KEGG   ENZYME: 1.8.1.8
Entry
EC 1.8.1.8                  Enzyme                                 
Name
protein-disulfide reductase;
protein disulphide reductase;
insulin-glutathione transhydrogenase;
disulfide reductase;
NAD(P)H2:protein-disulfide oxidoreductase
Class
Oxidoreductases;
Acting on a sulfur group of donors;
With NAD+ or NADP+ as acceptor
Sysname
protein-dithiol:NAD(P)+ oxidoreductase
Reaction(IUBMB)
protein-dithiol + NAD(P)+ = protein-disulfide + NAD(P)H + H+ [RN:R03913 R03914]
Reaction(KEGG)
R03913 R03914
Substrate
protein dithiol [CPD:C02315];
NAD+ [CPD:C00003];
NADP+ [CPD:C00006]
Product
protein disulfide [CPD:C02582];
NADH [CPD:C00004];
NADPH [CPD:C00005];
H+ [CPD:C00080]
History
EC 1.8.1.8 created 1965 as EC 1.6.4.4, transferred 2002 to EC 1.8.1.8
Orthology
K03672  thioredoxin 2
K17609  nucleoredoxin
Genes
HSA158046(NXNL2) 64359(NXN)
PTR464578(NXNL2) 746905(NXN)
PPS100968633(NXNL2) 100972712 117976399(NXN)
GGO101125367(NXNL2) 101149487(NXN)
PON100447756(NXN) 100460527(NXNL2)
NLE100604868(NXN) 100607438(NXNL2)
HMH116458256(NXN) 116475218(NXNL2)
MCC698533(NXNL2) 700336(NXN)
MCF101865148(NXN) 102124767(NXNL2)
MTHB126937668 126938869
MNI105474269(NXN) 105498795(NXNL2)
CSAB103219717(NXNL2) 103242075(NXN)
CATY105584275(NXNL2) 105584386(NXN)
PANU101007634(NXN) 101022631(NXNL2)
TGE112608357(NXNL2) 112610261(NXN)
MLEU105535965(NXNL2)
RRO104668478(NXNL2) 104670331(NXN)
RBB108524099(NXN) 108532240(NXNL2)
TFN117067963(NXN) 117098374(NXNL2)
PTEH111528111(NXNL2)
CANG105516020(NXNL2) 105521880(NXN)
CJC100386636(NXN) 100402770(NXNL2)
SBQ101036467(NXNL2) 101054499(NXN)
CIMI108290712(NXN) 108304328(NXNL2)
CSYR103258385(NXN)
MMUR105856673(NXNL2) 105857867(NXN)
LCAT123620698(NXN) 123645854(NXNL2)
PCOQ105817775(NXNL2) 105820748(NXN)
OGA100948360(NXN) 100954327(NXNL2)
MMU18230(Nxn) 75124(Nxnl2)
MCAL110304822(Nxn) 110308669(Nxnl2)
MPAH110331437(Nxn) 110334318(Nxnl2)
RNO360577(Nxn) 689232(Nxnl2)
MCOC116078830(Nxn) 116082458(Nxnl2)
ANU117711343(Nxn) 117713853(Nxnl2)
MUN110548399(Nxn) 110562142(Nxnl2)
CGE100764280(Nxn) 113831229
MAUA101832161(Nxnl2) 101835394(Nxn)
PROB127218888(Nxn) 127229075(Nxnl2)
PLEU114689545(Nxnl2) 114691454(Nxn)
MORG121445380 121453682 121457063(Nxn)
MFOT126492391 126502426
AAMP119812240(Nxn) 119816062(Nxnl2)
NGI103728552 103730551(Nxn) 103734322(Nxnl2)
HGL101711090(Nxn) 101716050(Nxnl2)
CPOC100715515(Nxn) 100730404(Nxnl2)
CCAN109682608(Nxn) 109699134(Nxnl2)
DORD105985668(Nxn) 105990932(Nxnl2)
DSP122113813(Nxnl2) 122119610(Nxn)
PLOP125355534(Nxnl2) 125365993(Nxn)
NCAR124965819 124980142
OCU100338429 100351375
OPI101522704(NXNL2) 101525778(NXN)
TUP102480413(NXN) 102500593(NXNL2)
GVR103605053(NXNL2) 103608683(NXN)
CFA119869772(NXNL2) 611162(NXN)
CLUD112644867(NXNL2) 112677597(NXN)
VVP112908654(NXNL2) 112933111(NXN)
VLG121472888(NXN) 121478519(NXNL2)
NPO129500026(NXNL2) 129507126(NXN)
AML100469334(NXNL2) 100475367(NXN)
UMR103667394(NXN)
UAH113269097(NXN) 113270232(NXNL2)
UAR123776431(NXNL2) 123777166(NXN)
ELK111151377 111153489
LLV125083651 125086729
MPUF101676712(NXNL2) 101686530(NXN)
NVS122906368(NXN) 122916799(NXNL2)
ORO101376074(NXNL2) 101380504(NXN)
EJU114214007(NXN) 114219802(NXNL2)
ZCA113939110(NXN) 118356231(NXNL2)
MLX118025239(NXN)
NSU110584347(NXNL2) 110592884(NXN)
LWW102735463(NXNL2)
FCA101081012(NXN) 101085755(NXNL2)
PYU121013749(NXNL2) 121017053(NXN)
PCOO112855010(NXN)
PBG122475069(NXNL2) 122486057(NXN)
LRUF124513361 124524825
PTG102955484(NXN)
PPAD109255174(NXN) 109275541(NXNL2)
PUC125926844 125929092
AJU106976811 113594270
HHV120237948(NXNL2) 120246003(NXN)
BTA530279(NXNL2) 531367(NXN)
BOM102267131(NXNL2)
BIU109563289(NXNL2) 109573487(NXN)
BBUB102400412(NXN) 102410639(NXNL2)
BBIS104992064(NXNL2) 105003916(NXN)
CHX102172656(NXN) 102190227(NXNL2)
OAS101103120(NXNL2) 101123570(NXN)
BTAX128052854(NXNL2) 128064581(NXN)
ODA120864857(NXNL2) 120866247(NXN)
CCAD122432086(NXNL2) 122447924(NXN)
SSC100523510(NXN) 100739001(NXNL2)
CFR102511390(NXN) 102514887(NXNL2)
CBAI105065437(NXNL2) 105071533(NXN)
CDK105086419(NXNL2) 105088136(NXN)
VPC102538021(NXN) 102541349(NXNL2)
BACU103017710(NXNL2) 103018132(NXN)
LVE103082976(NXNL2) 103090657(NXN)
OOR101279975(NXNL2) 101286178(NXN)
DLE111167663(NXNL2) 111185818(NXN)
PCAD102992674(NXNL2) 102995610 114487815
PSIU116745583(NXN) 116755087(NXNL2)
NASI112390835(NXNL2) 112393709(NXN)
ECB100054953(NXNL2) 100072272(NXN)
EPZ103559628(NXN)
EAI106822017(NXN) 106841630(NXNL2)
MYB102261828(NXN)
MYD102771265(NXN)
MMYO118652500(NXNL2) 118671881(NXN) 118679592
MLF102421701(NXN)
MNA107528749(NXN) 107529166(NXNL2)
PKL118702485(NXN) 118708674(NXNL2)
HAI109376022(NXNL2) 109386926(NXN)
DRO112307253(NXNL2) 112308448(NXN)
SHON118993731(NXNL2) 119003775(NXN)
AJM119039920(NXNL2) 119062007(NXN)
PDIC114503483(NXN) 114512583(NXNL2)
PHAS123815544(NXNL2) 123817463(NXN)
MMF118618078 118629375(NXNL2) 118634347(NXN)
RFQ117012966(NXN) 117031613(NXNL2)
PALE102882075(NXNL2) 102882772(NXN)
PGIG120594137(NXNL2) 120621015(NXN)
PVP105291875(NXN) 105300257(NXNL2)
RAY107505307(NXNL2) 107507743(NXN)
MJV108407653(NXNL2) 108407752(NXN)
TOD119231466(NXN) 119232506(NXNL2)
SARA101541500 101545130(NXN) 101549425(NXNL2)
LAV100661176(NXN)
TMU101351146 101359303
ETF101644834(NXNL2) 101648978(NXN)
DNM101416306(NXNL2) 101434377(NXN)
MDO100011801(NXN) 100025089(NXNL2)
GAS123246809(NXN) 123250854(NXNL2)
SHR100917229(NXNL2) 100925531(NXN)
AFZ127558858 127562422
PCW110222122(NXN) 110223831(NXNL2)
OAA100073440(NXN)
GGA417619(NXN) 426175(NXNL2)
PCOC116227990(NXN) 116236688(NXNL2)
MGP100548258(NXN) 104915133(NXNL2)
CJO107306296(NXNL2) 107322586(NXN)
TPAI128083426(NXN) 128089622(NXNL2)
NMEL110391269(NXNL2) 110407942(NXN)
APLA101804138(NXN) 113840253(NXNL2)
ACYG106045761(NXN) 125179784(NXNL2)
AFUL116497356(NXN) 116500844(NXNL2)
TGU100228615(NXNL2) 100229130(NXN)
LSR110467672(NXN) 110470641(NXNL2)
SCAN103820322(NXN) 115485160(NXNL2)
PMOA120507765(NXN) 120509483(NXNL2)
OTC121332736(NXNL2) 121345853(NXN)
PRUF121361854(NXN) 121363960(NXNL2)
GFR102036312(NXN)
FAB101815672(NXN) 101819597(NXNL2)
PHI102103500(NXN) 102110535(NXNL2)
PMAJ107212978(NXN) 107215979(NXNL2)
CCAE111937961(NXN)
CCW104691017(NXN) 120411553(NXNL2)
CBRC103613410(NXN)
ETL114067720(NXN) 114067839(NXNL2)
ZAB102062256(NXN) 102067958(NXNL2)
ACHL103803526(NXN)
SVG106848882(NXNL2) 106853369(NXN)
FPG101912928(NXNL2) 101916348(NXN)
FCH102054051(NXN)
CLV102091772(NXNL2) 102097488(NXN)
EGZ104121851(NXN) 104126911(NXNL2)
NNI104017165(NXN)
PLET104628390(NXN)
PCRI104033687(NXN)
PCAO104045043(NXN)
ACUN113487302(NXN)
TALA104365857(NXN) 116964712(NXNL2)
PADL103913708(NXN) 103914066(NXNL2)
AFOR103898127(NXN)
ACHC115337147(NXNL2) 115347406(NXN)
HLE104832478(NXNL2) 104835639(NXN)
AGEN126036444 126039704
GCL127024367 127027448
CCRI104160859(NXN)
CSTI104556923(NXN)
EHS104511240(NXN)
CMAC104479942(NXN)
MUI104544927(NXN)
BREG104643541(NXN)
FGA104075739(NXN)
GSTE104260583(NXN)
LDI104353069(NXN)
MNB103778287(NXN)
OHA104331403(NXNL2) 104339647(NXN)
NNT104408346(NXN)
SHAB115601392(NXNL2) 115601892(NXN)
DPUB104302804(NXN) 104307005(NXNL2)
PGUU104467459(NXN)
ACAR104527946(NXN)
CPEA104398972(NXN)
AVIT104274198(NXN)
CVF104284403(NXN)
CUCA104057161(NXN) 104064079(NXNL2)
TEO104373828(NXN)
BRHI104495031(NXN)
AAM106484246(NXNL2) 106496032(NXN)
AROW112965251(NXNL2) 112968818(NXN)
NPD112954654(NXN) 112959276(NXNL2)
TGT104567678(NXN) 104581048(NXNL2)
DNE112978745(NXNL2) 112983988(NXN)
SCAM104142784(NXN)
ASN102370914(NXN)
AMJ102558129(NXN) 102575345(NXNL2)
CPOO109316945(NXN)
