KEGG   DGROUP: Adrenergic receptor antagonist
Entry
DG01466                     DGroup                                 
Name
Adrenergic receptor antagonist
Type
Target
Member
alpha-Adrenergic receptor antagonist
 DG01457  
alpha1-Adrenergic receptor antagonist
  DG00253  
Prazosin
   D08411  
Prazosin (INN)
   D00609  
Prazosin hydrochloride (JP18/USP)  <JP/US>
  DG00254  
Indoramin
   D04531  
Indoramin (USAN/INN)
   D04532  
Indoramin hydrochloride (USAN)
  DG00255  
Trimazosin
   D08212  
Trimazosin (INN)
   D06234  
Trimazosin hydrochloride (USAN)
  DG00256  
Doxazosin
   D07874  
Doxazosin (INN)
   D00608  
Doxazosin mesylate (USP); Doxazosin mesilate (JP18)  <JP/US>
  DG00257  
Urapidil
   D01333  
Urapidil (JP18/INN)  <JP>
   D08662  
Urapidil hydrochloride
  DG00265  
Ketanserin
   D02363  
Ketanserin (USAN/INN)
   D08099  
Ketanserin tartrate
  DG00283  
Nicergoline
   D01290  
Nicergoline (JP18/USAN/INN)  <JP>
   D08271  
Nicergoline tartrate
  DG00287  
Moxisylyte
   D08239  
Moxisylyte (INN)
   D01571  
Moxisylyte hydrochloride (JAN)
  DG00292  
Ifenprodil
   D08064  
Ifenprodil (INN)
   D01445  
Ifenprodil tartrate (JP18)  <JP>
  DG00489  
Alfuzosin
   D07124  
Alfuzosin (INN)
   D01692  
Alfuzosin hydrochloride (JAN/USAN)  <US>
  DG00490  
Tamsulosin
   D08560  
Tamsulosin (INN)
   D01024  
Tamsulosin hydrochloride (JP18/USP)  <JP/US>
  DG00491  
Terazosin
   D08569  
Terazosin (INN)
   D00610  
Terazosin hydrochloride (USP); Terazosin hydrochloride hydrate (JAN)  <JP/US>
   D11585  
Terazosin hydrochloride anhydrous  <US>
  D01965  
Silodosin (JP18/INN)  <JP/US>
  DG00898  
Olanzapine
   D00454  
Olanzapine (JAN/USP/INN)  <JP/US>
   D06623  
Olanzapine pamoate (USAN)  <US>
  DG01316  
Bunazosin
   D07550  
Bunazosin (INN)
   D01887  
Bunazosin hydrochloride (JP18)  <JP>
  D01674  
Naftopidil (JP18/INN)  <JP>
  D04184  
Fiduxosin hydrochloride (USAN)
  D05395  
Pelanserin hydrochloride (USAN)
 DG01460  
alpha2-Adrenergic receptor antagonist
  DG00485  
Yohimbine
   D08685  
Yohimbine (DCF)
   D06671  
Yohimbine hydrochloride (USP)
  DG00867  
Chlorpromazine
   D00270  
Chlorpromazine (USP/INN)
   D00789  
Chlorpromazine hydrochloride (JP18/USP)  <JP/US>
   D03274  
Chlorpromazine hibenzate (JAN)
   D04034  
Chlorpromazine phenolphthalinate (JAN)  <JP>
   D09819  
Chlorpromazine tannate (JAN)
  DG00951  
Mianserin
   D08216  
Mianserin (INN)
   D01358  
Mianserin hydrochloride (JAN/USAN)  <JP>
  DG02838  
Mirtazapine
   D00563  
Mirtazapine (JAN/USP/INN)  <JP/US>
   D11056  
Mirtazapine hydrate (JAN)
  DG01231  
Setiptiline
   D08511  
Setiptiline (INN)
   D02034  
Setiptiline maleate (JAN)  <JP>
  D02569  
Sunepitron hydrochloride (USAN)
  D02972  
Aptazapine maleate (USAN)
  D03002  
Atipamezole (USAN/INN)
  D03672  
Delequamine hydrochloride (USAN)
  D04223  
Fluparoxan hydrochloride (USAN)
  D04514  
Imiloxan hydrochloride (USAN)
 DG00280  
Phentolamine
  D08362  
Phentolamine (INN)
  D00509  
Phentolamine mesylate (USP); Phentolamine mesilate (JAN/INN)  <JP/US>
 DG00281  
Tolazoline
  D08614  
Tolazoline (INN)
  D00997  
Tolazoline hydrochloride (JAN/USP)
 DG00285  
Phenoxybenzamine
  D08358  
Phenoxybenzamine (INN)
  D00507  
Phenoxybenzamine hydrochloride (USP)  <US>
beta-Adrenergic receptor antagonist (Beta blocker)
 DG01461  
beta1-Adrenergic receptor antagonist
  D05587  
Practolol (USAN)
  DG00313  
Metoprolol
   D02358  
Metoprolol (USAN/INN)
   D00601  
Metoprolol tartrate (JP18/USP)  <JP/US>
   D00635  
Metoprolol succinate (USP)  <US>
   D05011  
Metoprolol fumarate (USP)
  D00235  
Atenolol (JP18/USP/INN)  <JP/US>
  DG00314  
Acebutolol
   D02338  
Acebutolol (USAN/INN)
   D00597  
Acebutolol hydrochloride (JP18/USP)  <US>
  DG00315  
Betaxolol
   D07526  
Betaxolol (INN)
   D00598  
Betaxolol hydrochloride (JP18/USP)  <JP/US>
