KEGG image  薬物代謝酵素とトランスポーター

[ Brite table menu ]
[ English | Japanese ]

[ Enzymes | Transporters ]

薬物代謝酵素

医薬品 KEGG 基質 阻害 誘導
アカラブルチニブ (JAN) D10893 CYP3A
アカラブルチニブマレイン酸塩 D11720 CYP3A
アカラブルチニブマレイン酸塩水和物 (JAN) D12704 CYP3A
アキシチニブ (JAN) D03218 CYP3A4, CYP3A5
アクリジニウム臭化物 (JAN) D08837 BCHE CYP2D6, CYP3A4, CYP3A5
アクリジニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩 D11857 UGT
アシミニブ D11403 CYP3A4, UGT2B7, UGT2B17
アシミニブ塩酸塩 (JAN) D11404 CYP3A4, UGT2B7, UGT2B17
アジマリン (JP18) D00199 CYP2D6
アジルサルタン (JAN) D08864 CYP2C9
アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 D10524 CYP3A4
アスコルビン酸キニーネ D05681 CYP3A4
アステミゾール (JAN) D00234 CYP3A
アスナプレビル (JAN) D10093 CYP3A CYP2D6 CYP3A4
アスピリン・オメプラゾール D11616 CYP2C19; CYP3A4
アスピリン・ランソプラゾール D10527 CYP2C19, CYP3A4
アセチルコリン塩化物 (JP18) D00999 ACHE
アセトン D02311 CYP2E1
アセナピン D11769 CYP1A2 CYP2D6
アセナピンマレイン酸塩 (JAN) D02995 CYP1A2 CYP2D6
アセノイラミン酸 (JAN) D11016 NPL
アセノイラム酸ナトリウム (JAN) D09855 NPL
アセポン酸ヒドロコルチゾン D06876 CYP3A
アゼラスチン塩酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル D11656 CYP3A4
アゼルニジピン (JP18) D01145 CYP3A4
アタザナビル D07471 CYP3A4, UGT1A1
アタザナビル・コビシスタット D10753 CYP3A4 CYP3A, CYP2D6; CYP2C8, UGT1A1
アタザナビル硫酸塩 (JAN) D01276 CYP3A4, UGT1A1
アダグラシブ D12301 CYP3A4
アテノロール (JP18) D00235 CYP2D6
アトゲパント D11313 CYP3A4
アトバコン・プログアニル塩酸塩 D02472 CYP2C19
アトモキセチン D07473 CYP2D6
アトモキセチン塩酸塩 (JAN) D02574 CYP2D6
アトルバスタチン D07474 CYP3A4
アトルバスタチンカルシウム D00887 CYP3A4
アトルバスタチンカルシウムプロピレングリコールソルベート D11095 CYP3A4
アトルバスタチンカルシウム水和物 (JP18) D02258 CYP3A4
アドレナリン (JP18) D00095 COMT, MAO
アドレナリン・リドカイン塩酸塩 D04052 CYP1A2, CYP3A4
アナグレリド D07455 CYP1A1, CYP1A2
アナグレリド塩酸塩 D02933 CYP1A1, CYP1A2
アナグレリド塩酸塩水和物 (JAN) D10255 CYP1A1, CYP1A2
アナストロゾール (JP18) D00960 CYP1A2, CYP2C9, CYP3A4
アナモレリン塩酸塩 (JAN) D08856 CYP3A4
アバコパン (JAN) D11093 CYP3A4
アバトロンボパグ D10306 CYP3A4, CYP2C9
アバトロンボパグマレイン酸塩 (JAN) D10307 CYP3A4, CYP2C9
アバナフィル D03217 CYP3A4
アバメタピル D10687 CYP1A2
アパルタミド (JAN) D11040 CYP2C8, CYP3A4 CYP3A4, CYP2C19; CYP2C9
アビラテロン酢酸エステル (JAN) D09701 CYP3A4
アピキサバン (JAN) D03213 CYP3A4, CYP3A5
アブロシチニブ (JAN) D11400 CYP2C19, CYP2C9
アプリンジン D02969 CYP2D6
アプリンジン塩酸塩 (JP18) D01326 CYP2D6
アプレピタント (JAN) D02968 CYP3A4 CYP3A4 CYP3A4, CYP2C9
アプロシテンタン D11441 UGT1A1, UGT2B7
アベマシクリブ (JAN) D10688 CYP3A
アミオダロン D02910 CYP3A4
アミオダロン塩酸塩 (JP18) D00636 CYP3A4
アミトリプチリン D07448 CYP2D6; CYP1A2, CYP3A4, CYP2C19
アミトリプチリン塩酸塩 (JP18) D00809 CYP2D6; CYP1A2, CYP3A4, CYP2C19
アミノフィリン D00227 CYP1A2
アミノフィリン二水和物 D11630 CYP1A2
アミノフィリン水和物 (JP18) D05429 CYP1A2
アムロジピン D07450 CYP3A4
アムロジピンベシル酸塩 (JP18) D00615 CYP3A4
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム D08488 CYP3A4
アムロジピン安息香酸塩 D11881 CYP3A4
アメナメビル (JAN) D10564 CYP3A CYP3A, CYP2B6
アモキサピン (JP18) D00228 CYP2D6
アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン・ランソプラゾール D08774 CYP2C19, CYP3A4 CYP3A4
アモジアキン D02922 CYP2C8
アモバルビタール (JP18) D00555 CYP3A
アモバルビタールナトリウム (JAN) D02252 CYP3A
アラニジピン (JAN) D01562 CYP3A4
アリスキレン D03208 CYP3A4
アリスキレンフマル酸塩 (JAN) D06412 CYP3A4
アリピプラゾール (JAN) D01164 CYP3A4, CYP2D6
アリピプラゾールカボキシル D10355 CYP3A4, CYP2D6
アリピプラゾールラウロキシル D10364 CYP3A4, CYP2D6
アリピプラゾール水和物 (JAN) D10516 CYP3A4, CYP2D6
アルガトロバン水和物 (JP18) D00181 CYP3A4
アルテメテル・ルメファントリン D02484 CYP3A
アルフゾシン D07124 CYP3A4
アルフゾシン塩酸塩 (JAN) D01692 CYP3A4
アルブテロール・ブデソニド D12757 SULT1A3
アルプラゾラム (JP18) D00225 CYP3A
アルプレノロール D07156 CYP2D6
アルプレノロール塩酸塩 (JP18) D01182 CYP2D6
アルモダフィニル D03215 CYP3A4, CYP3A5
アルモトリプタン D02824 MAOA, CYP3A4, CYP2D6; FMO3
アレクチニブ D10542 CYP3A4
アレクチニブ塩酸塩 (JAN) D10450 CYP3A4
アロセトロン D07129 CYP1A2; CYP3A4, CYP2C9
アロセトロン塩酸塩 D02829 CYP1A2; CYP3A4, CYP2C9
アロプリノール (JP18) D00224 CYP1A2
アロプリノールナトリウム D07564 CYP1A2
アンピロキシカム (JP18) D01397 CYP2C9
アンフェタミン D07445 CYP2D6
アンプレナビル (JAN) D00894 CYP3A4 CYP3A CYP3A
イキサベピロン (JAN) D04645 CYP3A4
イグラチモド (JAN) D01146 NAT
イサブコナゾニウム D10644 CYP3A CYP3A, UGT CYP2B6
イサブコナゾニウム硫酸塩 (JAN) D10643 CYP3A CYP3A, UGT CYP2B6
イストラデフィリン (JAN) D04641 CYP1A1, CYP3A4, CYP3A5 CYP3A4, CYP3A5
イソフェンインスリン ヒト 水性懸濁液 (JP18) D04547 CYP1A2
イソプレナリン D08090 COMT
イソプロピルアンチピリン・エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン D07585 CYP3A4
イデラリシブ (JAN) D10560 CYP3A; UGT1A4
イトプリド D08094 FMO1, FMO3
イトプリド塩酸塩 (JAN) D02729 FMO1, FMO3
イトラコナゾール (JP18) D00350 CYP3A4 CYP3A4
イバブラジン D07165 CYP3A4
イバブラジン塩酸塩 (JAN) D08095 CYP3A4
イブプロフェン (JP18) D00126 CYP2C9
イブプロフェンL-リシン (JAN) D06606 CYP2C9
イブプロフェンアルギニン塩 D08058 CYP2C9
イブプロフェンアルミニウム D04490 CYP2C9
イブプロフェントレラミン D12597 CYP2C9
イブプロフェントレラミン塩酸塩 D12598 CYP2C9
イブプロフェンナトリウム D08059 CYP2C9
イブプロフェンナトリウム水和物 D09760 CYP2C9
イブプロフェンピコノール (JP18) D01122 CYP2C9
イブルチニブ (JAN) D10223 CYP3A
イプタコパン D12251 CYP2C8; CYP2D6, UGT1A1, UGT1A3, UGT1A8
イプタコパン塩酸塩水和物 (JAN) D12252 CYP2C8; CYP2D6, UGT1A1, UGT1A3, UGT1A8
イプラグリフロジン D10196 UGT2B7
イプラグリフロジンL-プロリン (JAN) D10200 UGT2B7
イベルメクチン (JAN) D00804 CYP3A4
イホスファミド (JAN) D00343 CYP3A4
イマチニブ D08066 CYP3A4
イマチニブメシル酸塩 (JAN) D01441 CYP3A4
イミダフェナシン (JAN) D06273 CYP3A4, UGT1A4
イミプラミン D08070 CYP2D6; CYP1A2, CYP3A4, CYP2C19
イミプラミンパモ酸塩 D08071 CYP2D6; CYP1A2, CYP3A4, CYP2C19
イミプラミン塩酸塩 (JP18) D00815 CYP2D6; CYP1A2, CYP3A4, CYP2C19
イリノテカン D08086 CES; CYP3A4, UGT1A1
イリノテカンスクロソファート D10642 CES; CYP3A4, UGT1A1
イリノテカン塩酸塩水和物 (JP18) D01061 CES; CYP3A4, UGT1A1
イルベサルタン (JP18) D00523 CYP2C9
イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 (JP18) D10243 CYP3A4
イルベサルタン・トリクロルメチアジド D10480 CYP2C9, UGT
イロペリドン D02666 CYP3A4, CYP2D6
インジナビル D03833 CYP3A4 CYP3A4
インジナビル硫酸塩エタノール付加物 (JAN) D02861 CYP3A4 CYP3A4
インスリン ヒト (JP18) D03230 CYP1A2
インスリンアスパルト (JP18) D04475 CYP1A2
インスリングラルギン (JP18) D03250 CYP1A2
インスリングルリジン (JAN) D04540 CYP1A2
インスリンデテミル (JAN) D04539 CYP1A2
インスリンリスプロ (JAN) D04477 CYP1A2
インスリン亜鉛 D04551 CYP1A2
インダカテロール D09318 CYP3A4
インダカテロールマレイン酸塩 (JAN) D09319 CYP3A4
インダカテロール酢酸塩 (JAN) D11009 CYP3A4
ウパダシチニブ D10994 CYP3A4; CYP2D6
ウパダシチニブ水和物 (JAN) D11048 CYP3A4; CYP2D6
ウパダシチニブ酒石酸塩 D10995 CYP3A4; CYP2D6
ウメクリジニウム D10180 CYP2D6
ウメクリジニウム臭化物 (JAN) D10181 CYP2D6
ウメクリジニウム臭化物・ビランテロール D10533 CYP2D6, CYP3A4
ウラピジル (JP18) D01333 CYP2D6
ウラピジル塩酸塩 D08662 CYP2D6
ウンデシレン酸エストラジオール D04065 CYP3A4
エキセメスタン (JAN) D00963 CYP3A4
エサキセレノン (JAN) D10892 CYP3A
エスケタミン D07283 CYP2B6, CYP3A4; CYP2C9, CYP2C19, UGT
エスケタミン塩酸塩 (JAN) D10627 CYP2B6, CYP3A4; CYP2C9, CYP2C19, UGT
エスシタロプラム D07913 CYP3A4, CYP2C19, CYP2D6; MAO, AOX1 CYP2D6
エスシタロプラムシュウ酸塩 (JAN) D02567 CYP3A4, CYP2C19, CYP2D6; MAO, AOX1 CYP2D6
エスゾピクロン (JAN) D02624 CYP3A4; CYP2E1
エスタゾラム (JP18) D00311 CYP3A
エストラジオール (JAN) D00105 CYP3A4
エストラジオールエナンタート D04064 CYP3A4
エストラジオールシピオナート D04063 CYP3A4
エストラジオールプロピオン酸エステル (JAN) D01617 CYP3A4
エストラジオールヘミスクシナート D07919 CYP3A4
エストラジオールヘミ水和物 D07918 CYP3A4
エストラジオール吉草酸エステル (JAN) D01413 CYP3A4
エストラジオール安息香酸エステル (JP18) D01953 CYP3A4
エストラジオール・ノルエチステロン D09188 CYP3A4
エストラジオール・レボノルゲストレル D09187 CYP3A4
エストロピペート D00948 CYP3A4
エストロン (JAN) D00067 CYP3A4
エストロン硫酸ナトリウム D00312 CYP3A4
エスフルルビプロフェン (JAN) D10254 CYP2C9
エスフルルビプロフェン・ハッカ油 D10746 CYP2C9
エスリカルバゼピン D09215 CYP2C19 CYP3A4
エスリカルバゼピン酢酸エステル D09612 CYP2C19 CYP3A4
エゼチミブ (JAN) D01966 UGT
エゼチミブ・アトルバスタチン D10385 CYP3A4
エゼチミブ・ロスバスタチン D11520 UGT
エソメプラゾール D07917 CYP2C19; CYP3A4
エソメプラゾールカリウム D09339 CYP2C19; CYP3A4
エソメプラゾールストロンチウム水和物 D10120 CYP2C19; CYP3A4
エソメプラゾールナトリウム D04056 CYP2C19; CYP3A4
エソメプラゾールマグネシウム二水和物 D11114 CYP2C19; CYP3A4
エソメプラゾールマグネシウム水和物 (JAN) D01984 CYP2C19; CYP3A4
エチゾラム (JP18) D01514 CYP2C9, CYP3A4
エチニルエストラジオール (JP18) D00554 CYP3A4 CYP3A4
エチニルエストラジオールプロパンスルホナート D07928 CYP3A4 CYP3A4
エチルモルヒネ D07929 CYP3A4
エチルモルヒネ塩酸塩水和物 (JP18) D02205 CYP3A4
エトスクシミド (JP18) D00539 CYP3A4
エトラシモド D10930 CYP2C8, CYP2C9, CYP3A4, UGT; CYP2C19, CYP2J2