GGN109293151(NXN) 109297524(NXNL2)
PSS102451766(NXNL2) 102457513(NXN)
CMY102933179(NXN) 102943987(NXNL2)
CPIC101939658(NXN) 101941798(NXNL2)
TST117867473(NXN) 117879614(NXNL2)
CABI116820131(NXNL2) 116827679(NXN)
MRV120387287(NXN) 120407451(NXNL2)
ACS100553555(nxnl2) 100566718(nxn)
PVT110080574(NXNL2) 110087412(NXN)
SUND121916853(NXN) 121924200(NXNL2)
PBI103050420(NXN) 103059688(NXNL2)
PMUR107293826(NXNL2) 107298351(NXN)
CTIG120297964(NXN) 120316156(NXNL2)
TSR106543534(NXNL2) 106555940(NXN)
PGUT117661354(NXNL2)
PTEX113442532(NXN) 113454580
NSS113416355(NXNL2)
VKO123023574(NXN) 123031595(NXNL2)
PMUA114585182(NXN) 114606691(NXNL2)
ZVI118077037(NXNL2) 118097230(NXN)
HCG128336178(NXN) 128342432(NXNL2)
GJA107108636(NXNL2) 107124027(NXN)
STOW125436865(NXNL2) 125445879(NXN)
XLA108708325(nxn.L) 443808(nxnl2.L) 444590(nxn.S)
XTR100216233(nxn) 100486090(nxnl2)
NPR108792512(NXNL2) 108793170 108795114(NXN)
RTEM120926661(NXN) 120941612(NXNL2)
BBUF120991488(NXNL2) 120995512(NXN)
BGAR122930975(NXN) 122932881(NXNL2)
DRE494087(nxnl2) 553621(nxn)
SRX107727931(nxn) 107740048 107751566
SANH107661105 107665774 107672411 107687376
SGH107554253 107578897(nxnl2) 107582640
CCAR109065167 109104216 109109121(nxnl2)
CAUA113058260 113072964(nxnl2) 113115208
CGIB127965875 127972647 128029341
PTET122333815(nxnl2) 122359055(nxn)
LROH127172569(nxnl2) 127177233(nxn)
PPRM120478936(nxn) 120479108(nxnl2)
MAMB125248406(nxn) 125262993(nxnl2)
CIDE127495257 127521755
MASI127422346 127430307 127433980
IPU108277054 108277912
PHYP113532786(nxn) 113544860(nxnl2)
SMEO124393213(nxnl2) 124394471(nxn)
TFD113636644(nxn) 113638308(nxnl2)
AMEX103032558(nxn) 103036467(nxnl2)
CMAO118799558(nxn) 118824760(nxnl2)
EEE113573325(nxnl2) 113586522(nxn)
CHAR105909287(nxn) 105911825(nxnl2)
TRU101069202(nxnl2) 101077493(nxn)
TNGGSTEN00014452G001 GSTEN00030095G001 GSTEN00030098G001
LCO104923530(nxn) 104926465(nxnl2)
NCC104958670(nxnl2) 104963865(nxn)
CGOB115016789(nxnl2) 115017894(nxn)
ELY117260257(nxn) 117269481(nxnl2)
EFO125878631(nxnl2) 125889236(nxn)
PLEP121943211(nxn) 121960160(nxnl2)
SLUC116048468(nxn) 116063001(nxnl2)
ECRA117941938(nxn) 117959571(nxnl2)
ESP116673153(nxn) 116704812(nxnl2)
PFLV114551468(nxn) 114571153(nxnl2)
GAT120828412(nxn) 120831638(nxnl2)
PPUG119218866(nxn) 119227130(nxnl2)
MSAM119883073(nxn) 119915044(nxnl2)
SCHU122865564(nxnl2) 122879230(nxn)
CUD121524702(nxnl2) 121526237(nxn)
ALAT119011551(nxn) 119030082(nxnl2)
MZE101469638(nxnl2) 101472757(nxn)
ONL100695724(nxn) 100709188(nxnl2)
OAU116313859(nxn) 116331750(nxnl2)
OLA101162941(nxn) 101172914 101173156
OML112149546(nxn) 112162764 112162842(nxnl2)
XMA102234398(nxnl2) 102234786(nxn)
XCO114149034(nxnl2) 114161886(nxn)
XHE116723774(nxnl2) 116737379(nxn)
PRET103473477(nxnl2) 103474155(nxn)
PFOR103142703(nxnl2) 103148548(nxn)
PLAI106940616(nxnl2) 106947533(nxn)
PMEI106912261(nxnl2) 106927819(nxn)
GAF122833106(nxn) 122846842(nxnl2)
CVG107088959(nxnl2) 107090460(nxn)
CTUL119776505(nxnl2) 119795396(nxn)
GMU124872759(nxnl2) 124884525(nxn)
NFU107380133(nxn) 107395735(nxnl2)
KMR108230956(nxnl2) 108247283(nxn)
ALIM106528830(nxn) 106533028(nxnl2)
NWH119411314(nxn) 119424845(nxnl2)
AOCE111564822(nxnl2) 111569727(nxn)
MCEP124996684(nxnl2) 125013355(nxn)
CSEM103378300(nxn) 103390412(nxnl2)
POV109626503(nxnl2) 109630302(nxn)
SSEN122758253(nxnl2) 122773858(nxn)
HHIP117772085(nxnl2) 117772935(nxn)
HSP118098025(nxnl2) 118106065(nxn)
LCF108873976 108876082
SDU111232328(nxn) 111239894(nxnl2)
SLAL111653861(nxn) 111656777(nxnl2)
XGL120792472(nxn) 120806060(nxnl2)
HCQ109527840(nxnl2) 109529356(nxn)
SSCV125972790 125979588
BPEC110157566(nxnl2) 110163649(nxn)
MALB109953073 109972071(nxn) 109972336(nxnl2)
BSPL114866491(nxnl2) 114867598(nxn)
SASA100380573(typx) 106561867(NXNL2) 106568409(NXNL2) 106612785
STRU115149375 115159175 115163428 115206346
OTW112219872 112259303(nxnl2) 112265526 112267095
OMY110503929 110507127 110523910(nxnl2)
OGO123992737 124005103 124019135
ONE115104750 115128961 115136745 115141830
SALP111958761 111961068 111980244 111982659
SNH120018189 120025980 120029031 120044929
CCLU121560016 121567962 121574308(nxnl2) 121583407
ELS105006679(nxn) 105026678(nxnl2)
SFM108921225 108925038(nxnl2) 108932077(nxn)
PKI111833062 111847170(nxn) 111849815(nxnl2)
AANG118209606 118212242(nxnl2) 118236469
LOC102688084(nxnl2) 102691709(nxn)
PSPA121294391 121308778(nxn) 121328400
ARUT117408937 117429215 117962602 117963272
PSEX120531642(nxn) 120532942(nxnl2)
LCM102358007 102358158(NXNL2) 102364044(NXN)
CMK103182839(nxnl2) 103183289(nxn)
RTP109924502 109925313 109934011(nxnl2)
CPLA122561719(nxnl2) 122563935(nxn)
BFO118425912 118426558 118426560 118426563
BBEL109462931 109484730
SCLV120336088 120336089 120346474
SPU105441936 115918830 575695 589568 753339
APLC110977807 110982257 110982285
AJC117106652 117109593 117112411
SKO100373932 100378642
AME100576333
ACER108001927
ALAB122720279
BIM100742585
BBIF117206095
BVK117235411
BVAN117154289
BTER100643643
BPYO122565708
CCAL108631136
OBB114871393
MGEN117227960
NMEA116430680
CGIG122398160
SOC105201145
MPHA105828633
AEC105146375
PBAR105425470
VEM105561580
HST105183709
DQU106741369
CFO105256126
FEX115235638
LHU105677539
PGC109860506
OBO105285265
PCF106792999
PFUC122520096
VPS122631430
NVI100123772 103317263
CSOL105369065
TPRE106650648
LHT122504662
LBD127277329
MDL103573440
CGLO123272638
FAS105266089
DAM107048230
AGIF122853839
CINS118070925
CCIN107269705 112494816
DSM124405108 124409128
NPT124211947
NFB124175756
NLO107219496
NVG124297697
TCA661268 664431
DPA109534280 109543894
SOY115875612 115875947
AGRG126750089
ATD109596555 109598437 109608144
CSET123320809
AGB108909287 108917169
LDC111507797 111512165
NVL108560514 108565529
APLN108733910 108743914
PPYR116174317 116176722
OTU111417603 111422832
BMOR101745553 101746437
BMAN114242508 114244418 114247481
MSEX115444471 115455681 119191548
DPLKGM_206826
BANY112045295 112050710
NIQ126775219
PMAC106721190 106721729
PPOT106107445 106108260
PXU106117863 106123332
PRAP111000364 111002958
PBX123713794
PNAP125061143
ZCE119833517 119836987
CCRC123700322
HAW110373663 110379931
HZE124639571
TNL113494144 113494531
SLIU111351183 111360266
OFU114356120 114360802 114360803
PXY105392788
API100166986 103311780
DNX107170004
AGS114131572
RMD113548083
DCI103509258
NLU111047825
PHUPhum_PHUM214860
FOC113205796
TPAL117642223
ZNE110832744
CSEC111862178
DPXDAPPUDRAFT_56074
DMK116916247
DPZ124328290
PVM113817683 113829130
PJA122250090
PCHN125028511
HAME121878378
PCLA123760408
PTRU123516449
ESN126999973 127000120
HAZT108668366
EAF111710867 111718428
LSM121114410 121124340
PPOI119104179 119111058 119113239
ISCIscW_ISCW020655
DSV119432705 119432795 119432871 119434109
RSAN119404087 119404479 119405371 119405474
RMP119181394 119181395 119181907 119181908
VDE111251699 111251783 111254196
VJA111266295 111271743 111272866
CSCU111620012 111620013 111620044
PTEP107444930 107456933
SDM118200170 118201711
LPOL106457194 106464387 106465154 106472158 106475676 106478268
CELCELE_C30H6.8(C30H6.8) CELE_C32D5.8(C32D5.8) CELE_C35B1.5(C35B1.5) CELE_F29B9.5(F29B9.5) CELE_K02H11.6(trx-5) CELE_R05H5.3(R05H5.3) CELE_T20D4.7(T20D4.7) CELE_T28A11.13(T28A11.13) CELE_Y52E8A.3(Y52E8A.3)
CBRCBG_00406 CBG_00891 CBG_01721 CBG_02632(Cbr-trx-5) CBG_03662 CBG_23918
BMYBM_BM2492(Bm2492) BM_BM2510(Bm2510) BM_BM2511(Bm2511)
LOALOAG_02524 LOAG_10373 LOAG_14349 LOAG_18844
NAINECAME_00539 NECAME_07925 NECAME_09566 NECAME_12985 NECAME_13712
TSPTsp_01316 Tsp_04424 Tsp_04425 Tsp_07505
HROHELRODRAFT_155703 HELRODRAFT_77825
