabG)
RRHOPR018_02670 PR018_03605 PR018_04080(fabG) PR018_13620 PR018_14270 PR018_16605 PR018_19150 PR018_21890 PR018_23185
RTUPR017_03760 PR017_04280(fabG) PR017_13575 PR017_14220 PR017_16495 PR017_18315 PR017_18705 PR017_21330 PR017_24145 PR017_24410 PR017_28085
RCTPYR68_03770 PYR68_04960 PYR68_05505(fabG) PYR68_18240
ARAArad_15036(agnD3) Arad_1515 Arad_1668(fabG) Arad_1834 Arad_3575 Arad_4291 Arad_4457 Arad_4914 Arad_7507 Arad_7509 Arad_9222 Arad_9489 Arad_9859
AROB0909_07885(fabG) B0909_08440 B0909_18900
RBWRLCC275e_04000 RLCC275e_05525 RLCC275e_06065(fabG) RLCC275e_17300 RLCC275e_18200 RLCC275e_20175 RLCC275e_26230 RLCC275e_29160 RLCC275e_31100 RLCC275e_34205
RIFU5G49_000793 U5G49_001103 U5G49_001237(fabG) U5G49_003453 U5G49_003641 U5G49_004050
RHIZQMO80_001133(fabG) QMO80_001244 QMO80_001501 QMO80_002940 QMO80_003528 QMO80_004443 QMO80_005396 QMO80_006253
NGLRG1141_CH08980 RG1141_CH10220 RG1141_CH22330 RG1141_CH30880 RG1141_PA04600 RG1141_PA08000 RG1141_PA08430 RG1141_PA11920 RG1141_PA12250 RG1141_PA14160 RG1141_PB01200
NGGRG540_CH09160 RG540_CH10450 RG540_CH23170 RG540_CH31640 RG540_PA04380 RG540_PA07030 RG540_PA11320 RG540_PA12010 RG540_PA15890
NEOCYG48_03205 CYG48_03750(fabG) CYG48_11315 CYG48_17280 CYG48_19165 CYG48_19295 CYG48_20575
NENNCHU2750_04290 NCHU2750_08740(fabG) NCHU2750_10100(fabG) NCHU2750_29020(fabG) NCHU2750_41970(fabG) NCHU2750_42730(fabG) NCHU2750_43430(fabG) NCHU2750_44680(fabG) NCHU2750_45500(fabG) NCHU2750_50040(fabG) NCHU2750_58030
NPMQEO92_04345 QEO92_04960(fabG) QEO92_05865(fabG) QEO92_07550(fabG) QEO92_07915 QEO92_13680 QEO92_14145 QEO92_18890 QEO92_18965 QEO92_20155 QEO92_20965 QEO92_22860 QEO92_24015 QEO92_28135
RHTNT26_0346 NT26_0702 NT26_0715(fabG) NT26_0941 NT26_1129(fabG) NT26_2789 NT26_3071 NT26_4194
RFVRFYW14_00150 RFYW14_00904 RFYW14_01128 RFYW14_01293 RFYW14_02881
LASCLIBASIA_02110
LAAWSI_03280
LATCGUJ_02110
LSOCKC_05600
LCCB488_10120
LARlam_895
LAUG293_03690
SHZshn_03095 shn_05640 shn_06325 shn_19045 shn_24005 shn_26115 shn_26205 shn_27815 shn_27820 shn_31275 shn_32145 shn_33430(fabG)
SZOK8M09_04755 K8M09_05310(fabG) K8M09_09960 K8M09_14945 K8M09_14950 K8M09_15135 K8M09_23140
SOJK6301_04125 K6301_04700(fabG) K6301_13040 K6301_13430 K6301_13435 K6301_18180 K6301_19045 K6301_21735 K6301_21740 K6301_23015
SSUMQ9314_04445(fabG) Q9314_05290 Q9314_13040 Q9314_13045 Q9314_13520 Q9314_20840 Q9314_21710 Q9314_22835 Q9314_23870 Q9314_24600 Q9314_24785 Q9314_25465 Q9314_26455 Q9314_26460 Q9314_27265 Q9314_28015
ABAWD5400_02005 D5400_02070 D5400_02170 D5400_05180 D5400_07960 D5400_10035 D5400_15285(fabG) D5400_20355
PDESFE840_010325 FE840_010405 FE840_010855(fabG) FE840_014550 FE840_019070
HOEIMCC20628_00022 IMCC20628_00023 IMCC20628_00984 IMCC20628_01516 IMCC20628_02463 IMCC20628_03172 IMCC20628_03668 IMCC20628_04135
KAIK32_05230(fabG1) K32_06380(fabG_2) K32_15420(fabG_3) K32_25660 K32_26160 K32_36290 K32_39520 K32_40270 K32_46970 K32_47060
BMEBMEI1477 BMEII0063 BMEII0283 BMEII0514 BMEII0872
BMELDK63_2012(fabG) DK63_2376 DK63_2729 DK63_2959 DK63_3183
BMIBMEA_A0493(fabG) BMEA_B0032 BMEA_B0375 BMEA_B0755 BMEA_B0998
BMZBM28_A0478(fabG) BM28_B0031 BM28_B0367 BM28_B0742 BM28_B0991
BMGBM590_A0476 BM590_B0031 BM590_B0365(fabG) BM590_B0740 BM590_B0989
BMWBMNI_I0470 BMNI_II0030 BMNI_II0359 BMNI_II0721 BMNI_II0957
BMEEDK62_2217 DK62_2440 DK62_2671 DK62_3031 DK62_942(fabG)
BMFBAB1_0483(fabG) BAB2_0029 BAB2_0461 BAB2_0826 BAB2_0975
BMBBruAb1_0480(fabG) BruAb2_0030 BruAb2_0455 BruAb2_0805 BruAb2_0953
BMCBAbS19_I04470 BAbS19_II00280 BAbS19_II04360 BAbS19_II07650 BAbS19_II09040
BAABAA13334_I03193 BAA13334_II00263 BAA13334_II00955 BAA13334_II01512 BAA13334_II01736
BABODK55_2448 DK55_2782 DK55_2919 DK55_3139 DK55_491(fabG)
BABRDO74_1396(fabG) DO74_2096 DO74_2412 DO74_2634 DO74_2863
BABTDK49_2142 DK49_2458 DK49_254(fabG) DK49_2791 DK49_3016
BABBDK48_1635(fabG) DK48_2243 DK48_2658 DK48_2878 DK48_3015
BABUDK53_2226 DK53_2451 DK53_2784 DK53_3100 DK53_481(fabG)
BABSDK51_2584 DK51_2805 DK51_3033 DK51_981(fabG)
BABCDO78_2273 DO78_2607 DO78_2836 DO78_3057 DO78_398(fabG)
BMSBR0458(fabG) BRA0030 BRA0396 BRA0777 BRA1013
BSIBS1330_I0459(fabG) BS1330_I2037(fabG) BS1330_II0030 BS1330_II0393(fabG) BS1330_II0770(fabG) BS1330_II1005(fabG)
BSFBSS2_I0448(fabG) BSS2_I1977(fabG) BSS2_II0029 BSS2_II0378(fabG) BSS2_II0739 BSS2_II0961(fabG)
BSUIBSSP1_I1246(fabG) BSSP1_II0350 BSSP1_II0716 BSSP1_II0969 BSSP1_II1432
BSUPBSPT1_I1258(fabG) BSPT1_II0349 BSPT1_II0714 BSPT1_II0966 BSPT1_II1423
BSUVBSPT2_I1242(fabG) BSPT2_II0351 BSPT2_II0716 BSPT2_II0968 BSPT2_II1427
BSUCBSSP2_I0472(fabG) BSSP2_II0355 BSSP2_II0727 BSSP2_II0977 BSSP2_II1436
BMTBSUIS_A0484(nodG) BSUIS_B0032 BSUIS_B0399 BSUIS_B0769 BSUIS_B1008
BSZDK67_1387(fabG) DK67_2066 DK67_2403 DK67_2735 DK67_2964 DK67_323
BSVBSVBI22_A0459(fabG) BSVBI22_A2039(fabG) BSVBI22_B0030 BSVBI22_B0392(fabG) BSVBI22_B0769(fabG) BSVBI22_B1004(fabG)
BSWIY71_02335 IY71_10325 IY71_11270 IY71_13050 IY71_14890(fabG) IY71_16065(fabG)
BSGIY72_02065 IY72_10060 IY72_12590 IY72_14845(fabG) IY72_16015(fabG) IY72_17175
BOVBOV_0463(fabG) BOV_A0027 BOV_A0339 BOV_A0727 BOV_A0955
BCSBCAN_A0463(fabG) BCAN_A2090(nodG) BCAN_B0032(fabG) BCAN_B0399(fabG) BCAN_B0789 BCAN_B1033(polS)
BSKBCA52141_I0956 BCA52141_I1942 BCA52141_II0100 BCA52141_II0639 BCA52141_II1190 BCA52141_II1552
BOLBCOUA_I0458(fabG) BCOUA_I2043 BCOUA_II0030 BCOUA_II0396 BCOUA_II0777 BCOUA_II1013
BCARDK60_2018 DK60_2122 DK60_2471 DK60_2701 DK60_2921 DK60_542(fabG)
BCASDA85_02185 DA85_09815 DA85_10675 DA85_12375 DA85_14180(fabG) DA85_15345(fabG)
