KEGG    Network variation - SARS coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
[ Network menu | Network entry | Help ]
ENTRYnt06171
NameSARS coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
CategoryDisease view; Viral infection
Pathwayhsa05171 Coronavirus disease - COVID-19
GenomeT40361
DiseaseH02398 COVID-19
Display drug-target relation   disease type
RLR signaling
N00469      RNARIGIMAVSTRAF3(TANK+NAP1+SINTBAD..(TBK1+IKBKE)(IRF7,IRF3)(IFNA,IFNB1)
N01310              nsp13TBK1
N01320              nsp3ISG15=IRF3
N01319                (nsp6,ORF6)IRF3
N01308      RNA(MDA5,ZNFX1)MAVSTRAF3(TANK+NAP1+SINTBAD..(TBK1+IKBKE)(IRF7,IRF3)(IFNA,IFNB1)
N01309    nsp3ISG15=MDA5
Complement cascade
N01491      [C4,C2]((MBL2,COLEC10/11,..[C4b,C2a](C4b+C2a)
N01312      S(MBL2+MASP1/2)
N01487      [C4,C2]((C1QA,C1QB,C1QC)+..[C4b,C2a](C4b+C2a)
N01314    S(IgG,IgM)((C1QA,C1QB,C1QC)+..
N01315      F2((MBL2,COLEC10/11,..F2a
N01502        FG(F2a,((MBL2,COLEC1..Fibrin
N01316      (S,N)(MBL2,COLEC10/11,F..
IFN signaling
N00150    (IFNA,IFNB1)(IFNAR1+IFNAR2)(JAK1,TYK2)(STAT1+STAT2+IRF9)(IRF7,EIF2AK2)
N01321        (nsp1,nsp6,nsp13,O..STAT1
N01322        (nsp6,nsp13,ORF7a,..STAT2
Translation
N01317      40S=mRNA=60S
N01318    nsp140S
Angiotensin II signaling
N01306        AngIIAGTR1NOX2ROSNFKB(VCAM1,IL6,MMP2,MM..
N01307    SACE2AngIIAGTR1NOX2ROSNFKB(TNF,IL6,IL1B,IL12..