LGILOTGIDRAFT_181945 LOTGIDRAFT_183025 LOTGIDRAFT_229002 LOTGIDRAFT_78255
PCAN112561910 112572590 112572598 112573216
BGT106061345
GAE121368993 121375318 121391347
HRF124116705 124140228
HRJ124255706 124260821
CRG105330307 105335133
MYI110445163 110445844 110445846 110456982 110456995
PMAX117325645 117332580 117333507
MCAF127700370
MMER123534017 123535689
DPOL127865975 127871440
OBI106875953
OSN115215938 115222608
LAK106168736 106176069
NVE5506314 5506659 5513927
EPA110238775 110247531 110252538
ATEN116296867 116300290 116308385
ADF107335388 107356156
AMIL114955984 114976918
PDAM113677176 113683367
SPIS111324084 111332381
DGT114523644
XEN124434914
HMG100197516 101240621
AQU100632698 100632951 100636904 105316721
ATHAT1G60420 AT4G31240
ALY110226305 9303380 9322687
CRB111829347 17895001
CSAT104703632 104716213 104717069 104721715 104730173 104750398 104752715 104787128
EUSEUTSA_v10023374mg EUTSA_v10026931mg
BRP103829793 103852020
BNA106354717 106375435 106450042
BOE106306513 106312668
RSZ108812223 108834146 108843555
THJ104803584 104823646
CPAP110808257 110813085 110813089 110813091 110818273
CIT102618158 102618989 102623459 102625718
CICCICLE_v10001187mg CICLE_v10010213mg CICLE_v10010235mg CICLE_v10031097mg
PVY116113068 116113152 116117091 116118974 116119029 116123861 116135455 116136281 116145711
MINC123193991 123200690 123207376 123207378 123214554 123214555 123214556 123215639 123229829
TCC18587575 18591610 18609477
GRA105769093 105784057 105788166 105794649
GHI107886589 107905541 107909674 107916523 107950134 107951375 107958198
GAB108464571 108465478 108476126 108480950
DZI111279167 111282845 111288702 111301538 111312841 111315274 111317872
EGR104414207 104414210 104438361 104448873 108953836 108953837
GMX100778160 100791971 100808125 100809224 100815038
GSJ114408545 114409056 114414566 114415079
PVUPHAVU_003G061100g PHAVU_009G019400g PHAVU_009G102600g
VRA106762776 106762841 106779922
VAR108323832 108330666 108343319
VUN114163821 114164127 114177887
CCAJ109790247 109802830 109809510
APRC113848210 113857897 113864538 113865153
MTR11427353 11442519 25501353 25501356
TPRA123897323 123897424 123920773 123924408
CAM101490402 101490441 101498505
PSAT127075080 127083836 127085265
LJALj0g3v0090569.1(Lj0g3v0090569.1) Lj1g3v1991600.1(Lj1g3v1991600.1) Lj1g3v1991600.2(Lj1g3v1991600.2) Lj1g3v1991600.3(Lj1g3v1991600.3) Lj1g3v2251570.1(Lj1g3v2251570.1)
ADU107460155 107470988 107472804 107472872 107481187 107481327
AIP107609818 107624113 107631322 107634698
AHF112705670 112716204 112733902 112733904 112764783 112784725 112791790 112791791
LANG109326979 109327938 109332826 109344180 109344939
PCIN129296091 129296092 129296093 129299360 129302911 129317662 129321373 129321653 129322715 129323093
FVE101298192 101307749 101308171 101308458
RCN112171870 112172474 112172944
PPER18788582 18788895 18789022 18789053 18789096 18790541
PMUM103320119 103321202 103321771 103321773 103321774 103321775
PAVI110753192 110753221 110753226 110761327 110768124
PDUL117613812 117624619 117635209 117638705
MDM103403022 103416547 103416548 103421171 103424847 103440238 103450351 103451976 103451977
MSYL126596525 126596527 126603929 126607934 126607935 126607936 126607940 126631954 126633457
PXB103927464 103944573 103944576
ZJU107422751 107428658 107428709 107428710 107428715 107428717 107429957
MNT112094585 21397462 21409109 21410370
CSAV115700219 115712630 115712631 115712633
CSV101205126 101207967 101212204 101221219 101221696 101221924
CMO103488219 103490942 103498641 103498642(PDI3) 103498643 103498645(PDI1) 103503856
BHJ120068816 120069238 120076316 120079395 120079901 120080101 120080518
MCHA111004732 111004872 111004951 111012111 111012142 111016584 111026085
CMAX111471940 111471941 111472038 111476414 111491929 111500274
CMOS111431028 111432786 111438865 111438866 111443112 111462940
CPEP111787950 111787951 111796832 111796921 111804803 111810289
RCU107261965 8267830 8282593
JCU105635293 105637438 105644600 105644603
HBR110631658 110639028 110641633 110655930 110661044 110661046
MESC110604055 110606565 110615235 110628220 110628520
POP18096085 18100795 18102439 18102440 18102442 7477022 7477023 7477024 7477025 7485616
PEU105109911 105112615 105117937 105117938 105117939 105132917 105137460 105137461 105137513
PALZ118044422 118044431 118044445 118044458 118044473 118044482 118052653 118055698 118061989
JRE108981430 108998366 109010122 109013684 109013952 118344181 118344191
CILL122295570 122308959 122309923 122315711 122318588
QSU111995862 111996451 111996453 111996468 112028028 112029598 112029599 112029603
QLO115957655 115974544 115979177 115981182 115982570 115982571 115982575 115982579
TWL119990429 119996224 120008051 120009042
VVI100244715 100257684 100262541 100852797 100852822 104879710 104879711 109122684
VRI117906831 117912042 117916797 117916806 117918594 117922877
SLY101245840 101248197 101250401
SPEN107015554 107020008 107020658
SOT102580139 102604942 102606289
SSTN125854381 125867591 125867592
CANN107848572 107866849
NTA107761425 107761428 107766377 107811615 107812784 107821493 107821494
NSY104214417 104214419 104245020
NTO104111932 104116465 104117332 104117333
NAU109206334 109224821
INI109149814 109170241 109171971 109171972
ITR116023064 116025333 116026320 116033866
SIND105156607 105165973
OEU111373357 111380204 111384752
EGT105974703
SSPL121768884
APAN127256927 127263760
HAN110872778 110897295 110923757
ECAD122578654 122579727 122580524
LSV111896747 111914296 111919642
CCAV112524468 112525448 112527230
DCR108192551 108193488 108194801 108194947 108196677 108196712 108199204 108200203 108200262 108201263 108201483 108201643 108201805 108201806 108201864 108201865 108202632 108202678 108203582 108206901 108208968 108214123 108214257 108215615 108215617 108215652 108215729 108216747 108217690 108219430 108219604 108222935 108223588 108224286 108226039 108226500
CSIN114262809 114267583 114299195 114299942 114299958 114303608 114315162
BVG104883324 104883913 104886720 104895803 104897379 104897380 104897381 104898806 104905819 104908888 109133571
SOE110777154 110782859 110782951 110782955 110783920 110798411 110802191 110802769
CQI110682827 110694169 110694171 110696274 110698419 110699415 110701963 110703604 110708743 110709534 110714818 110716496 110720201 110720204 110720251 110721679 110724601 110727692 110727693 110729827 110733693
NNU104587227 104587228 104601645 104603668 104604297
MING122060164 122071680 122073990 122078234 122078851 122080128 122092802
TSS122640496 122650138 122661656 122663157 122671553
PSOM113287936 113305013
OSA4324135 4333075 4333077 4336932
DOSAOs01t0794400-01(Os01g0794400) Os03t0405500-01(Os03g0405500) Os03t0405900-01(Os03g0405900) Os04t0608600-01(Os04g0608600)
OBR102713511 102717226 102718825 121053797
OGL127754065 127765608 127765610 127769842 127782128
BDI100832744 100837204 100841918
ATS109749559 109768952
TDC119277260 119356515 119365712
TAES123046770 123054624 123062291 123071053 123079423 123190474
TUA125539734 125545033
LPER127332435 127344097
SBI8055234 8072312 8077062 8080431
ZMA100191960 100192725 103642043 542360
SITA101761169 101776072 101779892
SVS117838177 117856055
PVIR120641711 120648100 120648101 120673569 120683366 120687618 120687619 120708335
PHAI112875235 112877172 112891559 112901507
PDA103701447 103702219 103709329 103719108
EGU105039353 105042038 105046862 105056707 105056708 105056766 109506533
MUS103976248 103977820 103988195 103997656