BMRBMI_I460(fabG-1) BMI_II1006 BMI_II30 BMI_II393 BMI_II770
BPPBPI_I487(fabG-1) BPI_II1068(fabG-3) BPI_II30 BPI_II378(fabG) BPI_II832
BPVDK65_2109 DK65_2426 DK65_2640 DK65_2865 DK65_902(fabG)
BCETV910_101502 V910_200062 V910_200276(fabG) V910_200508 V910_200845
BCEEV568_101685 V568_200069 V568_200313(fabG) V568_200580 V568_200977
BVLBF3285c1_1351 BF3285c2_0311 BF3285c2_0542 BF3285c2_0766
BRUBFS01_02285 BFS01_10555 BFS01_12600(fabG) BFS01_14275 BFS01_14960(fabG)
BRJBKD03_00925 BKD03_04635(fabG) BKD03_05640(fabG) BKD03_08505
OINIAR37_05540(fabG) IAR37_08200 IAR37_09310 IAR37_12950 IAR37_16090 IAR37_18995 IAR37_21290(fabG) IAR37_22780
BIOBR141012304_10104 BR141012304_20231 BR141012304_20582 BR141012304_20795 BR141012304_21009
OANOant_0571 Oant_1287 Oant_2101 Oant_2226 Oant_3448 Oant_3955
OAHDR92_1594 DR92_1733 DR92_2370(fabG) DR92_3039 DR92_4302 DR92_849
OPSA8A54_02095 A8A54_10470 A8A54_10480 A8A54_12390 A8A54_13425(fabG) A8A54_14230 A8A54_15170(fabG) A8A54_15670 A8A54_16440 A8A54_17300 A8A54_19305 A8A54_19310 A8A54_19345
BPSNNIK97_02495 NIK97_03180 NIK97_06620 NIK97_08605 NIK97_11775(fabG) NIK97_19310
OCRHGK82_02135(fabG) HGK82_04790 HGK82_05410 HGK82_09555 HGK82_11585 HGK82_16905(fabG) HGK82_19730 HGK82_22560 HGK82_23510 HGK82_23535 HGK82_23540
OCLGTN27_02600(fabG) GTN27_05595 GTN27_06265 GTN27_09865 GTN27_11820 GTN27_15380 GTN27_18135 GTN27_20955
OCCKMS41_02330(fabG) KMS41_14245 KMS41_15055 KMS41_16090 KMS41_18430 KMS41_18440 KMS41_19870
OCHCES85_0516 CES85_2553 CES85_3146 CES85_3737 CES85_3825 CES85_4182 CES85_4352 CES85_4421 CES85_4630 CES85_4721 CES85_5103 CES85_5105 CES85_5365
PSCQKHQ08_01665 KHQ08_03485 KHQ08_04945 KHQ08_06625(fabG)
BJAbll1230(bll1230) bll1494(bdhA) bll2747(fabG) bll4020(bll4020) bll7782(bll7782) bll7880(bll7880) bll7886(bll7886) blr1495(blr1495) blr1893(fabG) blr3451(blr3451) blr4083(fabG) blr5634(blr5634) blr5975(blr5975) blr6288(blr6288) blr7888(blr7888)
BJUBJ6T_01520 BJ6T_12930 BJ6T_15830 BJ6T_15960 BJ6T_27520 BJ6T_29010 BJ6T_41010 BJ6T_55790 BJ6T_57300 BJ6T_67390 BJ6T_70270 BJ6T_75540 BJ6T_83500 BJ6T_83510 BJ6T_85650 BJ6T_85750 BJ6T_87690
BJPRN69_00720 RN69_06325 RN69_07820 RN69_07885 RN69_13435 RN69_14170 RN69_19910 RN69_27045 RN69_27755 RN69_32680 RN69_34095 RN69_36665 RN69_40335 RN69_40340 RN69_41355 RN69_41405 RN69_42355
BRABRADO1083 BRADO1085 BRADO3311(fabG) BRADO6290 BRADO6424
BBTBBta_1210 BBta_3818(fabG) BBta_4242 BBta_6963 BBta_6964 BBta_7764
BRSS23_06640 S23_06890 S23_08970 S23_09040 S23_10640(bdhA) S23_10650 S23_26180 S23_41750(fabG) S23_42340 S23_49720 S23_52530(fabG) S23_55430 S23_63450 S23_65650
AOLS58_11920 S58_17460 S58_21460 S58_36270 S58_41780 S58_44340 S58_64510 S58_65420 S58_69880
BRCBCCGELA001_03155 BCCGELA001_03265 BCCGELA001_04185 BCCGELA001_05460 BCCGELA001_09650 BCCGELA001_12260 BCCGELA001_13560 BCCGELA001_16985 BCCGELA001_23970 BCCGELA001_25455 BCCGELA001_32440 BCCGELA001_32445 BCCGELA001_33265
BRADBF49_0642 BF49_0983 BF49_1943 BF49_3209 BF49_4109 BF49_4115 BF49_4271 BF49_4272 BF49_4978 BF49_6013
BICLMTR13_01890 LMTR13_03680 LMTR13_03710 LMTR13_22685 LMTR13_29690 LMTR13_32245 LMTR13_34345 LMTR13_35065
BROBRAD285_0121 BRAD285_0598 BRAD285_0600 BRAD285_2924 BRAD285_4034(fabG) BRAD285_6227 BRAD285_6332 BRAD285_6564
BRKCWS35_01855 CWS35_01860 CWS35_03870 CWS35_11210 CWS35_11755 CWS35_13800 CWS35_15840 CWS35_15845 CWS35_16600 CWS35_16735 CWS35_22240(fabG) CWS35_24865 CWS35_28280 CWS35_28320
BOTCIT37_04065 CIT37_06000 CIT37_06005 CIT37_07100 CIT37_14120 CIT37_16820 CIT37_21260 CIT37_24390 CIT37_33635(fabG) CIT37_38450 CIT37_39870
BRQCIT40_01695 CIT40_01770 CIT40_03070 CIT40_08220 CIT40_09635 CIT40_13150(fabG) CIT40_13800 CIT40_21850 CIT40_23705 CIT40_27615 CIT40_27620 CIT40_28370 CIT40_29125
BGQX265_03230 X265_04930 X265_06895 X265_06900 X265_07270 X265_09855 X265_17025(fabG) X265_27140 X265_32700 X265_33500 X265_37710 X265_38585 X265_39600
BGZXH91_04135 XH91_05215 XH91_06320 XH91_06325 XH91_08755 XH91_09475 XH91_20350(fabG) XH91_25325 XH91_31130 XH91_31870 XH91_31955 XH91_34155 XH91_36910 XH91_37785
BSYMCIT39_00150 CIT39_00245 CIT39_01485 CIT39_07380 CIT39_08755 CIT39_12265(fabG) CIT39_21140 CIT39_22675 CIT39_24185 CIT39_26590 CIT39_26595 CIT39_27385 CIT39_28140
BBETF8237_01190(fabG) F8237_01495 F8237_06230 F8237_11090 F8237_12155 F8237_17575 F8237_19400 F8237_19435 F8237_20205 F8237_20210 F8237_23335 F8237_28130
BARHWN72_04250 WN72_06570 WN72_06575 WN72_09115 WN72_15090 WN72_16590 WN72_21710 WN72_22055(fabG) WN72_35190 WN72_35410 WN72_38185 WN72_40015 WN72_43690 WN72_44845 WN72_46120
BVZBRAD3257_0637 BRAD3257_0976 BRAD3257_4926(fabG) BRAD3257_5947(fabG) BRAD3257_7553 BRAD3257_8139 BRAD3257_8140 BRAD3257_8299 BRAD3257_8457(fabG)
BELBE61_12500 BE61_18720(fabG) BE61_61430(fabG) BE61_63940 BE61_66820 BE61_73360(phbB) BE61_73650 BE61_86570 BE61_88980 BE61_88990(bdhA)
BDGLPJ38_00100 LPJ38_00105 LPJ38_00845 LPJ38_06530 LPJ38_08505 LPJ38_09600 LPJ38_18100 LPJ38_22415(fabG) LPJ38_30330 LPJ38_31890 LPJ38_36530
BSEPHAP48_0009850 HAP48_0010110 HAP48_0020160 HAP48_0020165 HAP48_0020580 HAP48_0029230 HAP48_0029390 HAP48_0031065 HAP48_0032855 HAP48_0035985(fabG) HAP48_0048740
BQBJ4P68_0013470 J4P68_0014460 J4P68_0023675 J4P68_0023680 J4P68_0030325 J4P68_0030520 J4P68_0030655 J4P68_0034110 J4P68_0035450 J4P68_0037180(fabG)
BSEIKMZ68_02185 KMZ68_04855 KMZ68_06255 KMZ68_11975(fabG) KMZ68_12575 KMZ68_23110 KMZ68_23115 KMZ68_24975
BBANJ4G43_004705 J4G43_007305 J4G43_011960 J4G43_015865 J4G43_017240 J4G43_023205(fabG) J4G43_033815 J4G43_038810 J4G43_044550 J4G43_046340 J4G43_046345 J4G43_047900 J4G43_047955 J4G43_048950 J4G43_050035