エトラシモドL-アルギニン (JAN) D10931 CYP2C8, CYP2C9, CYP3A4, UGT; CYP2C19, CYP2J2
エトラビリン (JAN) D04112 CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 CYP2C9, CYP2C19 CYP3A4
エヌトレクチニブ (JAN) D10926 CYP3A4 CYP3A
エノキサシン D00310 CYP1A2
エノキサシン水和物 (JP18) D05461 CYP1A2
エバスチン (JP18) D01478 CYP2J2, CYP3A4
エファビレンツ (JAN) D00896 CYP3A4, CYP2B6 CYP2B6, CYP3A4
エプレレノン (JP18) D01115 CYP3A4
エベロリムス (JAN) D02714 CYP3A4
エムトリシタビン・テノホビルアラフェナミド D10835 CTSA, CYP3A
エムトリシタビン・リルピビリン・テノホビルアラフェナミド D10836 CTSA, CYP3A
エラケストラント D11671 CYP3A4; CYP2A6, CYP2C9
エラケストラント塩酸塩 D11672 CYP3A4; CYP2A6, CYP2C9
エラゴリクス・エストラジオール・ノルエチステロン D12137 CYP3A; CYP2D6, CYP2C8, UGT
エラフィブラノル D11208 CYP3A4
エリグルスタット D09893 CYP2D6; CYP3A4
エリグルスタット酒石酸塩 (JAN) D09894 CYP2D6; CYP3A4
エリスロマイシン (JP18) D00140 CYP3A CYP3A
エリスロマイシンアシストラート D02523 CYP3A CYP3A
エリスロマイシンエストレート (JAN) D00851 CYP3A CYP3A
エリスロマイシンエチルコハク酸エステル (JP18) D01361 CYP3A CYP3A
エリスロマイシングルセプタート D02524 CYP3A CYP3A
エリスロマイシンサルナセジン D04054 CYP3A CYP3A
エリスロマイシンスチノプラート D07910 CYP3A CYP3A
エリスロマイシンステアリン酸塩 (JP18) D02184 CYP3A CYP3A
エリスロマイシンチオシアナート D07909 CYP3A CYP3A
エリスロマイシンプロピオナート D02525 CYP3A CYP3A
エリスロマイシンラクトビオン酸塩 (JP18) D02009 CYP3A CYP3A
エリブリンメシル酸塩 (JAN) D08914 CYP3A4
エルゴタミン D07906 CYP3A4
エルゴタミン酒石酸塩 (JP18) D00679 CYP3A4
エルゴメトリン D07905 CYP3A4
エルゴメトリンマレイン酸塩 (JP18) D01163 CYP3A4
エルダフィチニブ (JAN) D10927 CYP2C9, CYP3A4
エルツグリフロジン D10313 UGT1A9, UGT2B7
エルツグリフロジンピドロ酸塩 D11043 UGT1A9, UGT2B7
エルツグリフロジン・シタグリプチン D11066 UGT1A9, UGT2B7
エルバスビル (JAN) D10625 CYP3A
エルビテグラビル・コビシスタット・エムトリシタビン・テノホビルジソプロキシル D10756 CYP3A; CYP2D6 CYP3A, CYP2D6
エルロチニブ D07907 CYP3A4, CYP1A2
エルロチニブ塩酸塩 (JAN) D04023 CYP3A4, CYP1A2
エレクサカフトル・イバカフトル・テザカフトル D11700 CYP3A
エレトリプタン D07887 CYP3A4
エレトリプタン臭化水素酸塩 (JAN) D01973 CYP3A4
エレトリプタン臭化水素酸塩水和物 D11617 CYP3A4
エンカイニド D07894 CYP2D6
エンコラフェニブ (JAN) D11053 CYP3A4
エンザルタミド (JAN) D10218 CYP2C8; CYP3A4
エンシトレルビル D12619 CYP3A CYP3A
エンシトレルビルフマル酸 (JAN) D12353 CYP3A CYP3A
エンタカポン (JP18) D00781 CYP2C9, COMT
エンパグリフロジン (JAN) D10459 UGT2B7, UGT1A3, UGT1A8, UGT1A9
エンフルラン (JP18) D00543 CYP2E1
オキシコドン D05312 CYP3A4; CYP2D6
オキシコドン・イブプロフェン D11573 CYP3A4, CYP2A6
オキシコドン塩酸塩 D00847 CYP3A4; CYP2D6
オキシコドン塩酸塩水和物 (JP18) D05462 CYP3A4; CYP2D6
オキシブチニン D00465 CYP3A4, CYP3A5
オキシブチニン塩酸塩 (JP18) D00722 CYP3A4, CYP3A5
オクスカルバゼピン (JAN) D00533 CYP2C19 CYP3A
オシメルチニブメシル酸塩 (JAN) D10766 CYP3A
オシロドロスタット D11061 CYP3A4, CYP2B6, CYP2D6, UGT
オシロドロスタットリン酸塩 (JAN) D11062 CYP3A4, CYP2B6, CYP2D6, UGT
オゼノキサシン (JAN) D09544 CYP3A4
オピカポン (JAN) D10825 COMT
オフロキサシン (JP18) D00453 CYP3A4
オフロキサシン塩酸塩 D08291 CYP3A4
オマベロキソロン D10964 CYP3A; CYP2C8, CYP2J2
オミデネパグ D10965 CES1
オミデネパグイソプロピル (JAN) D10966 CES1
オムビタスビル・パリタプレビル・リトナビル D10745 CYP3A4, CYP3A5 CYP3A4
オメプラゾール (JP18) D00455 CYP2C19; CYP3A4
オメプラゾールナトリウム D01207 CYP2C19; CYP3A4
オメプラゾールナトリウム (JAN) D05261 CYP2C19; CYP3A4
オメプラゾールマグネシウム D05259 CYP2C19; CYP3A4
オメプラゾールマグネシウム・アモキシシリン・リファブチン D11858 CYP3A, CYP2C19 CYP2C19 CYP3A
オメプラゾール・クラリスロマイシン・アモキシシリン D10246 CYP2C19, CYP3A4 CYP3A4
オメプラゾール・炭酸水素ナトリウム D11706 CYP2C19; CYP3A4
オラパリブ (JAN) D09730 CYP3A
オランザピン (JAN) D00454 CYP1A2; CYP2D6
オルタシデニブ D12483 CYP3A4
オルメサルタンメドキソミル・アゼルニジピン D09594 CYP3A4
オロダテロール D10145 CYP2C9, CYP2C8, UGT2B7, UGT1A1, UGT1A7, UGT1A9
オロダテロール塩酸塩 (JAN) D10020 CYP2C9, CYP2C8, UGT2B7, UGT1A1, UGT1A7, UGT1A9
オンダンセトロン (JAN) D00456 CYP1A2, CYP3A4, CYP2D6
オンダンセトロン塩酸塩水和物 (JAN) D00678 CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4
カナグリフロジン水和物 D09592 UGT1A9, UGT2B4
カバジタキセル D09755 CYP3A
カバジタキセルアセトン付加物 (JAN) D10452 CYP3A
カピバセルチブ (JAN) D11371 CYP3A4, UGT2B7
カフェインクエン酸塩 D07603 CYP1A2; CYP3A4, CYP2E1
カフェイン水和物 (JP18) D01453 CYP1A2; CYP3A4, CYP2E1
カプマチニブ D10696 CYP3A4, AOX1
カプマチニブ塩酸塩水和物 (JAN) D10891 CYP3A4, AOX1
カプロン酸ヒドロコルチゾン (JAN) D09796 CYP3A
カベルゴリン (JP18) D00987 CYP3A4
カペシタビン (JAN) D01223 CYP2C9
カボテグラビル (JAN) D10548 UGT1A1; UGT1A9
カボテグラビルナトリウム (JAN) D10549 UGT1A1; UGT1A9
カボテグラビル・リルピビリン D11966 UGT1A1, CYP3A; UGT1A9
カリソプロドール (JAN) D00768 CYP2C19
カリソプロドール・アスピリン D11586 CYP2C19
カリソプロドール・アスピリン・コデインリン酸塩 D11587 CYP2C19
カリプラジン D09997 CYP3A4; CYP2D6
カリプラジン塩酸塩 (JAN) D09876 CYP3A4; CYP2D6
カルシフェジオール D00122 CYP27B1, CYP24A1
カルテオロール D07624 CYP2D6
カルテオロール塩酸塩 (JP18) D00599 CYP2D6
カルバマゼピン (JP18) D00252 CYP3A4 CYP3A4
カルビドパ・レボドパ・エンタカポン D10293 CYP2C9, COMT
カルベジロール (JP18) D00255 CYP2D6, CYP2C9, CYP3A4, CYP1A2, CYP2E1
カルベジロールリン酸塩水和物 (JAN) D03415 CYP2D6, CYP2C9, CYP3A4, CYP1A2, CYP2E1
カロテグラストメチル (JAN) D09799 CYP3A4
カンデサルタン D00522 CYP2C9
カンデサルタンシレキセチル (JP18) D00626 CES, CYP2C9
カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩 (JP18) D07569 CYP3A4
カンナビジオール (JAN) D10915 CYP3A4, CYP2C19, UGT1A7, UGT1A9, UGT2B7
ガナキソロン D04300 CYP3A4, CYP3A5, CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6
ガランタミン D04292 CYP2D6, CYP3A4
ガランタミン臭化水素酸塩 (JAN) D02173 CYP2D6, CYP3A4
キキョウ流エキス・カンゾウエキス・車前草エキス・シャクヤクエキス・ジヒドロコデインリン酸塩 D08697 UGT2B7, UGT2B4; CYP3A4, CYP2D6
キザルチニブ D09955 CYP3A
キザルチニブ塩酸塩 (JAN) D09956 CYP3A
キニン二塩酸塩 D08461 CYP3A4
キニーネ D08460 CYP3A4
キニーネエチル炭酸エステル (JP18) D01663 CYP3A4
キニーネ塩酸塩水和物 (JP18) D02261 CYP3A4
キニーネ硫酸塩水和物 (JP18) D02262 CYP3A4
キヌプリスチン・ダルホプリスチン D00854 CYP3A4
ギルテリチニブ D10709 CYP3A4
ギルテリチニブフマル酸塩 (JAN) D10800 CYP3A4
クアゼパム (JAN) D00457 CYP2C9, CYP3A4
クエチアピン D08456 CYP3A4
クエチアピンフマル酸塩 (JP18) D00458 CYP3A4
クエン酸トリペレナミン D06246 CYP2D6
クエン酸ラニチジンビスマス D05699 CYP2D6, CYP3A
クラリスロマイシン (JP18) D00276 CYP3A4 CYP3A4
クラリスロマイシンラクトビオナート D07710 CYP3A4 CYP3A4
クリゾチニブ (JAN) D09731 CYP3A4, CYP3A5 CYP2B6, CYP3A
クレマスチン D03535 CYP2D6
クレマスチンフマル酸塩 (JP18) D00666 CYP2D6
クロザピン (JAN) D00283 CYP1A2, CYP3A4
クロトリマゾール (JP18) D00282 CYP3A4
クロバザム (JAN) D01253 CYP3A4, CYP2C19
クロピドグレル D07729 CYP2C19; CYP3A4, CYP1A2, CYP2B6 CYP2C8
クロピドグレルべシル酸塩 D10824 CYP2C19; CYP3A4, CYP1A2, CYP2B6 CYP2C8
クロピドグレル塩酸塩 D10823 CYP2C19; CYP3A4, CYP1A2, CYP2B6 CYP2C8
クロピドグレル硫酸塩 (JP18) D00769 CYP2C19; CYP3A4, CYP1A2, CYP2B6 CYP2C8
クロピドグレル硫酸塩・アスピリン D10513 CYP2C19; CYP1A2, CYP2B6, CYP3A4 CYP2C8
クロミプラミン D07727 CYP2D6; CYP1A2, CYP3A4, CYP2C19
クロミプラミン塩酸塩 (JP18) D00811 CYP2D6; CYP1A2, CYP3A4, CYP2C19
クロラムフェニコール (JP18) D00104 CYP2C19
クロルフェニラミンポリスチレクス・コデインポリスチレクス D12313 UGT2B7, UGT2B4, CYP3A4, CYP2D6
クロルプロマジン D00270 CYP2D6 CYP2D6
クロルプロマジンヒベンズ酸塩 (JAN) D03274 CYP2D6 CYP2D6
クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩 (JAN) D04034 CYP2D6 CYP2D6
クロルプロマジン塩酸塩 (JP18) D00789 CYP2D6 CYP2D6
グアンファシン D08031 CYP3A4, CYP3A5
グアンファシン塩酸塩 (JAN) D00606 CYP3A4, CYP3A5
グラゾプレビル D11565 CYP3A CYP3A
グラゾプレビル水和物 (JAN) D10639 CYP3A CYP3A
グラニセトロン (JAN) D04370 CYP3A4, CYP1A1
グラニセトロン塩酸塩 (JAN) D00677 CYP3A4, CYP1A1
グリコピロニウム臭化物・インダカテロールマレイン酸塩 D10505 CYP3A4
グリベンクラミド (JP18) D00336 CYP2C9, CYP3A4
グリメピリド (JP18) D00593 CYP2C9
ケイ皮酸ピロキシカム D05512 CYP2C9
ケトコナゾール (JP18) D00351 CYP3A4 CYP3A4
ゲムツズマブオゾガマイシン (JAN) D03259 CYP3A4
ゲムフィブロジル (JAN) D00334 CYP2C8
コデイン D00195 UGT2B7, UGT2B4; CYP3A4, CYP2D6
コデインポリスチレクス D03579 UGT2B7, UGT2B4; CYP3A4, CYP2D6
コデインリン酸塩・クロルフェニラミンマレイン酸塩 D12312 UGT2B7, UGT2B4; CYP3A4, CYP2D6
コデインリン酸塩水和物 (JP18) D02101 UGT2B7, UGT2B4; CYP3A4, CYP2D6
コデイン塩酸塩 D07740 UGT2B7, UGT2B4; CYP3A4, CYP2D6
コニバプタン D07748 CYP3A CYP3A
コニバプタン塩酸塩 (JAN) D01236 CYP3A CYP3A
コハク酸ソリフェナシン (JAN) D01269 CYP3A4
コハク酸メトプロロール D00635 CYP2D6
コハク酸ロキサピン D00794 CYP1A2, CYP3A4, CYP2D6
コパンリシブ D10867 CYP3A; CYP1A1
コパンリシブ塩酸塩 D10797 CYP3A; CYP1A1
コパンリシブ塩酸塩水和物 (JAN) D10798 CYP3A; CYP1A1
コビシスタット (JAN) D09881 CYP3A; CYP2D6 CYP3A, CYP2D6
コリンテオフィリン (JAN) D02017 CYP1A2
コリンフェノフィブラート D08890 UGT
コルヒチン (JP18) D00570 CYP3A4
コルホルシン D03584 CYP3A
コルホルシンダロパート塩酸塩 (JAN) D01697 CYP3A
サキサグリプチン D08996 CYP3A4, CYP3A5
サキサグリプチン塩酸塩 D10262 CYP3A4, CYP3A5
サキサグリプチン水和物 (JAN) D09753 CYP3A4, CYP3A5
