KEGG    Network variation - Hepatitis B virus (HBV)
[ Network menu | Network entry | Help ]
ENTRYnt06162
NameHepatitis B virus (HBV)
CategoryDisease view; Viral infection
Pathwayhsa05161 Hepatitis B
GenomeT40004
DiseaseH00412 Hepatitis B
H00048 Hepatocellular carcinoma
Display drug-target relation   disease type
MAPK signaling
N00001    EGFEGFRGRB2SOSRASRAFMEKERKCCND1
N00540    XSRCGRB2SOSRASRAFMEKERKELK1
N00216    HGFMETGRB2SOSRASRAFMEKERK
N00541          XRAS
N00545                XERKAP1MMP9
N00542    EGFEGFRGRB2SOSRASMEKK1MKK4JNK
N00543                XJNKJUN
N00538        Ca2+PTK2BSRCGRB2SOSRASRAFMEKERK
N00539    XVDAC3Ca2+
PI3K signaling
N00033    EGFEGFRPI3KPIP3AKTBAD
N00267      XPI3K
TGFB signaling
N00063      TGFB(TGFBR2+TGFBR1)(SMAD2,SMAD3)=SMAD4
N00531    XTGFB(TGFBR2+TGFBR1)(SMAD2,SMAD3)=SMAD4
JAK-STAT signaling
N00053    CytokineReceptorJAKSTATPIM1
N00548        XSTAT3
TLR signaling
N00435      (TLR1,TLR2,TLR4)(TIRAP+MYD88)(IRAK4+IRAK1)(TRAF6+TAK1+TAB2)IKKNFKBIANFKB(TNF,IL6,IL12A,IL1..
N00556    CTLR2
N00557      CTIRAP
N00549      CMYD88
N00550                CNFKB
N00438      (TLR2,TLR4)(TIRAP+MYD88)(IRAK4+IRAK1)(TRAF6+TAK1+TAB2)(MEK,MKK3/6,MKK4/7..(ERK,p38,JNK)AP1
N00551            SJNK
N00553      TLR4TICAM2TICAM1TRAF3(IKBKE+TBK1)(IRF3,IRF7)IFNB1
N00554      CTICAM2
N00555        CTICAM1
N00149        TLR3TICAM1TRAF3(IKBKE+TBK1)IRF3(CREBBP,EP300)IFNB1
N00552          PDDX3X=(IKBKE+TBK1)
RLR signaling
N00469      RNARIGIMAVSTRAF3(TANK+NAP1+SINTBAD..(TBK1+IKBKE)(IRF7,IRF3)(IFNA,IFNB1)
N00268        XMAVS
IFN signaling
N00150    (IFNA,IFNB1)(IFNAR1+IFNAR2)(JAK1,TYK2)(STAT1+STAT2+IRF9)(IRF7,EIF2AK2)
N00558        P(STAT1+STAT2)
Chemokine signaling
N00546    CXCL12CXCR4GNAQ(PLCB,PLCG)IP3Ca2+PKCRAFMEKERK
N00547              SPKC
Cell cycle
N00536    CDKN2AMDM2TP53CDKN1A(CCNE+CDK2)RB1E2F
N00537          X(CCNE+CDK2)RB1E2F
Apoptosis
N00146    (FASLG,TNFSF10)(FAS,TNFRSF10B)FADD(CASP8,CASP10)BID(BAX,BAK1)CYCS=APAF1CASP9(CASP3,CASP7)
N00534            XBAX
N00533                XBIRC5CASP9
Transcription
N00532    X(EGR2,EGR3)=EP300FASLG
N00535    XTP53(CDKN1A,BAX,FAS)
N00544    XCREBBP=(CREB+ATF2)(CXCL8,PCNA)