BCANBcanWSM471_03210 BcanWSM471_05520 BcanWSM471_05555 BcanWSM471_06265 BcanWSM471_06270 BcanWSM471_13085 BcanWSM471_17710(fabG) BcanWSM471_24960 BcanWSM471_33800
BAUTQA635_06145 QA635_24430(fabG) QA635_25720 QA635_26690 QA635_29960 QA635_30100 QA635_37475 QA635_37820 QA635_37825
BBRAQA636_06030 QA636_25025(fabG) QA636_26665 QA636_28640 QA636_31880 QA636_32020 QA636_34365 QA636_35250 QA636_38545 QA636_39220 QA636_39225
BGKIC762_05080 IC762_09955 IC762_10080 IC762_14155 IC762_14635 IC762_15925(fabG) IC762_22690 IC762_30570 IC762_31385 IC762_31865 IC762_31870
BCOUIC761_02440 IC761_03300 IC761_04450 IC761_05525 IC761_05530 IC761_05905 IC761_09385 IC761_11730 IC761_13115 IC761_20825(fabG) IC761_22740 IC761_25555 IC761_30095 IC761_30195 IC761_30410 IC761_32705 IC761_33520
BPAHQA639_05720 QA639_13870 QA639_14005 QA639_17305 QA639_18350 QA639_19625(fabG) QA639_36955 QA639_37555 QA639_38195 QA639_38200
BXNI3J27_03130 I3J27_04970 I3J27_10065 I3J27_13935 I3J27_16245 I3J27_16565(fabG) I3J27_27380 I3J27_35485 I3J27_35490 I3J27_36245 I3J27_36590
BROSQUH67_05095 QUH67_05100 QUH67_11555 QUH67_16635 QUH67_20155(fabG) QUH67_26020 QUH67_27055 QUH67_29005 QUH67_31135 QUH67_31815
BRAZLRP30_02725 LRP30_04290 LRP30_11605 LRP30_15295 LRP30_17895(fabG) LRP30_27550 LRP30_33345 LRP30_33785 LRP30_38840 LRP30_38845 LRP30_39670 LRP30_42820
BOYLQG66_02800(fabG) LQG66_03490 LQG66_10670 LQG66_16460 LQG66_19365 LQG66_29255 LQG66_29705
RPATX73_004610 TX73_004615 TX73_008650 TX73_008655 TX73_011140 TX73_015900(fabG) TX73_017080 TX73_023875 TX73_024180
RPBRPB_0994 RPB_1150 RPB_2467 RPB_3076 RPB_3242 RPB_3848 RPB_3849 RPB_3897 RPB_4075 RPB_4527 RPB_4528
RPCRPC_0108 RPC_2300 RPC_2966 RPC_3184 RPC_3795
RPDRPD_0269 RPD_1097 RPD_1500 RPD_2222 RPD_2979 RPD_3811 RPD_4365 RPD_4366
RPERPE_0118 RPE_2271 RPE_3306 RPE_3918
RPTRpal_0480 Rpal_0963 Rpal_0964 Rpal_1879 Rpal_2453 Rpal_3484 Rpal_3725 Rpal_3838 Rpal_5077 Rpal_5138
RPXRpdx1_0145 Rpdx1_1056 Rpdx1_1057 Rpdx1_2134 Rpdx1_2353 Rpdx1_3165 Rpdx1_3366 Rpdx1_3839
RBKE0H22_00310 E0H22_00880 E0H22_04395 E0H22_04420 E0H22_04775 E0H22_04885 E0H22_05690 E0H22_12155(fabG) E0H22_13840 E0H22_17720 E0H22_22755 E0H22_23560
NWINwi_1688
NHANham_2353
OCAOCAR_6369(fabG) OCAR_7097
OCGOCA5_c10020 OCA5_c16750(fabG)
OCOOCA4_c10020 OCA4_c16750(fabG)
PCAXAFIC_001912(fabG) AFIC_002522
VGOGJW-30_1_01002(fabG_4) GJW-30_1_01989(fabG_6) GJW-30_1_02048(ped) GJW-30_1_02213(fabG_7) GJW-30_1_03524(fabG_12)
TRBHB776_07940 HB776_10325(fabG) HB776_13100 HB776_20225 HB776_20230 HB776_20500 HB776_20765 HB776_21515 HB776_21655 HB776_25950
TALZRPMA_00620 RPMA_02610 RPMA_04185 RPMA_07545 RPMA_13255(fabG) RPMA_14885 RPMA_19380 RPMA_19515 RPMA_25630 RPMA_25745 RPMA_26360
BVVBHK69_00250 BHK69_04310 BHK69_14555 BHK69_16075 BHK69_16770 BHK69_17080 BHK69_17655 BHK69_17870 BHK69_20395 BHK69_24520 BHK69_25455 BHK69_27035(fabG) BHK69_29530
BVESQO058_00395(fabG) QO058_05055 QO058_06145 QO058_07040 QO058_15695 QO058_18610 QO058_20165 QO058_20275
BOPAXW83_04955 AXW83_04980 AXW83_05460 AXW83_06950 AXW83_09835 AXW83_11750(fabG) AXW83_15330 AXW83_15605 AXW83_19050 AXW83_19815 AXW83_21370 AXW83_23785 AXW83_23895 AXW83_25630
BOSBSY19_247 BSY19_2505(fabG) BSY19_2580 BSY19_3037 BSY19_3421 BSY19_3828 BSY19_3901 BSY19_4551 BSY19_648 BSY19_907
BOIBLM15_00210(fabG) BLM15_01075 BLM15_02215 BLM15_07065 BLM15_18535 BLM15_18570 BLM15_21675 BLM15_26200 BLM15_28160
BOFFQV39_02140(fabG) FQV39_17005 FQV39_20000 FQV39_20620 FQV39_21285 FQV39_22280 FQV39_22975(fabG) FQV39_24015 FQV39_26665 FQV39_27675 FQV39_29395 FQV39_30840 FQV39_31420 FQV39_32825
BOWNWE53_06750(fabG) NWE53_09300 NWE53_10290 NWE53_11560 NWE53_12665 NWE53_16480 NWE53_17155 NWE53_17820 NWE53_18730 NWE53_27855
BHEBH05350(fabG)
BHNPRJBM_00543(fabG)
BHSBM1374165_00516(fabG)
BQUBQ04530(fabG)
BQRRM11_0437
BBKBARBAKC583_0497(fabG)
BTRBT_0817(fabG)
BTXBM1374166_00756(fabG)
BGRBgr_06180(fabG)
BCDBARCL_0550(fabG)
BAUSBAnh1_04610(fabG)
BVNBVwin_04720(fabG)
BANCPU02_1161
BAPIBBC0122_004190 BBC0122_008700 BBC0122_010620
BARTBJB15x_003970
BARABA1379B_007180
BARWBWD162_003450
BARRBra60_008090
BAROB11Cv2_007920
BARJBJB63x_003970
BEZNCTC12898_00470(fabG)
BARND1092_02130(fabG)
BKYD1093_05595(fabG)
BALSHWV54_06130(fabG)
BTAYLAJ60_00295(fabG)
BMACLNM86_07385(fabG)
BHARNMK50_04260(fabG)
BAPABBC0178_008560 BBC0178_010570
XAUXaut_1016 Xaut_1259 Xaut_1358 Xaut_1622 Xaut_1623 Xaut_3115 Xaut_4068
XDIEZH22_02845 EZH22_02850 EZH22_05075 EZH22_10310 EZH22_14315 EZH22_15210 EZH22_16535 EZH22_16690 EZH22_25740 EZH22_26575(fabG) EZH22_28050
AZCAZC_0732 AZC_1315 AZC_1490 AZC_2061 AZC_2407 AZC_2506 AZC_2650 AZC_3348 AZC_4313 AZC_4379
STARG3545_06390(fabG) G3545_07645 G3545_10775 G3545_10850 G3545_10860 G3545_11070 G3545_11115 G3545_11630 G3545_14460 G3545_15765 G3545_19265 G3545_19965 G3545_20420 G3545_20800(fabG) G3545_21730 G3545_26360
LNEFZC33_01750 FZC33_02020 FZC33_02795 FZC33_06020 FZC33_06025 FZC33_07175 FZC33_13600 FZC33_17910 FZC33_19505 FZC33_26765 FZC33_28715 FZC33_30000 FZC33_30380(fabG)
SNOSnov_0174 Snov_0363 Snov_1085 Snov_1600 Snov_1730 Snov_4066 Snov_4265 Snov_4267
ANCGBB76_01010 GBB76_01455 GBB76_01940(fabG) GBB76_11825 GBB76_14180(fabG) GBB76_14290 GBB76_18385
APRAG3A50_01515(fabG) G3A50_03640 G3A50_04125 G3A50_04910 G3A50_07485 G3A50_13105 G3A50_19100 G3A50_21120
APOLK9D25_04485(fabG) K9D25_06750 K9D25_13635 K9D25_18825(fabG) K9D25_19275 K9D25_19925
MEAMex_1p0182 Mex_1p0377(fabG) Mex_1p3648 Mex_1p4993 Mex_1p5043
MDIMETDI0165 METDI0528(fabG) METDI4223 METDI5595 METDI5644
