KEGG    Network variation - Herpes simplex virus 1 (HSV-1)
[ Network menu | Network entry | Edit Network | Help ]
ENTRYnt06168
NameHerpes simplex virus 1 (HSV-1)
CategoryDisease view; Viral diseases
Pathwayhsa05168
GenomeT40073
DiseaseH00365 Herpes simplex virus infection
Display drug-target relation   disease type
N00582   
N00583   
N00584   
 
N00435   
N00561   
N00562   
N00563   
N00564   
 
N00469   
N00565   
N00566   
N00567   
N00568   
 
N00395   
N00569   
N00570   
 
N00515   
N00574   
 
N00571   
N00573   
N00572   
 
N01489   
N00589   
 
N00150   
N00576   
N00577   
N00578   
N00575   
 
N00559   
N00560   
 
N00363   
N00581   
N00590   
N00591   
 
N00145   
N00579   
N00146   
N00580   
N00098   
N00585   
 
N00586   
N00587   
 
N00592   
N00588