KEGG   DGROUP: beta1-Adrenergic receptor antagonist
Entry
DG01461                     DGroup                                 
Name
beta1-Adrenergic receptor antagonist
Type
Target
Member
D05587  
Practolol (USAN)
Metoprolol
 D02358  
Metoprolol (USAN/INN)
 D00601  
Metoprolol tartrate (JP18/USP)  <JP/US>
 D00635  
Metoprolol succinate (USP)  <US>
 D05011  
Metoprolol fumarate (USP)
D00235  
Atenolol (JP18/USP/INN)  <JP/US>
Acebutolol
 D02338  
Acebutolol (USAN/INN)
 D00597  
Acebutolol hydrochloride (JP18/USP)  <US>
Betaxolol
 D07526  
Betaxolol (INN)
 D00598  
Betaxolol hydrochloride (JP18/USP)  <JP/US>
Bisoprolol
 D02342  
Bisoprolol (JAN/USAN/INN)  <JP>
 D00634  
Bisoprolol fumarate (JP18/USP)  <JP/US>
Celiprolol
 D07660  
Celiprolol (INN)
 D01741  
Celiprolol hydrochloride (JAN/USAN)  <JP>
Esmolol
 D07916  
Esmolol (INN)
 D00644  
Esmolol hydrochloride (JAN/USP)  <JP/US>
D06646  
Epanolol (USAN/INN)
D01471  
Esatenolol (JAN/INN)
Nebivolol
 D05127  
Nebivolol (USAN/INN)
 D06622  
Nebivolol hydrochloride (USAN)  <US>
D07184  
Talinolol (INN)
Landiolol
 D12410  
Landiolol (USAN/INN)
 D01847  
Landiolol hydrochloride (JAN/USAN)  <JP>
D03449  
Cetamolol hydrochloride (USAN)
D03490  
Cicloprolol hydrochloride (USAN)
D04710  
Levobetaxolol hydrochloride (USAN)
 » expand
Class
Cardiovascular agent
 DG01466  Adrenergic receptor antagonist
  DG01464  beta-Adrenergic receptor antagonist (Beta blocker)
LinkDB

» Japanese version

DBGET integrated database retrieval system