MEXMext_0292 Mext_0557 Mext_0755 Mext_3419 Mext_4544 Mext_4592
MCHMchl_0336 Mchl_0492 Mchl_3728 Mchl_5004 Mchl_5053
MPOMpop_0368 Mpop_0528 Mpop_1252 Mpop_3612 Mpop_4211 Mpop_5057
MZAB2G69_04695 B2G69_04935 B2G69_08720 B2G69_09520 B2G69_10925 B2G69_24655
MRDMrad2831_0334 Mrad2831_1722 Mrad2831_1897 Mrad2831_2853 Mrad2831_3069 Mrad2831_5771
METM446_1438 M446_3199 M446_4858 M446_5987 M446_6526
MNOMnod_1050 Mnod_1864 Mnod_2786 Mnod_3752 Mnod_6725 Mnod_7299 Mnod_8559
MORMOC_0518 MOC_0542 MOC_0585 MOC_2118 MOC_2303(fabG) MOC_3218 MOC_3448
METAY590_00915 Y590_01790 Y590_08010 Y590_16785 Y590_23265 Y590_23505
MAQUMaq22A_1p30250(fabG) Maq22A_2p40675(fabG) Maq22A_c01305(fabG) Maq22A_c10450(fabG) Maq22A_c13880(fabG) Maq22A_c16125(fabG) Maq22A_c16560(fabG) Maq22A_c21220(fabG) Maq22A_c24420(fabG)
MPHYMCBMB27_01349 MCBMB27_01520 MCBMB27_02293 MCBMB27_02483 MCBMB27_03827 MCBMB27_05536
MEEDA075_09175 DA075_15060(fabG) DA075_16510 DA075_16995 DA075_32500 DA075_34150
METDC0214_01280 C0214_02000(fabG) C0214_11970 C0214_24990
METXA3862_05155 A3862_16600 A3862_17530(fabG) A3862_21445 A3862_22270 A3862_29035
METSDK389_11960 DK389_15545(fabG) DK389_23585 DK389_26780 DK389_26945
METIDK427_00310 DK427_10780(fabG) DK427_13180 DK427_18675
MMESMMSR116_06370 MMSR116_12010 MMSR116_13455 MMSR116_15525 MMSR116_26505(fabG)
MTEADK419_07910(fabG) DK419_08685 DK419_12275 DK419_15335 DK419_22835
MINDmvi_00960 mvi_01240 mvi_07690 mvi_34210(fabG_2) mvi_35460(fabG_3) mvi_46600 mvi_48920 mvi_59850
MOGMMB17_03270 MMB17_12365 MMB17_23760 MMB17_24620(fabG)
MTADM6G65_04295(fabG) M6G65_07210 M6G65_31820 M6G65_32915
MOCBB934_13335 BB934_15165 BB934_16705 BB934_22525(fabG) BB934_22675 BB934_34420 BB934_36150 BB934_40050 BB934_40350 BB934_43695
MIVC4E04_03200 C4E04_07315 C4E04_07790 C4E04_12670(fabG) C4E04_19735
MICOGDR74_01905 GDR74_02280 GDR74_08005 GDR74_08145(fabG) GDR74_16600
MTEZHPT29_001675 HPT29_003445 HPT29_010375 HPT29_016045(fabG) HPT29_016185 HPT29_027790
MLDU0023_00320(fabG) U0023_09125 U0023_10765 U0023_15440 U0023_17905 U0023_18620 U0023_25245 U0023_25255 U0023_32300
BIDBind_2299 Bind_2891
MSLMsil_0061 Msil_0895 Msil_3776
MTUNMTUNDRAET4_0072 MTUNDRAET4_0324(fabG)
MLGCWB41_06805 CWB41_08315 CWB41_12820(fabG) CWB41_13275 CWB41_13335
MEDKQEV83_14230(fabG) QEV83_15865
BBARRHAL1_00819 RHAL1_02567(fabG) RHAL1_03110 RHAL1_03367(bdcA)
RHJHZY79_02690 HZY79_08825 HZY79_09665 HZY79_13340(fabG)
CHELAL346_01520 AL346_02695(fabG) AL346_04740 AL346_04745 AL346_04935 AL346_07240 AL346_09180 AL346_10155 AL346_11365 AL346_14985 AL346_15920 AL346_16325 AL346_22505(fabG) AL346_23625 AL346_23630
CDQBOQ54_00380 BOQ54_02265 BOQ54_03570 BOQ54_07580 BOQ54_07845 BOQ54_12365 BOQ54_13355(fabG) BOQ54_15475 BOQ54_15480
HDNHden_0561 Hden_1711 Hden_2462 Hden_2730
HDTHYPDE_25378 HYPDE_30438 HYPDE_37398(fabG)
HMCHYPMC_0036 HYPMC_0653 HYPMC_2049(fabG) HYPMC_2229 HYPMC_3781 HYPMC_3790
HNIW911_05270(fabG) W911_07325 W911_11305 W911_13445
RVARvan_0041 Rvan_0936 Rvan_2624
RLACQMO75_01855(fabG) QMO75_04300(fabG) QMO75_10810
FILBN1229_v1_1938(tsaC) BN1229_v1_2565 BN1229_v1_2769(fabG)
FIYBN1229_v1_1940(tsaC) BN1229_v1_3143(fabG) BN1229_v1_3352
RHZRHPLAN_05570 RHPLAN_06370 RHPLAN_11070 RHPLAN_12160 RHPLAN_12950 RHPLAN_16350 RHPLAN_44040 RHPLAN_44940 RHPLAN_45270 RHPLAN_47620 RHPLAN_49570 RHPLAN_59470 RHPLAN_60130
MCGGL4_2165 GL4_2944
METGHT051_00230(fabG) HT051_01425 HT051_08380(fabG)
PHLKKY_1014 KKY_2569 KKY_3839 KKY_3848 KKY_p1
PEMOF122_13405(fabG)
DEQXM25_00175 XM25_03525 XM25_04925 XM25_07110 XM25_12525 XM25_22190(fabG)
DEIC4375_00020(fabG) C4375_00190 C4375_01945
DEAFPZ08_03185(fabG) FPZ08_20205
DSALK1X15_04440 K1X15_05855(fabG)
DEVOH4N61_04795(fabG) H4N61_05545
DNPN8A98_00835 N8A98_01585 N8A98_03305 N8A98_14775 N8A98_22055(fabG)
DOYJI749_03730 JI749_14145(fabG) JI749_15585
DRHJI748_08400(fabG) JI748_09620
DAGPSQ19_05770(fabG) PSQ19_10795 PSQ19_17055
DRPPSQ90_04440 PSQ90_15190(fabG)
MMYRMXMO3_02454
YTIFNA67_03640 FNA67_04265 FNA67_07355 FNA67_08700(fabG) FNA67_11225 FNA67_16245 FNA67_17460
MHARL1P08_01640 L1P08_04060(fabG) L1P08_08165 L1P08_10075
BVRBVIR_1053 BVIR_2998 BVIR_332 BVIR_673
BLAGBLTE_16450(fabG_1) BLTE_19840(fabG_2) BLTE_26460(fabG_3) BLTE_29060
MSCBN69_0083 BN69_2189
MBRYB1812_02995 B1812_09290 B1812_18780 B1812_21470
MROSEHO51_07325(fabG) EHO51_14485(fabG)
MHEYH2LOC_009545 H2LOC_011955 H2LOC_016080 H2LOC_019025(fabG)
MPARF7D14_05905(fabG) F7D14_08140 F7D14_14135
MIWASS37A_02300(fabG) SS37A_10940 SS37A_13280
MTWCQW49_04145 CQW49_17680
MECQMSC49_06100(fabG)
CMETK6K41_00285 K6K41_02905 K6K41_05650 K6K41_07275(fabG) K6K41_17185 K6K41_22585
PLEOOHA_1_00426(fabG_1) OHA_1_00435(fabG_2) OHA_1_00792(fabG_3) OHA_1_00793(fabG_4) OHA_1_01068(fabG_5) OHA_1_01338(linC)
HDIHDIA_0210(fabG_1) HDIA_0386(fabG_3) HDIA_1637(fabG_11) HDIA_1703(fabG_12) HDIA_1818(fabG_13) HDIA_2609(fabG_16) HDIA_3273(fabG_19) HDIA_3936 HDIA_4211(fabG_22) HDIA_4424(fabG_24)
MEYTM49_02705 TM49_04110 TM49_09380 TM49_11565 TM49_12060 TM49_12385 TM49_13115 TM49_14390 TM49_14640 TM49_16765 TM49_21920 TM49_21940
MAADAZF01_07070 AZF01_10395 AZF01_12000 AZF01_15195 AZF01_16610 AZF01_17500 AZF01_19185 AZF01_21515
MMEDMame_00544(fabG_3) Mame_01076(fabG_7) Mame_01210(fabG_8) Mame_01618(tsaC1_2) Mame_01794 Mame_02671(fabG_11) Mame_03530(fabG_14) Mame_03697(fabG_15) Mame_04719(ped)
MLUTJET14_03030 JET14_09085(fabG) JET14_12730 JET14_17140 JET14_18575 JET14_18815 JET14_20065
AUAM673_00830 M673_04110 M673_06415 M673_13065 M673_22095
AALAIGS74_02980 IGS74_03185 IGS74_03960 IGS74_06510 IGS74_08730 IGS74_11480 IGS74_13680(fabG) IGS74_16345 IGS74_19205