サキナビル (JAN) D00429 CYP3A4
サキナビルメシル酸塩 (JAN) D01160 CYP3A4
サフィナミド D10158 MAOA; CYP3A4
サフィナミドメシル酸塩 (JAN) D10191 MAOA; CYP3A4
サルポグレラート D08508 CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4
サルポグレラート塩酸塩 (JP18) D01624 CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4
サルメテロール D05792 CYP3A4
サルメテロールキシナホ酸塩 (JAN) D00687 CYP3A4
サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル D08699 CYP3A4
ザヌブルチニブ (JAN) D11422 CYP3A
ザレプロン (JAN) D00530 AOX1, CYP3A4
シクレソニド (JAN) D01703 CYP3A4
シクロスポリン (JP18) D00184 CYP3A4 CYP3A4
シクロホスファミド D07760 CYP2B6; CYP2A6, CYP2C8, CYP2C9, CYP3A4
シクロホスファミド水和物 (JP18) D00287 CYP2B6; CYP2A6, CYP2C8, CYP2C9, CYP3A4
シサプリド D00274 CYP3A
シサプリド (JAN) D02092 CYP3A
シタグリプチン・イプラグリフロジン D11064 UGT2B7
シタロプラム D07704 CYP3A4, CYP2D6 CYP2C19
シタロプラム塩酸塩 D07705 CYP3A4, CYP2D6 CYP2C19
シタロプラム臭化水素酸塩 D00822 CYP3A4, CYP2D6 CYP2C19
シナカルセト D03504 CYP3A4 CYP2D6
シナカルセト塩酸塩 (JAN) D03505 CYP3A4 CYP2D6
シプロフロキサシン (JP18) D00186 CYP1A2
シプロフロキサシン塩酸塩水和物 (JP18) D02216 CYP1A2
シプロフロキサシン水和物 (JAN) D10822 CYP1A2
シベンゾリン D03492 CYP2D6, CYP3A4
シベンゾリンコハク酸塩 (JP18) D01455 CYP2D6, CYP3A4
シポニモド D11460 CYP2C9; CYP3A4
シポニモドフマル酸 (JAN) D11072 CYP2C9; CYP3A4
シメチジン (JP18) D00295 CYP2D6, CYP3A4
シメプレビル (JAN) D10081 CYP3A CYP3A
シメプレビルナトリウム (JAN) D10469 CYP3A CYP3A
シルデナフィル D08514 CYP3A4; CYP2C9
シルデナフィルクエン酸塩 (JAN) D02229 CYP3A4; CYP2C9
シルニジピン (JP18) D01173 CYP3A4; CYP2C19
シロスタゾール (JP18) D01896 CYP3A4; CYP2D6, CYP2C19
シロドシン (JP18) D01965 CYP3A4, UGT
シロリムス (JAN) D00753 CYP3A4 CYP3A4
シンナリジン (JAN) D01295 CYP2D6
シンナリジン二塩酸塩 D07734 CYP2D6
シンバスタチン (JP18) D00434 CYP3A4
ジアゼパム (JP18) D00293 CYP2C19, CYP3A4
ジアフェニルスルホン (JAN) D00592 CYP2E1, CYP3A4
ジェピロン塩酸塩 D04314 CYP3A4
ジエノゲスト (JAN) D03799 CYP3A4
ジエノゲスト・エストラジオール吉草酸エステル D10461 CYP3A
ジギトキシン (JAN) D00297 CYP3A
ジクロフェナク D07816 CYP2C9
ジクロフェナクエポラミン D07818 CYP2C9
ジクロフェナクカリウム D00903 CYP2C9
ジクロフェナクカルシウム D07819 CYP2C9
ジクロフェナクジエチルアミン D07817 CYP2C9
ジクロフェナクナトリウム (JP18) D00904 CYP2C9
ジスルフィラム (JP18) D00131 CYP2E1, CYP1A2
ジソピラミド (JP18) D00303 CYP3A4
ジソピラミドリン酸塩 (JAN) D00637 CYP3A4
ジドロゲステロン (JP18) D01217 CYP3A4
ジヒドロエルゴタミン D07837 CYP3A4
ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩 (JP18) D02211 CYP3A4
ジヒドロエルゴトキシン D07839 CYP3A4
ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩 (JP18) D02268 CYP3A4
ジヒドロコデイン D07831 UGT2B7, UGT2B4; CYP3A4, CYP2D6
ジヒドロコデインチオシアン酸塩 D07832 UGT2B7, UGT2B4; CYP3A4, CYP2D6
ジヒドロコデインリン酸塩 (JP18) D01481 UGT2B7, UGT2B4; CYP3A4, CYP2D6
ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチルエフェドリン塩酸塩・クロルフェニラミンマレイン酸塩 D04313 UGT2B7, UGT2B4; CYP3A4, CYP2D6
ジヒドロコデインリン酸塩・エフェドリン塩酸塩・塩化アンモニウム D04338 UGT2B7, UGT2B4; CYP3A4, CYP2D6
ジョサマイシン (JP18) D01235 CYP3A4
ジョサマイシンプロピオン酸エステル (JP18) D05351 CYP3A4
ジルコプラン D12357 CYP4F2
ジルコプランナトリウム (JAN) D12356 CYP4F2
ジルチアゼム D07845 CYP3A4
ジルチアゼム塩酸塩 (JP18) D00616 CYP3A4
スチリペントール (JAN) D05928 CYP1A2, CYP2C19, CYP3A4 CYP1A2, CYP3A4, CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9
スニチニブ D08552 CYP3A4
スニチニブリンゴ酸塩 (JAN) D06402 CYP3A4
スパルセンタン D11776 CYP3A
スパルテイン D01041 CYP2D6
スプロフェン (JAN) D00452 CYP2C9
スボレキサント (JAN) D10082 CYP3A; CYP2C19
スマトリプタン (JAN) D00451 MAOA
スマトリプタンコハク酸塩 (JAN) D00676 MAOA
スルファメトキサゾール・トリメトプリム D00285 CYP2C8, CYP2C9
スレプタン酸メチルプレドニゾロン D05002 CYP3A4
ズクロペンチキソール D03556 CYP2D6
ズクロペンチキソールアセタート D08691 CYP2D6
ズクロペンチキソールデカノアート D08692 CYP2D6
ズクロペンチキソール塩酸塩 D08693 CYP2D6
ズラノロン (JAN) D11793 CYP3A4
セノバメート D11150 UGT2B7, CYP2E1, CYP2A6, CYP2B6; UGT2B4, CYP2C19, CYP3A4, CYP3A5
セビメリン D07667 CYP2D6, CYP3A4
セビメリン塩酸塩水和物 (JAN) D00661 CYP2D6, CYP3A4
セリチニブ (JAN) D10551 CYP3A CYP2C9
セリネクソル D11222 CYP3A4, UGT, GST
セリバスタチン D07661 CYP2C8, CYP3A4
セリバスタチンナトリウム (JAN) D00889 CYP2C8, CYP3A4
セルトラリン D02360 CYP2C19, CYP2C9, CYP2B6, CYP3A4
セルトラリン塩酸塩 (JAN) D00825 CYP2C19, CYP2C9, CYP2B6, CYP3A4
セルペルカチニブ (JAN) D11713 CYP3A4
セルメチニブ D09666 CYP3A4, UGT1A1, UGT1A3; CYP2C19, CYP1A2, CYP2C9, CYP2E1, CYP3A5
セルメチニブ硫酸塩 (JAN) D10024 CYP3A4, UGT1A1, UGT1A3; CYP2C19, CYP1A2, CYP2C9, CYP2E1, CYP3A5
セレキシパグ (JAN) D09994 CYP2C8, CYP3A4, UGT1A3, UGT2B7
セレギリン D03731 CYP2B6, CYP2D6, CYP3A4; CYP2A6
セレギリン塩酸塩 (JAN) D00785 CYP2B6, CYP2D6, CYP3A4; CYP2A6
セレコキシブ (JP18) D00567 CYP2C9 CYP2D6
ソタグリフロジン D10669 UGT1A9; CYP3A4
ソトラシブ (JAN) D12055 CYP3A
ソニデギブ D10119 CYP3A
ソニデギブリン酸塩 D10729 CYP3A
ソホスブビル・ベルパタスビル D10827 CYP2B6, CYP2C8, CYP3A4
ソマトロピン (JAN) D02691 CYP2C19
ソリフェナシン D08522 CYP3A4
ゾニサミド (JP18) D00538 CYP3A
ゾピクロン (JP18) D01372 CYP3A4; CYP2C8
ゾルピデム D08690 CYP3A4; CYP2C9, CYP1A2
ゾルピデム酒石酸塩 (JP18) D00706 CYP3A4; CYP2C9, CYP1A2
ゾルミトリプタン (JAN) D00415 CYP1A2, MAOA
タクリン D08555 CYP1A2
タクロリムス D08556 CYP3A4
タクロリムス水和物 (JP18) D00107 CYP3A4
タシメルテオン D09388 CYP3A4, CYP1A2
タダラフィル (JAN) D02008 CYP3A4
タペンタドール D06007 UGT
タペンタドール塩酸塩 (JAN) D10199 UGT
タミバロテン (JAN) D01418 CYP3A4
タモキシフェン D08559 CYP2D6, CYP3A4
タモキシフェンクエン酸塩 (JP18) D00966 CYP2D6, CYP3A4
タンニン酸クロルプロマジン (JAN) D09819 CYP2D6 CYP2D6
ダクラタスビル D10065 CYP3A4 CYP3A, UGT1A1
ダクラタスビル・アスナプレビル・ベクラブビル D10882 CYP3A CYP3A4
ダクラタスビル塩酸塩 (JAN) D10105 CYP3A4 CYP3A, UGT1A1
ダコミチニブ D09883 CYP2D6
ダコミチニブ水和物 (JAN) D10514 CYP2D6
ダサチニブ (JAN) D03658 CYP3A4, FMO3, UGT
ダサチニブラウリル硫酸塩 D12609 CYP3A4, FMO3, UGT
ダサチニブ水和物 (JAN) D06414 CYP3A4, FMO3, UGT
ダサブビル・オムビタスビル・パリタプレビル・リトナビル D10582 CYP3A, CYP2C8 CYP3A4, UGT1A1
ダパグリフロジン (JAN) D08897 UGT1A9
ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 (JAN) D09763 UGT1A9
ダブラフェニブ D10064 CYP3A4, CYP2C8 CYP3A4, CYP2C9
ダブラフェニブメシル酸塩 (JAN) D10104 CYP3A4, CYP2C8 CYP3A4, CYP2C9
ダリドレキサント D11886 CYP3A4
ダリフェナシン D03654 CYP3A4, CYP2D6
ダリフェナシン臭化水素酸塩 (JAN) D01699 CYP3A4, CYP2D6
ダルナビル D03656 CYP3A4 CYP3A4
ダルナビルエタノール付加物 (JAN) D06478 CYP3A4 CYP3A4
ダルナビルプロピレングリコール D12752 CYP3A4 CYP3A4
ダルナビル水和物 D12637 CYP3A4 CYP3A4
ダントロレン D02347 CYP1A1, CYP1A2, CYP3A
ダントロレンナトリウム水和物 (JP18) D02274 CYP1A1, CYP1A2, CYP3A
チオトロピウム・オロダテロール D10744 UGT
チカグレロル (JAN) D09017 CYP3A CYP3A
チクロピジン D08594 CYP2C19, CYP1A2, CYP2B6, CYP2D6
チクロピジン塩酸塩 (JP18) D01028 CYP2C19, CYP1A2, CYP2B6, CYP2D6
チザニジン D08611 CYP1A2
チザニジン塩酸塩 (JP18) D00776 CYP1A2
チモロール D08600 CYP2D6
チモロールマレイン酸塩 (JP18) D00603 CYP2D6
チモロール水和物 D00378 CYP2D6
ツカチニブ D11141 CYP2C8; CYP3A
ツカチニブエタノール付加物 (JAN) D12442 CYP2C8; CYP3A
ティボザニブ D09683 CYP3A4
ティボザニブ塩酸塩水和物 D10190 CYP3A4
テオクル酸プロメタジン (JAN) D01242 CYP2D6
テオフィリン (JP18) D00371 CYP1A2
テオフィリンナトリウムグリシナート D06104 CYP1A2
テオフィリン水和物 D06103 CYP1A2
テガセロド D06056 UGT
テガフール (JP18) D01244 CYP2A6
テコビリマト D09390 UGT1A1, UGT1A4
テコビリマト水和物 (JAN) D11557 UGT1A1, UGT1A4
テトラベナジン (JAN) D08575 CYP2D6; CYP3A4, CYP1A2, CBR
テナパノル D11652 CYP3A4, CYP3A5
テナパノル塩酸塩 (JAN) D11653 CYP3A4, CYP3A5
テネリグリプチン D08616 CYP3A4, FMO1, FMO3 CYP2D6, CYP3A4, FMO
テネリグリプチン臭化水素酸塩 (JAN) D11968 CYP3A4, FMO1, FMO3 CYP2D6, CYP3A4, FMO
テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 (JAN) D09756 CYP3A4, FMO1, FMO3 CYP2D6, CYP3A4, FMO
テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物 D10897 CYP3A4, FMO1, FMO3, UGT1A9, UGT2B4
テノキシカム (JAN) D01767 CYP2C9
テポチニブ D11717 CYP3A4, CYP2C8
テポチニブ塩酸塩水和物 (JAN) D11073 CYP3A4, CYP2C8
テムサビル D10734 CYP3A
テムシロリムス (JAN) D06068 CYP3A4
テラプレビル (JAN) D09012 CYP3A4 CYP3A4, CYP3A5
テリスロマイシン (JAN) D01078 CYP3A, CYP2D6 CYP3A, CYP2D6
テルビナフィン D02375 CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8, CYP2C19 CYP2D6
テルビナフィン塩酸塩 (JP18) D02219 CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8, CYP2C19 CYP2D6
テルフェナジン (JAN) D00521 CYP3A
テルミサルタン (JP18) D00627 UGT
テルミサルタン・アムロジピン・ヒドロクロロチアジド D10805 CYP3A4, UGT
テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 (JP18) D09743 CYP3A4, UGT
テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド (JP18) D09219 UGT
