KEGG    Network variation - Non-small cell lung cancer
[ Network menu | Network entry | Edit Network | Help ]
ENTRYnt06266
NameNon-small cell lung cancer
CategoryCancers
Pathwayhsa05223
DiseaseH00014 Non-small cell lung cancer
Display reference network   variant network   drug-target relation   disease type
N00001   
N10005   
N10006   
N00014   
N00041   
N10009   
N00022   
N10025   
N00008   
N10003   
N10004   
N00007   
N10027   
N00012   
 
N00216   
N10024   
N01062   
 
N00023   
N10005   
N10006   
N00024   
N10003   
N10004   
N00025   
 
N00033   
N10005   
N10006   
N00036   
N10003   
N10004   
N00047   
N10027   
N00032   
 
N00043   
N10024   
N01063   
 
N00096   
N00097   
 
N00053   
N10003   
N10004   
N00105   
 
N00066   
N00070   
 
N00115