ZOF121971497 121976155 121987883 121987895 121989709 121989710 121995476 121995478 122008983 122009382 122010940 122011652 122014313 122016545 122026933 122029352 122031777 122034314 122038677 122038678
DCT110092075
PEQ110020233 110027111
AOF109819794 109819842 109833549
NCOL116248297 116263773 116265022 116266955
ATR18427500 18445665
SMOSELMODRAFT_115826 SELMODRAFT_134976 SELMODRAFT_143457 SELMODRAFT_15910 SELMODRAFT_440252
CRECHLRE_02g093750v5 CHLRE_02g094100v5
VCNVOLCADRAFT_105423 VOLCADRAFT_108271 VOLCADRAFT_45847
MNGMNEG_2549
CVRCHLNCDRAFT_18853
APROF751_2751
MISMICPUN_60331(TRX_2)
MPPMICPUCDRAFT_68394(TRX_2.1)
MBRMONBRDRAFT_33185
SREPTSG_02076
ACANACA1_268750
PFAPF3D7_0919300
PFHPFHG_03674
PREIPRSY57_0917300
PGABPGSY75_0919300
PYOPY17X_0823500
PCBPCHAS_0820500
PBEPBANKA_0820200
PVVPVVCY_0801760
PKNPKNH_0717300
PVXPVX_099380
PCYPCYB_072680
TANTA08105
TPVTP04_0373
TOTTOT_040000563
BEQBEWA_006040
BBOBBOV_II002190 BBOV_IV003150
BMICBMR1_01G00050
BBIGBBBOND_0111030 BBBOND_0202140
TGOTGME49_225060 TGME49_225790 TGME49_232410 TGME49_289180 TGME49_312110
TETTTHERM_00158270 TTHERM_00558370 TTHERM_00578830 TTHERM_00974160
PTMGSPATT00005736001 GSPATT00007863001 GSPATT00029415001 GSPATT00030198001
SMINv1.2.007207.t1(symbB.v1.2.007207.t1) v1.2.013336.t1(symbB.v1.2.013336.t1) v1.2.023527.t1(symbB.v1.2.023527.t1) v1.2.037981.t1(symbB.v1.2.037981.t1)
PTIPHATRDRAFT_48643
FCYFRACYDRAFT_163475 FRACYDRAFT_181904 FRACYDRAFT_187540 FRACYDRAFT_195876 FRACYDRAFT_271054 FRACYDRAFT_287523(NRX_1)
TPSTHAPSDRAFT_25128
NGDNGA_0392800
AAFAURANDRAFT_16440 AURANDRAFT_37977 AURANDRAFT_78107(Hypo1)
PIFPITG_00290 PITG_00518 PITG_00545 PITG_00856 PITG_00857
PSOJPHYSODRAFT_283995 PHYSODRAFT_286379 PHYSODRAFT_333948 PHYSODRAFT_506882 PHYSODRAFT_553125
SPARSPRG_02227 SPRG_02520 SPRG_02529 SPRG_02532 SPRG_03232 SPRG_06342 SPRG_13516 SPRG_14208 SPRG_20570 SPRG_21383
EHXEMIHUDRAFT_102068 EMIHUDRAFT_221417 EMIHUDRAFT_231900 EMIHUDRAFT_436388 EMIHUDRAFT_445503 EMIHUDRAFT_47326 EMIHUDRAFT_47827 EMIHUDRAFT_47849 EMIHUDRAFT_47969 EMIHUDRAFT_49035
GTTGUITHDRAFT_108595 GUITHDRAFT_119670 GUITHDRAFT_151288 GUITHDRAFT_155821 GUITHDRAFT_155920 GUITHDRAFT_57835 GUITHDRAFT_72596 GUITHDRAFT_88850 GUITHDRAFT_89574 GUITHDRAFT_98062
TBRTb927.3.3760 Tb927.3.3780
TBGTbgDal_III4070 TbgDal_III4110
TCR509997.30
LMALMJF_29_1150(TXN2) LMJF_29_1160(TXN1) LMJF_31_1970
LIFLINJ_29_1240(TXN2) LINJ_29_1250(TXN1)
LDOLDBPK_291240 LDBPK_291250
LMILMXM_08_29_1150 LMXM_08_29_1160 LMXM_30_1970
LBZLBRM_29_1220(TXN2) LBRM_29_1230(TXN1) LBRM_29_1240(TXN1)
LPANLPMP_291180(TXN2) LPMP_291190(TXN1-2) LPMP_291200(TXN1-1)
ECOb2582(trxC)
ECJJW2566(trxC)
ECDECDH10B_2750(trxC)
EBWBWG_2346(trxC)
ECOKECMDS42_2127(trxC)
ECEZ3867(trxC)
ECSECs_3448(trxC)
ECFECH74115_3819
ETWECSP_3529(trxC)
ELXCDCO157_3216
EOIECO111_3308(trxC)
EOJECO26_3629(trxC)
EOHECO103_3161(trxC)
ECOOECRM13514_3409(trxC)
ECOHECRM13516_3265(trxC)
ESLO3K_06490
ESOO3O_19155
ESMO3M_06535
ECKEC55989_2872(trxC)
ECGE2348C_2859(trxC)
EOKG2583_3165(trxC)
ELRECO55CA74_15405
ELHETEC_2795
ECWEcE24377A_2869
EUNUMNK88_3235(trx)
ECPECP_2584
ENAECNA114_2655(trxC)
ECOSEC958_2888(trxC)
ECVAPECO1_3950(trxC)
ECOAAPECO78_16655
ECXEcHS_A2739
ECMEcSMS35_2735
ECYECSE_2871
ECRECIAI1_2700(trxC)
ECQECED1_3014(trxC)
EUMECUMN_2908(trxC)
ECTECIAI39_2790(trxC)
EOCCE10_3017(trxC)
EBRECB_02476(trxC)
EBLECD_02476(trxC)
EBEB21_02440(trxC)
EBDECBD_1098
ECIUTI89_C2905(trxC)
EIHECOK1_2926
ECZECS88_2757(trxC)
ECCc3107(trxC)
ELOEC042_2788(trxC)
ELNNRG857_12825
ESEECSF_2421
ECLEcolC_1095
EKOEKO11_1151
EKFKO11_09910(trxC)
EABECABU_c28840(trxC)
EDHEcDH1_1086
EDJECDH1ME8569_2509(trxC)
ELUUM146_03805
ELWECW_m2811(trxC)
ELLWFL_13755(trxC)
ELCi14_2903(trxC)
ELDi02_2903(trxC)
ELPP12B_c0286 P12B_c2683(trxC)
ELFLF82_2324(trxC)
ECOLLY180_13245
ECOIECOPMV1_02764(trxC)
ECOJP423_14120
EFEEFER_0491(trxC)
EALEAKF1_ch3410c
EMAC1192_22605
ESZFEM44_02915(trxC)
ERUYOSH18_18640(trxC)
STYSTY2842(trxC)
STTt0261(yfiG)
SEXSTBHUCCB_2810
SENTTY21A_01325
STMSTM2649(trxC)
SEOSTM14_3246(trxC)
SEVSTMMW_26691
SEYSL1344_2613(trxC)
SEMSTMDT12_C26740
SEJSTMUK_2685(trxC)
SEBSTM474_2762(trxC)
SEFUMN798_2856(trxC)
SETUSTU288_01290
SETCCFSAN001921_03795
SENRSTMDT2_26011(trxC)
SENDDT104_27031(trxC)
SENICY43_14110
SEENSE451236_19495
SPTSPA0268(yfiG)
SEKSSPA0254
SPQSPAB_00326
SEISPC_2761(yfiG)
SECSCH_2654(trxC)
SEHSeHA_C2865
SHBSU5_03192
SENHCFSAN002069_18790
SEEHSEEH1578_22305
SEESNSL254_A2861
SENNSN31241_37650
SEWSeSA_A2843
SEASeAg_B2759
SENSQ786_12850
SEDSeD_A2977
SEGSG2633(trxC)
SETSEN2576(trxC)
SENAAU38_13045
SENOAU37_13055
SENVAU39_13055
SENQAU40_14675
SENLIY59_13400
SENJCFSAN001992_20400
SEECCFSAN002050_19925
SEEBSEEB0189_006575
SENBBN855_27470
SENEIA1_12975
SENCSEET0819_20430
SESSARI_00276
SBGSBG_2367(trxC)
SBZA464_2707
SBVN643_11505
SALZEOS98_05950(trxC)
SFLSF2644(trxC)
SFXS2817(trxC)
SFVSFV_2645(trxC)
SFESFxv_2901(trxC)
SFNSFy_3756
SFSSFyv_3832
SFTNCTC1_02906(trxC)
SSNSSON_2708(trxC)
SBOSBO_2614(trxC)
SBCSbBS512_E2954
SDYSDY_2825(trxC)
SDZAsd1617_03802
SHQA0259_16670
ENCECL_03918
ENLA3UG_17155
ECLGEC036_33440
ECLEECNIH2_17315
ECLNECNIH4_05990
ECLIECNIH5_16120 ECNIH5_22210
ECLXLI66_16490
ECLYLI62_18265
ECLZLI64_15965
ECLOENC_36780
EHMAB284_08780
EXFBFV63_16455
ECLAECNIH3_16210
ECLCECR091_16150 ECR091_22865
EAUDI57_02485
EKBBFV64_17000 BFV64_20025
ENOECENHK_16745
EECEcWSU1_03394(trxC)
ELGBH714_13170
ECANCWI88_05630
ERNBFV67_16645
ECLSLI67_018160
ECHGFY206_18515(trxC)
ESHC1N69_17130
ENTEnt638_3067
EASEntas_3297
ENRH650_08680
ENXNI40_016750
ENFAKI40_1286
LNICWR52_18150(trxC)
EBGFAI37_12300(trxC)
ENDA4308_21445
ENZG0034_17395(trxC)
ENSHWQ15_02330(trxC) HWQ15_10290(trx-GI)
ENKLOC22_04985(trxC)
EHUD5067_0006015(trxC)
EMORL6Y89_16335(trxC)
ENBELK40_17160(trxC)
EQUOM418_16655(trxC)
ESAESA_00678
CSKES15_0952(trxC)
CSZCSSP291_03350
CSJCSK29544_01889 CSK29544_04326
CCONAFK62_15025
CDMAFK67_15435
CSIP262_01389 P262_04562
CMJAFK66_004365 AFK66_022795
CUIAFK65_14915
CMWAFK63_03320
CTUCTU_31710(trxC)
KPNKPN_02905(trxC)
KPUKP1_4162(trxC)
KPMKPHS_39770
KPPA79E_1197
KPHKPNIH24_08795
KPZKPNIH27_19315 KPNIH27_28520
KPVKPNIH29_19905
KPWKPNIH30_20090
KPYKPNIH31_19295
KPGKPNIH32_20700
KPCKPNIH10_19690
KPQKPR0928_19425
KPTVK055_4596(trxA3)
KPOKPN2242_17595
KPRKPR_1368(trxC)
KPJN559_1348
KPID364_14915
KPAKPNJ1_01373
KPSKPNJ2_01397
KPXPMK1_00402(trxC)
KPBFH42_10635
KPNEKU54_006505
KPNULI86_06510
KPNKBN49_4114(trxC)
KVAKvar_1158
KPEKPK_1216
KPKA593_04755
KVDKR75_02045
KVQSP68_08595
KOXKOX_27615
KOEA225_4432
KOYJ415_07075 J415_09850
KOMHR38_25735
KMIVW41_17610
KOKKONIH1_21815
KOCAB185_14390
KQUAVR78_24105
EAEEAE_00995
EARCCG33922
KQVB8P98_06860 B8P98_28245
KLLBJF97_21770
KLWDA718_07165(trxC)
KARLGL98_06125(trxC)
KGRJJJ10_06975(trxC)
KPASLUW96_28280(trxC)
KLCK7H21_06910(trxC)
RORRORB6_00035
RONTE10_21400
RPLNB1209_06040
RAODSD31_06315
REEelectrica_01183(trxC)
CROROD_25271(trxC)
CKOCKO_00202
CFDCFNIH1_24315
CBRAA6J81_23440
CWECO701_04930
CYOCD187_06395
CPOTFOB25_17545(trxC)
CFQC2U38_18695
CSEDJY391_05730(trxC)
CAMAF384_14170
CAFAL524_08895
CIFAL515_17400
CFARCI104_18890
CIRC2U53_29245
CIEAN232_10650
CPARCUC49_13340
CTELGBC03_10830(trxC)
CITZE4Z61_22895(trxC)
CARSE1B03_19910(trxC)
CIXM4I31_06210(trxC)
EBTEBL_c09810(trxC)
CNTJT31_17340
CEMLH23_00290
CENLH86_00275
CLAPNCTC11466_00895(trxC)
PGELG71_10645
ESCEntcl_1164
KLEAO703_16005
KSAC813_21740
KORAWR26_06525(trxC)
KRDA3780_17420
KCOBWI95_00590
KOTEH164_05510(trxC)
KPSEIP581_17025(trxC)
KOBHF650_17855(trxC)
KOOO9K67_06360(trxC)
KGOCEW81_05730
KIENCTC12125_00131(trxC)
