KEGG    Network variation - Epstein-Barr virus (EBV)
[ Network menu | Network entry | Edit Network | Help ]
ENTRYnt06165
NameEpstein-Barr virus (EBV)
CategoryDisease view; Viral diseases
Pathwayhsa05169
GenomeT40079
DiseaseH00367 Infectious mononucleosis
H00008 Burkitt lymphoma
Display drug-target relation   disease type
N00033   
N00485   
N00266   
 
N00053   
N00486   
 
N00487   
N00488   
 
N00435   
N00466   
N00467   
N00468   
 
N00469   
N00470   
 
N00150   
N00471   
N00472   
N00473   
 
N00151   
N00265   
 
N00363   
N00479   
N00480   
 
N00066   
N00483   
N00484   
N00091   
N00264   
N00482   
 
N00146   
N00477   
N00098   
N00262   
N00474   
N00475   
N00478   
N00476   
 
N00481   
N00223   
N00225   
N00224   
N00226   
N00263