KEGG    Network variation - Measles virus (MV)
[ Network menu | Network entry | Help ]
ENTRYnt06169
NameMeasles virus (MV)
CategoryDisease view; Viral infection
Pathwayhsa05162 Measles
GenomeT40033
DiseaseH00394 Measles
Display drug-target relation   disease type
PI3K signaling
N00683    (CD80,CD86)CD28PI3KPIP3AKTGSK3B
N00684    (F,H)CBLBPI3K
TLR signaling
N00690    (TLR7,TLR9)MYD88(IRAK4+IRAK1)IRF7(IFNA,IFNB1)
N00691        VIRF7
N00435    (TLR1,TLR2,TLR4)(TIRAP+MYD88)(IRAK4+IRAK1)(TRAF6+TAK1+TAB2)IKKNFKBIANFKB(TNF,IL6,IL12A,IL1..
N00692      PTNFAIP3(TRAF6+TAK1+TAB2)
RLR signaling
N00469    RNARIGIMAVSTRAF3(TANK+NAP1+SINTBAD..(TBK1+IKBKE)(IRF7,IRF3)(IFNA,IFNB1)
N00685    VMDA5MAVS
N00686              NIRF3IFNB1
N00687              (V,C)IRF3
N00688    RNARIGIMAVSIKKNFKBIANFKB(IFNA,IFNB1)
N00689            (V,P,C)NFKB
PKR-eIF2alpha signaling
N00571      EIF2AK2EIF2S1EIF2B
N00696    CEIF2AK2
IFN signaling
N00150    (IFNA,IFNB1)(IFNAR1+IFNAR2)(JAK1,TYK2)(STAT1+STAT2+IRF9)(IRF7,EIF2AK2)
N00693      (V,P)JAK1
N00694        (V,P,C)(STAT1+STAT2+IRF9)
Transcription
N00695    VTP73BBC3
N00697    PRCHY1TP53