KASKATP_10880 KATP_36140
KLUK7B04_23585(trxC)
LAXAPT61_05730
LEIC2U54_22385
LEHC3F35_17565
LEEDVA44_05765
LERGNG29_16955(trxC)
LEAGNG26_16800(trxC)
LPNUKQ929_04875(trxC)
LEYDVA43_00240
LAZA8A57_15820
LEFLJPFL01_3121
LEWDAI21_10730
BUFD8682_21225(trxC)
BAGEBADSM9389_10280(trxC)
BFTMNO13_05430(trxC)
SYMK6K13_16730(trxC)
METYMRY16398_12370
AHNNCTC12129_03818(trxC)
ASUBNLZ15_05495(trxC)
YREHEC60_12225(trxC)
SGOEA8O29_005935(trxC)
KINAB182_05555
PDZHHA33_08265(trxC)
IZHFEM41_23800(trxC)
PSGCG163CM_00830(trxC)
SCOLKFZ77_14600(trxC)
PVJLMA04_17325(trxC)
SUPEP0H77_16085(trxC)
EBFD782_1094
EBCC2U52_15200
EBUCUC76_21855
YPEYPO3270(trxC)
YPKy0919(trxC)
YPHYPC_3567(trxC)
YPAYPA_2761
YPNYPN_0826
YPMYP_0661(trxC)
YPPYPDSF_2906
YPGYpAngola_A3463(trxC)
YPZYPZ3_2874(trxC)
YPTA1122_09630
YPXYPD8_2857(trxC)
YPWCH59_2793(trxA)
YPJCH55_1839(trxA)
YPVBZ15_265(trxA)
YPLCH46_1837(trxA)
YPSYPTB0853(trxC)
YPOBZ17_1692(trxA)
YPIYpsIP31758_3204(trxC)
YPYYPK_3341
YPBYPTS_0895
YPQDJ40_1511(trxA)
YPUBZ21_99(trxA)
YPRBZ20_1193(trxA)
YPCBZ23_376(trxA)
YPFBZ19_212(trxA)
YENYE3245(trxC)
YEPYE105_C1007
YEYY11_21851
YELLC20_01233
YEWCH47_2614(trxA)
YETCH48_2581(trxA)
YEFFORC2_0554 FORC2_3210
YEEYE5303_04100 YE5303_37121(trxC)
YSIBF17_12675
YALAT01_1555(trxA)
YFRAW19_2222(trxA)
YINCH53_2762(trxA)
YKRCH54_3564(trxA)
YROCH64_3482(trxA)
YRUBD65_1152(trxA)
YRBUGYR_06495
YAKACZ76_13530
YMADA391_17400
YHID5F51_14500(trxC)
YCAF0T03_16825(trxC)
YMOHRD69_10170(trxC)
YASN0H69_20320(trxC)
YKIHRD70_21925(trxC)
SMARSM39_3346(trxC)
SMACSMDB11_3136(trxC)
SMWSMWW4_v1c38680(trxC)
SPESpro_3746
SRRSerAS9_3940
SRLSOD_c37120(trxC)
SRYM621_19955
SPLYQ5A_019770(trxC)
SRSSerAS12_3941
SRASerAS13_3941
SMAFD781_3481
SLQM495_19505
SERFL085_09350
SERSSERRSCBI_18720
SFWWN53_01515
SFGAV650_24275
SRZAXX16_1595
SERASer39006_007450
SERQCWC46_07445
SERMCLM71_18295
SQUE4343_21725(trxC)
SFJSAMEA4384070_3862(trxC)
SOFNCTC11214_02908(trxC)
SSURATE40_015970
SURIJ0X03_04680(trxC)
SRHZFO014_15920(trxC)
SENPKHA73_18795(trxC)
SNEMNLX84_19455(trxC)
SFOZ042_05760
RAHRahaq_0742
RACEJHW33_20360(trxC)
RAQRahaq2_0778
RAAQ7S_03450
ROXBV494_20610
RVCJ9880_11300(trxC)
GQUAWC35_17005
EAMEGXP68_03785(trxC)
RBADH2866_11885(trxC)
RCBO1V66_13695(trxC)
ECAECA3517(trxC)
PATREV46_17415
PATOGZ59_35310(trxC)
PCTPC1_3335
PCCPCC21_033360
PCVBCS7_16805
PWAPecwa_3491
PPARA8F97_01170
PECW5S_3626
PWSA7983_13145
PPOABJK05_11640
PBRAB5S52_05030
PPUJE2566_16785(trxC)
PARII2D83_05170(trxC)
PAQUDMB82_0004745(trxC)
PVZOA04_35980(trxC)
PPAVLOZ86_16275(trxC)
PQUIG609_004160(trxC)
PPOOLW347_16895(trxC)
PCACOI450_00735(trxC)
PACBM9782_19050(trxC)
PCOAPJ912_06985(trxC)
DDDDda3937_00890(trxC)
DZEDd1591_0854
DDCDd586_3290
DZCW909_15750
DSOA4U42_04340
CEDLH89_17305
DFNCVE23_17520
DDQDDI_3249
DAQDAQ1742_03505(trxC)
DICDpoa569_003035(trxC)
DLCO1Q98_15790(trxC)
DDADd703_0887
BGJAWC36_00860
BRBEH207_04130(trxC)
BNGEH206_04555(trxC)
BIZHC231_04745(trxC)
LBQCKQ53_01635
LPOPI6N93_03200(trxC)
SGLSG1909
SODSant_0938(trxC)
SLIGGTU79_05340(trxC)
EAMEAMY_2721(trxC)
EAYEAM_2607(trxC)
ETAETA_09270(trxC)
EPYEpC_09060(trxC)
EPREPYR_00957(trxC)
EBIEbC_34520(trxC)
ERJEJP617_01820(trxC)
EPECI789_01050
ERWIGN242_04730(trxC)
ETPLU633_08205(trxC)
ERPLJN55_17710(trxC)
EGEEM595_2758(trxC)
PAMPANA_3003(trxC)
PLFPANA5342_1033(trxC)
PAJPAJ_2278(trxC)
PAQPAGR_g1032
PVAPvag_2366(trxC)
PAGGAL522_19045
PAOPat9b_3034
KLNLH22_07400
PANTPSNIH1_01735
PANPPSNIH2_02730 PSNIH2_06970
PAGCBEE12_02505
PALHB1H58_11870
PANSFCN45_14645(trxC)
PEYEE896_04570(trxC)
PDISD8B20_13160(trxC)
PERLAC65_12270(trxC)
PJIKTJ90_04470(trxC)
PANOOJ965_06925(trxC)
PGZC2E15_16490
PCDC2E16_16335
MINTC7M51_02470(trxC)
MTHIC7M52_00384(trxC)
MHANK6958_16030(trxC)
TCIA7K98_15705
TPTYNCTC11468_02988(trxC)
KPIEN5580_03915(trxC)
EICNT01EI_0650
ETRETAE_0559(trxC)
ETDETAF_0509
ETEETEE_2320
ETCETAC_02715
EDWQY76_00090
EDLAAZ33_02655(trxC)
EHOA9798_13675
HAVAT03_18615
HPARAL518_07975
OPODSM2777_06790 DSM2777_10500
LPVHYN51_13790
PFQQQ39_13790
PRAGEKN56_17795(trxC)
LRINCTC12151_00839(trxC)
XCCXCC1180(trx)
XCBXC_3062
XCAxcc-b100_3159
XCPXCR_1413
XCVXCV1327
XAXXACM_1254
XACXAC1277(trx)
XCIXCAW_03074(trxA)
XCTJ151_01419
XCJJ158_01416
XCUJ159_01416
XCNJ169_01415
XCWJ162_01415
XCRJ163_01415
XCMJ164_01415
XCFJ172_01410
XFUXFF4834R_chr32580(trxC)
XAOXAC29_06415
XSASB85_17885
XVEBJD12_19690
XPEBJD13_10255
XHRXJ27_08770
XGABI317_07420
XPHXppCFBP6546_05095(trxC)
XVAC7V42_06915
XANAC801_06485
XARXB05_01160
XHYFZ025_13825
XCZEBN15_05190(trxC)
XTHG4Q83_19250
XEUXSP_001300(trxC)
XHDLMG31886_30560(trxC)
XPRMUG10_03400(trxC)
XAGHEP73_01012(trx)
SACZAOT14_31150(trx)
STEKAXG53_06950
SLMBIZ42_02260
PSUWWQ53_00965
PSDDSC_13150
PMEXH4W19_02900(trxC)
PJPLAG73_09195(trxC)
PDDMNQ95_15740(trxC)
LMBC9I47_2667
LYTDWG18_02120
LUEDCD74_00340
LYJFKV23_03105(trxC)
LCICINQ41_03235(trxC)
LAVIINQ42_03320(trxC)
LLZLYB30171_01197(trxC)
LUMCNR27_11470
LUGFPZ22_07745(trxC)
TCNH9L16_02245(trxC)
TBVH9L17_06240(trxC)
FSGLQ771_03135(trxC)
FEDLQ772_03820(trxC)
RHDR2APBS1_2692
RTHLRK53_13950(trxC)
DJICH75_03730
DJAHY57_18030
DTXATSB10_13300
DTLH8F01_04355(trxC)
DTADYST_04528
DKOI596_200
LRZBJI69_18710
XBAC7S18_00885
RBDALSL_1269
VCHVC_A0752
VCFIR04_03250
VCSMS6_A0798
VCEVch1786_II0438(trxC)
VCQEN18_02105
VCJVCD_000568
VCIO3Y_17048
VCOVC0395_0690(trxC)
VCRVC395_A0562(trxC)
VCMVCM66_A0711(trxC)
VCLVCLMA_B0534
VCXVAA049_2212(trxA)
VCZVAB027_427(trxA)
VVUVV2_0350(trx)
VVYVVA0907
VVMVVMO6_03828
VVLVV93_v1c38500
VPAVPA0972
VPBVPBB_A0884
VPKM636_04235
VPFM634_22760
VPHVPUCM_20857
VHAVIBHAR_05698
VCAM892_23155
VAGN646_4351
VEXVEA_000083
VDBAL552_07495
VHRAL538_24560
VNAPN96_20375
VOWA9237_21405
VROBSZ04_08130
VSPVS_II0704
VEJVEJY3_19616
VFUvfu_B00434
VNIVIBNI_B1110(trxC)
VANVAA_01533
LAGN175_15395
VAUVANGNB10_cII0712(trxC)
VCYIX92_21030
VCTJV59_18625
VTUIX91_20670
VEUIXK98_07100(trxC)
VSIMTO69_14505(trxC)
VFLAL536_02370
VMIAL543_03305
VBRA6E01_06710
VSCVSVS12_03623(trxC)
VGABSQ33_21000
VSHBSZ05_23115
VTAB1662(trxC)
VAFD1115_19090(trxC)
VNLD3H41_17990(trxC)
VCCFAZ90_21865(trxC)
VASGT360_17155(trxC)
VSRVspart_04379(trxC)
VKABTD91_20010(trxC)
VZIG5S32_19525(trxC)
VNVIF132_04215(trxC)
VGIMID13_19680(trxC)
VSLLTQ54_20595(trxC)
VPLSA104470976_03496(trxC)
VJPNP165_19295(trxC)
VPGLZI70_16490(trxC)
VOSKNV97_02410(trxC)
VTICEQ48_04660
VCRAIS519_21840(trxC)
VNPKW548_16630(trxC) KW548_24665(trxC)
VLEISX51_18615(trxC)
VFIVF_0909(trxC)
VFMVFMJ11_0947
VSAVSAL_I1845(trxC)
AWDAWOD_I_0891(trxC)
PPRPBPRB0824(T0261) PBPRB1771(SO0452)
PGBH744_1c0153
PDSCAY62_17690
PGHFH974_20965(trxC) FH974_23575(trxC)
GHOAL542_02705
SALYE8E00_05865(trxC)
SKSFCN78_07480(trxC)
SCOTHBA18_07810(trxC)
SPRON7E60_07975(trxC)
PAEUBN889_06570(trxC) BN889_07158
PMYPmen_0556
PMKMDS_0633
PREPCA10_52510(trxC)
PPSEBN5_0449(trxC)
PFUWKF707C_52770
PALCA0T30_04555
PCQPcP3B5_57780(trxC)
PMUIG4G71_05545(trxC)
PNTG5B91_29825(trxC)
PPUPP_5069(trxC)
PPFPput_4942
PPGPputGB1_5119
PPWPputW619_0397
PPTPPS_4914
PPBPPUBIRD1_4858
PPIYSA_04250
PPXT1E_0200(trxC)
PPUHB479_24815
PPUTL483_30485
PPUNPP4_51320(trxC)
PPUDDW66_5305
PFVPsefu_0470
PMONX969_24255
PMOTX970_23890
PMOSO165_021080
PPJRK21_05449
PMOLCLJ08_10915
PFLPFL_0482
PPRCPFLCHA0_c04890(trxC)
PPROPPC_0496
PFEPSF113_0479
PFNHZ99_20330
PFOPfl01_0443
PFSPFLU_0441(trxC)
PFCPflA506_0433
PPZH045_23075
PFBVO64_3522
PMANOU5_3022
PTVAA957_11870
PCGAXG94_17505
PVRPverR02_02275
PAZOAYR47_09400
POIBOP93_02055
PRXHRH33_03140(trxC)
PMEDE3Z27_02275(trxC)
PKRAYO71_04960
PMUDNCTC8068_00454(trxC)
PTOLI7845_02265(trxC)
PFWPF1751_v1c04180(trxC)
PFFPFLUOLIPICF706105
PFXA7318_01340
