KEGG KDO2-lipid A biosynthesis, Raetz pathway, LpxL-LpxM type
[ Module menu | Module entry | KO/Compound list | Help ]
Entry M00060
Name KDO2-lipid A biosynthesis, Raetz pathway, LpxL-LpxM type
Definition K00677 K02535 K02536 (K03269,K09949) K00748 K00912 K02527 K02517 K02560
Type Pathway module
Pathway map00540 map01100
Reaction R04567 C00043 -> C04738
R04587 C04738 -> C06022
R04550 C06022 -> C04652
R04549 C04652 -> C04824
R04606 C04652 + C04824 -> C04932
R04657 C04932 -> C04919
R04658 C04919 -> C06024
R05074 C06024 -> C06025
R05146 C06025 -> C06251
R05075 C06251 -> C06026
MODULE IMAGE MODULE-REACTION IMAGE