テレフタル酸オキシコドン D03783 CYP3A4; CYP2D6
デカン酸ブロムペリドール D02626 CYP3A4
デキサメタゾン (JP18) D00292 CYP3A4 CYP3A4
デキサメタゾン21-テブタート D07799 CYP3A4 CYP3A4
デキサメタゾン21-バレラート D07800 CYP3A4 CYP3A4
デキサメタゾンアセフラート D02591 CYP3A4 CYP3A4
デキサメタゾンイソニコチナート D07797 CYP3A4 CYP3A4
デキサメタゾンシペシル酸エステル (JAN) D07073 CYP3A4 CYP3A4
デキサメタゾンナトリウムヘミスルファート D07798 CYP3A4 CYP3A4
デキサメタゾンパルミチン酸エステル (JAN) D01615 CYP3A4 CYP3A4
デキサメタゾンフェニルプロピオナート D07801 CYP3A4 CYP3A4
デキサメタゾンプロピオン酸エステル (JAN) D01632 CYP3A4 CYP3A4
デキサメタゾンベロキシル D02592 CYP3A4 CYP3A4
デキサメタゾンホスファート D07802 CYP3A4 CYP3A4
デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム (JAN) D01510 CYP3A4 CYP3A4
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム (JAN) D00975 CYP3A4 CYP3A4
デキサメタゾン吉草酸エステル (JAN) D01948 CYP3A4 CYP3A4
デキサメタゾン酢酸エステル (JAN) D02174 CYP3A4 CYP3A4
デキストロアンフェタミン D03740 CYP2D6
デキストロメトルファン D03742 CYP2D6
デキストロメトルファンポリスチレクス D03744 CYP2D6
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 (JP18) D00848 CYP2D6
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物・クレゾールスルホン酸カリウム D04340 CYP2D6, CYP3A4
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物・ブプロピオン塩酸塩 D12493 CYP2D6
デクスクロルフェニラミン D07803 CYP2D6, CYP3A CYP2D6
デクスフェンフルラミン D07805 CYP2D6
デクスフェンフルラミン塩酸塩 D03713 CYP2D6
デクスメデトミジン D00514 CYP2A6; CYP1A2, CYP2E1, CYP2D6, CYP2C19
デクスメデトミジン塩酸塩 (JAN) D01205 CYP2A6; CYP1A2, CYP2E1, CYP2D6, CYP2C19
デクスランソプラゾール D08903 CYP2C19, CYP3A4 CYP2C19
デクスランソプラゾールセスキ水和物 D12816 CYP2C19, CYP3A4 CYP2C19
デスベンラファキシン D07793 CYP3A4, UGT
デスベンラファキシンコハク酸塩 D11619 UGT; CYP3A4
デスベンラファキシンコハク酸塩水和物 (JAN) D02570 CYP3A4, UGT
デフェラシロクス (JAN) D03669 UGT1A1, UGT1A3 CYP1A2, CYP2C8 CYP3A4
デフラザコルト D03671 CYP3A4
デュタステリド (JAN) D03820 CYP3A4, CYP3A5
デュタステリド・タムスロシン D11389 CYP3A4, CYP3A5, CYP2D6
デュロキセチン D07880 CYP1A2; CYP2D6 CYP2D6
デュークラバシチニブ (JAN) D11817 CYP1A2; CYP2B6, CYP2D6, CES2, UGT1A9
デラビルジン D07782 CYP3A CYP3A
デラビルジンメシル酸塩 (JAN) D00895 CYP3A CYP3A
デラマニド (JAN) D09785 CYP3A4, CYP1A1, CYP2D6, CYP2E1
トピラマート (JAN) D00537 CYP3A4
トファシチニブ D09970 CYP3A4; CYP2C19
トファシチニブクエン酸塩 (JAN) D09783 CYP3A4; CYP2C19
トホグリフロジン水和物 (JAN) D09978 CYP2C18, CYP4A11, CYP4F3
トラセミド (JAN) D00382 CYP2C9, CYP2C8
トラセミドナトリウム D08619 CYP2C9, CYP2C8
トラゾドン D08626 CYP3A4, CYP2D6
トラゾドン塩酸塩 (JAN) D00820 CYP3A4, CYP2D6
トラニラスト (JP18) D02027 CYP2C9
トラベクテジン (JAN) D06199 CYP3A4
トラマドール D08623 CYP2D6, CYP3A4
トラマドール塩酸塩 (JP18) D01355 CYP2D6, CYP3A4
トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン D09999 CYP2D6, CYP3A4
トリアセチルオレアンドマイシン (JAN) D01322 CYP3A4 CYP3A4
トリアゾラム (JP18) D00387 CYP3A4
トリペレンナミン D08645 CYP2D6
トリメトプリム (JAN) D00145 CYP2C8
トリメトプリム塩酸塩 D11085 CYP2C8
トルカポン (JAN) D00786 COMT
トルテロジン D00646 CYP2D6, CYP3A4
トルテロジン酒石酸塩 (JAN) D01148 CYP2D6, CYP3A4
トルバプタン (JAN) D01213 CYP3A4
トレプロスチニル (JAN) D06213 CYP2C8
トレプロスチニルジオラミン D10430 CYP2C8
トレプロスチニルナトリウム D08628 CYP2C8
トレプロスチニルパルミチル D12005 CYP2C8
トレプロスチニルリン酸エステル D12629 CYP2C8
トレミフェン D08620 CYP3A4
トレミフェンクエン酸塩 (JAN) D00967 CYP3A4
トレラグリプチン D10178 CYP2D6
トレラグリプチンコハク酸塩 (JAN) D10179 CYP2D6
トログリタゾン (JAN) D00395 CYP3A
ドキサプラム D07873 CYP3A4, CYP3A5
ドキサプラム塩酸塩水和物 (JP18) D01872 CYP3A4, CYP3A5
ドキセピン D07875 CYP2C19, CYP2D6; CYP1A2, CYP2C9
ドキセピン塩酸塩 D00814 CYP2C19, CYP2D6; CYP1A2, CYP2C9
ドスレピン D07872 CYP2D6
ドスレピン塩酸塩 (JAN) D01546 CYP2D6
ドセタキセル (JAN) D07866 CYP3A4
ドセタキセル水和物 (JP18) D02165 CYP3A4
ドネペジル (JAN) D07869 CYP3A4; CYP2D6
ドネペジル塩酸塩 (JP18) D00670 CYP3A4; CYP2D6
ドパミン D07870 MAOB, COMT
ドパミン塩酸塩 (JP18) D00633 MAOB, COMT
ドラセトロン D07867 CYP2D6, CYP3A
ドラビリン (JAN) D10624 CYP3A
ドラビリン・ラミブジン・テノホビルジソプロキシル D11396 CYP3A
ドルゾラミド D07871 CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4
ドルゾラミド塩酸塩 (JP18) D00653 CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4
ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩 (JP18) D08493 CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4, CYP2D6
ドルテグラビル D10066 UGT1A1; CYP3A4
ドルテグラビルナトリウム (JAN) D10113 UGT1A1; CYP3A4
ドルテグラビルナトリウム・リルピビリン塩酸塩 D11282 CYP3A, UGT1A1
ドルテグラビル・アバカビル・ラミブジン D10600 UGT1A1; CYP3A4
ドロスピレノン (JAN) D03917 CYP3A4
ドロスピレノン・エストラジオール D12497 CYP3A4
ドロスピレノン・エチニルエストラジオール・レボメフォラートカルシウム D12130 CYP3A4
ドロスピレノン・エチニルエストラジオール D09741 CYP3A4
ドロネダロン D02537 CYP3A CYP3A, CYP2D6
ドロネダロン塩酸塩 D03914 CYP3A CYP3A, CYP2D6
ドロペリドール・フェンタニルクエン酸塩 D03852 CYP3A4
ドンペリドン (JP18) D01745 CYP3A4
ドンペリドンマレイン酸塩 D07868 CYP3A4
ナテグリニド (JP18) D01111 CYP2C9
ナプロキセン・エソメプラゾールマグネシウム D11576 CYP2C9, CYP1A2, CYP2C19; CYP3A4
ナラトリプタン D08255 CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4, CYP3A5
ナラトリプタン塩酸塩 (JAN) D00674 CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4, CYP3A5
ナルデメジン D10188 CYP3A4
ナルデメジントシル酸塩 (JAN) D10478 CYP3A4
ナルフラフィン塩酸塩 (JAN) D06405 CYP3A4
ナロキセゴル D10479 CYP3A
ナロキセゴルシュウ酸塩 D10375 CYP3A
ニカルジピン D08270 CYP3A4
ニカルジピン塩酸塩 (JP18) D00617 CYP3A4
ニコチン D03365 CYP2A6 CYP1A2
ニコチンポラクリレックス D05157 CYP2A6 CYP1A2
ニソルジピン (JAN) D00618 CYP3A4
ニチシノン (JAN) D05177 CYP2C9
ニトレンジピン (JP18) D00629 CYP3A4
ニフェジピン (JP18) D00437 CYP3A4
ニモジピン D00438 CYP3A4
ニルバジピン (JP18) D01908 CYP3A4
ニルマトレルビル・リトナビル D12269 CYP3A4 CYP3A
ニロガセスタット D10960 CYP3A4; CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6
ニロガセスタット臭化水素酸塩 D11453 CYP3A4; CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6
ニロチニブ D08953 CYP3A4; CYP2C8
ニロチニブラウリル硫酸塩 D12854 CYP3A4; CYP2C8
ニロチニブ塩酸塩二水和物 (JAN) D12444 CYP3A4; CYP2C8
ニロチニブ塩酸塩水和物 (JAN) D06413 CYP3A4; CYP2C8
ニンテダニブ D10481 UGT
ニンテダニブエタンスルホン酸塩 (JAN) D10396 UGT
ネツピタント D05152 CYP3A CYP3A
ネビボロール D05127 CYP2D6
ネビボロール塩酸塩 D06622 CYP2D6
ネビラピン (JAN) D00435 CYP3A4, CYP2B6, CYP2D6
ネモナプリド (JAN) D01468 CYP3A4
ネラチニブ D08950 CYP3A4; FMO
ネラチニブマレイン酸塩 D10898 CYP3A4; FMO
ネララビン (JAN) D05134 ADA
ネルフィナビル D08259 CYP3A4; CYP2C19 CYP3A4
ネルフィナビルメシル酸塩 (JAN) D00899 CYP3A4; CYP2C19 CYP3A4
ノルアドレナリン (JP18) D00076 COMT, MAO
ノルエピネフリン塩酸塩 D08284 COMT, MAO
ノルゲストレル・エチニルエストラジオール (JP18) D04463 CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19
ノルダゼパム D08283 CYP2C19, CYP3A4
ノルトリプチリン D08288 CYP2D6
ノルトリプチリン塩酸塩 (JP18) D00816 CYP2D6
ノルフロキサシン (JP18) D00210 CYP1A2 CYP3A, CYP1A2
ノルフロキサシンニコチナート D08287 CYP1A2 CYP3A, CYP1A2
ハロタン (JP18) D00542 CYP2E1, CYP3A4
ハロファントリン D08033 CYP2D6
ハロファントリン塩酸塩 D02485 CYP2D6
ハロペリドール (JP18) D00136 CYP2D6, CYP3A4
ハロペリドールデカン酸エステル (JAN) D01898 CYP2D6, CYP3A4
バニプレビル (JAN) D09987 CYP3A
バモロロン D11000 CYP3A4, CYP3A5, CYP2C8, UGT1A3, UGT2B7, UGT2B17
バルサルタン (JP18) D00400 CYP2C9
バルサルタン・シルニジピン D10525 CYP3A4; CYP2C19
バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 D09745 CYP3A4
バルデナフィル D08668 CYP3A4
バルデナフィル塩酸塩 D09989 CYP3A4
バルデナフィル塩酸塩 D02731 CYP3A4
バルデナフィル塩酸塩水和物 (JAN) D03260 CYP3A4
バルニジピン D07494 CYP3A4
バルニジピン塩酸塩 (JAN) D01104 CYP3A4
バルベナジン D10675 CYP3A4, CYP3A5; CYP2D6
バルベナジントシル酸塩 (JAN) D10999 CYP3A4, CYP3A5; CYP2D6
バンデタニブ (JAN) D06407 CYP3A4
パクリタキセル (JAN) D00491 CYP2C8, CYP3A4
パクリチニブ D11768 CYP3A4
パズフロキサシン (JAN) D01153 CYP1A2
パズフロキサシンメシル酸塩 (JP18) D05382 CYP1A2
パノビノスタット D10319 CYP3A4 CYP2D6
パノビノスタット乳酸塩 (JAN) D10019 CYP3A4 CYP2D6
パモ酸オランザピン D06623 CYP1A2; CYP2D6
パロキセチン D02362 CYP2D6 CYP2D6
パロキセチン塩酸塩水和物 (JP18) D02260 CYP2D6 CYP2D6
パロノセトロン D07175 CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4
パロノセトロン塩酸塩 (JAN) D05343 CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4
パロバロテン (JAN) D09365 CYP3A4; CYP2C8, CYP2C19
パントプラゾール D05353 CYP2C19; CYP3A4
パントプラゾールナトリウム水和物 (JAN) D02593 CYP2C19; CYP3A4
ヒドララジン D08044 NAT CYP2D6
ヒドララジンポリスチレクス D04458 NAT CYP2D6
ヒドララジン塩酸塩 (JP18) D01302 NAT CYP2D6
ヒドロキシクロロキン D08050 CYP2C8, CYP3A4
ヒドロキシクロロキン硫酸塩 (JAN) D02114 CYP2C8, CYP3A4
ヒドロコドン D08045 CYP3A4; CYP2D6, CYP2B6, CYP2C19
ヒドロコドンポリスチレクス D04461 CYP3A4; CYP2D6, CYP2B6, CYP2C19