PENPSEEN0368
PBAPSEBR_a461
PBCCD58_02385
PPUUPputUW4_00379(trxC)
PDRH681_22550
PSVPVLB_01820 PVLB_25535
PSKU771_02645
PKCPKB_5334
PCHEY04_01780
PCZPCL1606_56000
PCPJM49_27920
PFZAV641_21090
PLQAA042_12230
PALKPSAKL28_49580
PRHLT40_17890
PPVNJ69_20220
PSEMTO66_02350
PSECCCOS191_0419
PPSYAOC04_18430
PSOSPOS17_0473
PFKPFAS1_08955
PANRA7J50_0430
PSETTHL1_5290
PSILPMA3_01690
PYMAK972_5475
PKEDLD99_02520
PALLUYA_02595
PUMHGP31_02500(trxC)
POJPtoMrB4_51680(trxC)
PGGFX982_01929
PPSHG5J76_01155(trxC)
PGYAWU82_22060
PLALFXN65_25740(trxC)
PSEJHNQ25_21545(trxC)
PVKEPZ47_02295(trxC)
PEZHWQ56_02400(trxC)
PBZGN234_15750(trxC)
PKHJLK41_02695(trxC)
PTYJWV26_13625(trxC)
PMAOPMYSY11_4090
PATAJWU58_25200(trxC)
PDWBV82_2597(trxC)
PZEHU754_003320(trxC)
PMOEHV782_003145(trxC)
PCAMHNE05_15535(trxC)
PSEPC4K39_0486
PVWHU752_003260(trxC)
PTRTHU722_0003125(trxC) HU722_0016915
PXAKSS93_03765(trxC)
PSAMHU731_018260(trxC)
PTZHU718_003240(trxC)
PQIKH389_25270(trxC)
PSHHHU773_002925(trxC)
PXNHU772_023190(trxC)
PHVHU739_015340(trxC)
PPRGHU725_021380(trxC)
PANHHU763_022870(trxC)
PASGKSS96_03155(trxC)
PFAKKSS94_25205(trxC)
PMUYKSS95_04695(trxC)
PMAMKSS90_23725(trxC)
PAZEKSS91_02750(trxC)
PALVKSS97_03380(trxC)
PORYEJA05_26370(trxC)
PWZJ7655_02825(trxC)
PTKEXN22_03125(trxC)
PTWTUM18999_55770(trxC)
PZAHU749_003355(trxC)
PIEHU724_003105(trxC)
PTAENCTC10697_04140(trxC)
PGFJ0G10_03275(trxC)
PCAVD3880_20325(trxC)
PJUL1P09_23500(trxC)
PHFNLY38_02780(trxC)
PPHNHU825_07430(trxC)
PIZLAB08_R04040(trxC)
PPEGKUA23_02265(trxC)
PSIINF676_02875(trxC)
PSIHLOY51_25150(trxC)
PCASLOY40_02510(trxC)
PFITKJY40_03210(trxC)
PASILG197_03050(trxC)
PNBNK667_24950(trxC)
PSAPST_0567(trxC)
PSZPSTAB_0604(trxC) PSTAB_4176(trxC)
PSRPSTAA_0623(trxC) PSTAA_2428
PSCA458_18530
PSJPSJM300_02860
PSHPsest_3686
PSTTCH92_02640
PSTUUIB01_18650
PSEDDM292_15765
PCHLLLJ08_17685(trxC)
PBMCL52_02685 CL52_20490
PKGLW136_19305(trxC)
SDEGGOM96_12780(trxC)
AVNAvin_45140
AVLAvCA_45140
AVDAvCA6_45140
ACXAchr_6750(trxC)
PBBAKN87_05830
PAGRE2H98_12635(trxC)
HPEGEAO82_06450(trxC)
HAESLO767_11950(trxC)
HARRHV822_13450(trxC)
PNNKEM63_12915(trxC)
DCEO6P33_00170(trxC)
PBAUOS670_09785(trxC)
MAQMaqu_2977
MHCMARHY2907
MADHP15_2723
MBSMRBBS_2855(trxC)
MSXAU14_05205
MPQABA45_13505
MARIACP86_03945
MLQASQ50_05480 ASQ50_06150
MSQBKP64_16475
MARJMARI_01600(trxC)
MALLPBN92_14915(trxC)
PARPsyc_1789
PCRPcryo_2066
PRWPsycPRwf_2231
PSOPSYCG_11200
PURAOC03_04435
PALIA3K91_2306
PSPGAK823_11415
PSYGAK825_11850
PSYCDABAL43B_2365(trxC)
PSYAAOT82_2310
PSYYDLE54_10710(trxA)
PSYPE5677_01895(trxC)
PKYPKHYL_34130(trx)
ACBA1S_2948 A1S_2949
ABYABAYE0512(thi3)
ABCACICU_03181
ABNAB57_3432
ABBABBFA_00537(trxC)
ABXABK1_3233
ABZABZJ_03365(trxC)
ABRABTJ_00523
ABDABTW07_3396
ABHM3Q_3414
ABADABD1_28710
ABJBJAB07104_03269
ABABBJAB0715_03331
ABAJBJAB0868_03224
ABAZP795_2495
ABKLX00_15980
ABAUIX87_11580
ABAAIX88_17825
ABWBL01_10955
ABALABLAC_05240
ACCBDGL_002390(thi3)
ANORR32_02750
ALCOTEC02_02655
ACALBUM88_16830
ASEII8T81_02820(trxC)
ACDAOLE_02585
ACIACIAD3140(thi3)
ATTAMQ28_10565
AEIAOY20_06135
AJORZ95_02385
ACWA0J50_02570
ACVAMD27_13690
AHLAHTJS_13995
AJNBVL33_03920
ASOLBEN76_10795
ALABFG52_12740
ASJAsACE_CH02415
AIDCTZ23_12830(trxC)
ADVDJ533_15905(trxC)
ARJDOM24_12370
AWUBEN71_03145(trxC)
ACUMC9E88_001575(trxC)
AGUAS4_05000(trxC)
AUGURS_1629
ALWFOB21_07085(trxC)
ADSFPL17_11710(trxC)
ABERBSR55_18570
ATNFM020_01455(trxC)
ACHICDG60_15380(trxC)
ALJG8D99_02255(trxC)
AWGGFH30_10930(trxC)
ASHAG8E00_13710(trxC)
ATGJ4G44_04850(trxC)
AVBRYU24_05220(thi3)
ABOUACBO_04670(thi3)
AGYLFPL18_04270(trxC)
ACIUA3K93_10140
AVZHWI77_14440(trxC)
APOTMZO21_02255(trxC)
ATZM5E07_02165(trxC)
APRLPY247_08460(trxC)
ACOINQU59_00800(trxC)
MBAHHYN46_08990
SONSO_0452(trxC)
SFRSfri_0867
SAZSama_0738
SBLSbal_0428
SBMShew185_3906
SBNSbal195_4029
SBPSbal223_3833
SBTSbal678_4062
SBSSbal117_0530
SBBSbal175_3814
SPCSputcn32_3392
SHPSput200_3523
SHEShewmr4_0456
SHMShewmr7_3573
SHNShewana3_0452
SHWSputw3181_0551
SHFCEQ32_13840
SBJCF168_18555
SHEWCKQ84_05220
SALGBS332_10945
SLJEGC82_05995(trxC)
SPOLFH971_15695(trxC)
SKHSTH12_00263(trxC_1)
SLITJQC75_03375(trxC)
SDKKHX94_14020(trxC)
SCAATUM17387_07140(trxC)
SYKKDN34_13305(trxC)
SCYPJYB88_14140(trxC)
SSEMJYB85_14495(trxC)
SGLAFJ709_03350(trxC)
SXMMKD32_18690(trxC)
SVMKDH10_002150(trxC)
SHEJMZ182_18000(trxC)
SSEHN7V09_00075(trxC) N7V09_21250(trxC)
SCHKGII14_02785(trxC)
ILOIL0066(trxC)
ILIK734_00330
IPICEW91_11945
IDICWC33_05215
IDTC5610_00400
IABK5X84_00280(trxC)
CPSCPS_2236(trx2)
COMCMT41_10050
COZA3Q34_19460
COLWA3Q33_18235
COLADBO93_09200
COVEKO29_10275(trxC)
CBERB5D82_17585
PATPatl_0420
PTUPTUN_b0313(trxC)
PXIJ5O05_16120(trxC)
GAGGlaag_0494
GNIGNIT_0249(trxC)
GPSC427_1471(trxC)
PMESFX988_02160
CATEC2869_00155
HMIsoil367_14575
PAEWKIH87_18415(trxC)
AGZM0C34_16455(trxC)
AGQLQZ07_20100(trxC)
ALKMNKI27_02575(trxC)
ASEMNNL22_15550(trxC)
PINPing_2633
CEBB0D95_18290
CELLCBR65_17850
CEKD0B88_00610(trxC)
CEGD0C16_20035(trxC)
SAGAM5M_14095
MKEOOT55_13535(trxC)
SNANI6N98_01655(trxC)
STAWNCG89_03800(trxC)
ZALAZF00_05000
MICCAUP74_02667(trxC)
MHYDGTQ55_09565(trxC)
LOKLoa_01083
LCJNCTC11976_01267(trxA_2)
LLYJ2N86_03955(trxC)
MCAMCA2134(trxA-2)
METUGNH96_07815(trxC)
MMTMetme_3888
MDNJT25_013780
MDHAYM39_17715
MKOMKLM6_3592
METLU737_03745(trxC)
MELLIVG45_17565(trxC)
MRPNM686_002065(trxC)
MBUREQU24_07000(trxC)
MMAIsS8_1547
MMOBF6R98_20245(trxC)
MEINmethR_P0550
MOZMoryE10_06790(trx)
MISZMishRS11D_34510
TCXTcr_0102
HTREPV75_00725(trxC)
HMARHVMH_0095(trxC)
THIOAYJ59_00020
TMHJX580_11830(trxC)
MPINLGT42_004540(trxC)
CYQQ91_0543
CZACYCME_2064
CYYCPC19_10345
THIGFE785_00465(trxC)
TXAHQN79_00590(trxC)
TIBTHMIRHAM_01030(trxC_1)
TSETHMIRHAS_01140
TZOTHMIRHAT_01090(trxC)
THISHZT40_12170(trxC)
TUNJ9260_03055(trxC)
TLOJ9253_09240(trxC)
TSBHMY34_02890(trxC)
TANIJ8380_09370(trxC)
TWNL2Y54_17305(trxC)
ALVAlvin_0697
ATEPAtep_04260
TVIThivi_0835
TMBThimo_2344
MPURMARPU_13470
TEETel_13380
TSYTHSYN_08500
RHHE0Z06_15495(trxC)
TTPE6P07_04880(trxC)
THIPN838_14595(trxC)
CJAPGWK36_05130(trxC)
THIMKFB96_12855(trxC)
TBOGLT988_08675(trxC)
TGRTgr7_3283
TNITVNIR_3731(trxC_[C])
TTITHITH_17090
TVRTVD_08890
APRSBI364_02905
HNAHneap_2347
HAZA9404_08770
WOCBA177_12730
GAIIMCC3135_13895(trxC)
GHLGM160_11650(trxC)
TTCFOKN1_1647
THICTspCOW1_10020(trx_2)
HCHHCH_06554(trxB2)
HAHEENC22_28690(trxC)
HCOLOKO_00197(trxC)
HSIBOX17_01095
HALOBWR19_06935
HBEBEI_1322(trxC)
HAFC8233_16015
HCAMI4484_17120(trxC)
HSXHNO51_17045(trxC)
HSVHNO53_17405(trxC)
HTXEKK97_19235(trxC)
HAAA5892_02945
CMAIBFX80_04635
CAMHLCW13_12610(trxC)
COBECLAM6_25440(trxC)
PAURFGL86_16930(trxC)
KAKKalk_08655(trxA)
MMWMmwyl1_1524
MPRIMP3633_2522(trxC)
MARDIBG28_13960(trxC)
MFOIJSY38_03510(trxC)
MRHIKDW99_06670(trxC)
TOLTOL_2890
TORR615_03235
TWANHUF19_03870(trxC)
OAIOLEAN_C05520
MARSA8C75_13060
MGEOCFI10_10605
MSECLN244_07200(trxC)
MARLHH196_04520(trxC)
MRZKDW95_06540(trxC)
BSANCHH28_09515
NCUF0U83_10730(trxC)
NJPNEJAP_1272(trxC)
AJPAMJAP_3370(trxC)
VCWGJQ55_02350(trxC)
BACZKFF03_05465(trxA) KFF03_14690(trxC)
GSNYC6258_00551
RFOREIFOR_01503
OMEOLMES_0113
AHAAHA_2429
AHYAHML_10820
AHDAI20_09135
AHRV428_11120
AHPV429_11130
AHJV469_12270
AHHRY45_10740
AHIVU14_12185
AAJBOQ57_10130
ASAASA_2287(trxC)
AEOO23A_p1571
AVRB565_1654
AVOAMS64_08165
AMEDB224_2060
ASRWL1483_1205(trxC)
ADHCK627_16015
AEMCK911_08310
AEAC2U39_06060 C2U39_11965
ARVC7N77_13420
AESC2U30_01950
AELNCTC12917_02274(trxC)
ASIMFE240_08415(trxC)
AALLI6G90_06175(trxC)
AJDI6H43_01435(trxC)
ARIVKYK33_09360(trxC)
ASAAKXJ75_12975(trxC)
AEJE5E97_15295(trxC)
