KEGG    Network variation - Hepatocellular carcinoma
[ Network menu | Network entry | Edit Network | Help ]
ENTRYnt06263
NameHepatocellular carcinoma
CategoryDisease view; Cancers
Pathwayhsa05225 Hepatocellular carcinoma
DiseaseH00048 Hepatocellular carcinoma
Display drug-target relation   disease type
N00001   
N00540   
N00274   
N00518   
N00519   
N00229   
N00230   
N00233   
N00235   
N00237   
N00216   
N00246   
N00005   
N00248   
N00541   
N00545   
 
N00542   
N00543   
 
N00538   
N00539   
 
N00033   
N00267   
N00272   
N10023   
N00049   
N00231   
N00232   
N00234   
N00238   
N00236   
N00043   
N00247   
N00044   
N00249   
N00220   
N00052   
 
N00056   
N00059   
N00242   
N00058   
 
N00063   
N00531   
N00241   
 
N00227   
N00228   
 
N00053   
N00548   
 
N00435   
N00556   
N00557   
N00549   
N00550   
N00269   
N00438   
N00551   
N00553   
N00554   
N00555   
N00149   
N00516   
N00552   
 
N00469   
N00271   
N00268   
N00515   
N00273   
 
N00150   
N00270   
N00558   
 
N00151   
N00525   
N00269   
N00145   
N00524   
N00528   
 
N00546   
N00547   
 
N00243   
N00244   
N00245   
 
N00066   
N00521   
N00520   
N00522   
N00523   
N00071   
N00074   
N00536   
N00537   
N00146   
N00527   
N00526   
N00534   
N00533   
N00239   
N00240   
N00115   
N00535   
N00532   
N00544   
N00529   
N00530