AALMLUX29_00290 LUX29_07365 LUX29_12890 LUX29_15515(fabG) LUX29_18430 LUX29_21395
AUZSa4125_08920 Sa4125_15790 Sa4125_24230 Sa4125_32150 Sa4125_35240 Sa4125_40060 Sa4125_47270(fabG)
AUBLXB15_04015 LXB15_05700 LXB15_10960(fabG) LXB15_13105 LXB15_15495
JIEOH818_13780 OH818_13785 OH818_14600 OH818_19570(fabG) OH818_23960
JAVOXU80_05200 OXU80_05580 OXU80_09565(fabG) OXU80_10690(fabG) OXU80_10715 OXU80_25750
THDBHV28_07190(fabG)
PSINCAK95_00100 CAK95_01565 CAK95_05190 CAK95_09925 CAK95_17065 CAK95_17930 CAK95_25860 CAK95_28230 CAK95_28320
NOHG5V57_01535(fabG) G5V57_01895 G5V57_04310 G5V57_06290 G5V57_08690 G5V57_09990 G5V57_12780 G5V57_15905 G5V57_17820 G5V57_24765 G5V57_24875(fabG) G5V57_26555 G5V57_31270 G5V57_33770
TSOIZ6_03460 IZ6_06490 IZ6_06650(fabG_1) IZ6_11690(fabG_2) IZ6_11810(fabG_3) IZ6_12660 IZ6_13460 IZ6_15810(fabG_4) IZ6_19760 IZ6_21650 IZ6_24330
RBMTEF_02330 TEF_04770 TEF_06955 TEF_09010 TEF_11940(fabG) TEF_17780 TEF_18995 TEF_19460
BRND1F64_03680 D1F64_07145 D1F64_12365(fabG) D1F64_18050
PSFPSE_1240 PSE_1641 PSE_2719 PSE_4134
PPHRAPZ00_02055(fabG) APZ00_08435 APZ00_10105 APZ00_17855 APZ00_19195 APZ00_19770
LAPACP90_01860 ACP90_10050 ACP90_17250 ACP90_18635(fabG) ACP90_19090 ACP90_24890
LABRCHH27_01565(fabG) CHH27_03090(fabG) CHH27_10425
LABPFJ695_01330 FJ695_03230 FJ695_09405 FJ695_10105 FJ695_10585 FJ695_10675 FJ695_10865 FJ695_13275 FJ695_20480(fabG) FJ695_24890
LABTFIU93_02710(gno1) FIU93_08605(fabG2) FIU93_15605(fabG7) FIU93_23885(fabG10) FIU93_25295(tsaC3) FIU93_25650(bdcA) FIU93_30150(fabG12)
LAGGB0E33_00665 B0E33_02405(fabG) B0E33_02770 B0E33_08345 B0E33_21970 B0E33_30175
RPOPK1718_10850 K1718_17930(fabG) K1718_19260
SIWGH266_01050 GH266_03050(fabG) GH266_04300 GH266_06245 GH266_08450 GH266_14700 GH266_17350 GH266_17370
PHRC6569_00770 C6569_01555 C6569_05305(fabG) C6569_10965 C6569_11730 C6569_12930 C6569_13640 C6569_16830 C6569_17850 C6569_20360
PSTGE8M01_00805 E8M01_02475 E8M01_03925 E8M01_05005 E8M01_07530 E8M01_08130 E8M01_10890 E8M01_11075 E8M01_12055 E8M01_17685 E8M01_17935 E8M01_19320 E8M01_23615 E8M01_23680 E8M01_24355 E8M01_24545 E8M01_24790 E8M01_29810(fabG)
PAQTE8L99_04595 E8L99_11395 E8L99_11815 E8L99_12110 E8L99_12120 E8L99_15185(fabG) E8L99_19440 E8L99_21740 E8L99_22405
LIZLGH83_03080(fabG) LGH83_09220 LGH83_09320 LGH83_11355 LGH83_14255 LGH83_14905 LGH83_15275 LGH83_15280 LGH83_18250
ACUTMRB58_00790 MRB58_01420 MRB58_03520 MRB58_03930 MRB58_09225 MRB58_11740 MRB58_12295 MRB58_13305 MRB58_13310 MRB58_17140 MRB58_17755 MRB58_18885(fabG) MRB58_19250 MRB58_21415
CCRCC_1675 CC_1803 CC_2836
CCSCCNA_01747 CCNA_01880 CCNA_02738 CCNA_02927
CAKCaul_0440 Caul_0577 Caul_0993 Caul_1370 Caul_1887 Caul_1891 Caul_2518 Caul_2720 Caul_5117
CSECseg_0525 Cseg_0778 Cseg_1044 Cseg_1724 Cseg_1746 Cseg_2303 Cseg_2438 Cseg_3217
CHQAQ619_04220 AQ619_08180
CMBCSW64_00150 CSW64_10905 CSW64_12910(fabG) CSW64_18625 CSW64_19795
CFHC1707_01755 C1707_07420 C1707_09375 C1707_09420 C1707_11165 C1707_17320(fabG) C1707_18125
CAUFCSW63_00650 CSW63_00670 CSW63_04880 CSW63_07210 CSW63_11770(fabG)
PZUPHZ_c0959 PHZ_c1118 PHZ_c1119 PHZ_c1558(fabG) PHZ_c2229
PHBHYN04_06020(fabG) HYN04_08955 HYN04_09100 HYN04_09200
CAULKCG34_03710(fabG) KCG34_10160 KCG34_10205 KCG34_10280 KCG34_11705 KCG34_13285 KCG34_13925 KCG34_16555 KCG34_20370 KCG34_24930
BSBBresu_2029 Bresu_2595 Bresu_2894
BRDJL11_10615 JL11_11765 JL11_14605(fabG)
BNEDA69_06800 DA69_08020(fabG) DA69_09210
BRGA4249_06805 A4249_09505(fabG) A4249_12230
BRLBZG35_02445 BZG35_09630 BZG35_11725
BVCCEP68_03020 CEP68_06060 CEP68_15200(fabG)
BDMEQG53_02100 EQG53_06895 EQG53_08465 EQG53_13480 EQG53_14590(fabG) EQG53_15515
BRFE4M01_12305(fabG)
BREVE7T10_03450 E7T10_06295 E7T10_08720(fabG)
BMEDGYM46_08255 GYM46_09595 GYM46_12670 GYM46_15665(fabG)
BVYNCTC9239_00148(fabG_1) NCTC9239_00954(hdhA_4) NCTC9239_01133(fabG_2) NCTC9239_02341(fabG_5) NCTC9239_02690(fabG_6)
BNDKWG56_03765(fabG) KWG56_09905 KWG56_10935 KWG56_15285 KWG56_16510
BPONIFE19_00565 IFE19_04735 IFE19_06840(fabG) IFE19_08570 IFE19_13360
BGOEIFJ75_05470 IFJ75_08890(fabG) IFJ75_15635
BVITJIP62_03925(fabG) JIP62_11165
BALBM8231_00940 M8231_03640 M8231_10175 M8231_11180(fabG)
BFQJX001_03960 JX001_07070 JX001_11825(fabG)
BRESE4341_03180 E4341_05520 E4341_07680(fabG)
BREAHZ989_08570 HZ989_08590 HZ989_08730 HZ989_12020(fabG)
BBULU0030_00200 U0030_02430 U0030_08725(fabG) U0030_14200 U0030_14565
AEXAstex_1931 Astex_2142 Astex_2788
ASTIQ1W73_04960 Q1W73_10320 Q1W73_11780(fabG)
ASTDATDW_17600 ATDW_27860(fabG)
TSVDSM104635_01459(gdh) DSM104635_02320(fabG_5) DSM104635_03010(fabG_7)
APAHKB221_09300(fabG)
SILSPO0128 SPO2275(fabG) SPO2692
SITTM1040_1004 TM1040_1051 TM1040_1803
RUAD1823_03180 D1823_03345(fabG) D1823_04190 D1823_06675 D1823_15875
RUTFIU92_08755(fabG5) FIU92_09575(fabG7) FIU92_09745(fabG8) FIU92_15570(tsaC2)
RCONK3740_04625 K3740_09720 K3740_10540(fabG) K3740_16975
RUYNOR97_08700 NOR97_09530(fabG) NOR97_09690 NOR97_14540
JANJann_0774 Jann_1207 Jann_1345 Jann_1626 Jann_2277 Jann_3776
RDERD1_0098(linX) RD1_3039 RD1_3261 RD1_3996
RLIRLO149_c004420(fabG2) RLO149_c008570 RLO149_c013940(fabG1) RLO149_c024810 RLO149_c025300 RLO149_p940280
RPONG3256_03290 G3256_06745 G3256_10255(fabG) G3256_10405 G3256_18725
DSHDshi_1049 Dshi_1339 Dshi_1429 Dshi_2182 Dshi_2891 Dshi_3903
KVLKVU_0644(fabG) KVU_1310 KVU_2131
KVUEIO_1141 EIO_1845 EIO_2624
KROBVG79_00907(fabG) BVG79_02240(fabG)
PGAPGA1_c10650 PGA1_c17930(fabG) PGA1_c31980
PGLPGA2_c00720 PGA2_c10500 PGA2_c17630(fabG)
PGDGal_00050 Gal_01413 Gal_01541 Gal_02427
PHPPhaeoP97_00084 PhaeoP97_01037 PhaeoP97_01805(fabG)