ABESIU367_09860(trxC)
OCEGU3_00140
OCMCBP12_11790
OPFCBP31_09290
ZDFAN401_16795
SDFACG33_02775
SINIGT972_12365(trxA)
SVASVA_3675
ACIIC4901_01720
ATYA9R16_001495(trxC)
TBNTBH_C1720
SEDSAAY24_08335
THOSP60_03480
PSPIPS2015_3016
REVHUE57_03405(trxC)
REOHUE58_05180(trxC)
VOKCOSY_0907(trxC)
EPSL0Y14_04940(trxC)
GPBHDN1F_08530(trxC)
ENMEBS_1515
APHFCVPH_1458
VITADP71_10880
VSTLVJ81_07820(trxC)
VMSLVJ82_15310(trxC)
PSENH8B_0827
JEUBJP62_03600
JESJHS3_12230
AQLBXU06_03885
DEEHQN60_14725(trxC)
DTKK4H28_07485(trxC)
CHIZHQ393_05930(trxC)
CFONHZU75_17150(trxC)
VOGLCH97_11810(trxC)
CHICN8I74_14045(trxC)
RPFRpic12D_0618
RPJN234_14175
RMNTK49_01840 TK49_07615
CGDCR3_0670(trxC)
BTEBTH_II0054
BTQBTQ_3344(trxA)
BTJBTJ_4376(trxA)
BTZBTL_5176(trxA)
BTVBTHA_5040(trxA)
BTHEBTN_4838(trxA)
BTHMBTRA_5106(trxA)
BTHADR62_4978
BTHLBG87_5173(trxA)
BAMBamb_1975
BMJBMULJ_00936(trxC)
BMUBmul_2304
BMULNP80_932(trxA)
BUIAX768_20400
BURKDM992_13980
PDQCL55_00011690
PCOSC2747_06040(trxC)
PYTPKF023_13450
PAPISG18_05120
PLGNCTC10937_00641(trxC)
CABASBC2_38870 SBC2_80910
CKSH9L41_08050(trxC)
BPEBP1713(trxC)
BPCBPTD_1691(trxC)
BPERBN118_2148(trxC)
BPETB1917_2122(trxC)
BPEUQ425_18900(trxC)
BPARBN117_2760(trxC)
BPABPP3062(trxC)
BBHBN112_0827(trxC)
BBRBB3025(trxC)
BBMBN115_2123(trxC)
BBXBBS798_2855(trxC)
BPTBpet2554(trxC)
BAVBAV1986(trxC)
BHOD560_3715
BHMD558_3690
BHZACR54_02163(trxC_2)
BTRMSAMEA390648703519(trxC)
BBROBAU06_10600
BFZBAU07_15930
BPDZBBN53_10985
BOHAKI39_09920
BGMCAL15_14080
AXYAXYL_03421(trx2)
AXONH44784_044641
AXNAX27061_2632
AXXERS451415_02616(trxA_2)
ADTAPT56_15205
AISBUW96_07070
ASWCVS48_19850(trxA)
ACHRC2U31_00845 C2U31_21275
ACHBDVB37_12490
ADYHLG70_05800
ACHOH4P35_12240
AMUIPE062_08925
PUTPT7_0965
PUSCKA81_06440(trxA)
PUDG9Q38_10865(trxA)
AKATKWG_12265
AMIMMIM_c21470
CDNBN940_08726
AFAUZ73_00845
AFQAFA_10625(trxA)
AAQUD3M96_11430(trxA)
AAMMFE795_09955(trxA)
BOZDBV39_03050
ODHDHf2319_09875(trxC)
OURCEQ07_06790(trxA)
OUEI6G29_13155(trxA)
PACRFXN63_22810
PARKLSG25_03350(trxA)
RFRRfer_1123
RSBRS694_14395
RACRA876_03455
RHYRD110_16600
RHFEUB48_14520(trxC)
RHGEXZ61_13225(trxC)
RHOAHZ993_09995(trxC)
RHOBHTY51_00750(trxC)
POLBpro_3369
PNAPnap_1332
POSDT070_13430
POOF7R28_17180(trxC)
AAVAave_4209
AJSAjs_0504
AAAAcav_4081
ACKC380_21155
ACRABSY15_1992(trxA)
ACIDCBP33_02415
ACIPCBP36_02820
ACINCBP34_02380
ACISCBP35_16120
ACIOEAG14_19005(trxC)
AMONH9L24_18005(trxC)
AANTHUK68_01810(trxC)
ARADKI609_03055(trxC)
ATEMPQV96_11770(trx-GI) PQV96_17880(trxC)
DACDaci_1254
DELDelCs14_5266
DTSBI380_06785 BI380_18370
DHKBO996_06380
DLAI6G47_03345(trx-GI) I6G47_18275(trxC)
VAPVapar_4857
VPEVarpa_5496
VPDVAPA_1c50320
VBOCKY39_29920
VAMC4F17_21645
CTTCtCNB1_4267
CTESO987_25400
CKEB5M06_03460
CSERCCO03_02270
COFFOZ74_09210(trxC)
CAQTKAQ61_13855(trxC)
CODOLAD35_20845(trxC)
CTEZCT3_36960
ADNAlide_0602
ADKAlide2_0567 Alide2_2058
RTARta_17070(trxC)
RTEAHK414_08930(trxC)
CBXCenrod_2052(trxC)
OTKC6570_10740
OTDJ1M35_12260(trxC)
LIML103DPR2_01215(trxC)
LIHL63ED372_00368(trxC)
HYRBSY239_3452(trxA)
HYBQ5W_00500
HYLLPB072_19950
HYCE5678_13720(trxC)
HPSEHPF_20665(trxC)
HYNF9K07_04670(trxC)
HTNKI616_23005(trxC)
DPYBA022_12325
DIHG7047_19730(trxC)
DAERH9K75_09250(trxC)
DRGH9K76_02590(trxC)
DIADtpsy_0520
SIMPC6571_09740
MELMC7H73_03530
MELAC6568_06110
MJELVC68_02540(trxC)
KIAG8A07_08460(trxC) G8A07_26510
STHMIS481_00965(trxC)
PBHAAW51_0073(trxC)
SAQAOMP39_00405(trxC)
RGERGE_46770(trxC)
RBNRBXJA2T_07638
RDPRD2015_1635
ROIN4261_07035(trxC)
MIUABE85_26460
SNNEWH46_15675(trxC)
IDCLRM40_16570(trxC)
ATERMW290_01835(trx-GI) MW290_04495(trxC) MW290_11890(trxC)
LCHLcho_4107
JAGGJA_1794(trx)
JAZYQ44_16355
JALBZG29_11520
JSVCNX70_11970
JAJEKL02_07540(trxC)
JASFJQ89_00595(trxC)
JLVG3257_12020(trxC)
JAHJAB4_024720(trxC)
JRIP9875_12305(trxC)
MNRACZ75_02650
MASWAM586_13380
MASSCR152_25380
MTIMDIR46_01920
MASYDPH57_03425
MANCIV454_22260(trxC)
MFYHH212_23570(trxC)
MVARMasN3_23900(trx)
MASZC9I28_18505
MALIEYF70_09175(trxC)
MUMFCL38_09605(trxC)
MFLAGO485_05150(trxC)
MPLIE1742_05900(trxC)
DUGHH213_28700(trxC)
UPVEJN92_06090(trxC)
UPIEJG51_009570(trxC)
NOKFAY22_01210(trxC)
TCTPX653_04205(trxC)
TINTint_3177
THITHI_3806
PKTAT984_18320
RGUA4W93_00855
XYKGT347_02850(trxC)
TTWLCC91_10540(trxC)
BBAGE1O_28590
NITNAL212_1789
NIINit79A3_0724
NCOAAW31_16805
NURATY38_14325
NSTNstercoris_01465
NMUNmul_A0053
NLCEBAPG3_002200
NIZNNRS527_00081
SHDSUTH_01330
METRBSY238_859(trxA)
TBDTbd_2401
MFAMfla_1161
SLTSlit_2205
GCAGalf_1811
FAMOYT1_ch0539
NIMW01_15540(trxC)
NARCNTG6680_0383
FKUFGKAn22_06190(trxC)
SEMEMIZ01_1943
SDRSCD_n02691
SULFCAP31_05375
SPLBSFPGR_06270(trx)
SNIVSFSGTM_08120(trxC_2)
SLACSKTS_02720(trxC)
URUDSM104443_03194(trxC_1)
DSUDsui_1500 Dsui_3076
ARESIWH25_12410(trxC)
AIQAzoinq_12025(trxC)
RBUPG1C_13745
OTROTERR_13730(trxC)
NIVJY500_08715(trxC)
EBAebA4178(trxC)
ABREpbN1_27470(trxC)
APETToN1_38620(trxC)
RBHB4966_09240
DARDaro_0928
DEYHYN24_11300(trxC)
DDENKI615_17290(trxC)
DECHGBK02_13565(trxC)
QAUKI612_15740(trxC)
FLEKI610_04860(trxC)
AZOazo0193(trxC1) azo3700(trxC2)
AOAdqs_0207
AZAAZKH_2988
AZDCDA09_15970
AZRCJ010_01290
TMZTmz1t_0609 Tmz1t_0651
THUAC731_016460
TCLTchl_1485
THKCCZ27_18950(trxA)
TAKTharo_3015
AZQG3580_11280(trxC)
ACOMCEW83_17745
ZPAC3497_08755 C3497_10725
KCICKCE_0363(trxC)
KCTCDEE_0510
KBLCKBE_00387(trxC)
KBTBCUE_0496
KDECDSE_0504
KGAST1E_0557
KONCONE_0484
DDZDSYM_20750
BPRCD521_0407(trxB2) D521_1055
NSENSE_0227
MLOmll6589
MLNA9174_15155
MAMOA6B35_08385
MESMEJ066_18060(trxC)
MHUAMCHK_3892(trxC)
MJREB229_15350(trxC)
MERDEB233_28345(trxC)
MOHIHQ72_13065(trxC) IHQ72_26715(trxC)
MESOBSQ44_23570
MESMeso_2259
HOEIMCC20628_01532
NIYFQ775_13730(trxC)
ORMHTY61_09615(trxC)
RADCO657_10405(trxC)
NPMQEO92_19725(trxC)
SZOK8M09_21325(trxC)
OANOant_4481
OAHDR92_4506(trxA)
PSCQKHQ08_16235(trxC)
BJAblr5775(blr5775)
BRABRADO3204
BBTBBta_3723 BBta_7798
BRSS23_24680
AOLS58_42990
BRADBF49_5864
BROBRAD285_4372
BRQCIT40_20900
BGQX265_14745
BGZXH91_12565
BSYMCIT39_20210
BBETF8237_27415(trxC)
BELBE61_82340(trxC)
BQBJ4P68_0034910(trxC)
BSEIKMZ68_15120(trxC)
BCANBcanWSM471_25625
RPARPA0373(trxC)
RPBRPB_0448
RPDRPD_2375
RPTRpal_0377
RPXRpdx1_0210
MEAMex_2p0940(trxC)
MDIMETDI0349 METDI1630(trx)
MPOMpop_3727
METAY590_00590
MICOGDR74_12005(trxC)
MTUNMTUNDRAET4_0833(trxC)
RHJHZY79_00820(trxA)
CHELAL346_15530
FILBN1229_v1_3452
FIYBN1229_v1_2471
DEQXM25_01900
DEIC4375_19155
DEAFPZ08_18560(trxC)
DSALK1X15_06140(trxC)
YTIFNA67_05700(trxC)
MHEYH2LOC_010175(trxC)
MPARF7D14_19580(trxC)
PLEOOHA_1_02421(trxC)
HDIHDIA_1231(trxC)
CAKCaul_2478
CHQAQ619_06985
CMBCSW64_03380
CFHC1707_02325 C1707_23470
CAUFCSW63_14920
CAULKCG34_02245
PZUPHZ_c0069 PHZ_c2493 PHZ_p0034 PHZ_p0071
PHBHYN04_04635
SILSPO0442
PGAPGA1_c26330
PGLPGA2_c24360
PGDGal_00796
PHPPhaeoP97_02577
PPICPhaeoP14_02377
PHQD1820_07870(trxC)
OCTFTO60_03380(trxA)
LMDMETH_01815
LEJETW24_02115(trxC)
LAQUR2C4_02785
LEVETW23_01665(trxC)
LCAEK3721_14925(trxC)
REDroselon_00500
CIDP73_3590
CMARIMCC12053_2851
CEHCEW89_16630
MALGMALG_02700
CONTQ29_10005
YPACCEW88_01190
YANAYJ57_08160
TPROGa0080559_TMP1732
PABYGa0080574_TMP2374
SULZC1J03_23805
SULIC1J05_04610
AHTANTHELSMS3_01657(trxC)
SAGUCDO87_07345
ROTFIV09_06955(trxC)
RMHLVO79_16805
MALUKU6B_49320(trx)
TGLHFZ77_16215(trxC)
LSALKBK07_09475(trxC)
RCPRCAP_rcc02517(trxC)
RHPLPB142_04560
RBLB6K69_14635
PAMIJCM7686_3373
PYEA6J80_02905 A6J80_22980
PCONB0A89_04780
PZHCX676_13095
PARSDRW48_03250
PPANESD82_01250(trxC)
PSEWJHW44_13470
PFISJHX87_10755
RHCRGUI_1810
DAAAKL17_2917
DONBSK21_02355
RBZB9057_11200
THWBMG03_06820
TECAKL02_005690