ヒドロコドン塩酸塩 D08046 CYP3A4; CYP2D6, CYP2B6, CYP2C19
ヒドロコルチゾン (JP18) D00088 CYP3A
ヒドロコルチゾンコハク酸エステル (JP18) D01442 CYP3A
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム (JP18) D00978 CYP3A
ヒドロコルチゾンシピオナート D00976 CYP3A
ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム (JP18) D00977 CYP3A
ヒドロコルチゾン酢酸エステル (JP18) D00165 CYP3A
ヒドロコルチゾン酪酸エステル (JP18) D01619 CYP3A
ヒドロモルフォン D08047 UGT
ヒドロモルフォン塩酸塩 (JAN) D00839 UGT
ビカルタミド (JP18) D00961 CYP3A4
ビタミンA D06543 CYP2C8
ビタミンA油 (JP18) D00069 CYP2C8
ビノレルビン D08680 CYP3A4
ビノレルビン酒石酸塩 (JAN) D01935 CYP3A4
ビベグロン (JAN) D10433 CYP3A4
ビラゾドン D09698 CYP3A4; CYP2D6, CYP2C19
ビラゾドン塩酸塩 D09699 CYP3A4; CYP2D6, CYP2C19
ビンクリスチン D08679 CYP3A
ビンクリスチン硫酸塩 (JP18) D02197 CYP3A
ビンデシン D06304 CYP3A
ビンデシン硫酸塩 (JAN) D01769 CYP3A
ビンブラスチン D08675 CYP3A4
ビンブラスチン硫酸塩 (JP18) D01068 CYP3A4
ピオグリタゾン D08378 CYP2C8
ピオグリタゾン塩酸塩 (JP18) D00945 CYP2C8
ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド (JP18) D09848 CYP2C8, CYP2C9
ピタバスタチンカルシウム (JAN) D01862 CYP2C9
ピタバスタチンカルシウム水和物 (JP18) D10568 CYP2C9
ピタバスタチンマグネシウム D11092 CYP2C9
ピトリサント D10749 CYP2D6; CYP3A4
ピトリサント塩酸塩 D11490 CYP2D6; CYP3A4
ピペミド酸 D08379 CYP1A2
ピペミド酸水和物 (JP18) D01531 CYP1A2
ピマバンセリン酒石酸塩 D08969 CYP3A4, CYP3A5; CYP2J2, CYP2D6
ピミテスピブ (JAN) D11920 CYP3A
ピモジド (JP18) D00560 CYP3A4; CYP2D6
ピルトブルチニブ (JAN) D12050 CYP3A4 CYP2C8, CYP2C19, CYP3A
ピルフェニドン (JAN) D01583 CYP1A2; CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1
ピロカルピン (JAN) D00525 CYP2A6
ピロカルピン塩酸塩 (JP18) D02200 CYP2A6
ピロキシカム (JP18) D00127 CYP2C9
ピロキシカムオラミン D05513 CYP2C9
ピロキシカムベータデクス D05511 CYP2C9
ピンドロール (JP18) D00513 CYP2D6
ファビピラビル (JAN) D09537 AOX1; XDH CYP2C8, AOX1
ファモチジン (JP18) D00318 CYP1A2
フィダキソマイシン (JAN) D09394 CYP2C19, CYP2C9, CYP3A4
フィナステリド (JAN) D00321 CYP3A4
フィナステリド・タダラフィル D12486 CYP3A4
フィネレノン (JAN) D10633 CYP3A4; CYP2C8
フィルゴチニブ D10871 CES1, CES2
フィルゴチニブマレイン酸塩 (JAN) D11106 CES1, CES2
フィルゴチニブ塩酸塩 D10872 CES1, CES2
フィンゴリモド D10001 CYP4F2
フィンゴリモドラウリル硫酸塩 D12549 CYP4F2
フィンゴリモド塩酸塩 (JAN) D04187 CYP4F2
フェキシニダゾール D11252 CYP3A4
フェソテロジン D07226 CYP2D6, CYP3A4
フェソテロジンフマル酸塩 (JAN) D08923 CYP2D6, CYP3A4
フェゾリネタント D11976 CYP1A2; CYP2C9, CYP2C19
フェドラチニブ D10630 CYP3A4, CYP2C19, FMO3
フェドラチニブ塩酸塩水和物 (JAN) D11296 CYP3A4, CYP2C19, FMO3
フェニトイン (JP18) D00512 CYP2C9; CYP2C19 CYP3A, CYP2B6
フェニトインナトリウム (JP18) D02103 CYP2C9; CYP2C19 CYP3A, CYP2B6
フェニトイン・フェノバルビタール D07583 CYP2C9; CYP2C19 CYP3A, CYP2B6
フェニトイン・フェノバルビタール・安息香酸ナトリウムカフェイン D03844 CYP2C9, CYP2C19, CYP2B6, CYP3A
フェニルブタゾン (JP18) D00510 CYP2C9
フェニルブタゾンカルシウム D08363 CYP2C9
フェニルブタゾンナトリウム D08364 CYP2C9
フェニルプロパノールアミン D08368 CYP1A2
フェニルプロパノールアミンポリスチレクス D05466 CYP1A2
フェノバルビタール (JP18) D00506 CYP3A; CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9
フェノバルビタールジエチルアミン D08356 CYP3A; CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9
フェノバルビタールナトリウム (JAN) D00701 CYP3A; CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9
フェノフィブラート (JP18) D00565 UGT
フェロジピン (JP18) D00319 CYP3A4
フェンタニル (JAN) D00320 CYP3A4
フェンタニルクエン酸塩 (JP18) D01399 CYP3A4
フェンタニル塩酸塩 (JAN) D10811 CYP3A4
フェンテルミン・トピラマート D11710 CYP3A4
フェンフルラミン D07945 CYP1A2, CYP2B6, CYP2D6; CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4, CYP3A5
フェンフルラミン塩酸塩 (JAN) D04148 CYP1A2, CYP2B6, CYP2D6; CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4, CYP3A5
フェンホルミン D08351 CYP2D6
フェンホルミン塩酸塩 D08352 CYP2D6
フリバンセリン D02577 CYP3A4; CYP2C19
フルオキセチン D00326 CYP2C9, CYP2D6 CYP2C19, CYP2D6, CYP3A
フルオキセチン塩酸塩 (JAN) D00823 CYP2C9, CYP2D6 CYP2C19, CYP2D6, CYP3A
フルオロウラシル (JP18) D00584 DPYD
フルオロウラシルナトリウム D07974 DPYD
フルキンチニブ (JAN) D11977 CYP3A; CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19
フルコナゾール (JP18) D00322 CYP2C19, CYP2C9, CYP3A4
フルチカゾン D07981 CYP3A4
フルチカゾンフランカルボン酸エステル (JAN) D06315 CYP3A4
フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ビランテロールトリフェニル酢酸塩 D10501 CYP3A4
フルチカゾンプロピオン酸エステル (JAN) D01708 CYP3A4
フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物 D10506 CYP3A4, UGT
フルナリジン D07971 CYP2D6
フルニソリド (JAN) D00324 CYP3A4
フルバスタチン D07983 CYP2C9, CYP3A4 CYP2C9
フルバスタチンナトリウム (JAN) D00892 CYP2C9, CYP3A4 CYP2C9
フルフェナジン D07977 CYP2D6
フルフェナジンエナント酸エステル (JP18) D00792 CYP2D6
フルフェナジンデカン酸エステル (JAN) D00793 CYP2D6
フルフェナジンマレイン酸塩 (JAN) D02163 CYP2D6
フルベストラント (JAN) D01161 CYP3A4
フルボキサミン D07984 CYP2D6 CYP1A2, CYP2C19; CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4
フルボキサミンマレイン酸塩 (JP18) D00824 CYP2D6 CYP1A2, CYP2C19; CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4
フルルビプロフェン (JP18) D00330 CYP2C9
フルルビプロフェンアキセチル (JAN) D01475 CYP2C9
フルルビプロフェンナトリウム D02290 CYP2C9
フレカイニド D07962 CYP2D6
フレカイニド酢酸塩 (JP18) D00638 CYP2D6
ブタルビタール・アスピリン・カフェイン・コデイン D11860 UGT2B7, UGT2B4, CYP3A4, CYP2D6
ブタルビタール・アセトアミノフェン・カフェイン・コデインリン酸塩 D11851 CYP1A2, UGT2B7, UGT2B4; CYP3A4, CYP2D6
ブデソニド (JP18) D00246 CYP3A4
ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 D09595 CYP3A4, UGT
ブニトロロール塩酸塩 (JAN) D01444 CYP2D6
ブピバカイン D07552 CYP3A4
ブピバカイン塩酸塩水和物 (JP18) D01450 CYP3A4
ブプレノルフィン (JAN) D07132 CYP3A4
ブプレノルフィン塩酸塩 (JP18) D00836 CYP3A4
ブリグチニブ (JAN) D10866 CYP3A4
ブリンシドフォビル D10547 CYP4F2
ブリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩 D10512 CYP3A4, CYP2D6; CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9
ブリーバラセタム (JAN) D08879 CYP2C19
ブレクスピプラゾール (JAN) D10309 CYP3A4, CYP2D6
ブロチゾラム (JP18) D01744 CYP3A4
ブロナンセリン (JAN) D01176 CYP3A4
ブロムペリドール (JAN) D01101 CYP3A4
ブロモクリプチン D03165 CYP3A4 CYP3A4
ブロモクリプチンメシル酸塩 (JP18) D00780 CYP3A4 CYP3A4
プラジカンテル (JAN) D00471 CYP3A4
プランルカスト D08408 CYP3A4
プランルカスト水和物 (JP18) D02732 CYP3A4
プレドニゾロン (JP18) D00472 CYP3A
プロカインアミド D08421 NAT
プロカインアミド塩酸塩 (JP18) D00477 NAT
プロカテロール D08424 CYP3A4
プロカテロール塩酸塩水和物 (JP18) D05366 CYP3A4
プロキシフィリン・塩酸エフェドリン・フェノバルビタール D04307 CYP3A
プログアニル D08428 CYP2C19
プログアニル塩酸塩 (JAN) D02487 CYP2C19
プロゲステロン (JP18) D00066 CYP3A4, CYP2C19
プロパフェノン D08435 CYP2D6, CYP3A4, CYP1A2
プロパフェノン塩酸塩 (JP18) D00640 CYP2D6, CYP3A4, CYP1A2
プロピベリン D08441 CYP3A4
プロピベリン塩酸塩 (JP18) D01007 CYP3A4
プロプラノロール D08443 CYP2D6, CYP1A2, CYP2C19
プロプラノロール塩酸塩 (JP18) D00483 CYP2D6, CYP1A2, CYP2C19
プロメタジン (JAN) D00494 CYP2D6
プロメタジンヒベンズ酸塩 D08768 CYP2D6
プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 (JAN) D03290 CYP2D6
プロメタジン塩酸塩 (JP18) D00480 CYP2D6
ヘミコハク酸ヒドロコルチゾン D04467 CYP3A
ヘミン (JAN) D10003 CYP3A4, CYP2D6
ベキサグリフロジン D10865 UGT1A9; CYP3A
ベキサロテン (JAN) D03106 CYP3A
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル (JP18) D00689 CYP3A4
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル水和物 D11572 CYP3A4
ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 D04447 CYP3A4
ベタメタゾン酢酸エステル・ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム D04446 CYP3A4
ベダキリン D09872 CYP3A4
ベダキリンフマル酸塩 (JAN) D09873 CYP3A4
ベナゼプリル D07499 UGT
ベナゼプリル塩酸塩 (JAN) D00620 UGT
ベニジピン D07509 CYP3A4
ベニジピン塩酸塩 (JP18) D02045 CYP3A4
ベプリジル D07520 CYP2D6, CYP2C9, CYP3A4 CYP2D6
ベプリジル塩酸塩水和物 (JAN) D00631 CYP2D6, CYP2C9, CYP3A4 CYP2D6
ベムラフェニブ (JAN) D09996 CYP1A2, CYP2C9 CYP3A4
ベラパミル D02356 CYP3A4 CYP3A4
ベラパミル塩酸塩 (JP18) D00619 CYP3A4 CYP3A4
ベリスロマイシン D03098 CYP3A CYP3A
ベリノスタット D08870 UGT1A1; CYP2A6, CYP2C9, CYP3A4
ベルイシグアト (JAN) D11051 UGT1A9; UGT1A1
ベルズチファン (JAN) D11954 UGT2B17, CYP2C19; CYP3A4
ベロトラルスタット D11673 CYP2D6, CYP3A4
ベロトラルスタット塩酸塩 (JAN) D11674 CYP2D6, CYP3A4
ベンズヒドロコドン D10612 CYP2D6, CYP3A4
ベンズヒドロコドン・アセトアミノフェン D11628 CYP2D6, CYP3A4
ベンズヒドロコドン塩酸塩 D10692 CYP2D6, CYP3A4
ベンズブロマロン (JP18) D01056 CYP2C9 CYP2C9
ベンラファキシン D08670 CYP2D6; CYP3A4
ベンラファキシンベシル酸塩水和物 D12403 CYP2D6; CYP3A4
ベンラファキシン塩酸塩 (JAN) D00821 CYP2D6; CYP3A4
ペキシダルチニブ D11270 CYP3A4, UGT1A4
ペキシダルチニブ塩酸塩 (JAN) D11271 CYP3A4, UGT1A4
