KEGG    Network variation - Human papillomavirus (HPV)
[ Network menu | Network entry | Edit Network | Help ]
ENTRYnt06166
NameHuman papillomavirus (HPV)
CategoryDisease view; Viral infection
Pathwayhsa05165 Human papillomavirus infection
GenomeT40087 T40088
DiseaseH00030 Cervical cancer
Display drug-target relation   disease type
N00001   
N00367   
N00015   
N00369   
 
N00033   
N00366   
N00039   
N00368   
N00582   
N00357   
N00220   
N00353   
N00354   
N00355   
N00356   
 
N00086   
N00380   
N00381   
N00382   
 
N00149   
N00346   
 
N00150   
N00377   
N00378   
N00379   
 
N00374   
N00375   
 
N00363   
N00364   
 
N00347   
N00372   
N00349   
N00348   
N00358   
N00362   
N00091   
N00359   
N00360   
N00361   
N00365   
 
N00145   
N00350   
N00351   
N00352   
N00098   
N00384   
N00383   
 
N00340   
N00341   
N00342   
N00343   
N00344   
N00345   
 
N00370   
N00371   
 
N00373   
N00376