PPICPhaeoP14_00050 PhaeoP14_00983 PhaeoP14_01684(fabG_1)
PHQD1820_01080 D1820_04870(fabG) D1820_13530
OATOAN307_63p00400 OAN307_c06840 OAN307_c18250(fabG2) OAN307_c21260 OAN307_c28180(fabG3) OAN307_c45250(fabG1)
OAROA238_c10740(fabG1) OA238_c28430 OA238_c35090
OTMOSB_19610(fabG_1) OSB_20420(fabG_2) OSB_21240(ycdF_2) OSB_23450(fabG_3)
OCTFTO60_01175 FTO60_09375(fabG) FTO60_09800 FTO60_12845
LMDMETH_09435 METH_11990 METH_17370 METH_18940(fabG)
LEJETW24_10590(fabG) ETW24_12625 ETW24_18465
LAQUR2C4_06105 R2C4_06365 R2C4_09525(fabG) R2C4_19250
LEVETW23_06975 ETW23_10455(fabG) ETW23_21345
LCAEK3721_07630(fabG) K3721_10995 K3721_11250 K3721_16705
REDroselon_00155 roselon_01683 roselon_02141 roselon_02404 roselon_03276
CIDP73_1055 P73_1108 P73_1677 P73_2871 P73_3419 P73_4054
CMARIMCC12053_1012 IMCC12053_2126 IMCC12053_2409 IMCC12053_332
CEHCEW89_04580 CEW89_05595 CEW89_05940 CEW89_06455 CEW89_07395
CBAKDA792_06245 DA792_06320(fabG) DA792_11330 DA792_16055
MALGMALG_00386 MALG_00966 MALG_02137 MALG_02333 MALG_03728 MALG_03795 MALG_03826
CONTQ29_04270 TQ29_08080
YPACCEW88_06125(fabG) CEW88_12445(fabG) CEW88_16445 CEW88_18890 CEW88_20055 CEW88_24210
YANAYJ57_06425(fabG) AYJ57_12325 AYJ57_13130 AYJ57_23490 AYJ57_23960
TPROGa0080559_TMP1502 Ga0080559_TMP202 Ga0080559_TMP3370 Ga0080559_TMP4114 Ga0080559_TMP4120 Ga0080559_TMP4316 Ga0080559_TMP4474 Ga0080559_TMP772
PABYGa0080574_TMP172 Ga0080574_TMP1893 Ga0080574_TMP1930 Ga0080574_TMP2930 Ga0080574_TMP3838 Ga0080574_TMP3884 Ga0080574_TMP4223 Ga0080574_TMP5135
SUAMBOO69_02965 BOO69_10690 BOO69_11185 BOO69_11470 BOO69_17620(fabG) BOO69_20315 BOO69_21300 BOO69_21460 BOO69_21790 BOO69_22130
SULZC1J03_08790 C1J03_14115 C1J03_15250 C1J03_20575
SULIC1J05_00235(fabG) C1J05_08740(fabG) C1J05_13180
SULDB5M07_07710 B5M07_10860 B5M07_17835
SDOSD1155_08315 SD1155_08565
SPOTG6548_08115(fabG) G6548_11055 G6548_15375 G6548_16230
SMEDJNX03_02835(fabG) JNX03_06080 JNX03_12655 JNX03_13045 JNX03_16890 JNX03_17070
SINLDSM14862_01195(fabG_3) DSM14862_01845(fabG_4) DSM14862_02816(fabG_8)
SFAVPL335_05805 PL335_09215(fabG)
SUALKDD17_02765 KDD17_04615 KDD17_05185(fabG) KDD17_08180 KDD17_13940
SDUBR1T39_01705(fabG) R1T39_04520 R1T39_05245 R1T39_16485
SPSESULPSESMR1_01048(fabG) SULPSESMR1_01084(fabG) SULPSESMR1_01839(fabG) SULPSESMR1_03144(tsaC1) SULPSESMR1_04178(fabG) SULPSESMR1_04273(fabG2) SULPSESMR1_04401(fabG) SULPSESMR1_04593(fabG)
TOMBWR18_00165 BWR18_05165 BWR18_08630 BWR18_10235 BWR18_20320(fabG)
RMMROSMUCSMR3_00636(fabG) ROSMUCSMR3_01666(tsaC1) ROSMUCSMR3_03958(fabG)
ROKRAK1035_1523 RAK1035_2790 RAK1035_3471
RIDRIdsm_00579(tsaC1_1) RIdsm_00856(fabG1) RIdsm_01598(fabG_5) RIdsm_01857(fabG_7) RIdsm_02275(fabG_8) RIdsm_02386(fabG_9) RIdsm_03614(ywfH_2) RIdsm_05452(fabG_16) RIdsm_05500(fabG_18) RIdsm_05530(fabG_19) RIdsm_05580(fabG_20)
ROMEI983_00880 EI983_06940 EI983_06970 EI983_10140(fabG) EI983_13855(fabG)
ROHFIU89_02660(tsaC1) FIU89_05145(fabG4) FIU89_08040(fabG5) FIU89_11970(fabG7) FIU89_14760(fabG8) FIU89_15270(fabG9)
RPELN7U68_00020 N7U68_02325 N7U68_04320 N7U68_05695 N7U68_06415 N7U68_11330(fabG) N7U68_11450 N7U68_13120(fabG) N7U68_13145 N7U68_17025 N7U68_17080 N7U68_18330(fabG)
AHTANTHELSMS3_00522 ANTHELSMS3_00745 ANTHELSMS3_01346 ANTHELSMS3_01916 ANTHELSMS3_02862 ANTHELSMS3_02990 ANTHELSMS3_04608 ANTHELSMS3_04923
SAGUCDO87_00705 CDO87_01310 CDO87_12720(fabG) CDO87_24040 CDO87_24370 CDO87_24530
THAACFI11_03700 CFI11_06070 CFI11_06165 CFI11_09070 CFI11_13795(fabG) CFI11_22810 CFI11_23615(fabG)
OCDFHY55_06065 FHY55_09330 FHY55_11135(fabG) FHY55_15910
ROTFIV09_05095(fabG2) FIV09_07950(fabG5) FIV09_12800(rhlG) FIV09_12940(tsaC2)
RMHLVO79_05080 LVO79_07595(fabG) LVO79_19575
MALUKU6B_07010 KU6B_09630 KU6B_16990 KU6B_22540(fabG_1) KU6B_30170(fabG1) KU6B_35070 KU6B_55650 KU6B_56060(fabG_2)
TGLHFZ77_03200(fabG) HFZ77_04620 HFZ77_06100 HFZ77_09605 HFZ77_09750 HFZ77_16835
TMDKUV46_06360 KUV46_11230 KUV46_11265 KUV46_14720(fabG)
HATRC74_09300 RC74_11720 RC74_12060 RC74_14915 RC74_19780
PALXGQA70_07910(fabG) GQA70_10470 GQA70_20100 GQA70_20815 GQA70_21120 GQA70_22690
LSALKBK07_00440 KBK07_04140 KBK07_04145 KBK07_08520(fabG) KBK07_08840
LALGLentiSH36_01005 LentiSH36_01428(fabG) LentiSH36_02414
TRYQF118_02140 QF118_11010(fabG) QF118_14090 QF118_18990
PLCGRVY76_07320 RVY76_08070(fabG) RVY76_16350
MARUFIU81_06150(fabG3) FIU81_06780(ywfH) FIU81_08490(fabG4) FIU81_08790(fabG5)
RMAIMACH21_04550 MACH21_06210(fabG1) MACH21_11630(fabG) MACH21_16390 MACH21_25150
RSPRSP_0610 RSP_2371 RSP_2461(fabG) RSP_2538(fabG1) RSP_3062 RSP_3440
RSHRsph17029_0186 Rsph17029_1124 Rsph17029_1197 Rsph17029_3085 Rsph17029_3790
RSQRsph17025_1069 Rsph17025_1985 Rsph17025_2057 Rsph17025_3894
RSKRSKD131_0777 RSKD131_0851 RSKD131_1966 RSKD131_2928 RSKD131_3200 RSKD131_3237 RSKD131_3606
CAZTLV780_04990(fabG) LV780_08815 LV780_09180 LV780_16200
RCPRCAP_rcc01676(fabG) RCAP_rcc02966
RHPLPB142_00765 LPB142_07920 LPB142_11370
RBLB6K69_00560 B6K69_01760 B6K69_05235 B6K69_08385
FYTQF092_03875 QF092_04575(fabG) QF092_06090 QF092_06200 QF092_16465 QF092_17810
PDEPden_1255 Pden_1769 Pden_2349 Pden_3419 Pden_3541 Pden_5053
PAMIJCM7686_0210 JCM7686_1316 JCM7686_3329 JCM7686_3380 JCM7686_pAMI1p024 JCM7686_pAMI4p144 JCM7686_pAMI4p317
PYEA6J80_02735(fabG) A6J80_08850 A6J80_19770 A6J80_22110
PCONB0A89_04765(fabG) B0A89_04805 B0A89_07095
PZHCX676_05905 CX676_07525 CX676_08445(fabG) CX676_14225 CX676_20310
PAROCUV01_03330 CUV01_07720 CUV01_15140 CUV01_18225(fabG)
PARUCYR75_02560(fabG) CYR75_08320(fabG) CYR75_10415 CYR75_12605