ペグインターフェロンアルファ-2b (JAN) D02748 CYP1A2, CYP2D6
ペマフィブラート (JAN) D10711 CYP3A, CYP2C9, CYP2C8
ペミガチニブ (JAN) D11417 CYP3A4
ペランパネル D08964 CYP3A
ペランパネル水和物 (JAN) D10780 CYP3A
ペルフェナジン (JP18) D00503 CYP2D6
ペルフェナジンエナンタート D08342 CYP2D6
ペルフェナジンデカノアート D08341 CYP2D6
ペルフェナジンフェンジゾ酸塩 (JAN) D04038 CYP2D6
ペルフェナジンマレイン酸塩 (JP18) D02037 CYP2D6
ペルヘキシリン D08340 CYP2D6
ホウ酸ピロカルピン D08376 CYP2A6
ホスアプレピタント D10895 CYP3A4 CYP3A4 CYP3A4, CYP2C9
ホスアプレピタントメグルミン (JAN) D06597 CYP3A4 CYP3A4 CYP3A4, CYP2C9
ホスアンプレナビル D02497 CYP3A4 CYP3A4
ホスアンプレナビルカルシウム D03835 CYP3A4 CYP3A4
ホスアンプレナビルカルシウム水和物 (JAN) D02867 CYP3A4 CYP3A4
ホスアンプレナビルナトリウム D03837 CYP3A4 CYP3A4
ホスタマチニブ D09347 CYP3A4 CYP3A
ホスタマチニブナトリウム水和物 (JAN) D09348 CYP3A4 CYP3A
ホステムサビル D10707 CYP3A
ホステムサビルトロメタミン D10708 CYP3A
ホスネツピタント・パロノセトロン塩酸塩 D10572 CYP3A4; CYP2C9, CYP2D6
ホスフェニトイン D07993 CYP2C9; CYP2C19 CYP3A4, CYP2B6
ホスフェニトインジナトリウム D02096 CYP2C9; CYP2C19 CYP3A4, CYP2B6
ホスフェニトインナトリウム水和物 (JAN) D07595 CYP2C9; CYP2C19 CYP3A4, CYP2B6
ホスフルコナゾール (JAN) D01429 CYP2C19, CYP2C9, CYP3A4
ホスラブコナゾールL-リシンエタノール付加物 (JAN) D10762 CYP3A
ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物 D12494 COMT, DDC
ホメピゾール (JAN) D00707 CYP2D6, CYP2E1, CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP3A4
ホルモテロール D07990 UGT
ホルモテロールフマル酸塩 D01373 UGT
ホルモテロールフマル酸塩水和物 (JP18) D05277 UGT
ボキセロートル D11330 CYP3A4; CYP2C19, CYP2B6, CYP2C9
ボクロスポリン (JAN) D09033 CYP3A4
ボスチニブ D03252 CYP3A4
ボスチニブ水和物 (JAN) D09728 CYP3A4
ボセプレビル D08876 CYP3A
ボセンタン D07538 CYP2C9, CYP3A4 CYP2C9, CYP3A4
ボセンタン水和物 (JAN) D01227 CYP2C9, CYP3A4 CYP2C9, CYP3A4
ボノプラザン D11784 CYP3A4; CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6
ボノプラザンフマル酸塩 (JAN) D10466 CYP3A4; CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6
ボノプラザン・アモキシシリン D12756 CYP3A4, CYP3A5, CYP2B6, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6
ボノプラザン・アモキシシリン・クラリスロマイシン D10775 CYP3A4; CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6 CYP3A4
ボノプラザン・アモキシシリン・メトロニダゾール D10774 CYP3A4; CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6
ボピンドロール D07537 CYP2D6
ボピンドロールマロン酸塩 (JAN) D01794 CYP2D6
ボラパキサル D09765 CYP3A4, CYP2J2
ボラパキサル硫酸塩 (JAN) D09766 CYP3A4, CYP2J2
ボリコナゾール (JP18) D00578 CYP3A
ボリノスタット (JAN) D06320 UGT
ボルチオキセチン D10184 CYP2D6; CYP3A4, CYP3A5, CYP2C19, CYP2C9, CYP2A6, CYP2C8, CYP2B6
ボルチオキセチン半臭化水素酸塩 D12544 CYP2D6; CYP3A4, CYP3A5, CYP2C19, CYP2C9, CYP2A6, CYP2C8, CYP2B6
ボルチオキセチン臭化水素酸塩 (JAN) D10185 CYP2D6; CYP3A4, CYP3A5, CYP2C19, CYP2C9, CYP2A6, CYP2C8, CYP2B6
ポサコナゾール (JAN) D02555 CYP3A4
ポナチニブ D09950 CYP3A
ポナチニブ塩酸塩 (JAN) D09951 CYP3A
ポマリドミド (JAN) D08976 CYP1A2, CYP3A4
ポラツズマブベドチン (JAN) D10761 CYP3A
ポリグルタミン酸付加パクリタキセル D05333 CYP2C8, CYP3A4
マキサカルシトール (JAN) D01098 CYP3A4
マシテンタン (JAN) D10135 CYP3A4
マニジピン D08155 CYP3A4
マニジピン塩酸塩 (JP18) D01553 CYP3A4
マバカムテン (JAN) D12265 CYP2C19; CYP3A4, CYP2C9
マプロチリン D02566 CYP2D6
マプロチリン塩酸塩 (JP18) D00818 CYP2D6
マボリキサフォル D11510 CYP3A4; CYP2D6
マラビロク (JAN) D06670 CYP3A4
マリバビル (JAN) D04859 CYP3A4; CYP1A2
マレイン酸アムロジピン D02914 CYP3A4
マレイン酸テガセロド D02730 UGT
マレイン酸プロメタジン D08432 CYP2D6
マレイン酸ペルヘキシリン D05442 CYP2D6
マレイン酸ミダゾラム D05028 CYP3A4
ミアンセリン D08216 CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6
ミアンセリン塩酸塩 (JAN) D01358 CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6
ミコナゾール (JP18) D00416 CYP2C9, CYP3A
ミコナゾール硝酸塩 (JP18) D00882 CYP2C9, CYP3A
ミダゾラム (JAN) D00550 CYP3A4
ミチグリニドカルシウム水和物 (JP18) D01854 UGT
ミデカマイシン (JP18) D01339 CYP3A4
ミデカマイシン酢酸エステル (JP18) D01636 CYP3A4
ミドスタウリン (JAN) D05029 CYP3A4
ミドドリン D08220 CYP2D6
ミドドリン塩酸塩 (JAN) D01307 CYP2D6
ミナプリン D05039 CYP2D6
ミナプリン塩酸塩 D05040 CYP2D6
ミフェプリストン (JAN) D00585 CYP3A4 CYP3A
ミフェプリストン・ミソプロストール D12586 CYP3A CYP3A
ミベフラジル D08217 CYP3A, CYP1A2, CYP2D6
ミベフラジル二塩酸塩 D05024 CYP3A, CYP1A2, CYP2D6
ミラベグロン (JAN) D09535 CYP3A4 CYP2D6
ミルタザピン (JAN) D00563 CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4
ミルタザピン水和物 (JAN) D11056 CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4
ミルベツキシマブソラブタンシン D10954 CYP3A4
ミルリノン (JAN) D00417 UGT
メキサゾラム (JAN) D01316 CYP3A4
メキシレチン D08215 CYP1A2, CYP2D6
メキシレチン塩酸塩 (JP18) D00639 CYP1A2, CYP2D6
メキタジン (JP18) D01324 CYP2D6
メサドン D08195 CYP3A4, CYP2B6; CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 CYP3A4, CYP2B6
メサドン塩酸塩 (JAN) D02102 CYP3A4, CYP2B6; CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 CYP3A4, CYP2B6
メシル酸ドラセトロン D00725 CYP2D6, CYP3A
メシル酸パロキセチン D05375 CYP2D6 CYP2D6
メタンフェタミン D08187 CYP2D6
メタンフェタミン塩酸塩 (JP18) D02242 CYP2D6
メチルエルゴメトリン D08207 CYP3A4
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 (JP18) D00680 CYP3A4
メチルチオニニウム塩化物水和物 (JAN) D10537 CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19
メチルプレドニゾロン (JP18) D00407 CYP3A4
メチルプレドニゾロンアセポナート D07203 CYP3A4
メチルプレドニゾロンコハク酸エステル (JP18) D05000 CYP3A4
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム (JAN) D00751 CYP3A4
メチルプレドニゾロン酢酸エステル (JAN) D00979 CYP3A4
メチレンブルー D02312 CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19
メトキサレン (JP18) D00139 CYP2A6
メトキシフルラン D00544 CYP2E1, CYP3A4
メトクロプラミド (JP18) D00726 CYP2D6 CYP2D6
メトクロプラミド塩酸塩水和物 D05008 CYP2D6 CYP2D6
メトプロロール D02358 CYP2D6
メトプロロールフマル酸塩 D05011 CYP2D6
メトプロロール・ヒドロクロロチアジド D10273 CYP2D6
メトプロロール酒石酸塩 (JP18) D00601 CYP2D6
メトホルミン塩酸塩・サキサグリプチン塩酸塩 D10263 CYP3A4, CYP3A5
メトロニダゾール (JP18) D00409 CYP2A6 CYP2C9
メトロニダゾールベンゾアート D08214 CYP2A6 CYP2C9
メトロニダゾール塩酸塩 D05016 CYP2A6 CYP2C9
メフェナム酸 (JP18) D00151 CYP2C9
メフェニトイン D00375 CYP2C19
メフロキン D04895 CYP3A
メフロキン塩酸塩 (JP18) D00831 CYP3A
メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール D04059 CYP3A
メホバルビタール (JAN) D00700 CYP2C19
メラトニン (JAN) D08170 CYP1A2
メロキシカム (JAN) D00969 CYP2C9; CYP3A4
モクロベミド D02561 CYP2C19 CYP2D6, CYP2C19
モサプリド D08236 CYP3A4
モサプリドクエン酸塩水和物 (JP18) D01994 CYP3A4
モザバプタン塩酸塩 (JAN) D01855 CYP3A4, CYP2C8
モダフィニル (JAN) D01832 CYP3A4 CYP2C9, CYP2C19 CYP1A2, CYP2B6, CYP3A4
モフェゾラク (JAN) D01718 CYP2C9
モボセルチニブ D12001 CYP3A
モボセルチニブコハク酸塩 (JAN) D11969 CYP3A
モメタゾン D08227 CYP3A4
モメタゾンフランカルボン酸エステル (JAN) D00690 CYP3A4
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 (JAN) D03325 CYP3A4
モメロチニブ D10315 CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2
モメロチニブ二塩酸塩 D10358 CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2
モメロチニブ塩酸塩水和物 (JAN) D10889 CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2
モリシジン D05077 CYP1A2
モリシジン塩酸塩 D02087 CYP1A2
モルヒネ D08233 UGT
モルヒネ塩酸塩水和物 (JP18) D02271 UGT
モルヒネ硫酸塩水和物 (JP18) D00842 UGT
モルヒネ酒石酸塩 D08234 UGT
モンテルカスト D08229 CYP2C8, CYP2C9, CYP3A4
モンテルカストナトリウム (JP18) D00529 CYP2C8, CYP2C9, CYP3A4
ユブロゲパント D10673 CYP3A4
ラコサミド (JAN) D07299 CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 CYP2C19
ラサギリン D08469 CYP1A2
ラサギリンメシル酸塩 (JAN) D02562 CYP1A2
ラサギリン酒石酸塩 D10829 CYP1A2
ラニチジン D00422 CYP2D6, CYP3A
ラニチジン塩酸塩 (JP18) D00673 CYP2D6, CYP3A
ラノコナゾール (JP18) D01092 CYP2C9
ラノラジン D05700 CYP3A CYP2D6
ラパチニブ D08108 CYP3A4, CYP3A5; CYP2C19, CYP2C8
ラパチニブトシル酸塩水和物 (JAN) D04024 CYP3A4, CYP3A5; CYP2C19, CYP2C8
ラフチジン (JP18) D01131 CYP3A4, CYP2D6
ラブコナゾール D02556 CYP3A
ラベプラゾール D08463 CYP2C19, CYP3A4
ラベプラゾールナトリウム (JP18) D00724 CYP2C19, CYP3A4
ラベプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン D10519 CYP2C19, CYP3A4 CYP3A4
ラベプラゾール・アモキシシリン・メトロニダゾール D10520 CYP2C19, CYP3A4
ラミブジン・ネビラピン・ジドブジン D11521 CYP3A, CYP2B6, UGT CYP3A, CYP2B6
ラメルテオン (JAN) D02689 CYP1A2
ラモセトロン D08466 CYP1A2, CYP2D6
ラモセトロン塩酸塩 (JAN) D02016 CYP1A2, CYP2D6
ラモトリギン (JAN) D00354 UGT1A4
ラルテグラビル D06676 UGT1A1
ラルテグラビルカリウム (JAN) D07133 UGT1A1
ラロトレクチニブ D11137 CYP3A
ラロトレクチニブ硫酸塩 (JAN) D11138 CYP3A
ランソプラゾール (JP18) D00355 CYP2C19, CYP3A4 CYP2C19
ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール D09742 CYP2C19, CYP3A4
リオシグアト (JAN) D09572 CYP1A1, CYP2C8, CYP2J2, CYP3A
リスジプラム (JAN) D11406 FMO1, FMO3, CYP1A1, CYP2J2, CYP3A4, CYP3A7
リスペリドン (JP18) D00426 CYP2D6, CYP3A4
リトナビル (JAN) D00427 CYP3A, CYP2D6 CYP3A CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19
リトレシチニブトシル酸塩 (JAN) D11970 CYP3A, CYP1A2
リドカイン (JP18) D00358 CYP1A2, CYP3A4
リドカイン・テトラカイン D11553 CYP1A2; CYP3A4
リドカイン・プリロカイン D02740 CYP1A2, CYP3A4
リドカイン塩酸塩 (JAN) D02086 CYP1A2, CYP3A4
リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩 D04813 CYP1A2, CYP3A4
リドカイン塩酸塩水和物 D08127 CYP1A2, CYP3A4
リバーロキサバン (JAN) D07086 CYP3A4, CYP2J2
リファキシミン (JAN) D02554 CYP3A4 CYP3A4
リファブチン (JAN) D00424 CYP3A4 CYP3A
リファペンチン D00879 CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9
リファンピシン (JP18) D00211 CYP3A4, UGT
リファンピシンナトリウム D08479 CYP3A4, UGT
リボシクリブ D10883 CYP3A4
リボシクリブコハク酸塩 D10979 CYP3A4
リメゲパント D10662 CYP3A4; CYP2C9
リメゲパント硫酸塩 D10663 CYP3A4; CYP2C9
リルゾール (JAN) D00775 CYP1A2
リルピビリン (JAN) D09720 CYP3A
リルピビリン塩酸塩 (JAN) D09958 CYP3A
リルピビリン塩酸塩・テノホビルジソプロキシルフマル酸塩・エムトリシタビン D10571 CYP3A
リルマザホン D08481 CES, CYP3A4
リルマザホン塩酸塩水和物 (JP18) D01564 CES, CYP3A4
リンゴ酸アルモトリプタン D02825 MAOA, CYP3A4, CYP2D6; FMO3
リンゴ酸ジルチアゼム D03830 CYP3A4
リン酸ナトリウムメチルプレドニゾロン D05001 CYP3A4
リン酸メトロニダゾール D05017 CYP2A6 CYP2C9
ルキソリチニブ D09959 CYP3A4; CYP2C9
ルキソリチニブリン酸塩 (JAN) D09960 CYP3A4; CYP2C9
ルストロンボパグ (JAN) D10476 CYP4A11
ルパタジン D07407 CYP3A4
ルパタジンフマル酸塩 (JAN) D08497 CYP3A4
ルフィナミド (JAN) D05775 CES
ルラシドン塩酸塩 (JAN) D04820 CYP3A4
ルリコナゾール (JAN) D01980 CYP2B6, CYP2C8, CYP2C19, CYP3A4
レゴラフェニブ D10138 CYP3A4, UGT1A9
レゴラフェニブ水和物 (JAN) D10137 CYP3A4, UGT1A9
レシヌラド D09921 CYP2C9
レシヌラドナトリウム D09922 CYP2C9
レチノールパルミチン酸エステル (JP18) D00164 CYP2C8
レチノールプロピオナート D08477 CYP2C8
レチノール酢酸エステル (JP18) D01621 CYP2C8
レテルモビル (JAN) D10801 CYP3A CYP2C9, CYP2C19
レトロゾール (JAN) D00964 CYP3A4, CYP2A6 CYP2A6
レナカパビル D12161 UGT1A1, CYP3A
レナカパビルナトリウム (JAN) D12162 UGT1A1, CYP3A
レニオリシブ D11158 CYP3A4
レニオリシブリン酸塩 D11159 CYP3A4
レバミピド (JP18) D01121 CYP3A4
レパグリニド (JAN) D00594 CYP2C8; CYP3A4
レファムリン D11631 CYP3A4
レファムリン酢酸塩 D11632 CYP3A4
レフルノミド (JAN) D00749 CYP3A4 CYP2C9
レボセチリジン D07402 CYP3A4
レボセチリジン塩酸塩 (JAN) D08118 CYP3A4
レボブピバカイン D08116 CYP3A4, CYP1A2
レポトレクチニブ (JAN) D11454 CYP3A4
レルカニジピン D08111 CYP3A
レルカニジピン塩酸塩 (JAN) D01849 CYP3A
レンバチニブ D09919 CYP3A
レンバチニブメシル酸塩 (JAN) D09920 CYP3A
レンボレキサント (JAN) D11022 CYP3A4; CYP3A5
ロキサデュスタット (JAN) D10593 CYP2C8, UGT1A9
ロキサピン D02340 CYP1A2, CYP3A4, CYP2D6
ロキサピン塩酸塩 D08148 CYP1A2, CYP3A4, CYP2D6
ロキシスロマイシン (JP18) D01710 CYP3A
ロサルタン D08146 CYP2C9
ロサルタンカリウム (JP18) D00357 CYP2C9
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド (JP18) D07895 CYP2C9
ロバスタチン D00359 CYP3A4
ロピナビル (JAN) D01425 CYP3A CYP3A
ロピナビル・リトナビル D02498 CYP3A CYP3A
ロピニロール D08489 CYP1A2
ロピニロール塩酸塩 (JAN) D00784 CYP1A2
ロピバカイン D08490 CYP1A2, CYP3A4
ロピバカイン塩酸塩水和物 (JAN) D04048 CYP1A2, CYP3A4
ロフラゼプ酸エチル (JP18) D01293 CYP3A4
ロフルミラスト (JAN) D05744 CYP3A4, CYP1A2
ロペラミド D08144 CYP3A4, CYP2C8
ロペラミドオキシド D07113 CYP3A4, CYP2C8
ロペラミド塩酸塩 (JAN) D00729 CYP3A4, CYP2C8
ロミタピド D09637 CYP3A4
ロミタピドメシル酸塩 (JAN) D09638 CYP3A4
ロミデプシン (JAN) D06637 CYP3A
ロラゼパム (JP18) D00365 UGT2B7, UGT2B15
ロラタジン (JAN) D00364 CYP2D6, CYP3A4
ロラピタント D10742 CYP3A4 CYP2D6
ロラピタント塩酸塩 D08988 CYP3A4 CYP2D6
ロルノキシカム (JAN) D01866 CYP2C9
ロルラチニブ (JAN) D11012 CYP3A CYP3A
ワルファリン D08682 CYP2C9
ワルファリンカリウム (JP18) D01280 CYP2C9
ワルファリンナトリウム D00564 CYP2C9
ヴィロキサジン D08673 CYP2D6, UGT1A9, UGT2B15
ヴィロキサジン塩酸塩 D02572 CYP2D6, UGT1A9, UGT2B15
乳酸シプロフロキサシン D07702 CYP1A2
乳酸トリメトプリム D08644 CYP2C8
乳酸ハロペリドール D08035 CYP2D6, CYP3A4
乳酸ミルリノン D02085 UGT
二相性イソフェンインスリン ヒト 水性懸濁注射液 (JP18) D08080 CYP1A2
合成結合型エストロゲンB D05987 CYP3A4
吉草酸ヒドロコルチゾン D02288 CYP3A
塩酸アモジアキン D02466 CYP2C8
塩酸エピネフリン (JAN) D00996 COMT, MAO
塩酸エンカイニド D03991 CYP2D6
塩酸クロルプロマジン・プロメタジン塩酸塩・フェノバルビタール D02615 CYP3A, CYP2D6
塩酸シメチジン D03503 CYP2D6, CYP3A4
塩酸タクリン D02068 CYP1A2
塩酸デュロキセチン (JAN) D01179 CYP1A2; CYP2D6 CYP2D6
塩酸トリペレナミン D02091 CYP2D6
塩酸ノルエピネフリン (JAN) D09794 COMT, MAO
塩酸パロキセチン D05374 CYP2D6 CYP2D6
塩酸フェニルプロパノールアミン (JAN) D01224 CYP1A2
塩酸フルナリジン (JAN) D01303 CYP2D6
塩酸フルフェナジン (JAN) D00791 CYP2D6
塩酸プロカテロール D02404 CYP3A4
塩酸ペルフェナジン D04965 CYP2D6
塩酸ミダゾラム D00696 CYP3A4
塩酸メトクロプラミド (JAN) D02213 CYP2D6 CYP2D6
塩酸ラノラジン D05701 CYP3A CYP2D6
塩酸レボブピバカイン (JAN) D01287 CYP3A4, CYP1A2
持続型インスリン亜鉛 D04549 CYP1A2
無水カフェイン (JP18) D00528 CYP1A2; CYP3A4, CYP2E1
硝酸ピロカルピン D05478 CYP2A6
硫酸アンフェタミン D02074 CYP2D6
硫酸イソプレナリン (JAN) D02066 COMT
硫酸インジナビル D00897 CYP3A4 CYP3A4
硫酸コデイン D03580 UGT2B7, UGT2B4; CYP3A4, CYP2D6
硫酸スパルテイン (JAN) D02239 CYP2D6
硫酸デキストロアンフェタミン D02078 CYP2D6
硫酸デブリソキン D03664 CYP2D6
硫酸トリメトプリム D06236 CYP2C8
結合型エストロゲン (JAN) D04070 CYP3A4
複方オキシコドン (JP18) D02175 CYP3A4; CYP2D6
速効型インスリン亜鉛 D04550 CYP1A2
酒石酸ジヒドロエルゴタミン D07838 CYP3A4
酒石酸水素エピネフリン (JAN) D02149 COMT, MAO
酒石酸水素ジヒドロコデイン D03825 UGT2B7, UGT2B4; CYP3A4, CYP2D6
酒石酸水素ニコチン D05156 CYP2A6 CYP1A2
酒石酸水素ノルエピネフリン D05206 COMT, MAO
酒石酸水素ヒドロコドン D03725 CYP3A4; CYP2D6, CYP2B6, CYP2C19
酢酸エストラジオール D04061 CYP3A4
酢酸テオフィリンナトリウム (JAN) D01712 CYP1A2
酢酸デキサメタゾン D07796 CYP3A4 CYP3A4
酢酸フルニソリド D04214 CYP3A4
酢酸レボメタジル D04716 CYP3A4
酢酸レボメタジル塩酸塩 D00840 CYP3A4
酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン (JAN) D01886 CYP3A
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 (JP18) D00668 CYP2D6, CYP3A CYP2D6
dl-イソプレナリン塩酸塩 (JAN) D01390 COMT
dl-メチルエフェドリン塩酸塩・ジヒドロコデインリン酸塩・ジプロフィリン・ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・アセトアミノフェン・ブロモバレリル尿素 D08695 UGT2B7, UGT2B4; CYP3A4, CYP2D6
l-イソプレナリン塩酸塩 (JP18) D02150 COMT

薬物トランスポーター

医薬品 KEGG 基質 阻害 誘導
アシクロビル (JP18) D00222 SLC22A1, SLC22A6, SLC22A8
アシクロビルナトリウム D02764 SLC22A1, SLC22A6, SLC22A8
アジスロマイシン D07486 ABCB1 ABCB1
アジスロマイシン水和物 D06390 ABCB1 ABCB1
アジスロマイシン水和物 (JP18) D02134 ABCB1 ABCB1
アスコルビン酸キニーネ D05681 ABCB1
アスナプレビル (JAN) D10093 ABCB1, SLCO1B1 SLCO1B1, SLCO1B3, ABCB1
アタザナビル・コビシスタット D10753 ABCB1, ABCG2, SLCO1B1, SLCO1B3
アトルバスタチン D07474 ABCB1, ABCG2, SLCO1B1, SLCO1B3
アトルバスタチンカルシウム D00887 ABCB1, ABCG2, SLCO1B1, SLCO1B3
アトルバスタチンカルシウムプロピレングリコールソルベート D11095 ABCB1, ABCG2, SLCO1B1, SLCO1B3
アトルバスタチンカルシウム水和物 (JP18) D02258 ABCB1, ABCG2, SLCO1B1, SLCO1B3
アパルタミド (JAN) D11040 ABCB1, ABCG2, SLCO1B1
アピキサバン (JAN) D03213 ABCB1, ABCG2
アファチニブ D09724 ABCB1
アファチニブマレイン酸塩 (JAN) D09733 ABCB1
アマンタジン D07441 SLC22A2
アマンタジン塩酸塩 (JP18) D00777 SLC22A2
アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン・ランソプラゾール D08774 ABCB1
アリスキレン D03208 ABCB1
アリスキレンフマル酸塩 (JAN) D06412 ABCB1
イサブコナゾニウム D10644 ABCB1, SLC22A2, SLC47A1
イサブコナゾニウム硫酸塩 (JAN) D10643 ABCB1, SLC22A2, SLC47A1
イストラデフィリン (JAN) D04641 ABCB1
イトラコナゾール (JP18) D00350 ABCB1
イベルメクチン (JAN) D00804 ABCB1
インダカテロール D09318 ABCB1
インダカテロールマレイン酸塩 (JAN) D09319 ABCB1
インダカテロール酢酸塩 (JAN) D11009 ABCB1
エゼチミブ (JAN) D01966 SLCO1B1, MRP2
エゼチミブ・シンバスタチン D10257 SLCO1B1
エゼチミブ・ロスバスタチン D11520 SLCO1B1, ABCG2
エゾガビン D09569 SLC22A8, ABCB1
エトラビリン (JAN) D04112 ABCB1
エドキサバン D09710 ABCB1
エドキサバントシル酸塩 D11568 ABCB1
エドキサバントシル酸塩水和物 (JAN) D09546 ABCB1
エベロリムス (JAN) D02714 ABCB1
エムトリシタビン (JAN) D01199 SLC22A8
エムトリシタビン・テノホビルアラフェナミド D10835 ABCB1
エムトリシタビン・リルピビリン・テノホビルアラフェナミド D10836 ABCB1
エリグルスタット D09893 ABCB1
エリグルスタット酒石酸塩 (JAN) D09894 ABCB1
エリスロマイシン (JP18) D00140 ABCB1
エリスロマイシンアシストラート D02523 ABCB1
エリスロマイシンエストレート (JAN) D00851 ABCB1
エリスロマイシンエチルコハク酸エステル (JP18) D01361 ABCB1
エリスロマイシングルセプタート D02524 ABCB1
エリスロマイシンサルナセジン D04054 ABCB1
エリスロマイシンスチノプラート D07910 ABCB1
エリスロマイシンステアリン酸塩 (JP18) D02184 ABCB1
エリスロマイシンチオシアナート D07909 ABCB1
エリスロマイシンプロピオナート D02525 ABCB1
エリスロマイシンラクトビオン酸塩 (JP18) D02009 ABCB1
エルダフィチニブ (JAN) D10927 ABCB1 ABCB1, SLC22A2