  DG00316  
Bisoprolol
   D02342  
Bisoprolol (JAN/USAN/INN)  <JP>
   D00634  
Bisoprolol fumarate (JP18/USP)  <JP/US>
  DG00317  
Celiprolol
   D07660  
Celiprolol (INN)
   D01741  
Celiprolol hydrochloride (JAN/USAN)  <JP>
  DG00318  
Esmolol
   D07916  
Esmolol (INN)
   D00644  
Esmolol hydrochloride (JAN/USP)  <JP/US>
  D06646  
Epanolol (USAN/INN)
  D01471  
Esatenolol (JAN/INN)
  DG00319  
Nebivolol
   D05127  
Nebivolol (USAN/INN)
   D06622  
Nebivolol hydrochloride (USAN)  <US>
  D07184  
Talinolol (INN)
  DG03235  
Landiolol
   D12410  
Landiolol (USAN/INN)
   D01847  
Landiolol hydrochloride (JAN/USAN)  <JP>
  D03449  
Cetamolol hydrochloride (USAN)
  D03490  
Cicloprolol hydrochloride (USAN)
  D04710  
Levobetaxolol hydrochloride (USAN)
 DG01462  
beta2-Adrenergic receptor antagonist
  D03170  
Bucindolol hydrochloride (USAN)
  D03198  
Butoxamine hydrochloride (USAN)
  D07608  
Carazolol (INN)
 DG00303  
Alprenolol
  D07156  
Alprenolol (INN)
  D01182  
Alprenolol hydrochloride (JP18/USAN)
 DG00304  
Oxprenolol
  D08318  
Oxprenolol (INN)
  D01806  
Oxprenolol hydrochloride (JP18/USP)
 D00513  
Pindolol (JP18/USP/INN)  <JP/US>
 DG00305  
Propranolol
  D08443  
Propranolol (INN)
  D00483  
Propranolol hydrochloride (JP18/USP)  <JP/US>
 DG00306  
Timolol
  D08600  
Timolol (INN)
  D00378  
Timolol (USAN)  <US>
  D00603  
Timolol maleate (JP18/USP)  <JP/US>
 DG00307  
Sotalol
  D08525  
Sotalol (INN)
  D01026  
Sotalol hydrochloride (JAN/USP)  <JP/US>
 D00432  
Nadolol (JP18/USP/INN)  <JP/US>
 D07181  
Mepindolol (INN)
 DG00308  
Carteolol
  D07624  
Carteolol (INN)
  D00599  
Carteolol hydrochloride (JP18/USP)  <JP/US>
 DG00309  
Tertatolol
  D07182  
Tertatolol (INN)
  D08572  
Tertatolol hydrochloride
 DG00310  
Bopindolol
  D07537  
Bopindolol (INN)
  D01794  
Bopindolol malonate (JAN)
 DG00311  
Bupranolol
  D07590  
Bupranolol (INN)
  D01454  
Bupranolol hydrochloride (JP18)
 DG00312  
Penbutolol
  D08074  
Penbutolol (INN)
  D00602  
Penbutolol sulfate (JP18/USP)
 D07183  
Cloranolol (INN)
 DG01136  
Levobunolol
  D08115  
Levobunolol (INN)
  D01025  
Levobunolol hydrochloride (JAN/USP)  <JP/US>
 DG01137  
Metipranolol
  D02374  
Metipranolol (USAN/INN)
  D02081  
Metipranolol hydrochloride
 DG01138  
Befunolol
  D07496  
Befunolol (INN)
  D01512  
Befunolol hydrochloride (JAN)
 D01504  
Bufetolol hydrochloride (JP18)  <JP>
 DG01317  
Medroxalol
  D04888  
Medroxalol (USAN/INN)
  D04889  
Medroxalol hydrochloride (USAN)
 DG01322  
Tilisolol
  D08598  
Tilisolol (INN)
  D01795  
Tilisolol hydrochloride (JAN)
 DG01323  
Indenolol
  D08078  
Indenolol (INN)
  D01958  
Indenolol hydrochloride (JP18)
 D01492  
Bucumolol hydrochloride (JP18)
 D02389  
Primidolol (USAN/INN)
 D02765  
Adaprolol maleate (USAN)
 D02834  
Alprenoxime hydrochloride (USAN)
 D03177  
Bunolol hydrochloride (USAN)
 D03729  
Dexpropranolol hydrochloride (USAN)
 D03759  
Diacetolol hydrochloride (USAN)
 D04190  
Flestolol sulfate (USAN)
 D05345  
Pamatolol sulfate (USAN)
 D09843  
Beradilol monoethyl maleate (JAN)
alpha1 and beta-Adrenergic receptor antagonist
 DG00320  
Labetalol
  D08106  
Labetalol (INN)
  D00600  
Labetalol hydrochloride (JP18/USP)  <JP/US>
 DG00321  
Carvedilol
  D00255  
Carvedilol (JP18/USP/INN)  <JP/US>
  D03415  
Carvedilol phosphate (USAN); Carvedilol phosphate hydrate (JAN)  <US>
 D01369  
Bevantolol hydrochloride (JAN/USAN)  <JP>
 DG01302  
Amosulalol
  D07451  
Amosulalol (INN)
  D01469  
Amosulalol hydrochloride (JP18)  <JP>
 DG01303  
Arotinolol
  D07465  
Arotinolol (INN)
  D01830  
Arotinolol hydrochloride (JP18)  <JP>
 D01691  
Nipradilol (JAN/INN)  <JP>
 D01444  
Bunitrolol hydrochloride (JAN)
 » expand
Class
Cardiovascular agent
LinkDB

» Japanese version

DBGET integrated database retrieval system