PAMNJCM7685_1323(fabG1) JCM7685_2813(fabG3) pAMV3p0122
PMUTDPM13_06965
PARSDRW48_03305 DRW48_04650 DRW48_11170 DRW48_11280 DRW48_13985 DRW48_15145(fabG)
PARREOJ32_02595 EOJ32_04990(fabG)
PAAKFIU66_12775(fabG) FIU66_13390 FIU66_15840
PKDF8A10_01085 F8A10_05530 F8A10_12560(fabG) F8A10_20840
PPANESD82_04360 ESD82_08870 ESD82_10395 ESD82_15590(fabG) ESD82_19075
PLIAE4191_00775 E4191_13645(fabG)
PSANHGN31_06435 HGN31_08620 HGN31_12225(fabG)
PMAUCP157_02568(fabG_3) CP157_03073(fabG_5)
PMEHJWJ88_06160 JWJ88_09165 JWJ88_18360(fabG) JWJ88_18555 JWJ88_19620
PSEWJHW44_11960(fabG) JHW44_13445
PSAPJHX88_01990 JHX88_03400 JHX88_05485 JHX88_12745(fabG)
PFISJHX87_09870(fabG) JHX87_12635 JHX87_13610
PAEXJHW48_02485(fabG) JHW48_15375
PSTLJHW45_02840 JHW45_03000 JHW45_13920(fabG)
PALPJHW40_05210 JHW40_17600(fabG)
PVERE3U25_00665 E3U25_00720 E3U25_00755 E3U25_05965 E3U25_13200(fabG) E3U25_17710
PAEZPAE61_10270 PAE61_11095(fabG) PAE61_16340
PALSPAF20_03795(fabG) PAF20_14910 PAF20_17550 PAF20_17575(fabG)
PDIMPAF18_08160(fabG) PAF18_12705
PFEOE3U26_01990(fabG) E3U26_06195 E3U26_13150 E3U26_13270 E3U26_16305 E3U26_21435
PTPRCA23_c01280 RCA23_c07420(fabG2) RCA23_c13770 RCA23_c18090(fabG3)
RSUNHU_01371 NHU_02322(fabG) NHU_04399 NHU_04405(fabG)
RHMB5V46_06310 B5V46_10515 B5V46_18630 B5V46_18660
RHCRGUI_0326 RGUI_0499 RGUI_1145
RMBK529_005155 K529_008130 K529_008360
TSCOR1T40_02680 R1T40_06610(fabG) R1T40_17275
DAAAKL17_2210 AKL17_3789 AKL17_3819 AKL17_3877 AKL17_4458
DONBSK21_04795 BSK21_07785
RBZB9057_05550 B9057_08710
THWBMG03_02940(fabG) BMG03_09905 BMG03_12195 BMG03_12710 BMG03_13875 BMG03_15160
TECAKL02_001855 AKL02_009460 AKL02_011700(fabG) AKL02_014660 AKL02_017860
LVSLOKVESSMR4R_01717(fabG) LOKVESSMR4R_01774(bacG) LOKVESSMR4R_03004(fabG) LOKVESSMR4R_03208(fabG1) LOKVESSMR4R_03657(tsaC1)
GEHHYN69_03115 HYN69_05915 HYN69_08360 HYN69_10355 HYN69_10360 HYN69_10985 HYN69_11705 HYN69_19925
GFUKM031_02235(fabG) KM031_02910 KM031_17865 KM031_19250 KM031_20720
TAWEI545_03380 EI545_04025 EI545_06755 EI545_07365 EI545_19450(fabG)
SALOEF888_08260 EF888_10065 EF888_13275(fabG) EF888_13355 EF888_15860 EF888_15970 EF888_16310
SEDIEBB79_00135 EBB79_06715 EBB79_12265(fabG) EBB79_18060 EBB79_21400
PPSOQPJ95_00230 QPJ95_07035 QPJ95_13155 QPJ95_18750(fabG)
HMLHmaOT1_00055 HmaOT1_09930 HmaOT1_11550(fabG)
BOOE2K80_00425 E2K80_03035(fabG) E2K80_03360 E2K80_04990 E2K80_06410 E2K80_06900 E2K80_12100
PSEBEOK75_00880(fabG) EOK75_03475 EOK75_06125 EOK75_06150(fabG) EOK75_06285 EOK75_08720 EOK75_09070 EOK75_16235
LITFPZ52_03405 FPZ52_04195(fabG) FPZ52_13185 FPZ52_16900 FPZ52_17905 FPZ52_18630
PPRUFDP22_04790 FDP22_05835 FDP22_14395 FDP22_15645(fabG) FDP22_15955 FDP22_16390 FDP22_16455 FDP22_16720 FDP22_16740 FDP22_18385 FDP22_18420 FDP22_19815 FDP22_20965
PAEDG5B38_00925 G5B38_02890 G5B38_05650(fabG) G5B38_07145 G5B38_10780 G5B38_10805(fabG) G5B38_12505 G5B38_12620(fabG) G5B38_17470 G5B38_19310
MONG8E03_02285 G8E03_04010 G8E03_09490 G8E03_11580(fabG) G8E03_12825 G8E03_12900
PAMOBAR1_05260 BAR1_06335(fabG) BAR1_15895
POZI0K15_00955 I0K15_06880 I0K15_10970 I0K15_13370 I0K15_18640(fabG)
PALWPSAL_005120(fabG_1) PSAL_005670(fabG_2) PSAL_009380(fabG_3) PSAL_011650(fabG_4) PSAL_015750(tsaC1_1) PSAL_018550(fabG_5) PSAL_030240(tsaC1_2) PSAL_034500(fabG_11) PSAL_036750(ycdF)
PSHQF3W81_00920 F3W81_01770 F3W81_02445(fabG) F3W81_05955 F3W81_07180 F3W81_13410 F3W81_18750 F3W81_19415
PPAFI8N54_10445(fabG) I8N54_10610 I8N54_11055 I8N54_14415
PGVSL003B_1130(fabG) SL003B_1484 SL003B_2341 SL003B_2404 SL003B_2533 SL003B_3115(fabG) SL003B_3812
CACTHZ995_12960(fabG) HZ995_15460
THASC6Y53_04805 C6Y53_12085 C6Y53_12890(fabG) C6Y53_13125(fabG) C6Y53_13780 C6Y53_15340
HDHG5B40_03165(fabG) G5B40_06745 G5B40_06785 G5B40_07340 G5B40_17180
CMAGCBW24_06190 CBW24_10680 CBW24_15410 CBW24_15860 CBW24_17025
FAPGR316_01940(fabG) GR316_03980 GR316_12745
GCEKYE46_13275(fabG) KYE46_14685 KYE46_16620
NSMJO391_04940(fabG) JO391_05560 JO391_05965 JO391_17940
ACROK3J57_03085 K3J57_05095(fabG) K3J57_08305
SINRO5O51_02050 O5O51_04265 O5O51_06815(fabG)
AALKLGT41_0007895 LGT41_0012310 LGT41_0014200(fabG) LGT41_0014300
AMYLQBD29_08315 QBD29_09130(fabG) QBD29_13395
AMAQGO499_04720(fabG) GO499_05255 GO499_09480 GO499_14880
RHOCQTA57_00060 QTA57_02070 QTA57_04550 QTA57_11480 QTA57_11670(fabG) QTA57_15370 QTA57_16410
PBAEP8S53_02710 P8S53_08790(fabG) P8S53_08850
RBGBG454_10920(fabG) BG454_12620
LVRT8T21_02600 T8T21_02755(fabG) T8T21_06235
BOSGGKR98_05620(fabG) GKR98_05995 GKR98_09280 GKR98_10925
FAQG5B39_07325(fabG) G5B39_14915
RBXI3V23_02485(fabG) I3V23_04880 I3V23_11615
MMRMmar10_0259 Mmar10_1215
GAKX907_0812 X907_1411
HYTHXX25_03790(fabG) HXX25_05835 HXX25_09555
HNEHNE_0974 HNE_2076 HNE_2158(fabG) HNE_2205 HNE_2754 HNE_2812
HBAHbal_1301 Hbal_1939 Hbal_2769
CBOTATE48_02010
HBCAEM38_03555 AEM38_07885
ZMOZMO1222 ZMO1946
ZMNZa10_0111 Za10_1883
ZMMZmob_0112 Zmob_1815
ZMBZZ6_0112
ZMIZCP4_0112 ZCP4_0507 ZCP4_1857
ZMCA265_00112 A265_00501
ZMRA254_00112(fabG) A254_00501 A254_01893
ZMPZymop_0085 Zymop_1030
NARSaro_1428 Saro_1564 Saro_2510 Saro_3608 Saro_3638 Saro_3763 Saro_3776 Saro_3807
NPPPP1Y_AT10488 PP1Y_AT18239 PP1Y_AT21263 PP1Y_Mpl204 PP1Y_Mpl2964 PP1Y_Mpl3588
NPNJI59_16970 JI59_17525 JI59_18975
NREBES08_00060 BES08_00975 BES08_01865 BES08_08770 BES08_14195 BES08_20000 BES08_24645 BES08_26530 BES08_26910 BES08_27815
NOVTQ38_008490 TQ38_010885 TQ38_011450(fabG) TQ38_017225 TQ38_019125 TQ38_020305 TQ38_020575 TQ38_023395 TQ38_023930 TQ38_025815 TQ38_027210
NOTC7W88_18055 C7W88_20230 C7W88_20645 C7W88_20815 C7W88_21025