エルバスビル (JAN) D10625 ABCB1 ABCG2, ABCB1
エルビテグラビル・コビシスタット・エムトリシタビン・テノホビルジソプロキシル D10756 ABCB1
エロビキシバット D10796 ABCB1
エロビキシバット水和物 (JAN) D10795 ABCB1
エンシトレルビル D12619 ABCB1, ABCG2, SLCO1B1, SLCO1B3
エンシトレルビルフマル酸 (JAN) D12353 ABCB1, ABCG2, SLCO1B1, SLCO1B3
エンパグリフロジン (JAN) D10459 ABCB1, ABCG2
エンパグリフロジン・リナグリプチン D10588 ABCB1, ABCG2
オキサリプラチン (JAN) D01790 SLC22A2, SLC22A1
オシメルチニブメシル酸塩 (JAN) D10766 ABCG2
オデビキシバット D11716 ABCB1
オムビタスビル・パリタプレビル・リトナビル D10745 ABCB1, SLCO1B1, SLCO1B3, ABCG2 ABCB1, SLCO1B1, SLCO1B3, ABCG2
オメプラゾール・クラリスロマイシン・アモキシシリン D10246 ABCB1
オルメサルタン D05246 ABCC2, ABCB1, ABCG2
オルメサルタンメドキソミル (JP18) D01204 ABCC2, ABCB1, ABCG2
カナグリフロジン水和物 D09592 ABCB1 ABCB1
カルバマゼピン (JP18) D00252 ABCB1
カルベジロール (JP18) D00255 ABCB1
カルベジロールリン酸塩水和物 (JAN) D03415 ABCB1
カロテグラストメチル (JAN) D09799 SLCO1B1, SLCO1B3
カンナビジオール (JAN) D10915 ABCB1
キニン二塩酸塩 D08461 ABCB1
キニーネ D08460 ABCB1
キニーネエチル炭酸エステル (JP18) D01663 ABCB1
キニーネ塩酸塩水和物 (JP18) D02261 ABCB1
キニーネ硫酸塩水和物 (JP18) D02262 ABCB1
ギルテリチニブ D10709 ABCB1
ギルテリチニブフマル酸塩 (JAN) D10800 ABCB1
クエン酸ラニチジンビスマス D05699 SLC22A2 SLC22A2
クラリスロマイシン (JP18) D00276 ABCB1
クラリスロマイシンラクトビオナート D07710 ABCB1
クリゾチニブ (JAN) D09731 ABCB1, SLC22A1, SLC22A2
グラゾプレビル D11565 ABCB1, SLCO1B1 ABCG2
グラゾプレビル水和物 (JAN) D10639 ABCB1, SLCO1B1 ABCG2
グリコピロニウム臭化物・インダカテロールマレイン酸塩 D10505 ABCB1
グレカプレビル・ピブレンタスビル D11014 ABCB1, ABCG2, SLCO1B1, SLCO1B3 ABCB1, ABCG2, SLCO1B1, SLCO1B3
ケトコナゾール (JP18) D00351 ABCB1
ケトプロフェン (JP18) D00132 SLC22A7
ケトプロフェンナトリウム D08103 SLC22A7
ケトプロフェンリジン D08102 SLC22A7
ゲムフィブロジル (JAN) D00334 SLCO1B1
コルヒチン (JP18) D00570 ABCB1
サキナビル (JAN) D00429 ABCB1
サキナビルメシル酸塩 (JAN) D01160 ABCB1
サラゾスルファピリジン (JP18) D00448 ABCG2
サリチル酸 (JP18) D00097 SLC22A7
ザルシタビン (JAN) D00412 SLC22A6
シクロスポリン (JP18) D00184 ABCB1
シスプラチン (JP18) D00275 SLC22A2
シタロプラム D07704 ABCB1
シタロプラム塩酸塩 D07705 ABCB1
シタロプラム臭化水素酸塩 D00822 ABCB1
シメプレビル (JAN) D10081 ABCB1, SLCO1B1 ABCB1, SLCO1B1, ABCG2
シメプレビルナトリウム (JAN) D10469 ABCB1, SLCO1B1 ABCB1, SLCO1B1, ABCG2
シロリムス (JAN) D00753 ABCB1
シンバスタチン (JP18) D00434 SLCO1B1
ジギトキシン (JAN) D00297 ABCB1
ジクロフェナク D07816 SLC22A8
ジクロフェナクエポラミン D07818 SLC22A8
ジクロフェナクカリウム D00903 SLC22A8
ジクロフェナクカルシウム D07819 SLC22A8
ジクロフェナクジエチルアミン D07817 SLC22A8
ジクロフェナクナトリウム (JP18) D00904 SLC22A8
ジゴキシン (JP18) D00298 ABCB1
ジドブジン (JP18) D00413 SLC22A6, SLC22A8
スボレキサント (JAN) D10082 ABCB1
スルファメトキサゾール・トリメトプリム D00285 SLC22A2
スルホブロモフタレイン D08548 SLCO1B1, SLCO1B3, SLCO1A2, SLCO2B1
スルホブロモフタレインナトリウム (JP18) D02210 SLCO1B1, SLCO1B3, SLCO1A2, SLCO2B1
セチリジン D07662 ABCB1, SLC22A2 SLC22A2
セチリジン塩酸塩 (JP18) D00664 ABCB1, SLC22A2 SLC22A2
セフチゾキシム D07658 SLC22A8
セフチゾキシムナトリウム (JP18) D00923 SLC22A8
ソホスブビル (JAN) D10366 ABCB1, ABCG2
ソホスブビル・ベルパタスビル D10827 ABCB1, ABCG2 ABCB1, ABCG2, SLCO1B1, SLCO1B3
タゼメトスタット D11444 ABCB1 SLC47A1, SLC47A2
タゼメトスタット臭化水素酸塩 (JAN) D11485 ABCB1 SLC47A1, SLC47A2
ダクラタスビル D10065 ABCB1
ダクラタスビル・アスナプレビル・ベクラブビル D10882 ABCB1, ABCG2, SLCO1B1 ABCB1, ABCG2, SLCO1B1, SLCO1B3
ダクラタスビル塩酸塩 (JAN) D10105 ABCB1
ダサブビル・オムビタスビル・パリタプレビル・リトナビル D10582 SLCO1B1, SLCO1B3, ABCB1, ABCG2 SLCO1B1, SLCO1B3, ABCG2
ダビガトラン D09707 ABCB1
ダビガトランエテキシラート D07144 ABCB1
ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 (JAN) D07082 ABCB1
チカグレロル (JAN) D09017 ABCB1 ABCB1
テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物 D10897 ABCB1 ABCB1
テノホビルアラフェナミド D10428 ABCB1, ABCG2
テノホビルアラフェナミドフマル酸塩 (JAN) D10605 ABCB1, ABCG2
テムサビル D10734 ABCB1, ABCG2 ABCG2, SLCO1B1, SLCO1B3
テラプレビル (JAN) D09012 ABCB1, SLCO1B1
デフラザコルト D03671 ABCB1
トポテカン D08618 ABCB1, ABCG2, ABCC4
トルバプタン (JAN) D01213 ABCB1 ABCB1
ドパミン D07870 SLC22A2
ドパミン塩酸塩 (JP18) D00633 SLC22A2
ドルテグラビル D10066 SLC22A2, SLC47A1
ドルテグラビルナトリウム (JAN) D10113 SLC22A2, SLC47A1
ドルテグラビルナトリウム・リルピビリン塩酸塩 D11282 SLC22A2, SLC47A1
ドルテグラビル・アバカビル・ラミブジン D10600 SLC22A2, SLC47A1
ドロネダロン D02537 ABCB1
ドロネダロン塩酸塩 D03914 ABCB1
ニチシノン (JAN) D05177 SLC22A6, SLC22A8
ニロチニブ D08953 ABCB1
ニロチニブラウリル硫酸塩 D12854 ABCB1
ニロチニブ塩酸塩二水和物 (JAN) D12444 ABCB1
ニロチニブ塩酸塩水和物 (JAN) D06413 ABCB1
ニンテダニブ D10481 ABCB1
ニンテダニブエタンスルホン酸塩 (JAN) D10396 ABCB1
ノギテカン塩酸塩 (JAN) D02168 ABCB1, ABCG2, ABCC4
ノボビオシンナトリウム (JAN) D01209 SLC22A6, SLC22A8
バニプレビル (JAN) D09987 SLCO1B1, SLCO1B3
バリシチニブ (JAN) D10308 ABCB1, ABCG2, SLC22A8, SLC47A2
バルサルタン (JP18) D00400 SLCO1B1, SLCO1B3, ABCC2
バンデタニブ (JAN) D06407 SLC22A2, ABCB1
パラアミノ馬尿酸 D06890 SLC22A6
パラアミノ馬尿酸ナトリウム (JAN) D01421 SLC22A6
ビベグロン (JAN) D10433 ABCB1
ピミテスピブ (JAN) D11920 SLC47A1, SLC47A2
ピルトブルチニブ (JAN) D12050 ABCB1, ABCG2
ピンドロール (JP18) D00513 SLC22A2
ファモチジン (JP18) D00318 SLC22A2, SLC22A8 SLC22A2, SLC22A3
フィダキソマイシン (JAN) D09394 ABCB1
フェニトイン (JP18) D00512 ABCB1
フェニトインナトリウム (JP18) D02103 ABCB1
フェニトイン・フェノバルビタール D07583 ABCB1
フルオキセチン D00326 ABCB1
フルオキセチン塩酸塩 (JAN) D00823 ABCB1
フルバスタチン D07983 SLCO1B1 ABCB11
フルバスタチンナトリウム (JAN) D00892 SLCO1B1 ABCB11
フロセミド (JP18) D00331 SLC22A6, SLC22A8, ABCC4
フロセミドジオラミン D08001 SLC22A6, SLC22A8, ABCC4
フロセミドナトリウム D07999 SLC22A6, SLC22A8, ABCC4
ブメタニド (JP18) D00247 SLC22A8
プラゾシン D08411 SLC22A3
プラゾシン塩酸塩 (JP18) D00609 SLC22A3
プラバスタチン D08410 ABCC2, SLCO1B1, SLCO2B1
プラバスタチンナトリウム (JP18) D00893 ABCC2, SLCO1B1, SLCO2B1
プロカインアミド D08421 SLC22A1, SLC22A2, SLC47A1, SLC47A2
プロカインアミド塩酸塩 (JP18) D00477 SLC22A1, SLC22A2, SLC47A1, SLC47A2
ベタミプロン (JP18) D01331 SLC22A8, SLC22A6
ベムラフェニブ (JAN) D09996 ABCB1
ベラパミル D02356 ABCB1 ABCB1
ベラパミル塩酸塩 (JP18) D00619 ABCB1 ABCB1
ベリスロマイシン D03098 ABCB1
ベロトラルスタット D11673 ABCB1, ABCG2
ベロトラルスタット塩酸塩 (JAN) D11674 ABCB1, ABCG2
ベンジルペニシリン D02336 SLC22A8
ベンジルペニシリンカリウム (JP18) D01053 SLC22A8
ペニシリンGナトリウム D05408 SLC22A8
ペマフィブラート (JAN) D10711 SLCO1B1, SLCO1B3
ホスタマチニブ D09347 ABCB1, ABCG2
ホスタマチニブナトリウム水和物 (JAN) D09348 ABCB1, ABCG2
ホステムサビル D10707 ABCB1, ABCG2 ABCG2, SLCO1B1, SLCO1B3
ホステムサビルトロメタミン D10708 ABCB1, ABCG2 ABCG2, SLCO1B1, SLCO1B3
ホスフェニトイン D07993 ABCB1
ホスフェニトインジナトリウム D02096 ABCB1
ホスフェニトインナトリウム水和物 (JAN) D07595 ABCB1
ボノプラザン・アモキシシリン・クラリスロマイシン D10775 ABCB1
ポサコナゾール (JAN) D02555 ABCB1
ミトキサントロン D08224 ABCG2, ABCC2
ミトキサントロン塩酸塩 (JAN) D02166 ABCG2, ABCC2
ミラベグロン (JAN) D09535 ABCB1
メサドン D08195 ABCB1
メサドン塩酸塩 (JAN) D02102 ABCB1
メチルジゴキシン D09847 ABCB1
メチルジゴキシン (JP18) D02587 ABCB1
メマンチン D08174 SLC22A2
メマンチン塩酸塩 (JAN) D04905 SLC22A2
ラニチジン D00422 SLC22A2 SLC22A2
ラニチジン塩酸塩 (JP18) D00673 SLC22A2 SLC22A2
ラノラジン D05700 ABCB1
ラパチニブ D08108 ABCB1, ABCG2
ラパチニブトシル酸塩水和物 (JAN) D04024 ABCB1, ABCG2
ラベプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン D10519 ABCB1
ラミブジン (JAN) D00353 SLC22A6
ラミブジン・ネビラピン・ジドブジン D11521 SLC22A2, SLC47A1, SLC47A2
ランソプラゾール (JP18) D00355 ABCC2
リオシグアト (JAN) D09572 ABCB1, ABCG2
リナグリプチン・メトホルミン塩酸塩 D10264 ABCB1
リバーロキサバン (JAN) D07086 ABCB1, ABCG2
リファキシミン (JAN) D02554 ABCB1, SLCO1A2, SLCO1B1, SLCO1B3 ABCB1, SLCO1A2, SLCO1B1, SLCO1B3
リファンピシン (JP18) D00211 SLCO1B1, SLCO1B3 ABCB1
リファンピシンナトリウム D08479 SLCO1B1, SLCO1B3 ABCB1
レゴラフェニブ D10138 ABCB1, ABCG2
レゴラフェニブ水和物 (JAN) D10137 ABCB1, ABCG2
レジパスビル・ソホスブビル D10578 ABCB1, ABCG2
レセルピン (JP18) D00197 ABCC2
レテルモビル (JAN) D10801 SLCO1B1, SLCO1B3 ABCG2, SLCO1B1, SLCO1B3
レナカパビル D12161 ABCB1
レナカパビルナトリウム (JAN) D12162 ABCB1
レボフロキサシン D08120 SLCO1A2
レボフロキサシン水和物 (JP18) D00588 SLCO1A2
レムデシビル (JAN) D11472 SLCO1B1, SLCO1B3
レルゴリクス (JAN) D10888 ABCB1
レンバチニブ D09919 ABCB1
レンバチニブメシル酸塩 (JAN) D09920 ABCB1
ロキサデュスタット (JAN) D10593 ABCG2, SLCO1B1, SLC22A6, SLC22A8 ABCG2, SLCO1B1
ロスバスタチン D08492 SLCO1B1, ABCG2
ロスバスタチンカルシウム (JP18) D01915 SLCO1B1, ABCG2
ロペラミド D08144 ABCB1
ロペラミドオキシド D07113 ABCB1
ロペラミド塩酸塩 (JAN) D00729 ABCB1
ロルラチニブ (JAN) D11012 ABCB1
合成結合型エストロゲンB D05987 ABCB11
塩酸ラノラジン D05701 ABCB1
結合型エストロゲン (JAN) D04070 ABCB11


[ DRUG | BRITE | KEGG2 | KEGG ]
Last updated: June 28, 2024