GEHHYN69_13625
TAWEI545_07265(trxC)
SALOEF888_18000(trxC)
SEDIEBB79_17590(trxC)
PSEBEOK75_12655(trxC)
PAMOBAR1_13135(trxC)
PSHQF3W81_12405(trxC)
PALWPSAL_022040(trxC)
CMAGCBW24_06890
NSMJO391_12325(trxC)
ACROK3J57_02415(trxC)
SINRO5O51_03270(trxC)
AALKLGT41_0006225
FAQG5B39_06090
HNEHNE_2426
CBOTATE48_12845
NARSaro_3451
NPPPP1Y_Mpl1943
NPNJI59_22300
NREBES08_16940
NOVTQ38_002920
NORFA702_07495(trxC)
NDRHT578_18215(trxC)
NHUMPQ457_00605(trxC)
SALSala_0405
SPHPLH20_17365
STERAOA14_07395
SGISGRAN_0625(trxC)
SPHOC3E99_15025
SPHUSPPYR_1222
SWISwit_3742
SPHDHY78_05530 HY78_24900
RDICMV14_17580
SPHMG432_20945
SSANNX02_p0335
SPANAWL63_17140
SKRBRX40_22345
SNOSK8P63_05195(trxC)
SSYSLG_13870(trxC)
SBDATN00_14935
SPMIK663_01100 K663_08525
SPHBEP837_03884(trxC)
SPHRBSY17_49(trxA)
SPHTK426_15910
SYAA6768_22975
SCLOSCLO_1004220 SCLO_1012140 SCLO_2002070
SAMISAMIE_1011500
SPPHKFK14_07780(trxC) KFK14_20760(trxC)
SPZRG5C33_04050(trxC)
AEPAMC99_00763
ALBAEB_P0113
AAYWYH_01782(trxC)
NTDEGO55_17440(trxC)
CAENK5X80_00790(trxC)
ACRAcry_1389
AMVACMV_14360
RMUCFOB66_00425(trxC)
RMTIAI58_02065(trxC)
RFLRmf_23110(trx)
SRFLHU95_09840 LHU95_15330(trxC)
STELSTAQ_16500
ALIAZOLI_p40170(trxC)
ABSAZOBR_p170074 AZOBR_p230033
ABQABAZ39_16100 ABAZ39_26905
ABFAMK58_24460
AZTTSH58p_02080
AZMDM194_24060
AZZDEW08_24310
AARED3093_19730 D3093_23630(trxC)
RCERC1_3565(trxC)
MAGQMGMAQ_3377
VSUP3M64_11645(trxC)
ELIOKO353_10885(trxC)
MGMMmc1_0456
AFRAFE_2362
AFELferr_1995
ACUAtc_1744
ACZAcaty_c1494
AFIAcife_2413
AFJAFERRID_04330
ATXGCD22_03080(unknown)
AFPK1Y48_09320(trxC)
ACIYMQE22_04355(trxC)
HTLHPTL_1200
TDNSuden_2099
SUASaut_2163
SULNFJR47_09665(trxC)
SULGFJR48_00030(trxC)
SULCCVO_09545(trxC)
SPALFM071_10320(trxC)
SSEIFJR45_06220 FJR45_12215(trxC)
SBALHUE88_13710(trxC)
SMASHUE87_07935 HUE87_12540(trxC)
SMAXFJR03_11440(trxC)
SAQTGJV85_06405 GJV85_13220(trxC)
SKUSulku_2153
SULRB649_10150
SDLSdel_0335
SBASulba_0357
SMULSMUL_0452(trx2)
SHALSHALO_0448
SULSSdiek1_0413
SULJSJPD1_0412
SULTFA592_09110(trxC)
ACIBACBT_1194
AFCAFAEC_1285
ANTArnit_1790
AELLAELL_1400
AAQIAAQM_1218
ASUIASUIS_1082
ACLOACLO_1401
AVPAVENP_1266
ADZADFLV_1533
ARCABLL_1489
PACOAACT_1586
ALKALEK_1883
ALPLPB137_07575
AHSAHALO_1444
AMYTAMYT_1506
AMARAMRN_1452
ACAAACAN_1488
AMOLAMOL_1504
APAIAPAC_1459
HBVABIV_1353
HEBRAEBR_1615
AANAAANAER_1603
HYONNO_0521
NSANitsa_1485
SUNSUN_0679
SLHYH65_03875
SINUIMZ28_04610(trxC)
NISNIS_1293
NAMNAMH_1141
NAPC3L23_05850
CMEDFE773_07335(trxC)
CPAFC6V80_02960(trxC)
GSUGSU3446(trx-3)
GSKKN400_3522(trx-3)
GMEGmet_0151(trx-3)
GBZJZM60_14915
GEMGM21_1543
GEFFO488_03590
GURGura_0335
GEOGeob_1261(trx-3)
GLOGlov_0189
GBMGbem_2697(trx-3)
GBNGEOBRER4_15330(trx-3)
GERKP004_07295
GSUBKP001_08140
GNTKP003_06675
GPLM1B72_13710
DFLDFE_0804
DSDGD606_16100(trxA)
DMADMR_44410(trxA)
DCBC3Y92_00960 C3Y92_06075
DDEDde_3416
DAFDesaf_0311
DASDaes_0150
DPIBN4_12345
DEJAWY79_03760
PPRFDPRO_2128
PSELGM415_05745
DDNDND132_2140
PSEFPSDVSF_21310(trx_2)
PPORJCM14722_16600(trx_2)
PNWSYK_21780(trx_2)
DSXGD604_16005
DBADbac_0306
DESUNLA06_11330(trxC)
DSFUWK_02344
DPRDespr_1649
DOGHP555_10830
DBKDGMP_35580
DDUGF1_07490
DOLDole_2645
DALDalk_0228
DATHRM2_11650(trxA1)
DTOTOL2_C17380(trxA2)
DOVDSCO28_52710
DWDDSCW_49900
DALKDSCA_31900(trxC)
DMLDmul_17860(trxA3)
DLIdnl_41830(trxA4)
DMMdnm_062440(trxA2)
SATSYN_02089
SFUSfum_4096
DBRDeba_0083
TAVG4V39_07535(trxA)
ADEAdeh_3508
ACPA2cp1_3665
AFWAnae109_1582
ANKAnaeK_3596
AORYAMOR_03800
MSDMYSTI_07778
MFBMFUL124B02_41360
SURSTAUR_0583
AGEAA314_09957
AVMJQX13_10120
CFUSCYFUS_000449
SCLsce1327 sce2359(trxC1)
SCUSCE1572_09005 SCE1572_14190
PAUUE8A73_035490
MRMA7982_01846
SAMYDB32_005861
LLUAKJ09_01893
BSEDDN745_12430
PCAYFRD00_29060(trxA)
HAXBALOs_0618(trxC)
BSTOC0V70_17365
PARHI5S86_02880(trxC)
BBEBBR47_55170(bdb)
BCOPJD108_20995
MSAMycsm_06442
MPAAMKK62_17930(trxA)
MMEHM5I08_02115(trxA)
MVAMvan_5905
MGIMflv_0500
MCBMycch_1455
MDUMDUV_43620
MDRMDOR_32840
MMAGMMAD_01600
MMORMMOR_29630
MALVMALV_52520
MARZMARA_10960
MPOFMPOR_48080
RHARHA1_ro06703
REYO5Y_27970
RQIC1M55_29820(trxA)
RBYCEJ39_00115(trxA)
RHBNY08_2831
RRZCS378_24580(trxA)
RHQIM25_04250
RHODAOT96_09480
RPSKJWS13_28555(trxA)
GBRGbro_4438
GRUGCWB2_14620
GOILK459_12355(trxA)
SPINKV203_19300(trxA)
SMASAVERM_7242(trxA2)
SGBWQO_32755
SCBSCAB_84641(trxC)
SVLStrvi_3431
SMALSMALA_2225
SSOII1A49_10385 I1A49_14260(trxA)
SLCSL103_24860
STRMM444_02045
SCXAS200_43860
SPAVSpa2297_14045
SAUOBV401_14565
SLXSLAV_05620
STROSTRMOE7_05840
SNZDC008_34365(trxA)
SGEDWG14_01214
SRJSRO_6626
SVNCP980_04915(trxA)
SVRCP971_32525(trxA)
SGFHEP81_06969(trxA_4)
SNFJYK04_01341
SBROGQF42_38450(trxA)
STUIGCM10017668_65180
SDWK7C20_00105(trxA)
SANUK7396_07475(trxA)
SLFJEQ17_43820(trxA)
SYANNRK68_30305(trxA)
SLONLGI35_00880(trxA)
CMICMM_0796(trxC)
CMCCMN_00752(trxC)
MAURBOH66_04305
MOYCVS54_00745(trxA_1)
MSFIT882_05365(trxA)
CARTPA27867_1233
ARTArth_1420
ARRARUE_c20130
ARUASPU41_12290
ARQBWQ92_13585
ARTHC3B78_06765(trxA)
ARTPE5206_16420(trxA)
ARTYAHiyo4_16850
AAUAAur_1852(trx) AAur_1881(trx)
PNVJMY29_09090(trxA)
ACHAchl_1430
APNAsphe3_14090
PSNINIBR502771_18540(trxA)
PSEYGU243_01505(trxA)
MLUMlut_00610
SATKSA2016_2449
BLINBLSMQ_2042
PFRPFREUD_17940(trxA5)
PFRERM25_1703
ARUBJ5A65_12225
TEZBKM78_11255
TLATLA_TLA_02267(trxA_3)
RAINRai3103_06880(trxA)
PRVG7070_03655(trxA)
BRTJ4N02_14370(trxA)
NANOG5V58_01780(trxA)
NPSKRR39_18225(trxA) KRR39_18260
MGGMPLG2_0267(trxA)
AGRAAGRA3207_003585(trxA)
AMAZLUW76_19870(trxA)
SROSros_4027
NMLNamu_3583
AABA4R43_29330
AACDLWP59_25820(trxA)
PDXPsed_2214 Psed_3480
PSEAWY02_20010
PAUTPdca_16390
KALKALB_5337
MAUMicau_6034
ACTNL083_4472
AIHAiant_19310
ACTLL3i22_045700
PLKCIK06_28160(trxA)
CATICS0771_52400
DVCDvina_16075(trxA) Dvina_22490(trxA)
DFUDfulv_27000(trxA)
DAURDaura_32920(trxA)
DMATDmats_15500(trxA) Dmats_18080(trxA)
NHYJQS43_10565(trxA)
CAICaci_6432
BSOLFSW04_14980(trxA)
CWOCwoe_0652
SBAEDSM104329_04849
AYMYM304_04320(trxA)
IMAPO878_12585(trxA)
STISthe_1465
DRADR_A0164
DGEDgeo_2518
DDRDeide_01140
DWUDVJ83_13865
DFCDFI_12895
DGADEGR_32610
DAHDAETH_43000
DAQUM8445_15665(trxA)
TRATrad_2969
TTHTT_C1117
TTJTTHA1481(TTHA1481)
TTSThthe16_1494
TTLTtJL18_0565
THCTCCBUS3UF1_18270
TAQTO73_1945
TPARAV541_03360
TBCA0O31_00548
MRBMrub_0888
MREK649_04080
MTAIMtai_v1c21040
MSVMesil_0410
RHAWRHABOEDO_000312
RPORRHAB15C_0001212
OBGVerru16b_00291
CAACaka_1364
ROOG5S37_13880
LAMBKBB96_17460
VBAIMCC26134_13545
VBSEGM51_10075
RULUC8_12290(trxC)
RMLFF011L_29050(trxC)
MFFMFFC18_50530(trxC)
ROLCA51_29630(trxC)
AHELQ31a_19390(trxC)
RLCK227x_05280(trxC)
VBLL21SP4_01041
SBUSpiBuddy_0989
TSAAciPR4_2749
TRSTerro_3306
TALBFTW19_02475(trxC)
EDAGWR55_13765(trxC)
EDGH7846_01725
ADINH7849_02600(trxA)
ORPMOP44_07300
SUSAcid_0694
ABACLuPra_04709(trxA_2)
THYDTTHT_0773(trxC)
GPHGEMMAAP_13670
GGRHKW67_00885(trxA)
GBAJ421_3625
MICAP0L94_06510(trxA)
PBTING2E5B_0125
PMUCING2E5A_1773(trxA5)
PPNPalpr_1519
NDENIDE3877(trxC)
NMVNITMOv2_3946(trxC)
NIONITINOP_0620(trxC)
NKFNkreftii_000179
LFILFML04_0373
LFPY981_01910
LEGABH19_01985
CDESC0J27_02620
FPLFerp_0464
MLAMlab_0760
TTNTTX_0028(trxA)
 » show all
Reference
1  [PMID:13712218]
  Authors
HATCH MD, TURNER JF.
  Title
A protein disulphide reductase from pea seeds.
  Journal
Biochem J 76:556-62 (1960)
DOI:10.1042/bj0760556
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 1.8.1.8
IUBMB Enzyme Nomenclature: 1.8.1.8
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 1.8.1.8
BRENDA, the Enzyme Database: 1.8.1.8
CAS: 9029-19-0
LinkDB

DBGET integrated database retrieval system