KEGG    Network variation - Measles virus (MV)
[ Network menu | Network entry | Edit Network | Help ]
ENTRYnt06169
NameMeasles virus (MV)
CategoryDisease view; Viral diseases
Pathwayhsa05162 Measles
GenomeT40033
DiseaseH00394 Measles
Display drug-target relation   disease type
N00683   
N00684   
 
N00690   
N00691   
 
N00435   
N00692   
 
N00469   
N00685   
N00686   
N00687   
N00688   
N00689   
 
N00571   
N00696   
 
N00150   
N00693   
N00694   
 
N00695   
N00697