NORFA702_00890(fabG) FA702_03740 FA702_04205 FA702_19505
NGFFRF71_05225 FRF71_09700 FRF71_10465(fabG) FRF71_10625 FRF71_11465
NOGGKE62_01325 GKE62_15400 GKE62_15675
NDRHT578_02045 HT578_10890 HT578_20670(fabG)
NHUMPQ457_04810 PQ457_10400(fabG)
NOLNSDW_02330 NSDW_03810 NSDW_09860 NSDW_14190 NSDW_17470(fabG) NSDW_22980 NSDW_29770 NSDW_36300
NCPU0041_08165 U0041_08485(fabG) U0041_19130 U0041_21020
SALSala_0555 Sala_0879 Sala_0880 Sala_0882 Sala_0883 Sala_1855 Sala_1896
SPHKSKP52_04185 SKP52_14880(nodG) SKP52_16605 SKP52_17435 SKP52_22370
SPHPLH20_00360 LH20_03895 LH20_08360 LH20_13105 LH20_13190 LH20_13195 LH20_13205 LH20_13210 LH20_13735 LH20_14585 LH20_14790 LH20_16485
SMAGAN936_02015 AN936_04400 AN936_05580 AN936_05975 AN936_08195 AN936_08200 AN936_08210 AN936_08215 AN936_12705 AN936_16250 AN936_17360 AN936_17955
SMAZLH19_08340 LH19_08345 LH19_08355 LH19_08360 LH19_11795 LH19_13980 LH19_16050 LH19_16590 LH19_18730 LH19_19875 LH19_21315 LH19_27500
STERAOA14_01255 AOA14_02005 AOA14_02700 AOA14_04355 AOA14_05340 AOA14_11275 AOA14_13660 AOA14_16185
SGISGRAN_0461 SGRAN_1048 SGRAN_1056(fabG4) SGRAN_1068(fabG5) SGRAN_1460(fabG2) SGRAN_3473(fabG6) SGRAN_3653
SPHQBWQ93_00455 BWQ93_00625 BWQ93_01970 BWQ93_03345 BWQ93_03580 BWQ93_06895 BWQ93_06975 BWQ93_06980 BWQ93_06995 BWQ93_07000 BWQ93_09885 BWQ93_11820 BWQ93_12555 BWQ93_13150 BWQ93_17160
SPHOC3E99_01575 C3E99_01615 C3E99_01675 C3E99_01840 C3E99_04060(fabG) C3E99_12170 C3E99_13635 C3E99_15760
SPHXE5675_02825 E5675_06500(fabG) E5675_06725 E5675_15750 E5675_18475
SINAKNJ79_03185 KNJ79_04500 KNJ79_05970(fabG)
SPHUSPPYR_0268 SPPYR_0637 SPPYR_0895(fabG) SPPYR_0945 SPPYR_2956 SPPYR_3075
SWISwit_0087 Swit_0300 Swit_0331 Swit_0740 Swit_1314 Swit_1426 Swit_1570 Swit_1607 Swit_1658 Swit_1666 Swit_1669 Swit_1837 Swit_1854 Swit_3284 Swit_3287 Swit_3634 Swit_4190 Swit_4910
SPHDHY78_06100 HY78_09120 HY78_09135 HY78_10185 HY78_15375 HY78_16310 HY78_17240 HY78_17255 HY78_17295 HY78_17550 HY78_17720 HY78_19435 HY78_20000 HY78_22995 HY78_26350 HY78_26460 HY78_26645 HY78_27490 HY78_30130
RDICMV14_03660 CMV14_05160 CMV14_05465 CMV14_05620 CMV14_07325 CMV14_08325 CMV14_09390 CMV14_10195 CMV14_10270 CMV14_11445(fabG) CMV14_12510 CMV14_15980 CMV14_16835 CMV14_16855 CMV14_18860
SPHMG432_01050 G432_01805 G432_04840 G432_05395 G432_16295 G432_16465 G432_16585 G432_16945
STAXMC45_01055 MC45_04355 MC45_11035
SPHITS85_05910 TS85_12260 TS85_20670 TS85_21535
SSANNX02_03085 NX02_05125 NX02_07870 NX02_07885 NX02_08780 NX02_10545 NX02_11600 NX02_12315 NX02_14715 NX02_14800 NX02_18580 NX02_18585 NX02_22610 NX02_23010 NX02_26635
SNJA7E77_00525 A7E77_03830 A7E77_10940 A7E77_13700
SMYBJP26_06970 BJP26_09430 BJP26_12820 BJP26_19060
SPANAWL63_02000 AWL63_02060 AWL63_04225 AWL63_04295 AWL63_13735 AWL63_19930
SKRBRX40_00065 BRX40_00235 BRX40_00590 BRX40_01355 BRX40_02290 BRX40_08540 BRX40_13075 BRX40_17005 BRX40_19580
SPLMBXU08_06185 BXU08_11285 BXU08_17410
SPLKAV944_11995 AV944_12280 AV944_17335
SPKCKC8_00860 KC8_01025 KC8_02360 KC8_03415 KC8_05510 KC8_06490 KC8_07075 KC8_09705 KC8_19605
SPHCCVN68_02615 CVN68_05610(fabG) CVN68_18135 CVN68_18180 CVN68_20050 CVN68_22405
SPHFDM480_00335 DM480_11155 DM480_15185(fabG)
SPHAD3Y57_03450 D3Y57_05130 D3Y57_09505 D3Y57_15320 D3Y57_15350 D3Y57_15415 D3Y57_15500 D3Y57_17435
SPAUDRN02_001820(fabG) DRN02_002105 DRN02_002605 DRN02_016110
SLUTH9L13_04850 H9L13_10230(fabG)
SRHIH9L12_07120(fabG)
SLANGV829_01705 GV829_01945 GV829_02175 GV829_02180 GV829_02190 GV829_11615 GV829_12915(fabG) GV829_13930
SDHH9L15_04035 H9L15_12945(fabG)
SSEDH9L14_08880(fabG) H9L14_11165
SPAPH3Z74_01220 H3Z74_04325 H3Z74_06350 H3Z74_07965 H3Z74_08525(fabG) H3Z74_13960 H3Z74_17905 H3Z74_18565 H3Z74_20890 H3Z74_23295
SXAFMM02_02535(fabG) FMM02_04405
SPAIFPZ24_01525 FPZ24_04350 FPZ24_09055(fabG) FPZ24_12025
SPIIG7077_04775 G7077_05350 G7077_11295(fabG)
SSING7078_02690 G7078_08725(fabG)
SSAUH8M03_04195(fabG) H8M03_05920 H8M03_07050
SARIH5J25_03595 H5J25_04640 H5J25_10010(fabG) H5J25_12235
SCHYGVO57_06940(fabG) GVO57_13460
SSUAFPZ54_03260 FPZ54_04015(fabG) FPZ54_09585 FPZ54_09640 FPZ54_10815
SBINSBA_ch1_21330 SBA_ch1_32760 SBA_ch2_0570 SBA_ch2_0880(fabG-2) SBA_ch2_4460(fabG_1) SBA_ch2_4600
SAERNEF64_12705(fabG) NEF64_15720 NEF64_17360
SMORLHA26_03200 LHA26_05925(fabG) LHA26_14355 LHA26_18385
SGLCM1K48_03840(fabG)
SQONMP03_03995(fabG) NMP03_16055
SCABLZK98_10490 LZK98_10825(fabG) LZK98_13090 LZK98_19940
SRADLLW23_00355(fabG) LLW23_02475 LLW23_03620 LLW23_06555 LLW23_06765 LLW23_12835 LLW23_17110
SHANPPZ50_02690 PPZ50_10815 PPZ50_12330(fabG)
SNAPPQ455_00705 PQ455_04420 PQ455_04440 PQ455_04625 PQ455_05145(fabG) PQ455_08185 PQ455_11020 PQ455_11075 PQ455_15340
SNOSK8P63_00675 K8P63_07590 K8P63_10945(fabG)
SDONM9980_00140 M9980_04230(fabG) M9980_06220
SSAGKV697_00595 KV697_00925 KV697_03515(fabG) KV697_15695
SABIPBT88_05255 PBT88_11000 PBT88_11070 PBT88_12850(fabG)
SJPSJA_C1-11920 SJA_C1-16060(fabG) SJA_C1-26960 SJA_C1-26970 SJA_C2-03730
SINBSIDU_01345 SIDU_01350 SIDU_06605 SIDU_08305
SCHSphch_0322 Sphch_0607 Sphch_3566 Sphch_3571 Sphch_3974
SSYSLG_21270(fabG) SLG_28310
SYBTZ53_05310 TZ53_07820 TZ53_09035 TZ53_10990 TZ53_15865 TZ53_17110 TZ53_18265 TZ53_18420 TZ53_24760
SBDATN00_07615 ATN00_10025 ATN00_11835 ATN00_17525 ATN00_17685
SPMIK663_10005 K663_16020 K663_17316 K663_18126 K663_20438
SPHBEP837_00319 EP837_02539 EP837_03260 EP837_03376 EP837_03412 EP837_03753 EP837_03791
SPHRBSY17_2025 BSY17_2731(fabG) BSY17_3906
SPHTK426_08855 K426_12240 K426_15890 K426_16070 K426_23889 K426_24054 K426_28345
SHYDCJD35_15535 CJD35_15690 CJD35_20595